Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canlyniadau cenedlaethol, yn ôl pwnc, blwyddyn a darpariaeth ADY/AAA (Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig)
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Pwnc[Hidlo]
Disgrifiad[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Darpariaeth ADY/AAA[Hidlo]
-
-
Darpariaeth ADY/AAA 1
[Lleihau]Saesneg[Lleihau]Cymraeg[Lleihau]Mathemateg[Lleihau]Gwyddoniaeth[Lleihau]Dangosydd Pynciau CraiddMae’r Dangosydd Pynciau Craidd (DPC) yn CA3 yn cynrychioli canran y disgyblion sydd wedi cyrraedd Lefel 5 neu uwch mewn Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf), Mathemateg a Gwyddoniaeth gyda\'i gilydd ar ddiwedd CA3.
Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)
[Lleihau]2019[Lleihau]Cyfanswm ar y gofrestr ADY/AAA8,29069.31,26971.68,29069.88,29076.28,29059.3
Cyfanswm ar y gofrestr ADY/AAADisgyblion â datganiad1,13827.38032.51,13828.61,13834.31,13820.9
Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy2,61467.437268.52,61467.12,61474.72,61455.3
Gweithredu gan yr Ysgol4,53880.981776.74,53881.74,53887.74,53871.2
Cynllun datblygu unigol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Dim ADY/AAADim ADY/AAA24,24697.74,79397.024,24697.724,24698.324,24695.8
[Lleihau]2022[Lleihau]Cyfanswm ar y gofrestr ADY/AAA6,17858.81,07961.56,17861.06,17766.86,17746.3
Cyfanswm ar y gofrestr ADY/AAADisgyblion â datganiad85837.66836.885842.485845.285827.3
Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy2,07554.931153.72,07557.72,07563.22,07542.6
Gweithredu gan yr Ysgol3,13267.968668.23,13268.83,13175.83,13154.7
Cynllun datblygu unigol11335.414*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.11344.211344.211325.7
[Lleihau]Dim ADY/AAADim ADY/AAA28,43791.55,62793.028,43791.628,43792.528,43785.4
[Lleihau]2023[Lleihau]Cyfanswm ar y gofrestr ADY/AAA5,67061.21,01561.75,67062.15,67066.95,67048.3
Cyfanswm ar y gofrestr ADY/AAADisgyblion â datganiad83238.87626.383241.583242.783226.0
Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy1,90758.628855.91,90760.11,90765.21,90746.4
Gweithredu gan yr Ysgol2,62672.759272.32,62672.42,62677.62,62659.4
Cynllun datblygu unigol30540.35928.830541.630552.130525.9
[Lleihau]Dim ADY/AAADim ADY/AAA28,31790.45,53691.128,31790.128,31790.928,31783.1

Metadata

Teitl

Cyfnod yng Nghyfnod Allweddol 3 yn ôl darpariaeth ADY/AAA

Diweddariad diwethaf

20 Medi 2023 20 Medi 2023

Diweddariad nesaf

Awst 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'n statudol i asesu disgyblion sydd ym mlwyddyn 9 yng Nghyfnod Allweddol 3.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n cael eu cynnwys mewn taenlen electronig a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWi – system ar-lein ddiogel i drosglwyddo data a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses, ceir nifer o gamau awtomatig i ddilysu a gwirio'r synnwyr, er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel.

Rhoddwyd * yn lle nifer y cohort os oes llai na 5 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn categori.
Rhoddwyd * yn lle canrannau os oes llai na 50 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn cohort.
Pwrpas hyn yw sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol mai niferoedd bach iawn sydd mewn rhai categorïau a dangos y dylid bod yn ochelgar wrth gymharu rhwng data cyrhaeddiad ar gyfer categorïau o'r fath.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2005-2023

Allweddeiriau

CA3; Cyfnod Allweddol 3; ADY; AAA