Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2020
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Sector[Hidlo]
Categori[Hidlo]
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Ysgolion meithrin[Lleihau]Ysgolion cynradd[Lleihau]Ysgolion canol[Lleihau]Ysgolion uwchradd[Lleihau]Ysgolion arbennig
Cliciwch yma i ddidoliCymwys i brydau am ddimCliciwch yma i ddidoliYn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannolCliciwch yma i ddidoliPob disgyblCliciwch yma i ddidoliCymwys i brydau am ddimCliciwch yma i ddidoliYn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannolCliciwch yma i ddidoliPob disgyblCliciwch yma i ddidoliCymwys i brydau am ddimCliciwch yma i ddidoliYn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannolCliciwch yma i ddidoliPob disgyblCliciwch yma i ddidoliCymwys i brydau am ddimCliciwch yma i ddidoliYn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannolCliciwch yma i ddidoliPob disgyblCliciwch yma i ddidoliCymwys i brydau am ddimCliciwch yma i ddidoliYn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannolCliciwch yma i ddidoliPob disgybl
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch...6060280.........
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris...101050.........
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern...202095.........
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd...101080.........
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran...**55.........
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn...101045.........
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes...101075.........
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog...1515155.........
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn...5515.........
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd...2020105.........
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre...252570.........
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch...**25.........
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll...1010345.........
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell...151570.........
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig...9595375.........
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED...151575.........
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas...55100.........
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd...1515145.........
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog...101070.........
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth...1515120.........
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn...101085.........
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen...1010100.........
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr...101080.........
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol...**75.........
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn...5540.........
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali...202090.........
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr...110110325.........
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen...1010135.........
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn...1515110.........
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan...2020165.........
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth...3535255.........
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland...4040185.........
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn...1515175.........
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir...2020230.........
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan...2020150.........
Cynradd - 6602228: Ysgol Parc y Bont...55125.........
Cynradd - 6603036: Cybi...110110450.........
Cynradd - 6603037: Ysgol Santes Dwynwen...3030140.........
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair...2020160.........
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones.........8585505...
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi.........175185815...
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni.........8590655...
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes.........95951,070...
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern.........115115705...
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog...5050420.........
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont............4040100
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni...3535150.........
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN...2020145.........
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug...2025270.........
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch...101585.........
Cynradd - 6612009: YSGOL ABERSOCH.....10.........
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT...*525.........
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel...1010145.........
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig...**65.........
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST...**45.........
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau...101060.........
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli...1015235.........
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn...2025130.........
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr...1515115.........
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog...**50.........
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN...**65.........
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn...1010185.........
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern...151575.........
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda...*520.........
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd...**75.........
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen...101045.........
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda...151530.........
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn.....5.........
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog...5595.........
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi...**35.........
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid...1525275.........
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni...101085.........
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN...101040.........
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn...5525.........
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo...**20.........
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun...**55.........
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu...4045200.........
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF...1520100.........
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas...5540.........
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan...101040.........
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan...**90.........
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH...5550.........
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn...1525205.........
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn...1520100.........
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN...1015120.........
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl...101055.........
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG...**55.........
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr...2020130.........
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin...7585250.........
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr...5510.........
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre...6580400.........
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd...55195.........
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd...2025325.........
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau...4560330.........
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)...2025125.........
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli...55190.........
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth...3535220.........
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas...**55.........
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy...101590.........
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal...101565.........
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys...**30.........
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr...**50.........
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG...**25.........
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards...*5105.........
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod...2020110.........
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal...**25.........
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch...1015170.........
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau...5545.........
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau...151565.........
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn...2530255.........
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn...5565.........
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn.....40.........
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell...*575.........
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn...51065.........
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen...3540225.........
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael...4045180.........
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn...1010115.........
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon...1515165.........
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF...*10100.........
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla...100110280.........
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol...1010210.........
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON...*545.........
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai...2525120.........
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog.....40.........
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy...**20.........
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth...1010105.........
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top...2525235.........
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen...202065.........
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes...1525120.........
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda.........5060460...
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog.........3540445...
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail.........6575740...
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle.........4550415...
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD.........4050380...
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn.........4550315...
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN.........3535320...
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy.........2530315...
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars.........1301701,310...
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan.........6060425...
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen.........115125855...
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor.........5055485...
Canol - 6615500: Bro Idris......6065575......
Canol - 6615501: YSGOL Godre'r Berwyn......4550520......
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar............3535110
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon............3540100
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed...**30.........
