Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canlyniadau cenedlaethol, yn ôl pwnc, blwyddyn a chefndir ethnig
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Pwnc[Hidlo]
Disgrifiad[Hidlo]
[Lleihau]Cefndir ethnig[Hidlo]
-
-
Cefndir ethnig 1
[Lleihau]Saesneg[Lleihau]Mathemateg[Lleihau]Gwyddoniaeth[Lleihau]Dangosydd Pynciau Craidd
Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)
[Lleihau]Gwyn87,10290.587,10291.087,10293.687,10287.4
GwynGwyn – Prydeinig84,76390.884,76391.184,76393.784,76387.7
Teithiwr5556.45567.35570.95549.1
Sipsi/Sipsi Roma9349.59349.59354.89334.4
Unrhyw gefndir gwyn arall2,19182.12,19188.12,19189.52,19179.4
[Lleihau]Cymysg2,28691.82,28691.62,28694.32,28687.9
CymysgGwyn a Charibïaidd Du53490.453489.553493.153486.1
Gwyn ac Affricanaidd Du24793.124787.924794.324785.4
Gwyn ac Asiaidd51394.751395.351396.151392.2
Unrhyw Gefndir Cymysg Arall99290.699291.899294.199287.3
[Lleihau]Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig2,00893.22,00893.82,00895.82,00891.0
Asiaidd neu Asiaidd PrydeinigIndiaidd38695.638696.638697.738694.8
Pacistanaidd67591.467591.767594.767588.6
Bangladeshi74693.474693.774695.374690.8
Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall20193.520196.020198.020193.0
[Lleihau]Du neu Ddu Prydeinig75788.475788.475793.475784.1
Du neu Ddu PrydeinigCaribïaidd47*47*47*47*
Affricanaidd61287.961288.661293.161283.8
Unrhyw gefndir du arall9888.89888.89894.99885.7
[Lleihau]Tsieinïaidd neu Brydeinig TsieinïaiddTsieinïaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd11894.111898.311898.311894.1
[Lleihau]Unrhyw gefndir ethnig arallUnrhyw gefndir ethnig arall1,05987.51,05992.91,05992.61,05984.8
[Lleihau]Ni chafwyd yr wybodaethNi chafwyd yr wybodaeth46190.746192.446193.546189.6

Metadata

Teitl
Cyflawniad yng Nghyfnod Allweddol 3 yn ôl cefndir ethnig

Diweddariad diwethaf
31 Ionawr 2019 31 Ionawr 2019

Diweddariad nesaf
Ionawr 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'n statudol i asesu disgyblion sydd ym mlwyddyn 9 yng Nghyfnod Allweddol 3.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n cael eu cynnwys mewn taenlen electronig a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWi – system ar-lein ddiogel i drosglwyddo data a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses, ceir nifer o gamau awtomatig i ddilysu a gwirio'r synnwyr, er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel.

Rhoddwyd * yn lle nifer y cohort os oes llai na 5 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn categori.
Rhoddwyd * yn lle canrannau os oes llai na 50 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn cohort.
Pwrpas hyn yw sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol mai niferoedd bach iawn sydd mewn rhai categorïau a dangos y dylid bod yn ochelgar wrth gymharu rhwng data cyrhaeddiad ar gyfer categorïau o'r fath.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2005-2018

Allweddeiriau
CA3; Cyfnod Allweddol 3; Cyfnod Allweddol