Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl ysgol a sector, 2018
None
[Lleihau]Llywodraethu[Hidlwyd]
-
Llywodraethu 1[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1[Hidlo]
-
Awdurdod lleol 2[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Math[Hidlwyd]
-
Math 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o gyfrwng Cymraeg[Hidlwyd]
-
Math o gyfrwng Cymraeg 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Sector[Hidlo]
-
Sector 1
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Yr holl ysgolionCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolion
Cliciwch yma i ddidoliYsgolion meithrinCliciwch yma i ddidoliYsgolion cynraddCliciwch yma i ddidoliYsgolion canolCliciwch yma i ddidoliYsgolion uwchraddCliciwch yma i ddidoliYsgolion arbennig
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch.294...294
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.48...48
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern.98...98
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.77...77
6602134: Ysgol Gymuned Bodorgan.21...21
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.59...59
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn.53...53
6602138: Ysgol Cemaes.71...71
6602139: Ysgol Gymuned Dwyran.36...36
6602140: Ysgol Esceifiog.148...148
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn.27...27
6602142: Ysgol Gymuned Y Ffridd.97...97
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.79...79
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch.27...27
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll.355...355
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell.77...77
6602154: Ysgol Y Graig.378...378
6602155: Ysgol Gynradd Llangoed.82...82
6602156: Ysgol Henblas.83...83
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-Y-Medd.142...142
6602160: Ysgol Pencarnisiog.72...72
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.102...102
6602162: Ysgol Penysarn.92...92
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.116...116
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.71...71
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol.67...67
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn.43...43
6602168: Ysgol Gymuned y Fali.97...97
6602169: Ysgol Llanfawr.316...316
6602170: Ysgol Goronwy Owen.135...135
6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch.50...50
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.122...122
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan.154...154
6602175: Ysgol Gynradd Y Borth.263...263
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.189...189
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.141...141
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir.224...224
6602227: Ysgol Rhyd y Llan.142...142
6603034: Ysgol Gynradd Parc Y Bont.119...119
6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo.45...45
6603036: Ysgol Cybi.489...489
6603304: Ysgol Santes Fair.173...173
6604025: Ysgol Syr Thomas Jones...479.479
6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi...818.818
6604027: Ysgol Gyfun Llangefni...670.670
6604028: Ysgol David Hughes...1,101.1,101
6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern...649.649
6605200: Ysgol Caergeiliog.435...435
6607011: Canolfan Addysg Y Bont....9292
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni.150...150
6612004: Ysgol Gynradd Nefyn.162...162
6612006: Ysgol Llanrug.255...255
6612008: Ysgol Gynradd Abererch.82...82
6612009: Ysgol Abersoch.15...15
6612010: Ysgol Beddgelert.18...18
6612011: Ysgol Bethel.140...140
6612013: Ysgol Bodfeurig.73...73
6612015: Ysgol Gynradd Borth-Y-Gest.68...68
6612017: Ysgol Brynaerau.66...66
6612026: Ysgol Y Gelli.227...227
6612028: Ysgol Penybryn.125...125
6612033: Ysgol Treferthyr.110...110
6612035: Ysgol Cwm Y Glo.16...16
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.47...47
6612039: Ysgol Crud-Y-Werin.62...62
6612042: Ysgol Dolbadarn.172...172
6612046: Ysgol Gynradd Edern.78...78
6612047: Ysgol Felinwnda.22...22
6612048: Ysgol Bro Plenydd.79...79
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.50...50
6612051: Ysgol Glanadda.43...43
6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn.16...16
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.79...79
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.45...45
6612069: Ysgol Llanllechid.273...273
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni.83...83
6612075: Ysgol Babanod Morfa Nefyn.37...37
