Skip to content

Ysgolion annibynnol

Ysgolion sy'n codi ffioedd ac a all gael eu hariannu hefyd gan unigolion, cwmnïau neu sefydliadau elusennol. Rhaid i bob ysgol annibynnol yng Nghymru gofrestru gyda Llywodraeth Cymru. Mae ysgolion annibynnol yng Nghymru lenwi ffurflen cyfrifiad ysgolion STATS 1.