Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o ysgol
None
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math[Hidlo]
-
Math 1
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
ALlRhanbarth 1
[Lleihau]Yr holl ysgolion a gynhelirCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolion a gynhelir
Cliciwch yma i ddidoliMeithrinCliciwch yma i ddidoliCynradd: ysgol fabanod heb ddarpariaeth feithrinCliciwch yma i ddidoliCynradd: ysgol fabanod â darpariaeth feithrinCliciwch yma i ddidoliCynradd: ysgol iauCliciwch yma i ddidoliCynradd: babanod ac iauCliciwch yma i ddidoliCynradd: meithrin, babanod ac iauCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 3-16 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 3-19 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 4-16 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 4-19 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol uwchradd heb ddarpariaeth ôl-16Cliciwch yma i ddidoliYsgol uwchradd â darpariaeth ôl-16Cliciwch yma i ddidoliYsgol arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 (Yr holl ysgolion arbennig i 2006/07)Cliciwch yma i ddidoliYsgol arbennig â darpariaeth ôl-16 (o 2007/08)
[Lleihau]Gogledd Cymru35.1,4071,4504,58252,661592474..10,90427,673961,226101,100
Gogledd CymruSir Ynys Môn....2,0813,790.....3,712.1039,686
Gwynedd..1471591249,036592...2,2184,465.21616,957
Conwy..9549697696,368.....6,509.23415,803
Sir Ddinbych..3063228737,242.474..1,3024,887.27315,679
Sir y Fflint....73513,197....3,1526,0899610323,372
Wrecsam35....13,028....4,2322,011.29719,603
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru999629946111,59561,6423,7943,798..12,83032,706190810128,320
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys.961713113,5635,248.483...6,941.27617,089
Sir Ceredigion....1,7882,5863221,930...2,981..9,607
Sir Benfro....3239,870897...4825,510.15417,236
Sir Gaerfyrddin99...5,92110,064....2,8938,311459527,428
Abertawe.....22,147....5,4468,116.18535,894
Castell-nedd Port Talbot..128150.11,7272,5751,385..4,00984714510021,066
[Lleihau]Canol De Cymru425.6335255,91580,3201,9803,253..7,86345,7762891,704148,683
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr..354337.12,825.....9,185.38323,084
Bro Morgannwg149...97212,051.1,171..7897,274.25922,665
Rhondda Cynon Taf..27918858220,1841,9802,082...12,870.56238,727
Merthyr Tudful....1755,809....2,852..1739,009
Caerdydd276...4,18629,451....4,22216,44728932755,198
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru120.8326606,20245,5192,861909..7,11025,41513852990,295
De-ddwyrain CymruCaerffili..832660.15,594.909..3,7756,334.15828,262
Blaenau Gwent.....4,9722,861...1,322.621309,347
Torfaen....1,3307,369....1,7654,369.11614,949
Sir Fynwy....3,5063,269.....4,69521.11,491
Casnewydd120...1,36614,315....24810,0175512526,246
[Lleihau]CymruCymru679963,1713,09628,294240,1429,2278,434..38,707131,5707134,269468,398

Metadata

Teitl
Disgyblion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o ysgol

Diweddariad diwethaf
31/07/2019 31/07/2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.