Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion mewn meithrinfa, ysgolion cynradd, canol ac uwchradd, sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol a cham datblygiad
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
CamCam datblygiad[Hidlwyd]
Awdurdod Lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCam A - Saesneg yn newydd iddyntSaesneg yn newydd iddynt: Angen cryn dipyn o gymorth Saesneg fel Iaith Ychwanegol.Cliciwch yma i ddidoliCam B - Caffael iaith yn gynnarCaffael iaith yn gynnar: Parhau i angen cryn dipyn o gymorth Saesneg fel Iaith Ychwanegol er mwyn manteisio ar y cwricwlwm.Cliciwch yma i ddidoliCam C - Datblygu cymhwyseddDatblygu cymhwysedd: Angen cymorth Saesneg fel Iaith Ychwanegol parhaus er mwyn manteisio’n llawn ar y cwricwlwm.Cliciwch yma i ddidoliCam D - CymwysCymwys: Angen ychydig o gymorth / cymorth achlysurol i fanteisio ar dasgau a deunydd cymhleth y cwricwlwm.Cliciwch yma i ddidoliCam E - RhuglRhugl: Gall weithio ar draws y cwricwlwm ar yr un lefel o ran cymhwysedd â disgybl sy’n defnyddio Saesneg fel iaith gyntaf. Gall weithio heb gymorth Saesneg fel Iaith Ychwanegol ar draws y cwricwlwm.Cliciwch yma i ddidoliDdim yn gymwysDdim yn gymwys
Sir Ynys MônGogledd Cymru13055454513547,740
GwyneddGogledd Cymru56533540047047581,700
ConwyGogledd Cymru70549592581042074,235
Sir DdinbychGogledd Cymru72054086576527074,910
Sir y FflintGogledd Cymru1,8301,7001,7351,080710108,300
WrecsamGogledd Cymru1,7801,9752,6352,2301,25085,590
PowysDe-orllewin a Chanolbarth Cymru58054076552564081,230
Sir CeredigionDe-orllewin a Chanolbarth Cymru34529545541076045,650
Sir BenfroDe-orllewin a Chanolbarth Cymru33034558050018583,565
Sir GaerfyrddinDe-orllewin a Chanolbarth Cymru1,0659751,2051,0051,490131,305
AbertaweDe-orllewin a Chanolbarth Cymru3,4654,0505,8654,9554,985155,490
Castell-nedd Port TalbotDe-orllewin a Chanolbarth Cymru5055656757601,555100,775
Pen-y-bont ar OgwrCanol De Cymru6057659851,060995109,255
Bro MorgannwgCanol De Cymru7208851,6751,6251,230107,850
Rhondda Cynon TafCanol De Cymru8807359351,0301,850185,680
Merthyr TudfulCanol De Cymru65567555060069541,385
CaerffiliDe-ddwyrain Cymru670380460255395136,715
Blaenau GwentDe-ddwyrain Cymru35026028025026544,530
Tor-faenDe-ddwyrain Cymru41030026522057070,220
Sir FynwyDe-ddwyrain Cymru37526028025551055,935
CasnewyddDe-ddwyrain Cymru10,4105,1255,4202,0551,030109,630
CaerdyddCanol De Cymru9,50512,41516,29017,61510,760211,830
CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.36,59533,68543,30538,52031,1852,143,505

Metadata

Teitl

Disgyblion mewn meithrinfa, ysgolion cynradd, canol ac uwchradd, sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol a cham datblygiad

Diweddariad diwethaf

19/09/2023 19/09/2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

* = Nifer y disgyblion yn fwy na sero ond yn llai na phump. Mae niferoedd y disgyblion wedi cael eu talgrynnu i'r pump agosaf.

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.