Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ysgolion yn ôl etholaeth a rhanbarth Cynulliad, a blwyddyn
None
[Lleihau]BechgynMerched[Hidlwyd]
-
BechgynMerched 1[Hidlo]
[Lleihau]PreswylDydd[Hidlwyd]
-
PreswylDydd 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]EtholaethMae data cyn 2019 wedi \' i ddiwygio.[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Etholaeth 1
-
-
Etholaeth 2
Cliciwch yma i ddidoli2012/13Cliciwch yma i ddidoli2013/14Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2015/16Nid yw gwybodaeth ar gael ar gyfer Ionawr 2016: 6696002 - Coleg Llanymddyfri, 6646004 - Options Kinsale, 6686019 - Ty Cariad.Cliciwch yma i ddidoli2016/17Nid yw gwybodaeth ar gael ar gyfer Ionawr 2017: 6696012 - Cilddewi Uchaf, 6696013 - Maes Werdd , 6746001 - The Hollies, 6816095 - Red Rose School.Cliciwch yma i ddidoli2017/18Cliciwch yma i ddidoli2018/19Nid yw gwybodaeth ar gael ar gyfer Ionawr 2019: 6606028 - Caban Aur, 6626017 - St David\'s College, 6646004 - Options Kinsale, 6686014 - Marlowe St David\'s Education Unit, 6706025 - Ynystawe Lodge, 6666053 - Trefnanney School.Cliciwch yma i ddidoli2019/20Nid yw data ysgolion annibynnol yn cael ei gyhoeddi ar gyfer 2020 gan na chwblhawyd y casgliad data oherwydd pandemig y coronafeirws. Mae\'r data a gasglwyd ar gael ar gais.Cliciwch yma i ddidoli2020/21Nid yw gwybodaeth ar gael ar gyfer Ionawr 2021:  6696017 - Westward House, 6816100 - Cardiff Montessori School and Nursery, 6816098 - Cardiff Muslim Academy, 6816096 - Cardiff Steiner School, 6796014 - Talocher School, 6706027 - Swansea Sixth Form College, 6706026 - Priority Childcare, 6696008 - Nant-y-Cwm Steiner School, 6686019 - Ty Cariad, 6686014 - Marlowe St Davids Education UnitCliciwch yma i ddidoli2021/22Nid yw gwybodaeth ar gael ar gyfer Chwefror 2022: 6636013 - Fairholme Preparatory School, 6636040 - The Branas School, 6666053 - Trefnanney School, 6686014 - Marlowe St David\'s Education Unit, 6686020 - Birribi Education, 6706026 - Priority Childcare, 6796014 - Talocher School, 6806007 - Wadham College, 6816087 - Craig Y Parc School, 6816090 - Cardiff AcademyCliciwch yma i ddidoli2022/23Nid yw gwybodaeth ar gael ar gyfer Ionawr 2023: 6626019 - Rydal Penrhos, 6686014 - Marlowe St David\'s Education Unit, 6696008 - Nant-y-cwm Steiner School, 6716001 - Brynmorgan Villa, 6816090 - Cardiff Academy
[Lleihau]Cymru68706666707075.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol807979
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru14151515151514.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol161616
Gogledd CymruAberconwy1111111.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111
Alun a Glannau Dyfrdwy1111111.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol223
Arfon2222222.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol221
De Clwyd3332221.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol222
Gorllewin Clwyd2222222.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol222
Delyn1222222.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol222
Dyffryn Clwyd2112222.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol222
Wrecsam1111111.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111
Ynys Môn1222222.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol222
[Lleihau]Canolbarth a Gorllewin Cymru21222020201922.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol232322
Canolbarth a Gorllewin CymruBrycheiniog a Sir Faesyfed4322233.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol334
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr3333211.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro2222222.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol333
Ceredigion11.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Dwyfor Meirionnydd1112222.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol222
Llanelli4443323.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol332
Sir Drefaldwyn3444445.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol565
Preseli Sir Benfro3444556.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol655
[Lleihau]Gorllewin De Cymru9988999.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10109
Gorllewin De CymruAberafan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1111.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol222
Pen-y-bont ar Ogwr3321111.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111
Gwyr221.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111
Castell-nedd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Ogwr1112211.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111
Dwyrain Abertawe1122222.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111
Gorllewin Abertawe2222333.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol333
[Lleihau]Canol De Cymru15151515171820.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol202019
Canol De CymruCanol Caerdydd4344455.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol555
Gogledd Caerdydd4444444.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol444
De Caerdydd a Phenarth3322334.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol444
Gorllewin Caerdydd3444556.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol555
Cwm Cynon11.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pontypridd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Rhondda.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11111.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol221
[Lleihau]Dwyrain De Cymru99889910.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111013
Dwyrain De CymruBlaenau Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Caerffili1111222.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol222
Islwyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Merthyr Tudful a Rhymni.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Mynwy6655555.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol535
Dwyrain Casnewydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol112
Gorllewin Casnewydd2222222.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol344
Torfaen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol

Metadata

Teitl

Ysgolion yn ôl etholaeth a rhanbarth Cynulliad, a blwyddyn

Diweddariad diwethaf

19/09/2023 19/09/2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.