Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2020
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Sector[Hidlo]
Categori[Hidlo]
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Ysgolion meithrin[Lleihau]Ysgolion cynradd[Lleihau]Ysgolion canol[Lleihau]Ysgolion uwchradd[Lleihau]Ysgolion arbennig
Cliciwch yma i ddidoliCymwys i brydau am ddimCliciwch yma i ddidoliYn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannolCliciwch yma i ddidoliPob disgyblCliciwch yma i ddidoliCymwys i brydau am ddimCliciwch yma i ddidoliYn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannolCliciwch yma i ddidoliPob disgyblCliciwch yma i ddidoliCymwys i brydau am ddimCliciwch yma i ddidoliYn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannolCliciwch yma i ddidoliPob disgyblCliciwch yma i ddidoliCymwys i brydau am ddimCliciwch yma i ddidoliYn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannolCliciwch yma i ddidoliPob disgyblCliciwch yma i ddidoliCymwys i brydau am ddimCliciwch yma i ddidoliYn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannolCliciwch yma i ddidoliPob disgybl
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch...5050220.........
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris...101030.........
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern...151570.........
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd...101055.........
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran...**40.........
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn...101040.........
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes...101060.........
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog...1515120.........
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn...5515.........
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd...151575.........
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre...202060.........
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch...**25.........
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll...1010275.........
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell...151555.........
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig...8585285.........
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED...151565.........
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas...5575.........
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd...1515110.........
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog...101055.........
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth...101090.........
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn...101065.........
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen...5580.........
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr...101055.........
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol...**55.........
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn...5535.........
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali...151575.........
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr...9090245.........
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen...101095.........
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn...151580.........
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan...1515150.........
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth...3030205.........
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland...3535135.........
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn...1010120.........
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir...1515195.........
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan...2020120.........
Cynradd - 6602228: Ysgol Parc y Bont...5590.........
Cynradd - 6603036: Cybi...95100345.........
Cynradd - 6603037: Ysgol Santes Dwynwen...2525110.........
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair...2020120.........
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones.........8585450...
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi.........165175700...
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni.........8090570...
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes.........8080870...
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern.........110110645...
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog...4040340.........
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont............303080
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni...3030120.........
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN...1520120.........
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug...1520195.........
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch...101570.........
Cynradd - 6612009: YSGOL ABERSOCH.....5.........
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT...*520.........
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel...510105.........
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig...**45.........
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST...**40.........
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau...5545.........
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli...510175.........
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn...2025130.........
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr...151585.........
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog...**35.........
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN...**45.........
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn...1010145.........
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern...151570.........
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda...**15.........
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd...**60.........
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen...101035.........
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda...151530.........
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn.....5.........
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog...5570.........
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi...**30.........
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid...1520215.........
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni...101060.........
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN...5520.........
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn...5520.........
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo...**20.........
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun...**45.........
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu...3535160.........
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF...151580.........
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas...**30.........
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan...101030.........
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan...**65.........
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH...5540.........
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn...1525155.........
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn...151575.........
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN...101590.........
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl...101040.........
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG...**40.........
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr...1520105.........
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin...6075180.........
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr...**5.........
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre...5565305.........
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd...55145.........
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd...1520260.........
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau...4050265.........
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)...152065.........
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli...55145.........
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth...2525155.........
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas...**45.........
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy...101575.........
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal...51045.........
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys...**30.........
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr...**45.........
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG...**20.........
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards...*580.........
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod...151585.........
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal...**15.........
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch...1015135.........
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau...**35.........
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau...101055.........
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn...2530195.........
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn...5550.........
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn.....30.........
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell...**60.........
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn...**45.........
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen...3035175.........
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael...3540130.........
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn...5590.........
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon...1515125.........
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF...*585.........
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla...8595210.........
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol...1010160.........
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON...*535.........
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai...202095.........
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog.....35.........
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy...**15.........
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth...101075.........
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top...2020175.........
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen...152055.........
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes...152095.........
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda.........4555405...
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog.........3540445...
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail.........6075625...
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle.........4550360...
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD.........4050380...
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn.........4550315...
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN.........3535315...
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy.........2530315...
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars.........1201601,105...
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan.........5555345...
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen.........110120740...
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor.........5055485...
Canol - 6615500: Bro Idris......4550485......
Canol - 6615501: YSGOL Godre'r Berwyn......4050435......
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar............252575
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon............303085
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed...**25.........
