Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl ysgol a llywodraethu ysgolion, 2019
None
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1[Hidlo]
-
Awdurdod lleol 2[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Llywodraethu[Hidlo]
-
Llywodraethu 1
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Yr holl ysgolionCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolion
Cliciwch yma i ddidoliYsgol meithrinCliciwch yma i ddidoliCymunedCliciwch yma i ddidoliGwirfoddol a ReolirCliciwch yma i ddidoliGwirfoddol a GynorthwyirCliciwch yma i ddidoliSefydledigCliciwch yma i ddidoliYsgol arbennig
Canol - 6615500: Bro Idris.592....592
Canol - 6635901: St Brigid's School...474..474
Canol - 6665500: Ysgol Bro Hyddgen.483....483
Canol - 6675500: Ysgol Bro Pedr.1,013....1,013
Canol - 6675501: Ysgol Henry Richard.322....322
Canol - 6675502: Ysgol Bro Teifi.917....917
Canol - 6685500: Ysgol Caer Elen.387....387
Canol - 6685900: Ysgol Penrhyn Dewi.510....510
Canol - 6715500: Ysgol Bae Baglan.1,513....1,513
Canol - 6715501: Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur.1,385....1,385
Canol - 6715502: Ysgol Cwm Brombil.1,062....1,062
Canol - 6735500: YSGOL GYMRAEG BRO MORGANNWG.1,171....1,171
Canol - 6745500: Ysgol Llanhari.687....687
Canol - 6745501: Porth Community School.941....941
Canol - 6745502: Ysgol Nantgwyn.1,039....1,039
Canol - 6745503: Tonyrefail Community School.1,395....1,395
Canol - 6765500: Idris Davies School 3 to 18.909....909
Canol - 6775500: Ebbw Fawr Learning Community.1,219....1,219
Canol - 6775501: Abertillery Learning Community.1,642....1,642
Meithrin - 6651007: Wrexham Early Years Centre35.....35
Meithrin - 6691000: AMMANFORD NURSERY99.....99
Meithrin - 6731011: Cogan Nursery School73.....73
Meithrin - 6731013: BUTE COTTAGE NURSERY SCHOOL76.....76
Meithrin - 6801001: Kimberley Nursery School61.....61
Meithrin - 6801005: Fairoak59.....59
Meithrin - 6811003: GRANGETOWN NURSERY SCHOOL115.....115
Meithrin - 6811017: TREMORFA NURSERY58.....58
Meithrin - 6811018: Ely and Caerau Children's Centre103.....103
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch.287....287
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.53....53
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern.96....96
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.79....79
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.54....54
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn....51.51
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes.78....78
Cynradd - 6602139: Ysgol Gymuned Dwyran.36....36
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog.157....157
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn.24....24
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd.92....92
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.77....77
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch.25....25
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll....348.348
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell.75....75
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig.380....380
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED.75....75
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas.86....86
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd.137....137
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog.81....81
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.111....111
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn.85....85
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.104....104
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.72....72
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol.68....68
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn.45....45
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali.95....95
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr.320....320
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen.142....142
Cynradd - 6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch...61..61
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.110....110
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan.160....160
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth.258....258
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.196....196
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.164....164
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir.226....226
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan.152....152
Cynradd - 6603034: Ysgol Gynradd Parc y Bont..122...122
Cynradd - 6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo.40....40
Cynradd - 6603036: Cybi.464....464
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair...155..155
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog....430.430
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni.153....153
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN.151....151
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug.266....266
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch.83....83
Cynradd - 6612009: YSGOL ABERSOCH.13....13
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT.21....21
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel.147....147
