Skip to content

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD)

Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol a ddarperir pob mis Ionawr gan bob ysgol gynradd, canol, uwchradd, meithrin ac arbennig a gynhelir.