Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y disgyblion 5 oed a throsodd yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth ac ethnigrwydd
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Categori Cefndir ethnig[Hidlo]
-
Categori 1
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
ALlRhanbarth 1
[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl
Cliciwch yma i ddidoliGwyn PrydeinigCliciwch yma i ddidoliUnrhyw gefndir ethnig arallDisgyblion â chefndir ethnig wedi\'i gofnodi fel unrhyw beth heblaw \'Gwyn-Prydeinig\'. Nid yw’n cynnwys disgyblion nad oes data ar gael ar eu cyfer na’r rhai a nododd yn benodol nad oeddent yn dymuno i’w hysgolion gofnodi categori ar eu cyfer.Cliciwch yma i ddidoliDdim yn gwybod neu heb ddweud
[Lleihau]Gogledd CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.319,05526,8492,856348,760
Gogledd CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.Sir Ynys MônGogledd Cymru31,9601,40341433,777
GwyneddGogledd Cymru54,5373,2451,32459,106
ConwyGogledd Cymru50,8593,73819554,792
Sir DdinbychGogledd Cymru51,3953,47919055,064
Sir y FflintGogledd Cymru73,2466,77131880,335
WrecsamGogledd Cymru57,0588,21341565,686
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.396,86940,2952,639439,803
De-orllewin a Chanolbarth CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.PowysDe-orllewin a Chanolbarth Cymru57,5453,64828261,475
Sir CeredigionDe-orllewin a Chanolbarth Cymru30,0192,79669833,513
Sir BenfroDe-orllewin a Chanolbarth Cymru54,4673,33067358,470
Sir GaerfyrddinDe-orllewin a Chanolbarth Cymru86,9897,08737294,448
AbertaweDe-orllewin a Chanolbarth Cymru101,14218,923473120,538
Castell-nedd Port TalbotDe-orllewin a Chanolbarth Cymru66,7074,51114171,359
[Lleihau]Canol De CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.418,05790,4082,118510,583
Canol De CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.Pen-y-bont ar OgwrCanol De Cymru73,4815,14845679,085
Bro MorgannwgCanol De Cymru68,7089,4569678,260
Rhondda Cynon TafCanol De Cymru125,9176,888318133,123
Merthyr TudfulCanol De Cymru26,7942,77213729,703
CaerdyddCanol De Cymru123,15766,1441,111190,412
[Lleihau]De-ddwyrain CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.270,44735,5231,740307,710
De-ddwyrain CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.CaerffiliDe-ddwyrain Cymru89,9063,86244294,210
Blaenau GwentDe-ddwyrain Cymru29,0331,61513130,779
TorfaenDe-ddwyrain Cymru47,2142,79028250,286
Sir FynwyDe-ddwyrain Cymru37,8422,55245840,852
CasnewyddDe-ddwyrain Cymru66,45224,70442791,583
[Lleihau]CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.1,404,428193,0759,3531,606,856

Metadata

Teitl

Nifer y disgyblion 5 oed a throsodd yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a ethnigrwydd

Diweddariad diwethaf

31/08/2022 31/08/2022

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2023 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.