Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl ysgol a llywodraethu ysgolion, 2018
None
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1[Hidlo]
-
Awdurdod lleol 2[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Llywodraethu[Hidlo]
-
Llywodraethu 1
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Yr holl ysgolionCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolion
Cliciwch yma i ddidoliYsgol meithrinCliciwch yma i ddidoliCymunedCliciwch yma i ddidoliGwirfoddol a ReolirCliciwch yma i ddidoliGwirfoddol a GynorthwyirCliciwch yma i ddidoliSefydledigCliciwch yma i ddidoliYsgol arbennig
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch.294....294
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.48....48
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern.98....98
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.77....77
6602134: Ysgol Gymuned Bodorgan.21....21
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.59....59
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn.53....53
6602138: Ysgol Cemaes.71....71
6602139: Ysgol Gymuned Dwyran.36....36
6602140: Ysgol Esceifiog.148....148
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn.27....27
6602142: Ysgol Gymuned Y Ffridd.97....97
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.79....79
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch.27....27
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll.355....355
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell.77....77
6602154: Ysgol Y Graig.378....378
6602155: Ysgol Gynradd Llangoed.82....82
6602156: Ysgol Henblas.83....83
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-Y-Medd.142....142
6602160: Ysgol Pencarnisiog.72....72
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.102....102
6602162: Ysgol Penysarn.92....92
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.116....116
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.71....71
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol.67....67
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn.43....43
6602168: Ysgol Gymuned y Fali.97....97
6602169: Ysgol Llanfawr.316....316
6602170: Ysgol Goronwy Owen.135....135
6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch.50....50
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.122....122
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan.154....154
6602175: Ysgol Gynradd Y Borth.263....263
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.189....189
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.141....141
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir.224....224
6602227: Ysgol Rhyd y Llan.142....142
6603034: Ysgol Gynradd Parc Y Bont..119...119
6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo..45...45
6603036: Ysgol Cybi..489...489
6603304: Ysgol Santes Fair...173..173
6604025: Ysgol Syr Thomas Jones.479....479
6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi.818....818
6604027: Ysgol Gyfun Llangefni.670....670
6604028: Ysgol David Hughes.1,101....1,101
6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern.649....649
6605200: Ysgol Caergeiliog....435.435
6607011: Canolfan Addysg Y Bont.....9292
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni.150....150
6612004: Ysgol Gynradd Nefyn.162....162
6612006: Ysgol Llanrug.255....255
6612008: Ysgol Gynradd Abererch.82....82
6612009: Ysgol Abersoch.15....15
6612010: Ysgol Beddgelert.18....18
6612011: Ysgol Bethel.140....140
6612013: Ysgol Bodfeurig.73....73
6612015: Ysgol Gynradd Borth-Y-Gest.68....68
6612017: Ysgol Brynaerau.66....66
6612026: Ysgol Y Gelli.227....227
6612028: Ysgol Penybryn.125....125
6612033: Ysgol Treferthyr.110....110
6612035: Ysgol Cwm Y Glo.16....16
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.47....47
6612039: Ysgol Crud-Y-Werin.62....62
6612042: Ysgol Dolbadarn.172....172
6612046: Ysgol Gynradd Edern.78....78
6612047: Ysgol Felinwnda.22....22
6612048: Ysgol Bro Plenydd.79....79
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.50....50
