Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl ysgol a sector, 2023
None
[Lleihau]Llywodraethu[Hidlwyd]
-
Llywodraethu 1[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1[Hidlo]
-
Awdurdod lleol 2[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Math[Hidlwyd]
-
Math 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o gyfrwng Cymraeg[Hidlwyd]
-
Math o gyfrwng Cymraeg 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Sector[Hidlo]
-
Sector 1
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Yr holl ysgolionYr holl ysgolionCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolionYr holl ysgolion
Cliciwch yma i ddidoliYsgolion meithrinMeithrin: dan 5 oed.Cliciwch yma i ddidoliYsgolion cynraddCynradd: 3/4 i 10 oed.Cliciwch yma i ddidoliYsgolion canolCanol: 3/4 i 16/18 oed.Cliciwch yma i ddidoliYsgolion uwchraddUwchradd: 11 i 16/18 oed.Cliciwch yma i ddidoliYsgolion arbennigYsgolion arbennig, rhai dydd a rhai preswyl, sy\'n darparu addysg i blant ag Anghenion Addysgol Arbennig na allant gael eu haddysgu\'n foddhaol mewn ysgolion prif ffrwd.
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol271.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol271
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol106.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol106
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol47.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol47
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol144.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol144
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol59.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol59
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol346.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol346
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol86.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol86
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol362.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol362
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol129.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol129
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol69.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol69
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol94.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol94
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol104.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol104
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol279.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol279
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol148.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol148
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol121.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol121
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol163.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol163
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol225.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol225
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol185.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol185
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol185.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol185
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol245.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol245
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol133.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol133
Cynradd - 6602228: Ysgol Parc y Bont.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105
Cynradd - 6603036: Cybi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol453.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol453
Cynradd - 6603037: Ysgol Santes Dwynwen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol123.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol123
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol542.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol542
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol873.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol873
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol717.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol717
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,118.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,118
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol774.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol774
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol349.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol349
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol122122
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol137.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol137
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol135.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol135
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol253.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol253
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol147.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol147
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol54.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol54
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol63.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol63
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol229.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol229
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol124.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol124
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol84.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol84
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol66.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol66
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol146.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol146
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol94.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol94
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol265.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol265
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol33.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol33
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol195.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol195
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol88.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol88
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol78.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol78
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol216.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol216
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol103.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol103
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol114.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol114
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol58.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol58
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol52.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol52
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol134.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol134
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol220.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol220
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol394.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol394
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol207.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol207
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol405.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol405
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol279.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol279
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol104.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol104
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol179.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol179
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol201.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol201
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol32.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol32
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol51.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol51
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol92.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol92
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol109.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol109
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol161.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol161
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol32.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol32
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol46.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol46
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol236.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol236
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol56.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol56
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol54.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol54
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol78.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol78
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol64.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol64
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol225.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol225
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol202.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol202
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol98.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol98
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol163.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol163
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol89.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol89
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol270.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol270
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol231.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol231
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol32.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol32
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol98.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol98
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol32.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol32
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol237.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol237
