Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion mewn meithrinfa, ysgolion cynradd, canol ac uwchradd, sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol a cham datblygiad
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
CamCam datblygiad[Hidlwyd]
Awdurdod Lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCam A - Saesneg yn newydd iddyntSaesneg yn newydd iddynt: Angen cryn dipyn o gymorth Saesneg fel Iaith Ychwanegol.Cliciwch yma i ddidoliCam B - Caffael iaith yn gynnarCaffael iaith yn gynnar: Parhau i angen cryn dipyn o gymorth Saesneg fel Iaith Ychwanegol er mwyn manteisio ar y cwricwlwm.Cliciwch yma i ddidoliCam C - Datblygu cymhwyseddDatblygu cymhwysedd: Angen cymorth Saesneg fel Iaith Ychwanegol parhaus er mwyn manteisio’n llawn ar y cwricwlwm.Cliciwch yma i ddidoliCam D - CymwysCymwys: Angen ychydig o gymorth / cymorth achlysurol i fanteisio ar dasgau a deunydd cymhleth y cwricwlwm.Cliciwch yma i ddidoliCam E - RhuglRhugl: Gall weithio ar draws y cwricwlwm ar yr un lefel o ran cymhwysedd â disgybl sy’n defnyddio Saesneg fel iaith gyntaf. Gall weithio heb gymorth Saesneg fel Iaith Ychwanegol ar draws y cwricwlwm.Cliciwch yma i ddidoliDdim yn gymwysDdim yn gymwys
Sir Ynys MônGogledd Cymru803530258028,620
GwyneddGogledd Cymru37520525524526049,070
ConwyGogledd Cymru42027058048527544,685
Sir DdinbychGogledd Cymru36030554546014044,745
Sir y FflintGogledd Cymru1,0551,00099557534565,550
WrecsamGogledd Cymru1,0401,2251,6651,32060551,755
PowysDe-orllewin a Chanolbarth Cymru29531546532039048,765
Sir CeredigionDe-orllewin a Chanolbarth Cymru21517026026034527,645
Sir BenfroDe-orllewin a Chanolbarth Cymru18519034029511550,355
Sir GaerfyrddinDe-orllewin a Chanolbarth Cymru65057067057090079,055
AbertaweDe-orllewin a Chanolbarth Cymru1,9302,4003,3152,7752,94093,845
Castell-nedd Port TalbotDe-orllewin a Chanolbarth Cymru27530538548095060,775
Pen-y-bont ar OgwrCanol De Cymru32043559560560565,780
Bro MorgannwgCanol De Cymru4005751,09591067064,530
Rhondda Cynon TafCanol De Cymru3854255205651,105112,060
Merthyr TudfulCanol De Cymru37537032037034024,895
CaerffiliDe-ddwyrain Cymru37021530014524582,670
Blaenau GwentDe-ddwyrain Cymru19516515514515526,795
Tor-faenDe-ddwyrain Cymru23517517013037042,720
Sir FynwyDe-ddwyrain Cymru17014516515530533,615
CasnewyddDe-ddwyrain Cymru5,7753,1503,3251,15546065,490
CaerdyddCanol De Cymru5,5607,11010,14510,6805,725126,790
CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.20,66019,77026,30522,67017,3251,290,210

Metadata

Teitl

Disgyblion mewn meithrinfa, ysgolion cynradd, canol ac uwchradd, sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol a cham datblygiad

Diweddariad diwethaf

09/09/2021 09/09/2021

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2022 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

* = Nifer y disgyblion yn fwy na sero ond yn llai na phump. Mae niferoedd y disgyblion wedi cael eu talgrynnu i'r pump agosaf.

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.