Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y staff cymorth yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chategori
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Categori[Hidlo]
-
Categori 1
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
[Lleihau]ALlRhanbarth 1
-
-
ALlRhanbarth 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr addysgu lefel uwchCliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr addysguCliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr iaith dramorCliciwch yma i ddidoliStaff cymorth anghenion arbennigCliciwch yma i ddidoliTechnegwyr TGCh, labordai, gweithdai neu adnoddauCliciwch yma i ddidoliStaff cymorth bugeiliolCliciwch yma i ddidoliGofal plant, nyrsys, staff meddygolCliciwch yma i ddidoliRheolwr busnes yr ysgol neu gyfatebolCliciwch yma i ddidoliSwyddogion arholiadauCliciwch yma i ddidoliLlyfrgellwyr a chynorthwywyr y llyfrgellCliciwch yma i ddidoliStaff gweinyddol arallCliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr meithrin cymwysedig - CACHE ac NNEB yn unig (i 2011)Cliciwch yma i ddidoliStaff cymorth anghenion arbennig (i 2011)Cliciwch yma i ddidoliTechnegwyr labordai neu gweithdai (i 2011)Cliciwch yma i ddidoliTechnegwyr adnoddau (i 2011)Cliciwch yma i ddidoliNyrsys / metrons (i 2011)Cliciwch yma i ddidoliStaff gweinyddol (i 2011)
[Lleihau]Cymru17259747388239328243875454840......3,049
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru58614156275556147595......520
Gogledd CymruSir Ynys Môn030000290000......32
Gwynedd221403202005......39
Conwy077813141844444......123
Sir Ddinbych03351024821033......89
Sir y Fflint247013209160112......210
Wrecsam150111600201......27
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru6111467826997225132135......631
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys6183256981363065......243
Sir Ceredigion..................
Sir Benfro93931104522011......113
Sir Gaerfyrddin144302013112106242......163
Abertawe321403260272017......112
Castell-nedd Port Talbot..................
[Lleihau]Canol De Cymru923331814510914160322925375......1,359
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr61602153853011......69
Bro Morgannwg1562034235810710390......312
Rhondda Cynon Taf00000000000......0
Merthyr Tudful..................
Caerdydd7125518109718042201622274......978
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru14649977335516522235......539
De-ddwyrain CymruCaerffili110060000105......23
Blaenau Gwent..................
Torfaen..................
Sir Fynwy8289365325512416182......414
Casnewydd52600121040648......102

Metadata

Teitl
Nifer y staff cymorth yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chategori

Diweddariad diwethaf
31/07/2019 31/07/2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.