Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl ysgol a grŵp oed, 2019
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Grwp oed[Hidlwyd]
Ysgol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2 oed a llaiCliciwch yma i ddidoli3Cliciwch yma i ddidoli3 a 5 misCliciwch yma i ddidoli3 a 8 misCliciwch yma i ddidoli4Cliciwch yma i ddidoli4 a 5 misCliciwch yma i ddidoli4 a 8 misCliciwch yma i ddidoli5Cliciwch yma i ddidoli6Cliciwch yma i ddidoli7Cliciwch yma i ddidoli8Cliciwch yma i ddidoli9Cliciwch yma i ddidoli10Cliciwch yma i ddidoli11Cliciwch yma i ddidoli12Cliciwch yma i ddidoli13Cliciwch yma i ddidoli14Cliciwch yma i ddidoli15Cliciwch yma i ddidoli16Cliciwch yma i ddidoli17Cliciwch yma i ddidoli18Cliciwch yma i ddidoli19 a throsodd
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch.*1015151510354540303540.........
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.****.510*5*55.........
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern.******101010151015.........
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.***5*515101010105.........
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.*.**.5*51010*10.........
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn.*.****555555.........
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes.5*5***51510101010*........
Cynradd - 6602139: Ysgol Gymuned Dwyran.*.****5**10**.........
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog.10*51055202520152020.........
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn.*...**5****5.........
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd.5**5**15102010510.........
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.***5**101010101010.........
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch..*...****55*.........
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll.151510151015455040455035.........
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell.*****5551010515.........
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig.151510251015355550455050.........
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED.******10101015105.........
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas....*.5101020151015.........
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd.5*515**201515251515.........
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog.5**10**10101051010.........
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.5**5**151515101510.........
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn.5*55.*101510101010.........
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.*****10101515151515.........
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.**5***20*510105.........
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol.*****.101010*105.........
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn....*.**51051010.........
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali.*.510**15515101510.........
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr.151015151015404040404540*........
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen.55101055202015151520.........
Cynradd - 6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch.***5.*10*51055.........
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.5*****151015201510.........
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan....1055252525203015.........
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth.15105101010353530453025*........
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.55151055252530202525.........
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.151055*5201525202015.........
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir....15510353535302535.........
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan.5*510*5202025152015.........
Cynradd - 6603034: Ysgol Gynradd Parc y Bont.5*55**151520151515.........
Cynradd - 6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo..******55555.........
Cynradd - 6603036: Cybi.251015201020606560556565.........
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair.5*55**252520252520.........
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones.............105759575804525*.
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi.............1451551201351354570*.
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni.............901051001401055035*.
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes.............175175195175170100855.
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern.............1301251301251053530..
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog.15510201525505550656065.........
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont.*..5***510555105105105*5.
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni.5*1015*10202015251520.........
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN.***5*5202020152030.........
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug.15101010*15153045354035.........
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch..*.5*5*1015102010.........
Cynradd - 6612009: YSGOL ABERSOCH...**.****............
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT..*..********.........
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel.15*10***202015152025.........
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig.***5***101051015.........
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST.**.5**55101055.........
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau.****.551055510.........
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli.10*1515105253030302530.........
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn.........40352525.........
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr.**5*5*151515151515.........
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.******51055*5.........
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN.*.*5**510105510.........
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn.5*510**152525303020.........
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern.*..*5**510201515.........
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda.*.***.***5**.........
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd.5****510101010510.........
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.*.**.*51055105.........
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda.........55155.........
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn....*****.***.........
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.***5**10101020510.........
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.*..**.**55510.........
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid.1555151015402530403525.........
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni.5**5*55105101510.........
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN.5*5***5105............
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn...*.********.........
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo....*..*****5.........
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.******10551055.........
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu.10**5*15302530302030.........
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF.*.****101015151515.........
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas..****.55***10.........
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan.****.*5555**.........
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.5****5101010151010.........
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH.****.*10*51010*.........
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn.10*10555253020302525.........
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn.5***10*151510201015.........
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN.55*1055102015151015.........
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl.****.*101010555.........
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG.**5***510105*10.........
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr.5**5**203010151515.........
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin.15*1515515254030352030.........
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr.*****.*10.............
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre.251015151515406050605535.........
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd.10*1010105253020152520.........
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd.151010101015454540504050.........
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau.20510151515554035405540.........
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod).1010151010103535.............
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli.51015101010253020252020.........
Cynradd - 6612180: Ysgol Bro Tegid....5**202020152020.........
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth.1510105510152535252530.........
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas...*5.*5101051510.........