6612078: Ysgol Baladeulyn.29...29
6612081: Ysgol Gynradd Nebo.23...23
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.52...52
6612089: Ysgol Bro Lleu.211...211
6612093: Ysgol Gynradd Pentreuchaf.112...112
6612097: Ysgol Rhiwlas.39...39
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan.38...38
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.90...90
6612103: Ysgol Sarn Bach.55...55
6612104: Ysgol Eifion Wyn.202...202
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn.99...99
6612110: Ysgol Y Gorlan.117...117
6612111: Ysgol Yr Eifl.57...57
6612112: Ysgol Gynradd Tudweiliog.52...52
6612113: Ysgol Waunfawr.142...142
6612116: Ysgol Glancegin.245...245
6612118: Ysgol Babanod Coedmawr.28...28
6612119: Ysgol Yr Hendre.406...406
6612122: Ysgol Bontnewydd.194...194
6612123: Ysgol Gymraeg Y Garnedd.339...339
6612125: Ysgol Cymerau.355...355
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod).144...144
6612127: Ysgol Y Felinheli.189...189
6612180: Ysgol Bro Tegid.130...130
6612181: Ysgol y Traeth.203...203
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.65...65
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy.73...73
6612190: Ysgol Bro Cynfal.61...61
6612192: Ysgol Edmwnd Prys.35...35
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr.49...49
6612198: Ysgol Y Garreg.28...28
6612199: Ysgol O M Edwards.109...109
6612205: Ysgol Manod.102...102
6612207: Ysgol Gynradd Pennal.22...22
6612208: Ysgol Cefn Coch.185...185
6612210: Ysgol Talsarnau.47...47
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.73...73
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.245...245
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn.76...76
6612214: Ysgol Bro Tryweryn.51...51
6612219: Ysgol Tanycastell.77...77
6612220: Ysgol Ffridd Y Llyn.63...63
6612221: Ysgol Maenofferen.240...240
6612227: Ysgol Hirael.186...186
6612228: Ysgol Craig y Deryn.119...119
6612229: Ysgol Bro Llifon.145...145
6613004: Ysgol Pont Y Gof.111...111
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla.286...286
6613009: Ysgol Y Faenol.217...217
6613010: Ysgol Foel Gron.40...40
6613013: Ysgol Llandygai.148...148
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog.50...50
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy.22...22
6613029: Ysgol Tregarth.113...113
6613030: Ysgol Cae Top.237...237
6613300: Ysgol Santes Helen.92...92
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.122...122
6613305: Ysgol Beuno Sant.40...40
6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda...443.443
6614003: Ysgol Botwnnog...387.387
6614004: Ysgol Brynrefail...694.694
6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle...432.432
6614009: Ysgol Eifionydd...364.364
6614031: Ysgol Y Moelwyn...312.312
6614032: Ysgol Uwchradd Tywyn...275.275
6614033: Ysgol Y Berwyn...325.325
6614034: Ysgol Ardudwy...286.286
6614036: Ysgol Friars...1,219.1,219
6614037: Ysgol Tryfan...435.435
6614039: Ysgol Syr Hugh Owen...837.837
6614040: Ysgol Glan Y Mor...483.483
6615500: Ysgol Bro Idris..615..615
6617002: Ysgol Pendalar....113113
6617010: Ysgol Hafod Lon....102102
6622002: Ysgol Dolgarrog.72...72
6622012: Ysgol Betws Y Coed.28...28
6622023: Ysgol Capelulo.142...142
6622038: Ysgol Deganwy.328...328
6622043: Ysgol Dolwyddelan.20...20
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.174...174
6622053: Ysgol Glanwydden.301...301
6622061: Ysgol Tudno.209...209
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd.162...162
6622086: Ysgol Penmachno.51...51
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos.474...474
6622104: Ysgol Talhaiarn.53...53
6622106: Ysgol Babanod Mochdre.81...81
6622107: Ysgol Tal-y-Bont.30...30
6622108: Ysgol T. Gwynn Jones.228...228
6622110: Ysgol Maes Owen.221...221
6622111: Ysgol Glan Gele.278...278
6622112: Ysgol Glan Morfa.257...257
6622114: Ysgol Bod Alaw.302...302
6622115: Ysgol Pant Y Rhedyn.137...137
6622118: Ysgol Y Foryd.238...238
6622121: Ysgol Craig Y Don.404...404
6622123: Ysgol Cerrigydrudion.81...81
6622131: Ysgol Llannefydd.34...34
6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.59...59
6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.100...100
6622221: Ysgol Sant Elfod.312...312
6622222: Ysgol Capel Garmon.17...17
6622225: Ysgol Glan Conwy.121...121
6622264: Ysgol Cynfran.206...206
6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.230...230
6622269: Ysgol Cystennin.62...62
6622270: Ysgol Pentrefoelas.35...35
6622271: Ysgol Bro Gwydir.352...352
