Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl ysgol a grŵp oed, 2020
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Grwp oed[Hidlwyd]
Ysgol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2 oed a llaiCliciwch yma i ddidoli3Cliciwch yma i ddidoli3 a 5 misCliciwch yma i ddidoli3 a 8 misCliciwch yma i ddidoli4Cliciwch yma i ddidoli4 a 5 misCliciwch yma i ddidoli4 a 8 misCliciwch yma i ddidoli5Cliciwch yma i ddidoli6Cliciwch yma i ddidoli7Cliciwch yma i ddidoli8Cliciwch yma i ddidoli9Cliciwch yma i ddidoli10Cliciwch yma i ddidoli11Cliciwch yma i ddidoli12Cliciwch yma i ddidoli13Cliciwch yma i ddidoli14Cliciwch yma i ddidoli15Cliciwch yma i ddidoli16Cliciwch yma i ddidoli17Cliciwch yma i ddidoli18Cliciwch yma i ddidoli19 a throsodd
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch.151010*1010403045353040.........
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.******510***5.........
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern.5**5**101010101510.........
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.5*5***15101010510.........
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.****.*10*51010*.........
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn.****.*10551055.........
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes.5****5101015101010.........
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog.105510*5202525151520.........
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn.......*5****.........
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd.10**5**151510151510.........
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.******15105101010.........
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch.**.*..****55.........
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll.101010151510404550404550.........
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell.******1551010105.........
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig.201020201510553555554550.........
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED.***5**51010101510.........
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas.***5*5101010201510.........
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd.55105*5202015153010.........
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog.***5**10151010510.........
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.5**5*5151515151015.........
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn.*.55*5101015151010.........
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.5*.***101015151515.........
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.**5**51020*51010.........
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol.5*5***5151010*10.........
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn....****551055.........
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali.**.*.1015155151015.........
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr.151010151015354045354045.........
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen.510*555152020151515.........
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.10555**101510152010.........
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan....10**202530252030.........
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth.10*1020105303535304530.........
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.101055515252025301520.........
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.1051515105152015252020.........
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir....101010353535353025.........
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan.10****10152020252020.........
Cynradd - 6602228: Ysgol Parc y Bont.5*55*5151515201515.........
Cynradd - 6603036: Cybi.151025201515506065605560.........
Cynradd - 6603037: Ysgol Santes Dwynwen.10**5*5201515202520.........
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair.155510**102520202025.........
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones.............1101007595702035*.
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi.............1551351601201407045*.
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni.............1301001051001354540*.
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes.............15017518020017010590*.
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern.............1351351251251202530*.
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog.1551520515556055506555.........
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont.*..*.*10*510551010510555*.
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni.10**5*5252020152515.........
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN.*510**5152020251520*........
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug.151510151010301535453540.........
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch.***.*.15*10101020.........
Cynradd - 6612009: YSGOL ABERSOCH..*...****............
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT.*...*.******.........
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel.5**15*10102015202020.........
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig.**5***10*1010510.........
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST.*.***.5*55105.........
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau.******55101055.........
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli.10101010*15303030303030.........
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn.........30403030.........
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr.105**5*151515151515.........
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.******5*1055*.........
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN.5***.*105101055.........
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn.105105*5202020253030.........
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern..***..10*5102020.........
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda.*.**.*****5*.........
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd.***5**10101010105.........
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.****.**510555.........
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda.........5**15.........
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn.......*.*.*..........
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.5.5***15151010205.........
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.**.*.****105*.........
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid.1051015510404025304035.........
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni.5*55**1551051015.........
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN.***5*5555............
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn.*.*..*5*5***.........
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo.......******.........
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.*.****51055105.........
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu.10*515*5253525303020.........
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF.**5***101015151515.........
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas..**.***5105**.........
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan.*.****55555*.........
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.*55*5*101510101510.........
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH.*.*****5*101010.........
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn.105510*10202525203530.........
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn.**55**151515102010.........
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN.5*5*55201020151510.........