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo...1520115.........
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy...2025245.........
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan...5520.........
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn...4560140.........
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden...1515235.........
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno...2530160.........
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd...3545125.........
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno...5540.........
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos...5560355.........
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn...101035.........
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre...151535.........
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones...3035120.........
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen...7080235.........
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele...3540140.........
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa...3035185.........
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw...2025225.........
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn...3035145.........
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd...2530115.........
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don...5560280.........
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion...**60.........
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd...**15.........
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan...**45.........
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw...**70.........
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod...6085295.........
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon.....15.........
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy...1025105.........
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran...4550160.........
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn...4050220.........
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin...253080.........
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas...**25.........
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir...2540270.........
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes...100115255.........
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don...6580100.........
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd...8595380.........
Cynradd - 6622275: Ysgol Dyffryn Yr Enfys...253085.........
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan...101560.........
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin...**65.........
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae...2025100.........
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan.....15.........
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George...101555.........
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged...**30.........
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach...5555.........
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth Y Felin...4550275.........
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas...1010135.........
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos.....50.........
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon...51070.........
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies...152085.........
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior...1015185.........
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph...3035180.........
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas...151565.........
Uwchradd - 6624022: Ysgol John Bright.........1351701,040...
Uwchradd - 6624023: Ysgol Aberconwy.........105130670...
Uwchradd - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY.........3555525...
Uwchradd - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN.........3545480...
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn...3040355.........
Uwchradd - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan.........230250810...
Uwchradd - 6625402: Eirias High School.........1351701,075...
Uwchradd - 6625403: Ysgol Bryn Elian.........130150800...
Arbennig - 6627007: Ysgol Y Gogarth............8085190
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug...4040165.........
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell CP...2020160.........
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School...205205340.........
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn...150150530.........
Cynradd - 6632057: Ysgol y Faenol...3030110.........
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa CP...110110345.........
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel...190195350.........
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant...7070345.........
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd...3035105.........
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari...5520.........
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd...5050355.........
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog...101050.........
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors...2525205.........
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan...*550.........
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant...2020230.........
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd...**20.........
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc...1515110.........
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor...5535.........
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn.....25.........
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch...**35.........
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog...5540.........
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn...303090.........
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern...**35.........
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys...3535290.........
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen...1515130.........
Cynradd - 6632255: Rhos Street CP School...2020140.........
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras...55210.........
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch...**70.........
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau...**65.........
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant...2020110.........
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa...9595310.........
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School...5050340.........
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref...5555100.........
Cynradd - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy...101095.........
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn...5560.........
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion...**55.........
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School...151550.........
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr...**45.........
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd...**80.........
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn...202080.........
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog...**65.........
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial...**40.........
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan...3030115.........
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant...101065.........
Uwchradd - 6634003: Rhyl High School.........3703701,115...
Uwchradd - 6634014: Prestatyn High School.........2852851,180...
Uwchradd - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd.........7070900...
Uwchradd - 6634026: Denbigh High School.........100100415...
Uwchradd - 6634027: Ysgol Dinas Bran.........120120920...
Uwchradd - 6634031: Ysgol Brynhyfryd.........5055805...
Canol - 6635901: St Brigid's School......2525400......
Canol - 6635902: Christ the Word......235235575......
Arbennig - 6637000: YSGOL TIR MORFA............6060100
Arbennig - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn............4545110
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber...5050105.........
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn...3030125.........
Cynradd - 6642004: Westwood CP...7070180.........
Cynradd - 6642012: Ewloe Green...1520295.........
Cynradd - 6642013: Bryn Garth CP...252570.........
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd CP...135140425.........
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas...7575190.........
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant...101035.........
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School...2020180.........
Cynradd - 6642026: Lixwm CP School...**45.........
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon...1520255.........
Cynradd - 6642032: Northop Hall...2525160.........
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School...4545130.........
Cynradd - 6642041: Sealand CP School...5555155.........
Cynradd - 6642043: Sychdyn CP...**145.........
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary...101060.........
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant CP...454590.........
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel...1515145.........
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School...1010120.........
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig...5545.........
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva...7575230.........
Cynradd - 6642053: Sandycroft CP...5555265.........
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd CP School...5555.........
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School...7575130.........
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch...100110490.........
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School...4545350.........
Cynradd - 6642064: Ysgol y Foel, Cilcain...**30.........
Cynradd - 6642065: Brynford CP...**65.........