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig.69....69
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST.52....52
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau.64....64
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli.230....230
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn.127....127
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr.112....112
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.50....50
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN.62....62
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn.179....179
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern.80....80
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda.28....28
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd.75....75
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.47....47
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda.32....32
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn.11....11
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.86....86
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.38....38
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid.266....266
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni.81....81
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN.42....42
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn.23....23
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo.22....22
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.61....61
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu.203....203
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF.99....99
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas.40....40
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan.39....39
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.87....87
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH.49....49
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn.200....200
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn.107....107
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN.117....117
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl.59....59
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG.57....57
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr.135....135
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin.250....250
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr.18....18
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre.392....392
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd.192....192
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd.334....334
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau.335....335
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod).129....129
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli.189....189
Cynradd - 6612180: Ysgol Bro Tegid.124....124
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth.214....214
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.60....60
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy.79....79
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal.65....65
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys.34....34
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr.45....45
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG.26....26
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards.106....106
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod.102....102
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal.18....18
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch.169....169
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau.48....48
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.75....75
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.259....259
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn.65....65
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn.44....44
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell.77....77
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn.56....56
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen.236....236
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael.174....174
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn.118....118
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon.154....154
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF..113...113
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla..270...270
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol..210...210
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON..38...38
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai..127...127
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog..45...45
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy..21...21
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth..110...110
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top..242...242
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen...85..85
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes...119..119
Cynradd - 6613305: Ysgol Beuno Sant...36..36
Cynradd - 6622002: Ysgol Dolgarrog.77....77
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed.27....27
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo.156....156
