Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl ysgol a sector, 2019
None
[Lleihau]Llywodraethu[Hidlwyd]
-
Llywodraethu 1[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1[Hidlo]
-
Awdurdod lleol 2[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Math[Hidlwyd]
-
Math 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o gyfrwng Cymraeg[Hidlwyd]
-
Math o gyfrwng Cymraeg 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Sector[Hidlo]
-
Sector 1
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Yr holl ysgolionCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolion
Cliciwch yma i ddidoliYsgolion meithrinCliciwch yma i ddidoliYsgolion cynraddCliciwch yma i ddidoliYsgolion canolCliciwch yma i ddidoliYsgolion uwchraddCliciwch yma i ddidoliYsgolion arbennig
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch.287...287
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.53...53
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern.96...96
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.79...79
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.54...54
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn.51...51
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes.78...78
Cynradd - 6602139: Ysgol Gymuned Dwyran.36...36
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog.157...157
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn.24...24
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd.92...92
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.77...77
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch.25...25
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll.348...348
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell.75...75
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig.380...380
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED.75...75
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas.86...86
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd.137...137
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog.81...81
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.111...111
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn.85...85
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.104...104
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.72...72
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol.68...68
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn.45...45
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali.95...95
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr.320...320
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen.142...142
Cynradd - 6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch.61...61
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.110...110
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan.160...160
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth.258...258
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.196...196
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.164...164
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir.226...226
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan.152...152
Cynradd - 6603034: Ysgol Gynradd Parc y Bont.122...122
Cynradd - 6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo.40...40
Cynradd - 6603036: Cybi.464...464
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair.155...155
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones...498.498
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi...812.812
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni...634.634
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes...1,087.1,087
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern...681.681
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog.430...430
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont....103103
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni.153...153
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN.151...151
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug.266...266
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch.83...83
Cynradd - 6612009: YSGOL ABERSOCH.13...13
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT.21...21
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel.147...147
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig.69...69
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST.52...52
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau.64...64
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli.230...230
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn.127...127
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr.112...112
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.50...50
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN.62...62
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn.179...179
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern.80...80
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda.28...28
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd.75...75
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.47...47
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda.32...32
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn.11...11
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.86...86
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.38...38
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid.266...266
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni.81...81
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN.42...42
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn.23...23
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo.22...22
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.61...61
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu.203...203
