Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl ysgol a llywodraethu ysgolion, 2020
None
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1[Hidlo]
-
Awdurdod lleol 2[Hidlo]
CôdArdal[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Llywodraethu[Hidlo]
-
Llywodraethu 1
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Yr holl ysgolionCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolion
Cliciwch yma i ddidoliYsgol meithrinCliciwch yma i ddidoliCymunedCliciwch yma i ddidoliGwirfoddol a ReolirCliciwch yma i ddidoliGwirfoddol a GynorthwyirCliciwch yma i ddidoliSefydledigCliciwch yma i ddidoliYsgol arbennig
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch.279....279
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.48....48
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern.95....95
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.80....80
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.56....56
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn....46.46
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes.77....77
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog.157....157
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn.15....15
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd.103....103
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.70....70
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch.27....27
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll....345.345
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell.70....70
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig.377....377
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED.76....76
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas.98....98
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd.147....147
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog.72....72
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.118....118
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn.87....87
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.99....99
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.79....79
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol.75....75
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn.40....40
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali.91....91
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr.324....324
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen.134....134
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.112....112
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan.166....166
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth.255....255
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.187....187
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.176....176
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir.230....230
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan.150....150
Cynradd - 6602228: Ysgol Parc y Bont.123....123
Cynradd - 6603036: Cybi.448....448
Cynradd - 6603037: Ysgol Santes Dwynwen..142...142
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair...162..162
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones.507....507
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi.816....816
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni.654....654
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes.1,068....1,068
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern.703....703
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog....419.419
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont.....102102
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni.151....151
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN.147....147
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug.272....272
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch.83....83
Cynradd - 6612009: YSGOL ABERSOCH.9....9
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT.25....25
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel.144....144
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig.65....65
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST.47....47
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau.61....61
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli.235....235
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn.130....130
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr.115....115
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.49....49
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN.64....64
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn.184....184
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern.77....77
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda.21....21
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd.75....75
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.45....45
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda.29....29
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn.6....6
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.95....95
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.34....34
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid.274....274
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni.83....83
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN.42....42
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn.24....24
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo.18....18
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.57....57
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu.199....199
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF.98....98
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas.39....39
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan.40....40
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.90....90
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH.48....48
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn.203....203
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn.101....101
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN.119....119
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl.55....55
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG.55....55
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr.132....132