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy.313....313
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan.24....24
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.156....156
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden.310....310
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno.208....208
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd.161....161
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno.52....52
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos.480....480
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn.59....59
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre.73....73
Cynradd - 6622107: Ysgol Tal-y-Bont.32....32
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones.226....226
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen.229....229
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele.301....301
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa.259....259
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw.298....298
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn.138....138
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd.223....223
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don.406....406
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion.86....86
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd.28....28
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.75....75
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.88....88
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod.297....297
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon.16....16
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy.117....117
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran.202....202
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.230....230
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin.75....75
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas.38....38
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir.352....352
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes.310....310
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don.124....124
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd.459....459
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan..131...131
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin..83...83
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae...146..146
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan..15...15
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George..75...75
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged..42...42
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach..79...79
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth Y Felin..343...343
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas..153...153
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos..67...67
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon...95..95
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies...115..115
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior...243..243
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph...235..235
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas...91..91
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn....442.442
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug.214....214
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell CP.217....217
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School.465....465
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn.709....709
Cynradd - 6632057: Ysgol y Faenol.149....149
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa CP.465....465
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel.472....472
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant.478....478
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd.151....151
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari.25....25
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd.478....478
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog.64....64
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors.207....207
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan.65....65
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant.306....306
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd.42....42
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc.209....209
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor.55....55
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn.40....40
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch.39....39
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog.56....56
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn.124....124
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern.57....57
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys.389....389
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen.175....175
Cynradd - 6632255: Rhos Street CP School.201....201
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras.273....273
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch.95....95
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau.80....80