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF.99...99
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas.40...40
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan.39...39
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.87...87
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH.49...49
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn.200...200
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn.107...107
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN.117...117
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl.59...59
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG.57...57
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr.135...135
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin.250...250
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr.18...18
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre.392...392
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd.192...192
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd.334...334
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau.335...335
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod).129...129
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli.189...189
Cynradd - 6612180: Ysgol Bro Tegid.124...124
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth.214...214
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.60...60
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy.79...79
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal.65...65
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys.34...34
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr.45...45
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG.26...26
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards.106...106
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod.102...102
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal.18...18
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch.169...169
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau.48...48
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.75...75
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.259...259
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn.65...65
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn.44...44
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell.77...77
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn.56...56
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen.236...236
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael.174...174
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn.118...118
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon.154...154
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF.113...113
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla.270...270
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol.210...210
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON.38...38
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai.127...127
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog.45...45
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy.21...21
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth.110...110
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top.242...242
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen.85...85
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.119...119
Cynradd - 6613305: Ysgol Beuno Sant.36...36
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda...456.456
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog...401.401
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail...723.723
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle...403.403
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD...377.377
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn...325.325
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN...310.310
Uwchradd - 6614033: Ysgol Y Berwyn...338.338
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy...317.317
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars...1,253.1,253
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan...424.424
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen...868.868
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor...488.488
Canol - 6615500: Bro Idris..592..592
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar....114114
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon....102102
Cynradd - 6622002: Ysgol Dolgarrog.77...77
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed.27...27
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo.156...156
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy.313...313
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan.24...24
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.156...156
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden.310...310
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno.208...208
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd.161...161
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno.52...52
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos.480...480
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn.59...59
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre.73...73
Cynradd - 6622107: Ysgol Tal-y-Bont.32...32
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones.226...226
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen.229...229
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele.301...301
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa.259...259
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw.298...298
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn.138...138
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd.223...223
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don.406...406