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol162.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol162
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol410.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol410
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol474.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol474
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol789.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol789
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol388.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol388
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol362.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol362
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol354.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol354
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol388.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol388
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol323.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol323
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,389.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,389
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol496.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol496
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol926.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol926
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol472.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol472
Canol - 6615500: Bro Idris.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol569.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol569
Canol - 6615501: YSGOL Godre'r Berwyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol566.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol566
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol115115
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol115115
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol149.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol149
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol343.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol343
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol24.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol24
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol180.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol180
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol315.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol315
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol189.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol189
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol154.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol154
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol38.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol38
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol457.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol457
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol51.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol51
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol58.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol58
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol203.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol203
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol248.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol248
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol297.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol297
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol269.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol269
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol313.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol313
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol136.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol136
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol185.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol185
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol330.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol330
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol88.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol88
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol74.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol74
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol104.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol104
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol297.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol297
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol114.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol114
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol182.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol182
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol212.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol212
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol336.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol336
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol282.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol282
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol123.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol123
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol421.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol421
Cynradd - 6622275: Ysgol Dyffryn Yr Enfys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol107.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol107
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol122.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol122
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol87.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol87
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol134.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol134
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol71.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol71
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol61.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol61
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth Y Felin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol343.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol343
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol152.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol152
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol71.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol71
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol91.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol91
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol238.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol238
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol234.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol234
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol82.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol82
Uwchradd - 6624022: Ysgol John Bright.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,147.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,147
Uwchradd - 6624023: Ysgol Aberconwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,044.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,044
Uwchradd - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol629.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol629
Uwchradd - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol633.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol633
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol459.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol459
Uwchradd - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol952.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol952
Uwchradd - 6625402: Eirias High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,254.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,254
Uwchradd - 6625403: Ysgol Bryn Elian.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol993.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol993
Arbennig - 6627007: Ysgol Y Gogarth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol275275
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol205.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol205
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol232.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol232
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol438.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol438
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol683.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol683
Cynradd - 6632057: Ysgol y Faenol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol140
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol403.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol403
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol459.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol459
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol406.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol406
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol162.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol162
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol471.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol471
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol48.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol48
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol206.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol206
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol69.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol69
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol310.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol310
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol195.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol195
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol37.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol37
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol99.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol99
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol62.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol62
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol344.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol344
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol172.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol172
Cynradd - 6632255: Rhos Street CP School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol221.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol221
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol292.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol292
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol97.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol97