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant.142....142
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa.395....395
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School.469....469
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref.149....149
Cynradd - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy.128....128
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn.78....78
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion..82...82
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School..97...97
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr..58...58
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd..103...103
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn..109...109
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog..78...78
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial..52...52
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan.115....115
Cynradd - 6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School...308..308
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant...80..80
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber.146....146
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn.162....162
Cynradd - 6642004: Westwood CP.241....241
Cynradd - 6642012: Ewloe Green.388....388
Cynradd - 6642013: Bryn Garth CP.97....97
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd CP.544....544
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas.247....247
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant.46....46
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School.239....239
Cynradd - 6642026: Lixwm CP School.54....54
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon.327....327
Cynradd - 6642032: Northop Hall.206....206
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School.163....163
Cynradd - 6642041: Sealand CP School.212....212
Cynradd - 6642043: Sychdyn CP.185....185
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary.84....84
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant CP.125....125
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel.199....199
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School.151....151
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig.62....62
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva.304....304
Cynradd - 6642053: Sandycroft CP.355....355
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd CP School.70....70
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School.171....171
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch.646....646
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School.459....459
Cynradd - 6642064: Ysgol y Foel, Cilcain.43....43
Cynradd - 6642065: Brynford CP.76....76
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia.182....182
Cynradd - 6642077: Golftyn CP School.450....450
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry CP.122....122
Cynradd - 6642081: Y Waun.105....105
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd.185....185
Cynradd - 6642084: Abermorddu CP School.217....217
Cynradd - 6642085: Southdown CP.404....404
Cynradd - 6642086: Wepre Community School.341....341
Cynradd - 6642089: Drury Primary School.163....163
Cynradd - 6642091: Cornist Park CP.323....323
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa CP.126....126
Cynradd - 6642093: Penarlag CP.199....199
Cynradd - 6642094: Owen Jones CP.136....136
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School.59....59
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.250....250
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc y Llan.110....110
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa.574....574
Cynradd - 6642268: Broughton Primary School.558....558
Cynradd - 6642269: Ysgol Cae'r Nant.388....388
Cynradd - 6642270: Ysgol Penyffordd.296....296
Cynradd - 6642271: Ysgol Ty Ffynnon.281....281
Cynradd - 6642272: Ysgol Maes Y Felin.315....315
Cynradd - 6643002: Nannerch V.C.P. School..50...50
Cynradd - 6643303: Ysgol Yr Esgob C in W...56..56
Cynradd - 6643306: St Mary's...273..273
Cynradd - 6643307: St Winefrides.173....173
Cynradd - 6643308: St David's Catholic Primary School...85..85
Cynradd - 6643311: St Anthony's Catholic Primary...128..128
Cynradd - 6643312: Venerable Edward Morgan RC...259..259
Cynradd - 6643316: Trelawnyd...91..91
Cynradd - 6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford...109..109
Cynradd - 6643330: St. Ethelwolds...104..104
Cynradd - 6643331: St John the Baptist VA School...110..110
Cynradd - 6643332: Nercwys VA...39..39
Cynradd - 6643333: Hawarden Village VA...462..462
Cynradd - 6645200: Derwen Foundation School....207.207
Cynradd - 6652076: The Rofft CP School.230....230
Cynradd - 6652137: Froncysyllte.42....42
Cynradd - 6652138: Garth CP.69....69
Cynradd - 6652139: Ysgol Cynddelw.96....96
Cynradd - 6652140: Llanarmon DC School.22....22
Cynradd - 6652143: Pontfadog.19....19
Cynradd - 6652149: Ysgol Acrefair.222....222
Cynradd - 6652151: Cefn Mawr C P School.199....199
Cynradd - 6652160: Ysgol Maes-y-Llan.200....200
Cynradd - 6652162: Ysgol Min y Ddol.107....107
Cynradd - 6652173: Alexandra C P School.385....385
