Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion mewn meithrinfa, ysgolion cynradd, canol ac uwchradd, sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol a cham datblygiad
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Cam[Hidlwyd]
Awdurdod Lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCam A - Saesneg yn newydd iddyntCliciwch yma i ddidoliCam B - Caffael iaith yn gynnarCliciwch yma i ddidoliCam C - Datblygu cymhwyseddCliciwch yma i ddidoliCam D - CymwysCliciwch yma i ddidoliCam E - RhuglCliciwch yma i ddidoliDdim yn gymwys
Sir Ynys Môn25101010259,500
Gwynedd13585857510516,260
Conwy130752051759514,885
Sir Ddinbych125951701554514,810
Sir y Fflint31535031017510521,915
Wrecsam29543058540517517,415
Powys8011516512013516,205
Sir Ceredigion85559565859,220
Sir Benfro6560110905016,705
Sir Gaerfyrddin23019520518032026,155
Abertawe6458501,10592087531,320
Castell-nedd Port Talbot8510512517030520,030
Pen-y-bont ar Ogwr10514018520019021,880
Bro Morgannwg16019537527021021,195
Rhondda Cynon Taf10513518016539537,190
Merthyr Tudful1251251101351008,240
Caerffili12560115457527,680
Blaenau Gwent60604550558,890
Tor-faen7560653513014,470
Sir Fynwy5045405510011,180
Casnewydd1,7751,0901,13038514021,550
Caerdydd1,7252,4903,6503,3451,65041,725
Cymru6,5156,8209,0707,2305,360428,420

Metadata

Teitl
Disgyblion mewn meithrinfa, ysgolion cynradd, canol ac uwchradd, sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol a cham datblygiad

Diweddariad diwethaf
31/07/2019 31/07/2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
* = Nifer y disgyblion yn fwy na sero ond yn llai na phump. Mae niferoedd y disgyblion wedi cael eu talgrynnu i'r pump agosaf.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.