6622272: Ysgol Nant Y Groes.302...302
6622273: Ysgol Swn Y Don.130...130
6622274: Ysgol Awel y Mynydd.447...447
6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan.135...135
6623021: Ysgol Llangelynnin.86...86
6623024: Ysgol Pencae.163...163
6623032: Ysgol Ysbyty Ifan.17...17
6623038: Ysgol St. George.67...67
6623039: Ysgol Llanddoged.51...51
6623040: Ysgol Eglwysbach.75...75
6623043: Ysgol Porth y Felin.344...344
6623059: Ysgol Llanddulas.160...160
6623062: Ysgol Betws yn Rhos.62...62
6623302: Ysgol Bodafon.102...102
6623303: Ysgol Bendigaid William Davies.114...114
6623307: Ysgol San Sior.246...246
6623333: Ysgol Sant Joseph.235...235
6623340: Ysgol y Plas.74...74
6624022: Ysgol John Bright...1,259.1,259
6624023: Ysgol Aberconwy...764.764
6624035: Ysgol Dyffryn Conwy...661.661
6624038: Ysgol Y Creuddyn...562.562
6625201: Ysgol Pen Y Bryn.442...442
6625400: Ysgol Emrys Ap Iwan...960.960
6625402: Eirias High School...1,360.1,360
6625403: Ysgol Bryn Elian...964.964
6627007: Ysgol Y Gogarth....221221
6632011: Ysgol Hiraddug.216...216
6632037: Ysgol Y Castell Cp.216...216
6632038: Christ Church Primary School.447...447
6632039: Ysgol Llywelyn.696...696
6632057: Ysgol Y Faenol.152...152
6632059: Ysgol Penmorfa Cp.457...457
6632060: Ysgol Emmanuel.469...469
6632066: Ysgol Dewi Sant.517...517
6632067: Ysgol Melyd.148...148
6632070: Ysgol Bodfari.35...35
6632072: Ysgol Bryn Hedydd.477...477
6632124: Ysgol Cefn Meiriadog.72...72
6632125: Frongoch Juniors.198...198
6632127: Ysgol Henllan.64...64
6632134: Ysgol Twm o'r Nant.309...309
6632135: Ysgol Bryn Clwyd.32...32
6632136: Ysgol Y Parc.219...219
6632164: Ysgol Gellifor.64...64
6632168: Ysgol Pentrecelyn.44...44
6632169: Ysgol Rhewl.26...26
6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch.40...40
6632215: Ysgol Carrog.54...54
6632216: Ysgol Caer Drewyn.122...122
6632219: Ysgol Bro Elwern.53...53
6632227: Ysgol Y Llys.378...378
6632234: Ysgol Bryn Collen.169...169
6632255: Rhos Street Cp School.173...173
6632256: Ysgol Pen Barras.256...256
6632261: Ysgol Bro Cinmeirch.90...90
6632262: Ysgol Bro Famau.81...81
6632263: Ysgol Gymraeg Y Gwernant.149...149
6632264: Ysgol Clawdd Offa.397...397
6632265: Bodnant Community Primary School.471...471
6632266: Ysgol Pendref.158...158
6632267: Ysgol Bro Dyfrdwy.122...122
6632268: Ysgol Carreg Emlyn.85...85
6633020: Ysgol Tremeirchion.73...73
6633024: St Asaph Infants School.103...103
6633044: Ysgol Llanbedr.53...53
6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.108...108
6633050: Ysgol Borthyn.119...119
6633057: Ysgol Pant Pastynog.71...71
6633061: Ysgol Dyffryn Ial.57...57
6633062: Ysgol Esgob Morgan C.I.W. Voluntary Controlled Primary School.106...106
6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School.314...314
6633316: Ysgol Trefnant.84...84
6634003: Rhyl High School...954.954
6634014: Prestatyn High School...1,415.1,415
6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd...989.989
6634026: Denbigh High School...490.490
6634027: Ysgol Dinas Bran...1,016.1,016
6634031: Ysgol Brynhyfryd...977.977
6634601: Blessed Edward Jones High School...264.264
6635901: St Brigid's School..472..472
6637000: Ysgol Tir Morfa....137137
6637010: Ysgol Plas Brondyffryn....140140
6642002: Ysgol Glan Aber.153...153
6642003: Ysgol Merllyn.170...170
6642004: Westwood Cp.237...237
6642012: Ewloe Green.390...390
6642013: Bryn Garth Cp.104...104
6642015: Ysgol Gwynedd Cp.518...518
6642018: Ysgol Maesglas.256...256
6642021: Ysgol Gymraeg Mornant.38...38
6642024: Ysgol Estyn Community School.238...238
6642026: Lixwm Cp School.59...59
6642028: Ysgol Glanrafon.330...330
6642032: Northop Hall.214...214
6642040: Wood Memorial Primary School.160...160
6642041: Sealand Cp School.216...216
6642043: Sychdyn Cp.184...184
6642044: Trelogan Primary.83...83
6642046: Bryn Pennant Cp.132...132
6642049: Ysgol Bro Carmel.190...190
6642050: Rhos Helyg School.154...154
6642051: Ysgol Terrig.59...59
6642052: Ysgol Bryn Deva.302...302
6642053: Sandycroft Cp.355...355
6642056: Gwernymynydd Cp School.74...74
6642061: Queensferry Community Primary School.175...175
6642062: Ysgol Bryn Coch.643...643
6642063: Mountain Lane Primary School.456...456
6642064: Ysgol Y Foel, Cilcain.50...50
6642065: Brynford Cp.76...76
6642068: Ysgol Bryn Gwalia.198...198
6642077: Golftyn Cp School.455...455
6642078: Saltney Ferry Cp.112...112
6642081: Y Waun.103...103
6642082: Ysgol Gwenffrwd.188...188
6642084: Abermorddu Cp School.214...214
