Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y disgyblion 5 oed a throsodd yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a hunaniaeth genedlaethol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Categori[Hidlo]
-
Categori 1
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
ALlRhanbarth 1
[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl
Cliciwch yma i ddidoliCymreigCliciwch yma i ddidoliSeisnigCliciwch yma i ddidoliAlbanaidd/GwyddeligCliciwch yma i ddidoliPrydeinigCliciwch yma i ddidoliArallCliciwch yma i ddidoliDdim yn gwybod neu heb ddweud
[Lleihau]Gogledd Cymru130,02830,95689382,12010,6385,532260,167
Gogledd CymruSir Ynys Môn17,1611,434545,75031733925,055
Gwynedd31,9182,373937,4931,0831,17844,138
Conwy19,0692,75915617,81694518940,934
Sir Ddinbych20,8885,40112512,2591,14565840,476
Sir y Fflint20,16914,44128321,3872,8661,18660,332
Wrecsam20,8234,54818217,4154,2821,98249,232
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru182,00124,682962101,58715,4163,992328,640
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys16,8537,54412419,4301,76539846,114
Sir Ceredigion14,9272,722805,6331,18853225,082
Sir Benfro21,9463,62810316,39097771943,763
Sir Gaerfyrddin39,7333,63120423,6412,88443070,523
Abertawe51,2104,39530424,9017,4571,79690,063
Castell-nedd Port Talbot37,3322,76214711,5921,14511753,095
[Lleihau]Canol De Cymru215,63213,0391,065118,36423,2985,502376,900
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr38,7243,13914914,4801,51876758,777
Bro Morgannwg26,9611,85116626,4551,77238757,592
Rhondda Cynon Taf73,0483,72818419,3271,96270998,958
Merthyr Tudful12,799423586,2371,52687921,922
Caerdydd64,1003,89850851,86516,5202,760139,651
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru123,57112,97949878,36210,6133,899229,922
De-ddwyrain CymruCaerffili49,2162,5365817,3311,18664570,972
Blaenau Gwent13,8681,567296,33158949922,883
Torfaen20,8911,6676914,30372392838,581
Sir Fynwy11,6983,72410713,75873459830,619
Casnewydd27,8983,48523526,6397,3811,22966,867
[Lleihau]CymruCymru651,23281,6563,418380,43359,96518,9251,195,629

Metadata

Teitl
Nifer y disgyblion 5 oed a throsodd yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a hunaniaeth genedlaethol

Diweddariad diwethaf
11/06/2020 11/06/2020

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.