Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer yr athrawon mewn ysgolion canol ac uwchradd heb fod mewn dosbarth yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a blwyddyn

Nifer yr athrawon a oedd yn bresennol yn yr ysgol ond nad oeddent yn addysgu mewn ystafell ddosbarth yn ystod y drydedd wers ar amserlen yr ysgol ar ddiwrnod y Cyfrifiad.

None
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
ALlRhanbarth 1
Cliciwch yma i ddidoli2003/04Cliciwch yma i ddidoli2004/05Cliciwch yma i ddidoli2005/06Cliciwch yma i ddidoli2006/07Cliciwch yma i ddidoli2007/08Cliciwch yma i ddidoli2008/09Cliciwch yma i ddidoli2009/10Cliciwch yma i ddidoli2010/11Cliciwch yma i ddidoli2011/12Cliciwch yma i ddidoli2012/13Cliciwch yma i ddidoli2013/14Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2016/17Cliciwch yma i ddidoli2017/18Cliciwch yma i ddidoli2018/19Cliciwch yma i ddidoli2019/20
[Lleihau]Gogledd Cymru581745731724730666659753539665657617584562650546621
Gogledd CymruSir Ynys Môn8497989676748069505752576251656570
Gwynedd9913394117104104941109411511897103107817385
Conwy1211321409914596132110113114861169598133125112
Sir Ddinbych589112313213311894150751191438698528077101
Sir y Fflint119157164168168159164189110140139154138162157134144
Wrecsam1001351121121041159512597120119107889213472109
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru791859844869869838902780819807848846790860775816781
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys12312212111615112414513811910012312189140122104110
Sir Ceredigion636877741077199919310394859180708186
Sir Benfro9597108115941151099710697100112113105102132118
Sir Gaerfyrddin144167147152133141187130164159155179177167123143150
Abertawe256257244249233234203204202198232222220242212227212
Castell-nedd Port Talbot110148147163151153159120135150144127100126146129105
[Lleihau]Canol De Cymru8951,0621,0181,0309839039789479641,0071,0421,015981999942946896
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr130171155193146123156135175186220157129162109135119
Bro Morgannwg120160154167189158210196164141128182164177181192159
Rhondda Cynon Taf260265305266238272246222291299302293279220233260214
Merthyr Tudful6965706852707056535542573947464127
Caerdydd316401334336358280296338281326350326370393373318377
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru592687705627713595664605673608697620594571530521562
De-ddwyrain CymruCaerffili204191182209219180270231241203240227197182250219193
Blaenau Gwent7271866879546435745368647252355143
Torfaen79109111809511910596118104120989439644275
Sir Fynwy601069987946277875878969094917799100
Casnewydd177210227183226180148156182170173141137207104110151
[Lleihau]CymruCymru2,8593,3533,2983,2503,2953,0023,2033,0852,9953,0873,2443,0982,9492,9922,8972,8292,860

Metadata

Teitl
Nifer o athrawon mewn ysgolion canol ac uwchradd heb fod mewn dosbarth yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a blwyddyn

Diweddariad diwethaf
11/06/2020 11/06/2020

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data ar gyfer cyfnod penodol yn yr amserlen ysgol ar ddiwrnod y rhifiad.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.