6612051: Ysgol Glanadda.43....43
6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn.16....16
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.79....79
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.45....45
6612069: Ysgol Llanllechid.273....273
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni.83....83
6612075: Ysgol Babanod Morfa Nefyn.37....37
6612078: Ysgol Baladeulyn.29....29
6612081: Ysgol Gynradd Nebo.23....23
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.52....52
6612089: Ysgol Bro Lleu.211....211
6612093: Ysgol Gynradd Pentreuchaf.112....112
6612097: Ysgol Rhiwlas.39....39
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan.38....38
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.90....90
6612103: Ysgol Sarn Bach.55....55
6612104: Ysgol Eifion Wyn.202....202
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn.99....99
6612110: Ysgol Y Gorlan.117....117
6612111: Ysgol Yr Eifl.57....57
6612112: Ysgol Gynradd Tudweiliog.52....52
6612113: Ysgol Waunfawr.142....142
6612116: Ysgol Glancegin.245....245
6612118: Ysgol Babanod Coedmawr.28....28
6612119: Ysgol Yr Hendre.406....406
6612122: Ysgol Bontnewydd.194....194
6612123: Ysgol Gymraeg Y Garnedd.339....339
6612125: Ysgol Cymerau.355....355
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod).144....144
6612127: Ysgol Y Felinheli.189....189
6612180: Ysgol Bro Tegid.130....130
6612181: Ysgol y Traeth.203....203
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.65....65
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy.73....73
6612190: Ysgol Bro Cynfal.61....61
6612192: Ysgol Edmwnd Prys.35....35
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr.49....49
6612198: Ysgol Y Garreg.28....28
6612199: Ysgol O M Edwards.109....109
6612205: Ysgol Manod.102....102
6612207: Ysgol Gynradd Pennal.22....22
6612208: Ysgol Cefn Coch.185....185
6612210: Ysgol Talsarnau.47....47
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.73....73
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.245....245
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn.76....76
6612214: Ysgol Bro Tryweryn.51....51
6612219: Ysgol Tanycastell.77....77
6612220: Ysgol Ffridd Y Llyn.63....63
6612221: Ysgol Maenofferen.240....240
6612227: Ysgol Hirael.186....186
6612228: Ysgol Craig y Deryn.119....119
6612229: Ysgol Bro Llifon.145....145
6613004: Ysgol Pont Y Gof..111...111
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla..286...286
6613009: Ysgol Y Faenol..217...217
6613010: Ysgol Foel Gron..40...40
6613013: Ysgol Llandygai..148...148
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog..50...50
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy..22...22
6613029: Ysgol Tregarth..113...113
6613030: Ysgol Cae Top..237...237
6613300: Ysgol Santes Helen...92..92
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes...122..122
6613305: Ysgol Beuno Sant...40..40
6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda.443....443
6614003: Ysgol Botwnnog.387....387
6614004: Ysgol Brynrefail.694....694
6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle.432....432
6614009: Ysgol Eifionydd.364....364
6614031: Ysgol Y Moelwyn.312....312
6614032: Ysgol Uwchradd Tywyn.275....275
6614033: Ysgol Y Berwyn.325....325
6614034: Ysgol Ardudwy.286....286
6614036: Ysgol Friars.1,219....1,219
6614037: Ysgol Tryfan.435....435
6614039: Ysgol Syr Hugh Owen.837....837
6614040: Ysgol Glan Y Mor.483....483
6615500: Ysgol Bro Idris.615....615
6617002: Ysgol Pendalar.....113113
6617010: Ysgol Hafod Lon.....102102
6622002: Ysgol Dolgarrog.72....72
6622012: Ysgol Betws Y Coed.28....28
6622023: Ysgol Capelulo.142....142
6622038: Ysgol Deganwy.328....328
6622043: Ysgol Dolwyddelan.20....20
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.174....174
6622053: Ysgol Glanwydden.301....301
6622061: Ysgol Tudno.209....209
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd.162....162
6622086: Ysgol Penmachno.51....51
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos.474....474
