Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y disgyblion mewn dosbarthiadau ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol a grŵp blwyddyn

Dosbarthiadau cofrestredig sy’n cael eu cynnal yn ystod y drydedd wers ar amserlen yr ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad.

None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Sector[Hidlwyd]
Grwp blwyddyn[Hidlwyd]
Awdurdod Lleol[Hidlo]
[Lleihau]Ysgolion cynradd[Lleihau]Ysgolion canol[Lleihau]Ysgolion uwchradd
Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 1Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 2Cliciwch yma i ddidoliDerbynCliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 1Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 2Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 3Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 4Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 5Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 6Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 7Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 8Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 9Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 10Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 12Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 13Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 14Cliciwch yma i ddidoliGrwpiau blynyddoedd cymysgCliciwch yma i ddidoliMeithrin 1Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 2Cliciwch yma i ddidoliDerbynCliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 1Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 2Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 3Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 4Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 5Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 6Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 7Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 8Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 9Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 10Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 12Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 13Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 14Cliciwch yma i ddidoliGrwpiau blynyddoedd cymysgCliciwch yma i ddidoliMeithrin 1Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 2Cliciwch yma i ddidoliDerbynCliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 1Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 2Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 3Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 4Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 5Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 6Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 7Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 8Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 9Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 10Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 12Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 13Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 14Cliciwch yma i ddidoliGrwpiau blynyddoedd cymysg
Sir Ynys Môn.880610325565625440465550........7,255...........................1,3351,2851,2801,2801,225255200..
Gwynedd.1,415970680970740715725935........11,490.20...20302025155155145165140*10.770.........2,4102,5152,4102,2552,095480360.125
Conwy.1,4301,3001,0851,2451,1259909451,005........8,900...........................2,2052,2052,1952,1301,970945740.50
Sir Ddinbych301,4351,4151,4101,4151,3901,3751,2351,430........5,860.40503055707090902001851551701503520.155.........2,3252,2052,1902,0951,855545380.10
Sir y Fflint501,7852,1351,5651,7201,5701,4501,4751,590........14,315...........................3,4653,3703,2603,2853,095880650.*
Wrecsam1251,6451,4351,5351,7301,6051,4851,6151,770........12,665...........................2,6202,5502,4952,3652,195145105.20
Powys5310945525925710645485830........13,210.....25...951009590754045.330.........2,5402,4252,4602,4152,340490445..
Sir Ceredigion.380675500600590545490460........4,545.1058512012510516022523049045043542544512595.650.........995965935990950265195.30
Sir Benfro809451,1001,1451,3351,4401,3501,3351,440........9,850.25130110100125708512525020013575175...370.........2,1752,1952,1802,0902,030350260.40
Sir Gaerfyrddin1551,0501,9602,1702,5752,4502,3902,2602,525........14,160...........................4,1403,9753,8753,8353,655850770.285
Abertawe7702,5804,0853,2704,0403,9653,5253,3853,810........14,345...........................5,2555,0654,8654,8104,775985605.90
Castell-nedd Port Talbot4201,2851,8301,4851,7301,9501,5901,3301,745........10,715257514510014514595701351,4451,3101,2951,2451,120105100.465.........1,8501,8451,9001,8301,690170110.35
Pen-y-bont ar Ogwr2301,1452,3552,0702,4152,4452,2651,8202,170........10,000...........................3,2953,1753,1553,0652,850855815.*
Bro Morgannwg2456902,8302,7352,8752,9652,9702,9503,010........4,735..6055606055606040035032030531511555.95.........2,9502,8252,7602,6802,550980625..
Rhondda Cynon Taf1802,1353,1402,1752,9503,1652,6452,5653,280........19,860301752502152253352802852701,2151,1701,1951,1551,12025080.990.........4,4854,4554,4104,2054,1301,325940..
Merthyr Tudful90495765675875745605485915........6,215...........................1,3051,2001,1801,1251,060....
Caerffili2651,3852,5852,0252,4502,3852,3152,2052,595........15,740251555603060303025285265240220215.10.140.........3,8053,7053,6353,7403,605240210.195
Blaenau Gwent1702851,0608701,000750710695925........3,425..200195200240225190200670615565585580...1,240.........550555555525510....
Tor-faen1201,0551,6051,5301,6751,7251,6751,6201,915........4,400...........................2,2452,2102,2352,1202,130365345..
Sir Fynwy551601,5951,3001,4801,4551,3501,3701,465........3,275...........................1,5651,5301,5801,5951,575615565..
Casnewydd1106353,4503,1053,2403,1103,0252,9303,065........8,650...........................3,9103,5953,5203,2403,2501,250870.65
Caerdydd1709807,7857,2257,5107,7507,4407,1657,350........13,725...........................7,4757,4057,4356,7456,4101,6551,265.285
Cymru3,26524,10045,62539,41545,32044,66041,48039,56044,795........217,345804509708859351,1901,0251,0451,1555,2054,8054,5904,4404,335680415.5,205.........62,90061,26560,50058,41555,94513,64010,450.1,240

Metadata

Teitl
Nifer y disgyblion mewn dosbarthiadau ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol a grwp blwyddyn

Diweddariad diwethaf
11/06/2020 11/06/2020

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
* = Nifer y disgyblion yn fwy na sero ond yn llai na phump. Mae niferoedd y disgyblion wedi cael eu talgrynnu i'r pump agosaf.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.