Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl ysgol a grŵp oed, 2018
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Grŵp oed[Hidlwyd]
Ysgol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2 oed a llaiCliciwch yma i ddidoli3Cliciwch yma i ddidoli3 a 5 misCliciwch yma i ddidoli3 a 8 misCliciwch yma i ddidoli4Cliciwch yma i ddidoli4 a 5 misCliciwch yma i ddidoli4 a 8 misCliciwch yma i ddidoli5Cliciwch yma i ddidoli6Cliciwch yma i ddidoli7Cliciwch yma i ddidoli8Cliciwch yma i ddidoli9Cliciwch yma i ddidoli10Cliciwch yma i ddidoli11Cliciwch yma i ddidoli12Cliciwch yma i ddidoli13Cliciwch yma i ddidoli14Cliciwch yma i ddidoli15Cliciwch yma i ddidoli16Cliciwch yma i ddidoli17Cliciwch yma i ddidoli18Cliciwch yma i ddidoli19 a throsodd
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch.1515101555504030354035.........
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.*.510***5*55*.........
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern.5**5**101515101510.........
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.5*5***101010105*.........
Cynradd - 6602134: Ysgol Gymuned Bodorgan....*.**.****.........
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.*.5***51010*105.........
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn.******555555.........
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes.****.*101010101010.........
Cynradd - 6602139: Ysgol Gymuned Dwyran.********10***.........
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog.5555*10202015152015.........
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn.**********5*.........
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned Y Ffridd.5**5*5102015101015.........
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.5****551010101010.........
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch...****5*55**.........
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll.15101530510504545453550*........
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell.**5*.*10101051515.........
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig.25101520510554545505040.........
Cynradd - 6602155: Ysgol Gynradd Llangoed.**.***1010155520.........
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas....***52015101510.........
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-Y-Medd.15**1055151525151515.........
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog.10*55**51055105.........
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.5**5*5151510151010.........
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn.5.*5**151515101510.........
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.**1010**151515101515.........
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.***10510*5510510*........
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol.5**55*1010*10510.........
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn....*..55*10105.........
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali.10**5*55155151015.........
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr*15101510*25404040453535.........
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen.10**10*5201510152020.........
Cynradd - 6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch.*******10105**.........
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.***10*5201520151510.........
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan....10510202520301525.........
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd Y Borth.101510101510302545352035.........
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.105510510253020252515.........
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.**5*55152020202020.........
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir....10515353530303530.........
Cynradd - 6602227: Ysgol Rhyd y Llan.10**5*10203015201510.........
Cynradd - 6603034: Ysgol Gynradd Parc Y Bont.5**5**152015151015.........
Cynradd - 6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo.***.**5551010*.........
Cynradd - 6603036: Ysgol Cybi10201020201025656060606560.........
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair.5**5105252525252020.........
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones.............759070809030355.
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi.............165130140135120704010.
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni.............10510014011012545405.
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes.............1751901801701901008510.
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern.............1201301201101004030*.
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog.151515151515554560557065.........
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg Y Bont..*.**.5105555510555*55.
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni.15*1010*5151525152020.........
Cynradd - 6612004: Ysgol Gynradd Nefyn.5551010*202015203015.........
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug.10*15**10354530403035.........
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch.5*5*.*10105151015.........
Cynradd - 6612009: Ysgol Abersoch.*.**.**5.............
Cynradd - 6612010: Ysgol Beddgelert..****.**5*.*.........
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel.***10*5152015202020*........
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig.5*****101010101515.........
Cynradd - 6612015: Ysgol Gynradd Borth-Y-Gest.5*****10101010105.........
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau.*.5***105551010.........
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli.1010510510303030253025.........
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn.........35252540.........
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr.*5*5**151015151515.........
Cynradd - 6612035: Ysgol Cwm Y Glo....**..*****.........
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.******1055*55.........
Cynradd - 6612039: Ysgol Crud-Y-Werin.5***.*101055105.........
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn.10**5*5252530252015.........
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern.****.*51010151510.........
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda..*....5*****.........
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd.******101510101010.........
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.*.****5551055.........
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda.........5151010.........
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn.***.*.*.****.........
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.5**5.*10101551010.........
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.**.****5105105.........
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid.151015201010303040352525.........
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni.5*5*.*10510151010.........
Cynradd - 6612075: Ysgol Babanod Morfa Nefyn.******10510............
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn.****.*5****..........
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo.*..*********.........
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.*.*5**5510555.........
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu.5*15101010252525203030.........
Cynradd - 6612093: Ysgol Gynradd Pentreuchaf.*****5102015151515.........
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas.**.**.5**55*.........
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan.*.*****55**5.........
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.**5**5101015101010.........
Cynradd - 6612103: Ysgol Sarn Bach.*.*****51010*10.........
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn.*5515*10252030252530.........
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn.*10**5515101510155.........
Cynradd - 6612110: Ysgol Y Gorlan.105****201015101515.........
Cynradd - 6612111: Ysgol Yr Eifl.*.**5*10105555.........
Cynradd - 6612112: Ysgol Gynradd Tudweiliog.******5105*105.........