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin.249....249
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr.9....9
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre.401....401
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd.197....197
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd.326....326
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau.330....330
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod).123....123
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli.192....192
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth.219....219
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.54....54
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy.92....92
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal.63....63
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys.32....32
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr.52....52
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG.23....23
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards.106....106
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod.108....108
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal.23....23
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch.172....172
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau.45....45
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.67....67
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.254....254
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn.64....64
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn.42....42
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell.74....74
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn.63....63
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen.224....224
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael.179....179
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn.116....116
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon.167....167
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF..101...101
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla..278...278
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol..211...211
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON..44...44
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai..120...120
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog..41...41
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy..22...22
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth..104...104
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top..236...236
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen...67..67
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes...118..118
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda.462....462
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog.445....445
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail.742....742
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle.415....415
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD.381....381
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn.316....316
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN.320....320
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy.317....317
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars.1,309....1,309
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan.424....424
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen.857....857
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor.485....485
Canol - 6615500: Bro Idris.575....575
Canol - 6615501: YSGOL Godre'r Berwyn.521....521
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar.....112112
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon.....102102
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed.28....28
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo.156....156
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy.330....330
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan.27....27
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.182....182
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden.317....317
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno.207....207
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd.172....172
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno.48....48
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos.471....471
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn.55....55
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre.61....61
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones.218....218
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen.233....233
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele.318....318
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa.247....247
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw.303....303
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn.145....145
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd.201....201
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don.362....362
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion.79....79
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd.20....20
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.72....72
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.92....92
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod.295....295
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon.16....16
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy.132....132
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran.210....210
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.221....221
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin.79....79
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas.39....39
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir.351....351
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes.315....315
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don.123....123
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd.482....482
Cynradd - 6622275: Ysgol Dyffryn Yr Enfys.120....120
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan..123...123
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin..86...86
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae...130..130
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan..17...17
