Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl awdurdod lleol a grŵp oed
None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Grwp oed[Hidlwyd]
Awdurdod lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2 oed a llaiCliciwch yma i ddidoli3Cliciwch yma i ddidoli3 a 5 misCliciwch yma i ddidoli3 a 8 misCliciwch yma i ddidoli4Cliciwch yma i ddidoli4 a 5 misCliciwch yma i ddidoli4 a 8 misCliciwch yma i ddidoli5Cliciwch yma i ddidoli6Cliciwch yma i ddidoli7Cliciwch yma i ddidoli8Cliciwch yma i ddidoli9Cliciwch yma i ddidoli10Cliciwch yma i ddidoli11Cliciwch yma i ddidoli12Cliciwch yma i ddidoli13Cliciwch yma i ddidoli14Cliciwch yma i ddidoli15Cliciwch yma i ddidoli16Cliciwch yma i ddidoli17Cliciwch yma i ddidoli18Cliciwch yma i ddidoli19 a throsodd
Sir Ynys Môn.5152854306003354801,4901,5501,5701,5601,5201,4951,3551,3001,2951,2951,24555548535.
Gwynedd*9005157809455408252,3852,5602,6002,5852,5952,5402,7152,7152,5852,4302,31076564040*
Conwy*8305207459055307402,2552,3352,4102,4302,3452,2752,2402,2502,2452,1952,0551,1651,02595.
Sir Ddinbych409054557059455556852,2352,2002,2402,3252,2452,2952,6052,4602,4102,3552,11084072070.
Sir y Fflint1601,3007001,0501,3857601,1353,4003,5403,6053,6103,6203,6303,5003,3953,2803,2903,1351,105980175*
Wrecsam2051,2106759951,3007351,0453,2103,2853,3253,3203,2753,3352,6602,5952,5402,4302,27032026570.
Powys2003201752551,0306058402,5402,5502,6302,6552,6052,7102,6902,5702,5852,5902,5151,04591585.
Sir Ceredigion2153302054105303304501,2901,3601,3851,4101,3601,2701,4701,4251,4151,4601,42075567045*
Sir Benfro6158555658051,0706458352,4952,6252,8002,7302,7002,6852,4452,4302,3752,2852,23567553050*
Sir Gaerfyrddin7659859301,2201,5909851,2553,9004,0504,2054,1454,0104,1104,1854,0153,9253,8853,7451,5051,330100*
Abertawe1,5502,0351,2151,6552,1751,2151,6955,1455,3855,5605,4705,3255,4805,3005,0954,9004,8404,8251,4401,205130*
Castell-nedd Port Talbot9501,2057051,0151,2006851,0602,9553,0403,2203,2103,1453,1503,3253,2453,2553,1752,97043537525.
Pen-y-bont ar Ogwr5951,2807151,0851,2757501,1203,2353,4103,5353,5253,3553,3103,3553,2403,2153,1652,8751,5751,425125.
Bro Morgannwg8201,2607051,0001,3257601,0853,2153,2903,3503,4153,3803,3703,3903,2053,1003,0202,9051,5751,28580.
Rhondda Cynon Taf8352,1951,3301,7252,2251,2901,8305,4205,5705,7505,7555,6555,6105,7855,7055,6755,4605,3252,4401,860175.
Merthyr Tudful4056053404906653454901,4601,4651,4751,3951,3801,4951,3351,2201,1951,1251,055202020.
Caerffili9251,6259251,4201,7051,0001,4154,1304,1954,2854,3304,2554,2854,1804,0253,9453,9553,93090574065.
Blaenau Gwent4355803654855854155151,5701,5251,5001,5551,5651,5801,2601,2151,1901,1801,155151515.
Tor-faen3656903605159054807152,1902,2402,2352,2852,2502,1952,2802,2502,2452,1852,12055058085.
Sir Fynwy1803101902557304255801,7251,8251,8451,8101,8101,8301,5651,5401,5951,6051,59086072025.
Casnewydd5551,3307751,1601,6909301,3604,0004,0054,0054,0403,9753,9953,9453,6453,5353,4153,2451,7051,40090*
Caerdydd1,4003,1451,7952,6353,4552,0002,8658,3358,5108,7258,5558,4608,4457,9407,5757,2906,9456,6003,3202,750230*
Cymru11,20524,40514,46020,84528,24016,32023,02068,56570,51072,25572,10570,82071,09069,54067,11565,80064,27561,62523,57519,9351,845*

Metadata

Teitl
Disgyblion yn ôl awdurdod lleol a grwp oed

Diweddariad diwethaf
11/06/2020 11/06/2020

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
* = Nifer y disgyblion yn fwy na sero ond yn llai na phump. Mae niferoedd y disgyblion wedi cael eu talgrynnu i'r pump agosaf.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.