6622104: Ysgol Talhaiarn.53....53
6622106: Ysgol Babanod Mochdre.81....81
6622107: Ysgol Tal-y-Bont.30....30
6622108: Ysgol T. Gwynn Jones.228....228
6622110: Ysgol Maes Owen.221....221
6622111: Ysgol Glan Gele.278....278
6622112: Ysgol Glan Morfa.257....257
6622114: Ysgol Bod Alaw.302....302
6622115: Ysgol Pant Y Rhedyn.137....137
6622118: Ysgol Y Foryd.238....238
6622121: Ysgol Craig Y Don.404....404
6622123: Ysgol Cerrigydrudion.81....81
6622131: Ysgol Llannefydd.34....34
6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.59....59
6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.100....100
6622221: Ysgol Sant Elfod.312....312
6622222: Ysgol Capel Garmon.17....17
6622225: Ysgol Glan Conwy.121....121
6622264: Ysgol Cynfran.206....206
6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.230....230
6622269: Ysgol Cystennin.62....62
6622270: Ysgol Pentrefoelas.35....35
6622271: Ysgol Bro Gwydir.352....352
6622272: Ysgol Nant Y Groes.302....302
6622273: Ysgol Swn Y Don.130....130
6622274: Ysgol Awel y Mynydd.447....447
6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan..135...135
6623021: Ysgol Llangelynnin..86...86
6623024: Ysgol Pencae..163...163
6623032: Ysgol Ysbyty Ifan..17...17
6623038: Ysgol St. George..67...67
6623039: Ysgol Llanddoged..51...51
6623040: Ysgol Eglwysbach..75...75
6623043: Ysgol Porth y Felin..344...344
6623059: Ysgol Llanddulas..160...160
6623062: Ysgol Betws yn Rhos..62...62
6623302: Ysgol Bodafon...102..102
6623303: Ysgol Bendigaid William Davies...114..114
6623307: Ysgol San Sior...246..246
6623333: Ysgol Sant Joseph...235..235
6623340: Ysgol y Plas...74..74
6624022: Ysgol John Bright.1,259....1,259
6624023: Ysgol Aberconwy.764....764
6624035: Ysgol Dyffryn Conwy.661....661
6624038: Ysgol Y Creuddyn.562....562
6625201: Ysgol Pen Y Bryn....442.442
6625400: Ysgol Emrys Ap Iwan....960.960
6625402: Eirias High School....1,360.1,360
6625403: Ysgol Bryn Elian....964.964
6627007: Ysgol Y Gogarth.....221221
6632011: Ysgol Hiraddug.216....216
6632037: Ysgol Y Castell Cp.216....216
6632038: Christ Church Primary School.447....447
6632039: Ysgol Llywelyn.696....696
6632057: Ysgol Y Faenol.152....152
6632059: Ysgol Penmorfa Cp.457....457
6632060: Ysgol Emmanuel.469....469
6632066: Ysgol Dewi Sant.517....517
6632067: Ysgol Melyd.148....148
6632070: Ysgol Bodfari.35....35
6632072: Ysgol Bryn Hedydd.477....477
6632124: Ysgol Cefn Meiriadog.72....72
6632125: Frongoch Juniors.198....198
6632127: Ysgol Henllan.64....64
6632134: Ysgol Twm o'r Nant.309....309
6632135: Ysgol Bryn Clwyd.32....32
6632136: Ysgol Y Parc.219....219
6632164: Ysgol Gellifor.64....64
6632168: Ysgol Pentrecelyn.44....44
6632169: Ysgol Rhewl.26....26
6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch.40....40
6632215: Ysgol Carrog.54....54
6632216: Ysgol Caer Drewyn.122....122
6632219: Ysgol Bro Elwern.53....53
6632227: Ysgol Y Llys.378....378
6632234: Ysgol Bryn Collen.169....169
6632255: Rhos Street Cp School.173....173
6632256: Ysgol Pen Barras.256....256
6632261: Ysgol Bro Cinmeirch.90....90
6632262: Ysgol Bro Famau.81....81
6632263: Ysgol Gymraeg Y Gwernant.149....149
6632264: Ysgol Clawdd Offa.397....397
6632265: Bodnant Community Primary School.471....471
6632266: Ysgol Pendref.158....158
6632267: Ysgol Bro Dyfrdwy.122....122
6632268: Ysgol Carreg Emlyn.85....85
6633020: Ysgol Tremeirchion..73...73
6633024: St Asaph Infants School..103...103
6633044: Ysgol Llanbedr..53...53
6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd..108...108
6633050: Ysgol Borthyn..119...119
6633057: Ysgol Pant Pastynog..71...71
6633061: Ysgol Dyffryn Ial..57...57
6633062: Ysgol Esgob Morgan C.I.W. Voluntary Controlled Primary School..106...106
6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School...314..314
6633316: Ysgol Trefnant...84..84
6634003: Rhyl High School.954....954
6634014: Prestatyn High School.1,415....1,415
6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd.989....989
6634026: Denbigh High School.490....490