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion.86...86
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd.28...28
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.75...75
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.88...88
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod.297...297
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon.16...16
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy.117...117
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran.202...202
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.230...230
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin.75...75
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas.38...38
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir.352...352
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes.310...310
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don.124...124
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd.459...459
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan.131...131
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin.83...83
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae.146...146
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan.15...15
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George.75...75
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged.42...42
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach.79...79
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth Y Felin.343...343
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas.153...153
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos.67...67
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon.95...95
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies.115...115
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior.243...243
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph.235...235
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas.91...91
Uwchradd - 6624022: Ysgol John Bright...1,255.1,255
Uwchradd - 6624023: Ysgol Aberconwy...777.777
Uwchradd - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY...647.647
Uwchradd - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN...544.544
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn.442...442
Uwchradd - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan...978.978
Uwchradd - 6625402: Eirias High School...1,375.1,375
Uwchradd - 6625403: Ysgol Bryn Elian...933.933
Arbennig - 6627007: Ysgol Y Gogarth....234234
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug.214...214
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell CP.217...217
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School.465...465
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn.709...709
Cynradd - 6632057: Ysgol y Faenol.149...149
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa CP.465...465
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel.472...472
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant.478...478
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd.151...151
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari.25...25
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd.478...478
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog.64...64
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors.207...207
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan.65...65
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant.306...306
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd.42...42
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc.209...209
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor.55...55
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn.40...40
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch.39...39
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog.56...56
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn.124...124
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern.57...57
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys.389...389
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen.175...175
Cynradd - 6632255: Rhos Street CP School.201...201
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras.273...273
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch.95...95
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau.80...80
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant.142...142
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa.395...395
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School.469...469
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref.149...149
Cynradd - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy.128...128
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn.78...78
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion.82...82
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School.97...97
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr.58...58
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.103...103
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn.109...109
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog.78...78
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial.52...52
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan.115...115
Cynradd - 6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School.308...308
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant.80...80
Uwchradd - 6634003: Rhyl High School...1,042.1,042
Uwchradd - 6634014: Prestatyn High School...1,366.1,366
Uwchradd - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd...987.987
Uwchradd - 6634026: Denbigh High School...493.493
Uwchradd - 6634027: Ysgol Dinas Bran...1,043.1,043
Uwchradd - 6634031: Ysgol Brynhyfryd...998.998
Uwchradd - 6634601: Blessed Edward Jones High Sch...260.260
