Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl etholaeth Cynulliad a sector
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Sector[Hidlo]
-
Sector 1
[Lleihau]Etholaeth[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Etholaeth 1
-
-
Etholaeth 2
[Lleihau]Yr holl ysgolionYr holl ysgolionCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolionYr holl ysgolion
Cliciwch yma i ddidoliYsgolion meithrinMeithrin: dan 5 oed.Cliciwch yma i ddidoliYsgolion cynraddCynradd: 3/4 i 10 oed.Cliciwch yma i ddidoliYsgolion canolCanol: 3/4 i 16/18 oed.Cliciwch yma i ddidoliYsgolion uwchraddUwchradd: 11 i 16/18 oed.Cliciwch yma i ddidoliYsgolion arbennigYsgolion arbennig, rhai dydd a rhai preswyl, sy\'n darparu addysg i blant ag Anghenion Addysgol Arbennig na allant gael eu haddysgu\'n foddhaol mewn ysgolion prif ffrwd.
[Lleihau]Cymru3,9181,624,796121,5521,038,80431,3432,820,413
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru241327,9136,052220,6247,389562,219
Gogledd CymruAberconwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25,535.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19,9171,47346,925
Alun a Glannau Dyfrdwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43,929.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28,122.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol72,051
Arfon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31,651.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25,55767657,884
De Clwyd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol37,597.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17,291.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol54,888
Gorllewin Clwyd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol36,081.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25,647.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol61,728
Delyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol38,144.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28,3501,27567,769
Dyffryn Clwyd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol38,7046,05224,6831,61071,049
Wrecsam24141,579.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27,9721,69571,487
Ynys Môn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34,693.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23,08566058,438
[Lleihau]Canolbarth a Gorllewin Cymru588260,65032,050175,8194,026473,133
Canolbarth a Gorllewin CymruBrycheiniog a Sir Faesyfed.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30,333.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20,64363151,607
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr58832,258.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol24,747.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol57,593
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39,832.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31,40619671,434
Ceredigion.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26,38213,58417,531.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol57,497
Dwyfor Meirionnydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23,5575,68614,26561944,127
Llanelli.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol46,630.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol24,49861771,745
Sir Drefaldwyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25,1505,79319,29299851,233
Preseli Sir Benfro.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol36,5086,98723,43796567,897
[Lleihau]Gorllewin De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol290,20228,333169,6215,155493,311
Gorllewin De CymruAberafan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol33,01915,5036,398.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol54,920
Pen-y-bont ar Ogwr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol46,395.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28,0442,37776,816
Gwyr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43,931.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30,043.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73,974
Castell-nedd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol38,7098,70823,1781,55172,146
Ogwr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41,3634,12228,248.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73,733
Dwyrain Abertawe.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol47,018.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol32,25090180,169
Gorllewin Abertawe.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39,767.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21,46032661,553
[Lleihau]Canol De Cymru2,336395,19030,241258,3029,421695,490
Canol De CymruCanol CaerdyddMae data cyn 2019 wedi \' i ddiwygio..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44,029.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23,4501,81469,293
Gogledd Caerdydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol46,779.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44,29383591,907
De Caerdydd a Phenarth1,75169,007.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34,5671,951107,276
Gorllewin Caerdydd58559,563.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol47,2031,273108,624
Cwm Cynon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40,396.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30,7941,36072,550
Pontypridd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39,86212,63728,1621,05681,717
Rhondda.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol36,7439,90518,7731,13266,553
Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol58,8117,69931,060.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol97,570
[Lleihau]Dwyrain De Cymru753350,84124,876214,4385,352596,260
Dwyrain De CymruBlaenau Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol29,47817,6307,9861,16956,263
Caerffili.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol51,779.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28,3561,09781,232
Islwyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol42,194.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol32,822.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75,016
Merthyr Tudful a Rhymni7841,4486,49617,2771,02266,321
Mynwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35,933.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28,9906864,991
Dwyrain Casnewydd41950,293.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27,961.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol78,673
Gorllewin CasnewyddMae data cyn 2019 wedi \' i ddiwygio.23654,081.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44,4531,304100,074
Torfaen2045,63575026,59369273,690

Metadata

Teitl

Disgyblion yn ôl etholaeth Cynulliad a sector

Diweddariad diwethaf

19/09/2023 19/09/2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.