6634027: Ysgol Dinas Bran.1,016....1,016
6634031: Ysgol Brynhyfryd.977....977
6634601: Blessed Edward Jones High School...264..264
6635901: St Brigid's School...472..472
6637000: Ysgol Tir Morfa.....137137
6637010: Ysgol Plas Brondyffryn.....140140
6642002: Ysgol Glan Aber.153....153
6642003: Ysgol Merllyn.170....170
6642004: Westwood Cp.237....237
6642012: Ewloe Green.390....390
6642013: Bryn Garth Cp.104....104
6642015: Ysgol Gwynedd Cp.518....518
6642018: Ysgol Maesglas.256....256
6642021: Ysgol Gymraeg Mornant.38....38
6642024: Ysgol Estyn Community School.238....238
6642026: Lixwm Cp School.59....59
6642028: Ysgol Glanrafon.330....330
6642032: Northop Hall.214....214
6642040: Wood Memorial Primary School.160....160
6642041: Sealand Cp School.216....216
6642043: Sychdyn Cp.184....184
6642044: Trelogan Primary.83....83
6642046: Bryn Pennant Cp.132....132
6642049: Ysgol Bro Carmel.190....190
6642050: Rhos Helyg School.154....154
6642051: Ysgol Terrig.59....59
6642052: Ysgol Bryn Deva.302....302
6642053: Sandycroft Cp.355....355
6642056: Gwernymynydd Cp School.74....74
6642061: Queensferry Community Primary School.175....175
6642062: Ysgol Bryn Coch.643....643
6642063: Mountain Lane Primary School.456....456
6642064: Ysgol Y Foel, Cilcain.50....50
6642065: Brynford Cp.76....76
6642068: Ysgol Bryn Gwalia.198....198
6642077: Golftyn Cp School.455....455
6642078: Saltney Ferry Cp.112....112
6642081: Y Waun.103....103
6642082: Ysgol Gwenffrwd.188....188
6642084: Abermorddu Cp School.214....214
6642085: Southdown Cp.414....414
6642086: Wepre Community School.349....349
6642089: Drury Primary School.164....164
6642091: Cornist Park Cp.330....330
6642092: Ysgol Derwenfa Cp.127....127
6642093: Penarlag Cp.206....206
6642094: Owen Jones Cp.140....140
6642237: Gronant Primary School.59....59
6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.241....241
6642266: Ysgol Parc Y Llan.114....114
6642267: Ysgol Mynydd Isa.577....577
6642268: Broughton Primary School.550....550
6642269: Ysgol Cae'r Nant.392....392
6642270: Ysgol Penyffordd.278....278
6642271: Ysgol Ty Ffynnon.258....258
6642272: Ysgol Maes Y Felin.319....319
6643002: Nannerch V.C.P. School..57...57
6643303: Ysgol Yr Esgob C In W...55..55
6643306: St Mary's...290..290
6643307: St Winefrides...165..165
6643308: St David's Catholic Primary School...87..87
6643311: St Anthony's Catholic Primary...149..149
6643312: Venerable Edward Morgan Rc...273..273
6643316: Trelawnyd...100..100
6643320: Ysgol Y Llan Va Primary School Whitford...107..107
6643330: St. Ethelwolds...109..109
6643331: St John The Baptist Va School...110..110
6643332: Nercwys Va...42..42
6643333: Hawarden Village Va...468..468
6644000: Hawarden High School.1,124....1,124
6644006: Alun School.1,568....1,568
6644011: Elfed High School.736....736
6644012: Ysgol Treffynnon.441....441
6644013: St. David's High School.370....370
6644017: Castell Alun High School.1,351....1,351
6644018: Maes Garmon.502....502
6644021: Flint High School.805....805
6644022: Connah's Quay High School,.1,028....1,028
6644042: Argoed High School.530....530
6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School...707..707
6645200: Derwen Foundation School....208.208
6647020: Pen Coch.....9696
6647021: Ysgol Maes Hyfryd.....113113
6651007: Wrexham Early Years Centre34.....34
6652076: The Rofft Cp School.244....244
6652137: Froncysyllte.48....48
6652138: Garth Cp.81....81
6652139: Ysgol Cynddelw.107....107
6652140: Llanarmon Dc School.23....23
6652143: Pontfadog.18....18
6652149: Ysgol Acrefair.225....225
6652151: Cefn Mawr C P School.194....194
6652160: Ysgol Maes-Y-Llan.205....205
6652162: Ysgol Min y Ddol.106....106
6652173: Alexandra C P School.348....348
6652176: Brynteg C P School.189....189
6652178: Bwlchgwyn School.110....110
6652179: Ysgol Tan-y-Fron.150....150
6652187: Black Lane C P School.161....161
6652191: Rhosddu County Primary.294....294
6652200: Rhostyllen Cp School.213....213
6652204: Ysgol Deiniol C P.195....195
6652208: Barker's Lane Cp.229....229