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol162.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol162
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol359.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol359
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol474.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol474
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol131.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol131
Cynradd - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol114.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol114
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol81.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol81
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol87.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol87
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol112.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol112
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol101.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol101
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol71.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol71
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol87.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol87
Uwchradd - 6634003: Rhyl High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,173.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,173
Uwchradd - 6634014: Prestatyn High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,447.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,447
Uwchradd - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,046.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,046
Uwchradd - 6634026: Denbigh High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol491.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol491
Uwchradd - 6634027: Ysgol Dinas Bran.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,072.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,072
Uwchradd - 6634031: Ysgol Brynhyfryd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,093.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,093
Canol - 6635901: St Brigid's School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol471.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol471
Canol - 6635902: Christ the Word.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol901.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol901
Arbennig - 6637000: YSGOL TIR MORFA.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol116116
Arbennig - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol133133
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol151.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol151
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol141.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol141
Cynradd - 6642004: Westwood CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol225.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol225
Cynradd - 6642012: Ewloe Green.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol388.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol388
Cynradd - 6642013: Bryn Garth CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol82.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol82
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol528.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol528
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol237.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol237
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol67.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol67
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol236.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol236
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol328.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol328
Cynradd - 6642032: Northop Hall.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol184.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol184
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol171.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol171
Cynradd - 6642041: Sealand CP School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol214.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol214
Cynradd - 6642043: Sychdyn CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol159.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol159
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol72.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol72
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol173.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol173
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol113.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol113
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol94.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol94
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol306.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol306
Cynradd - 6642053: Sandycroft CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol366.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol366
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd CP School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol137.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol137
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol635.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol635
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol454.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol454
Cynradd - 6642064: Ysgol y Foel, Cilcain.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35
Cynradd - 6642065: Brynford CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol78.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol78
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol137.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol137
Cynradd - 6642077: Golftyn CP School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol408.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol408
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol135.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol135
Cynradd - 6642081: Y Waun.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol141.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol141
Cynradd - 6642084: Abermorddu CP School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol198.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol198
Cynradd - 6642085: Southdown CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol384.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol384
Cynradd - 6642086: Wepre Community School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol327.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol327
Cynradd - 6642089: Drury Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol152.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol152
Cynradd - 6642091: Cornist Park CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol283.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol283
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol91.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol91
Cynradd - 6642093: Penarlag CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol197.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol197
Cynradd - 6642094: Owen Jones CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol125.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol125
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol261.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol261
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc y Llan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol114.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol114
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol523.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol523
Cynradd - 6642268: Broughton Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol578.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol578
Cynradd - 6642269: Ysgol Cae'r Nant.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol370.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol370
Cynradd - 6642270: Ysgol Penyffordd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol344.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol344
Cynradd - 6642271: Ysgol Ty Ffynnon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol259.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol259
Cynradd - 6642272: Ysgol Maes Y Felin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol298.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol298
Cynradd - 6643002: Nannerch V.C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45
Cynradd - 6643303: Ysgol Yr Esgob C in W.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol63.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol63
Cynradd - 6643306: St Mary's.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol249.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol249
Cynradd - 6643307: St Winefrides.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol179.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol179
Cynradd - 6643308: St David's Catholic Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol83.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol83
Cynradd - 6643311: St Anthony's Catholic Primary.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol81.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol81
Cynradd - 6643312: Venerable Edward Morgan RC.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol213.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol213
Cynradd - 6643316: Trelawnyd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol87.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol87
Cynradd - 6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol87.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol87
Cynradd - 6643330: St. Ethelwolds.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol88.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol88
Cynradd - 6643331: St John the Baptist VA School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105
Cynradd - 6643332: Nercwys VA.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43
Cynradd - 6643333: Hawarden Village VA.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol450.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol450
Cynradd - 6643334: Lixwm VA Church in Wales Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol56.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol56
Uwchradd - 6644000: Hawarden High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,134.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,134
Uwchradd - 6644006: Alun School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,545.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,545
Uwchradd - 6644011: Elfed High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol945.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol945
