Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canlyniadau cenedlaethol, yn ôl pwnc, blwyddyn a'r math o ADY/AAA (Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Pwnc[Hidlo]
Disgrifiad[Hidlo]
Math AAA[Hidlo]
[Lleihau]Saesneg[Lleihau]Cymraeg[Lleihau]Mathemateg[Lleihau]Gwyddoniaeth[Lleihau]Dangosydd Pynciau CraiddMae’r Dangosydd Pynciau Craidd (DPC) yn CA3 yn cynrychioli canran y disgyblion sydd wedi cyrraedd Lefel 5 neu uwch mewn Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf), Mathemateg a Gwyddoniaeth gyda\'i gilydd ar ddiwedd CA3.
Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+)
Anawsterau dysgu cymedrol5,762225.61,100264.15,762224.95,762264.95,762178.4
Anawsterau dysgu cyffredinol7,224199.21,114202.07,224201.97,224228.47,224162.6
Anawsterau dysgu difrifol60147.0*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.60151.260167.160129.8
Anawsterau dysgu dwys a lluosog136*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.136*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.136*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.136*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
Dyslecsia3,661294.8856288.53,661307.93,661336.03,661257.8
Dyscalculia281*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.281*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.281*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.281*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
Dyspracsia488285.6121*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.488284.2488317.6488242.1
Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd1,468223.5126*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.1,468228.71,468255.61,468175.1
Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig2,840229.7255*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.2,840237.42,840252.22,840192.2
Anawsterau corfforol a meddygol1,978247.1264285.71,978255.91,978273.91,978214.5
Nam ar y clyw937295.1155*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.937295.4937323.7937265.5
Nam ar y golwg429267.967*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.429274.0429289.1429235.7
Nam amlsynhwyraidd46*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol46*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.46*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.46*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu4,276208.4749226.94,276222.54,276249.54,276170.3
Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol8,666249.71,009239.98,666257.48,665271.88,665202.6
Dim AAA104,308377.820,511379.7104,308377.8104,308380.5104,308361.4

Metadata

Teitl

Cyfnod yng Nghyfnod Allweddol 3 yn ôl y math o ADY/AAA

Diweddariad diwethaf

20 Medi 2023 20 Medi 2023

Diweddariad nesaf

Awst 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'n statudol i asesu disgyblion sydd ym mlwyddyn 9 yng Nghyfnod Allweddol 3.

Allweddeiriau

CA3; Cyfnod Allweddol 3; ADY; AAA