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl.*.****510105*5.........
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG.*****55510105*.........
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr.10.105**102530101515.........
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin.20101515*15352540303020.........
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr.*...****.............
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre.102020251010504555456050.........
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd.10*1510*10252030201525.........
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd.151010101010354550405040.........
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau.1551015515455040354055.........
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod).101010105153035.............
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli.5101051010252530202020.........
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth.15510151010251530352525.........
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.***.**55105515.........
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy.***10**151010151510.........
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal.*******51051010.........
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys.*..*.*5*5105*.........
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr.*.****55105510.........
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG.*****.5**.5*.........
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards.5***55101510151510.........
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod.***555101020151010.........
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal..*.*********.........
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch.1055555252025153015*........
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau.***.**10**10*10.........
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.****.**101010520.........
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.551051020252535304035.........
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn.******105551010.........
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn..*****555**5.........
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell.*.****101010101010.........
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn....55**515*510.........
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen.1555101010303030303025.........
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael.155*15*10202515202520.........
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn.5*5**5151515152015.........
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon.105510*5202525152020.........
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF*.*5***101010201015.........
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla.205155515303530354535.........
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol.1010*15*15152530253030.........
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON.****.**10*10**.........
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai.5*105*.102015152015.........
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog.***..*10**5510.........
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy.***..*******.........
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth.5*5**10102015151010.........
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top*155515*10253030303030.........
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen.*****.5101010510.........
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.55*5**152010201510.........
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda.............80909070702530..
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog.............10580809585....
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail.............1351251401101106550*.
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle.............80708565553025..
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD.............7075807580....
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn.............7075555560*...
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN.............6065606565*...
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy.............7075755045....
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars............*22025022020520512085*.
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan.............75607070655025*.
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen.............1551751651301157045*.
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor.............9010011010585....
Canol - 6615500: Bro Idris.1510102515204045455030454540405050....
Canol - 6615501: YSGOL Godre'r Berwyn.10*1055520252030202570704565453015..
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar.****.**105*10105551010101010.
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon...**.**1010105510105105*5*.
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed.*.**..**10***.........
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo.5*10155*152020202520.........
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy.151015151015304545454040.........
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan.*.*.***10**5..........
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.55510*10202525202525.........
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden.15520201010354040404040.........
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno.10510555302520253030.........
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd.551010*10202520201520.........
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno...****55*5510.........
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos.202015301520606060556560.........
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn.***5**1055*5*.........
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre.5*55**1520.............
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones.2010152015156060.............
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen.........60556055.........
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele.3520353015407070.............
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa.1051520510304035252530.........
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw.201010151015403535353540.........
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn.........40304035.........
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd.1010103010155065.............
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don.151010151520354560554045.........
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion.*.*5*510*10151010.........
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd.****..***5**.........
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.***5.1010510515*.........
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.555***101510101015.........
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod.........75658075.........
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon.*....******..........
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy.10*55**201520152020.........
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran.1010510105252025302530.........
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.........55556050.........
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin.........20252020.........
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas.*.****5**10**.........
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir.101520151010454545405040.........
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes.15105101010353050505030.........
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don.******152020201515.........
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd.301020151515556060757055.........
Cynradd - 6622275: Ysgol Dyffryn Yr Enfys.55105*5151510201515.........
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan.101010155102535.............
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin.**55*510101515105.........
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae.5*5**5102015202515.........
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan.*...**.***.5.........
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George.*.5***1051015510.........
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged..*****10*55**.........
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach.*****101551010155.........
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth Y Felin.151015101015454545405045.........
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas.55*55*251525202525.........
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos.******1051010*10.........
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon.**.*5*151510151010.........
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies.**555*151510201015.........
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior.1551015510303030303030.........
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph.1055101010253030303030.........
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas.**5**551010151010.........
Uwchradd - 6624022: Ysgol John Bright.............1852202302002051058010.
Uwchradd - 6624023: Ysgol Aberconwy.............1351351351401257050*.