Uwchradd - 6644012: Ysgol Treffynnon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol508.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol508
Uwchradd - 6644013: St. David's High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol325.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol325
Uwchradd - 6644017: Castell Alun High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,295.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,295
Uwchradd - 6644018: Maes Garmon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol574.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol574
Uwchradd - 6644021: Flint High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol822.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol822
Uwchradd - 6644022: Connah's Quay High School,.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,085.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,085
Uwchradd - 6644042: Argoed School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol544.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol544
Uwchradd - 6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol806.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol806
Cynradd - 6645200: Derwen Foundation School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol202.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol202
Arbennig - 6647020: Pen Coch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol101101
Arbennig - 6647021: Ysgol Maes Hyfryd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol119119
Meithrin - 6651007: Ysgol Cae'r Gwenyn55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55
Cynradd - 6652076: The Rofft CP School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol226.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol226
Cynradd - 6652137: Froncysyllte.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25
Cynradd - 6652138: Garth CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55
Cynradd - 6652139: Ysgol Cynddelw.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol90
Cynradd - 6652140: Llanarmon DC School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20
Cynradd - 6652149: Ysgol Acrefair.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol209.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol209
Cynradd - 6652151: Cefn Mawr C P School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol192.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol192
Cynradd - 6652160: Ysgol Maes-y-Llan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol149.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol149
Cynradd - 6652162: Ysgol Min y Ddol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol115
Cynradd - 6652173: Alexandra C P School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol377.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol377
Cynradd - 6652176: Brynteg C P School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol187.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol187
Cynradd - 6652178: BWLCHGWYN SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111
Cynradd - 6652179: Ysgol Tan-y-Fron.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol146.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol146
Cynradd - 6652187: Black Lane C P School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol148.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol148
Cynradd - 6652191: Rhosddu County Primary.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol288.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol288
Cynradd - 6652200: Rhostyllen CP School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol222.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol222
Cynradd - 6652204: Ysgol Deiniol C P.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol172.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol172
Cynradd - 6652208: Barker's Lane CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol237.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol237
Cynradd - 6652209: Wat's Dyke County Primary.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol305.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol305
Cynradd - 6652224: Ysgol Bryn Tabor.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol241.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol241
Cynradd - 6652232: Ysgol Sant Dunawd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol91.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol91
Cynradd - 6652235: Holt C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol58.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol58
Cynradd - 6652238: Ysgol Bodhyfryd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol330.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol330
Cynradd - 6652259: Ysgol I.D. Hooson.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol246.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol246
Cynradd - 6652263: Ysgol Plas Coch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol298.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol298
Cynradd - 6652266: Penygelli C P School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol287.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol287
Cynradd - 6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol215.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol215
Cynradd - 6652268: Ysgol Heulfan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol347.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol347
Cynradd - 6652269: Hafod y Wern Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol288.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol288
Cynradd - 6652270: Gwenfro Community Primary.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol324.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol324
Cynradd - 6652271: Park Community Primary School Llay.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol331.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol331
Cynradd - 6652272: Rhosymedre Community Primary.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol236.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol236
Cynradd - 6652273: Ysgol Maes y Mynydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol296.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol296
Cynradd - 6652274: Gwersyllt Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol245.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol245
Cynradd - 6652275: Penycae Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol206.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol206
Cynradd - 6652276: Acton Primary.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol353.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol353
Cynradd - 6652277: Victoria Community Primary.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol445.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol445
Cynradd - 6652278: Ysgol Y Waun.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol325.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol325
Cynradd - 6652279: Ysgol Bro Alun.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol279.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol279
Cynradd - 6652280: Ysgol Yr Hafod, Johnstown.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol338.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol338
Cynradd - 6652281: Borras Park Community Primary.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol455.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol455
Cynradd - 6652282: Ysgol Llan y pwll.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14
Cynradd - 6653028: St Peter's School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol205.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol205
Cynradd - 6653036: Pentre CIW Voluntary Controlled.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55
Cynradd - 6653042: Eyton Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60
Cynradd - 6653054: BORDERBROOK SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16
Cynradd - 6653055: St Giles Controlled Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol371.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol371
Cynradd - 6653301: BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45
Cynradd - 6653305: Madras VA School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol120
Cynradd - 6653326: St Chad's Church in Wales Aided School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol98.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol98
Cynradd - 6653334: St Mary's RC Primary.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol357.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol357
Cynradd - 6653337: Minera.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol107.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol107
Cynradd - 6653338: All Saints Voluntary Aided Sch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol326.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol326
Cynradd - 6653341: St Mary's Church in Wales.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol215.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol215
Cynradd - 6653342: Brymbo Aided (St. Mary's).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol143.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol143
Cynradd - 6653343: St Anne's Catholic Primary.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol174.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol174
Cynradd - 6653346: St Mary's Overton.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol151.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol151
Cynradd - 6653347: St Paul's Voluntary Aided.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43
Uwchradd - 6654029: Grango.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol554.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol554
Uwchradd - 6654032: YSGOL MORGAN LLWYD.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol870.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol870
Uwchradd - 6654033: Ysgol Bryn Alyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol676.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol676
Uwchradd - 6654034: Darland High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol765.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol765
Uwchradd - 6654044: Ysgol Rhiwabon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol536.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol536
Uwchradd - 6654048: Rhosnesni High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,032.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,032
Uwchradd - 6654049: Ysgol Clywedog.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol830.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol830
Uwchradd - 6654603: St Joseph's Catholic and Anglican High.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol721.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol721