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George..71...71
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged..38...38
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach..74...74
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth Y Felin..354...354
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas..165...165
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos..67...67
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon...86..86
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies...107..107
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior...245..245
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph...226..226
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas...84..84
Uwchradd - 6624022: Ysgol John Bright.1,229....1,229
Uwchradd - 6624023: Ysgol Aberconwy.794....794
Uwchradd - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY.633....633
Uwchradd - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN.584....584
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn....449.449
Uwchradd - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan....983.983
Uwchradd - 6625402: Eirias High School....1,331.1,331
Uwchradd - 6625403: Ysgol Bryn Elian....936.936
Arbennig - 6627007: Ysgol Y Gogarth.....238238
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug.219....219
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell CP.217....217
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School.454....454
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn.706....706
Cynradd - 6632057: Ysgol y Faenol.145....145
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa CP.447....447
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel.458....458
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant.455....455
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd.140....140
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari.28....28
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd.477....477
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog.66....66
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors.203....203
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan.69....69
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant.301....301
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd.36....36
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc.210....210
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor.46....46
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn.35....35
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch.37....37
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog.45....45
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn.117....117
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern.51....51
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys.404....404
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen.154....154
Cynradd - 6632255: Rhos Street CP School.194....194
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras.278....278
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch.100....100
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau.82....82
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant.145....145
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa.371....371
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School.457....457
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref.132....132
Cynradd - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy.135....135
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn.77....77
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion..71...71
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School..94...94
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr..61...61
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd..110...110
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn..107...107
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog..83...83
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial..52...52
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan.114....114
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant...91..91
Uwchradd - 6634003: Rhyl High School.1,115....1,115
Uwchradd - 6634014: Prestatyn High School.1,407....1,407
Uwchradd - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd.992....992
Uwchradd - 6634026: Denbigh High School.479....479
Uwchradd - 6634027: Ysgol Dinas Bran.1,041....1,041
Uwchradd - 6634031: Ysgol Brynhyfryd.987....987
Canol - 6635901: St Brigid's School...478..478
Canol - 6635902: Christ the Word...664..664
Arbennig - 6637000: YSGOL TIR MORFA.....144144
Arbennig - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn.....137137
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber.131....131
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn.159....159
Cynradd - 6642004: Westwood CP.241....241
Cynradd - 6642012: Ewloe Green.392....392
Cynradd - 6642013: Bryn Garth CP.97....97
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd CP.539....539
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas.244....244
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant.48....48
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School.233....233
Cynradd - 6642026: Lixwm CP School.54....54
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon.339....339
Cynradd - 6642032: Northop Hall.200....200
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School.166....166
Cynradd - 6642041: Sealand CP School.200....200
Cynradd - 6642043: Sychdyn CP.180....180
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary.77....77
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant CP.123....123
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel.190....190
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School.144....144
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig.68....68
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva.291....291
Cynradd - 6642053: Sandycroft CP.365....365
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd CP School.73....73
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School.161....161
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch.641....641
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School.461....461