6652209: Wat's Dyke County Primary.334....334
6652224: Ysgol Bryn Tabor.275....275
6652232: Ysgol Sant Dunawd.122....122
6652235: Holt C.P. School.100....100
6652238: Ysgol Bodhyfryd.419....419
6652259: Ysgol I.D. Hooson.320....320
6652263: Ysgol Plas Coch.345....345
6652266: Penygelli C P School.317....317
6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton Cp.215....215
6652268: Ysgol Heulfan.368....368
6652269: Hafod Y Wern Community Primary School.326....326
6652270: Gwenfro Community Primary.368....368
6652271: Park Community Primary School Llay.339....339
6652272: Rhosymedre Community Primary.243....243
6652273: Ysgol Maes y Mynydd.354....354
6652274: Gwersyllt Community Primary School.280....280
6652275: Penycae Community Primary School.226....226
6652276: Acton Primary.468....468
6652277: Victoria Community Primary.465....465
6652278: Ysgol y Waun.354....354
6652279: Ysgol Bro Alun.180....180
6652280: Ysgol Yr Hafod.336....336
6652281: Borras Park Community Primary School.479....479
6653028: St Peter's School..227...227
6653036: Pentre Ciw Voluntary Controlled..84...84
6653042: Eyton Primary School..63...63
6653054: Borderbrook School..30...30
6653055: St Giles Controlled Primary School..424...424
6653301: Bronington Church In Wales V.A...102..102
6653305: Madras Va School...138..138
6653326: St Chad's Church In Wales Aided School...82..82
6653334: St Mary's Rc Primary...397..397
6653337: Minera...107..107
6653338: All Saints Voluntary Aided Sch...293..293
6653341: St Mary's Church In Wales...219..219
6653342: Brymbo Aided (St. Mary's)...154..154
6653343: St Anne's Catholic Primary...196..196
6653346: St Mary's Overton...186..186
6653347: St Paul's Voluntary Aided...49..49
6654029: Grango.536....536
6654032: Ysgol Morgan Llwyd.759....759
6654033: Ysgol Bryn Alyn.693....693
6654034: Darland High School.847....847
6654044: Ysgol Rhiwabon.451....451
6654048: Rhosnesni High School.646....646
6654049: Ysgol Clywedog.695....695
6654603: St Joseph's Catholic And Anglican High...701..701
6655401: The Maelor School....785.785
6657005: St Christophers School.....295295
6662002: Abermule Primary School.59....59
6662003: Arddleen C.P. School.86....86
6662004: Ysgol Gynradd Gymunedol Dyffryn Banw.26....26
6662005: Berriew C.P. School.74....74
6662008: Caersws C.P. School.55....55
6662009: Ysgol Gynradd Carno.35....35
6662010: Carreghofa C.P. School.101....101
6662018: Leighton C.P. School.63....63
6662019: Ysgol Llanbrynmair.58....58
6662020: Llandinam C.P. School.47....47
6662021: Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion.174....174
6662033: Meifod C.P. School.73....73
6662040: Penygloddfa C.P. School.290....290
6662041: Ysgol Pontrobert.28....28
6662044: Ysgol Dyffryn Trannon.121....121
6662048: Ladywell Green Nurs. & Inf. School.96....96
6662049: Guilsfield C.P. School.151....151
6662050: Llanidloes C.P. School.283....283
6662051: Buttington Trewern C.P. School.156....156
6662053: Brynhafren C.P. School.39....39
6662054: Churchstoke C.P. School.39....39
6662056: Hafren C.P. School.160....160
6662057: Ysgol Gynradd Llanfyllin.153....153
6662058: Ysgol Gynradd Glantwymyn.69....69
6662059: Ysgol Pennant.70....70
6662060: Maesyrhandir C.P. School.193....193
6662062: Treowen C.P. School.146....146
6662066: Franksbridge C.P. School.38....38
6662068: Llanbister C.P. School.41....41
6662070: Llandrindod Wells C.P. School.251....251
6662071: Llanfihangel Rhydithon C.P. School.35....35
6662075: Presteigne C.P. School.161....161
6662076: Radnor Valley C.P. School.67....67
6662077: Crossgates C.P. School.149....149
6662079: Mount Street C.P. Junior.145....145
6662080: Mount Street C.P. Infants.179....179
6662084: Ysgol Dolafon.65....65
6662089: Builth Wells C.P. School.227....227
6662092: Sennybridge C.P. School.139....139
6662113: Crickhowell C.P. School.204....204
6662115: Cradoc C.P. School.133....133
6662116: Hay-on-Wye C.P. School.156....156
6662117: Llangynidr C.P. School.137....137
6662122: Irfon Valley C.P. School.50....50
6662125: Llanfaes C.P. School.225....225