Uwchradd - 6655401: THE MAELOR SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol800.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol800
Arbennig - 6657005: St Christophers School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol270270
Cynradd - 6662002: ABERMULE PRIMARY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol76.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol76
Cynradd - 6662003: ARDDLEEN C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol114.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol114
Cynradd - 6662005: BERRIEW C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100
Cynradd - 6662008: CAERSWS C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol84.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol84
Cynradd - 6662009: CARNO C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol46.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol46
Cynradd - 6662010: CARREGHOFA C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol114.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol114
Cynradd - 6662018: LEIGHTON C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73
Cynradd - 6662019: YSGOL LLANBRYNMAIR.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41
Cynradd - 6662020: LLANDINAM C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol42.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol42
Cynradd - 6662033: MEIFOD C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol63.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol63
Cynradd - 6662040: PENYGLODDFA C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol285.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol285
Cynradd - 6662041: PONTROBERT C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol57.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol57
Cynradd - 6662044: YSGOL DYFFRYN TRANNON.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol101.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol101
Cynradd - 6662049: GUILSFIELD C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol179.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol179
Cynradd - 6662050: LLANIDLOES C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol280.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol280
Cynradd - 6662051: BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol147.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol147
Cynradd - 6662053: BRYNHAFREN C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31
Cynradd - 6662054: CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol47.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol47
Cynradd - 6662058: YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73
Cynradd - 6662059: YSGOL PENNANT.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol77.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol77
Cynradd - 6662060: MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol118.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol118
Cynradd - 6662062: TREOWEN C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol114.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol114
Cynradd - 6662066: FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44
Cynradd - 6662068: LLANBISTER C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60
Cynradd - 6662070: YSGOL CEFNLLYS.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol213.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol213
Cynradd - 6662071: LLANFIHANGEL RHYDITHON C.P..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34
Cynradd - 6662075: PRESTEIGNE C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol169.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol169
Cynradd - 6662076: RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol49.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol49
Cynradd - 6662077: CROSSGATES C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol123.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol123
Cynradd - 6662079: MOUNT STREET C.P. JUNIOR.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol174.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol174
Cynradd - 6662080: MOUNT STREET C.P. INFANTS.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol143.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol143
Cynradd - 6662084: YSGOL DOLAFON.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol58.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol58
Cynradd - 6662089: BUILTH WELLS C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol209.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol209
Cynradd - 6662092: SENNYBRIDGE C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol118.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol118
Cynradd - 6662113: CRICKHOWELL C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol200.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol200
Cynradd - 6662115: CRADOC C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol102.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol102
Cynradd - 6662116: HAY-ON-WYE C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol175.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol175
Cynradd - 6662117: LLANGYNIDR C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110
Cynradd - 6662122: IRFON VALLEY C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43
Cynradd - 6662125: LLANFAES C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol219.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol219
Cynradd - 6662127: YSGOL Y BANNAU.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol108.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol108
Cynradd - 6662129: YSGOL RHIW BECHAN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol169.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol169
Cynradd - 6662146: LLANRHAEADR YM MOCHNANT C.P. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol79.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol79
Cynradd - 6662147: YSGOL BRO CYNLLAITH.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27
Cynradd - 6662148: YSGOL DAFYDD LLWYD.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol183.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol183
Cynradd - 6662149: YSGOL Y CRIBARTH.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol145.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol145
Cynradd - 6662150: YSGOL GOLWG Y CWM.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol215.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol215
Cynradd - 6662151: YSGOL BRO TAWE.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol205.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol205
Cynradd - 6662152: YSGOL GYMRAEG DYFFRYN Y GLOWYR.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol407.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol407
Cynradd - 6662153: YSGOL Y MYNYDD DU.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol106.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol106
Cynradd - 6662154: Ysgol Gymraeg y Trallwng.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol89.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol89
Cynradd - 6662155: YSGOL CALON Y DDERWEN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol230.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol230
Cynradd - 6663000: LLANFECHAIN C.I.W. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34
Cynradd - 6663002: MONTGOMERY C.I.W. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111
Cynradd - 6663016: FORDEN C.I.W. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol61.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol61
Cynradd - 6663021: LLANDYSILIO C.I.W. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol59.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol59
Cynradd - 6663026: GLADESTRY C.I.W. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40
Cynradd - 6663030: YSGOL TREFONNEN CHURCH IN WALES COMMUNITY PRIMARY.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol207.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol207
Cynradd - 6663031: NEWBRIDGE-ON-WYE CHURCH IN WALES SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol113.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol113
Cynradd - 6663033: CLYRO C.I.W. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol81.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol81
Cynradd - 6663035: KNIGHTON CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol200.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol200
Cynradd - 6663036: RHAYADER C.I.W. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol239.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol239
Cynradd - 6663037: LLANELWEDD CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol108.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol108
Cynradd - 6663046: LLANGEDWYN PRIMARY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13
Cynradd - 6663050: LLANGORS C.I.W. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol160.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol160
Cynradd - 6663051: WELSHPOOL CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol296.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol296
Cynradd - 6663301: ST. MICHAEL'S C.I.W. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100
Cynradd - 6663303: LLANSANTFFRAID C.I.W.A..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol123.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol123
Cynradd - 6663316: LLANBEDR C.I.W. (AIDED).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43
Cynradd - 6663317: ARCHDEACON GRIFFITHS C.I.W. PRIMARY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol157.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol157
Cynradd - 6663318: PRIORY CHURCH IN WALES SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol159.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol159
Cynradd - 6663320: ST MARY'S R.C. (A) SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol64.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol64
Cynradd - 6663322: LLANGATTOCK C.I.W. SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol112.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol112
Cynradd - 6663323: YSGOL CWM BANWY.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45
Uwchradd - 6664002: LLANIDLOES HIGH SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol702.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol702
Uwchradd - 6664011: Newtown High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol964.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol964
Uwchradd - 6664013: WELSHPOOL HIGH SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol794.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol794
Uwchradd - 6664021: Ysgol Maesydderwen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol536.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol536
