Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dosbarthiadau mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a grŵp blwyddyn

Dosbarthiadau cofrestredig sy’n cael eu cynnal yn ystod y drydedd wers ar amserlen yr ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad.

None
[Lleihau]Categori[Hidlwyd]
-
Categori 1[Hidlo]
[Lleihau]Cyfnod Allweddol[Hidlwyd]
-
Cyfnod Allweddol 1[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Cymraeg[Hidlwyd]
-
Cymraeg 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Grwp blwyddyn[Hidlo]
-
Grwp blwyddyn 1
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
ALlRhanbarth 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 1Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 2Cliciwch yma i ddidoliDerbynCliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 1Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 2Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 3Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 4Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 5Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 6Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 7Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 8Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 9Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 10Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 12Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 13Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 14Cliciwch yma i ddidoliGrwpiau blynyddoedd cymysg
[Lleihau]Gogledd Cymru17416321259300271243243275612607625662696272279.2,5408,638
Gogledd CymruSir Ynys Môn.452513222317171956535362612220.286794
Gwynedd.79432839282728391031121111271463235.5141,491
Conwy.705142514337343895981011021227777.3851,423
Sir Ddinbych16458555556534955106100971051054854.2591,320
Sir y Fflint685866368605454581431401481571587775.5692,001
Wrecsam1073585865615561661091041151091041618.5271,609
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru105275431368459428376358421776747776854835321293.2,91610,739
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys124442241292418341071011101391196861.5671,509
Sir Ceredigion.163124282627282859575966645233.238836
Sir Benfro541454855585150581019595951013318.4181,367
Sir Gaerfyrddin6497288104948887981631641691761736791.6262,315
Abertawe60941611261561441251231352131992082382417868.5982,967
Castell-nedd Port Talbot3351786075776152681331311351401372322.4691,745
[Lleihau]Canol De Cymru62181644561627634585556617827839852909915425371.2,20511,810
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr2435907990908167801351341391421486879.3841,865
Bro Morgannwg17271051021081081091091121291281261371328372.1991,803
Rhondda Cynon Taf97712889118127106105123225228226245249151119.8033,128
Merthyr Tudful512282433292219355448485350...241701
Caerdydd730293267278280267256267284301313332336123101.5784,313
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru42124398333371353335326370515485493540558199197.1,4387,077
De-ddwyrain CymruCaerffili19501017993928784981681591551861892219.6112,212
Blaenau Gwent99473945383432415048504953...178722
Torfaen73761566261585768878989100963542.1611,166
Sir Fynwy356148535248485261586264644445.129897
Casnewydd4231281111181101081051111491311371411569891.3592,080
[Lleihau]CymruCymru2269961,7941,5211,7571,6861,5391,4831,6832,7302,6782,7462,9653,0041,2171,140.9,09938,264

Metadata

Teitl
Dosbarthiadau ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a grwp blwyddyn

Diweddariad diwethaf
11/06/2020 11/06/2020

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.