Uwchradd - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY.............11010590115105504510.
Uwchradd - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN.............130859590855050*.
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn.201015201025555060656060.........
Uwchradd - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan.............1601751701501551006010.
Uwchradd - 6625402: Eirias High School.............210215225220200135120*.
Uwchradd - 6625403: Ysgol Bryn Elian.............1751651651601357065*.
Arbennig - 6627007: Ysgol Y Gogarth.******1015202020102015152025151010.
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug.1510515*5303020303030.........
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell CP.10*15101010303025302030.........
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School.25525201520556055555560.........
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn.401530452030909090908590.........
Cynradd - 6632057: Ysgol y Faenol.*51010*10202015152015.........
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa CP.201015251515555560606060.........
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel.202015251020606060556060.........
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant.30101530520655550606055.........
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd.5*51010*152515201515.........
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari.*.*..******10.........
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd.251020252015606060606055.........
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog.**.*.10*1010101010.........
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors.........55604050.........
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan.10*5*.*151055510.........
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant.101010201010405030403535.........
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd.***.*****5**.........
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc.2510202010206050.............
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor.**.***10.*51010.........
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn.*..*.**10*10*5.........
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch....*.*10*5555.........
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog.*..****5101010*.........
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn.*555*5152015102010.........
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern*******5*1010*5.........
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys.251020201525455540604545.........
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen.*.*105*201025302025.........
Cynradd - 6632255: Rhos Street CP School.155515105202530202030.........
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras.15515151015353030454030.........
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch55**5*5101510151015.........
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau*******101010101010.........
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant.105*55*201520152015.........
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa.10515151010555545506050.........
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School.202015301015605555605060.........
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref.5***55151520152015.........
Cynradd - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy*1555**1015205202010.........
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn.5***.*10101510105.........
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion.***5**101010510*.........
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School.10*10*5102525.............
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr.******51051510*.........
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.10*55*5151515151010.........
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn.10*5***151510151515.........
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog.**5***101010101015.........
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial****.**10510555.........
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan.........25303030.........
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant.**510*5101015101010.........
Uwchradd - 6634003: Rhyl High School.............240235235240170....
Uwchradd - 6634014: Prestatyn High School.............2752202202302301201005.
Uwchradd - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd.............2001802101701454545..
Uwchradd - 6634026: Denbigh High School.............859580105504025..
Uwchradd - 6634027: Ysgol Dinas Bran.............205175185170185704510.
Uwchradd - 6634031: Ysgol Brynhyfryd.............1801651551451559090*.
Canol - 6635901: St Brigid's School.**555*10152020303055556055503520*.
Canol - 6635902: Christ the Word.2010102015153050404550409075406050....
Arbennig - 6637000: YSGOL TIR MORFA.**....5*555101010151020151010.
Arbennig - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn.....*.***10201020151015155105.
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber.5**10*515202020205.........
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn.5**5510202025152520.........
Cynradd - 6642004: Westwood CP1010101010*5252030353030.........
Cynradd - 6642012: Ewloe Green.15520251015455050505050.........
Cynradd - 6642013: Bryn Garth CP***510*551015101515.........
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd CP.251020251525707565806570.........
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas.10510151010303530352535.........
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant.****.*10555*5.........
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School.10510101010303030303030.........
Cynradd - 6642026: Lixwm CP School*.*****10*510105.........
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon.201015151015354540405045.........
Cynradd - 6642032: Northop Hall.1010*15**253025253025.........
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School*10*5555202030202020.........
Cynradd - 6642041: Sealand CP School510*510*10253030252030.........
Cynradd - 6642043: Sychdyn CP.5*51055202025253030.........
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary*****5*5101510510.........
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant CP*5*555*101520101515.........
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel.10*101055252525252020.........
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School5***5**201515202025.........
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig.555*.*101010555.........
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva.15510151010404030403545.........
Cynradd - 6642053: Sandycroft CP5251510251015405045404050*........
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd CP School*******10101051010.........