6662127: Ysgol y Bannau.114....114
6662129: Ysgol Rhiw Bechan.172....172
6662146: Llanrhaeadr Ym Mochnant C.P. School.75....75
6662147: Ysgol Bro Cynllaith.29....29
6662148: Ysgol Dafydd Llwyd.169....169
6662149: Ysgol y Cribarth.143....143
6662150: Ysgol Golwg y Cwm.208....208
6662151: Ysgol Bro Tawe.186....186
6662152: Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr.383....383
6662153: Ysgol y Mynydd Du.92....92
6662154: Ysgol Gymraeg y Trallwng.76....76
6663000: Llanfechain C.I.W. School..39...39
6663002: Montgomery C.I.W. School..107...107
6663016: Forden C.I.W. School..75...75
6663021: Llandysilio C.I.W. School..81...81
6663022: Castle Caereinion Church In Wales School..31...31
6663026: Gladestry C.I.W. School..41...41
6663030: Ysgol Trefonnen Church in Wales Community Primary..207...207
6663031: Newbridge-On-Wye Church In Wales School..129...129
6663033: Clyro C.I.W. School..84...84
6663035: Knighton C.I.W. School..226...226
6663036: Rhayader C.I.W. School..171...171
6663037: Llanelwedd Church In Wales Primary School..105...105
6663046: Llangedwyn C In W Primary School..28...28
6663050: Llangors C.I.W. School..155...155
6663051: Welshpool Church in Wales Primary School..318...318
6663301: St. Michael's C.I.W. School...120..120
6663303: Llansantffraid C In W School...100..100
6663316: Llanbedr C.I.W. (Aided)...43..43
6663317: Archdeacon Griffiths C.I.W. Primary School...122..122
6663318: Priory Church In Wales School...135..135
6663320: St Mary`s R.C. (A) School...111..111
6663322: Llangattock C.I.W. School...106..106
6664000: Ysgol Uwchradd Caereinion High School.487....487
6664001: Llanfyllin High School.748....748
6664002: Llanidloes High School.545....545
6664011: Newtown High School.1,042....1,042
6664013: Welshpool High School.859....859
6664019: Llandrindod High School.498....498
6664020: Builth Wells High School.526....526
6664021: Ysgol Maesydderwen.501....501
6664022: Brecon High School.477....477
6664023: Gwernyfed High School.438....438
6664024: Crickhowell High School.871....871
6665200: Ysgol Gynradd Llanerfyl....32.32
6665500: Ysgol Bro Hyddgen.488....488
6667001: Ysgol Neuadd Brynllywarch Hall School.....5555
6667002: Ysgol Cedewain.....108108
6667004: Ysgol Penmaes.....104104
6672281: Ysgol Gymunedol Gynradd Aberaeron.221....221
6672284: Ysgol Gymunedol Cilcennin.17....17
6672285: Ysgol Gymunedol Ciliau Parc.79....79
6672288: Ysgol Gymunedol Dihewyd.28....28
6672289: Ysgol Gymunedol Felinfach.46....46
6672291: Ysgol Gymunedol Llanarth.55....55
6672293: Ysgol Gymunedol Llannon.41....41
6672295: Ysgol Gymunedol Cei Newydd.96....96
6672298: Ysgol Gymunedol Talgarreg.55....55
6672299: Yr Ysgol Gymunedol Gymraeg.423....423
6672303: Ysgol Gymunedol Comins Coch.185....185
6672308: Ysgol Gymunedol Llanfarian.52....52
6672309: Ysgol Gymunedol Llanfihangel-Y-Creuddyn.38....38
6672310: Ysgol Gymunedol Llangwyryfon.50....50
6672311: Ysgol Gymunedol Llanilar.118....118
6672312: Ysgol Gymunedol Mynach.30....30
6672313: Ysgol Gymunedol Penllwyn.48....48
6672314: Ysgol Gymunedol Llwynyreos.264....264
6672315: Ysgol Gymunedol Syr John Rhys.27....27
6672316: Ysgol Gymunedol Rhydypennau.188....188
6672317: Ysgol Gymunedol Talybont.81....81
6672319: Ysgol Gymunedol Aberporth.122....122
6672320: Ysgol Gymunedol Beulah.18....18
6672323: Ysgol Gymunedol Llechryd.54....54
6672324: Ysgol Gymunedol Penparc.104....104
6672345: Ysgol Gymunedol Trewen.18....18
6672353: Ysgol Gymunedol Pontrhydfendigaid.73....73
6672361: Ysgol Gymunedol Plascrug.427....427
6672362: Ysgol Gymunedol Craig Yr Wylfa.58....58
6672363: Ysgol Gymunedol Penrhyncoch.84....84
6672366: Ysgol Gymunedol Y Dderi.125....125
6672367: Ysgol Gymunedol Cenarth.54....54
6672368: Ysgol Gynradd Aberteifi.452....452
6672369: Ysgol Bro Sion Cwilt.119....119
6672371: Ysgol Gynradd T Llew Jones.184....184
6672372: Ysgol Rhos Helyg.71....71
6672373: Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn.115....115
6673058: Ysgol Wirfoddol Myfenydd..82...82