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr.5**10105301015152020.........
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin.1551515*10403035253025.........
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr.******105.............
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre.152015151015555055554550.........
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd.101051055302015252030.........
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg Y Garnedd.10515151015454050405035.........
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau.151015251020403045554045.........
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod).15510155153540.............
Cynradd - 6612127: Ysgol Y Felinheli.1010510510302025252020.........
Cynradd - 6612180: Ysgol Bro Tegid....1055202015152020.........
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth.10*105**253025253025.........
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.*.***.1010515105.........
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy....***1015101055.........
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal.*..***10101010105.........
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys.*.***.*105*5..........
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr....***105101055.........
Cynradd - 6612198: Ysgol Y Garreg.**..***.5*5*.........
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards.**510*10101515151015.........
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod.5*****201510101020.........
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal...*.**.****5.........
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch.101010555251530152525.........
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau.*.**.*5105555.........
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.*..**5151052055.........
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.510510*10353040353030.........
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn.**5*.*10101051015.........
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn.******5**51010.........
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell.***5.*10105101015.........
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd Y Llyn....*5*1551010105.........
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen.101010101015303030303030.........
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael.15*510510202020252025.........
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn.5*55510151515151515.........
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon.10**10510201520201515.........
Cynradd - 6613004: Ysgol Pont Y Gof.5*5***102015102010.........
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla.15*1515515303545303045.........
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol.5*1010105303030302525.........
Cynradd - 6613010: Ysgol Foel Gron.*.*****10**5*.........
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai.*5*101010152015201030.........
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog.*****.**5101010.........
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy.**.*.**.****.........
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth.***10**201515102015.........
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top.1555101010303030303030.........
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen.*5**51010155101515.........
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.5**5*5152020152015.........
Cynradd - 6613305: Ysgol Beuno Sant....****5**1010.........
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda.............105757570652525..
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog.............7595906065....
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail.............1351101101201056055*.
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle.............90706060655030*.
Uwchradd - 6614009: Ysgol Eifionydd.............7580806560*...
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn.............6055608055....
Uwchradd - 6614032: Ysgol Uwchradd Tywyn.............6055655045....
Uwchradd - 6614033: Ysgol Y Berwyn.............50605060503520*.
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy.............7055506050....
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars............*205195210200190105105*.
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan.............75657080654045..
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen.............1651351151451258555*.
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan Y Mor.............115100908595....
Canol - 6615500: Ysgol Bro Idris.1510151515104545304550354055555075....
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar....*****510**10101015101010*.
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon.*..***5555555105*55105.
Cynradd - 6622002: Ysgol Dolgarrog.**5**55155101010.........
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws Y Coed.*..**.10***5..........
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo.10*51055151525201515.........
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy.15*5201015405040404045.........
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan.*..5**.*5.**.........
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.51051055202025201530.........
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden.15101525105354040353530.........
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno.15510101010202030302525.........
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd.5551555202520202020.........
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno.******5555105.........
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos.251020251020606060606055.........
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn.**5*******1010.........
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre.**555102020.............
Cynradd - 6622107: Ysgol Tal-y-Bont.*.*****510**5.........
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones.2515202515105560.............
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen.........50556055.........
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele.2015252020257570.............
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa.15510151515352525304030.........
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw.151510151015404035404025.........
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant Y Rhedyn.........40353030.........
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd.3510152515256055.............
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig Y Don.101015151025555545555055.........
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion.**5*.*101510101010.........
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd....****5**1010.........
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.******10515*10..........
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.***5*5101015151520.........
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod.........85707085.........
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon.**.**.******.........
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy.10*55**201515201015.........
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran.1510510510252525302525.........
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.........60506060.........
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin.........20201010.........
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas.*.*.***10**5*.........
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir.251010151020504545404540.........
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes.1015510510454545304035.........
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don.5**5*5202510152010.........
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd.201520351015607070504050.........
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan.10101020*154035.............
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin.5*****151510101015.........
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae.10**1055152025152525.........
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan....**.**.5.*.........
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George.5*.***1010510105.........
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged.****.*555*510.........
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach.5*****5101051010.........
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth y Felin.2052010525504050404040.........
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas.10*5**5202025252020.........
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos.*5****1010*105*.........
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon.***555151515151510.........
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies.*555*5101515102015.........
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior.1051515510303030303030.........
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph.10105101010303030303030.........
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas.*****510105101510.........
Uwchradd - 6624022: Ysgol John Bright.............240205220205175110100*.
Uwchradd - 6624023: Ysgol Aberconwy.............1401451351151055565*.
Uwchradd - 6624035: Ysgol Dyffryn Conwy.............95115105901009055*.
Uwchradd - 6624038: Ysgol Y Creuddyn.............9595858510050455.
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn.201510151515506060606060.........
Uwchradd - 6625400: Ysgol Emrys Ap Iwan.............15515516016516510060*.
Uwchradd - 6625402: Eirias High School.............2302102052402001351305.
Uwchradd - 6625403: Ysgol Bryn Elian............*1651701601551508580*.
