Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y disgyblion 5 oed a throsodd yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a hunaniaeth genedlaethol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Categori[Hidlo]
-
Categori 1
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
ALlRhanbarth 1
[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl
Cliciwch yma i ddidoliCymreigCliciwch yma i ddidoliSeisnigCliciwch yma i ddidoliAlbanaidd/GwyddeligCliciwch yma i ddidoliPrydeinigCliciwch yma i ddidoliArallCliciwch yma i ddidoliDdim yn gwybod neu heb ddweud
[Lleihau]Gogledd CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.258,86761,3341,650167,16322,82610,492522,332
Gogledd CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.Sir Ynys MônGogledd Cymru34,7952,97211911,27265877350,589
GwyneddGogledd Cymru63,8784,61518214,9972,3322,56488,568
ConwyGogledd Cymru37,6795,34228736,2972,01343282,050
Sir DdinbychGogledd Cymru42,22911,23719724,9522,4581,33982,412
Sir y FflintGogledd Cymru38,81128,29054944,1746,3472,209120,380
WrecsamGogledd Cymru41,4758,87831635,4719,0183,17598,333
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.359,72349,8801,794207,14832,9558,411659,911
De-orllewin a Chanolbarth CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.PowysDe-orllewin a Chanolbarth Cymru33,70814,60322439,0353,5501,13492,254
Sir CeredigionDe-orllewin a Chanolbarth Cymru29,2405,56616111,7332,3831,13350,216
Sir BenfroDe-orllewin a Chanolbarth Cymru44,6117,34218731,9542,0981,73487,926
Sir GaerfyrddinDe-orllewin a Chanolbarth Cymru78,4287,56035348,2756,012971141,599
AbertaweDe-orllewin a Chanolbarth Cymru99,7949,28458151,78216,4733,211181,125
Castell-nedd Port TalbotDe-orllewin a Chanolbarth Cymru73,9425,52528824,3692,439228106,791
[Lleihau]Canol De CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.430,06226,0831,974245,62850,26410,660764,671
Canol De CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.Pen-y-bont ar OgwrCanol De Cymru78,7296,33628728,3313,2421,445118,370
Bro MorgannwgCanol De Cymru54,5273,71829854,2863,732693117,254
Rhondda Cynon TafCanol De Cymru144,6407,39833840,6684,6021,363199,009
Merthyr TudfulCanol De Cymru24,61773710214,4703,1521,49144,569
CaerdyddCanol De Cymru127,5497,894949107,87335,5365,668285,469
[Lleihau]De-ddwyrain CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.243,38626,445895159,71023,4237,745461,604
De-ddwyrain CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.CaerffiliDe-ddwyrain Cymru95,9465,08511036,5112,5761,185141,413
Blaenau GwentDe-ddwyrain Cymru27,2173,3625813,2081,30691046,061
TorfaenDe-ddwyrain Cymru40,6963,47011027,6041,4702,11775,467
Sir FynwyDe-ddwyrain Cymru24,0547,17618027,2081,7811,07461,473
CasnewyddDe-ddwyrain Cymru55,4737,35243755,17916,2902,459137,190
[Lleihau]CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.1,292,038163,7426,313779,649129,46837,3082,408,518

Metadata

Teitl

Nifer y disgyblion 5 oed a throsodd yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a hunaniaeth genedlaethol

Diweddariad diwethaf

19/09/2023 19/09/2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.