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School*5**555152520202525.........
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch.252025401525656580959590.........
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School.301020251520555560606055.........
Cynradd - 6642064: Ysgol y Foel, Cilcain*******5510**5.........
Cynradd - 6642065: Brynford CP**.5***101010101010.........
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia*105105**202025253025.........
Cynradd - 6642077: Golftyn CP School.151515251020605555555555.........
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry CP.5*1010**202020101010*........
Cynradd - 6642081: Y Waun.***5*5101015151515.........
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd.51010555201520203525.........
Cynradd - 6642084: Abermorddu CP School5105515510252530302030.........
Cynradd - 6642085: Southdown CP.25151525515505555555540.........
Cynradd - 6642086: Wepre Community School.15101525515454045454540.........
Cynradd - 6642089: Drury Primary School.10555510152015202520.........
Cynradd - 6642091: Cornist Park CP.101010151020404040404040.........
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa CP.5.55**101015202015.........
Cynradd - 6642093: Penarlag CP515551055203030253030.........
Cynradd - 6642094: Owen Jones CP.10*5.510201515152020.........
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School..***.*510510105.........
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.15151015510352530402525.........
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc y Llan.5***.*102010151515.........
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa.30515202525708080757570.........
Cynradd - 6642268: Broughton Primary School.251530302025756075706565.........
Cynradd - 6642269: Ysgol Cae'r Nant.201515201020505050505050.........
Cynradd - 6642270: Ysgol Penyffordd.201515201015404040353540.........
Cynradd - 6642271: Ysgol Ty Ffynnon51510515510403035304045.........
Cynradd - 6642272: Ysgol Maes Y Felin1010510151015403545454040.........
Cynradd - 6643002: Nannerch V.C.P. School*****.5555*55.........
Cynradd - 6643303: Ysgol Yr Esgob C in W******.5*1010105.........
Cynradd - 6643306: St Mary's10105101055303030354535.........
Cynradd - 6643307: St Winefrides.20**10*10202525201525.........
Cynradd - 6643308: St David's Catholic Primary School.**105**101010101515.........
Cynradd - 6643311: St Anthony's Catholic Primary.***5*5151015151510.........
Cynradd - 6643312: Venerable Edward Morgan RC.5*1010510253040253540.........
Cynradd - 6643316: Trelawnyd.***5**5102051510.........
Cynradd - 6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford*******51515101515.........
Cynradd - 6643330: St. Ethelwolds55*55*5101510101515.........
Cynradd - 6643331: St John the Baptist VA School.5*510**151015101515.........
Cynradd - 6643332: Nercwys VA********510**5.........
Cynradd - 6643333: Hawarden Village VA.151020201025606060606055.........
Uwchradd - 6644000: Hawarden High School.............195195185190185805515.
Uwchradd - 6644006: Alun School.............24025525023024016015035.
Uwchradd - 6644011: Elfed High School.............195195160165160*...
Uwchradd - 6644012: Ysgol Treffynnon.............1001151207080....
Uwchradd - 6644013: St. David's High School.............6065806080....
Uwchradd - 6644017: Castell Alun High School.............21021021020521512514025.
Uwchradd - 6644018: Maes Garmon.............959510590903025..
Uwchradd - 6644021: Flint High School.............14514514013013080605.
Uwchradd - 6644022: Connah's Quay High School,.............215195180210210*...
Uwchradd - 6644042: Argoed School.............10511595115115....
Uwchradd - 6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School.............1651501101401204545*.
Cynradd - 6645200: Derwen Foundation School.51010**15303025252530.........
Arbennig - 6647020: Pen Coch.***55*151510151015.........
Arbennig - 6647021: Ysgol Maes Hyfryd.............2020151510201010.
Meithrin - 6651007: Wrexham Early Years Centre510105***...............
Cynradd - 6652076: The Rofft CP School.10*1510105303035352525.........
Cynradd - 6652137: Froncysyllte*.****.*55*510.........
Cynradd - 6652138: Garth CP******.1051010510.