Arbennig - 6627007: Ysgol Y Gogarth.****.51015201010151520202015101515.
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug.1051015510202530303030.........
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell Cp.1015*101015253020303020.........
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School.101515201525555555606055.........
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn.352525402030859090809090.........
Cynradd - 6632057: Ysgol Y Faenol.10*55510152020152020.........
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa Cp.251520251520605555556055.........
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel.251515202020606060606055.........
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant.351520301520557065606070.........
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd.***15*5152020153015.........
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari.**.*.**5*10*10.........
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd.30201530520606060606060.........
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog****5**1051015105.........
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors.........40456050.........
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan.5******555105.........
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant.201010151020304535454030.........
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd5*..*.***.*105.........
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc.2515152010205560.............
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor.*5*...*510101510.........
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn.*..**5*10*555.........
Cynradd - 6632169: Ysgol Rhewl.**.*.***.*5*.........
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch******.5555**.........
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog.***5**10510*55.........
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn55555105151020101510.........
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern*****.*1010*510*.........
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys.251010251020406045504035.........
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen.105**55252520202520.........
Cynradd - 6632255: Rhos Street Cp School.10**5*10202020253025.........
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras.151010151010253535253030.........
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch55****10101510101010.........
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau.5****510101010510.........
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg Y Gwernant.10*10105*251520151520.........
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa.151015201020405555506040.........
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School.202020251520556055606060.........
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref.5*5555251520202520.........
Cynradd - 6632267: Ysgol Bro Dyfrdwy5105*1055102020101510.........
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn.***5**15151010105.........
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion.5*****105105105.........
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School.10*5155102530.............
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr.*****5*1010*5*.........
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.5555**151510151015.........
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn.***10*5151520151515.........
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog.****5.105101555.........
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial*******10*551010.........
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan C.I.W. Voluntary Controlled Primary School.........20303025.........
Cynradd - 6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School.15*10251515303545355040.........
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant.*5****151010151010.........
Uwchradd - 6634003: Rhyl High School.............235235185165135....
Uwchradd - 6634014: Prestatyn High School.............225235255230245901255.
Uwchradd - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd.............225175160150145755010.
Uwchradd - 6634026: Denbigh High School.............8510570100604030*.
Uwchradd - 6634027: Ysgol Dinas Bran.............195165200175140855010.
Uwchradd - 6634031: Ysgol Brynhyfryd.............160150160165165100755.
Uwchradd - 6634601: Blessed Edward Jones High School.............3060506560....
Canol - 6635901: St Brigid's School.*.*5.515152020253055555555503030..
Arbennig - 6637000: Ysgol Tir Morfa.**.*.****10510151015201510510.
Arbennig - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn...*..**1015*1010101515101510515.
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber510*10*5520202052520.........
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn.10*1010*10252025202020.........
Cynradd - 6642004: Westwood Cp510105555353030303035.........
Cynradd - 6642012: Ewloe Green.151510251015505050505055.........
Cynradd - 6642013: Bryn Garth Cp****55*101010151515.........
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd Cp.251020251525608060657560.........
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas.1551015515303025303535.........
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant.*********55*.........
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School.1510101555303030303030.........
Cynradd - 6642026: Lixwm Cp School***5***51010555.........
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon.201010251010453550453040.........
Cynradd - 6642032: Northop Hall.15*1010510252530303025.........
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School*5**1055302020152020.........
Cynradd - 6642041: Sealand Cp School.1551051015303020303020.........
Cynradd - 6642043: Sychdyn Cp.10*10*510202520302025.........
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary*****5*101010101510.........
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant Cp***55*5151520201515.........
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel.1010510*10252525202520.........
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School.10*510*10202020251520.........
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig.***5.510105555.........
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva.5151515510404035454030.........
Cynradd - 6642053: Sandycroft Cp10151015201515454540454040*........
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd Cp School****5**1051010515.........
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School*10**10*5202025252520.........
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch.251525252020708090909095.........
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School.201020201525606060556060.........
Cynradd - 6642064: Ysgol Y Foel, Cilcain.****.*10**5*10.........
Cynradd - 6642065: Brynford Cp*5*****10101010105.........
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia.10*5155*202530253030.........
Cynradd - 6642077: Golftyn Cp School.25*25251515556055605555.........
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry Cp.510*555151510101010.........
Cynradd - 6642081: Y Waun.**55*515151515515.........
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd.555555252035252520.........
Cynradd - 6642084: Abermorddu Cp School555101555253020302530.........
Cynradd - 6642085: Southdown Cp.251015201525505050406060.........
Cynradd - 6642086: Wepre Community School.151015201015454545404545.........
Cynradd - 6642089: Drury Primary School*5*551010152025152020.........
Cynradd - 6642091: Cornist Park Cp.151015151510404040404045.........
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa Cp.***5*5152015152015.........
Cynradd - 6642093: Penarlag Cp.5*1010155302525302525.........
Cynradd - 6642094: Owen Jones Cp.55*10*5151515202020.........
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School.***.*5510105105.........
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.151010151010354025253015.........
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc Y Llan.*5*10**101515151520.........
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa.301520302025758075657075...