6642085: Southdown Cp.414...414
6642086: Wepre Community School.349...349
6642089: Drury Primary School.164...164
6642091: Cornist Park Cp.330...330
6642092: Ysgol Derwenfa Cp.127...127
6642093: Penarlag Cp.206...206
6642094: Owen Jones Cp.140...140
6642237: Gronant Primary School.59...59
6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.241...241
6642266: Ysgol Parc Y Llan.114...114
6642267: Ysgol Mynydd Isa.577...577
6642268: Broughton Primary School.550...550
6642269: Ysgol Cae'r Nant.392...392
6642270: Ysgol Penyffordd.278...278
6642271: Ysgol Ty Ffynnon.258...258
6642272: Ysgol Maes Y Felin.319...319
6643002: Nannerch V.C.P. School.57...57
6643303: Ysgol Yr Esgob C In W.55...55
6643306: St Mary's.290...290
6643307: St Winefrides.165...165
6643308: St David's Catholic Primary School.87...87
6643311: St Anthony's Catholic Primary.149...149
6643312: Venerable Edward Morgan Rc.273...273
6643316: Trelawnyd.100...100
6643320: Ysgol Y Llan Va Primary School Whitford.107...107
6643330: St. Ethelwolds.109...109
6643331: St John The Baptist Va School.110...110
6643332: Nercwys Va.42...42
6643333: Hawarden Village Va.468...468
6644000: Hawarden High School...1,124.1,124
6644006: Alun School...1,568.1,568
6644011: Elfed High School...736.736
6644012: Ysgol Treffynnon...441.441
6644013: St. David's High School...370.370
6644017: Castell Alun High School...1,351.1,351
6644018: Maes Garmon...502.502
6644021: Flint High School...805.805
6644022: Connah's Quay High School,...1,028.1,028
6644042: Argoed High School...530.530
6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School...707.707
6645200: Derwen Foundation School.208...208
6647020: Pen Coch....9696
6647021: Ysgol Maes Hyfryd....113113
6651007: Wrexham Early Years Centre34....34
6652076: The Rofft Cp School.244...244
6652137: Froncysyllte.48...48
6652138: Garth Cp.81...81
6652139: Ysgol Cynddelw.107...107
6652140: Llanarmon Dc School.23...23
6652143: Pontfadog.18...18
6652149: Ysgol Acrefair.225...225
6652151: Cefn Mawr C P School.194...194
6652160: Ysgol Maes-Y-Llan.205...205
6652162: Ysgol Min y Ddol.106...106
6652173: Alexandra C P School.348...348
6652176: Brynteg C P School.189...189
6652178: Bwlchgwyn School.110...110
6652179: Ysgol Tan-y-Fron.150...150
6652187: Black Lane C P School.161...161
6652191: Rhosddu County Primary.294...294
6652200: Rhostyllen Cp School.213...213
6652204: Ysgol Deiniol C P.195...195
6652208: Barker's Lane Cp.229...229
6652209: Wat's Dyke County Primary.334...334
6652224: Ysgol Bryn Tabor.275...275
6652232: Ysgol Sant Dunawd.122...122
6652235: Holt C.P. School.100...100
6652238: Ysgol Bodhyfryd.419...419
6652259: Ysgol I.D. Hooson.320...320
6652263: Ysgol Plas Coch.345...345
6652266: Penygelli C P School.317...317
6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton Cp.215...215
6652268: Ysgol Heulfan.368...368
6652269: Hafod Y Wern Community Primary School.326...326
6652270: Gwenfro Community Primary.368...368
6652271: Park Community Primary School Llay.339...339
6652272: Rhosymedre Community Primary.243...243
6652273: Ysgol Maes y Mynydd.354...354
6652274: Gwersyllt Community Primary School.280...280
6652275: Penycae Community Primary School.226...226
6652276: Acton Primary.468...468
6652277: Victoria Community Primary.465...465
6652278: Ysgol y Waun.354...354
6652279: Ysgol Bro Alun.180...180
6652280: Ysgol Yr Hafod.336...336
6652281: Borras Park Community Primary School.479...479
6653028: St Peter's School.227...227
6653036: Pentre Ciw Voluntary Controlled.84...84
6653042: Eyton Primary School.63...63
6653054: Borderbrook School.30...30
6653055: St Giles Controlled Primary School.424...424
6653301: Bronington Church In Wales V.A.102...102
6653305: Madras Va School.138...138
6653326: St Chad's Church In Wales Aided School.82...82
6653334: St Mary's Rc Primary.397...397
6653337: Minera.107...107
6653338: All Saints Voluntary Aided Sch.293...293
6653341: St Mary's Church In Wales.219...219
6653342: Brymbo Aided (St. Mary's).154...154
6653343: St Anne's Catholic Primary.196...196
6653346: St Mary's Overton.186...186
6653347: St Paul's Voluntary Aided.49...49
6654029: Grango...536.536
6654032: Ysgol Morgan Llwyd...759.759
6654033: Ysgol Bryn Alyn...693.693
6654034: Darland High School...847.847
6654044: Ysgol Rhiwabon...451.451
6654048: Rhosnesni High School...646.646
6654049: Ysgol Clywedog...695.695
6654603: St Joseph's Catholic And Anglican High...701.701
6655401: The Maelor School...785.785
6657005: St Christophers School....295295