Cynradd - 6642064: Ysgol y Foel, Cilcain.40....40
Cynradd - 6642065: Brynford CP.83....83
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia.185....185
Cynradd - 6642077: Golftyn CP School.442....442
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry CP.116....116
Cynradd - 6642081: Y Waun.104....104
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd.177....177
Cynradd - 6642084: Abermorddu CP School.219....219
Cynradd - 6642085: Southdown CP.408....408
Cynradd - 6642086: Wepre Community School.335....335
Cynradd - 6642089: Drury Primary School.159....159
Cynradd - 6642091: Cornist Park CP.308....308
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa CP.113....113
Cynradd - 6642093: Penarlag CP.214....214
Cynradd - 6642094: Owen Jones CP.134....134
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School.55....55
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.258....258
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc y Llan.107....107
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa.559....559
Cynradd - 6642268: Broughton Primary School.556....556
Cynradd - 6642269: Ysgol Cae'r Nant.396....396
Cynradd - 6642270: Ysgol Penyffordd.318....318
Cynradd - 6642271: Ysgol Ty Ffynnon.286....286
Cynradd - 6642272: Ysgol Maes Y Felin.317....317
Cynradd - 6643002: Nannerch V.C.P. School..51...51
Cynradd - 6643303: Ysgol Yr Esgob C in W...61..61
Cynradd - 6643306: St Mary's...258..258
Cynradd - 6643307: St Winefrides.172....172
Cynradd - 6643308: St David's Catholic Primary School...95..95
Cynradd - 6643311: St Anthony's Catholic Primary...113..113
Cynradd - 6643312: Venerable Edward Morgan RC...240..240
Cynradd - 6643316: Trelawnyd...84..84
Cynradd - 6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford...98..98
Cynradd - 6643330: St. Ethelwolds...101..101
Cynradd - 6643331: St John the Baptist VA School...113..113
Cynradd - 6643332: Nercwys VA...36..36
Cynradd - 6643333: Hawarden Village VA...457..457
Uwchradd - 6644000: Hawarden High School.1,100....1,100
Uwchradd - 6644006: Alun School.1,560....1,560
Uwchradd - 6644011: Elfed High School.874....874
Uwchradd - 6644012: Ysgol Treffynnon.480....480
Uwchradd - 6644013: St. David's High School.346....346
Uwchradd - 6644017: Castell Alun High School.1,344....1,344
Uwchradd - 6644018: Maes Garmon.529....529
Uwchradd - 6644021: Flint High School.839....839
Uwchradd - 6644022: Connah's Quay High School,.1,010....1,010
Uwchradd - 6644042: Argoed School.541....541
Uwchradd - 6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School...773..773
Cynradd - 6645200: Derwen Foundation School....213.213
Arbennig - 6647020: Pen Coch.....100100
Arbennig - 6647021: Ysgol Maes Hyfryd.....112112
Meithrin - 6651007: Wrexham Early Years Centre36.....36
Cynradd - 6652076: The Rofft CP School.238....238
Cynradd - 6652137: Froncysyllte.39....39
Cynradd - 6652138: Garth CP.68....68
Cynradd - 6652139: Ysgol Cynddelw.105....105
Cynradd - 6652140: Llanarmon DC School.19....19
Cynradd - 6652149: Ysgol Acrefair.230....230
Cynradd - 6652151: Cefn Mawr C P School.187....187
Cynradd - 6652160: Ysgol Maes-y-Llan.184....184
Cynradd - 6652162: Ysgol Min y Ddol.107....107
Cynradd - 6652173: Alexandra C P School.392....392
Cynradd - 6652176: Brynteg C P School.203....203
Cynradd - 6652178: BWLCHGWYN SCHOOL.105....105
Cynradd - 6652179: Ysgol Tan-y-Fron.150....150
Cynradd - 6652187: Black Lane C P School.153....153
Cynradd - 6652191: Rhosddu County Primary.283....283
Cynradd - 6652200: Rhostyllen CP School.218....218
Cynradd - 6652204: Ysgol Deiniol C P.189....189
Cynradd - 6652208: Barker's Lane CP.227....227
Cynradd - 6652209: Wat's Dyke County Primary.333....333
Cynradd - 6652224: Ysgol Bryn Tabor.272....272
Cynradd - 6652232: Ysgol Sant Dunawd.110....110
Cynradd - 6652235: Holt C.P. School.89....89
Cynradd - 6652238: Ysgol Bodhyfryd.379....379
Cynradd - 6652259: Ysgol I.D. Hooson.296....296
Cynradd - 6652263: Ysgol Plas Coch.310....310
Cynradd - 6652266: Penygelli C P School.317....317
Cynradd - 6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton CP.196....196
Cynradd - 6652268: Ysgol Heulfan.364....364
Cynradd - 6652269: Hafod y Wern Community Primary School.311....311
Cynradd - 6652270: Gwenfro Community Primary.362....362
Cynradd - 6652271: Park Community Primary School Llay.338....338
Cynradd - 6652272: Rhosymedre Community Primary.243....243
Cynradd - 6652273: Ysgol Maes y Mynydd.344....344
Cynradd - 6652274: Gwersyllt Community Primary School.258....258
Cynradd - 6652275: Penycae Community Primary School.228....228
Cynradd - 6652276: Acton Primary.418....418
Cynradd - 6652277: Victoria Community Primary.468....468
Cynradd - 6652278: Ysgol Y Waun.358....358
Cynradd - 6652279: Ysgol Bro Alun.265....265
Cynradd - 6652280: Ysgol Yr Hafod, Johnstown.350....350
Cynradd - 6652281: Borras Park Community Primary.469....469
Cynradd - 6653028: St Peter's School..220...220
Cynradd - 6653036: Pentre CIW Voluntary Controlled..65...65
Cynradd - 6653042: Eyton Primary School..62...62
Cynradd - 6653054: BORDERBROOK SCHOOL..20...20
Cynradd - 6653055: St Giles Controlled Primary School..399...399
Cynradd - 6653301: BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A...53..53
Cynradd - 6653305: Madras VA School...135..135
Cynradd - 6653326: St Chad's Church in Wales Aided School...79..79
Cynradd - 6653334: St Mary's RC Primary...373..373
Cynradd - 6653337: Minera...103..103
Cynradd - 6653338: All Saints Voluntary Aided Sch...282..282
Cynradd - 6653341: St Mary's Church in Wales...238..238
Cynradd - 6653342: Brymbo Aided (St. Mary's).133....133
Cynradd - 6653343: St Anne's Catholic Primary...179..179
Cynradd - 6653346: St Mary's Overton...173..173
Cynradd - 6653347: St Paul's Voluntary Aided...46..46
Uwchradd - 6654029: Grango.535....535
Uwchradd - 6654032: YSGOL MORGAN LLWYD.779....779
Uwchradd - 6654033: Ysgol Bryn Alyn.697....697
Uwchradd - 6654034: Darland High School.832....832
Uwchradd - 6654044: Ysgol Rhiwabon.439....439
Uwchradd - 6654048: Rhosnesni High School.808....808
Uwchradd - 6654049: Ysgol Clywedog.783....783
Uwchradd - 6654603: St Joseph's Catholic and Anglican High...724..724
Uwchradd - 6655401: THE MAELOR SCHOOL....806.806
Arbennig - 6657005: St Christophers School.....291291