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy....**1010101515105.........
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal.****..*1010101010.........
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys...**.***105*5.........
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr.....**51051010*.........
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG.**.**.**.5*5.........
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards.*55**5151015151010.........
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod.**5***102020101010.........
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal.*.*..*******.........
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch.55510510202515301525.........
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau..**5****10*105.........
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.*****.1510105205.........
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.101020101010253530403530.........
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn.*****555510510.........
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn.******55**510.........
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell.******10151051010.........
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn....***515510105.........
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen.10510101010353030302530.........
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael.10*510*5252020202520.........
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn.**55**151515201515.........
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon.10*510**252015202015.........
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF.5**5*5101520101520.........
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla.1051515*15353535403535.........
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol.5*105*10303030303030.........
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON.*.**..5*10**5.........
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai.5***5*251020201515.........
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog...***5**551010.........
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy..****.**.***.........
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth.**55**201510101020.........
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top.15*151555303030303030.........
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen.******15101551515.........
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.5**5*5151020151520.........
Cynradd - 6613305: Ysgol Beuno Sant....***5*5*55.........
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda.............901057070653025..
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog.............80751009060....
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail.............1201401151151156055*.
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle.............70856555553535*.
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD.............7575808065*...
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn.............7560556075....
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN.............6565606555*...
Uwchradd - 6614033: Ysgol Y Berwyn.............65456550552030**
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy.............8075555055....
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars.............240215200210190110855*
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan.............70707070753040*.
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen.............1801651351151455570..
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor.............1001101058585*...
Canol - 6615500: Bro Idris.2515151510154545503045454045555045....
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar....***105*510*510101015101010.
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon...**.*101055555510555510.
Cynradd - 6622002: Ysgol Dolgarrog.***5*101051551010.........
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed.*..*..*10***5.........
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo.155*10*5202020252015.........
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy.15101515*5404050404040.........
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan..***..5**5.*.........
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.5*10555202020252515.........
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden.201010151015404040404035.........
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno.105515*10302025302525.........
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd*10*5510*252020202020.........
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno.******5555510.........
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos.251020251025606060656060.........
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn.55***5105*5*10.........
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre.5****102520.............
Cynradd - 6622107: Ysgol Tal-y-Bont.****.***510*..........
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones.2015152515205560.............
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen.........60556060.........
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele.4020352520257075.............
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa.2051010515403525253040.........
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw.15510151510403540354040.........
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn.........30403530.........
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd.2510153010156060.............
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don.201520151015506055455555.........
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion.5*5**551015101010.........
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd.*....***5**10.........
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.5.10***510515*10.........
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.******151010151515.........
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod.........70807575.........
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon....**.******.........
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy.5**10*5101515152010.........
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran.1010*15105202525253025.........
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.........60605060.........
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin.........25202015.........
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas.****.***10**5.........
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir.151510251010455040504045.........
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes.101015101010304545503040.........
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don.***5**152025101520.........
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd.101520201520606570755040.........
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan.101010105103540.............
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin.5*****10151510510.........
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae.5*55**201520251525.........
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan..**...***.5..........
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George.***5**5101551010.........
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged.*******55**5.........
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach.**55**5101515510.........
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth Y Felin.1051020520405045504540.........
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas.5**10*5152020252520.........
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos.****10*51010*105.........
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon.****5*151015101015.........
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies.55*55*151020151020.........
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior.1551010515303030303030.........
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph.10101010105303030303030.........
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas.**5***101015101020.........
Uwchradd - 6624022: Ysgol John Bright.............215240205210200859010.
Uwchradd - 6624023: Ysgol Aberconwy.............1351401501401056045*.
Uwchradd - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY.............10595115110856070*.
Uwchradd - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN.............85959085806045*.
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn.15520201510555560606560.........
Uwchradd - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan.............17016515516516080805.
Uwchradd - 6625402: Eirias High School.............2202252202102301351305.
Uwchradd - 6625403: Ysgol Bryn Elian.............16516516515514075655.
Arbennig - 6627007: Ysgol Y Gogarth.*****51015202010101520202520101015.
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug.10*1010510302025303030.........
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell CP.1510101015*302530202530.........
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School.251520152015606055606060.........
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn.352030352525909090909090.........
Cynradd - 6632057: Ysgol y Faenol.10*515*5201520201520.........
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa CP.301015251520606055605560.........
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel.251020251520606055606060.........
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant.351020301520605065605560.........
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd.1010*5*5251515201530.........
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari...***.****10*.........
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd.301515301515606060606060.........
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog.**5*.*10101010105.........