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia...6060145.........
Cynradd - 6642077: Golftyn CP School...8085340.........
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry CP...303585.........
Cynradd - 6642081: Y Waun...101080.........
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd...2525135.........
Cynradd - 6642084: Abermorddu CP School...2020165.........
Cynradd - 6642085: Southdown CP...8080310.........
Cynradd - 6642086: Wepre Community School...2525255.........
Cynradd - 6642089: Drury Primary School...**115.........
Cynradd - 6642091: Cornist Park CP...5050240.........
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa CP...252595.........
Cynradd - 6642093: Penarlag CP...2525160.........
Cynradd - 6642094: Owen Jones CP...1010105.........
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School...202045.........
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti...5055180.........
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc y Llan...151585.........
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa...5050440.........
Cynradd - 6642268: Broughton Primary School...7070410.........
Cynradd - 6642269: Ysgol Cae'r Nant...6565300.........
Cynradd - 6642270: Ysgol Penyffordd...2020225.........
Cynradd - 6642271: Ysgol Ty Ffynnon...6565220.........
Cynradd - 6642272: Ysgol Maes Y Felin...105105245.........
Cynradd - 6643002: Nannerch V.C.P. School.....35.........
Cynradd - 6643303: Ysgol Yr Esgob C in W...**45.........
Cynradd - 6643306: St Mary's...3535210.........
Cynradd - 6643307: St Winefrides...3535125.........
Cynradd - 6643308: St David's Catholic Primary School...101075.........
Cynradd - 6643311: St Anthony's Catholic Primary...303090.........
Cynradd - 6643312: Venerable Edward Morgan RC...50195195.........
Cynradd - 6643316: Trelawnyd...101065.........
Cynradd - 6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford...101075.........
Cynradd - 6643330: St. Ethelwolds...303070.........
Cynradd - 6643331: St John the Baptist VA School...5585.........
Cynradd - 6643332: Nercwys VA...**25.........
Cynradd - 6643333: Hawarden Village VA...3030355.........
Uwchradd - 6644000: Hawarden High School.........110110945...
Uwchradd - 6644006: Alun School.........1651651,215...
Uwchradd - 6644011: Elfed High School.........160160870...
Uwchradd - 6644012: Ysgol Treffynnon.........140140480...
Uwchradd - 6644013: St. David's High School.........115115345...
Uwchradd - 6644017: Castell Alun High School.........1151201,055...
Uwchradd - 6644018: Maes Garmon.........6565470...
Uwchradd - 6644021: Flint High School.........145150695...
Uwchradd - 6644022: Connah's Quay High School,.........2302301,010...
Uwchradd - 6644042: Argoed School.........8085540...
Uwchradd - 6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School.........125125680...
Cynradd - 6645200: Derwen Foundation School...1010170.........
Arbennig - 6647020: Pen Coch............303080
Arbennig - 6647021: Ysgol Maes Hyfryd............253075
Meithrin - 6651007: Wrexham Early Years Centre...............
Cynradd - 6652076: The Rofft CP School...510180.........
Cynradd - 6652137: Froncysyllte...101030.........
Cynradd - 6652138: Garth CP...**50.........
Cynradd - 6652139: Ysgol Cynddelw...202080.........
Cynradd - 6652140: Llanarmon DC School.....15.........
Cynradd - 6652149: Ysgol Acrefair...4040170.........
Cynradd - 6652151: Cefn Mawr C P School...3535140.........
Cynradd - 6652160: Ysgol Maes-y-Llan...3535140.........
Cynradd - 6652162: Ysgol Min y Ddol...101075.........
Cynradd - 6652173: Alexandra C P School...105115295.........
Cynradd - 6652176: Brynteg C P School...6570140.........
Cynradd - 6652178: BWLCHGWYN SCHOOL...**80.........
Cynradd - 6652179: Ysgol Tan-y-Fron...1515110.........
Cynradd - 6652187: Black Lane C P School...3030115.........
Cynradd - 6652191: Rhosddu County Primary...4040215.........
Cynradd - 6652200: Rhostyllen CP School...2020170.........
Cynradd - 6652204: Ysgol Deiniol C P...1515150.........
Cynradd - 6652208: Barker's Lane CP...1015175.........
Cynradd - 6652209: Wat's Dyke County Primary...1015245.........
Cynradd - 6652224: Ysgol Bryn Tabor...2530205.........
Cynradd - 6652232: Ysgol Sant Dunawd...101085.........