Cynradd - 6662002: ABERMULE PRIMARY SCHOOL.50....50
Cynradd - 6662003: ARDDLEEN C.P. SCHOOL.93....93
Cynradd - 6662004: BANW C.P. SCHOOL.34....34
Cynradd - 6662005: BERRIEW C.P. SCHOOL.88....88
Cynradd - 6662008: CAERSWS C.P. SCHOOL.68....68
Cynradd - 6662009: CARNO C.P. SCHOOL.43....43
Cynradd - 6662010: CARREGHOFA C.P. SCHOOL.86....86
Cynradd - 6662018: LEIGHTON C.P. SCHOOL.71....71
Cynradd - 6662019: YSGOL LLANBRYNMAIR.61....61
Cynradd - 6662020: LLANDINAM C.P. SCHOOL.46....46
Cynradd - 6662021: LLANFAIR CAEREINION C.P..166....166
Cynradd - 6662033: MEIFOD C.P. SCHOOL.82....82
Cynradd - 6662040: PENYGLODDFA C.P. SCHOOL.291....291
Cynradd - 6662041: PONTROBERT C.P. SCHOOL.37....37
Cynradd - 6662044: YSGOL DYFFRYN TRANNON.129....129
Cynradd - 6662048: LADYWELL GREEN INFANTS SCHOOL.93....93
Cynradd - 6662049: GUILSFIELD C.P. SCHOOL.147....147
Cynradd - 6662050: LLANIDLOES C.P. SCHOOL.288....288
Cynradd - 6662051: BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL.152....152
Cynradd - 6662053: BRYNHAFREN C.P. SCHOOL.44....44
Cynradd - 6662054: CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL.25....25
Cynradd - 6662056: HAFREN C.P. SCHOOL.146....146
Cynradd - 6662057: YSGOL GYNRADD LLANFYLLIN.148....148
Cynradd - 6662058: YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN.70....70
Cynradd - 6662059: YSGOL PENNANT.70....70
Cynradd - 6662060: MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL.143....143
Cynradd - 6662062: TREOWEN C.P. SCHOOL.131....131
Cynradd - 6662066: FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL.38....38
Cynradd - 6662068: LLANBISTER C.P. SCHOOL.61....61
Cynradd - 6662070: LLANDRINDOD WELLS C.P. SCHOOL.232....232
Cynradd - 6662071: LLANFIHANGEL RHYDITHON C.P..33....33
Cynradd - 6662075: PRESTEIGNE C.P. SCHOOL.151....151
Cynradd - 6662076: RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL.47....47
Cynradd - 6662077: CROSSGATES C.P. SCHOOL.143....143
Cynradd - 6662079: MOUNT STREET C.P. JUNIOR.152....152
Cynradd - 6662080: MOUNT STREET C.P. INFANTS.150....150
Cynradd - 6662084: YSGOL DOLAFON.53....53
Cynradd - 6662089: BUILTH WELLS C.P. SCHOOL.206....206
Cynradd - 6662092: SENNYBRIDGE C.P. SCHOOL.126....126
Cynradd - 6662113: CRICKHOWELL C.P. SCHOOL.192....192
Cynradd - 6662115: CRADOC C.P. SCHOOL.112....112
Cynradd - 6662116: HAY-ON-WYE C.P. SCHOOL.169....169
Cynradd - 6662117: LLANGYNIDR C.P. SCHOOL.116....116
Cynradd - 6662122: IRFON VALLEY C.P. SCHOOL.44....44
Cynradd - 6662125: LLANFAES C.P. SCHOOL.235....235
Cynradd - 6662127: YSGOL Y BANNAU.117....117
Cynradd - 6662129: YSGOL RHIW BECHAN.167....167
Cynradd - 6662146: LLANRHAEADR YM MOCHNANT C.P. SCHOOL.75....75
Cynradd - 6662147: YSGOL BRO CYNLLAITH.26....26
Cynradd - 6662148: YSGOL DAFYDD LLWYD.154....154
Cynradd - 6662149: YSGOL Y CRIBARTH.127....127
Cynradd - 6662150: YSGOL GOLWG Y CWM.218....218
Cynradd - 6662151: YSGOL BRO TAWE.187....187
Cynradd - 6662152: YSGOL GYMRAEG DYFFRYN Y GLOWYR.402....402
Cynradd - 6662153: YSGOL Y MYNYDD DU.104....104
Cynradd - 6662154: YSGOL GYMRAEG Y TRALLWNG.78....78
Cynradd - 6663000: LLANFECHAIN C.I.W. SCHOOL.44....44
Cynradd - 6663002: MONTGOMERY C.I.W. SCHOOL.97....97
Cynradd - 6663016: FORDEN C.I.W. SCHOOL.70....70
Cynradd - 6663021: LLANDYSILIO C.I.W. SCHOOL.72....72
Cynradd - 6663022: CASTLE CAEREINION C.I.W..24....24
Cynradd - 6663026: GLADESTRY C.I.W. SCHOOL..42...42
Cynradd - 6663030: YSGOL TREFONNEN CHURCH IN WALES COMMUNITY PRIMARY..209...209
Cynradd - 6663031: NEWBRIDGE-ON-WYE CHURCH IN WALES SCHOOL.126....126
Cynradd - 6663033: CLYRO C.I.W. SCHOOL..86...86
Cynradd - 6663035: KNIGHTON C.I.W. SCHOOL.207....207
Cynradd - 6663036: RHAYADER C.I.W. SCHOOL.199....199
Cynradd - 6663037: LLANELWEDD CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL..108...108
Cynradd - 6663046: LLANGEDWYN PRIMARY SCHOOL.18....18
Cynradd - 6663050: LLANGORS C.I.W. SCHOOL.161....161
Cynradd - 6663051: WELSHPOOL CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL..286...286
Cynradd - 6663301: ST. MICHAEL'S C.I.W. SCHOOL...105..105
Cynradd - 6663303: LLANSANTFFRAID C.I.W.A..120....120
Cynradd - 6663316: LLANBEDR C.I.W. (AIDED).46....46
Cynradd - 6663317: ARCHDEACON GRIFFITHS C.I.W. PRIMARY SCHOOL...148..148
Cynradd - 6663318: PRIORY CHURCH IN WALES SCHOOL...151..151
Cynradd - 6663320: ST MARY`S R.C. (A) SCHOOL...73..73
Cynradd - 6663322: LLANGATTOCK C.I.W. SCHOOL...108..108
Uwchradd - 6664000: Ysgol Uwchradd Caereinion High School.439....439
Uwchradd - 6664001: Llanfyllin High School.681....681
Uwchradd - 6664002: LLANIDLOES HIGH SCHOOL.595....595
Uwchradd - 6664011: Newtown High School.1,031....1,031
Uwchradd - 6664013: WELSHPOOL HIGH SCHOOL.874....874
Uwchradd - 6664021: Ysgol Maesydderwen.497....497
Uwchradd - 6664022: BRECON HIGH SCHOOL.474....474
Uwchradd - 6664023: Gwernyfed High School.495....495
Uwchradd - 6664024: Crickhowell High School.906....906
Uwchradd - 6664025: Ysgol Calon Cymru.1,048....1,048
Cynradd - 6665200: YSGOL GYNRADD LLANERFYL.14....14
Canol - 6665500: Ysgol Bro Hyddgen.474....474
Arbennig - 6667001: BRYNLLYWARCH HALL SCHOOL.....5151
Arbennig - 6667002: YSGOL CEDEWAIN.....120120
Arbennig - 6667004: YSGOL PENMAES.....110110
Cynradd - 6672281: YSGOL GYMUNEDOL GYNRADD ABERAERON.231....231
Cynradd - 6672285: YSGOL GYMUNEDOL CILIAU PARC.74....74
Cynradd - 6672288: YSGOL GYMUNEDOL DIHEWYD.32....32
Cynradd - 6672289: YSGOL GYMUNEDOL FELINFACH.45....45
Cynradd - 6672291: YSGOL GYMUNEDOL LLANARTH.61....61
Cynradd - 6672293: YSGOL GYMUNEDOL LLANNON.32....32
Cynradd - 6672295: YSGOL GYMUNEDOL CEI NEWYDD.78....78
Cynradd - 6672298: YSGOL GYMUNEDOL TALGARREG.47....47
Cynradd - 6672299: YR YSGOL GYMUNEDOL GYMRAEG.418....418
Cynradd - 6672303: YSGOL GYMUNEDOL COMINS COCH.179....179
Cynradd - 6672308: YSGOL GYMUNEDOL LLANFARIAN.50....50
Cynradd - 6672309: YSGOL GYMUNEDOL LLANFIHANGEL-Y-CREUDDYN.30....30
Cynradd - 6672310: YSGOL GYMUNEDOL LLANGWYRYFON.46....46
Cynradd - 6672311: YSGOL LLANILAR.119....119
Cynradd - 6672312: YSGOL GYMUNEDOL MYNACH.38....38
Cynradd - 6672313: YSGOL PENLLWYN.43....43
Cynradd - 6672314: YSGOL GYMUNEDOL LLWYNYREOS.278....278
Cynradd - 6672315: YSGOL GYMUNEDOL SYR JOHN RHYS.25....25
Cynradd - 6672316: YSGOL GYMUNEDOL RHYDYPENNAU.193....193
Cynradd - 6672317: YSGOL GYMUNEDOL TALYBONT.77....77
Cynradd - 6672319: YSGOL GYMUNEDOL ABERPORTH.150....150
