Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol ac etholaeth Cynulliad, 2020
None
Categori[Hidlwyd]
Sector[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Etholaeth[Hidlo]
Ysgol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliAberconwyCliciwch yma i ddidoliAlun a Glannau DyfrdwyCliciwch yma i ddidoliArfonCliciwch yma i ddidoliDe ClwydCliciwch yma i ddidoliGorllewin ClwydCliciwch yma i ddidoliDelynCliciwch yma i ddidoliDyffryn ClwydCliciwch yma i ddidoliWrecsamCliciwch yma i ddidoliYnys MônCliciwch yma i ddidoliBrycheiniog a Sir FaesyfedCliciwch yma i ddidoliDwyrain Caerfyrddin a DinefwrCliciwch yma i ddidoliGorllewin Caerfyrddin a De Sir BenfroCliciwch yma i ddidoliCeredigionCliciwch yma i ddidoliDwyfor MeirionnyddCliciwch yma i ddidoliLlanelliCliciwch yma i ddidoliSir DrefaldwynCliciwch yma i ddidoliPreseli Sir BenfroCliciwch yma i ddidoliAberafanCliciwch yma i ddidoliPen-y-bont ar OgwrCliciwch yma i ddidoliGwyrCliciwch yma i ddidoliCastell-neddCliciwch yma i ddidoliOgwrCliciwch yma i ddidoliDwyrain AbertaweCliciwch yma i ddidoliGorllewin AbertaweCliciwch yma i ddidoliCanol CaerdyddCliciwch yma i ddidoliGogledd CaerdyddCliciwch yma i ddidoliDe Caerdydd a PhenarthCliciwch yma i ddidoliGorllewin CaerdyddCliciwch yma i ddidoliCwm CynonCliciwch yma i ddidoliPontypriddCliciwch yma i ddidoliRhonddaCliciwch yma i ddidoliBro MorgannwgCliciwch yma i ddidoliBlaenau GwentCliciwch yma i ddidoliCaerffiliCliciwch yma i ddidoliIslwynCliciwch yma i ddidoliMerthyr Tudful a RhymniCliciwch yma i ddidoliMynwyCliciwch yma i ddidoliDwyrain CasnewyddCliciwch yma i ddidoliGorllewin CasnewyddCliciwch yma i ddidoliTorfaen
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch........50...............................
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris........10...............................
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern........15...............................
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd........10...............................
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran........*...............................
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn........10...............................
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes........10...............................
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog........15...............................
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn........5...............................
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd........15...............................
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre........20...............................
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch........*...............................
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll........10...............................
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell........15...............................
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig........85...............................
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED........15...............................
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas........5...............................
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd........15...............................
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog........10...............................
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth........10...............................
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn........10...............................
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen........5...............................
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr........10...............................
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol........*...............................
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn........5...............................
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali........15...............................
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr........90...............................
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen........10...............................
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn........15...............................
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan........15...............................
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth........30...............................
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland........35...............................
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn........10...............................
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir........15...............................
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan........20...............................
Cynradd - 6602228: Ysgol Parc y Bont........5...............................
Cynradd - 6603036: Cybi........95...............................
Cynradd - 6603037: Ysgol Santes Dwynwen........25...............................
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair........20...............................
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones........................................
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi........................................
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni........................................
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes........................................
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern........................................
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog........40...............................
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont........................................
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni..30.....................................
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN.............15..........................
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug..15.....................................
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch.............10..........................
Cynradd - 6612009: YSGOL ABERSOCH........................................
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT.............*..........................
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel..5.....................................
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig..*.....................................
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST.............*..........................
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau.............5..........................
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli..5.....................................
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn..20.....................................
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr.............15..........................
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.............*..........................
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN.............*..........................
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn..10.....................................
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern.............15..........................
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda..*.....................................
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd.............*..........................
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.............10..........................
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda..15.....................................
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn........................................
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.............5..........................
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.............*..........................
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid..15.....................................
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni..10.....................................
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN.............5..........................
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn..5.....................................
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo..*.....................................
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun..*.....................................
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu..35.....................................
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF.............15..........................
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas..*.....................................
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan..10.....................................
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan..*.....................................
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH.............5..........................
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn.............15..........................
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn..15.....................................
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN.............10..........................
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl.............10..........................
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG.............*..........................
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr..15.....................................
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin..60.....................................
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr..*.....................................
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre..55.....................................
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd..5.....................................
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd..15.....................................
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau.............40..........................
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)..15.....................................
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli..5.....................................
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth.............25..........................
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.............*..........................
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy.............10..........................
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal.............5..........................
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys.............*..........................
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr.............*..........................
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG.............*..........................
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards.............*..........................
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod.............15..........................
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal.............*..........................
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch.............10..........................
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau.............*..........................
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.............10..........................
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.............25..........................
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn.............5..........................
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn........................................
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell.............*..........................
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn.............*..........................
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen.............30..........................
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael..35.....................................
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn.............5..........................
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon..15.....................................
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF.............*..........................
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla..85.....................................
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol..10.....................................
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON.............*..........................
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai..20.....................................
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog........................................
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy.............*..........................
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth..10.....................................
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top..20.....................................
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen..15.....................................
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes..15.....................................
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda........................................
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog........................................
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail........................................
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle........................................
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD........................................
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn........................................
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN........................................
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy........................................
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars........................................
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan........................................
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen........................................
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor........................................
Canol - 6615500: Bro Idris........................................
Canol - 6615501: YSGOL Godre'r Berwyn........................................
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar........................................
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon.....