Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion mewn meithrinfa, ysgolion cynradd, canol ac uwchradd, sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol a cham datblygiad
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Cam[Hidlwyd]
Awdurdod Lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCam A - Saesneg yn newydd iddyntCliciwch yma i ddidoliCam B - Caffael iaith yn gynnarCliciwch yma i ddidoliCam C - Datblygu cymhwyseddCliciwch yma i ddidoliCam D - CymwysCliciwch yma i ddidoliCam E - RhuglCliciwch yma i ddidoliDdim yn gymwys
Sir Ynys Môn502520155519,015
Gwynedd26015517015019032,635
Conwy27517540533018529,735
Sir Ddinbych2302053653109529,625
Sir y Fflint68067064036521543,795
Wrecsam6658351,13086538534,605
Powys18022031522026032,370
Sir Ceredigion16511517014517018,430
Sir Benfro1351252251908533,370
Sir Gaerfyrddin46038042536061052,330
Abertawe1,2651,6302,2001,8251,88062,455
Castell-nedd Port Talbot17520026532563540,250
Pen-y-bont ar Ogwr21530037539038543,715
Bro Morgannwg29040073556543542,580
Rhondda Cynon Taf23026534036076574,515
Merthyr Tudful26525020525020016,505
Caerffili2451302159516055,055
Blaenau Gwent130120959511017,760
Tor-faen1551151208526528,760
Sir Fynwy110959010520022,370
Casnewydd3,7252,1402,24074027543,295
Caerdydd3,5654,7757,0507,0003,55583,780
Cymru13,46513,32017,80514,78511,105856,960

Metadata

Teitl
Disgyblion mewn meithrinfa, ysgolion cynradd, canol ac uwchradd, sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol a cham datblygiad

Diweddariad diwethaf
11/06/2020 11/06/2020

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
* = Nifer y disgyblion yn fwy na sero ond yn llai na phump. Mae niferoedd y disgyblion wedi cael eu talgrynnu i'r pump agosaf.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.