Canol - 6635901: St Brigid's School..474..474
Arbennig - 6637000: YSGOL TIR MORFA....140140
Arbennig - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn....133133
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber.146...146
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn.162...162
Cynradd - 6642004: Westwood CP.241...241
Cynradd - 6642012: Ewloe Green.388...388
Cynradd - 6642013: Bryn Garth CP.97...97
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd CP.544...544
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas.247...247
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant.46...46
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School.239...239
Cynradd - 6642026: Lixwm CP School.54...54
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon.327...327
Cynradd - 6642032: Northop Hall.206...206
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School.163...163
Cynradd - 6642041: Sealand CP School.212...212
Cynradd - 6642043: Sychdyn CP.185...185
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary.84...84
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant CP.125...125
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel.199...199
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School.151...151
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig.62...62
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva.304...304
Cynradd - 6642053: Sandycroft CP.355...355
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd CP School.70...70
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School.171...171
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch.646...646
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School.459...459
Cynradd - 6642064: Ysgol y Foel, Cilcain.43...43
Cynradd - 6642065: Brynford CP.76...76
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia.182...182
Cynradd - 6642077: Golftyn CP School.450...450
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry CP.122...122
Cynradd - 6642081: Y Waun.105...105
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd.185...185
Cynradd - 6642084: Abermorddu CP School.217...217
Cynradd - 6642085: Southdown CP.404...404
Cynradd - 6642086: Wepre Community School.341...341
Cynradd - 6642089: Drury Primary School.163...163
Cynradd - 6642091: Cornist Park CP.323...323
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa CP.126...126
Cynradd - 6642093: Penarlag CP.199...199
Cynradd - 6642094: Owen Jones CP.136...136
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School.59...59
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.250...250
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc y Llan.110...110
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa.574...574
Cynradd - 6642268: Broughton Primary School.558...558
Cynradd - 6642269: Ysgol Cae'r Nant.388...388
Cynradd - 6642270: Ysgol Penyffordd.296...296
Cynradd - 6642271: Ysgol Ty Ffynnon.281...281
Cynradd - 6642272: Ysgol Maes Y Felin.315...315
Cynradd - 6643002: Nannerch V.C.P. School.50...50
Cynradd - 6643303: Ysgol Yr Esgob C in W.56...56
Cynradd - 6643306: St Mary's.273...273
Cynradd - 6643307: St Winefrides.173...173
Cynradd - 6643308: St David's Catholic Primary School.85...85
Cynradd - 6643311: St Anthony's Catholic Primary.128...128
Cynradd - 6643312: Venerable Edward Morgan RC.259...259
Cynradd - 6643316: Trelawnyd.91...91
Cynradd - 6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford.109...109
Cynradd - 6643330: St. Ethelwolds.104...104
Cynradd - 6643331: St John the Baptist VA School.110...110
Cynradd - 6643332: Nercwys VA.39...39
Cynradd - 6643333: Hawarden Village VA.462...462
Uwchradd - 6644000: Hawarden High School...1,098.1,098
Uwchradd - 6644006: Alun School...1,568.1,568
Uwchradd - 6644011: Elfed High School...801.801
Uwchradd - 6644012: Ysgol Treffynnon...464.464
Uwchradd - 6644013: St. David's High School...358.358
Uwchradd - 6644017: Castell Alun High School...1,347.1,347
Uwchradd - 6644018: Maes Garmon...532.532
Uwchradd - 6644021: Flint High School...827.827
Uwchradd - 6644022: Connah's Quay High School,...988.988
Uwchradd - 6644042: Argoed School...541.541
Uwchradd - 6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School...717.717
Cynradd - 6645200: Derwen Foundation School.207...207
Arbennig - 6647020: Pen Coch....9696
Arbennig - 6647021: Ysgol Maes Hyfryd....103103
Meithrin - 6651007: Wrexham Early Years Centre35....35
Cynradd - 6652076: The Rofft CP School.230...230
Cynradd - 6652137: Froncysyllte.42...42
Cynradd - 6652138: Garth CP.69...69
Cynradd - 6652139: Ysgol Cynddelw.96...96
Cynradd - 6652140: Llanarmon DC School.22...22
Cynradd - 6652143: Pontfadog.19...19
Cynradd - 6652149: Ysgol Acrefair.222...222
Cynradd - 6652151: Cefn Mawr C P School.199...199
Cynradd - 6652160: Ysgol Maes-y-Llan.200...200
Cynradd - 6652162: Ysgol Min y Ddol.107...107
Cynradd - 6652173: Alexandra C P School.385...385
Cynradd - 6652176: Brynteg C P School.199...199
Cynradd - 6652178: BWLCHGWYN SCHOOL.108...108
Cynradd - 6652179: Ysgol Tan-y-Fron.148...148
Cynradd - 6652187: Black Lane C P School.155...155
Cynradd - 6652191: Rhosddu County Primary.293...293
Cynradd - 6652200: Rhostyllen CP School.211...211
Cynradd - 6652204: Ysgol Deiniol C P.201...201
Cynradd - 6652208: Barker's Lane CP.232...232
Cynradd - 6652209: Wat's Dyke County Primary.340...340
Cynradd - 6652224: Ysgol Bryn Tabor.273...273
Cynradd - 6652232: Ysgol Sant Dunawd.114...114
Cynradd - 6652235: Holt C.P. School.87...87
Cynradd - 6652238: Ysgol Bodhyfryd.409...409
Cynradd - 6652259: Ysgol I.D. Hooson.311...311
Cynradd - 6652263: Ysgol Plas Coch.332...332
Cynradd - 6652266: Penygelli C P School.323...323
Cynradd - 6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton CP.196...196
Cynradd - 6652268: Ysgol Heulfan.378...378
