Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ysgolion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a blwyddyn
None
[Lleihau]BechgynMerched[Hidlwyd]
-
BechgynMerched 1[Hidlo]
[Lleihau]PreswylDydd[Hidlwyd]
-
PreswylDydd 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
[Lleihau]ALlRhanbarth 1
-
-
ALlRhanbarth 2
Cliciwch yma i ddidoli2003/04Cliciwch yma i ddidoli2004/05Cliciwch yma i ddidoli2005/06Cliciwch yma i ddidoli2006/07Cliciwch yma i ddidoli2007/08Cliciwch yma i ddidoli2008/09Cliciwch yma i ddidoli2009/10Cliciwch yma i ddidoli2010/11Cliciwch yma i ddidoli2011/12Cliciwch yma i ddidoli2012/13Cliciwch yma i ddidoli2013/14Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2016/17Cliciwch yma i ddidoli2017/18Cliciwch yma i ddidoli2018/19
[Lleihau]Cymru60585666666064666667706666707068
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru16161517161416161515161617171713
Gogledd CymruSir Ynys Môn1111111111222221
Gwynedd3334334433334444
Conwy2222222222222221
Sir Ddinbych5544444444334444
Sir y Fflint2222212222333332
Wrecsam3334433333332221
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru17171723252223252524262423242423
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys44599781086766677
Sir Ceredigion11..1111111.....
Sir Benfro4444544444555665
Sir Gaerfyrddin4446666678887645
Abertawe4444444455555676
Castell-nedd Port Talbot................
[Lleihau]Canol De Cymru18171616151516161719191818202022
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr3333333344432222
Bro Morgannwg2223333333333333
Rhondda Cynon Taf.........11.11..
Merthyr Tudful................
Caerdydd131211109910101011111212141517
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru9881010999999889910
De-ddwyrain CymruCaerffili2222211111111222
Blaenau Gwent................
Torfaen................
Sir Fynwy6557777777655555
Casnewydd1111111111222223

Metadata

Teitl
Ysgolion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a blwyddyn

Diweddariad diwethaf
31/07/2019 31/07/2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Enw
SCHS0208