Skip to content

Cyfnod Allweddol 3 - pynciau craidd

Rhaid i bob dysgwr yn ei flwyddyn olaf o Gyfnod Allweddol 3 gael ei asesu drwy asesiadau'r athro. Disgwylir yn gyffredinol i'r rhan fwyaf o blant 14 oed gyrraedd lefel 5 ym mhob pwnc. Mae pynciau'r Cwricwlwm Cenedlaethol (Cyfnodau Allweddol 2 a 3) yng Nghymru wedi'u rhannu'n ddau gategori, sef pynciau craidd a phynciau di-graidd. Ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 3, y pynciau craidd yw Cymraeg iaith gyntaf, Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth.