Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Brecwastau am ddim a ddarparwyd mewn ysgolion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chategori
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Categori[Hidlo]
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
ALlRhanbarth 1
Cliciwch yma i ddidoliCael Brecwast am ddim ar ddiwrnod y CyfrifiadNifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad.Cliciwch yma i ddidoliY disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiadNifer y disgyblion sy’n gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim a gafodd Frecwast am Ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad. Nid oes data ar gael ar gyfer 2022/23.Cliciwch yma i ddidoliY disgyblion a gafodd frecwast am ddim yn yr wythnos cyn y cyfrifiadNifer y disgyblion a gafodd o leiaf un brecwast am ddim yn ystod yr wythnos cyn diwrnod y cyfrifiad. Nid oes data ar gael ar gyfer 2022/23.Cliciwch yma i ddidoliY disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim a gafodd frecwast am ddim yn yr wythnos cyn y cyfrifiadNifer y disgyblion sy’n gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim a gafodd o leiaf un Brecwast am Ddim yn ystod yr wythnos cyn diwrnod y cyfrifiad. Nid oes data ar gael ar gyfer 2022/23.
[Lleihau]Gogledd CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.51,3957,74868,97510,493
Gogledd CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.Sir Ynys MônGogledd Cymru6,5869008,3231,195
GwyneddGogledd Cymru8,4921,09410,3691,215
ConwyGogledd Cymru10,3781,58012,7281,866
Sir DdinbychGogledd Cymru5,9098988,2151,425
Sir y FflintGogledd Cymru9,6501,68914,5132,413
WrecsamGogledd Cymru10,3801,58714,8272,379
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.76,02312,238100,63515,857
De-orllewin a Chanolbarth CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.PowysDe-orllewin a Chanolbarth Cymru5,0506177,637937
Sir CeredigionDe-orllewin a Chanolbarth Cymru3,5834645,716651
Sir BenfroDe-orllewin a Chanolbarth Cymru13,5761,83117,2392,255
Sir GaerfyrddinDe-orllewin a Chanolbarth Cymru21,3223,16226,4083,948
AbertaweDe-orllewin a Chanolbarth Cymru20,3433,65626,7614,677
Castell-nedd Port TalbotDe-orllewin a Chanolbarth Cymru12,1492,50816,8743,389
[Lleihau]Canol De CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.73,96613,45497,99817,338
Canol De CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.Pen-y-bont ar OgwrCanol De Cymru9,9131,71413,1502,287
Bro MorgannwgCanol De Cymru10,6871,26315,2971,655
Rhondda Cynon TafCanol De Cymru22,1173,97230,1415,225
Merthyr TudfulCanol De Cymru6,4791,1437,8431,442
CaerdyddCanol De Cymru24,7705,36231,5676,729
[Lleihau]De-ddwyrain CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.45,1288,18961,12511,389
De-ddwyrain CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.CaerffiliDe-ddwyrain Cymru13,9072,56217,8863,153
Blaenau GwentDe-ddwyrain Cymru5,5921,2477,6752,154
TorfaenDe-ddwyrain Cymru8,8481,67711,3952,041
Sir FynwyDe-ddwyrain Cymru5,0485547,625945
CasnewyddDe-ddwyrain Cymru11,7332,14916,5443,096
[Lleihau]CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.246,51241,629328,73355,077

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Teitl

Brecwastau am ddim a ddarparwyd mewn ysgolion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chategori

Diweddariad diwethaf

19/09/2023 19/09/2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.