Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o ysgol
None
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math[Hidlo]
-
Math 1
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
ALlRhanbarth 1
[Lleihau]Yr holl ysgolion a gynhelirCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolion a gynhelir
Cliciwch yma i ddidoliMeithrinCliciwch yma i ddidoliCynradd: ysgol fabanod heb ddarpariaeth feithrinCliciwch yma i ddidoliCynradd: ysgol fabanod â darpariaeth feithrinCliciwch yma i ddidoliCynradd: ysgol iauCliciwch yma i ddidoliCynradd: babanod ac iauCliciwch yma i ddidoliCynradd: meithrin, babanod ac iauCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 3-16 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 3-19 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 4-16 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 4-19 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol uwchradd heb ddarpariaeth ôl-16Cliciwch yma i ddidoliYsgol uwchradd â darpariaeth ôl-16Cliciwch yma i ddidoliYsgol arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 (Yr holl ysgolion arbennig i 2006/07)Cliciwch yma i ddidoliYsgol arbennig â darpariaeth ôl-16 (o 2007/08)
[Lleihau]Gogledd Cymru34.1,4541,4344,65952,978615472..10,54827,571961,213101,074
Gogledd CymruSir Ynys Môn....2,1163,793.....3,717.929,718
Gwynedd..1721681229,211615...2,1074,385.21516,995
Conwy..9609627496,380.....6,530.22115,802
Sir Ddinbych..3223049147,204.472..1,2184,887.27715,598
Sir y Fflint....75813,266....3,1056,0579611323,395
Wrecsam34....13,124....4,1181,995.29519,566
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru959686590911,70061,4981,8083,215.48813,03833,481190796128,179
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys.961793053,1905,690...488.6,992.26717,207
Sir Ceredigion....1,8692,5723021,892...2,948..9,583
Sir Benfro..5664666658,997.....6,500.15517,349
Sir Gaerfyrddin95...5,9769,975....2,8278,260468627,265
Abertawe.....22,317....5,3727,969.18835,846
Castell-nedd Port Talbot..120138.11,9471,5061,323..4,83981214410020,929
[Lleihau]Canol De Cymru516.1,0128906,41380,164.1,759..7,65847,3952641,626147,697
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr..344339.12,849.....9,044.35922,935
Bro Morgannwg147...1,00412,006.1,120..7857,187.24022,489
Rhondda Cynon Taf..66855135120,795.639...15,088.54338,635
Merthyr Tudful78...5995,231....2,833..1748,915
Caerdydd291...4,45929,283....4,04016,07626431054,723
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru170.8426527,01744,5122,895901..6,92225,60513551090,161
De-ddwyrain CymruCaerffili..842652.15,697.901..3,7276,442.14728,408
Blaenau Gwent.....4,9112,895...1,348.561169,326
Torfaen20...1,7516,927....1,6884,521.11215,019
Sir Fynwy....3,5443,279.....4,78732.11,642
Casnewydd150...1,72213,698....1599,8554713525,766
[Lleihau]CymruCymru815964,1733,88529,789239,1525,3186,347.48838,166134,0526854,146467,112

Metadata

Teitl
Disgyblion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o ysgol

Diweddariad diwethaf
25/07/2018 25/07/2018

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.