Cynradd - 6672323: YSGOL GYMUNEDOL LLECHRYD.57....57
Cynradd - 6672324: YSGOL GYMUNEDOL PENPARC.102....102
Cynradd - 6672353: YSGOL GYMUNEDOL PONTRHYDFENDIGAID.68....68
Cynradd - 6672361: YSGOL GYMUNEDOL PLASCRUG.456....456
Cynradd - 6672362: YSGOL CRAIG YR WYLFA.42....42
Cynradd - 6672363: YSGOL PENRHYNCOCH.92....92
Cynradd - 6672366: YSGOL GYMUNEDOL Y DDERI.120....120
Cynradd - 6672367: YSGOL GYMUNEDOL CENARTH.68....68
Cynradd - 6672368: YSGOL GYNRADD ABERTEIFI.446....446
Cynradd - 6672369: YSGOL BRO SION CWILT.108....108
Cynradd - 6672371: YSGOL GYNRADD T LLEW JONES.192....192
Cynradd - 6672372: YSGOL RHOS HELYG.66....66
Cynradd - 6673058: YSGOL WIRFODDOL MYFENYDD..75...75
Cynradd - 6673061: Ysgol Dyffryn Cledlyn VC (Church in Wales)..123...123
Cynradd - 6673318: ST PADARN'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL...145..145
Uwchradd - 6674042: GYFUN ABERAERON COMPREHENSIVE.599....599
Uwchradd - 6674044: Ysgol Uwchradd Aberteifi.616....616
Uwchradd - 6674047: Penglais School.1,087....1,087
Uwchradd - 6674048: YSGOL GYFUN PENWEDDIG.608....608
Canol - 6675500: Ysgol Bro Pedr.1,032....1,032
Canol - 6675501: Ysgol Henry Richard.318....318
Canol - 6675502: Ysgol Bro Teifi.924....924
Cynradd - 6682203: SAGESTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.115....115
Cynradd - 6682209: YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL EGLWYSWRW.109....109
Cynradd - 6682212: YSGOL GYMUNEDOL WDIG / GOODWICK COMMUNITY SCHOOL.129....129
Cynradd - 6682214: FENTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.421....421
Cynradd - 6682220: JOHNSTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.249....249
Cynradd - 6682222: LAMPHEY CP SCHOOL.215....215
Cynradd - 6682223: YSGOL GYMUNEDOL BRYNCONIN.80....80
Cynradd - 6682228: HOOK CP SCHOOL.86....86
Cynradd - 6682231: YSGOL LLANYCHLLWYDOG.23....23
Cynradd - 6682233: YSGOL GYMUNEDOL MAENCLOCHOG.93....93
Cynradd - 6682242: NARBERTH COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.293....293
Cynradd - 6682243: YSGOL BRO INGLI.105....105
Cynradd - 6682250: PUNCHESTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.63....63
Cynradd - 6682253: YSGOL LLANDUDOCH.111....111
Cynradd - 6682254: WOLFSCASTLE COMMUNTY PRIMARY SCHOOL.51....51
Cynradd - 6682258: SAUNDERSFOOT COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.230....230
Cynradd - 6682260: STEPASIDE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.141....141
Cynradd - 6682261: TEMPLETON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.116....116
Cynradd - 6682266: TAVERNSPITE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.223....223
Cynradd - 6682270: YSGOL GYMUNEDOL CROESGOCH.87....87
Cynradd - 6682271: BROAD HAVEN CP SCHOOL.105....105
Cynradd - 6682273: ROCH COMMUNITY SCHOOL.156....156
Cynradd - 6682384: COASTLANDS CP SCHOOL.99....99
Cynradd - 6682385: YSGOL CLYDAU.55....55
Cynradd - 6682386: PEMBROKE DOCK COMMUNITY SCHOOL.685....685
Cynradd - 6682387: MONKTON PRIORY COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.231....231
Cynradd - 6682388: GOLDEN GROVE CP SCHOOL.355....355
Cynradd - 6682389: YSGOL GLANNAU GWAUN.276....276
Cynradd - 6682390: YSGOL Y FRENNI.171....171
Cynradd - 6682391: PRENDERGAST COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.459....459
Cynradd - 6682392: PENNAR COMMUNITY SCHOOL.265....265
Cynradd - 6682393: NEYLAND COMMUNITY SCHOOL.313....313
Cynradd - 6682395: YSGOL HAFAN Y MOR.193....193
Cynradd - 6682396: MILFORD HAVEN COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.734....734
Cynradd - 6682397: WALDO WILLIAMS PRIMARY SCHOOL.280....280
Cynradd - 6683035: CILGERRAN CHURCH IN WALES VC SCHOOL..128...128
Cynradd - 6683036: COSHESTON VC SCHOOL.65....65
Cynradd - 6683040: CLEDDAU REACH VC SCHOOL..238...238
Cynradd - 6683042: MANORBIER CHURCH IN WALES VC SCHOOL..52...52
Cynradd - 6683050: SPITTAL CHURCH IN WALES VC SCHOOL..112...112
Cynradd - 6683055: ST FLORENCE CHURCH IN WALES VC SCHOOL..65...65
Cynradd - 6683058: YSGOL GER Y LLAN.129....129
Cynradd - 6683059: TENBY CHURCH IN WALES VC PRIMARY SCHOOL..308...308
Cynradd - 6683060: PENRHYN CHURCH IN WALES VC SCHOOL..114...114
Cynradd - 6683061: GELLISWICK VC SCHOOL..553...553
Cynradd - 6683311: HOLY NAME RC SCHOOL...124..124
Cynradd - 6683313: MARY IMMACULATE CATHOLIC SCHOOL...225..225
Cynradd - 6683314: ST FRANCIS CATHOLIC SCHOOL...136..136
Cynradd - 6683315: ST AIDANS CHURCH IN WALES VA SCHOOL...67..67
Cynradd - 6683319: ST TEILOS RC SCHOOL...86..86
Cynradd - 6683320: ST MARKS CHURCH IN WALES VA SCHOOL...132..132
Cynradd - 6683321: ST OSWALDS CHURCH IN WALES VA SCHOOL...132..132
Uwchradd - 6684031: Ysgol Bro Gwaun.522....522
Uwchradd - 6684035: Ysgol Greenhill School.835....835
Uwchradd - 6684038: Ysgol Harri Tudur / Henry Tudor School.1,220....1,220
Uwchradd - 6684063: Milford Haven School.982....982
Uwchradd - 6684064: Ysgol y Preseli.782....782
Uwchradd - 6684512: Haverfordwest High VC School..1,620...1,620
Canol - 6685500: Ysgol Caer Elen.540....540
Canol - 6685900: Ysgol Penrhyn Dewi.565....565
Arbennig - 6687001: PORTFIELD SPECIAL SCHOOL.....158158
Meithrin - 6691000: AMMANFORD NURSERY106.....106
Cynradd - 6692000: CEFNEITHIN.102....102
Cynradd - 6692001: DREFACH.45....45
Cynradd - 6692003: LLECHYFEDACH.106....106
Cynradd - 6692006: Y TYMBL.132....132
Cynradd - 6692007: GORSLAS.147....147
Cynradd - 6692008: CROSS HANDS.136....136
Cynradd - 6692009: LLANGAIN.41....41
Cynradd - 6692014: PENIEL.116....116
Cynradd - 6692018: BANCFFOSFELEN.43....43
Cynradd - 6692019: GWYNFRYN.61....61
Cynradd - 6692020: CARWAY.58....58
Cynradd - 6692023: PONTIETS.37....37
Cynradd - 6692024: PONTHENRI.65....65
Cynradd - 6692034: BANCYFELIN.39....39
Cynradd - 6692037: MEIDRIM.22....22
Cynradd - 6692042: SARON.257....257
Cynradd - 6692043: BETWS.81....81
Cynradd - 6692044: TY-CROES.200....200
Cynradd - 6692050: PARCYRHUN.211....211
Cynradd - 6692052: BLAENAU.34....34
Cynradd - 6692057: LLANEDI.30....30
Cynradd - 6692061: FFAIRFACH.98....98
Cynradd - 6692065: TALLEY.33....33
Cynradd - 6692067: CWRT HENRI.48....48
Cynradd - 6692080: LLANGADOG.83....83
Cynradd - 6692084: RHYS PRICHARD.201....201
Cynradd - 6692098: LLYS HYWEL.158....158
Cynradd - 6692104: BRYNSARON.45....45
Cynradd - 6692109: LLANPUMSAINT.33....33
Cynradd - 6692112: MYNYDDYGARREG.36....36