Cynradd - 6652176: Brynteg C P School.199....199
Cynradd - 6652178: BWLCHGWYN SCHOOL.108....108
Cynradd - 6652179: Ysgol Tan-y-Fron.148....148
Cynradd - 6652187: Black Lane C P School.155....155
Cynradd - 6652191: Rhosddu County Primary.293....293
Cynradd - 6652200: Rhostyllen CP School.211....211
Cynradd - 6652204: Ysgol Deiniol C P.201....201
Cynradd - 6652208: Barker's Lane CP.232....232
Cynradd - 6652209: Wat's Dyke County Primary.340....340
Cynradd - 6652224: Ysgol Bryn Tabor.273....273
Cynradd - 6652232: Ysgol Sant Dunawd.114....114
Cynradd - 6652235: Holt C.P. School.87....87
Cynradd - 6652238: Ysgol Bodhyfryd.409....409
Cynradd - 6652259: Ysgol I.D. Hooson.311....311
Cynradd - 6652263: Ysgol Plas Coch.332....332
Cynradd - 6652266: Penygelli C P School.323....323
Cynradd - 6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton CP.196....196
Cynradd - 6652268: Ysgol Heulfan.378....378
Cynradd - 6652269: Hafod y Wern Community Primary School.336....336
Cynradd - 6652270: Gwenfro Community Primary.360....360
Cynradd - 6652271: Park Community Primary School Llay.341....341
Cynradd - 6652272: Rhosymedre Community Primary.237....237
Cynradd - 6652273: Ysgol Maes y Mynydd.350....350
Cynradd - 6652274: Gwersyllt Community Primary School.275....275
Cynradd - 6652275: Penycae Community Primary School.228....228
Cynradd - 6652276: Acton Primary.445....445
Cynradd - 6652277: Victoria Community Primary.472....472
Cynradd - 6652278: Ysgol Y Waun.362....362
Cynradd - 6652279: Ysgol Bro Alun.228....228
Cynradd - 6652280: Ysgol Yr Hafod, Johnstown.349....349
Cynradd - 6652281: Borras Park Community Primary.473....473
Cynradd - 6653028: St Peter's School..225...225
Cynradd - 6653036: Pentre CIW Voluntary Controlled..76...76
Cynradd - 6653042: Eyton Primary School..71...71
Cynradd - 6653054: BORDERBROOK SCHOOL..32...32
Cynradd - 6653055: St Giles Controlled Primary School..412...412
Cynradd - 6653301: BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A...82..82
Cynradd - 6653305: Madras VA School...125..125
Cynradd - 6653326: St Chad's Church in Wales Aided School...66..66
Cynradd - 6653334: St Mary's RC Primary...391..391
Cynradd - 6653337: Minera...108..108
Cynradd - 6653338: All Saints Voluntary Aided Sch...289..289
Cynradd - 6653341: St Mary's Church in Wales...231..231
Cynradd - 6653342: Brymbo Aided (St. Mary's).137....137
Cynradd - 6653343: St Anne's Catholic Primary...183..183
Cynradd - 6653346: St Mary's Overton...189..189
Cynradd - 6653347: St Paul's Voluntary Aided...54..54
Cynradd - 6662002: ABERMULE PRIMARY SCHOOL.53....53
Cynradd - 6662003: ARDDLEEN C.P. SCHOOL.96....96
Cynradd - 6662004: BANW C.P. SCHOOL.22....22
Cynradd - 6662005: BERRIEW C.P. SCHOOL.84....84
Cynradd - 6662008: CAERSWS C.P. SCHOOL.55....55
Cynradd - 6662009: CARNO C.P. SCHOOL.43....43
Cynradd - 6662010: CARREGHOFA C.P. SCHOOL.101....101
Cynradd - 6662018: LEIGHTON C.P. SCHOOL.76....76
Cynradd - 6662019: YSGOL LLANBRYNMAIR.61....61
Cynradd - 6662020: LLANDINAM C.P. SCHOOL.49....49
Cynradd - 6662021: LLANFAIR CAEREINION C.P..173....173
Cynradd - 6662033: MEIFOD C.P. SCHOOL.79....79
Cynradd - 6662040: PENYGLODDFA C.P. SCHOOL.296....296
Cynradd - 6662041: PONTROBERT C.P. SCHOOL.31....31
Cynradd - 6662044: YSGOL DYFFRYN TRANNON.125....125
Cynradd - 6662048: LADYWELL GREEN INFANTS SCHOOL.96....96
Cynradd - 6662049: GUILSFIELD C.P. SCHOOL.139....139
Cynradd - 6662050: LLANIDLOES C.P. SCHOOL.288....288
Cynradd - 6662051: BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL.146....146
Cynradd - 6662053: BRYNHAFREN C.P. SCHOOL.47....47
Cynradd - 6662054: CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL.28....28
Cynradd - 6662056: HAFREN C.P. SCHOOL.168....168
Cynradd - 6662057: YSGOL GYNRADD LLANFYLLIN.147....147
Cynradd - 6662058: YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN.63....63
Cynradd - 6662059: YSGOL PENNANT.70....70
Cynradd - 6662060: MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL.172....172
Cynradd - 6662062: TREOWEN C.P. SCHOOL.145....145
Cynradd - 6662066: FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL.35....35
Cynradd - 6662068: LLANBISTER C.P. SCHOOL.51....51
Cynradd - 6662070: LLANDRINDOD WELLS C.P. SCHOOL.242....242
Cynradd - 6662071: LLANFIHANGEL RHYDITHON C.P..29....29
Cynradd - 6662075: PRESTEIGNE C.P. SCHOOL.144....144
Cynradd - 6662076: RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL.52....52
Cynradd - 6662077: CROSSGATES C.P. SCHOOL.150....150
Cynradd - 6662079: MOUNT STREET C.P. JUNIOR.143....143
Cynradd - 6662080: MOUNT STREET C.P. INFANTS.171....171
Cynradd - 6662084: YSGOL DOLAFON.55....55
Cynradd - 6662089: BUILTH WELLS C.P. SCHOOL.220....220
Cynradd - 6662092: SENNYBRIDGE C.P. SCHOOL.132....132
Cynradd - 6662113: CRICKHOWELL C.P. SCHOOL.203....203
Cynradd - 6662115: CRADOC C.P. SCHOOL.123....123
Cynradd - 6662116: HAY-ON-WYE C.P. SCHOOL.151....151
Cynradd - 6662117: LLANGYNIDR C.P. SCHOOL.130....130
Cynradd - 6662122: IRFON VALLEY C.P. SCHOOL.46....46
Cynradd - 6662125: LLANFAES C.P. SCHOOL.237....237
Cynradd - 6662127: YSGOL Y BANNAU.122....122
Cynradd - 6662129: YSGOL RHIW BECHAN.171....171
Cynradd - 6662146: LLANRHAEADR YM MOCHNANT C.P. SCHOOL.71....71
