Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Brecwastau am ddim a ddarparwyd mewn ysgolion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chategori
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Categori[Hidlo]
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
ALlRhanbarth 1
Cliciwch yma i ddidoliCael Brecwast am ddim ar ddiwrnod y CyfrifiadNifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad.Cliciwch yma i ddidoliY disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiadNifer y disgyblion sy’n gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim a gafodd Frecwast am Ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad. Nid oes data ar gael ar gyfer 2022/23.Cliciwch yma i ddidoliY disgyblion a gafodd frecwast am ddim yn yr wythnos cyn y cyfrifiadNifer y disgyblion a gafodd o leiaf un brecwast am ddim yn ystod yr wythnos cyn diwrnod y cyfrifiad. Nid oes data ar gael ar gyfer 2022/23.Cliciwch yma i ddidoliY disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim a gafodd frecwast am ddim yn yr wythnos cyn y cyfrifiadNifer y disgyblion sy’n gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim a gafodd o leiaf un Brecwast am Ddim yn ystod yr wythnos cyn diwrnod y cyfrifiad. Nid oes data ar gael ar gyfer 2022/23.
[Lleihau]Gogledd CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.51,3957,74868,97510,493
Gogledd CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.Sir Ynys MônGogledd Cymru6,5869008,3231,195
GwyneddGogledd Cymru8,4921,09410,3691,215
ConwyGogledd Cymru10,3781,58012,7281,866
Sir DdinbychGogledd Cymru5,9098988,2151,425
Sir y FflintGogledd Cymru9,6501,68914,5132,413
WrecsamGogledd Cymru10,3801,58714,8272,379
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.76,02312,238100,63515,857
De-orllewin a Chanolbarth CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.PowysDe-orllewin a Chanolbarth Cymru5,0506177,637937
Sir CeredigionDe-orllewin a Chanolbarth Cymru3,5834645,716651
Sir BenfroDe-orllewin a Chanolbarth Cymru13,5761,83117,2392,255
Sir GaerfyrddinDe-orllewin a Chanolbarth Cymru21,3223,16226,4083,948
AbertaweDe-orllewin a Chanolbarth Cymru20,3433,65626,7614,677
Castell-nedd Port TalbotDe-orllewin a Chanolbarth Cymru12,1492,50816,8743,389
[Lleihau]Canol De CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.73,96613,45497,99817,338
Canol De CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.Pen-y-bont ar OgwrCanol De Cymru9,9131,71413,1502,287
Bro MorgannwgCanol De Cymru10,6871,26315,2971,655
Rhondda Cynon TafCanol De Cymru22,1173,97230,1415,225
Merthyr TudfulCanol De Cymru6,4791,1437,8431,442
CaerdyddCanol De Cymru24,7705,36231,5676,729
[Lleihau]De-ddwyrain CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.45,1288,18961,12511,389
De-ddwyrain CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.CaerffiliDe-ddwyrain Cymru13,9072,56217,8863,153
Blaenau GwentDe-ddwyrain Cymru5,5921,2477,6752,154
TorfaenDe-ddwyrain Cymru8,8481,67711,3952,041
Sir FynwyDe-ddwyrain Cymru5,0485547,625945
CasnewyddDe-ddwyrain Cymru11,7332,14916,5443,096
[Lleihau]CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.246,51241,629328,73355,077

Metadata

Teitl

Brecwastau am ddim a ddarparwyd mewn ysgolion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chategori

Diweddariad diwethaf

19/09/2023 19/09/2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.