Cynradd - 6652269: Hafod y Wern Community Primary School.336...336
Cynradd - 6652270: Gwenfro Community Primary.360...360
Cynradd - 6652271: Park Community Primary School Llay.341...341
Cynradd - 6652272: Rhosymedre Community Primary.237...237
Cynradd - 6652273: Ysgol Maes y Mynydd.350...350
Cynradd - 6652274: Gwersyllt Community Primary School.275...275
Cynradd - 6652275: Penycae Community Primary School.228...228
Cynradd - 6652276: Acton Primary.445...445
Cynradd - 6652277: Victoria Community Primary.472...472
Cynradd - 6652278: Ysgol Y Waun.362...362
Cynradd - 6652279: Ysgol Bro Alun.228...228
Cynradd - 6652280: Ysgol Yr Hafod, Johnstown.349...349
Cynradd - 6652281: Borras Park Community Primary.473...473
Cynradd - 6653028: St Peter's School.225...225
Cynradd - 6653036: Pentre CIW Voluntary Controlled.76...76
Cynradd - 6653042: Eyton Primary School.71...71
Cynradd - 6653054: BORDERBROOK SCHOOL.32...32
Cynradd - 6653055: St Giles Controlled Primary School.412...412
Cynradd - 6653301: BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A.82...82
Cynradd - 6653305: Madras VA School.125...125
Cynradd - 6653326: St Chad's Church in Wales Aided School.66...66
Cynradd - 6653334: St Mary's RC Primary.391...391
Cynradd - 6653337: Minera.108...108
Cynradd - 6653338: All Saints Voluntary Aided Sch.289...289
Cynradd - 6653341: St Mary's Church in Wales.231...231
Cynradd - 6653342: Brymbo Aided (St. Mary's).137...137
Cynradd - 6653343: St Anne's Catholic Primary.183...183
Cynradd - 6653346: St Mary's Overton.189...189
Cynradd - 6653347: St Paul's Voluntary Aided.54...54
Uwchradd - 6654029: Grango...530.530
Uwchradd - 6654032: YSGOL MORGAN LLWYD...759.759
Uwchradd - 6654033: Ysgol Bryn Alyn...713.713
Uwchradd - 6654034: Darland High School...836.836
Uwchradd - 6654044: Ysgol Rhiwabon...443.443
Uwchradd - 6654048: Rhosnesni High School...689.689
Uwchradd - 6654049: Ysgol Clywedog...743.743
Uwchradd - 6654603: St Joseph's Catholic and Anglican High...721.721
Uwchradd - 6655401: THE MAELOR SCHOOL...809.809
Arbennig - 6657005: St Christophers School....297297
Cynradd - 6662002: ABERMULE PRIMARY SCHOOL.53...53
Cynradd - 6662003: ARDDLEEN C.P. SCHOOL.96...96
Cynradd - 6662004: BANW C.P. SCHOOL.22...22
Cynradd - 6662005: BERRIEW C.P. SCHOOL.84...84
Cynradd - 6662008: CAERSWS C.P. SCHOOL.55...55
Cynradd - 6662009: CARNO C.P. SCHOOL.43...43
Cynradd - 6662010: CARREGHOFA C.P. SCHOOL.101...101
Cynradd - 6662018: LEIGHTON C.P. SCHOOL.76...76
Cynradd - 6662019: YSGOL LLANBRYNMAIR.61...61
Cynradd - 6662020: LLANDINAM C.P. SCHOOL.49...49
Cynradd - 6662021: LLANFAIR CAEREINION C.P..173...173
Cynradd - 6662033: MEIFOD C.P. SCHOOL.79...79
Cynradd - 6662040: PENYGLODDFA C.P. SCHOOL.296...296
Cynradd - 6662041: PONTROBERT C.P. SCHOOL.31...31
Cynradd - 6662044: YSGOL DYFFRYN TRANNON.125...125
Cynradd - 6662048: LADYWELL GREEN INFANTS SCHOOL.96...96
Cynradd - 6662049: GUILSFIELD C.P. SCHOOL.139...139
Cynradd - 6662050: LLANIDLOES C.P. SCHOOL.288...288
Cynradd - 6662051: BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL.146...146
Cynradd - 6662053: BRYNHAFREN C.P. SCHOOL.47...47
Cynradd - 6662054: CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL.28...28
Cynradd - 6662056: HAFREN C.P. SCHOOL.168...168
Cynradd - 6662057: YSGOL GYNRADD LLANFYLLIN.147...147
Cynradd - 6662058: YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN.63...63
Cynradd - 6662059: YSGOL PENNANT.70...70
Cynradd - 6662060: MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL.172...172
Cynradd - 6662062: TREOWEN C.P. SCHOOL.145...145
Cynradd - 6662066: FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL.35...35
Cynradd - 6662068: LLANBISTER C.P. SCHOOL.51...51
Cynradd - 6662070: LLANDRINDOD WELLS C.P. SCHOOL.242...242
Cynradd - 6662071: LLANFIHANGEL RHYDITHON C.P..29...29
Cynradd - 6662075: PRESTEIGNE C.P. SCHOOL.144...144
Cynradd - 6662076: RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL.52...52
Cynradd - 6662077: CROSSGATES C.P. SCHOOL.150...150
Cynradd - 6662079: MOUNT STREET C.P. JUNIOR.143...143
Cynradd - 6662080: MOUNT STREET C.P. INFANTS.171...171
Cynradd - 6662084: YSGOL DOLAFON.55...55
Cynradd - 6662089: BUILTH WELLS C.P. SCHOOL.220...220
Cynradd - 6662092: SENNYBRIDGE C.P. SCHOOL.132...132
Cynradd - 6662113: CRICKHOWELL C.P. SCHOOL.203...203
Cynradd - 6662115: CRADOC C.P. SCHOOL.123...123
Cynradd - 6662116: HAY-ON-WYE C.P. SCHOOL.151...151
Cynradd - 6662117: LLANGYNIDR C.P. SCHOOL.130...130
Cynradd - 6662122: IRFON VALLEY C.P. SCHOOL.46...46
Cynradd - 6662125: LLANFAES C.P. SCHOOL.237...237
Cynradd - 6662127: YSGOL Y BANNAU.122...122
Cynradd - 6662129: YSGOL RHIW BECHAN.171...171
Cynradd - 6662146: LLANRHAEADR YM MOCHNANT C.P. SCHOOL.71...71
Cynradd - 6662147: YSGOL BRO CYNLLAITH.30...30
Cynradd - 6662148: YSGOL DAFYDD LLWYD.152...152
Cynradd - 6662149: YSGOL Y CRIBARTH.126...126
Cynradd - 6662150: YSGOL GOLWG Y CWM.216...216
Cynradd - 6662151: YSGOL BRO TAWE.185...185
Cynradd - 6662152: YSGOL GYMRAEG DYFFRYN Y GLOWYR.395...395
Cynradd - 6662153: YSGOL Y MYNYDD DU.106...106
Cynradd - 6662154: YSGOL GYMRAEG Y TRALLWNG.73...73
Cynradd - 6663000: LLANFECHAIN C.I.W. SCHOOL.39...39
Cynradd - 6663002: MONTGOMERY C.I.W. SCHOOL.103...103
Cynradd - 6663016: FORDEN C.I.W. SCHOOL.74...74
Cynradd - 6663021: LLANDYSILIO C.I.W. SCHOOL.79...79
Cynradd - 6663022: CASTLE CAEREINION C.I.W..30...30
Cynradd - 6663026: GLADESTRY C.I.W. SCHOOL.43...43
Cynradd - 6663030: YSGOL TREFONNEN CHURCH IN WALES COMMUNITY PRIMARY.201...201
Cynradd - 6663031: NEWBRIDGE-ON-WYE CHURCH IN WALES SCHOOL.122...122
Cynradd - 6663033: CLYRO C.I.W. SCHOOL.91...91
Cynradd - 6663035: KNIGHTON C.I.W. SCHOOL.225...225
Cynradd - 6663036: RHAYADER C.I.W. SCHOOL.188...188
Cynradd - 6663037: LLANELWEDD CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL.102...102
Cynradd - 6663046: LLANGEDWYN PRIMARY SCHOOL.31...31