Cynradd - 6662147: YSGOL BRO CYNLLAITH.30....30
Cynradd - 6662148: YSGOL DAFYDD LLWYD.152....152
Cynradd - 6662149: YSGOL Y CRIBARTH.126....126
Cynradd - 6662150: YSGOL GOLWG Y CWM.216....216
Cynradd - 6662151: YSGOL BRO TAWE.185....185
Cynradd - 6662152: YSGOL GYMRAEG DYFFRYN Y GLOWYR.395....395
Cynradd - 6662153: YSGOL Y MYNYDD DU.106....106
Cynradd - 6662154: YSGOL GYMRAEG Y TRALLWNG.73....73
Cynradd - 6663000: LLANFECHAIN C.I.W. SCHOOL.39....39
Cynradd - 6663002: MONTGOMERY C.I.W. SCHOOL.103....103
Cynradd - 6663016: FORDEN C.I.W. SCHOOL.74....74
Cynradd - 6663021: LLANDYSILIO C.I.W. SCHOOL.79....79
Cynradd - 6663022: CASTLE CAEREINION C.I.W..30....30
Cynradd - 6663026: GLADESTRY C.I.W. SCHOOL..43...43
Cynradd - 6663030: YSGOL TREFONNEN CHURCH IN WALES COMMUNITY PRIMARY..201...201
Cynradd - 6663031: NEWBRIDGE-ON-WYE CHURCH IN WALES SCHOOL.122....122
Cynradd - 6663033: CLYRO C.I.W. SCHOOL..91...91
Cynradd - 6663035: KNIGHTON C.I.W. SCHOOL.225....225
Cynradd - 6663036: RHAYADER C.I.W. SCHOOL.188....188
Cynradd - 6663037: LLANELWEDD CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL..102...102
Cynradd - 6663046: LLANGEDWYN PRIMARY SCHOOL.31....31
Cynradd - 6663050: LLANGORS C.I.W. SCHOOL.155....155
Cynradd - 6663051: WELSHPOOL CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL..306...306
Cynradd - 6663301: ST. MICHAEL'S C.I.W. SCHOOL...109..109
Cynradd - 6663303: LLANSANTFFRAID C.I.W.A..118....118
Cynradd - 6663316: LLANBEDR C.I.W. (AIDED).42....42
Cynradd - 6663317: ARCHDEACON GRIFFITHS C.I.W. PRIMARY SCHOOL...137..137
Cynradd - 6663318: PRIORY CHURCH IN WALES SCHOOL...161..161
Cynradd - 6663320: ST MARY`S R.C. (A) SCHOOL...85..85
Cynradd - 6663322: LLANGATTOCK C.I.W. SCHOOL...105..105
Cynradd - 6665200: YSGOL GYNRADD LLANERFYL.29....29
Cynradd - 6672281: YSGOL GYMUNEDOL GYNRADD ABERAERON.222....222
Cynradd - 6672284: YSGOL GYMUNEDOL CILCENNIN.13....13
Cynradd - 6672285: YSGOL GYMUNEDOL CILIAU PARC.72....72
Cynradd - 6672288: YSGOL GYMUNEDOL DIHEWYD.32....32
Cynradd - 6672289: YSGOL GYMUNEDOL FELINFACH.40....40
Cynradd - 6672291: YSGOL GYMUNEDOL LLANARTH.60....60
Cynradd - 6672293: YSGOL GYMUNEDOL LLANNON.31....31
Cynradd - 6672295: YSGOL GYMUNEDOL CEI NEWYDD.80....80
Cynradd - 6672298: YSGOL GYMUNEDOL TALGARREG.52....52
Cynradd - 6672299: YR YSGOL GYMUNEDOL GYMRAEG.423....423
Cynradd - 6672303: YSGOL GYMUNEDOL COMINS COCH.171....171
Cynradd - 6672308: YSGOL GYMUNEDOL LLANFARIAN.52....52
Cynradd - 6672309: YSGOL GYMUNEDOL LLANFIHANGEL-Y-CREUDDYN.32....32
Cynradd - 6672310: YSGOL GYMUNEDOL LLANGWYRYFON.49....49
Cynradd - 6672311: YSGOL LLANILAR.123....123
Cynradd - 6672312: YSGOL GYMUNEDOL MYNACH.30....30
Cynradd - 6672313: YSGOL PENLLWYN.44....44
Cynradd - 6672314: YSGOL GYMUNEDOL LLWYNYREOS.256....256
Cynradd - 6672315: YSGOL GYMUNEDOL SYR JOHN RHYS.24....24
Cynradd - 6672316: YSGOL GYMUNEDOL RHYDYPENNAU.180....180
Cynradd - 6672317: YSGOL GYMUNEDOL TALYBONT.85....85
Cynradd - 6672319: YSGOL GYMUNEDOL ABERPORTH.139....139
Cynradd - 6672320: YSGOL GYMUNEDOL BEULAH.16....16
Cynradd - 6672323: YSGOL GYMUNEDOL LLECHRYD.58....58
Cynradd - 6672324: YSGOL GYMUNEDOL PENPARC.98....98
Cynradd - 6672345: YSGOL GYMUNEDOL TREWEN.9....9
Cynradd - 6672353: YSGOL GYMUNEDOL PONTRHYDFENDIGAID.59....59
Cynradd - 6672361: YSGOL GYMUNEDOL PLASCRUG.443....443
Cynradd - 6672362: YSGOL CRAIG YR WYLFA.46....46
Cynradd - 6672363: YSGOL PENRHYNCOCH.85....85
Cynradd - 6672366: YSGOL GYMUNEDOL Y DDERI.124....124
Cynradd - 6672367: YSGOL GYMUNEDOL CENARTH.55....55
Cynradd - 6672368: YSGOL GYNRADD ABERTEIFI.450....450
Cynradd - 6672369: YSGOL BRO SION CWILT.113....113
Cynradd - 6672371: YSGOL GYNRADD T LLEW JONES.195....195
Cynradd - 6672372: YSGOL RHOS HELYG.70....70
Cynradd - 6672373: YSGOL GYNRADD DYFFRYN CLEDLYN.125....125
Cynradd - 6673058: YSGOL WIRFODDOL MYFENYDD..76...76
Cynradd - 6673318: ST PADARN'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL...142..142
Cynradd - 6682203: SAGESTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.125....125
Cynradd - 6682209: YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL EGLWYSWRW.109....109
Cynradd - 6682212: YSGOL GYMUNEDOL WDIG / GOODWICK COMMUNITY SCHOOL.134....134
Cynradd - 6682214: FENTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.431....431
Cynradd - 6682220: JOHNSTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.265....265
Cynradd - 6682222: LAMPHEY CP SCHOOL.230....230
Cynradd - 6682223: YSGOL GYMUNEDOL BRYNCONIN.80....80
Cynradd - 6682228: HOOK CP SCHOOL.92....92
Cynradd - 6682231: YSGOL LLANYCHLLWYDOG.21....21
Cynradd - 6682233: YSGOL GYMUNEDOL MAENCLOCHOG.96....96
Cynradd - 6682242: NARBERTH COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.303....303
Cynradd - 6682243: YSGOL BRO INGLI.112....112
Cynradd - 6682250: PUNCHESTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.63....63
Cynradd - 6682253: YSGOL LLANDUDOCH.108....108
Cynradd - 6682254: WOLFSCASTLE COMMUNTY PRIMARY SCHOOL.43....43
Cynradd - 6682258: SAUNDERSFOOT COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.276....276
Cynradd - 6682260: STEPASIDE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.136....136
Cynradd - 6682261: TEMPLETON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.119....119
