Neidio i'r cynnwys

Ysgolion annibynnol

Ysgolion sy'n codi ffioedd ac a all gael eu hariannu hefyd gan unigolion, cwmnïau neu sefydliadau elusennol. Rhaid i bob ysgol annibynnol yng Nghymru gofrestru gyda Llywodraeth Cymru. Mae ysgolion annibynnol yng Nghymru lenwi ffurflen cyfrifiad ysgolion STATS 1.

Nid yw data ysgolion annibynnol yn cael ei gyhoeddi ar gyfer 2020 gan na chwblhawyd y casgliad data oherwydd pandemig y coronafeirws. Mae'r data a gasglwyd ar gael ar gais.