Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o ysgol
None
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math[Hidlo]
-
Math 1
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
ALlRhanbarth 1
[Lleihau]Yr holl ysgolion a gynhelirCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolion a gynhelir
Cliciwch yma i ddidoliMeithrinCliciwch yma i ddidoliCynradd: ysgol fabanod heb ddarpariaeth feithrinCliciwch yma i ddidoliCynradd: ysgol fabanod â darpariaeth feithrinCliciwch yma i ddidoliCynradd: ysgol iauCliciwch yma i ddidoliCynradd: babanod ac iauCliciwch yma i ddidoliCynradd: meithrin, babanod ac iauCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 3-16 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 3-19 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 4-16 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 4-19 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol uwchradd heb ddarpariaeth ôl-16Cliciwch yma i ddidoliYsgol uwchradd â darpariaeth ôl-16Cliciwch yma i ddidoliYsgol arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 (Yr holl ysgolion arbennig i 2006/07)Cliciwch yma i ddidoliYsgol arbennig â darpariaeth ôl-16 (o 2007/08)
[Lleihau]Gogledd Cymru71.2,7642,8998,918104,4781,8311,473..22,35254,7561962,464202,202
Gogledd CymruSir Ynys Môn....4,2177,509.....7,460.20519,391
Gwynedd..27931812417,9931,167521..4,4828,674.43033,988
Conwy..1,8751,9421,68612,606.....12,999.47231,580
Sir Ddinbych..6106391,69914,069664952..2,4179,793.55431,397
Sir y Fflint....1,19226,538....6,40312,23419621546,778
Wrecsam71....25,763....9,0503,596.58839,068
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru20518959091624,277121,2888,0137,666..25,79565,6173771,655256,588
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys.1893216098,3339,168.957...13,981.55734,115
Sir Ceredigion....3,5615,2196403,886...5,891..19,197
Sir Benfro....64319,5332,002...1,00410,949.31234,443
Sir Gaerfyrddin205...11,74020,093....5,81216,7158219654,843
Abertawe.....43,810....11,07416,368.38471,636
Castell-nedd Port Talbot..269307.23,4655,3712,823..7,9051,71329520642,354
[Lleihau]Canol De Cymru849.1,2481,09111,050160,4593,9387,927..16,60591,0815363,523298,307
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr..686703.25,535.....18,456.78546,165
Bro Morgannwg302...1,78424,170.2,437..1,58414,724.53645,537
Rhondda Cynon Taf..56238881340,1993,9385,490..58324,499.1,13977,611
Merthyr Tudful....34611,515....5,815..33518,011
Caerdydd547...8,10759,040....8,62333,402536728110,983
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru237.1,6021,30012,39990,6545,7421,817..14,42750,9152791,105180,477
De-ddwyrain CymruCaerffili..1,6021,300.30,979.1,817..7,49512,713.33556,241
Blaenau Gwent.....9,8635,742...2,702.11927018,696
Torfaen....2,64914,682....3,6318,537.23229,731
Sir Fynwy....7,0326,478.....9,45736.23,003
Casnewydd237...2,71828,652....59920,20812426852,806
[Lleihau]CymruCymru1,3621896,2046,20656,644476,87919,52418,883..79,179262,3691,3888,747937,574

Metadata

Teitl
Disgyblion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o ysgol

Diweddariad diwethaf
11/06/2020 11/06/2020

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.