Cynradd - 6682266: TAVERNSPITE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.224....224
Cynradd - 6682270: YSGOL GYMUNEDOL CROESGOCH.100....100
Cynradd - 6682271: BROAD HAVEN CP SCHOOL.117....117
Cynradd - 6682273: ROCH COMMUNITY SCHOOL.157....157
Cynradd - 6682384: COASTLANDS CP SCHOOL.97....97
Cynradd - 6682385: YSGOL CLYDAU.55....55
Cynradd - 6682386: PEMBROKE DOCK COMMUNITY SCHOOL.671....671
Cynradd - 6682387: MONKTON PRIORY COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.221....221
Cynradd - 6682388: GOLDEN GROVE CP SCHOOL.384....384
Cynradd - 6682389: YSGOL GLANNAU GWAUN.277....277
Cynradd - 6682390: YSGOL Y FRENNI.176....176
Cynradd - 6682391: PRENDERGAST COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.491....491
Cynradd - 6682392: PENNAR COMMUNITY SCHOOL.257....257
Cynradd - 6682393: NEYLAND COMMUNITY SCHOOL.301....301
Cynradd - 6682395: YSGOL HAFAN Y MOR.161....161
Cynradd - 6682396: MILFORD HAVEN COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.756....756
Cynradd - 6682397: WALDO WILLIAMS PRIMARY SCHOOL.274....274
Cynradd - 6683035: CILGERRAN CHURCH IN WALES VC SCHOOL..121...121
Cynradd - 6683036: COSHESTON VC SCHOOL.59....59
Cynradd - 6683040: CLEDDAU REACH VC SCHOOL..230...230
Cynradd - 6683042: MANORBIER CHURCH IN WALES VC SCHOOL..59...59
Cynradd - 6683050: SPITTAL CHURCH IN WALES VC SCHOOL..145...145
Cynradd - 6683055: ST FLORENCE CHURCH IN WALES VC SCHOOL..65...65
Cynradd - 6683058: YSGOL GER Y LLAN.140....140
Cynradd - 6683059: TENBY CHURCH IN WALES VC PRIMARY SCHOOL..305...305
Cynradd - 6683060: PENRHYN CHURCH IN WALES VC SCHOOL..116...116
Cynradd - 6683061: GELLISWICK VC SCHOOL..549...549
Cynradd - 6683311: HOLY NAME RC SCHOOL...115..115
Cynradd - 6683312: ST MARYS CATHOLIC SCHOOL...25..25
Cynradd - 6683313: MARY IMMACULATE CATHOLIC SCHOOL...242..242
Cynradd - 6683314: ST FRANCIS CATHOLIC SCHOOL...121..121
Cynradd - 6683315: ST AIDANS CHURCH IN WALES VA SCHOOL...70..70
Cynradd - 6683319: ST TEILOS RC SCHOOL...82..82
Cynradd - 6683320: ST MARKS CHURCH IN WALES VA SCHOOL...138..138
Cynradd - 6683321: ST OSWALDS CHURCH IN WALES VA SCHOOL...149..149
Cynradd - 6692000: CEFNEITHIN.89....89
Cynradd - 6692001: DREFACH.53....53
Cynradd - 6692003: LLECHYFEDACH.103....103
Cynradd - 6692006: TYMBL.125....125
Cynradd - 6692007: GORSLAS.144....144
Cynradd - 6692008: CROSS HANDS.132....132
Cynradd - 6692009: LLANGAIN.36....36
Cynradd - 6692014: PENIEL.109....109
Cynradd - 6692018: BANCFFOSFELEN.49....49
Cynradd - 6692019: GWYNFRYN.62....62
Cynradd - 6692020: CARWAY.55....55
Cynradd - 6692023: PONTIETS.41....41
Cynradd - 6692024: PONTHENRI.64....64
Cynradd - 6692034: BANCYFELIN.43....43
Cynradd - 6692037: MEIDRIM.21....21
Cynradd - 6692042: SARON.252....252
Cynradd - 6692043: BETWS.74....74
Cynradd - 6692044: TY-CROES.190....190
Cynradd - 6692050: PARCYRHUN.223....223
Cynradd - 6692052: BLAENAU.36....36
Cynradd - 6692057: LLANEDI.31....31
Cynradd - 6692061: FFAIRFACH.106....106
Cynradd - 6692065: TALLEY.30....30
Cynradd - 6692067: CWRT HENRI.43....43
Cynradd - 6692080: LLANGADOG.93....93
Cynradd - 6692084: RHYS PRICHARD.192....192
Cynradd - 6692098: LLYS HYWEL.148....148
Cynradd - 6692104: BRYNSARON.42....42
Cynradd - 6692109: LLANPUMSAINT.30....30
Cynradd - 6692112: MYNYDDYGARREG.35....35
Cynradd - 6692114: JOHNSTOWN.484....484
Cynradd - 6692116: Y DDERWEN.373....373
Cynradd - 6692119: LLANMILOE.64....64
Cynradd - 6692120: BRYN.216....216
Cynradd - 6692121: BYNEA.177....177
Cynradd - 6692123: DAFEN.164....164
Cynradd - 6692128: PUM HEOL.91....91
Cynradd - 6692131: HENDY.182....182
Cynradd - 6692135: FFWRNES.460....460
Cynradd - 6692159: OLD ROAD.173....173
Cynradd - 6692166: LLANSTEFFAN.40....40
Cynradd - 6692167: LLANNON.101....101
Cynradd - 6692168: BRYNSIERFEL.207....207
Cynradd - 6692169: BRYNAMAN.287....287
Cynradd - 6692170: ABERNANT.21....21
Cynradd - 6692171: MYRDDIN.127....127
Cynradd - 6692173: LLANGUNNOR.314....314
Cynradd - 6692175: TRIMSARAN.184....184
Cynradd - 6692176: SWISS VALLEY.232....232
Cynradd - 6692177: PARC Y TYWYN.270....270
Cynradd - 6692178: PEMBREY.241....241
Cynradd - 6692179: RHYDAMAN.296....296
Cynradd - 6692180: BECA.68....68
Cynradd - 6692181: LLANDYBIE.238....238
Cynradd - 6692182: HAFODWENOG.42....42
Cynradd - 6692183: TEILO SANT.218....218
Cynradd - 6692184: LLANYBYDDER.77....77
Cynradd - 6692185: LLANDEILO.211....211
Cynradd - 6692187: CYNWYL ELFED.67....67
Cynradd - 6692188: HALFWAY.237....237
Cynradd - 6692189: PWLL.100....100
Cynradd - 6692190: PENYGAER.206....206
Cynradd - 6692192: Y CASTELL.257....257
Cynradd - 6692193: PENYGROES.183....183
Cynradd - 6692194: NANTGAREDIG.203....203
Cynradd - 6692370: GWENLLIAN.117....117
Cynradd - 6692371: DEWI SANT.482....482
Cynradd - 6692373: PONTYBEREM.231....231
Cynradd - 6692374: BIGYN.230....230
Cynradd - 6692375: STEBONHEATH.305....305
Cynradd - 6692379: Y DDWYLAN.339....339
Cynradd - 6692380: RICHMOND PARK.223....223
Cynradd - 6692384: GRIFFITH JONES.325....325
Cynradd - 6692385: Y FRO.28....28
Cynradd - 6692386: CARREG HIRFAEN.154....154
Cynradd - 6692387: CAE'R FELIN.83....83
Cynradd - 6692388: Y BEDOL.368....368
Cynradd - 6692389: BRO BRYNACH.82....82
Cynradd - 6692390: BRYN TEG.259....259