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors.........60405055.........
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan.*.*10**10*55510.........
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant.201010201010453040354040.........
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd5********5**10.........
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc.2010152515154555.............
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor.****5*.*5101010.........
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn.*.*.*.10*10*55.........
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch.*.*****5555*.........
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog.******10101010*5.........
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn*5*555*201510201015.........
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern****5***1010*510.........
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys.201520251510554060455035.........
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen.1055555152525202025.........
Cynradd - 6632255: Rhos Street CP School.1510515**202520202535.........
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras.151015151010303040403030.........
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch***55**151015101010.........
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau****5**10101015105.........
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant.55*10*10152015201515.........
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa.15*10201520554550555055.........
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School.301520202020605560556060.........
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref.*55**5152515251525.........
Cynradd - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy55*1055*20520201015.........
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn.*.****10151010510.........
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion.5**10**10101010510.........
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School.551015*52525.............
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr.***.**10*1510*5.........
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.**5555151515101010.........
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn.5**5**151015151510.........
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog.******10101010155.........
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial..*****510*5510.........
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan.........30253030.........
Cynradd - 6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School.15101520*5503530454045.........
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant.5*5**.101510101010.........
Uwchradd - 6634003: Rhyl High School.............240235235190140....
Uwchradd - 6634014: Prestatyn High School.............2352202302552101208510.
Uwchradd - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd.............1852201701551455060..
Uwchradd - 6634026: Denbigh High School.............908011065952530*.
Uwchradd - 6634027: Ysgol Dinas Bran.............18019517019517055705.
Uwchradd - 6634031: Ysgol Brynhyfryd.............17016514516015510590*.
Uwchradd - 6634601: Blessed Edward Jones High Sch.............6535605055*...
Canol - 6635901: St Brigid's School.*5*5*510152020303055555555553025..
Arbennig - 6637000: YSGOL TIR MORFA....**.*55*1010101510202015105.
Arbennig - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn......***102051510101515101055.
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber*5*510*5152020201025.........
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn.5*1010*10202515252020.........
Cynradd - 6642004: Westwood CP1010*5101010203035303535.........
Cynradd - 6642012: Ewloe Green.251015201510505050505045.........
Cynradd - 6642013: Bryn Garth CP*5*5***15155151510.........
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd CP.201525251525706080656575*........
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas.15101015510353030253530.........
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant.*.****555*55.........
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School.101010101010303030303030.........
Cynradd - 6642026: Lixwm CP School.*****5551010**.........
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon.151015151010454540504530.........
Cynradd - 6642032: Northop Hall.15**10510252525303030.........
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School*5**105*203020202020.........
Cynradd - 6642041: Sealand CP School.1051015*10303025203030.........
Cynradd - 6642043: Sychdyn CP.55510*5202025253025.........
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary**5**.*101510101015.........
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant CP555***5151515151515.........
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel.155510105252525252025.........
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School****10*5202020202520.........
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig.*.****101010555.........
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva.101010101515403540354540.........
Cynradd - 6642053: Sandycroft CP5201015151015504545405040*........
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd CP School*******1010510105.........
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School*5**10**252520252525.........
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch.401525251525707095909090.........
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School.251520251020606060605560.........
Cynradd - 6642064: Ysgol y Foel, Cilcain*******510**5*.........
Cynradd - 6642065: Brynford CP****5**101010101010.........
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia.***10510202525252530.........
Cynradd - 6642077: Golftyn CP School.20102025530555560556055.........
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry CP.10**1010*202015101010.........
Cynradd - 6642081: Y Waun.5*5**515151515155.........
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd.5555*10152520352525.........
Cynradd - 6642084: Abermorddu CP School*1551051010253030203030.........
Cynradd - 6642085: Southdown CP.25515201015555055554060.........
Cynradd - 6642086: Wepre Community School.20515201015404045454045.........
Cynradd - 6642089: Drury Primary School.55105*5251520252020.........
Cynradd - 6642091: Cornist Park CP.15102015520404040404040.........
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa CP.5****5101520201520.........
Cynradd - 6642093: Penarlag CP*10555*10302525253025.........
Cynradd - 6642094: Owen Jones CP..*555*151515202020.........
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School.5...**1051010510.........
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.15510151510253040252525.........
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc y Llan.5.**5*151515151515.........
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa.202025301520757575756570.........
Cynradd - 6642268: Broughton Primary School.302020351530657565706570.........
Cynradd - 6642269: Ysgol Cae'r Nant.151020251015505050505045.........
Cynradd - 6642270: Ysgol Penyffordd