6673318: Ysgol Gymorthedig Padarn Sant...139..139
6674042: Gyfun Aberaeron Comprehensive.555....555
6674044: Ysgol Uwchradd Aberteifi.617....617
6674047: Penglais School.1,186....1,186
6674048: Ysgol Gyfun Penweddig.590....590
6675500: Ysgol Bro Pedr.1,044....1,044
6675501: Ysgol Henry Richard.302....302
6675502: Ysgol Bro Teifi.848....848
6682203: Sageston Community Primary School.128....128
6682209: Ysgol Gymunedol Eglwyswrw.110....110
6682212: Ysgol Gymunedol Wdig.147....147
6682214: Fenton Community Primary School.428....428
6682220: Johnston C P School.247....247
6682222: Lamphey Primary School.234....234
6682223: Ysgol Gymunedol Brynconin.83....83
6682228: Hook Cp School.102....102
6682231: Ysgol Llanychllwydog.26....26
6682233: Maenclochog Cp School.95....95
6682237: Milford Haven Junior School.369....369
6682242: Narberth Cp School.300....300
6682243: Ysgol Bro Ingli.111....111
6682250: Puncheston Cp School.54....54
6682253: St Dogmaels Cp.115....115
6682254: Wolfcastle Cp School.43....43
6682258: Saundersfoot Cp School.313....313
6682260: Stepaside C. P. School.148....148
6682261: Templeton Cp School.114....114
6682263: Solva Community School.58....58
6682265: The Meads Cp Infant And Nursery School.406....406
6682266: Tavernspite Cp School.220....220
6682267: Mount Airey Community Nursery And Infant.160....160
6682270: Ysgol Gymunedol Croesgoch.93....93
6682271: Broad Haven Cp School.118....118
6682273: Roch Cp School.155....155
6682383: Ysgol Glan Cleddau.303....303
6682384: Coastlands Cp School.100....100
6682385: Ysgol Clydau.48....48
6682386: Pembroke Dock Community School.622....622
6682387: Monkton Priory C.P. School.221....221
6682388: Gelli Aur/Golden Grove.380....380
6682389: Ysgol Glannau Gwaun.275....275
6682390: Ysgol y Frenni.182....182
6682391: Prendergast Cp School.506....506
6682392: Pennar Community School.268....268
6682393: Neyland Community School.326....326
6682395: Ysgol Hafan y Mor.142....142
6683035: Cilgerran Church In Wales VC School..121...121
6683036: Cosheston Vc School..58...58
6683040: Cleddau Reach Vc School..224...224
6683042: Manorbier V.C.P School..62...62
6683050: Spittal Church In Wales Voluntary Controlled School..158...158
6683053: Haverfordwest V.C...97...97
6683055: St Florence Vc School..56...56
6683058: Ysgol Ger Y Llan..143...143
6683059: Tenby Church in Wales VC Primary School..304...304
6683060: Penrhyn Church in Wales Voluntary Controlled School..108...108
6683061: Gelliswick Church in Wales Voluntary Controlled Primary School..513...513
6683310: Ysgol Bro Dewi Church In Wales Va...123..123
6683311: Holy Name Rc School...116..116
6683312: St. Mary's Catholic Primary School...58..58
6683313: Mary Immaculate Catholic Primary School...238..238
6683314: St Francis R C Primary School...116..116
6683315: St.Aidan's V.A. School...72..72
6683319: St. Teilo's Catholic Primary School...92..92
6683320: St. Mark's V. A. School...140..140
6683321: St. Oswalds VA School...145..145
6684031: Ysgol Bro Gwaun.475....475
6684034: Ysgol Dewi Sant.350....350
6684035: Ysgol Greenhill School.909....909
6684038: Pembroke School.1,167....1,167
6684055: Sir Thomas Picton School.1,232....1,232
6684063: Milford Haven School.903....903
6684064: Ysgol y Preseli.882....882
6684511: Tasker-Milward V.C. School..582...582
6687001: Portfield Special School.....155155
6691000: Ammanford Nursery95.....95
6692000: Cefneithin C.P..80....80
6692001: Ysgol Gynradd Drefach.46....46
6692002: Maesybont C.P. School.18....18
6692003: Llechyfedach C.P. School.108....108
6692006: Ysgol Gynradd Y Tymbl.129....129
6692007: Ysgol Gynradd Gorslas.125....125
6692008: Cross Hands C.P. School.150....150
6692009: Llangain C.P. School.31....31
6692014: Ysgol Gynradd Peniel.109....109
6692018: Ysgol Gynradd Bancffosfelen.44....44
6692019: Ysgol Gwynfryn.64....64
6692020: Carway C.P. School.48....48
6692023: Pontiets C.P. School.44....44
6692024: Ysgol Gynradd Ponthenri.68....68
6692034: Bancyfelin C.P. School.35....35
6692037: Meidrim C.P. School.21....21