Cynradd - 6692391: Y FELIN.259....259
Cynradd - 6692392: BRO BANW.471....471
Cynradd - 6692393: MAES Y MORFA.216....216
Cynradd - 6692394: BURRY PORT.205....205
Cynradd - 6692395: PENRHOS.459....459
Cynradd - 6692396: YSGOL GYMRAEG LLANGENNECH.439....439
Cynradd - 6693000: ABERGWILI..53...53
Cynradd - 6693003: LAUGHARNE..74...74
Cynradd - 6693004: LLANDDAROG.98....98
Cynradd - 6693013: FERRYSIDE..40...40
Cynradd - 6693026: LLANLLWNI.39....39
Cynradd - 6693300: ST MARY'S (LLANELLI)...200..200
Cynradd - 6693301: ST MARY'S (CARMARTHEN)...68..68
Cynradd - 6693307: PENBOYR...84..84
Cynradd - 6693321: PENTIP.154....154
Cynradd - 6693322: MODEL...438..438
Cynradd - 6702006: BRYNMILL SCHOOL.323....323
Cynradd - 6702008: Cadle Primary School.383....383
Cynradd - 6702014: Cwmrhydyceirw Primary School.547....547
Cynradd - 6702017: DANYGRAIG PRIMARY SCHOOL.231....231
Cynradd - 6702021: GENDROS PRIMARY SCHOOL.317....317
Cynradd - 6702023: GLAIS PRIMARY SCHOOL.121....121
Cynradd - 6702027: GRANGE PRIMARY SCHOOL.190....190
Cynradd - 6702032: HAFOD PRIMARY SCHOOL.244....244
Cynradd - 6702036: Ysgol Gymraeg Lon Las.510....510
Cynradd - 6702040: MORRISTON PRIMARY SCHOOL.166....166
Cynradd - 6702042: OYSTERMOUTH PRIMARY SCHOOL.231....231
Cynradd - 6702048: PENTRECHWYTH PRIMARY SCHOOL.141....141
Cynradd - 6702051: PLASMARL PRIMARY SCHOOL.189....189
Cynradd - 6702054: SKETTY PRIMARY SCHOOL.494....494
Cynradd - 6702055: ST HELEN'S PRIMARY SCHOOL.240....240
Cynradd - 6702059: TERRACE ROAD PRIMARY SCHOOL.317....317
Cynradd - 6702063: TOWNHILL PRIMARY SCHOOL.515....515
Cynradd - 6702065: WAUNARLWYDD PRIMARY SCHOOL.279....279
Cynradd - 6702067: WAUN WEN SCHOOL.213....213
Cynradd - 6702069: CLWYD PRIMARY SCHOOL.333....333
Cynradd - 6702071: YNYSTAWE PRIMARY SCHOOL.213....213
Cynradd - 6702073: CLASE PRIMARY SCHOOL.309....309
Cynradd - 6702075: PORTMEAD PRIMARY SCHOOL.217....217
Cynradd - 6702076: MAYALS PRIMARY.237....237
Cynradd - 6702077: CWMGLAS PRIMARY SCHOOL.276....276
Cynradd - 6702082: BLAENYMAES PRIMARY SCHOOL.267....267
Cynradd - 6702084: Trallwn Primary School.276....276
Cynradd - 6702086: PARKLAND PRIMARY SCHOOL.573....573
Cynradd - 6702092: Newton Primary School.221....221
Cynradd - 6702095: WHITESTONE PRIMARY.171....171
Cynradd - 6702096: HENDREFOILAN PRIMARY.221....221
Cynradd - 6702098: Y.G.G. BRYNYMOR.296....296
Cynradd - 6702105: Bishopston Primary School.278....278
Cynradd - 6702108: CASLLWCHWR PRIMARY SCHOOL.218....218
Cynradd - 6702109: CILA PRIMARY SCHOOL.141....141
Cynradd - 6702117: CRAIGCEFNPARC PRIMARY.47....47
Cynradd - 6702120: CRWYS PRIMARY SCHOOL.139....139
Cynradd - 6702133: YSGOL GYNRADD FELINDRE.12....12
Cynradd - 6702157: LLANGYFELACH PRIMARY SCHOOL.254....254
Cynradd - 6702159: LLANRHIDIAN PRIMARY.157....157
Cynradd - 6702167: PENCLAWDD PRIMARY SCHOOL.164....164
Cynradd - 6702172: PENGELLI PRIMARY.113....113
Cynradd - 6702174: PENLLERGAER PRIMARY SCHOOL.397....397
Cynradd - 6702176: PENYRHEOL PRIMARY SCHOOL.273....273
Cynradd - 6702186: PONTARDDULAIS PRIMARY SCHOOL.471....471
Cynradd - 6702189: Y.G.G. BRYNIAGO.241....241
Cynradd - 6702192: PONTLLIW PRIMARY.218....218
Cynradd - 6702211: TRE UCHAF PRIMARY SCHOOL.226....226
Cynradd - 6702212: Y.G.G. PONTYBRENIN.588....588
Cynradd - 6702215: CRAIGFELEN PRIMARY SCHOOL.193....193
Cynradd - 6702216: PENNARD PRIMARY.203....203
Cynradd - 6702217: KNELSTON PRIMARY.120....120
Cynradd - 6702219: PEN-Y-FRO.222....222
Cynradd - 6702223: PONTYBRENIN PRIMARY SCHOOL.365....365
Cynradd - 6702225: TALYCOPA PRIMARY SCHOOL.208....208
Cynradd - 6702226: GLYNCOLLEN PRIMARY SCHOOL.228....228
Cynradd - 6702229: YSGOL GYMRAEG Y LOGIN FACH.247....247
Cynradd - 6702231: Y.G.G. TIRDEUNAW.440....440
Cynradd - 6702232: Y.G.G. Gellionnen.279....279
Cynradd - 6702233: GORS COMMUNITY SCHOOL.299....299
Cynradd - 6702234: SEA VIEW PRIMARY SCHOOL.241....241
Cynradd - 6702235: Y.G.G. Llwynderw.364....364
Cynradd - 6702236: Birchgrove Primary.448....448
Cynradd - 6702237: DUNVANT Primary SCHOOL.351....351
Cynradd - 6702238: GWYROSYDD PRIMARY SCHOOL.439....439
Cynradd - 6702239: St Thomas Community Primary School.429....429
Cynradd - 6702240: GOWERTON PRIMARY SCHOOL.408....408
Cynradd - 6702241: Pentre'r Graig Primary School.303....303
Cynradd - 6702242: YGG TANYLAN.189....189
Cynradd - 6702243: Burlais Primary School.551....551
Cynradd - 6702244: Clydach Primary School.243....243
Cynradd - 6702245: Ysgol Gymraeg Y Cwm.140....140
Cynradd - 6702246: Gorseinon Primary School.287....287
Cynradd - 6702247: Brynhyfryd Primary School.468....468
Cynradd - 6703303: ST. DAVID'S RC PRIMARY SCHOOL...167..167
Cynradd - 6703305: ST ILLTYDS PRIMARY...223..223
Cynradd - 6703306: CHRISTCHURCH CHURCH IN WALES...157..157
Cynradd - 6703308: ST JOSEPH'S R.C. PRIMARY...233..233
Cynradd - 6703309: St Josephs Cathedral Primary School...504..504
Cynradd - 6712100: Alltwen Primary School.240....240
Cynradd - 6712101: Blaendulais Primary School.120....120
Cynradd - 6712106: Blaengwrach Primary School.154....154
Cynradd - 6712110: Blaenhonddan Primary School.254....254
Cynradd - 6712119: Baglan Primary School.278....278
Cynradd - 6712128: YGG Cwmllynfell.87....87
Cynradd - 6712129: Creunant Primary School.127.