Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canlyniadau, yn ôl awdurdod lleol a lefel

Wedi ei archifo (Saesneg yn unig) – Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach.

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Pwnc[Hidlwyd]
-
Pwnc 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlo]
-
Disgrifiad 1
[Lleihau]ALl[Hidlo]
-
-
ALl 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y nifer o ddisgyblion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L2+)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran sydd wedi'u datgymhwyso[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran oedd yn absennol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran heb lefel wedi'u ddyfarnu ond heb eu datgymhwyso[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran sy'n gweithio tuag at Lefel 1[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran yn cyrraedd Lefel 1[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran yn cyrraedd Lefel 4 neu fwy
[Lleihau]Cymru30,65582.7......
CymruYnys Môn68280.9......
Gwynedd1,12688.0......
Conwy99082.4......
Sir Ddinbych92879.8......
Sir y Fflint1,68183.8......
Wrecsam1,42083.6......
Powys1,28883.7......
Ceredigion60986.4......
Sir Benfro1,13982.8......
Sir Gaerfyrddin1,78384.3......
Abertawe2,37181.7......
Castell-nedd Port Talbot1,36778.8......
Pen-y-Bont ar Ogwr1,42984.1......
Bro Morgannwg1,30487.5......
Rhondda Cynon Taf2,51879.6......
Merthyr Tudful55477.1......
Caerffili1,99882.7......
Blaenau Gwent69875.8......
Torfaen91486.8......
Sir Fynwy83388.5......
Casnewydd1,52688.7......
Caerdydd3,37581.5......

Metadata

SCHS0005: Cyfnod Allweddol 1

Ystadegau Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Mae'n statudol i asesu disgyblion sydd ym mlwyddyn 2 yng Nghyfnod Allweddol 1.

Diweddariad diwethaf: 21 Medi 2011
Ffynhonnell: Casgliad Data Cenedlaethol
Cyswllt: school.stats@wales.gsi.gov.uk

CA1, Cyfnod Allweddol 1, Cyfnod Allweddol

Enw
SCHS0005