Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl etholaeth Cynulliad a sector
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Sector[Hidlo]
-
Sector 1
[Lleihau]Etholaeth[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Etholaeth 1
-
-
Etholaeth 2
[Lleihau]Yr holl ysgolionCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolion
Cliciwch yma i ddidoliYsgolion meithrinCliciwch yma i ddidoliYsgolion cynraddCliciwch yma i ddidoliYsgolion canolCliciwch yma i ddidoliYsgolion uwchraddCliciwch yma i ddidoliYsgolion arbennig
[Lleihau]Cymru2,177823,21750,560513,76614,9661,404,686
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru105167,2812,088107,9753,663281,112
Gogledd CymruAberconwy.12,959.9,70969323,361
Alun a Glannau Dyfrdwy.22,175.13,875.36,050
Arfon.16,084.12,39633928,819
De Clwyd.19,379.8,434.27,813
Gorllewin Clwyd.18,126.12,782.30,908
Delyn.19,579.13,92462034,123
Dyffryn Clwyd.19,9992,08812,25383135,171
Wrecsam10521,345.13,42588335,758
Ynys Môn.17,635.11,17729729,109
[Lleihau]Canolbarth a Gorllewin Cymru300132,25812,47089,1312,007236,166
Canolbarth a Gorllewin CymruBrycheiniog a Sir Faesyfed.15,094.10,06131925,474
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr30016,181.12,137.28,618
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro.20,047.15,62312835,798
Ceredigion.13,2216,7208,839.28,780
Dwyfor Meirionnydd.12,3032,3037,25230622,164
Llanelli.23,380.11,98928235,651
Sir Drefaldwyn.12,9861,44510,91250525,848
Preseli Sir Benfro.19,0462,00212,31846733,833
[Lleihau]Gorllewin De Cymru.146,68713,06283,5522,461245,762
Gorllewin De CymruAberafan.16,6066,8773,725.27,208
Pen-y-bont ar Ogwr.23,424.13,6611,14438,229
Gwyr.22,564.14,698.37,262
Castell-nedd.19,6404,14611,54474536,075
Ogwr.20,8902,03913,839.36,768
Dwyrain Abertawe.23,635.15,70140639,742
Gorllewin Abertawe.19,928.10,38416630,478
[Lleihau]Canol De Cymru1,287200,32211,585126,5914,296344,081
Canol De CymruCanol Caerdydd.22,169.11,27585134,295
Gogledd Caerdydd.23,242.21,27536144,878
De Caerdydd a Phenarth98834,561.16,52477652,849
Gorllewin Caerdydd29930,498.22,51762653,940
Cwm Cynon.20,606.15,20166536,472
Pontypridd.20,7894,09014,83847440,191
Rhondda.19,0743,93810,13154333,686
Bro Morgannwg.29,3833,55714,830.47,770
[Lleihau]Dwyrain De Cymru485176,66911,355106,5172,539297,565
Dwyrain De CymruBlaenau Gwent.14,7748,6374,05056128,022
Caerffili.26,281.14,02848240,791
Islwyn.21,369.16,349.37,718
Merthyr Tudful a Rhymni7821,1132,7188,64850933,066
Mynwy.18,190.14,8386833,096
Dwyrain Casnewydd20224,954.13,452.38,608
Gorllewin Casnewydd18526,943.21,27757448,979
Torfaen2023,045.13,87534537,285

Metadata

Teitl
Disgyblion yn ôl etholaeth Cynulliad a sector

Diweddariad diwethaf
11/06/2020 11/06/2020

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.