6662002: Abermule Primary School.59...59
6662003: Arddleen C.P. School.86...86
6662004: Ysgol Gynradd Gymunedol Dyffryn Banw.26...26
6662005: Berriew C.P. School.74...74
6662008: Caersws C.P. School.55...55
6662009: Ysgol Gynradd Carno.35...35
6662010: Carreghofa C.P. School.101...101
6662018: Leighton C.P. School.63...63
6662019: Ysgol Llanbrynmair.58...58
6662020: Llandinam C.P. School.47...47
6662021: Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion.174...174
6662033: Meifod C.P. School.73...73
6662040: Penygloddfa C.P. School.290...290
6662041: Ysgol Pontrobert.28...28
6662044: Ysgol Dyffryn Trannon.121...121
6662048: Ladywell Green Nurs. & Inf. School.96...96
6662049: Guilsfield C.P. School.151...151
6662050: Llanidloes C.P. School.283...283
6662051: Buttington Trewern C.P. School.156...156
6662053: Brynhafren C.P. School.39...39
6662054: Churchstoke C.P. School.39...39
6662056: Hafren C.P. School.160...160
6662057: Ysgol Gynradd Llanfyllin.153...153
6662058: Ysgol Gynradd Glantwymyn.69...69
6662059: Ysgol Pennant.70...70
6662060: Maesyrhandir C.P. School.193...193
6662062: Treowen C.P. School.146...146
6662066: Franksbridge C.P. School.38...38
6662068: Llanbister C.P. School.41...41
6662070: Llandrindod Wells C.P. School.251...251
6662071: Llanfihangel Rhydithon C.P. School.35...35
6662075: Presteigne C.P. School.161...161
6662076: Radnor Valley C.P. School.67...67
6662077: Crossgates C.P. School.149...149
6662079: Mount Street C.P. Junior.145...145
6662080: Mount Street C.P. Infants.179...179
6662084: Ysgol Dolafon.65...65
6662089: Builth Wells C.P. School.227...227
6662092: Sennybridge C.P. School.139...139
6662113: Crickhowell C.P. School.204...204
6662115: Cradoc C.P. School.133...133
6662116: Hay-on-Wye C.P. School.156...156
6662117: Llangynidr C.P. School.137...137
6662122: Irfon Valley C.P. School.50...50
6662125: Llanfaes C.P. School.225...225
6662127: Ysgol y Bannau.114...114
6662129: Ysgol Rhiw Bechan.172...172
6662146: Llanrhaeadr Ym Mochnant C.P. School.75...75
6662147: Ysgol Bro Cynllaith.29...29
6662148: Ysgol Dafydd Llwyd.169...169
6662149: Ysgol y Cribarth.143...143
6662150: Ysgol Golwg y Cwm.208...208
6662151: Ysgol Bro Tawe.186...186
6662152: Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr.383...383
6662153: Ysgol y Mynydd Du.92...92
6662154: Ysgol Gymraeg y Trallwng.76...76
6663000: Llanfechain C.I.W. School.39...39
6663002: Montgomery C.I.W. School.107...107
6663016: Forden C.I.W. School.75...75
6663021: Llandysilio C.I.W. School.81...81
6663022: Castle Caereinion Church In Wales School.31...31
6663026: Gladestry C.I.W. School.41...41
6663030: Ysgol Trefonnen Church in Wales Community Primary.207...207
6663031: Newbridge-On-Wye Church In Wales School.129...129
6663033: Clyro C.I.W. School.84...84
6663035: Knighton C.I.W. School.226...226
6663036: Rhayader C.I.W. School.171...171
6663037: Llanelwedd Church In Wales Primary School.105...105
6663046: Llangedwyn C In W Primary School.28...28
6663050: Llangors C.I.W. School.155...155
6663051: Welshpool Church in Wales Primary School.318...318
6663301: St. Michael's C.I.W. School.120...120
6663303: Llansantffraid C In W School.100...100
6663316: Llanbedr C.I.W. (Aided).43...43
6663317: Archdeacon Griffiths C.I.W. Primary School.122...122
6663318: Priory Church In Wales School.135...135
6663320: St Mary`s R.C. (A) School.111...111
6663322: Llangattock C.I.W. School.106...106
6664000: Ysgol Uwchradd Caereinion High School...487.487
6664001: Llanfyllin High School...748.748
6664002: Llanidloes High School...545.545
6664011: Newtown High School...1,042.1,042
6664013: Welshpool High School...859.859
6664019: Llandrindod High School...498.498
6664020: Builth Wells High School...526.526
6664021: Ysgol Maesydderwen...501.501
6664022: Brecon High School...477.477
6664023: Gwernyfed High School...438.438
6664024: Crickhowell High School...871.871
6665200: Ysgol Gynradd Llanerfyl.32...32
6665500: Ysgol Bro Hyddgen..488..488
6667001: Ysgol Neuadd Brynllywarch Hall School....5555
6667002: Ysgol Cedewain....108108
6667004: Ysgol Penmaes....104104
6672281: Ysgol Gymunedol Gynradd Aberaeron.221...221
6672284: Ysgol Gymunedol Cilcennin.17...17
6672285: Ysgol Gymunedol Ciliau Parc.79...79
6672288: Ysgol Gymunedol Dihewyd.28...28
6672289: Ysgol Gymunedol Felinfach.46...46
6672291: Ysgol Gymunedol Llanarth.55...55
6672293: Ysgol Gymunedol Llannon.41...41
6672295: Ysgol Gymunedol Cei Newydd.96...96
6672298: Ysgol Gymunedol Talgarreg.55...55