Cynradd - 6692114: JOHNSTOWN.481....481
Cynradd - 6692116: Y DDERWEN.371....371
Cynradd - 6692119: LLANMILOE.64....64
Cynradd - 6692120: BRYN.214....214
Cynradd - 6692121: BYNEA.184....184
Cynradd - 6692123: DAFEN.154....154
Cynradd - 6692128: PUM HEOL.87....87
Cynradd - 6692131: HENDY.189....189
Cynradd - 6692135: FFWRNES.462....462
Cynradd - 6692159: OLD ROAD.171....171
Cynradd - 6692166: LLANSTEFFAN.35....35
Cynradd - 6692167: LLANNON.99....99
Cynradd - 6692168: BRYNSIERFEL.198....198
Cynradd - 6692169: BRYNAMAN.288....288
Cynradd - 6692170: ABERNANT.18....18
Cynradd - 6692171: MYRDDIN.126....126
Cynradd - 6692173: LLANGUNNOR.319....319
Cynradd - 6692175: TRIMSARAN.190....190
Cynradd - 6692176: SWISS VALLEY.236....236
Cynradd - 6692177: PARC Y TYWYN.262....262
Cynradd - 6692178: PEMBREY.231....231
Cynradd - 6692179: RHYDAMAN.288....288
Cynradd - 6692180: BECA.64....64
Cynradd - 6692181: LLANDYBIE.229....229
Cynradd - 6692182: HAFODWENOG.39....39
Cynradd - 6692183: TEILO SANT.212....212
Cynradd - 6692184: LLANYBYDDER.81....81
Cynradd - 6692185: LLANDEILO.226....226
Cynradd - 6692187: CYNWYL ELFED.63....63
Cynradd - 6692188: HALFWAY.226....226
Cynradd - 6692189: PWLL.91....91
Cynradd - 6692190: PENYGAER.190....190
Cynradd - 6692192: Y CASTELL.233....233
Cynradd - 6692193: PENYGROES.171....171
Cynradd - 6692194: NANTGAREDIG.207....207
Cynradd - 6692370: GWENLLIAN.119....119
Cynradd - 6692371: DEWI SANT.471....471
Cynradd - 6692373: PONTYBEREM.234....234
Cynradd - 6692374: BIGYN.221....221
Cynradd - 6692375: STEBONHEATH.291....291
Cynradd - 6692379: Y DDWYLAN.318....318
Cynradd - 6692380: RICHMOND PARK.219....219
Cynradd - 6692384: GRIFFITH JONES.333....333
Cynradd - 6692385: Y FRO.28....28
Cynradd - 6692386: CARREG HIRFAEN.159....159
Cynradd - 6692387: CAE'R FELIN.93....93
Cynradd - 6692388: Y BEDOL.348....348
Cynradd - 6692389: BRO BRYNACH.83....83
Cynradd - 6692390: BRYN TEG.261....261
Cynradd - 6692391: Y FELIN.261....261
Cynradd - 6692392: BRO BANW.483....483
Cynradd - 6692393: MAES Y MORFA.215....215
Cynradd - 6692394: BURRY PORT.218....218
Cynradd - 6692395: PENRHOS.459....459
Cynradd - 6692396: YSGOL GYMRAEG LLANGENNECH.428....428
Cynradd - 6693000: ABERGWILI..51...51
Cynradd - 6693003: LAUGHARNE..78...78
Cynradd - 6693004: LLANDDAROG.94....94
Cynradd - 6693013: FERRYSIDE..39...39
Cynradd - 6693026: LLANLLWNI.38....38
Cynradd - 6693300: ST MARY'S (LLANELLI)...180..180
Cynradd - 6693301: ST MARY'S (CARMARTHEN)...73..73
Cynradd - 6693307: PENBOYR...90..90
Cynradd - 6693321: PENTIP.137....137
Cynradd - 6693322: MODEL...429..429
Uwchradd - 6694029: Ysgol Dyffryn Aman.1,403....1,403
Uwchradd - 6694050: Coedcae School.856....856
Uwchradd - 6694052: Ysgol Gyfun Y Strade.1,177....1,177
Uwchradd - 6694053: Glan-y-Mor School.533....533
Uwchradd - 6694054: Bryngwyn School.1,021....1,021
Uwchradd - 6694056: Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin.914....914
Uwchradd - 6694060: Ysgol Gyfun Emlyn.445....445
Uwchradd - 6694063: Queen Elizabeth High School.1,350....1,350
Uwchradd - 6694064: Ysgol Maes Y Gwendraeth.1,011....1,011
Uwchradd - 6694065: Ysgol Bro Dinefwr.1,187....1,187
Uwchradd - 6694512: Dyffryn Taf..917...917
Uwchradd - 6694600: St John Lloyd Catholic Comprehensive School...509..509
Arbennig - 6697000: HEOL GOFFA.....101101
Arbennig - 6697010: RHYDYGORS.....3737
Cynradd - 6702006: BRYNMILL SCHOOL.302....302
Cynradd - 6702008: Cadle Primary School.351....351
Cynradd - 6702014: Cwmrhydyceirw Primary School.559....559
Cynradd - 6702017: DANYGRAIG PRIMARY SCHOOL.222....222
Cynradd - 6702021: GENDROS PRIMARY SCHOOL.305....305
Cynradd - 6702023: GLAIS PRIMARY SCHOOL.122....122
Cynradd - 6702027: GRANGE PRIMARY SCHOOL.169....169
Cynradd - 6702032: HAFOD PRIMARY SCHOOL.235....235
Cynradd - 6702036: Ysgol Gymraeg Lon Las.517....517
Cynradd - 6702040: MORRISTON PRIMARY SCHOOL.159....159
Cynradd - 6702042: OYSTERMOUTH PRIMARY SCHOOL.230....230
Cynradd - 6702048: PENTRECHWYTH PRIMARY SCHOOL.139....139
Cynradd - 6702051: PLASMARL PRIMARY SCHOOL.185....185
Cynradd - 6702054: SKETTY PRIMARY SCHOOL.497....497
Cynradd - 6702055: ST HELEN'S PRIMARY SCHOOL.228....228
Cynradd - 6702059: TERRACE ROAD PRIMARY SCHOOL.292....292
Cynradd - 6702063: TOWNHILL PRIMARY SCHOOL.527....527
Cynradd - 6702065: WAUNARLWYDD PRIMARY SCHOOL.268....268
Cynradd - 6702067: WAUN WEN SCHOOL.203....203
Cynradd - 6702069: CLWYD PRIMARY SCHOOL.339....339
Cynradd - 6702071: YNYSTAWE PRIMARY SCHOOL.201....201
Cynradd - 6702073: CLASE PRIMARY SCHOOL.333....333
Cynradd - 6702075: PORTMEAD PRIMARY SCHOOL.229....229
Cynradd - 6702076: MAYALS PRIMARY.242....242
Cynradd - 6702077: CWMGLAS PRIMARY SCHOOL.274....274
Cynradd - 6702082: BLAENYMAES PRIMARY SCHOOL.267....267
Cynradd - 6702084: Trallwn Primary School.248....248
Cynradd - 6702086: PARKLAND PRIMARY SCHOOL.609....609
Cynradd - 6702092: Newton Primary School.227....227
Cynradd - 6702095: WHITESTONE PRIMARY.157....157
Cynradd - 6702096: HENDREFOILAN PRIMARY.214....214
Cynradd - 6702098: Y.G.G. BRYNYMOR.282....282
Cynradd - 6702105: Bishopston Primary School.264....264
Cynradd - 6702108: CASLLWCHWR PRIMARY SCHOOL.222....222
Cynradd - 6702109: CILA PRIMARY SCHOOL.127....127
Cynradd - 6702120: CRWYS PRIMARY SCHOOL.127....127
Cynradd - 6702157: LLANGYFELACH PRIMARY SCHOOL.249....249
Cynradd - 6702159: LLANRHIDIAN PRIMARY.162....162
Cynradd - 6702167: PENCLAWDD PRIMARY SCHOOL.153....153
Cynradd - 6702172: PENGELLI PRIMARY.120....120
Cynradd - 6702174: PENLLERGAER PRIMARY SCHOOL.383....383
Cynradd - 6702176: PENYRHEOL PRIMARY SCHOOL.270....270
Cynradd - 6702186: PONTARDDULAIS PRIMARY SCHOOL.441....441
Cynradd - 6702189: Y.G.G. BRYNIAGO.217....217
Cynradd - 6702192: PONTLLIW PRIMARY.231....231
Cynradd - 6702211: TRE UCHAF PRIMARY SCHOOL.222....222
Cynradd - 6702212: Y.G.G. PONTYBRENIN.593....593
Cynradd - 6702215: CRAIGFELEN PRIMARY SCHOOL.192....192
Cynradd - 6702216: PENNARD PRIMARY.179....179
Cynradd - 6702217: KNELSTON PRIMARY.114....114
Cynradd - 6702219: PEN-Y-FRO.226....226
Cynradd - 6702223: PONTYBRENIN PRIMARY SCHOOL.359....359
Cynradd - 6702225: TALYCOPA PRIMARY SCHOOL.208....208
Cynradd - 6702226: GLYNCOLLEN PRIMARY SCHOOL.204....204
Cynradd - 6702229: YSGOL GYMRAEG Y LOGIN FACH.244....244
Cynradd - 6702231: Y.G.G. TIRDEUNAW.415....415
Cynradd - 6702232: Y.G.G. Gellionnen.278....278
