Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Staff cymorth cyfwerth ag amser llawn yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chategori
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Categori[Hidlo]
-
Categori 1
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
[Lleihau]ALlRhanbarth 1
-
-
ALlRhanbarth 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr addysgu lefel uwchCliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr addysguCliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr iaith dramorCliciwch yma i ddidoliStaff cymorth anghenion arbennigCliciwch yma i ddidoliTechnegwyr TGCh, labordai, gweithdai neu adnoddauCliciwch yma i ddidoliStaff cymorth bugeiliolCliciwch yma i ddidoliGofal plant, nyrsys, staff meddygolCliciwch yma i ddidoliRheolwr busnes yr ysgol neu gyfatebolCliciwch yma i ddidoliSwyddogion arholiadauCliciwch yma i ddidoliLlyfrgellwyr a chynorthwywyr y llyfrgellCliciwch yma i ddidoliStaff gweinyddol arallCliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr meithrin cymwysedig - CACHE ac NNEB yn unig (i 2011)Cliciwch yma i ddidoliStaff cymorth anghenion arbennig (i 2011)Cliciwch yma i ddidoliTechnegwyr labordai neu gweithdai (i 2011)Cliciwch yma i ddidoliTechnegwyr adnoddau (i 2011)Cliciwch yma i ddidoliNyrsys / metrons (i 2011)Cliciwch yma i ddidoliStaff gweinyddol (i 2011)
[Lleihau]Cymru162.3535.529.8365.2209.8314.2188.983.745.746.3741.5......2,723.0
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru4.981.113.0154.425.249.347.813.36.14.891.1......491.1
Gogledd CymruSir Ynys Môn0.02.60.00.00.00.024.80.00.00.00.0......27.5
Gwynedd2.018.83.00.02.51.50.02.00.00.04.1......33.9
Conwy0.06.57.07.512.89.015.14.03.13.842.3......111.2
Sir Ddinbych0.03.02.94.79.724.07.62.01.00.032.5......87.3
Sir y Fflint1.945.20.0131.30.08.80.25.30.01.011.5......205.3
Wrecsam1.05.00.011.00.26.00.00.02.00.00.8......26.0
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru59.199.56.069.718.097.661.723.810.82.0126.4......574.7
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys5.617.43.024.46.096.610.16.02.60.062.8......234.5
Sir Ceredigion..................
Sir Benfro9.031.93.00.51.00.042.52.02.00.010.3......102.2
Sir Gaerfyrddin14.036.60.016.67.21.07.78.96.02.039.0......139.0
Abertawe30.513.70.028.33.80.01.56.90.20.014.2......99.2
Castell-nedd Port Talbot..................
[Lleihau]Canol De Cymru86.5302.57.3135.897.9135.538.730.624.523.7316.5......1,199.6
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr6.010.80.02.011.01.52.64.01.20.09.4......48.5
Bro Morgannwg15.061.10.034.022.356.29.57.010.03.088.5......306.6
Rhondda Cynon Taf0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0......0.0
Merthyr Tudful..................
Caerdydd65.5230.67.399.864.777.826.619.613.320.7218.6......844.5
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru11.852.43.55.268.731.740.716.04.415.7207.5......457.6
De-ddwyrain CymruCaerffili1.09.80.02.80.00.00.00.01.00.04.5......19.2
Blaenau Gwent..................
Torfaen..................
Sir Fynwy6.722.93.52.458.730.740.712.03.411.7155.2......347.8
Casnewydd4.119.70.00.010.01.00.04.00.04.047.8......90.5

Metadata

Teitl
Staff cymorth cyfwerth ag amser-llawn yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chategori

Diweddariad diwethaf
31/07/2019 31/07/2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.