Cynradd - 6652235: Holt C.P. School...**70.........
Cynradd - 6652238: Ysgol Bodhyfryd...4045290.........
Cynradd - 6652259: Ysgol I.D. Hooson...2525235.........
Cynradd - 6652263: Ysgol Plas Coch...2020230.........
Cynradd - 6652266: Penygelli C P School...6060240.........
Cynradd - 6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton CP...3535150.........
Cynradd - 6652268: Ysgol Heulfan...9095280.........
Cynradd - 6652269: Hafod y Wern Community Primary School...145150245.........
Cynradd - 6652270: Gwenfro Community Primary...130130260.........
Cynradd - 6652271: Park Community Primary School Llay...5060255.........
Cynradd - 6652272: Rhosymedre Community Primary...9090190.........
Cynradd - 6652273: Ysgol Maes y Mynydd...110110275.........
Cynradd - 6652274: Gwersyllt Community Primary School...4545210.........
Cynradd - 6652275: Penycae Community Primary School...7075180.........
Cynradd - 6652276: Acton Primary...6070345.........
Cynradd - 6652277: Victoria Community Primary...7085355.........
Cynradd - 6652278: Ysgol Y Waun...5050280.........
Cynradd - 6652279: Ysgol Bro Alun...2020185.........
Cynradd - 6652280: Ysgol Yr Hafod, Johnstown...6065260.........
Cynradd - 6652281: Borras Park Community Primary...4055355.........
Cynradd - 6653028: St Peter's School...2525175.........
Cynradd - 6653036: Pentre CIW Voluntary Controlled...5550.........
Cynradd - 6653042: Eyton Primary School...*545.........
Cynradd - 6653054: BORDERBROOK SCHOOL...**15.........
Cynradd - 6653055: St Giles Controlled Primary School...7575325.........
Cynradd - 6653301: BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A...**35.........
Cynradd - 6653305: Madras VA School...**100.........
Cynradd - 6653326: St Chad's Church in Wales Aided School...**55.........
Cynradd - 6653334: St Mary's RC Primary...2020290.........
Cynradd - 6653337: Minera...202080.........
Cynradd - 6653338: All Saints Voluntary Aided Sch...1515215.........
Cynradd - 6653341: St Mary's Church in Wales...3030180.........
Cynradd - 6653342: Brymbo Aided (St. Mary's)...4040105.........
Cynradd - 6653343: St Anne's Catholic Primary...4550140.........
Cynradd - 6653346: St Mary's Overton...1010135.........
Cynradd - 6653347: St Paul's Voluntary Aided...**40.........
Uwchradd - 6654029: Grango.........150150535...
Uwchradd - 6654032: YSGOL MORGAN LLWYD.........90100720...
Uwchradd - 6654033: Ysgol Bryn Alyn.........150155695...
Uwchradd - 6654034: Darland High School.........95105830...
Uwchradd - 6654044: Ysgol Rhiwabon.........90100435...
Uwchradd - 6654048: Rhosnesni High School.........205220805...
Uwchradd - 6654049: Ysgol Clywedog.........220230780...
Uwchradd - 6654603: St Joseph's Catholic and Anglican High.........6565725...
Uwchradd - 6655401: THE MAELOR SCHOOL.........4040655...
Arbennig - 6657005: St Christophers School............8585175
Cynradd - 6662002: ABERMULE PRIMARY SCHOOL...5540.........
Cynradd - 6662003: ARDDLEEN C.P. SCHOOL...5585.........
Cynradd - 6662004: BANW C.P. SCHOOL...**30.........
Cynradd - 6662005: BERRIEW C.P. SCHOOL...101075.........
Cynradd - 6662008: CAERSWS C.P. SCHOOL...101045.........
Cynradd - 6662009: CARNO C.P. SCHOOL.....35.........
Cynradd - 6662010: CARREGHOFA C.P. SCHOOL...101075.........
Cynradd - 6662018: LEIGHTON C.P. SCHOOL...5560.........
Cynradd - 6662019: YSGOL LLANBRYNMAIR...101055.........
Cynradd - 6662020: LLANDINAM C.P. SCHOOL...**25.........
Cynradd - 6662021: LLANFAIR CAEREINION C.P....2525145.........
Cynradd - 6662033: MEIFOD C.P. SCHOOL...5570.........
Cynradd - 6662040: PENYGLODDFA C.P. SCHOOL...2020250.........
Cynradd - 6662041: PONTROBERT C.P. SCHOOL.....25.