Cynradd - 6663050: LLANGORS C.I.W. SCHOOL.155...155
Cynradd - 6663051: WELSHPOOL CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL.306...306
Cynradd - 6663301: ST. MICHAEL'S C.I.W. SCHOOL.109...109
Cynradd - 6663303: LLANSANTFFRAID C.I.W.A..118...118
Cynradd - 6663316: LLANBEDR C.I.W. (AIDED).42...42
Cynradd - 6663317: ARCHDEACON GRIFFITHS C.I.W. PRIMARY SCHOOL.137...137
Cynradd - 6663318: PRIORY CHURCH IN WALES SCHOOL.161...161
Cynradd - 6663320: ST MARY`S R.C. (A) SCHOOL.85...85
Cynradd - 6663322: LLANGATTOCK C.I.W. SCHOOL.105...105
Uwchradd - 6664000: Ysgol Uwchradd Caereinion High School...456.456
Uwchradd - 6664001: Llanfyllin High School...695.695
Uwchradd - 6664002: LLANIDLOES HIGH SCHOOL...586.586
Uwchradd - 6664011: Newtown High School...1,014.1,014
Uwchradd - 6664013: WELSHPOOL HIGH SCHOOL...860.860
Uwchradd - 6664021: Ysgol Maesydderwen...477.477
Uwchradd - 6664022: BRECON HIGH SCHOOL...475.475
Uwchradd - 6664023: Gwernyfed High School...455.455
Uwchradd - 6664024: Crickhowell High School...892.892
Uwchradd - 6664025: Ysgol Calon Cymru...1,031.1,031
Cynradd - 6665200: YSGOL GYNRADD LLANERFYL.29...29
Canol - 6665500: Ysgol Bro Hyddgen..483..483
Arbennig - 6667001: BRYNLLYWARCH HALL SCHOOL....5252
Arbennig - 6667002: YSGOL CEDEWAIN....119119
Arbennig - 6667004: YSGOL PENMAES....105105
Cynradd - 6672281: YSGOL GYMUNEDOL GYNRADD ABERAERON.222...222
Cynradd - 6672284: YSGOL GYMUNEDOL CILCENNIN.13...13
Cynradd - 6672285: YSGOL GYMUNEDOL CILIAU PARC.72...72
Cynradd - 6672288: YSGOL GYMUNEDOL DIHEWYD.32...32
Cynradd - 6672289: YSGOL GYMUNEDOL FELINFACH.40...40
Cynradd - 6672291: YSGOL GYMUNEDOL LLANARTH.60...60
Cynradd - 6672293: YSGOL GYMUNEDOL LLANNON.31...31
Cynradd - 6672295: YSGOL GYMUNEDOL CEI NEWYDD.80...80
Cynradd - 6672298: YSGOL GYMUNEDOL TALGARREG.52...52
Cynradd - 6672299: YR YSGOL GYMUNEDOL GYMRAEG.423...423
Cynradd - 6672303: YSGOL GYMUNEDOL COMINS COCH.171...171
Cynradd - 6672308: YSGOL GYMUNEDOL LLANFARIAN.52...52
Cynradd - 6672309: YSGOL GYMUNEDOL LLANFIHANGEL-Y-CREUDDYN.32...32
Cynradd - 6672310: YSGOL GYMUNEDOL LLANGWYRYFON.49...49
Cynradd - 6672311: YSGOL LLANILAR.123...123
Cynradd - 6672312: YSGOL GYMUNEDOL MYNACH.30...30
Cynradd - 6672313: YSGOL PENLLWYN.44...44
Cynradd - 6672314: YSGOL GYMUNEDOL LLWYNYREOS.256...256
Cynradd - 6672315: YSGOL GYMUNEDOL SYR JOHN RHYS.24...24
Cynradd - 6672316: YSGOL GYMUNEDOL RHYDYPENNAU.180...180
Cynradd - 6672317: YSGOL GYMUNEDOL TALYBONT.85...85
Cynradd - 6672319: YSGOL GYMUNEDOL ABERPORTH.139...139
Cynradd - 6672320: YSGOL GYMUNEDOL BEULAH.16...16
Cynradd - 6672323: YSGOL GYMUNEDOL LLECHRYD.58...58
Cynradd - 6672324: YSGOL GYMUNEDOL PENPARC.98...98
Cynradd - 6672345: YSGOL GYMUNEDOL TREWEN.9...9
Cynradd - 6672353: YSGOL GYMUNEDOL PONTRHYDFENDIGAID.59...59
Cynradd - 6672361: YSGOL GYMUNEDOL PLASCRUG.443...443
Cynradd - 6672362: YSGOL CRAIG YR WYLFA.46...46
Cynradd - 6672363: YSGOL PENRHYNCOCH.85...85
Cynradd - 6672366: YSGOL GYMUNEDOL Y DDERI.124...124
Cynradd - 6672367: YSGOL GYMUNEDOL CENARTH.55...55
Cynradd - 6672368: YSGOL GYNRADD ABERTEIFI.450...450
Cynradd - 6672369: YSGOL BRO SION CWILT.113...113
Cynradd - 6672371: YSGOL GYNRADD T LLEW JONES.195...195
Cynradd - 6672372: YSGOL RHOS HELYG.70...70
Cynradd - 6672373: YSGOL GYNRADD DYFFRYN CLEDLYN.125...125
Cynradd - 6673058: YSGOL WIRFODDOL MYFENYDD.76...76
Cynradd - 6673318: ST PADARN'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL.142...142
Uwchradd - 6674042: GYFUN ABERAERON COMPREHENSIVE...575.575
Uwchradd - 6674044: Ysgol Uwchradd Aberteifi...635.635
Uwchradd - 6674047: Penglais School...1,160.1,160
Uwchradd - 6674048: YSGOL GYFUN PENWEDDIG...611.611
Canol - 6675500: Ysgol Bro Pedr..1,013..1,013
Canol - 6675501: Ysgol Henry Richard..322..322
Canol - 6675502: Ysgol Bro Teifi..917..917
Cynradd - 6682203: SAGESTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.125...125
Cynradd - 6682209: YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL EGLWYSWRW.109...109
Cynradd - 6682212: YSGOL GYMUNEDOL WDIG / GOODWICK COMMUNITY SCHOOL.134...134
Cynradd - 6682214: FENTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.431...431
Cynradd - 6682220: JOHNSTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.265...265
Cynradd - 6682222: LAMPHEY CP SCHOOL.230...230
Cynradd - 6682223: YSGOL GYMUNEDOL BRYNCONIN.80...80
Cynradd - 6682228: HOOK CP SCHOOL.92...92
Cynradd - 6682231: YSGOL LLANYCHLLWYDOG.21...21
Cynradd - 6682233: YSGOL GYMUNEDOL MAENCLOCHOG.96...96
Cynradd - 6682242: NARBERTH COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.303...303
Cynradd - 6682243: YSGOL BRO INGLI.112...112
Cynradd - 6682250: PUNCHESTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.63...63
Cynradd - 6682253: YSGOL LLANDUDOCH.108...108
Cynradd - 6682254: WOLFSCASTLE COMMUNTY PRIMARY SCHOOL.43...43
Cynradd - 6682258: SAUNDERSFOOT COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.276...276
Cynradd - 6682260: STEPASIDE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.136...136
Cynradd - 6682261: TEMPLETON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.119...119
Cynradd - 6682266: TAVERNSPITE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.224...224
Cynradd - 6682270: YSGOL GYMUNEDOL CROESGOCH.100...100
Cynradd - 6682271: BROAD HAVEN CP SCHOOL.117...117
Cynradd - 6682273: ROCH COMMUNITY SCHOOL.157...157
Cynradd - 6682384: COASTLANDS CP SCHOOL.97...97
Cynradd - 6682385: YSGOL CLYDAU.55...55
Cynradd - 6682386: PEMBROKE DOCK COMMUNITY SCHOOL.671...671
Cynradd - 6682387: MONKTON PRIORY COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.221...221
Cynradd - 6682388: GOLDEN GROVE CP SCHOOL.384...384
Cynradd - 6682389: YSGOL GLANNAU GWAUN.277...277
Cynradd - 6682390: YSGOL Y FRENNI.176...176
Cynradd - 6682391: PRENDERGAST COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.491...491