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo...1525155.........
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy...2030330.........
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan...5525.........
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn...5570180.........
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden...2020315.........
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno...3035205.........
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd...4555170.........
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno...5550.........
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos...6065470.........
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn...151555.........
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre...202560.........
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones...3540220.........
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen...7080235.........
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele...5560320.........
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa...4045245.........
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw...2530305.........
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn...3035145.........
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd...4050200.........
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don...6070360.........
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion...**80.........
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd...**20.........
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan...**70.........
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw...**90.........
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod...6085295.........
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon.....15.........
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy...1525130.........
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran...5055210.........
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn...4050220.........
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin...253080.........
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas...**40.........
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir...3045350.........
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes...110130315.........
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don...7085125.........
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd...90105480.........
Cynradd - 6622275: Ysgol Dyffryn Yr Enfys...2530120.........
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan...1520125.........
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin...**85.........
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae...2025130.........
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan.....15.........
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George...101570.........
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged...**40.........
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach...5575.........
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth Y Felin...4555355.........
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas...1015165.........
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos.....65.........
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon...101085.........
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies...2025105.........
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior...1020245.........
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph...3540225.........
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas...151585.........
Uwchradd - 6624022: Ysgol John Bright.........1451851,230...
Uwchradd - 6624023: Ysgol Aberconwy.........115140795...
Uwchradd - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY.........4060635...
Uwchradd - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN.........3545585...
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn...3540450.........
Uwchradd - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan.........250275985...
Uwchradd - 6625402: Eirias High School.........1451801,330...
Uwchradd - 6625403: Ysgol Bryn Elian.........135160935...
Arbennig - 6627007: Ysgol Y Gogarth............100105240
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug...4040220.........
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell CP...2020215.........
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School...235240455.........
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn...175175705.........
Cynradd - 6632057: Ysgol y Faenol...3535145.........
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa CP...125125445.........
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel...220225460.........
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant...8085455.........
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd...4040140.........
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari...5530.........
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd...6060475.........
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog...101565.........
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors...2525205.........
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan...5570.........
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant...2020300.........
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd...**35.........
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc...2020210.........
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor...5545.........
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn.....35.........
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch...**35.........
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog...5545.........
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn...3535115.........
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern...5550.........
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys...4545405.........
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen...1515155.........
Cynradd - 6632255: Rhos Street CP School...2525195.........
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras...55280.........
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch...**100.........
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau...**80.........
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant...2020145.........
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa...105105370.........
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School...6065455.........
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref...6565130.........
Cynradd - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy...1010135.........
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn...101075.........
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion...**70.........
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School...202095.........
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr...**60.........
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd...**110.........
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn...2020105.........
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog...**85.........
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial...**50.........
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan...3030115.........
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant...101090.........
Uwchradd - 6634003: Rhyl High School.........3703701,115...
Uwchradd - 6634014: Prestatyn High School.........3203201,405...
Uwchradd - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd.........7070990...
Uwchradd - 6634026: Denbigh High School.........105105480...
Uwchradd - 6634027: Ysgol Dinas Bran.........1251251,040...
Uwchradd - 6634031: Ysgol Brynhyfryd.........5055985...
Canol - 6635901: St Brigid's School......3030480......
Canol - 6635902: Christ the Word......265270665......
Arbennig - 6637000: YSGOL TIR MORFA............8080145
Arbennig - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn............5555135
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber...5555130.........
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn...3535160.........
Cynradd - 6642004: Westwood CP...7575240.........
Cynradd - 6642012: Ewloe Green...1520390.........
Cynradd - 6642013: Bryn Garth CP...303095.........
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd CP...155160540.........
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas...8590245.........
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant...101050.........
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School...2525235.........
Cynradd - 6642026: Lixwm CP School...**55.........
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon...2020340.........
Cynradd - 6642032: Northop Hall...3030200.........
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School...5560165.........
Cynradd - 6642041: Sealand CP School...7070200.........
Cynradd - 6642043: Sychdyn CP...**180.........
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary...151575.........
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant CP...5050125.........
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel...1515190.........
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School...1010145.........
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig...5570.........
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva...8585290.........
Cynradd - 6642053: Sandycroft CP...6565365.........
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd CP School...5575.........
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School...8585160.........
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch...120125640.........
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School...5050460.........
Cynradd - 6642064: Ysgol y Foel, Cilcain...**40.........
Cynradd - 6642065: Brynford CP...**85.........
