Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a llywodraethu ysgolion
None
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Llywodraethu[Hidlo]
-
Llywodraethu 1
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
ALlRhanbarth 1
[Lleihau]Yr holl ysgolionCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolion
Cliciwch yma i ddidoliYsgol meithrinCliciwch yma i ddidoliCymunedYsgolion sydd yn eiddo yn gyfan gwbl ac a gynhelir gan yr awdurdod lleol. Yr awdurdod lleol yw\'r awdurdod derbyn - mae\'n bennaf yn gyfrifol am benderfynu trefniadau ar gyfer derbyn disgyblion.Cliciwch yma i ddidoliGwirfoddol a ReolirYsgolion gwirfoddol - Caiff y rhain eu sefydlu gan gyrff gwirfoddol, sef enwadau crefyddol gan fwyaf, ond cânt eu cynnal gan yr ALl. Yr Awdurdod Derbyn ar gyfer ysgol wirfoddol a reolir yw\'r ALI.Cliciwch yma i ddidoliGwirfoddol a GynorthwyirYsgolion gwirfoddol - Caiff y rhain eu sefydlu gan gyrff gwirfoddol, sef enwadau crefyddol gan fwyaf, ond cânt eu cynnal gan yr ALl. Yr awdurdod derbyn ar gyfer ysgol wirfoddol a gynorthwyir yw\'r corff llywodraethwyr.Cliciwch yma i ddidoliSefydledigYsgolion sefydledig gyda mwy o ryddid nag ysgolion cymunedol i reoli eu hysgol ac i benderfynu ar eu derbyniadau eu hunain. Arian yn dod o\'r awdurdod lleol.Cliciwch yma i ddidoliYsgol arbennig
[Lleihau]Gogledd CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.207415,92218,12236,84927,4736,699505,272
Gogledd CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.Sir Ynys MônGogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol42,8236337833,91356848,720
GwyneddGogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol77,2125,740984.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,08085,016
ConwyGogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol49,7064,9304,46618,4941,25278,848
Sir DdinbychGogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68,6212,8706,584.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,33379,408
Sir y FflintGogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol101,91624112,1751,0271,066116,425
WrecsamGogledd Cymru20775,6443,70811,8574,0391,40096,855
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.493575,13725,41937,341.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,199643,589
De-orllewin a Chanolbarth CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.PowysDe-orllewin a Chanolbarth Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol77,7053,6422,924.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,36285,633
Sir CeredigionDe-orllewin a Chanolbarth Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol46,486730698.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol47,914
Sir BenfroDe-orllewin a Chanolbarth Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol64,48115,7245,300.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol81086,315
Sir GaerfyrddinDe-orllewin a Chanolbarth Cymru493124,9485,3236,295.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol681137,740
AbertaweDe-orllewin a Chanolbarth Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol166,849.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11,962.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,039179,850
Castell-nedd Port TalbotDe-orllewin a Chanolbarth Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol94,668.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10,162.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,307106,137
[Lleihau]Canol De CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.1,898624,2554,51889,14221,92610,930752,669
Canol De CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.Pen-y-bont ar OgwrCanol De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol103,9781,2208,468.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,018115,684
Bro MorgannwgCanol De Cymru57486,4472,75014,3019,9171,711115,700
Rhondda Cynon TafCanol De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol179,293.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11,817.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,005194,115
Merthyr TudfulCanol De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39,058.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,506.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol84845,412
CaerdyddCanol De Cymru1,324215,47954849,05012,0093,348281,758
[Lleihau]De-ddwyrain CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.505401,3988,87832,4394,8673,684451,771
De-ddwyrain CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.CaerffiliDe-ddwyrain Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol135,946.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,2441,694950139,834
Blaenau GwentDe-ddwyrain Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41,555.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,2123,17399746,937
TorfaenDe-ddwyrain Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60,9972,4238,565.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol57972,564
Sir FynwyDe-ddwyrain Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol48,3674,8764,367.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3657,646
CasnewyddDe-ddwyrain Cymru505114,5331,57917,051.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,122134,790
[Ehangu]CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.3,1032,016,71256,937195,77154,26626,5122,353,301

Metadata

Teitl

Disgyblion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a llywodraethu ysgolion

Diweddariad diwethaf

19/09/2023 19/09/2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.