Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canlyniadau cenedlaethol, yn ôl pwnc, blwyddyn a chefndir ethnig
None
BlwyddynCydgasgliadau 3 blynedd, hyd at 2019[Hidlwyd]
Measure1
Pwnc[Hidlo]
Disgrifiad[Hidlo]
[Lleihau]Cefndir ethnig[Hidlo]
-
-
Cefndir ethnig 1
[Lleihau]Saesneg[Lleihau]Mathemateg[Lleihau]Gwyddoniaeth[Lleihau]Dangosydd Pynciau CraiddMae’r Dangosydd Pynciau Craidd (DPC) yn CA3 yn cynrychioli canran y disgyblion sydd wedi cyrraedd Lefel 5 neu uwch mewn Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf), Mathemateg a Gwyddoniaeth gyda\'i gilydd ar ddiwedd CA3.
Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)
[Lleihau]Gwyn237,610266.7237,610267.5237,609274.2237,609252.5
GwynGwyn – Prydeinig230,146267.5230,146267.9230,145274.7230,145253.2
Teithiwr147*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.147*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.147*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.147*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
Sipsi/Sipsi Roma306142.0306145.6306164.130699.6
Unrhyw gefndir gwyn arall7,011248.17,011262.57,011266.77,011235.7
[Lleihau]Cymysg7,245270.97,245269.97,245276.27,245255.2
CymysgGwyn a Charibïaidd Du1,599264.51,599259.41,599268.11,599243.1
Gwyn ac Affricanaidd Du937272.0937266.7937275.1937251.3
Gwyn ac Asiaidd1,570280.91,570279.71,570283.61,570268.4
Unrhyw Gefndir Cymysg Arall3,139268.83,139270.73,139277.03,139255.5
[Lleihau]Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig5,912278.65,912280.95,912285.05,912269.7
Asiaidd neu Asiaidd PrydeinigIndiaidd1,248287.31,248289.01,248291.41,248283.0
Pacistanaidd1,911271.91,911274.31,911282.61,911261.6
Bangladeshi2,123279.22,123280.22,123281.82,123268.0
Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall630278.2630286.2630289.7630272.6
[Lleihau]Du neu Ddu Prydeinig2,336261.62,336262.92,336271.12,336243.5
Du neu Ddu PrydeinigCaribïaidd132*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.132*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.132*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.132*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
Affricanaidd1,883261.41,883264.61,883271.01,883244.2
Unrhyw gefndir du arall321258.7321260.6321272.0321240.0
[Lleihau]Tsieinïaidd neu Brydeinig TsieinïaiddTsieinïaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd415283.9415296.2415297.0415282.6
[Lleihau]Unrhyw gefndir ethnig arallUnrhyw gefndir ethnig arall3,244254.43,244271.83,244269.83,244243.7
[Lleihau]Ni chafwyd yr wybodaethNi chafwyd yr wybodaeth1,369268.81,369270.41,369274.21,369258.1

Metadata

Teitl

Cyflawniad yng Nghyfnod Allweddol 3 yn ôl cefndir ethnig

Diweddariad diwethaf

20 Medi 2023 20 Medi 2023

Diweddariad nesaf

Awst 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'n statudol i asesu disgyblion sydd ym mlwyddyn 9 yng Nghyfnod Allweddol 3.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n cael eu cynnwys mewn taenlen electronig a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWi – system ar-lein ddiogel i drosglwyddo data a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses, ceir nifer o gamau awtomatig i ddilysu a gwirio'r synnwyr, er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel.

Rhoddwyd * yn lle nifer y cohort os oes llai na 5 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn categori.
Rhoddwyd * yn lle canrannau os oes llai na 50 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn cohort.
Pwrpas hyn yw sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol mai niferoedd bach iawn sydd mewn rhai categorïau a dangos y dylid bod yn ochelgar wrth gymharu rhwng data cyrhaeddiad ar gyfer categorïau o'r fath.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2005-2023

Allweddeiriau

CA3; Cyfnod Allweddol 3; cefndir ethnig