Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ysgolion yn ôl etholaeth a rhanbarth Cynulliad, a blwyddyn
None
[Lleihau]BechgynMerched[Hidlwyd]
-
BechgynMerched 1[Hidlo]
[Lleihau]PreswylDydd[Hidlwyd]
-
PreswylDydd 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Etholaeth[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Etholaeth 1
-
-
Etholaeth 2
Cliciwch yma i ddidoli2003/04Cliciwch yma i ddidoli2004/05Cliciwch yma i ddidoli2005/06Cliciwch yma i ddidoli2006/07Cliciwch yma i ddidoli2007/08Cliciwch yma i ddidoli2008/09Cliciwch yma i ddidoli2009/10Cliciwch yma i ddidoli2010/11Cliciwch yma i ddidoli2011/12Cliciwch yma i ddidoli2012/13Cliciwch yma i ddidoli2013/14Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2016/17Cliciwch yma i ddidoli2017/18Cliciwch yma i ddidoli2018/19
[Lleihau]Cymru60585666666064666667706666707068
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru15151415151314141414151515151511
Gogledd CymruAberconwy111111111111111.
Alun a Glannau Dyfrdwy......1111111111
Arfon2222222222222222
De Clwyd3334433333332221
Gorllewin Clwyd2222222222222222
Delyn2222211111222221
Dyffryn Clwyd3322222222112222
Wrecsam1111111111111111
Ynys Môn1111111111222221
[Lleihau]Canolbarth a Gorllewin Cymru14141421221921232120222020201919
Canolbarth a Gorllewin CymruBrycheiniog a Sir Faesyfed3334544443322233
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr1112222233333211
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro3333222222222222
Ceredigion11..1111111.....
Dwyfor Meirionnydd1112112211112222
Llanelli1112333334443323
Sir Drefaldwyn1125434643444444
Preseli Sir Benfro3333433333444554
[Lleihau]Gorllewin De Cymru7777777799988998
Gorllewin De CymruAberafan............1111
Pen-y-bont ar Ogwr3333333333321111
Gwyr111111112221..11
Castell-nedd................
Ogwr........11112211
Dwyrain Abertawe1111111111122221
Gorllewin Abertawe2222222222222333
[Lleihau]Canol De Cymru15141313121213131315151515171820
Canol De CymruCanol Caerdydd6655544444344455
Gogledd Caerdydd2222123334444444
De Caerdydd a Phenarth2223333333322334
Gorllewin Caerdydd5443333333444556
Cwm Cynon.........11.....
Pontypridd................
Rhondda................
Bro Morgannwg...........11111
[Lleihau]Dwyrain De Cymru9881010999999889910
Dwyrain De CymruBlaenau Gwent................
Caerffili1111111111111222
Islwyn11111...........
Merthyr Tudful a Rhymni................
Mynwy6556666666655555
Dwyrain Casnewydd...............1
Gorllewin Casnewydd1112222222222222
Torfaen................

Metadata

Teitl
Ysgolion yn ôl etholaeth a rhanbarth Cynulliad, a blwyddyn

Diweddariad diwethaf
31/07/2019 31/07/2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.