Cynradd - 6682392: PENNAR COMMUNITY SCHOOL.257...257
Cynradd - 6682393: NEYLAND COMMUNITY SCHOOL.301...301
Cynradd - 6682395: YSGOL HAFAN Y MOR.161...161
Cynradd - 6682396: MILFORD HAVEN COMMUNITY PRIMARY SCHOOL.756...756
Cynradd - 6682397: WALDO WILLIAMS PRIMARY SCHOOL.274...274
Cynradd - 6683035: CILGERRAN CHURCH IN WALES VC SCHOOL.121...121
Cynradd - 6683036: COSHESTON VC SCHOOL.59...59
Cynradd - 6683040: CLEDDAU REACH VC SCHOOL.230...230
Cynradd - 6683042: MANORBIER CHURCH IN WALES VC SCHOOL.59...59
Cynradd - 6683050: SPITTAL CHURCH IN WALES VC SCHOOL.145...145
Cynradd - 6683055: ST FLORENCE CHURCH IN WALES VC SCHOOL.65...65
Cynradd - 6683058: YSGOL GER Y LLAN.140...140
Cynradd - 6683059: TENBY CHURCH IN WALES VC PRIMARY SCHOOL.305...305
Cynradd - 6683060: PENRHYN CHURCH IN WALES VC SCHOOL.116...116
Cynradd - 6683061: GELLISWICK VC SCHOOL.549...549
Cynradd - 6683311: HOLY NAME RC SCHOOL.115...115
Cynradd - 6683312: ST MARYS CATHOLIC SCHOOL.25...25
Cynradd - 6683313: MARY IMMACULATE CATHOLIC SCHOOL.242...242
Cynradd - 6683314: ST FRANCIS CATHOLIC SCHOOL.121...121
Cynradd - 6683315: ST AIDANS CHURCH IN WALES VA SCHOOL.70...70
Cynradd - 6683319: ST TEILOS RC SCHOOL.82...82
Cynradd - 6683320: ST MARKS CHURCH IN WALES VA SCHOOL.138...138
Cynradd - 6683321: ST OSWALDS CHURCH IN WALES VA SCHOOL.149...149
Uwchradd - 6684031: Ysgol Bro Gwaun...482.482
Uwchradd - 6684035: Ysgol Greenhill School...825.825
Uwchradd - 6684038: Ysgol Harri Tudur / Henry Tudor School...1,179.1,179
Uwchradd - 6684063: Milford Haven School...939.939
Uwchradd - 6684064: Ysgol y Preseli...807.807
Uwchradd - 6684512: Haverfordwest High VC School...1,760.1,760
Canol - 6685500: Ysgol Caer Elen..387..387
Canol - 6685900: Ysgol Penrhyn Dewi..510..510
Arbennig - 6687001: PORTFIELD SPECIAL SCHOOL....154154
Meithrin - 6691000: AMMANFORD NURSERY99....99
Cynradd - 6692000: CEFNEITHIN.89...89
Cynradd - 6692001: DREFACH.53...53
Cynradd - 6692003: LLECHYFEDACH.103...103
Cynradd - 6692006: TYMBL.125...125
Cynradd - 6692007: GORSLAS.144...144
Cynradd - 6692008: CROSS HANDS.132...132
Cynradd - 6692009: LLANGAIN.36...36
Cynradd - 6692014: PENIEL.109...109
Cynradd - 6692018: BANCFFOSFELEN.49...49
Cynradd - 6692019: GWYNFRYN.62...62
Cynradd - 6692020: CARWAY.55...55
Cynradd - 6692023: PONTIETS.41...41
Cynradd - 6692024: PONTHENRI.64...64
Cynradd - 6692034: BANCYFELIN.43...43
Cynradd - 6692037: MEIDRIM.21...21
Cynradd - 6692042: SARON.252...252
Cynradd - 6692043: BETWS.74...74
Cynradd - 6692044: TY-CROES.190...190
Cynradd - 6692050: PARCYRHUN.223...223
Cynradd - 6692052: BLAENAU.36...36
Cynradd - 6692057: LLANEDI.31...31
Cynradd - 6692061: FFAIRFACH.106...106
Cynradd - 6692065: TALLEY.30...30
Cynradd - 6692067: CWRT HENRI.43...43
Cynradd - 6692080: LLANGADOG.93...93
Cynradd - 6692084: RHYS PRICHARD.192...192
Cynradd - 6692098: LLYS HYWEL.148...148
Cynradd - 6692104: BRYNSARON.42...42
Cynradd - 6692109: LLANPUMSAINT.30...30
Cynradd - 6692112: MYNYDDYGARREG.35...35
Cynradd - 6692114: JOHNSTOWN.484...484
Cynradd - 6692116: Y DDERWEN.373...373
Cynradd - 6692119: LLANMILOE.64...64
Cynradd - 6692120: BRYN.216...216
Cynradd - 6692121: BYNEA.177...177
Cynradd - 6692123: DAFEN.164...164
Cynradd - 6692128: PUM HEOL.91...91
Cynradd - 6692131: HENDY.182...182
Cynradd - 6692135: FFWRNES.460...460
Cynradd - 6692159: OLD ROAD.173...173
Cynradd - 6692166: LLANSTEFFAN.40...40
Cynradd - 6692167: LLANNON.101...101
Cynradd - 6692168: BRYNSIERFEL.207...207
Cynradd - 6692169: BRYNAMAN.287...287
Cynradd - 6692170: ABERNANT.21...21
Cynradd - 6692171: MYRDDIN.127...127
Cynradd - 6692173: LLANGUNNOR.314...314
Cynradd - 6692175: TRIMSARAN.184...184
Cynradd - 6692176: SWISS VALLEY.232...232
Cynradd - 6692177: PARC Y TYWYN.270...270
Cynradd - 6692178: PEMBREY.241...241
Cynradd - 6692179: RHYDAMAN.296...296
Cynradd - 6692180: BECA.68...68
Cynradd - 6692181: LLANDYBIE.238...238
Cynradd - 6692182: HAFODWENOG.42...42
Cynradd - 6692183: TEILO SANT.218...218
Cynradd - 6692184: LLANYBYDDER.77...77
Cynradd - 6692185: LLANDEILO.211...211
Cynradd - 6692187: CYNWYL ELFED.67...67
Cynradd - 6692188: HALFWAY.237...237
Cynradd - 6692189: PWLL.100...100
Cynradd - 6692190: PENYGAER.206...206
Cynradd - 6692192: Y CASTELL.257...257
Cynradd - 6692193: PENYGROES.183...183
Cynradd - 6692194: NANTGAREDIG.203...203
Cynradd - 6692370: GWENLLIAN.117...117
Cynradd - 6692371: DEWI SANT.482...482
Cynradd - 6692373: PONTYBEREM.231...231
Cynradd - 6692374: BIGYN.230...230
Cynradd - 6692375: STEBONHEATH.305...305
Cynradd - 6692379: Y DDWYLAN.339...339
Cynradd - 6692380: RICHMOND PARK.223...223
Cynradd - 6692384: GRIFFITH JONES.325...325
Cynradd - 6692385: Y FRO.28...28
Cynradd - 6692386: CARREG HIRFAEN.154...154
Cynradd - 6692387: CAE'R FELIN.83...83
Cynradd - 6692388: Y BEDOL.368...368
Cynradd - 6692389: BRO BRYNACH.82...82
Cynradd - 6692390: BRYN TEG.259...259
Cynradd - 6692391: Y FELIN.259...259
Cynradd - 6692392: BRO BANW.471...471
Cynradd - 6692393: MAES Y MORFA.216...216
Cynradd - 6692394: BURRY PORT.205...205
Cynradd - 6692395: PENRHOS.459...459
Cynradd - 6692396: YSGOL GYMRAEG LLANGENNECH.439...439
Cynradd - 6693000: ABERGWILI.53...53
Cynradd - 6693003: LAUGHARNE.74...74
Cynradd - 6693004: LLANDDAROG.98...98
Cynradd - 6693013: FERRYSIDE.40...40
Cynradd - 6693026: LLANLLWNI.39...39
Cynradd - 6693300: ST MARY'S (LLANELLI).200...200
Cynradd - 6693301: ST MARY'S (CARMARTHEN).68...68
Cynradd - 6693307: PENBOYR.84...84
Cynradd - 6693321: PENTIP.154...154
Cynradd - 6693322: MODEL.438...438
Uwchradd - 6694029: Ysgol Dyffryn Aman...1,436.1,436
Uwchradd - 6694050: Coedcae School...837.837
Uwchradd - 6694052: Ysgol Gyfun Y Strade...1,121.1,121
Uwchradd - 6694053: Glan-y-Mor School...506.506
Uwchradd - 6694054: Bryngwyn School...1,043.1,043
Uwchradd - 6694056: Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin...890.890