6672299: Yr Ysgol Gymunedol Gymraeg.423...423
6672303: Ysgol Gymunedol Comins Coch.185...185
6672308: Ysgol Gymunedol Llanfarian.52...52
6672309: Ysgol Gymunedol Llanfihangel-Y-Creuddyn.38...38
6672310: Ysgol Gymunedol Llangwyryfon.50...50
6672311: Ysgol Gymunedol Llanilar.118...118
6672312: Ysgol Gymunedol Mynach.30...30
6672313: Ysgol Gymunedol Penllwyn.48...48
6672314: Ysgol Gymunedol Llwynyreos.264...264
6672315: Ysgol Gymunedol Syr John Rhys.27...27
6672316: Ysgol Gymunedol Rhydypennau.188...188
6672317: Ysgol Gymunedol Talybont.81...81
6672319: Ysgol Gymunedol Aberporth.122...122
6672320: Ysgol Gymunedol Beulah.18...18
6672323: Ysgol Gymunedol Llechryd.54...54
6672324: Ysgol Gymunedol Penparc.104...104
6672345: Ysgol Gymunedol Trewen.18...18
6672353: Ysgol Gymunedol Pontrhydfendigaid.73...73
6672361: Ysgol Gymunedol Plascrug.427...427
6672362: Ysgol Gymunedol Craig Yr Wylfa.58...58
6672363: Ysgol Gymunedol Penrhyncoch.84...84
6672366: Ysgol Gymunedol Y Dderi.125...125
6672367: Ysgol Gymunedol Cenarth.54...54
6672368: Ysgol Gynradd Aberteifi.452...452
6672369: Ysgol Bro Sion Cwilt.119...119
6672371: Ysgol Gynradd T Llew Jones.184...184
6672372: Ysgol Rhos Helyg.71...71
6672373: Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn.115...115
6673058: Ysgol Wirfoddol Myfenydd.82...82
6673318: Ysgol Gymorthedig Padarn Sant.139...139
6674042: Gyfun Aberaeron Comprehensive...555.555
6674044: Ysgol Uwchradd Aberteifi...617.617
6674047: Penglais School...1,186.1,186
6674048: Ysgol Gyfun Penweddig...590.590
6675500: Ysgol Bro Pedr..1,044..1,044
6675501: Ysgol Henry Richard..302..302
6675502: Ysgol Bro Teifi..848..848
6682203: Sageston Community Primary School.128...128
6682209: Ysgol Gymunedol Eglwyswrw.110...110
6682212: Ysgol Gymunedol Wdig.147...147
6682214: Fenton Community Primary School.428...428
6682220: Johnston C P School.247...247
6682222: Lamphey Primary School.234...234
6682223: Ysgol Gymunedol Brynconin.83...83
6682228: Hook Cp School.102...102
6682231: Ysgol Llanychllwydog.26...26
6682233: Maenclochog Cp School.95...95
6682237: Milford Haven Junior School.369...369
6682242: Narberth Cp School.300...300
6682243: Ysgol Bro Ingli.111...111
6682250: Puncheston Cp School.54...54
6682253: St Dogmaels Cp.115...115
6682254: Wolfcastle Cp School.43...43
6682258: Saundersfoot Cp School.313...313
6682260: Stepaside C. P. School.148...148
6682261: Templeton Cp School.114...114
6682263: Solva Community School.58...58
6682265: The Meads Cp Infant And Nursery School.406...406
6682266: Tavernspite Cp School.220...220
6682267: Mount Airey Community Nursery And Infant.160...160
6682270: Ysgol Gymunedol Croesgoch.93...93
6682271: Broad Haven Cp School.118...118
6682273: Roch Cp School.155...155
6682383: Ysgol Glan Cleddau.303...303
6682384: Coastlands Cp School.100...100
6682385: Ysgol Clydau.48...48
6682386: Pembroke Dock Community School.622...622
6682387: Monkton Priory C.P. School.221...221
6682388: Gelli Aur/Golden Grove.380...380
6682389: Ysgol Glannau Gwaun.275...275
6682390: Ysgol y Frenni.182...182
6682391: Prendergast Cp School.506...506
6682392: Pennar Community School.268...268
6682393: Neyland Community School.326...326
6682395: Ysgol Hafan y Mor.142...142
6683035: Cilgerran Church In Wales VC School.121...121
6683036: Cosheston Vc School.58...58
6683040: Cleddau Reach Vc School.224...224
6683042: Manorbier V.C.P School.62...62
6683050: Spittal Church In Wales Voluntary Controlled School.158...158
6683053: Haverfordwest V.C..97...97
6683055: St Florence Vc School.56...56
6683058: Ysgol Ger Y Llan.143...143
6683059: Tenby Church in Wales VC Primary School.304...304
6683060: Penrhyn Church in Wales Voluntary Controlled School.108...108
6683061: Gelliswick Church in Wales Voluntary Controlled Primary School.513...513
6683310: Ysgol Bro Dewi Church In Wales Va.123...123
6683311: Holy Name Rc School.116...116
6683312: St. Mary's Catholic Primary School.58...58
6683313: Mary Immaculate Catholic Primary School.238...238
6683314: St Francis R C Primary School.116...116
6683315: St.Aidan's V.A. School.72...72
6683319: St. Teilo's Catholic Primary School.92...92
6683320: St. Mark's V. A. School.140...140
6683321: St. Oswalds VA School.145...145
6684031: Ysgol Bro Gwaun...475.475
6684034: Ysgol Dewi Sant...350.350
6684035: Ysgol Greenhill School...909.909
6684038: Pembroke School...1,167.1,167
6684055: Sir Thomas Picton School...1,232.1,232
6684063: Milford Haven School...903.903