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia...7070185.........
Cynradd - 6642077: Golftyn CP School...9595440.........
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry CP...3535115.........
Cynradd - 6642081: Y Waun...1010105.........
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd...2525175.........
Cynradd - 6642084: Abermorddu CP School...2020220.........
Cynradd - 6642085: Southdown CP...9595410.........
Cynradd - 6642086: Wepre Community School...3030335.........
Cynradd - 6642089: Drury Primary School...**160.........
Cynradd - 6642091: Cornist Park CP...6565310.........
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa CP...2525115.........
Cynradd - 6642093: Penarlag CP...3030215.........
Cynradd - 6642094: Owen Jones CP...1010135.........
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School...202055.........
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti...6065260.........
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc y Llan...2020105.........
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa...5555560.........
Cynradd - 6642268: Broughton Primary School...8080555.........
Cynradd - 6642269: Ysgol Cae'r Nant...7575395.........
Cynradd - 6642270: Ysgol Penyffordd...2020320.........
Cynradd - 6642271: Ysgol Ty Ffynnon...7075285.........
Cynradd - 6642272: Ysgol Maes Y Felin...120120315.........
Cynradd - 6643002: Nannerch V.C.P. School.....50.........
Cynradd - 6643303: Ysgol Yr Esgob C in W...**60.........
Cynradd - 6643306: St Mary's...4040260.........
Cynradd - 6643307: St Winefrides...4545170.........
Cynradd - 6643308: St David's Catholic Primary School...151595.........
Cynradd - 6643311: St Anthony's Catholic Primary...3535115.........
Cynradd - 6643312: Venerable Edward Morgan RC...50240240.........
Cynradd - 6643316: Trelawnyd...101085.........
Cynradd - 6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford...1010100.........
Cynradd - 6643330: St. Ethelwolds...3535100.........
Cynradd - 6643331: St John the Baptist VA School...55115.........
Cynradd - 6643332: Nercwys VA...**35.........
Cynradd - 6643333: Hawarden Village VA...3030455.........
Uwchradd - 6644000: Hawarden High School.........1151151,100...
Uwchradd - 6644006: Alun School.........1701701,560...
Uwchradd - 6644011: Elfed High School.........160160875...
Uwchradd - 6644012: Ysgol Treffynnon.........140140480...
Uwchradd - 6644013: St. David's High School.........115115345...
Uwchradd - 6644017: Castell Alun High School.........1251301,345...
Uwchradd - 6644018: Maes Garmon.........7070530...
Uwchradd - 6644021: Flint High School.........150150840...
Uwchradd - 6644022: Connah's Quay High School,.........2302301,010...
Uwchradd - 6644042: Argoed School.........8085540...
Uwchradd - 6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School.........135135775...
Cynradd - 6645200: Derwen Foundation School...1010215.........
Arbennig - 6647020: Pen Coch............3535100
Arbennig - 6647021: Ysgol Maes Hyfryd............3545110
Meithrin - 6651007: Wrexham Early Years Centre**35............
Cynradd - 6652076: The Rofft CP School...1010240.........
Cynradd - 6652137: Froncysyllte...151540.........
Cynradd - 6652138: Garth CP...**70.........
Cynradd - 6652139: Ysgol Cynddelw...2025105.........
Cynradd - 6652140: Llanarmon DC School.....20.........
Cynradd - 6652149: Ysgol Acrefair...4550230.........
Cynradd - 6652151: Cefn Mawr C P School...4040185.........
Cynradd - 6652160: Ysgol Maes-y-Llan...4545185.........
Cynradd - 6652162: Ysgol Min y Ddol...1010105.........
Cynradd - 6652173: Alexandra C P School...140150390.........
Cynradd - 6652176: Brynteg C P School...8085205.........
Cynradd - 6652178: BWLCHGWYN SCHOOL...**105.........
Cynradd - 6652179: Ysgol Tan-y-Fron...1515150.........
Cynradd - 6652187: Black Lane C P School...3535155.........
Cynradd - 6652191: Rhosddu County Primary...5050285.........
Cynradd - 6652200: Rhostyllen CP School...2525220.........
Cynradd - 6652204: Ysgol Deiniol C P...2020190.........
Cynradd - 6652208: Barker's Lane CP...1015225.........
Cynradd - 6652209: Wat's Dyke County Primary...1520335.........
Cynradd - 6652224: Ysgol Bryn Tabor...3030270.........
Cynradd - 6652232: Ysgol Sant Dunawd...1015110.........
Cynradd - 6652235: Holt C.P. School...**90.........