Uwchradd - 6664022: BRECON HIGH SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol559.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol559
Uwchradd - 6664023: Gwernyfed High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol530.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol530
Uwchradd - 6664024: Crickhowell High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol953.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol953
Uwchradd - 6664025: Ysgol Calon Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,015.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,015
Canol - 6665500: Ysgol Bro Hyddgen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol441.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol441
Canol - 6665501: Ysgol Llanfyllin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol777.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol777
Canol - 6665502: Ysgol Bro Caereinion.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol572.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol572
Arbennig - 6667001: BRYNLLYWARCH HALL SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5353
Arbennig - 6667002: YSGOL CEDEWAIN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105105
Arbennig - 6667004: YSGOL PENMAES.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100100
Cynradd - 6672281: YSGOL GYMUNEDOL GYNRADD ABERAERON.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol227.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol227
Cynradd - 6672285: YSGOL GYMUNEDOL CILIAU PARC.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol71.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol71
Cynradd - 6672288: YSGOL GYMUNEDOL DIHEWYD.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28
Cynradd - 6672289: YSGOL GYMUNEDOL FELINFACH.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol59.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol59
Cynradd - 6672291: YSGOL GYMUNEDOL LLANARTH.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol63.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol63
Cynradd - 6672293: YSGOL GYMUNEDOL LLANNON.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43
Cynradd - 6672295: YSGOL GYMUNEDOL CEI NEWYDD.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85
Cynradd - 6672298: YSGOL GYMUNEDOL TALGARREG.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol37.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol37
Cynradd - 6672299: YR YSGOL GYMUNEDOL GYMRAEG.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol407.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol407
Cynradd - 6672303: YSGOL GYMUNEDOL COMINS COCH.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol148.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol148
Cynradd - 6672308: YSGOL GYMUNEDOL LLANFARIAN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol38.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol38
Cynradd - 6672309: YSGOL GYMUNEDOL LLANFIHANGEL-Y-CREUDDYN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23
Cynradd - 6672310: YSGOL GYMUNEDOL LLANGWYRYFON.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27
Cynradd - 6672311: YSGOL LLANILAR.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111
Cynradd - 6672312: YSGOL GYMUNEDOL MYNACH.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol36.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol36
Cynradd - 6672313: YSGOL PENLLWYN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol38.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol38
Cynradd - 6672314: YSGOL GYMUNEDOL LLWYNYREOS.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol254.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol254
Cynradd - 6672315: YSGOL GYMUNEDOL SYR JOHN RHYS.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22
Cynradd - 6672316: YSGOL GYMUNEDOL RHYDYPENNAU.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol203.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol203
Cynradd - 6672317: YSGOL GYMUNEDOL TALYBONT.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol80
Cynradd - 6672319: YSGOL GYMUNEDOL ABERPORTH.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol188.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol188
Cynradd - 6672323: YSGOL GYMUNEDOL LLECHRYD.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol63.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol63
Cynradd - 6672324: YSGOL GYMUNEDOL PENPARC.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol92.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol92
Cynradd - 6672353: YSGOL GYMUNEDOL PONTRHYDFENDIGAID.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68
Cynradd - 6672361: YSGOL GYMUNEDOL PLASCRUG.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol459.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol459
Cynradd - 6672362: YSGOL CRAIG YR WYLFA.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26
Cynradd - 6672363: YSGOL PENRHYNCOCH.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol99.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol99
Cynradd - 6672366: YSGOL GYMUNEDOL Y DDERI.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol108.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol108
Cynradd - 6672367: YSGOL GYMUNEDOL CENARTH.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol87.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol87
Cynradd - 6672368: YSGOL GYNRADD ABERTEIFI.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol413.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol413
Cynradd - 6672369: YSGOL BRO SION CWILT.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110
Cynradd - 6672371: YSGOL GYNRADD T LLEW JONES.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol164.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol164
Cynradd - 6672372: YSGOL RHOS HELYG.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol61.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol61
Cynradd - 6673058: YSGOL WIRFODDOL MYFENYDD.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73
Cynradd - 6673061: YSGOL DYFFRYN CLEDLYN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol118.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol118
Cynradd - 6673318: ST PADARN'S ROMAN CATHOLIC PRIMARY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol142.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol142
Uwchradd - 6674042: GYFUN ABERAERON COMPREHENSIVE.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol585.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol585
Uwchradd - 6674044: Ysgol Uwchradd Aberteifi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol604.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol604
Uwchradd - 6674047: Penglais School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,085.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,085
Uwchradd - 6674048: YSGOL GYFUN PENWEDDIG.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol619.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol619
Canol - 6675500: Ysgol Bro Pedr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,016.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,016
Canol - 6675501: Ysgol Henry Richard.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol365.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol365
Canol - 6675502: Ysgol Bro Teifi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol918.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol918
Cynradd - 6682203: Sageston Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol115
Cynradd - 6682209: Ysgol Gynradd Gymunedol Eglwyswrw.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol96.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol96
Cynradd - 6682212: Ysgol Gymunedol Wdig / Goodwick Community School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol120
Cynradd - 6682214: Fenton Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol398.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol398
Cynradd - 6682220: Johnston Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol254.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol254
Cynradd - 6682222: Lamphey CP School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol202.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol202
Cynradd - 6682223: Ysgol Gymunedol Brynconin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75
Cynradd - 6682228: Hook CP School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol77.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol77
Cynradd - 6682231: Ysgol Llanychllwydog.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26
Cynradd - 6682233: Ysgol Gymunedol Maenclochog.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol102.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol102
Cynradd - 6682242: Narberth Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol295.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol295
Cynradd - 6682243: Ysgol Bro Ingli.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol98.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol98
Cynradd - 6682250: Puncheston Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol79.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol79
Cynradd - 6682253: Ysgol Llandudoch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol92.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol92
Cynradd - 6682254: Wolfscastle Communty Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol52.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol52
Cynradd - 6682258: Saundersfoot Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol204.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol204
Cynradd - 6682260: Stepaside Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol116.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol116
Cynradd - 6682261: Templeton Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol126.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol126
Cynradd - 6682266: Tavernspite Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol228.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol228
Cynradd - 6682270: Ysgol Gymunedol Croesgoch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol106.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol106
Cynradd - 6682271: Broad Haven CP School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol92.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol92
Cynradd - 6682273: Roch Community School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol151.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol151
Cynradd - 6682384: Coastlands CP School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol104.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol104
Cynradd - 6682385: Ysgol Clydau.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40
Cynradd - 6682386: Pembroke Dock Community School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol633.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol633