6684064: Ysgol y Preseli...882.882
6684511: Tasker-Milward V.C. School...582.582
6687001: Portfield Special School....155155
6691000: Ammanford Nursery95....95
6692000: Cefneithin C.P..80...80
6692001: Ysgol Gynradd Drefach.46...46
6692002: Maesybont C.P. School.18...18
6692003: Llechyfedach C.P. School.108...108
6692006: Ysgol Gynradd Y Tymbl.129...129
6692007: Ysgol Gynradd Gorslas.125...125
6692008: Cross Hands C.P. School.150...150
6692009: Llangain C.P. School.31...31
6692014: Ysgol Gynradd Peniel.109...109
6692018: Ysgol Gynradd Bancffosfelen.44...44
6692019: Ysgol Gwynfryn.64...64
6692020: Carway C.P. School.48...48
6692023: Pontiets C.P. School.44...44
6692024: Ysgol Gynradd Ponthenri.68...68
6692034: Bancyfelin C.P. School.35...35
6692037: Meidrim C.P. School.21...21
6692042: Ysgol Gynradd Saron.256...256
6692043: Betws C.P. School.79...79
6692044: Ysgol Gynradd Ty-croes.210...210
6692050: Ysgol Gynradd Parcyrhun.216...216
6692052: Ysgol Gynradd Blaenau.38...38
6692057: Ysgol Gynradd Llanedi.32...32
6692061: Ysgol Gynradd Ffairfach.98...98
6692065: Talley C.P School.33...33
6692067: Cwrt Henri Primary School.41...41
6692080: Llangadog C.P. School.100...100
6692084: Ysgol Rhys Prichard.204...204
6692098: Ysgol Llys Hywel.131...131
6692104: Ysgol Gynradd Brynsaron.68...68
6692109: Llanpumsaint School.31...31
6692112: Ysgol Mynydd Y Garreg.32...32
6692114: Johnstown Primary School.474...474
6692116: Ysgol Y Dderwen.358...358
6692119: Llanmiloe C.P. School.38...38
6692120: Bryn C.P. School.188...188
6692121: Ysgol Y Bynea.179...179
6692123: Dafen Primary School.161...161
6692128: Ysgol Gynradd Pum Heol.92...92
6692131: Hendy C.P. School.177...177
6692135: Ysgol Gymraeg Ffwrnes.437...437
6692159: Old Road C.P. School.187...187
6692166: Ysgol Llansteffan.37...37
6692167: Ysgol Gynradd Llannon.117...117
6692168: Ysgol Gymraeg Brynsierfel.204...204
6692169: Brynaman Primary School.295...295
6692170: Abernant C.P. School.22...22
6692171: Myrddin C.P. School.132...132
6692173: Llangunnor C.P. School.310...310
6692175: Trimsaran C.P. School.171...171
6692176: Swiss Valley C.P. School.236...236
6692177: Parc Y Tywyn School.270...270
6692178: Pembrey C.P. School.235...235
6692179: Ysgol Gymraeg Rhydaman.294...294
6692180: Ysgol Beca.62...62
6692181: Llandybie C.P. School.235...235
6692182: Ysgol Gynradd Hafodwenog.34...34
6692183: Ysgol Gymraeg Teilo Sant.212...212
6692184: Llanybydder C.P. School.74...74
6692185: Ysgol Gynradd Llandeilo Primary School.219...219
6692187: Cynwyl Elfed School.73...73
6692188: Halfway C.P. School.243...243
6692189: Pwll C.P. School.88...88
6692190: Penygaer Primary School.211...211
6692192: Ysgol Y Castell.263...263
6692193: Penygroes C.P. School.182...182
6692194: Y.G. Nantgaredig.204...204
6692370: Ysgol Gymraeg Gwenllian.120...120
6692371: Ysgol Gymraeg Dewi Sant.467...467
6692373: Ysgol Gynradd Pontyberem.220...220
6692374: Bigyn C.P. School.233...233
6692375: Stebonheath C.P. School.324...324
6692379: Ysgol Y Ddwylan.364...364
6692380: Richmond Park Primary School.204...204
6692384: Ysgol Griffith Jones.305...305
6692385: Ysgol y Fro.33...33
6692386: Ysgol Carreg Hirfaen.143...143
6692387: Cae'r Felin Community School.86...86
6692388: Ysgol Y Bedol.359...359
6692389: Ysgol Bro Brynach.93...93
6692390: Ysgol Bryn Teg.254...254
6692391: Ysgol Y Felin.258...258
6692392: Ysgol Bro Banw.464...464
6692393: Maes Y Morfa Community Primary School.241...241
6692394: Burry Port Community Primary School.206...206
6692395: Ysgol Pen Rhos.397...397
6692396: Ysgol Gymraeg Llangennech.474...474
6693000: Abergwili Voluntary Controlled Primary School.55...55
6693002: Tremoilet V.C.P..35...35
6693003: Laugharne V.C.P. School.58...58
6693004: Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanddarog.99...99
6693013: Ferryside V.C.P. School.44...44
6693026: Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanllwni.36...36
6693300: St Mary's Catholic Primary School (Llanelli).207...207
6693301: St Mary's R.C. Primary School (Carmarthen).63...63
6693307: Ysgol Wirfoddol Penboyr.81...81
6693321: Pentip V.A. C.I.W. Primary School.182...182
6693322: Model Church In Wales School.443...443
6694029: Ysgol Dyffryn Aman...1,466.1,466
6694050: Coedcae School...834.834
6694052: Ysgol Gyfun Y Strade...1,052.1,052
6694053: Glan-y-Mor School...473.473
6694054: Bryngwyn School...1,032.1,032
6694056: Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin...882.882
6694060: Ysgol Gyfun Emlyn...500.500