Cynradd - 6702233: GORS COMMUNITY SCHOOL.297....297
Cynradd - 6702234: SEA VIEW PRIMARY SCHOOL.242....242
Cynradd - 6702235: Y.G.G. Llwynderw.368....368
Cynradd - 6702236: Birchgrove Primary.426....426
Cynradd - 6702237: DUNVANT Primary SCHOOL.352....352
Cynradd - 6702238: GWYROSYDD PRIMARY SCHOOL.429....429
Cynradd - 6702239: St Thomas Community Primary School.427....427
Cynradd - 6702240: GOWERTON PRIMARY SCHOOL.396....396
Cynradd - 6702241: Pentre'r Graig Primary School.301....301
Cynradd - 6702242: YGG TANYLAN.192....192
Cynradd - 6702243: Burlais Primary School.548....548
Cynradd - 6702244: Clydach Primary School.239....239
Cynradd - 6702245: Ysgol Gymraeg Y Cwm.154....154
Cynradd - 6702246: Gorseinon Primary School.261....261
Cynradd - 6702247: Brynhyfryd Primary School.457....457
Cynradd - 6703303: ST. DAVID'S RC PRIMARY SCHOOL...142..142
Cynradd - 6703305: ST ILLTYDS PRIMARY...221..221
Cynradd - 6703306: CHRISTCHURCH CHURCH IN WALES...158..158
Cynradd - 6703308: ST JOSEPH'S R.C. PRIMARY...227..227
Cynradd - 6703309: St Josephs Cathedral Primary School...494..494
Uwchradd - 6704031: Cefn Hengoed.850....850
Uwchradd - 6704032: OLCHFA SCHOOL.1,764....1,764
Uwchradd - 6704033: MORRISTON COMPREHENSIVE.977....977
Uwchradd - 6704043: PENTREHAFOD SCHOOL.1,022....1,022
Uwchradd - 6704044: BISHOP GORE SCHOOL.1,226....1,226
Uwchradd - 6704062: Penyrheol Comprehensive School.889....889
Uwchradd - 6704063: Gowerton Comprehensive School.1,185....1,185
Uwchradd - 6704069: BISHOPSTON COMPREHENSIVE.1,101....1,101
Uwchradd - 6704072: Pontarddulais Comprehensive School.814....814
Uwchradd - 6704074: Ysgol Gyfun Gwyr.1,048....1,048
Uwchradd - 6704075: BIRCHGROVE.430....430
Uwchradd - 6704076: Dylan Thomas Community School.522....522
Uwchradd - 6704078: Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe.852....852
Uwchradd - 6704600: Bishop Vaughan School...1,200..1,200
Arbennig - 6707000: Ysgol Pen-Y-Bryn.....146146
Arbennig - 6707008: Ysgol Crug Glas.....5353
Cynradd - 6712100: Alltwen Primary School.231....231
Cynradd - 6712101: Blaendulais Primary School.122....122
Cynradd - 6712106: Blaengwrach Primary School.160....160
Cynradd - 6712110: Blaenhonddan Primary School.265....265
Cynradd - 6712119: Baglan Primary School.290....290
Cynradd - 6712128: YGG Cwmllynfell.84....84
Cynradd - 6712129: Creunant Primary School.124....124
Cynradd - 6712134: Crymlyn Primary School.87....87
Cynradd - 6712137: Cwmnedd Primary School.212....212
Cynradd - 6712138: Cymer Afan Primary School.80....80
Cynradd - 6712140: Godre'rgraig Primary School.153....153
Cynradd - 6712142: Eastern Primary School.189....189
Cynradd - 6712144: Gnoll Primary School.361....361
Cynradd - 6712148: Glyncorrwg Primary School.90....90
Cynradd - 6712149: YGG Gwaun Cae Gurwen.176....176
Cynradd - 6712150: Catwg Primary School.215....215
Cynradd - 6712155: Maesmarchog Community Primary School.113....113
Cynradd - 6712158: YGG Rhosafan.381....381
Cynradd - 6712161: Sandfields Primary School.355....355
Cynradd - 6712168: YGG Castell-nedd.419....419
Cynradd - 6712173: Croeserw Primary School.158....158
Cynradd - 6712175: Tywyn Primary School.458....458
Cynradd - 6712178: Llangiwg Primary School.136....136
Cynradd - 6712181: Tonnau Primary Community School.212....212
Cynradd - 6712187: Ynysfach Primary School.179....179
Cynradd - 6712191: Blaenbaglan Primary School.317....317
Cynradd - 6712200: Rhos Primary School.150....150
Cynradd - 6712202: YGG Blaendulais.107....107
Cynradd - 6712203: Rhydyfro Primary School.167....167
Cynradd - 6712205: YGG Cwm Nedd.150....150
Cynradd - 6712206: Tairgwaith Primary School.112....112
Cynradd - 6712208: YGG Trebannws.101....101
Cynradd - 6712218: YGG Pontardawe.336....336
Cynradd - 6712221: Waunceirch Primary School.221....221
Cynradd - 6712230: Cilffriw Primary School.233....233
Cynradd - 6712231: YGG Tyle'r Ynn.230....230
Cynradd - 6712232: Coed Hirwaun Primary School.188....188
Cynradd - 6712233: Coedffranc Primary School.400....400
Cynradd - 6712234: Pen Afan Primary School.130....130
Cynradd - 6712235: Awel Y Mor Primary School.333....333
Cynradd - 6712236: Crynallt Primary School.456....456
Cynradd - 6712237: Cwmafan Primary School.406....406
Cynradd - 6712238: Central Primary School.469....469
Cynradd - 6712239: Abbey Primary School.440....440
Cynradd - 6712240: Melin Primary School.240....240
Cynradd - 6712241: Ysgol Carreg Hir.422....422
Cynradd - 6713309: St Joseph's Catholic Primary School (Neath)...139..139
Cynradd - 6713310: St Josephs Catholic Infant School...141..141
Cynradd - 6713311: Bryncoch CIW Primary School...147..147
Cynradd - 6713313: Alderman Davies CIW Primary School...365..365
Cynradd - 6713314: St Therese's Catholic Primary School...229..229
Cynradd - 6713316: St Josephs Catholic Junior School...157..157
Uwchradd - 6714064: Cefn Saeson Comprehensive School.778....778
Uwchradd - 6714065: Cwmtawe Community School.1,228....1,228
Uwchradd - 6714066: Llangatwg Community School.764....764
Uwchradd - 6714067: Dwr Y Felin Comprehensive School.1,126....1,126
Uwchradd - 6714601: St Joseph's RC School and 6th Form Centre...866..866
Canol - 6715500: Ysgol Bae Baglan.1,491....1,491
Canol - 6715501: Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur.1,438....1,438
Canol - 6715502: Ysgol Cwm Brombil.1,305....1,305
Arbennig - 6717006: Ysgol Maes y Coed.....106106
Arbennig - 6717008: Ysgol Hendrefelin.....150150
Cynradd - 6722046: Abercerdin Primary School.179....179
Cynradd - 6722051: Betws Primary School.228....228
Cynradd - 6722055: Blaengarw Primary.182....182
Cynradd - 6722086: Brynmenyn Primary.372....372
Cynradd - 6722090: Bryntirion Infants.147....147
Cynradd - 6722103: CEFN CRIBWR PRIMARY SCHOOL.183....183
Cynradd - 6722109: Coety Primary.463....463
Cynradd - 6722117: Cwmfelin Primary School.220....220
Cynradd - 6722122: FFALDAU.171....171
Cynradd - 6722129: Garth Primary School.201....201
Cynradd - 6722146: Coychurch Llangrallo Primary.153....153
Cynradd - 6722149: LLANGYNWYD PRIMARY SCHOOL.107....107
Cynradd - 6722172: NANTYFFYLLON PRIMARY SCHOOL.260....260
Cynradd - 6722178: Nantymoel Primary School.186....186
Cynradd - 6722185: Newton Primary.224....224
Cynradd - 6722194: NOTTAGE COUNTY PRIMARY.432....432
Cynradd - 6722220: Pen-y-Bont Primary.354....354
Cynradd - 6722227: Pil Primary.217.