Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl etholaeth Cynulliad a sector
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Sector[Hidlo]
-
Sector 1
[Lleihau]Etholaeth[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Etholaeth 1
-
-
Etholaeth 2
[Lleihau]Yr holl ysgolionYr holl ysgolionCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolionYr holl ysgolion
Cliciwch yma i ddidoliYsgolion meithrinMeithrin: dan 5 oed.Cliciwch yma i ddidoliYsgolion cynraddCynradd: 3/4 i 10 oed.Cliciwch yma i ddidoliYsgolion canolCanol: 3/4 i 16/18 oed.Cliciwch yma i ddidoliYsgolion uwchraddUwchradd: 11 i 16/18 oed.Cliciwch yma i ddidoliYsgolion arbennigYsgolion arbennig, rhai dydd a rhai preswyl, sy\'n darparu addysg i blant ag Anghenion Addysgol Arbennig na allant gael eu haddysgu\'n foddhaol mewn ysgolion prif ffrwd.
[Lleihau]Cymru2,177823,21750,560513,76614,9661,404,686
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru105167,2812,088107,9753,663281,112
Gogledd CymruAberconwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12,959.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9,70969323,361
Alun a Glannau Dyfrdwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22,175.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13,875.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol36,050
Arfon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16,084.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12,39633928,819
De Clwyd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19,379.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8,434.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27,813
Gorllewin Clwyd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18,126.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12,782.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30,908
Delyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19,579.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13,92462034,123
Dyffryn Clwyd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19,9992,08812,25383135,171
Wrecsam10521,345.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13,42588335,758
Ynys Môn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17,635.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11,17729729,109
[Lleihau]Canolbarth a Gorllewin Cymru300132,25812,47089,1312,007236,166
Canolbarth a Gorllewin CymruBrycheiniog a Sir Faesyfed.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15,094.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10,06131925,474
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr30016,181.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12,137.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28,618
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20,047.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15,62312835,798
Ceredigion.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13,2216,7208,839.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28,780
Dwyfor Meirionnydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12,3032,3037,25230622,164
Llanelli.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23,380.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11,98928235,651
Sir Drefaldwyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12,9861,44510,91250525,848
Preseli Sir Benfro.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19,0462,00212,31846733,833
[Lleihau]Gorllewin De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol146,68713,06283,5522,461245,762
Gorllewin De CymruAberafan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16,6066,8773,725.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27,208
Pen-y-bont ar Ogwr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23,424.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13,6611,14438,229
Gwyr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22,564.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14,698.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol37,262
Castell-nedd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19,6404,14611,54474536,075
Ogwr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20,8902,03913,839.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol36,768
Dwyrain Abertawe.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23,635.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15,70140639,742
Gorllewin Abertawe.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19,928.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10,38416630,478
[Lleihau]Canol De Cymru1,287200,32211,585126,5914,296344,081
Canol De CymruCanol CaerdyddMae data cyn 2019 wedi \' i ddiwygio..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22,169.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11,27585134,295
Gogledd Caerdydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23,242.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21,27536144,878
De Caerdydd a Phenarth98834,561.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16,52477652,849
Gorllewin Caerdydd29930,498.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22,51762653,940
Cwm Cynon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20,606.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15,20166536,472
Pontypridd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20,7894,09014,83847440,191
Rhondda.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19,0743,93810,13154333,686
Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol29,3833,55714,830.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol47,770
[Lleihau]Dwyrain De Cymru485176,66911,355106,5172,539297,565
Dwyrain De CymruBlaenau Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14,7748,6374,05056128,022
Caerffili.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26,281.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14,02848240,791
Islwyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21,369.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16,349.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol37,718
Merthyr Tudful a Rhymni7821,1132,7188,64850933,066
Mynwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18,190.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14,8386833,096
Dwyrain Casnewydd20224,954.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13,452.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol38,608
Gorllewin CasnewyddMae data cyn 2019 wedi \' i ddiwygio.18526,943.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21,27757448,979
Torfaen2023,045.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13,87534537,285

Metadata

Teitl

Disgyblion yn ôl etholaeth Cynulliad a sector

Diweddariad diwethaf

11/06/2020 11/06/2020

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.