Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cefndir ethnig y disgyblion 5 oed a throsodd yn ôl awdurdod lleol
None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Cefndir ethnig[Hidlo]
Awdurdod lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliGwyn-PrydeinigCliciwch yma i ddidoliTeithiwrCliciwch yma i ddidoliSipsi/Sipsi Roma (i 2017)Cliciwch yma i ddidoliSipsi (o 2018)Cliciwch yma i ddidoliRoma (o 2018)Cliciwch yma i ddidoliUnrhyw gefndir gwyn arallCliciwch yma i ddidoliGwyn a Charibïaidd DuCliciwch yma i ddidoliGwyn ac Affricanaidd DuCliciwch yma i ddidoliGwyn ac AsiaiddCliciwch yma i ddidoliUnrhyw Gefndir Cymysg ArallCliciwch yma i ddidoliIndiaiddCliciwch yma i ddidoliPacistanaiddCliciwch yma i ddidoliBangladeshiCliciwch yma i ddidoliUnrhyw Gefndir Asiaidd ArallCliciwch yma i ddidoliCaribiaiddCliciwch yma i ddidoliAffricanaiddCliciwch yma i ddidoliUnrhyw gefndir du arallCliciwch yma i ddidoliTsieiniaidd neu Brydeinig TsieinïaiddCliciwch yma i ddidoliUnrhyw gefndir ethnig arallCliciwch yma i ddidoliDdim yn gwybod neu heb ddweud
Sir Ynys Môn23,755*.15.37510560135150**4020***1550295
Gwynedd40,83025.20.75555115215375130658040*60*50360965
Conwy38,17020.30*855165140310325100659070*5520135240120
Sir Ddinbych37,90535.**71520090260420100555085.25*40340135
Sir y Fflint55,390215.55.2,77513520521555595706040*20*65150255
Wrecsam43,13080.*.3,535602251906551356513080.758025440315
Powys43,24055.40.1,21513012024533545302020515**45120230
Sir Ceredigion22,57015.**880659065315140303555*70*35170520
Sir Benfro40,90085.325*650180120290235703080125*50*65135395
Sir Gaerfyrddin65,110165.120302,0952402004305852156045170355540100525300
Abertawe76,33575.**3,2252805507051,4658454301,800360506801352552,500355
Castell-nedd Port Talbot49,72560.90.7053001353355701806533065*603070265105
Pen-y-bont ar Ogwr54,92020.55*1,170205225325645160407590*80*100435215
Bro Morgannwg50,730*.*.1,0356703956101,4305155702158030430956063080
Rhondda Cynon Taf94,04525.*.1,2052352754451,005250160402452013530145470215
Merthyr Tudful19,88030.15.1,2654070701806520*15****16550
Caerffili67,895*.*.935235140230650135551545*25*80160345
Blaenau Gwent21,645*.105.47035306515580**25.20*2070105
Tor-faen36,355*.265.4651751301703354015309030253020215185
Sir Fynwy28,60520.**6051306017035060302535*25*35135295
Casnewydd49,39040.1151603,9451,0654355151,7657402,9251,915420909702001201,710330
Caerdydd91,940340*3051007,7352,8951,6601,9954,2752,7154,5504,6708502806,1057058306,955745

Metadata

Teitl
Cefndir ethnig y disgyblion 5 oed a throsodd yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf
11/06/2020 11/06/2020

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2007/08 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
* = Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump. Mae niferoedd wedi cael eu talgrynnu i'r pump agosaf.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.