Cynradd - 6652238: Ysgol Bodhyfryd...4555380.........
Cynradd - 6652259: Ysgol I.D. Hooson...3030295.........
Cynradd - 6652263: Ysgol Plas Coch...2525310.........
Cynradd - 6652266: Penygelli C P School...7070315.........
Cynradd - 6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton CP...3535195.........
Cynradd - 6652268: Ysgol Heulfan...100105365.........
Cynradd - 6652269: Hafod y Wern Community Primary School...170180310.........
Cynradd - 6652270: Gwenfro Community Primary...155160360.........
Cynradd - 6652271: Park Community Primary School Llay...6070340.........
Cynradd - 6652272: Rhosymedre Community Primary...100105245.........
Cynradd - 6652273: Ysgol Maes y Mynydd...125130345.........
Cynradd - 6652274: Gwersyllt Community Primary School...5050260.........
Cynradd - 6652275: Penycae Community Primary School...8080230.........
Cynradd - 6652276: Acton Primary...8090420.........
Cynradd - 6652277: Victoria Community Primary...80100470.........
Cynradd - 6652278: Ysgol Y Waun...5555360.........
Cynradd - 6652279: Ysgol Bro Alun...2525265.........
Cynradd - 6652280: Ysgol Yr Hafod, Johnstown...7580350.........
Cynradd - 6652281: Borras Park Community Primary...5060470.........
Cynradd - 6653028: St Peter's School...2525220.........
Cynradd - 6653036: Pentre CIW Voluntary Controlled...5565.........
Cynradd - 6653042: Eyton Primary School...*1060.........
Cynradd - 6653054: BORDERBROOK SCHOOL...**20.........
Cynradd - 6653055: St Giles Controlled Primary School...8585400.........
Cynradd - 6653301: BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A...5555.........
Cynradd - 6653305: Madras VA School...55135.........
Cynradd - 6653326: St Chad's Church in Wales Aided School...5580.........
Cynradd - 6653334: St Mary's RC Primary...2525375.........
Cynradd - 6653337: Minera...2020105.........
Cynradd - 6653338: All Saints Voluntary Aided Sch...1520280.........
Cynradd - 6653341: St Mary's Church in Wales...3030240.........
Cynradd - 6653342: Brymbo Aided (St. Mary's)...4545135.........
Cynradd - 6653343: St Anne's Catholic Primary...5060180.........
Cynradd - 6653346: St Mary's Overton...1015175.........
Cynradd - 6653347: St Paul's Voluntary Aided...**45.........
Uwchradd - 6654029: Grango.........150150535...
Uwchradd - 6654032: YSGOL MORGAN LLWYD.........95105780...
Uwchradd - 6654033: Ysgol Bryn Alyn.........150155695...
Uwchradd - 6654034: Darland High School.........95105830...
Uwchradd - 6654044: Ysgol Rhiwabon.........90100440...
Uwchradd - 6654048: Rhosnesni High School.........210220810...
Uwchradd - 6654049: Ysgol Clywedog.........220230785...
Uwchradd - 6654603: St Joseph's Catholic and Anglican High.........6565725...
Uwchradd - 6655401: THE MAELOR SCHOOL.........4545805...
Arbennig - 6657005: St Christophers School............125125290
Cynradd - 6662002: ABERMULE PRIMARY SCHOOL...5550.........
Cynradd - 6662003: ARDDLEEN C.P. SCHOOL...5595.........
Cynradd - 6662004: BANW C.P. SCHOOL...**35.........
Cynradd - 6662005: BERRIEW C.P. SCHOOL...101090.........
Cynradd - 6662008: CAERSWS C.P. SCHOOL...101070.........
Cynradd - 6662009: CARNO C.P. SCHOOL.....45.........
Cynradd - 6662010: CARREGHOFA C.P. SCHOOL...151585.........
Cynradd - 6662018: LEIGHTON C.P. SCHOOL...5570.........
Cynradd - 6662019: YSGOL LLANBRYNMAIR...101060.........
Cynradd - 6662020: LLANDINAM C.P. SCHOOL...**45.........
Cynradd - 6662021: LLANFAIR CAEREINION C.P....2525165.........
Cynradd - 6662033: MEIFOD C.P. SCHOOL...101080.........
Cynradd - 6662040: PENYGLODDFA C.P. SCHOOL...2525290.........
Cynradd - 6662041: PONTROBERT C.P. SCHOOL.....35.........
Cynradd - 6662044: YSGOL DYFFRYN TRANNON...55130..