6694063: Queen Elizabeth High School...1,421.1,421
6694064: Ysgol Maes y Gwendraeth...914.914
6694065: Ysgol Bro Dinefwr...1,171.1,171
6694512: Dyffryn Taf...854.854
6694600: St John Lloyd Catholic Comprehensive School...488.488
6697000: Ysgol Heol Goffa....8686
6697010: Rhydygors School & Support Services....4646
6702006: Brynmill School.335...335
6702008: Cadle Primary School.395...395
6702014: Cwmrhydyceirw Primary School.522...522
6702017: Danygraig Primary School.258...258
6702021: Gendros Primary School.317...317
6702023: Glais Primary School.131...131
6702027: Grange Primary School.213...213
6702032: Hafod Primary School.239...239
6702036: Ysgol Gymraeg Lon Las.515...515
6702040: Morriston Primary School.183...183
6702042: Oystermouth Primary School.241...241
6702048: Pentrechwyth Primary School.158...158
6702051: Plasmarl Primary School.183...183
6702054: Sketty Primary School.489...489
6702055: St Helen's Primary School.236...236
6702059: Terrace Road Primary School.341...341
6702063: Townhill Primary School.515...515
6702065: Waunarlwydd Primary School.279...279
6702067: Waun Wen School.224...224
6702069: Clwyd Primary School.335...335
6702071: Ynystawe Primary School.222...222
6702073: Clase Primary School.305...305
6702075: Portmead Primary School.206...206
6702076: Mayals Primary.241...241
6702077: Cwmglas Primary School.292...292
6702082: Blaenymaes Primary School.271...271
6702084: Trallwn Primary School.306...306
6702086: Parkland Primary School.545...545
6702092: Newton Primary School.226...226
6702095: Whitestone Primary.162...162
6702096: Hendrefoilan Primary.228...228
6702098: Y.G.G. Brynymor.293...293
6702105: Bishopston Primary School.291...291
6702108: Casllwchwr Primary School.236...236
6702109: Cila Primary School.147...147
6702117: Craigcefnparc Primary.56...56
6702120: Crwys Primary School.151...151
6702133: Ysgol Gynradd Felindre.22...22
6702157: Llangyfelach Primary School.221...221
6702159: Llanrhidian Primary.160...160
6702167: Penclawdd Primary School.163...163
6702172: Pengelli Primary.97...97
6702174: Penllergaer Primary School.398...398
6702176: Penyrheol Primary School.255...255
6702186: Pontarddulais Primary School.473...473
6702189: Y.G.G. Bryniago.236...236
6702192: Pontlliw Primary.221...221
6702211: Tre Uchaf Primary School.232...232
6702212: Y.G.G. Pontybrenin.552...552
6702215: Craigfelen Primary School.177...177
6702216: Pennard Primary.200...200
6702217: Knelston Primary.129...129
6702219: Pen-Y-Fro.215...215
6702223: Pontybrenin Primary School.363...363
6702225: Talycopa Primary School.216...216
6702226: Glyncollen Primary School.224...224
6702229: Ysgol Gymraeg Y Login Fach.251...251
6702231: Y.G.G. Tirdeunaw.461...461
6702232: Y.G.G. Gellionnen.278...278
6702233: Gors Community School.301...301
6702234: Sea View Primary School.230...230
6702235: Y.G.G. Llwynderw.360...360
6702236: Birchgrove Primary.464...464
6702237: Dunvant Primary School.342...342
6702238: Gwyrosydd Primary School.458...458
6702239: St Thomas Community Primary School.411...411
6702240: Gowerton Primary School.422...422
6702241: Pentre’r Graig Primary School.320...320
6702242: Ysgol Gymraeg Tan-y-lan.170...170
6702243: Burlais Primary School.559...559
6702244: Clydach Primary School.244...244
6702245: Ysgol Gymraeg y Cwm.131...131
6702246: Gorseinon Primary School.293...293
6702247: Brynhyfryd Primary School.472...472
6703303: St. David's Rc Primary School.177...177
6703305: St Illtyds Primary.224...224
6703306: Christchurch Church In Wales.157...157
6703308: St Joseph's R.C. Primary.237...237
6703309: St Josephs Cathedral Primary School.514...514
6704031: Cefn Hengoed...732.732
6704032: Olchfa School...1,700.1,700
6704033: Morriston Comprehensive...903.903
6704043: Pentrehafod School...953.953
6704044: Bishop Gore School...1,242.1,242
6704062: Penyrheol Comprehensive School...860.860
6704063: Gowerton Comprehensive School...1,112.1,112
6704069: Bishopston Comprehensive...1,102.1,102
6704072: Pontarddulais Comprehensive School...782.782
6704074: Ysgol Gyfun Gwyr...924.924
6704075: Birchgrove...482.482
6704076: Dylan Thomas Community School...461.461
6704078: Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe...780.780
6704600: Bishop Vaughan School...1,308.1,308
6707000: Ysgol Pen-y-Bryn....132132
6707008: Ysgol Crug Glas....5656
6712100: Alltwen Primary School.234...234
6712101: Blaendulais Primary School.121...121
6712106: Blaengwrach Primary School.154...154
6712110: Blaenhonddan Primary School.252..