6692042: Ysgol Gynradd Saron.256....256
6692043: Betws C.P. School.79....79
6692044: Ysgol Gynradd Ty-croes.210....210
6692050: Ysgol Gynradd Parcyrhun.216....216
6692052: Ysgol Gynradd Blaenau.38....38
6692057: Ysgol Gynradd Llanedi.32....32
6692061: Ysgol Gynradd Ffairfach.98....98
6692065: Talley C.P School.33....33
6692067: Cwrt Henri Primary School.41....41
6692080: Llangadog C.P. School.100....100
6692084: Ysgol Rhys Prichard.204....204
6692098: Ysgol Llys Hywel.131....131
6692104: Ysgol Gynradd Brynsaron.68....68
6692109: Llanpumsaint School.31....31
6692112: Ysgol Mynydd Y Garreg.32....32
6692114: Johnstown Primary School.474....474
6692116: Ysgol Y Dderwen.358....358
6692119: Llanmiloe C.P. School.38....38
6692120: Bryn C.P. School.188....188
6692121: Ysgol Y Bynea.179....179
6692123: Dafen Primary School.161....161
6692128: Ysgol Gynradd Pum Heol.92....92
6692131: Hendy C.P. School.177....177
6692135: Ysgol Gymraeg Ffwrnes.437....437
6692159: Old Road C.P. School.187....187
6692166: Ysgol Llansteffan.37....37
6692167: Ysgol Gynradd Llannon.117....117
6692168: Ysgol Gymraeg Brynsierfel.204....204
6692169: Brynaman Primary School.295....295
6692170: Abernant C.P. School.22....22
6692171: Myrddin C.P. School.132....132
6692173: Llangunnor C.P. School.310....310
6692175: Trimsaran C.P. School.171....171
6692176: Swiss Valley C.P. School.236....236
6692177: Parc Y Tywyn School.270....270
6692178: Pembrey C.P. School.235....235
6692179: Ysgol Gymraeg Rhydaman.294....294
6692180: Ysgol Beca.62....62
6692181: Llandybie C.P. School.235....235
6692182: Ysgol Gynradd Hafodwenog.34....34
6692183: Ysgol Gymraeg Teilo Sant.212....212
6692184: Llanybydder C.P. School.74....74
6692185: Ysgol Gynradd Llandeilo Primary School.219....219
6692187: Cynwyl Elfed School.73....73
6692188: Halfway C.P. School.243....243
6692189: Pwll C.P. School.88....88
6692190: Penygaer Primary School.211....211
6692192: Ysgol Y Castell.263....263
6692193: Penygroes C.P. School.182....182
6692194: Y.G. Nantgaredig.204....204
6692370: Ysgol Gymraeg Gwenllian.120....120
6692371: Ysgol Gymraeg Dewi Sant.467....467
6692373: Ysgol Gynradd Pontyberem.220....220
6692374: Bigyn C.P. School.233....233
6692375: Stebonheath C.P. School.324....324
6692379: Ysgol Y Ddwylan.364....364
6692380: Richmond Park Primary School.204....204
6692384: Ysgol Griffith Jones.305....305
6692385: Ysgol y Fro.33....33
6692386: Ysgol Carreg Hirfaen.143....143
6692387: Cae'r Felin Community School.86....86
6692388: Ysgol Y Bedol.359....359
6692389: Ysgol Bro Brynach.93....93
6692390: Ysgol Bryn Teg.254....254
6692391: Ysgol Y Felin.258....258
6692392: Ysgol Bro Banw.464....464
6692393: Maes Y Morfa Community Primary School.241....241
6692394: Burry Port Community Primary School.206....206
6692395: Ysgol Pen Rhos.397....397
6692396: Ysgol Gymraeg Llangennech.474....474
6693000: Abergwili Voluntary Controlled Primary School..55...55
6693002: Tremoilet V.C.P...35...35
6693003: Laugharne V.C.P. School..58...58
6693004: Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanddarog..99...99
6693013: Ferryside V.C.P. School..44...44
6693026: Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanllwni..36...36
6693300: St Mary's Catholic Primary School (Llanelli)...207..207
6693301: St Mary's R.C. Primary School (Carmarthen)...63..63
6693307: Ysgol Wirfoddol Penboyr...81..81
6693321: Pentip V.A. C.I.W. Primary School...182..182
6693322: Model Church In Wales School...443..443
6694029: Ysgol Dyffryn Aman.1,466....1,466
6694050: Coedcae School.834....834
6694052: Ysgol Gyfun Y Strade.1,052....1,052
6694053: Glan-y-Mor School.473....473
6694054: Bryngwyn School.1,032....1,032
6694056: Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin.882....882
6694060: Ysgol Gyfun Emlyn.500....500
6694063: Queen Elizabeth High School.1,421....1,421
6694064: Ysgol Maes y Gwendraeth.914....914
6694065: Ysgol Bro Dinefwr.1,171....1,171
6694512: Dyffryn Taf..854...854
6694600: St John Lloyd Catholic Comprehensive School...488..488
6697000: Ysgol Heol Goffa