Cynradd - 6682387: Monkton Priory Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol219.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol219
Cynradd - 6682388: Golden Grove CP School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol381.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol381
Cynradd - 6682389: Ysgol Glannau Gwaun.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol263.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol263
Cynradd - 6682391: Prendergast Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol406.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol406
Cynradd - 6682392: Pennar CP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol261.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol261
Cynradd - 6682393: Neyland Community School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol311.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol311
Cynradd - 6682395: Ysgol Hafan Y Mor.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol230.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol230
Cynradd - 6682396: Milford Haven Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol619.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol619
Cynradd - 6682397: Waldo Williams Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol219.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol219
Cynradd - 6683035: Cilgerran Church in Wales VC School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol124.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol124
Cynradd - 6683036: Cosheston VC School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol67.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol67
Cynradd - 6683040: Cleddau Reach VC School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol242.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol242
Cynradd - 6683042: Manorbier Church in Wales VC School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol29.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol29
Cynradd - 6683050: Spittal Church in Wales VC School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol112.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol112
Cynradd - 6683055: St Florence Church in Wales VC School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol69.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol69
Cynradd - 6683058: Ysgol Ger y Llan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol99.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol99
Cynradd - 6683059: Tenby VC.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol261.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol261
Cynradd - 6683060: Penrhyn Church in Wales VC School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol86.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol86
Cynradd - 6683061: Gelliswick VC School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol497.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol497
Cynradd - 6683311: Holy Name RC School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol129.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol129
Cynradd - 6683313: Mary Immaculate Catholic School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol199.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol199
Cynradd - 6683314: St Francis Catholic School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol145.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol145
Cynradd - 6683315: St Aidans Church in Wales VA School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol76.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol76
Cynradd - 6683319: St Teilos RC School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol79.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol79
Cynradd - 6683320: St Marks Church in Wales VA School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol130
Cynradd - 6683321: St Oswalds Church in Wales VA School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol140
Uwchradd - 6684031: Ysgol Bro Gwaun.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol594.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol594
Uwchradd - 6684035: Ysgol Greenhill School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol876.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol876
Uwchradd - 6684038: Ysgol Harri Tudur / Henry Tudor School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,203.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,203
Uwchradd - 6684063: Milford Haven School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,075.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,075
Uwchradd - 6684512: Haverfordwest High VC School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,572.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,572
Canol - 6685500: Ysgol Caer Elen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol839.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol839
Canol - 6685501: Ysgol Bro Preseli.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol914.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol914
Canol - 6685900: Ysgol Penrhyn Dewi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol621.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol621
Arbennig - 6687001: Portfield Special School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol174174
Meithrin - 6691000: AMMANFORD NURSERY90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol90
Cynradd - 6692000: CEFNEITHIN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol103.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol103
Cynradd - 6692001: DREFACH.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43
Cynradd - 6692003: LLECHYFEDACH.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol116.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol116
Cynradd - 6692006: Y TYMBL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol128.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol128
Cynradd - 6692007: GORSLAS.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol178.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol178
Cynradd - 6692008: CROSS HANDS.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol135.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol135
Cynradd - 6692009: LLANGAIN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43
Cynradd - 6692014: PENIEL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol124.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol124
Cynradd - 6692018: BANCFFOSFELEN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol53.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol53
Cynradd - 6692019: GWYNFRYN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol62.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol62
Cynradd - 6692020: CARWAY.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68
Cynradd - 6692023: PONTIETS.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28
Cynradd - 6692024: PONTHENRI.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68
Cynradd - 6692034: BANCYFELIN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol56.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol56
Cynradd - 6692037: MEIDRIM.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31
Cynradd - 6692042: SARON.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol236.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol236
Cynradd - 6692043: BETWS.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70
Cynradd - 6692044: TY-CROES.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol190.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol190
Cynradd - 6692050: PARCYRHUN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol212.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol212
Cynradd - 6692052: BLAENAU.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43
Cynradd - 6692057: LLANEDI.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol29.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol29
Cynradd - 6692061: FFAIRFACH.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol91.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol91
Cynradd - 6692065: TALLEY.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55
Cynradd - 6692067: CWRT HENRI.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol58.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol58
Cynradd - 6692080: LLANGADOG.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol89.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol89
Cynradd - 6692084: RHYS PRICHARD.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol217.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol217
Cynradd - 6692098: LLYS HYWEL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol137.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol137
Cynradd - 6692104: BRYNSARON.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol48.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol48
Cynradd - 6692109: LLANPUMSAINT.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30
Cynradd - 6692112: MYNYDDYGARREG.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39
Cynradd - 6692114: JOHNSTOWN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol466.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol466
Cynradd - 6692116: Y DDERWEN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol395.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol395
Cynradd - 6692119: LLANMILOE.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol62.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol62
Cynradd - 6692120: BRYN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol235.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol235
Cynradd - 6692121: BYNEA.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol196.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol196
Cynradd - 6692123: DAFEN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol129.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol129
Cynradd - 6692128: PUM HEOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol97.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol97
Cynradd - 6692131: HENDY.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol184.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol184
Cynradd - 6692135: FFWRNES.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol463.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol463
Cynradd - 6692159: OLD ROAD.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol140
Cynradd - 6692166: LLANSTEFFAN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34
Cynradd - 6692167: LLANNON.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol98.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol98
Cynradd - 6692168: BRYNSIERFEL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol213.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol213