Uwchradd - 6694060: Ysgol Gyfun Emlyn...476.476
Uwchradd - 6694063: Queen Elizabeth High School...1,395.1,395
Uwchradd - 6694064: Ysgol Maes Y Gwendraeth...950.950
Uwchradd - 6694065: Ysgol Bro Dinefwr...1,178.1,178
Uwchradd - 6694512: Dyffryn Taf...865.865
Uwchradd - 6694600: St John Lloyd Catholic Comprehensive School...507.507
Arbennig - 6697000: HEOL GOFFA....9595
Arbennig - 6697010: RHYDYGORS....4545
Cynradd - 6702006: BRYNMILL SCHOOL.323...323
Cynradd - 6702008: Cadle Primary School.383...383
Cynradd - 6702014: Cwmrhydyceirw Primary School.547...547
Cynradd - 6702017: DANYGRAIG PRIMARY SCHOOL.231...231
Cynradd - 6702021: GENDROS PRIMARY SCHOOL.317...317
Cynradd - 6702023: GLAIS PRIMARY SCHOOL.121...121
Cynradd - 6702027: GRANGE PRIMARY SCHOOL.190...190
Cynradd - 6702032: HAFOD PRIMARY SCHOOL.244...244
Cynradd - 6702036: Ysgol Gymraeg Lon Las.510...510
Cynradd - 6702040: MORRISTON PRIMARY SCHOOL.166...166
Cynradd - 6702042: OYSTERMOUTH PRIMARY SCHOOL.231...231
Cynradd - 6702048: PENTRECHWYTH PRIMARY SCHOOL.141...141
Cynradd - 6702051: PLASMARL PRIMARY SCHOOL.189...189
Cynradd - 6702054: SKETTY PRIMARY SCHOOL.494...494
Cynradd - 6702055: ST HELEN'S PRIMARY SCHOOL.240...240
Cynradd - 6702059: TERRACE ROAD PRIMARY SCHOOL.317...317
Cynradd - 6702063: TOWNHILL PRIMARY SCHOOL.515...515
Cynradd - 6702065: WAUNARLWYDD PRIMARY SCHOOL.279...279
Cynradd - 6702067: WAUN WEN SCHOOL.213...213
Cynradd - 6702069: CLWYD PRIMARY SCHOOL.333...333
Cynradd - 6702071: YNYSTAWE PRIMARY SCHOOL.213...213
Cynradd - 6702073: CLASE PRIMARY SCHOOL.309...309
Cynradd - 6702075: PORTMEAD PRIMARY SCHOOL.217...217
Cynradd - 6702076: MAYALS PRIMARY.237...237
Cynradd - 6702077: CWMGLAS PRIMARY SCHOOL.276...276
Cynradd - 6702082: BLAENYMAES PRIMARY SCHOOL.267...267
Cynradd - 6702084: Trallwn Primary School.276...276
Cynradd - 6702086: PARKLAND PRIMARY SCHOOL.573...573
Cynradd - 6702092: Newton Primary School.221...221
Cynradd - 6702095: WHITESTONE PRIMARY.171...171
Cynradd - 6702096: HENDREFOILAN PRIMARY.221...221
Cynradd - 6702098: Y.G.G. BRYNYMOR.296...296
Cynradd - 6702105: Bishopston Primary School.278...278
Cynradd - 6702108: CASLLWCHWR PRIMARY SCHOOL.218...218
Cynradd - 6702109: CILA PRIMARY SCHOOL.141...141
Cynradd - 6702117: CRAIGCEFNPARC PRIMARY.47...47
Cynradd - 6702120: CRWYS PRIMARY SCHOOL.139...139
Cynradd - 6702133: YSGOL GYNRADD FELINDRE.12...12
Cynradd - 6702157: LLANGYFELACH PRIMARY SCHOOL.254...254
Cynradd - 6702159: LLANRHIDIAN PRIMARY.157...157
Cynradd - 6702167: PENCLAWDD PRIMARY SCHOOL.164...164
Cynradd - 6702172: PENGELLI PRIMARY.113...113
Cynradd - 6702174: PENLLERGAER PRIMARY SCHOOL.397...397
Cynradd - 6702176: PENYRHEOL PRIMARY SCHOOL.273...273
Cynradd - 6702186: PONTARDDULAIS PRIMARY SCHOOL.471...471
Cynradd - 6702189: Y.G.G. BRYNIAGO.241...241
Cynradd - 6702192: PONTLLIW PRIMARY.218...218
Cynradd - 6702211: TRE UCHAF PRIMARY SCHOOL.226...226
Cynradd - 6702212: Y.G.G. PONTYBRENIN.588...588
Cynradd - 6702215: CRAIGFELEN PRIMARY SCHOOL.193...193
Cynradd - 6702216: PENNARD PRIMARY.203...203
Cynradd - 6702217: KNELSTON PRIMARY.120...120
Cynradd - 6702219: PEN-Y-FRO.222...222
Cynradd - 6702223: PONTYBRENIN PRIMARY SCHOOL.365...365
Cynradd - 6702225: TALYCOPA PRIMARY SCHOOL.208...208
Cynradd - 6702226: GLYNCOLLEN PRIMARY SCHOOL.228...228
Cynradd - 6702229: YSGOL GYMRAEG Y LOGIN FACH.247...247
Cynradd - 6702231: Y.G.G. TIRDEUNAW.440...440
Cynradd - 6702232: Y.G.G. Gellionnen.279...279
Cynradd - 6702233: GORS COMMUNITY SCHOOL.299...299
Cynradd - 6702234: SEA VIEW PRIMARY SCHOOL.241...241
Cynradd - 6702235: Y.G.G. Llwynderw.364...364
Cynradd - 6702236: Birchgrove Primary.448...448
Cynradd - 6702237: DUNVANT Primary SCHOOL.351...351
Cynradd - 6702238: GWYROSYDD PRIMARY SCHOOL.439...439
Cynradd - 6702239: St Thomas Community Primary School.429...429
Cynradd - 6702240: GOWERTON PRIMARY SCHOOL.408...408
Cynradd - 6702241: Pentre'r Graig Primary School.303...303
Cynradd - 6702242: YGG TANYLAN.189...189
Cynradd - 6702243: Burlais Primary School.551...551
Cynradd - 6702244: Clydach Primary School.243...243
Cynradd - 6702245: Ysgol Gymraeg Y Cwm.140...140
Cynradd - 6702246: Gorseinon Primary School.287...287
Cynradd - 6702247: Brynhyfryd Primary School.468...468
Cynradd - 6703303: ST. DAVID'S RC PRIMARY SCHOOL.167...167
Cynradd - 6703305: ST ILLTYDS PRIMARY.223...223
Cynradd - 6703306: CHRISTCHURCH CHURCH IN WALES.157...157
Cynradd - 6703308: ST JOSEPH'S R.C. PRIMARY.233...233
Cynradd - 6703309: St Josephs Cathedral Primary School.504...504
Uwchradd - 6704031: Cefn Hengoed...790.790
Uwchradd - 6704032: OLCHFA SCHOOL...1,766.1,766
Uwchradd - 6704033: MORRISTON COMPREHENSIVE...972.972
Uwchradd - 6704043: PENTREHAFOD SCHOOL...988.988
Uwchradd - 6704044: BISHOP GORE SCHOOL...1,235.1,235
Uwchradd - 6704062: Penyrheol Comprehensive School...872.872
Uwchradd - 6704063: Gowerton Comprehensive School...1,147.1,147
Uwchradd - 6704069: BISHOPSTON COMPREHENSIVE...1,107.1,107
Uwchradd - 6704072: Pontarddulais Comprehensive School...783.783
Uwchradd - 6704074: Ysgol Gyfun Gwyr...972.972
Uwchradd - 6704075: BIRCHGROVE...438.438
Uwchradd - 6704076: Dylan Thomas Community School...468.468
Uwchradd - 6704078: Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe...804.804
Uwchradd - 6704600: Bishop Vaughan School...1,220.1,220
Arbennig - 6707000: Ysgol Pen-Y-Bryn....128128
Arbennig - 6707008: Ysgol Crug Glas....5757
Cynradd - 6712100: Alltwen Primary School.240...240
Cynradd - 6712101: Blaendulais Primary School.120...120
Cynradd - 6712106: Blaengwrach Primary School.154...154
Cynradd - 6712110: Blaenhonddan Primary School.254...254
Cynradd - 6712119: Baglan Primary School.278...278
Cynradd - 6712128: YGG Cwmllynfell.87...87
Cynradd - 6712129: Creunant Primary School.127...127
Cynradd - 6712134: Crymlyn Primary School.70...70
Cynradd - 6712137: Cwmnedd Primary School.220..