Cynradd - 6692169: BRYNAMAN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol291.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol291
Cynradd - 6692171: MYRDDIN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol118.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol118
Cynradd - 6692173: LLANGUNNOR.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol311.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol311
Cynradd - 6692175: TRIMSARAN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol206.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol206
Cynradd - 6692176: SWISS VALLEY.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol239.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol239
Cynradd - 6692177: PARC Y TYWYN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol278.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol278
Cynradd - 6692178: PEMBREY.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol226.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol226
Cynradd - 6692179: RHYDAMAN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol287.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol287
Cynradd - 6692180: BECA.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol49.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol49
Cynradd - 6692181: LLANDYBIE.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol209.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol209
Cynradd - 6692182: HAFODWENOG.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50
Cynradd - 6692183: TEILO SANT.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol174.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol174
Cynradd - 6692184: LLANYBYDDER.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68
Cynradd - 6692185: LLANDEILO.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol214.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol214
Cynradd - 6692187: CYNWYL ELFED.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60
Cynradd - 6692188: HALFWAY.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol236.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol236
Cynradd - 6692189: PWLL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol76.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol76
Cynradd - 6692190: PENYGAER.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol193.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol193
Cynradd - 6692192: Y CASTELL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol214.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol214
Cynradd - 6692193: PENYGROES.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol167.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol167
Cynradd - 6692194: NANTGAREDIG.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol216.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol216
Cynradd - 6692370: GWENLLIAN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol136.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol136
Cynradd - 6692371: DEWI SANT.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol434.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol434
Cynradd - 6692373: YSGOL GYNRADD PONTYBEREM.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol230.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol230
Cynradd - 6692374: BIGYN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol204.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol204
Cynradd - 6692375: STEBONHEATH.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol315.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol315
Cynradd - 6692379: Y DDWYLAN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol254.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol254
Cynradd - 6692380: RICHMOND PARK.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol218.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol218
Cynradd - 6692384: GRIFFITH JONES.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol305.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol305
Cynradd - 6692385: YSGOL Y FRO.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21
Cynradd - 6692386: CARREG HIRFAEN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol156.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol156
Cynradd - 6692387: CAE'R FELIN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol106.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol106
Cynradd - 6692388: Y BEDOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol309.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol309
Cynradd - 6692389: BRO BRYNACH.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol95.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol95
Cynradd - 6692390: BRYN TEG.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol261.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol261
Cynradd - 6692391: Y FELIN.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol239.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol239
Cynradd - 6692392: BRO BANW.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol487.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol487
Cynradd - 6692393: MAES Y MORFA.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol207.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol207
Cynradd - 6692394: BURRY PORT.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol207.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol207
Cynradd - 6692395: PEN RHOS.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol470.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol470
Cynradd - 6692396: YSGOL GYMRAEG LLANGENNECH.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol396.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol396
Cynradd - 6693000: ABERGWILI.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41
Cynradd - 6693003: LAUGHARNE.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol71.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol71
Cynradd - 6693004: LLANDDAROG.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol74.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol74
Cynradd - 6693013: FERRYSIDE.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30
Cynradd - 6693026: LLANLLWNI.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45
Cynradd - 6693300: ST MARY'S (LLANELLI).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol183.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol183
Cynradd - 6693301: ST MARY'S (CARMARTHEN).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol67.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol67
Cynradd - 6693307: PENBOYR.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol91.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol91
Cynradd - 6693321: PENTIP.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105
Cynradd - 6693322: MODEL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol431.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol431
Uwchradd - 6694029: Ysgol Dyffryn Aman.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,480.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,480
Uwchradd - 6694050: Coedcae School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol900.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol900
Uwchradd - 6694052: Ysgol Gyfun Y Strade.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,216.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,216
Uwchradd - 6694053: Glan-y-Mor School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol591.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol591
Uwchradd - 6694054: Bryngwyn School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,065.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,065
Uwchradd - 6694056: Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol943.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol943
Uwchradd - 6694060: Ysgol Gyfun Emlyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol495.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol495
Uwchradd - 6694063: Queen Elizabeth High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,322.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,322
Uwchradd - 6694064: Ysgol Maes Y Gwendraeth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,108.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,108
Uwchradd - 6694065: Ysgol Bro Dinefwr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,175.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,175
Uwchradd - 6694512: Dyffryn Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol903.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol903
Uwchradd - 6694600: St John Lloyd Catholic Comprehensive School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol476.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol476
Arbennig - 6697000: HEOL GOFFA.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol120120
Cynradd - 6702006: BRYNMILL SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol333.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol333
Cynradd - 6702008: Cadle Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol315.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol315
Cynradd - 6702014: Cwmrhydyceirw Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol554.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol554
Cynradd - 6702017: DANYGRAIG PRIMARY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol248.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol248
Cynradd - 6702021: GENDROS PRIMARY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol302.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol302
Cynradd - 6702023: GLAIS PRIMARY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol118.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol118
Cynradd - 6702027: GRANGE PRIMARY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol131.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol131
Cynradd - 6702032: HAFOD PRIMARY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol239.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol239
Cynradd - 6702036: Ysgol Gymraeg Lon Las.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol507.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol507
Cynradd - 6702040: MORRISTON PRIMARY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol177.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol177
Cynradd - 6702042: OYSTERMOUTH PRIMARY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol217.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol217
Cynradd - 6702048: PENTRECHWYTH PRIMARY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol144.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol144
Cynradd - 6702051: PLASMARL PRIMARY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol216.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol216
Cynradd - 6702054: SKETTY PRIMARY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol473.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol473