Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion cyfwerth ag amser-llawn yn ôl ysgol a rhyw, 2023
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Rhyw[Hidlwyd]
Categori[Hidlwyd]
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Gwryw[Lleihau]Benyw
Cliciwch yma i ddidoliAmser-llawnCliciwch yma i ddidoliRhan-amserCliciwch yma i ddidoliAmser-llawnCliciwch yma i ddidoliRhan-amser
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch12051255
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn5*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll1451015510
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig1601015510
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas50540*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr130*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.1305
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen60570*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.505
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan75565*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland80585*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn7510805
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6602228: Ysgol Parc y Bont50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6603036: Cybi2101020510
Cynradd - 6603037: Ysgol Santes Dwynwen60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones255.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol290.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi430.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol445.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni365.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol350.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes575.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol545.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern390.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol385.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog14010180*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont95.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug1101011010
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli95511010
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid115512010
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu805905
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.8510
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr60555*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin1005905
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre1751018010
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.955
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd1751517515
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau125101255
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)405455
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli90570*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth9510755
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod50545*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.755
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn120*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen10059510
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael100585*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.6010
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla135101055
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol10510955
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top110101005
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.805
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda200.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol210.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog245.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol225.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail390.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol400.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle195.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol195.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD195.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol170.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn180.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol175.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN200.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol190.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy165.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol160.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars700.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol685.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan250.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol245.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen435.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol490.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor240.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol230.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Canol - 6615500: Bro Idris270102655
Canol - 6615501: YSGOL Godre'r Berwyn280*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.270*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo75555*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy1451515510
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn85580*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden1301015010
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd605705
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos2001520510
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones85107510
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen125.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol125.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele1102011515
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa1051012010
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw1251015010
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd70156510
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don17010135*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion35540*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod170.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol125.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran90575*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol95.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir1451015510
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes120513010
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd1901518010
Cynradd - 6622275: Ysgol Dyffryn Yr Enfys50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan50104010
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae605505
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.5*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth Y Felin1651013510
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies45550*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior11051055
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph100101055
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Uwchradd - 6624022: Ysgol John Bright555.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol595.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6624023: Ysgol Aberconwy540.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol505.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY300.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol330.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN275.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol360.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn2101519015
Uwchradd - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan500.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol455.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6625402: Eirias High School610.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol645.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6625403: Ysgol Bryn Elian515.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol480.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6627007: Ysgol Y Gogarth195*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.855
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell CP11051005
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School1951519510
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn3101529525
Cynradd - 6632057: Ysgol y Faenol65555*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa CP1801018510
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel2101020015
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant1701518515
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd705705
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd2051521015
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant140101355
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc90106510
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn5*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys150516010
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6632255: Rhos Street CP School9510100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras1451011010
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.755
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa1601015515
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School2101520015
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref60555*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School2553010
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Uwchradd - 6634003: Rhyl High School635.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol540.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6634014: Prestatyn High School735.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol715.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd505.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol540.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6634026: Denbigh High School275.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol215.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6634027: Ysgol Dinas Bran540.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol530.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6634031: Ysgol Brynhyfryd500.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol590.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Canol - 6635901: St Brigid's School195*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.265*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Canol - 6635902: Christ the Word435.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol465.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6637000: YSGOL TIR MORFA60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.755
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.605
Cynradd - 6642004: Westwood CP851010010
Cynradd - 6642012: Ewloe Green190516010
Cynradd - 6642013: Bryn Garth CP35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd CP2301524015
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas1205100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School11510905
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon1451014510
Cynradd - 6642032: Northop Hall85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.805
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School85570*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642041: Sealand CP School9559010
Cynradd - 6642043: Sychdyn CP85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant CP45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.705
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva1401012510
Cynradd - 6642053: Sandycroft CP1701515010
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd CP School40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch2802029015
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School2101519015
Cynradd - 6642064: Ysgol y Foel, Cilcain10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642065: Brynford CP45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642077: Golftyn CP School205101705
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry CP60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.555
Cynradd - 6642081: Y Waun25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.605
Cynradd - 6642084: Abermorddu CP School95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.805
Cynradd - 6642085: Southdown CP1701017010
Cynradd - 6642086: Wepre Community School155101405
Cynradd - 6642089: Drury Primary School70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642091: Cornist Park CP1251013010
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa CP25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642093: Penarlag CP95590*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642094: Owen Jones CP65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti110101155
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc y Llan60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa2501023510
Cynradd - 6642268: Broughton Primary School2652025510
Cynradd - 6642269: Ysgol Cae'r Nant1651017010
Cynradd - 6642270: Ysgol Penyffordd1501015510
Cynradd - 6642271: Ysgol Ty Ffynnon110101205
Cynradd - 6642272: Ysgol Maes Y Felin1251012510
Cynradd - 6643002: Nannerch V.C.P. School20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6643303: Ysgol Yr Esgob C in W25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6643306: St Mary's110511010
Cynradd - 6643307: St Winefrides80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.855
Cynradd - 6643308: St David's Catholic Primary School40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6643311: St Anthony's Catholic Primary45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6643312: Venerable Edward Morgan RC100590*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6643316: Trelawnyd45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6643330: St. Ethelwolds35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.355
Cynradd - 6643331: St John the Baptist VA School50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6643332: Nercwys VA20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6643333: Hawarden Village VA1951021510
Cynradd - 6643334: Lixwm VA Church in Wales Primary School25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Uwchradd - 6644000: Hawarden High School590.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol545.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6644006: Alun School795.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol750.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6644011: Elfed High School505.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol440.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6644012: Ysgol Treffynnon255.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol250.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6644013: St. David's High School180.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol145.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6644017: Castell Alun High School630.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol665.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6644018: Maes Garmon240.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol335.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6644021: Flint High School420.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol400.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6644022: Connah's Quay High School,540.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol545.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6644042: Argoed School285.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol260.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School405.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol400.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6645200: Derwen Foundation School855905
Arbennig - 6647020: Pen Coch70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Arbennig - 6647021: Ysgol Maes Hyfryd75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Meithrin - 6651007: Ysgol Cae'r Gwenyn2015*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6652076: The Rofft CP School10551005
Cynradd - 6652137: Froncysyllte10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6652138: Garth CP35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6652139: Ysgol Cynddelw45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6652140: Llanarmon DC School10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.5*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6652149: Ysgol Acrefair95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.955
Cynradd - 6652151: Cefn Mawr C P School85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.855
Cynradd - 6652160: Ysgol Maes-y-Llan65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6652162: Ysgol Min y Ddol50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6652173: Alexandra C P School1751016510
Cynradd - 6652176: Brynteg C P School7510855
Cynradd - 6652178: BWLCHGWYN SCHOOL50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.405
Cynradd - 6652179: Ysgol Tan-y-Fron75555*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6652187: Black Lane C P School70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.605
Cynradd - 6652191: Rhosddu County Primary120514010
Cynradd - 6652200: Rhostyllen CP School9510955
Cynradd - 6652204: Ysgol Deiniol C P90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6652208: Barker's Lane CP10551105
Cynradd - 6652209: Wat's Dyke County Primary13015140*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6652224: Ysgol Bryn Tabor115*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.10010
Cynradd - 6652232: Ysgol Sant Dunawd35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6652235: Holt C.P. School30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6652238: Ysgol Bodhyfryd1351014515
Cynradd - 6652259: Ysgol I.D. Hooson1105115*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6652263: Ysgol Plas Coch1251014010
Cynradd - 6652266: Penygelli C P School130512510
Cynradd - 6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton CP105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.905
Cynradd - 6652268: Ysgol Heulfan1651513010
Cynradd - 6652269: Hafod y Wern Community Primary School130513510
Cynradd - 6652270: Gwenfro Community Primary1351014010
Cynradd - 6652271: Park Community Primary School Llay145101605
Cynradd - 6652272: Rhosymedre Community Primary12058510
Cynradd - 6652273: Ysgol Maes y Mynydd1201013015
Cynradd - 6652274: Gwersyllt Community Primary School13059010
Cynradd - 6652275: Penycae Community Primary School95590*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6652276: Acton Primary180514510
Cynradd - 6652277: Victoria Community Primary2051020010
Cynradd - 6652278: Ysgol Y Waun1351015010
Cynradd - 6652279: Ysgol Bro Alun1251011510
Cynradd - 6652280: Ysgol Yr Hafod, Johnstown1501514010
Cynradd - 6652281: Borras Park Community Primary2001520015
Cynradd - 6652282: Ysgol Llan y pwll*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6653028: St Peter's School8551005
Cynradd - 6653036: Pentre CIW Voluntary Controlled25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6653042: Eyton Primary School25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6653054: BORDERBROOK SCHOOL5*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.5*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6653055: St Giles Controlled Primary School160101805
Cynradd - 6653301: BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6653305: Madras VA School65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6653326: St Chad's Church in Wales Aided School45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.405
Cynradd - 6653334: St Mary's RC Primary1551016510
Cynradd - 6653337: Minera451040*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6653338: All Saints Voluntary Aided Sch1401513510
Cynradd - 6653341: St Mary's Church in Wales9051005
Cynradd - 6653342: Brymbo Aided (St. Mary's)65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.555
Cynradd - 6653343: St Anne's Catholic Primary75580*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6653346: St Mary's Overton60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.705
Cynradd - 6653347: St Paul's Voluntary Aided25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Uwchradd - 6654029: Grango310.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol245.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6654032: YSGOL MORGAN LLWYD405.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol465.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6654033: Ysgol Bryn Alyn350.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol325.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6654034: Darland High School375.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol390.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6654044: Ysgol Rhiwabon285.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol250.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6654048: Rhosnesni High School545.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol490.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6654049: Ysgol Clywedog410.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol420.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6654603: St Joseph's Catholic and Anglican High350.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol370.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6655401: THE MAELOR SCHOOL395.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol405.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6657005: St Christophers School195.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662002: ABERMULE PRIMARY SCHOOL30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662003: ARDDLEEN C.P. SCHOOL55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662005: BERRIEW C.P. SCHOOL50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662008: CAERSWS C.P. SCHOOL35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6662009: CARNO C.P. SCHOOL25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662010: CARREGHOFA C.P. SCHOOL60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6662018: LEIGHTON C.P. SCHOOL40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662019: YSGOL LLANBRYNMAIR20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662020: LLANDINAM C.P. SCHOOL15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6662033: MEIFOD C.P. SCHOOL30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662040: PENYGLODDFA C.P. SCHOOL135.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol150.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662041: PONTROBERT C.P. SCHOOL30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662044: YSGOL DYFFRYN TRANNON50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662049: GUILSFIELD C.P. SCHOOL95565*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6662050: LLANIDLOES C.P. SCHOOL140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662051: BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662053: BRYNHAFREN C.P. SCHOOL15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662054: CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662058: YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662059: YSGOL PENNANT40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662060: MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.555
Cynradd - 6662062: TREOWEN C.P. SCHOOL55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6662066: FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662068: LLANBISTER C.P. SCHOOL30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662070: YSGOL CEFNLLYS115*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6662071: LLANFIHANGEL RHYDITHON C.P.20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662075: PRESTEIGNE C.P. SCHOOL90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662076: RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662077: CROSSGATES C.P. SCHOOL75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662079: MOUNT STREET C.P. JUNIOR90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662080: MOUNT STREET C.P. INFANTS60154510
Cynradd - 6662084: YSGOL DOLAFON25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6662089: BUILTH WELLS C.P. SCHOOL110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662092: SENNYBRIDGE C.P. SCHOOL60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662113: CRICKHOWELL C.P. SCHOOL110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662115: CRADOC C.P. SCHOOL45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6662116: HAY-ON-WYE C.P. SCHOOL90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662117: LLANGYNIDR C.P. SCHOOL55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662122: IRFON VALLEY C.P. SCHOOL20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6662125: LLANFAES C.P. SCHOOL1005905
Cynradd - 6662127: YSGOL Y BANNAU50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662129: YSGOL RHIW BECHAN80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.705
Cynradd - 6662146: LLANRHAEADR YM MOCHNANT C.P. SCHOOL35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662147: YSGOL BRO CYNLLAITH15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662148: YSGOL DAFYDD LLWYD95.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662149: YSGOL Y CRIBARTH65560*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6662150: YSGOL GOLWG Y CWM105108010
Cynradd - 6662151: YSGOL BRO TAWE110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol95.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662152: YSGOL GYMRAEG DYFFRYN Y GLOWYR1701517015
Cynradd - 6662153: YSGOL Y MYNYDD DU55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662154: Ysgol Gymraeg y Trallwng40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6662155: YSGOL CALON Y DDERWEN120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6663000: LLANFECHAIN C.I.W. SCHOOL15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6663002: MONTGOMERY C.I.W. SCHOOL45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.505
Cynradd - 6663016: FORDEN C.I.W. SCHOOL30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6663021: LLANDYSILIO C.I.W. SCHOOL35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6663026: GLADESTRY C.I.W. SCHOOL20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6663030: YSGOL TREFONNEN CHURCH IN WALES COMMUNITY PRIMARY110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6663031: NEWBRIDGE-ON-WYE CHURCH IN WALES SCHOOL50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6663033: CLYRO C.I.W. SCHOOL45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6663035: KNIGHTON CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL95590*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6663036: RHAYADER C.I.W. SCHOOL135.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6663037: LLANELWEDD CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6663046: LLANGEDWYN PRIMARY SCHOOL10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6663050: LLANGORS C.I.W. SCHOOL705655
Cynradd - 6663051: WELSHPOOL CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL1501011510
Cynradd - 6663301: ST. MICHAEL'S C.I.W. SCHOOL55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6663303: LLANSANTFFRAID C.I.W.A.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6663316: LLANBEDR C.I.W. (AIDED)20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6663317: ARCHDEACON GRIFFITHS C.I.W. PRIMARY SCHOOL6057010
Cynradd - 6663318: PRIORY CHURCH IN WALES SCHOOL85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6663320: ST MARY'S R.C. (A) SCHOOL20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6663322: LLANGATTOCK C.I.W. SCHOOL55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6663323: YSGOL CWM BANWY20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6664002: LLANIDLOES HIGH SCHOOL345.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol355.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6664011: Newtown High School480.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol480.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6664013: WELSHPOOL HIGH SCHOOL405.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol390.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6664021: Ysgol Maesydderwen260.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol275.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6664022: BRECON HIGH SCHOOL290.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol265.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6664023: Gwernyfed High School250.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol280.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6664024: Crickhowell High School460.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol490.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6664025: Ysgol Calon Cymru530.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol485.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Canol - 6665500: Ysgol Bro Hyddgen215.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol230.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Canol - 6665501: Ysgol Llanfyllin380.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol395.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Canol - 6665502: Ysgol Bro Caereinion290.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol280.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6667001: BRYNLLYWARCH HALL SCHOOL45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6667002: YSGOL CEDEWAIN75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6667004: YSGOL PENMAES60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672281: YSGOL GYMUNEDOL GYNRADD ABERAERON115595*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6672285: YSGOL GYMUNEDOL CILIAU PARC40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672288: YSGOL GYMUNEDOL DIHEWYD15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672289: YSGOL GYMUNEDOL FELINFACH30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672291: YSGOL GYMUNEDOL LLANARTH30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672293: YSGOL GYMUNEDOL LLANNON20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672295: YSGOL GYMUNEDOL CEI NEWYDD45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672298: YSGOL GYMUNEDOL TALGARREG20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672299: YR YSGOL GYMUNEDOL GYMRAEG1801018510
Cynradd - 6672303: YSGOL GYMUNEDOL COMINS COCH80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672308: YSGOL GYMUNEDOL LLANFARIAN15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672309: YSGOL GYMUNEDOL LLANFIHANGEL-Y-CREUDDYN15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672310: YSGOL GYMUNEDOL LLANGWYRYFON15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672311: YSGOL LLANILAR55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672312: YSGOL GYMUNEDOL MYNACH20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672313: YSGOL PENLLWYN20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672314: YSGOL GYMUNEDOL LLWYNYREOS130*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.1055
Cynradd - 6672315: YSGOL GYMUNEDOL SYR JOHN RHYS10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672316: YSGOL GYMUNEDOL RHYDYPENNAU75510010
Cynradd - 6672317: YSGOL GYMUNEDOL TALYBONT40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672319: YSGOL GYMUNEDOL ABERPORTH105.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672323: YSGOL GYMUNEDOL LLECHRYD25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672324: YSGOL GYMUNEDOL PENPARC45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672353: YSGOL GYMUNEDOL PONTRHYDFENDIGAID30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672361: YSGOL GYMUNEDOL PLASCRUG1901022015
Cynradd - 6672362: YSGOL CRAIG YR WYLFA15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672363: YSGOL PENRHYNCOCH50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6672366: YSGOL GYMUNEDOL Y DDERI45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6672367: YSGOL GYMUNEDOL CENARTH45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6672368: YSGOL GYNRADD ABERTEIFI185101905
Cynradd - 6672369: YSGOL BRO SION CWILT50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6672371: YSGOL GYNRADD T LLEW JONES75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.755
Cynradd - 6672372: YSGOL RHOS HELYG30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6673058: YSGOL WIRFODDOL MYFENYDD35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6673061: YSGOL DYFFRYN CLEDLYN55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.505
Cynradd - 6673318: ST PADARN'S ROMAN CATHOLIC PRIMARY SCHOOL70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6674042: GYFUN ABERAERON COMPREHENSIVE315.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol270.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6674044: Ysgol Uwchradd Aberteifi325.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol280.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6674047: Penglais School540.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol545.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6674048: YSGOL GYFUN PENWEDDIG265.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol350.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Canol - 6675500: Ysgol Bro Pedr525*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.47010
Canol - 6675501: Ysgol Henry Richard180*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.170*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Canol - 6675502: Ysgol Bro Teifi4201545010
Cynradd - 6682203: Sageston Community Primary School55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682209: Ysgol Gynradd Gymunedol Eglwyswrw45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6682212: Ysgol Gymunedol Wdig / Goodwick Community School50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682214: Fenton Community Primary School1951016510
Cynradd - 6682220: Johnston Community Primary School13059510
Cynradd - 6682222: Lamphey CP School8510905
Cynradd - 6682223: Ysgol Gymunedol Brynconin40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682228: Hook CP School35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682231: Ysgol Llanychllwydog10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682233: Ysgol Gymunedol Maenclochog55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682242: Narberth Community Primary School145*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.140*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682243: Ysgol Bro Ingli45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682250: Puncheston Community Primary School35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6682253: Ysgol Llandudoch45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682254: Wolfscastle Communty Primary School25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682258: Saundersfoot Community Primary School90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.905
Cynradd - 6682260: Stepaside Community Primary School55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682261: Templeton Community Primary School50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682266: Tavernspite Community Primary School100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.120*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682270: Ysgol Gymunedol Croesgoch45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.455
Cynradd - 6682271: Broad Haven CP School45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682273: Roch Community School80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682384: Coastlands CP School45545*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682385: Ysgol Clydau20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6682386: Pembroke Dock Community School2801528515
Cynradd - 6682387: Monkton Priory Community Primary School100595*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682388: Golden Grove CP School1801017010
Cynradd - 6682389: Ysgol Glannau Gwaun1305110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6682391: Prendergast Community Primary School195518010
Cynradd - 6682392: Pennar CP13051055
Cynradd - 6682393: Neyland Community School155512510
Cynradd - 6682395: Ysgol Hafan Y Mor95101055
Cynradd - 6682396: Milford Haven Community Primary School2902026515
Cynradd - 6682397: Waldo Williams Primary School105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6683035: Cilgerran Church in Wales VC School55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6683036: Cosheston VC School25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6683040: Cleddau Reach VC School11551055
Cynradd - 6683042: Manorbier Church in Wales VC School10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.15*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6683050: Spittal Church in Wales VC School65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6683055: St Florence Church in Wales VC School35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6683058: Ysgol Ger y Llan40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6683059: Tenby VC12551105
Cynradd - 6683060: Penrhyn Church in Wales VC School35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6683061: Gelliswick VC School2251522510
Cynradd - 6683311: Holy Name RC School60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6683313: Mary Immaculate Catholic School85595*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6683314: St Francis Catholic School60570*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6683315: St Aidans Church in Wales VA School35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6683319: St Teilos RC School40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6683320: St Marks Church in Wales VA School55555*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6683321: St Oswalds Church in Wales VA School60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Uwchradd - 6684031: Ysgol Bro Gwaun295.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol300.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6684035: Ysgol Greenhill School430.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol450.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6684038: Ysgol Harri Tudur / Henry Tudor School605.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol595.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6684063: Milford Haven School535.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol540.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6684512: Haverfordwest High VC School760.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol810.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Canol - 6685500: Ysgol Caer Elen3901538520
Canol - 6685501: Ysgol Bro Preseli440*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.470.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Canol - 6685900: Ysgol Penrhyn Dewi300*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.310*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Arbennig - 6687001: Portfield Special School115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Meithrin - 6691000: AMMANFORD NURSERY40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692000: CEFNEITHIN55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692001: DREFACH25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692003: LLECHYFEDACH70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692006: Y TYMBL60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692007: GORSLAS95.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692008: CROSS HANDS55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692009: LLANGAIN20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692014: PENIEL60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692018: BANCFFOSFELEN30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692019: GWYNFRYN30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692020: CARWAY30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692023: PONTIETS15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692024: PONTHENRI35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692034: BANCYFELIN30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692037: MEIDRIM20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692042: SARON120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692043: BETWS35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692044: TY-CROES100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692050: PARCYRHUN100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692052: BLAENAU30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692057: LLANEDI15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692061: FFAIRFACH40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692065: TALLEY20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692067: CWRT HENRI25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692080: LLANGADOG45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692084: RHYS PRICHARD120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692098: LLYS HYWEL65.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692104: BRYNSARON30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692109: LLANPUMSAINT20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692112: MYNYDDYGARREG25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692114: JOHNSTOWN240101905
Cynradd - 6692116: Y DDERWEN1751017510
Cynradd - 6692119: LLANMILOE30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692120: BRYN120*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692121: BYNEA100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.805
Cynradd - 6692123: DAFEN60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692128: PUM HEOL45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692131: HENDY80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692135: FFWRNES215521510
Cynradd - 6692159: OLD ROAD70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692166: LLANSTEFFAN20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692167: LLANNON60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692168: BRYNSIERFEL905105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692169: BRYNAMAN125*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.1505
Cynradd - 6692171: MYRDDIN65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692173: LLANGUNNOR1505140*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692175: TRIMSARAN105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692176: SWISS VALLEY105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.1155
Cynradd - 6692177: PARC Y TYWYN125512510
Cynradd - 6692178: PEMBREY110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.1005
Cynradd - 6692179: RHYDAMAN140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol150.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692180: BECA25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692181: LLANDYBIE95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692182: HAFODWENOG20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692183: TEILO SANT100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692184: LLANYBYDDER40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692185: LLANDEILO105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692187: CYNWYL ELFED25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692188: HALFWAY1055110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692189: PWLL50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692190: PENYGAER90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692192: Y CASTELL120*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692193: PENYGROES85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692194: NANTGAREDIG105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.8510
Cynradd - 6692370: GWENLLIAN65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692371: DEWI SANT1901021010
Cynradd - 6692373: YSGOL GYNRADD PONTYBEREM120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692374: BIGYN105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692375: STEBONHEATH140515010
Cynradd - 6692379: Y DDWYLAN130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol125.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692380: RICHMOND PARK10010100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692384: GRIFFITH JONES140101355
Cynradd - 6692385: YSGOL Y FRO10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692386: CARREG HIRFAEN70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692387: CAE'R FELIN40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692388: Y BEDOL1405150*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692389: BRO BRYNACH45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692390: BRYN TEG130*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.115*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692391: Y FELIN125.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692392: BRO BANW270.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol215.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6692393: MAES Y MORFA100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692394: BURRY PORT105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6692395: PEN RHOS2251020510
Cynradd - 6692396: YSGOL GYMRAEG LLANGENNECH190517010
Cynradd - 6693000: ABERGWILI25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6693003: LAUGHARNE35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6693004: LLANDDAROG40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6693013: FERRYSIDE20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6693026: LLANLLWNI20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6693300: ST MARY'S (LLANELLI)80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6693301: ST MARY'S (CARMARTHEN)30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6693307: PENBOYR45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6693321: PENTIP50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6693322: MODEL1901021010
Uwchradd - 6694029: Ysgol Dyffryn Aman785.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol695.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6694050: Coedcae School465.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol435.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6694052: Ysgol Gyfun Y Strade565.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol650.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6694053: Glan-y-Mor School300.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol290.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6694054: Bryngwyn School580.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol485.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6694056: Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin470.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol475.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6694060: Ysgol Gyfun Emlyn255.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol240.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6694063: Queen Elizabeth High School665.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol660.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6694064: Ysgol Maes Y Gwendraeth535.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol575.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6694065: Ysgol Bro Dinefwr610.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol565.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6694512: Dyffryn Taf475.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol425.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6694600: St John Lloyd Catholic Comprehensive School235.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol240.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6697000: HEOL GOFFA95.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6702006: BRYNMILL SCHOOL160514510
Cynradd - 6702008: Cadle Primary School1351014010
Cynradd - 6702014: Cwmrhydyceirw Primary School2302524520
Cynradd - 6702017: DANYGRAIG PRIMARY SCHOOL120*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.10510
Cynradd - 6702021: GENDROS PRIMARY SCHOOL1451011510
Cynradd - 6702023: GLAIS PRIMARY SCHOOL45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.555
Cynradd - 6702027: GRANGE PRIMARY SCHOOL60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.555
Cynradd - 6702032: HAFOD PRIMARY SCHOOL105159010
Cynradd - 6702036: Ysgol Gymraeg Lon Las2451021015
Cynradd - 6702040: MORRISTON PRIMARY SCHOOL80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.7510
Cynradd - 6702042: OYSTERMOUTH PRIMARY SCHOOL1055905
Cynradd - 6702048: PENTRECHWYTH PRIMARY SCHOOL605605
Cynradd - 6702051: PLASMARL PRIMARY SCHOOL85108510
Cynradd - 6702054: SKETTY PRIMARY SCHOOL2051021515
Cynradd - 6702055: ST HELEN'S PRIMARY SCHOOL1101510010
Cynradd - 6702059: TERRACE ROAD PRIMARY SCHOOL1401015010
Cynradd - 6702063: TOWNHILL PRIMARY SCHOOL2302020015
Cynradd - 6702065: WAUNARLWYDD PRIMARY SCHOOL120510010
Cynradd - 6702067: WAUN WEN SCHOOL10059010
Cynradd - 6702069: CLWYD PRIMARY SCHOOL1651515515
Cynradd - 6702071: YNYSTAWE PRIMARY SCHOOL8059010
Cynradd - 6702073: CLASE PRIMARY SCHOOL1751014510
Cynradd - 6702075: PORTMEAD PRIMARY SCHOOL100109510
Cynradd - 6702076: MAYALS PRIMARY1001010010
Cynradd - 6702077: CWMGLAS PRIMARY SCHOOL11551205
Cynradd - 6702082: BLAENYMAES PRIMARY SCHOOL951510510
Cynradd - 6702084: Trallwn Primary School115510010
Cynradd - 6702086: PARKLAND PRIMARY SCHOOL2703025520
Cynradd - 6702092: Newton Primary School10510905
Cynradd - 6702095: WHITESTONE PRIMARY65560*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6702096: HENDREFOILAN PRIMARY100109510
Cynradd - 6702098: Y.G.G. BRYNYMOR1101511015
Cynradd - 6702105: Bishopston Primary School140101305
Cynradd - 6702108: CASLLWCHWR PRIMARY SCHOOL1005905
Cynradd - 6702109: CILA PRIMARY SCHOOL45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6702120: CRWYS PRIMARY SCHOOL60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6702157: LLANGYFELACH PRIMARY SCHOOL1001510010
Cynradd - 6702159: LLANRHIDIAN PRIMARY80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.605
Cynradd - 6702167: PENCLAWDD PRIMARY SCHOOL705505
Cynradd - 6702172: PENGELLI PRIMARY50550*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6702174: PENLLERGAER PRIMARY SCHOOL1701515010
Cynradd - 6702176: PENYRHEOL PRIMARY SCHOOL901010510
Cynradd - 6702186: PONTARDDULAIS PRIMARY SCHOOL1801519015
Cynradd - 6702189: Y.G.G. BRYNIAGO95107010
Cynradd - 6702192: PONTLLIW PRIMARY10010955
Cynradd - 6702211: TRE UCHAF PRIMARY SCHOOL1005905
Cynradd - 6702212: Y.G.G. PONTYBRENIN2402026025
Cynradd - 6702215: CRAIGFELEN PRIMARY SCHOOL8510805
Cynradd - 6702216: PENNARD PRIMARY75575*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6702217: KNELSTON PRIMARY45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6702219: PEN-Y-FRO10558010
Cynradd - 6702223: PONTYBRENIN PRIMARY SCHOOL1501015010
Cynradd - 6702225: TALYCOPA PRIMARY SCHOOL10058510
Cynradd - 6702226: GLYNCOLLEN PRIMARY SCHOOL905805
Cynradd - 6702229: YSGOL GYMRAEG Y LOGIN FACH951011510
Cynradd - 6702231: Y.G.G. TIRDEUNAW1501516520
Cynradd - 6702232: Y.G.G. Gellionnen85101005
Cynradd - 6702233: GORS COMMUNITY SCHOOL1501513015
Cynradd - 6702234: SEA VIEW PRIMARY SCHOOL801010510
Cynradd - 6702235: Y.G.G. Llwynderw1551515010
Cynradd - 6702236: Birchgrove Primary1902018515
Cynradd - 6702237: DUNVANT Primary SCHOOL1701514010
Cynradd - 6702238: GWYROSYDD PRIMARY SCHOOL1951015515
Cynradd - 6702239: St Thomas Community Primary School1852018515
Cynradd - 6702240: GOWERTON PRIMARY SCHOOL1801514010
Cynradd - 6702241: Pentre'r Graig Primary School1351012015
Cynradd - 6702242: YGG TANYLAN70108510
Cynradd - 6702243: Burlais Primary School2251521015
Cynradd - 6702244: Clydach Primary School905805
Cynradd - 6702245: Ysgol Gymraeg Y Cwm5055510
Cynradd - 6702246: Gorseinon Primary School1301012515
Cynradd - 6702247: Brynhyfryd Primary School2002019015
Cynradd - 6703303: ST. DAVID'S RC PRIMARY SCHOOL65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6703305: ST ILLTYDS PRIMARY9510805
Cynradd - 6703306: CHRISTCHURCH CHURCH IN WALES605755
Cynradd - 6703308: ST JOSEPH'S R.C. PRIMARY905905
Cynradd - 6703309: St Josephs Cathedral Primary School2252021515
Uwchradd - 6704031: Cefn Hengoed490.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol415.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6704032: OLCHFA SCHOOL930.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol895.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6704033: MORRISTON COMPREHENSIVE520.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol520.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6704043: PENTREHAFOD SCHOOL640.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol500.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6704044: BISHOP GORE SCHOOL630.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol655.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6704062: Penyrheol Comprehensive School460.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol410.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6704063: Gowerton Comprehensive School595.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol580.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6704069: BISHOPSTON COMPREHENSIVE595.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol510.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6704072: Pontarddulais Comprehensive School415.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol435.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6704074: Ysgol Gyfun Gwyr545.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol565.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6704075: BIRCHGROVE290.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol305.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6704076: Dylan Thomas Community School345.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol295.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6704078: Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe455.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol445.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6704600: Bishop Vaughan School565.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol555.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6707000: Ysgol Pen-Y-Bryn130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6707008: Ysgol Crug Glas25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6712100: Alltwen Primary School951010010
Cynradd - 6712101: Blaendulais Primary School55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6712106: Blaengwrach Primary School70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6712110: Blaenhonddan Primary School11515955
Cynradd - 6712119: Baglan Primary School1201010510
Cynradd - 6712128: YGG Cwmllynfell20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6712129: Creunant Primary School65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6712134: Crymlyn Primary School45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.555
Cynradd - 6712137: Cwmnedd Primary School85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.8010
Cynradd - 6712138: Cymer Afan Primary School40540*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6712140: Godre'rgraig Primary School60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6712142: Eastern Primary School90570*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6712144: Gnoll Primary School1501514010
Cynradd - 6712148: Glyncorrwg Primary School35535*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6712149: YGG Gwaun Cae Gurwen9010705
Cynradd - 6712150: Catwg Primary School90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.1005
Cynradd - 6712155: Maesmarchog Community Primary School50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6712158: YGG Rhosafan1601516515
Cynradd - 6712161: Sandfields Primary School140101205
Cynradd - 6712168: YGG Castell-nedd1651518520
Cynradd - 6712173: Croeserw Primary School705655
Cynradd - 6712175: Tywyn Primary School2101518015
Cynradd - 6712178: Llangiwg Primary School50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6712181: Tonnau Primary Community School9010955
Cynradd - 6712187: Ynysfach Primary School80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6712191: Blaenbaglan Primary School135512010
Cynradd - 6712200: Rhos Primary School6510555
Cynradd - 6712202: YGG Blaendulais40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6712203: Rhydyfro Primary School75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.705
Cynradd - 6712205: YGG Cwm Nedd50560*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6712206: Tairgwaith Primary School55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6712208: YGG Trebannws50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6712218: YGG Pontardawe1451514020
Cynradd - 6712221: Waunceirch Primary School9557010
Cynradd - 6712230: Cilffriw Primary School90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.855
Cynradd - 6712231: YGG Tyle'r Ynn1001011515
Cynradd - 6712232: Coed Hirwaun Primary School90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.655
Cynradd - 6712233: Coedffranc Primary School1901517015
Cynradd - 6712234: Pen Afan Primary School50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6712235: Awel Y Mor Primary School1351014010
Cynradd - 6712236: Crynallt Primary School1801516515
Cynradd - 6712237: Cwmafan Primary School1651517020
Cynradd - 6712238: Central Primary School2052019015
Cynradd - 6712239: Abbey Primary School2002019020
Cynradd - 6712240: Melin Primary School951010010
Cynradd - 6712241: Ysgol Carreg Hir1751015515
Cynradd - 6712242: YGG Tregeles.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6713309: St Joseph's Catholic Primary School (Neath)50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6713310: St Josephs Catholic Infant School455655
Cynradd - 6713311: Bryncoch CIW Primary School50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6713313: Alderman Davies CIW Primary School15051155
Cynradd - 6713314: St Therese's Catholic Primary School85511010
Cynradd - 6713316: St Josephs Catholic Junior School65.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6714064: Cefn Saeson Comprehensive School445.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol405.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6714065: Cwmtawe Community School610.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol560.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6714066: Llangatwg Community School400.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol355.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6714067: Dwr Y Felin Comprehensive School580.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol540.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6714601: St Joseph's RC School and 6th Form Centre435.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol460.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Canol - 6715500: Ysgol Bae Baglan7701068510
Canol - 6715501: Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur7355800*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Canol - 6715502: Ysgol Cwm Brombil6451071510
Arbennig - 6717006: Ysgol Maes y Coed75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6717008: Ysgol Hendrefelin125.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6722046: Abercerdin Primary School85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722051: Betws Primary School80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722055: Blaengarw Primary85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722086: Brynmenyn Primary205*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.200*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722090: Bryntirion Infants80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722103: CEFN CRIBWR PRIMARY SCHOOL100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722109: Coety Primary235*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.235*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722117: Cwmfelin Primary School110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722122: FFALDAU65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6722129: Garth Primary School105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722146: Coychurch Llangrallo Primary80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6722149: LLANGYNWYD PRIMARY SCHOOL65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722172: NANTYFFYLLON PRIMARY SCHOOL120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6722178: Nantymoel Primary School95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722185: Newton Primary100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol95.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6722194: NOTTAGE COUNTY PRIMARY170*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.190*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722220: Pen-y-Bont Primary165*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.180*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722227: Pil Primary110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722232: Plasnewydd Primary School100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722256: Trelales Primary School100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722259: Ysgol Cynwyd Sant120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol160.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6722275: Tynyrheol Primary School25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722279: CROESTY PRIMARY SCHOOL100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722288: CORNELI PRIMARY120*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.130*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722292: LLANGEWYDD JUNIOR SCHOOL180.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol170.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6722296: Porthcawl Primary School95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6722298: YSGOL GYMRAEG BRO OGWR180*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.200*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722300: CEFN GLAS INFANTS100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722301: WEST PARK PRIMARY200*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.200*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722304: Afon y Felin Primary School75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6722342: Tondu Primary School100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722358: YSGOL Y FERCH O'R SGER75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722363: Ysgol Gynradd Gymraeg Calon Y Cymoedd115*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722367: Maes Yr Haul Broadlands230*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.250*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722368: BRYNCETHIN PRIMARY130*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.130*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722369: Ogmore Vale Primary School170*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.145*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722370: Pencoed Primary School320*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.275.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6722371: Oldcastle Primary School220*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.215*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722372: Brackla Primary School185.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol150.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6722373: Caerau Primary School210*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.2055
Cynradd - 6722374: Litchard Primary255*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.220*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6722375: Tremains Primary School250.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol215.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6722376: Mynydd Cynffig Primary205*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.220*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6723013: Penyfai Church in Wales100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.135*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6723311: ST. MARY`S & ST. PATRICK`S110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6723315: St. Robert's RC Primary95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6723322: St Mary's R C Primary School125*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.135*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6723323: Archdeacon John Lewis C in W85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6724059: Cynffig Comprehensive415.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol365.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6724068: Bryntirion Comprehensive.630.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol610.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6724071: Maesteg Comprehensive School530.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol540.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6724076: PENCOED COMPREHENSIVE445.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol480.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6724078: Brynteg School835.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol790.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6724080: PORTHCAWL COMPREHENSIVE SCHOOL620.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol615.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6724085: Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd360.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol355.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6724086: Coleg Cymunedol Y Dderwen655.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol665.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6724601: Archbishop McGrath Catholic High School405.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol425.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6727003: Heronsbridge Special School190.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6727012: Ysgol Bryn Castell155.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6732109: ALBERT PRIMARY SCHOOL1901518515
Cynradd - 6732111: BARRY ISLAND PRIMARY SCHOOL120108510
Cynradd - 6732114: COGAN PRIMARY SCHOOL110109510
Cynradd - 6732115: COLCOT PRIMARY SCHOOL155101305
Cynradd - 6732117: FAIRFIELD PRIMARY SCHOOL1505140*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6732118: GLADSTONE PRIMARY SCHOOL1801519010
Cynradd - 6732120: High Street Primary School110109510
Cynradd - 6732122: HOLTON PRIMARY SCHOOL1701019515
Cynradd - 6732124: JENNER PARK PRIMARY SCHOOL11010755
Cynradd - 6732126: SOUTH POINT PRIMARY SCHOOL50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6732127: LLANFAIR PRIMARY SCHOOL60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.655
Cynradd - 6732128: LLANGAN PRIMARY SCHOOL55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6732131: PALMERSTON PRIMARY SCHOOL1001010510
Cynradd - 6732133: RHWS COUNTY PRIMARY SCHOOL1751516515
Cynradd - 6732136: SULLY PRIMARY SCHOOL1651019015
Cynradd - 6732138: VICTORIA PRIMARY SCHOOL2001521515
Cynradd - 6732144: ST ATHAN PRIMARY SCHOOL85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.10010
Cynradd - 6732146: ST ILLTYD PRIMARY SCHOOL1501515010
Cynradd - 6732148: EVENLODE PRIMARY SCHOOL2152020520
Cynradd - 6732149: LLANDOUGH COUNTY PRIMARY11559010
Cynradd - 6732151: Y BONT FAEN PRIMARY SCHOOL1101511010
Cynradd - 6732152: YSGOL PEN-Y-GARTH1401014015
Cynradd - 6732156: Ysgol Gymraeg Sant Baruc1151010510
Cynradd - 6732163: OAK FIELD PRIMARY AND NURSERY SCHOOL10510705
Cynradd - 6732165: YSGOL IOLO MORGANWG95590*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6732178: YSGOL GYMRAEG SANT CURIG1652021515
Cynradd - 6732179: YSGOL GYMRAEG GWAUN Y NANT100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.10010
Cynradd - 6732181: CADOXTON PRIMARY SCHOOL1951521515
Cynradd - 6732182: ROMILLY PRIMARY SCHOOL3102531025
Cynradd - 6732184: Ysgol Gymraeg Dewi Sant851011010
Cynradd - 6732185: DINAS POWYS PRIMARY SCHOOL2151519515
Cynradd - 6732186: Ysgol Y Ddraig1355120*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6733037: ST NICHOLAS C/W PRIMARY SCHOOL55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6733047: PETERSTON-SUPER-ELY PRIMARY80565*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6733057: GWENFO C/W PRIMARY SCHOOL951011010
Cynradd - 6733320: St Brides C W Primary School115109010
Cynradd - 6733321: Wick and Marcross C/W Primary70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6733363: PENDOYLAN C/W PRIMARY SCHOOL905105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6733364: ST ANDREW'S C/W PRIMARY SCHOOL105101055
Cynradd - 6733365: LLANSANNOR C/W PRIMARY SCHOOL951011010
Cynradd - 6733367: ST DAVID'S CHURCH-IN-WALES1055955
Cynradd - 6733368: ST. JOSEPH'S RC PRIMARY SCHOOL9551005
Cynradd - 6733372: ALL SAINTS CW PRIMARY SCHOOL851011010
Cynradd - 6733373: St Helen's Catholic Primary School1401515010
Uwchradd - 6734060: LLANTWIT MAJOR SCHOOL525.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol500.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6734065: COWBRIDGE COMPREHENSIVE SCHOOL720.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol765.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6734067: St Cyres Comprehensive School615.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol580.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6734068: Whitmore High School595.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol480.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6734069: Pencoedtre High School520.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol580.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6734612: St Richard Gwyn Catholic High School415.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol415.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6735400: Stanwell School980.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol965.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Canol - 6735500: YSGOL GYMRAEG BRO MORGANNWG6501072010
Arbennig - 6737024: Ysgol Y Deri335.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742044: PENDERYN PRIMARY75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742045: OAKLANDS PRIMARY SCHOOL110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742052: Alaw Primary School905755
Cynradd - 6742053: ABERNANT COUNTY PRIMARY50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742060: CILFYNYDD PRIMARY60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742061: Brynnau Primary1155115*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742066: COEDPENMAEN COUNTY PRIMARY135.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742069: BODRINGALLT PRIMARY SCHOOL.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742070: BLAENGWAWR PRIMARY115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742072: Coedylan Primary School85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742077: Caegarw Primary School90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742079: Cwmlai Primary2051018510
Cynradd - 6742083: DOLAU PRIMARY2401024510
Cynradd - 6742084: Capcoch Primary School75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742093: Caradog Primary School105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742102: Ffynnon Taf Primary School90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742104: HAWTHORN PRIMARY SCHOOL115*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742112: DARRAN PARK PRIMARY175.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol160.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742118: LLANILLTUD FAERDREF PRIMARY105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742119: GELLI PRIMARY SCHOOL110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742124: Llantrisant Primary School70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742127: Hafod Primary School60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742130: MAES-Y-COED PRIMARY SCHOOL140*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.155*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742134: CWMDAR COUNTY PRIMARY SCHOOL115101155
Cynradd - 6742137: PARCLEWIS PRIMARY SCHOOL130*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.1255
Cynradd - 6742142: Llanharan Primary School65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.705
Cynradd - 6742143: LLWYNYPIA PRIMARY SCHOOL105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742144: DARRENLAS PRIMARY SCHOOL110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742151: LLANHARI PRIMARY95.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742160: Pontyclun Primary230*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.200*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742161: PARC PRIMARY SCHOOL105.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742167: Rhigos Primary School25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742170: HIRWAUN PRIMARY SCHOOL140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742180: LLWYDCOED PRIMARY SCHOOL65.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742182: Trallwng Infants School40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742192: PENGEULAN PRIMARY65.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742196: Pontrhondda Primary School65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742199: Trehopcyn Primary50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742200: PONTYGWAITH PRIMARY SCHOOL95570*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742206: TREROBART PRIMARY SCHOOL100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742216: Y.G.G.PONTSIONNORTON school120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742218: Perthcelyn Community Primary School65.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742221: HEOL Y CELYN BILINGUAL PRIMARY1701013010
Cynradd - 6742222: TON PENTRE JUNIOR SCHOOL85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742225: Craig yr Hesg Primary School80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742228: Llwyn-crwn Primary School140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742229: Ton Pentre Infants65106010
Cynradd - 6742235: Y.G.G.ABERDAR200.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol230.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742243: TREALAW COUNTY PRIMARY SCHOOL50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742244: Glenboi Community Primary School70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742247: Cefn Primary School70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742251: TREORCHY PRIMARY18552155
Cynradd - 6742258: WILLIAMSTOWN PRIMARY180.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol150.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742263: Maesybryn Primary School180*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.160*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742264: TYLORSTOWN PRIMARY SCHOOL80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742269: Tref-y-Rhyg Primary School55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742272: Ysgol Gymraeg Tonyrefail7551005
Cynradd - 6742276: Penygawsi Primary School110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742284: YSGOL GYMRAEG LLWYNCELYN180.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol155.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742287: YSGOL GYNRADD GYMRAEG YNYSWEN145.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742306: Tonysguboriau Primary School115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742351: Y. G. G. G. Llantrisant105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.1105
Cynradd - 6742356: YSGOL GYMRAEG BODRINGALLT70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742359: Y.G.G. CASTELLAU100101105
Cynradd - 6742361: Y.G.G. Llyn-y-Forwyn85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742362: YSGOL GYMRAEG EVAN JAMES1201513510
Cynradd - 6742364: Ysgol Gymraeg Abercynon130*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742365: YGG BRONLLWYN School110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742367: MISKIN PRIMARY55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742369: Penpych Community Primary Scho95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742370: Hendreforgan Primary School105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742371: Penyrenglyn Primary90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742372: Penywaun Community School115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742373: Penrhys Community Primary50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742374: Gwaunmeisgyn Primary School205.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol150.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6742375: Gwauncelyn Primary School1951517010
Cynradd - 6742376: Penrhiwceibr Primary70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742378: Ynyshir Community Primary115101005
Cynradd - 6742380: Cwmclydach Community Primary School95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742381: Aberdare Park Primary130513510
Cynradd - 6742382: Maerdy Primary School1355160*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742383: Cwmbach Community Primary115*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.135*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742384: Ynysboeth Community Primary70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742385: Abercynon Primary160*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.160*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742386: Cymmer Primary110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6742387: Cwmaman Primary School100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6743309: Our Lady's R.C.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6743312: ST MICHAELS PRIMARY120*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6743313: S.S.Gabriel and Raphael Prim85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6743314: St. Margaret's Catholic Primary School60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6743317: ABERDARE TOWN C IN W PRIMARY1101016010
Cynradd - 6743319: CWMBACH CHURCH IN WALES55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6744019: Bryncelynnog Comprehensive School710.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol635.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6744022: The Pontypridd High School390.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol405.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6744027: Hawthorn High School370.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol350.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6744053: Mountain Ash Comprehensive School470.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol510.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6744081: Treorchy Comprehensive School740.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol785.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6744083: Ferndale Community School290.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol310.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6744096: Y Pant Comprehensive720.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol700.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6744097: Ysgol Gyfun Cwm Rhondda330.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol370.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6744105: Ysgol Gyfun Rhydywaun495.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol560.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6744106: Aberdare Community School670.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol635.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6744602: Cardinal Newman R.C.480.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol515.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6744604: St John Baptist CIW High School505.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol470.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Canol - 6745500: Ysgol Llanhari320*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.350*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Canol - 6745501: Porth Community School505103955
Canol - 6745502: Ysgol Nantgwyn505*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.550*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Canol - 6745503: Tonyrefail Community School825.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol820.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Canol - 6745504: Ysgol Garth Olwg5551066510
Arbennig - 6747006: MAESGWYN90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6747008: Park Lane Special School80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6747011: Ysgol Hen Felin155.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6747015: Ysgol Ty Coch140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6752000: Abercanaid Community90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6752002: Cyfarthfa Park Primary School215*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.225*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6752006: Caedraw Primary130*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6752010: Gellifaelog Primary School135*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.125*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6752015: PANTYSGALLOG PRIMARY SCHOOL17551605
Cynradd - 6752020: Gwaunfarren Primary125*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.145*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6752022: Heolgerrig Community School95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6752039: YNYSOWEN PRIMARY160*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.145*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6752042: YSGOL SANTES TUDFUL185*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.240*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6752054: Bedlinog Community Primary School55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6752231: TRELEWIS PRIMARY SCHOOL130*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6752330: YSGOL-Y-GRAIG110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6752346: Ysgol Gymraeg Rhyd-y-grug125*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.170*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6752351: COED Y DDERWEN PRIMARY SCHOOL110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6752352: Twynyrodyn Community School155*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.150*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6752353: Edwardsville Primary School18051405
Cynradd - 6752354: Troedyrhiw Commmunity Primary School115*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6752355: Dowlais Primary School80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6752356: Goetre Primary School220*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.230*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Uwchradd - 6754011: Afon Taf High School445.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol345.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6754012: PEN-Y-DRE HIGH SCHOOL410.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol455.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6754013: Cyfarthfa High School455.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol400.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Canol - 6755900: Blessed Carlo Acutis Catholic School505*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.585*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Arbennig - 6757013: Greenfield School130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6762058: Pengam Primary851095*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762061: Fleur-de-Lys Primary55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762071: COED-Y-BRAIN PRIMARY95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762078: Markham Primary805855
Cynradd - 6762081: CWMABER JUNIOR SCHOOL60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6762084: Libanus Primary1601014510
Cynradd - 6762086: Pontllanfraith Primary School105109510
Cynradd - 6762089: Deri Primary School30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762093: Crumlin High Level Primary45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762095: PENTWYNMAWR PRIMARY SCHOOL55560*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762097: DERWENDEG PRIMARY SCHOOL805755
Cynradd - 6762098: Tynewydd Primary School.1301011515
Cynradd - 6762100: Cwmcarn Primary School105595*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762103: Waunfawr Primary95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762105: Risca Primary135515510
Cynradd - 6762108: Fochriw Primary50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6762121: GILFACH FARGOED PRIMARY90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762140: HENDRE JUNIOR SCHOOL80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol95.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6762145: HENDRE INFANTS SCHOOL6010455
Cynradd - 6762148: Hengoed Primary75570*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762158: Llancaeach Junior School75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6762171: Llanfabon Infants School50104010
Cynradd - 6762193: RHYDRI PRIMARY SCHOOL30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.30*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762197: NANT Y PARC PRIMARY SCHOOL9010955
Cynradd - 6762207: Pantside Primary10510755
Cynradd - 6762224: Tiryberth Primary55565*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762227: Ty Isaf Infants School40104015
Cynradd - 6762252: CWM IFOR PRIMARY SCHOOL1105955
Cynradd - 6762256: BRYN PRIMARY755655
Cynradd - 6762262: YSGOL IFOR BACH120101105
Cynradd - 6762264: Abercarn Primary school1151011010
Cynradd - 6762278: Greenhill Primary8510755
Cynradd - 6762282: YSGOL GYMRAEG CAERFFILI1602021515
Cynradd - 6762285: YSGOL GYMRAEG GILFACH FARGOD40*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762296: YNYSDDU PRIMARY SCHOOL60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.455
Cynradd - 6762307: UPPER RHYMNEY PRIMARY SCHOOL655705
Cynradd - 6762309: Ysgol Y Lawnt85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762310: Bryn Awel Primary School65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762313: Ysgol Gymraeg Trelyn8010955
Cynradd - 6762316: PHILLIPSTOWN PRIMARY SCHOOL50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.605
Cynradd - 6762322: MAESYCWMMER PRIMARY SCHOOL70575*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762323: Bedwas Junior90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6762326: Machen Primary School75580*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762328: Graig-y-Rhacca Primary and Nursery Community75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762335: Bedwas Infants50155510
Cynradd - 6762338: HENDREDENNY PARK PRIMARY105101105
Cynradd - 6762339: Cwm Glas Infants School25*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.10*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762347: CWMABER INFANTS SCHOOL4054510
Cynradd - 6762368: YSGOL GYMRAEG BRO ALLTA130*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.13010
Cynradd - 6762370: Cwmfelinfach Primary95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.9510
Cynradd - 6762373: YSGOL GYMRAEG CWM GWYDDON10010110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762374: Y G G Y Castell1751521515
Cynradd - 6762376: Cwrt Rawlin Primary School1501017010
Cynradd - 6762377: Cefn Fforest Primary1301010510
Cynradd - 6762378: PENLLWYN PRIMARY65560*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762379: Blackwood Primary1801517515
Cynradd - 6762380: GLYN-GAER PRIMARY SCHOOL951011010
Cynradd - 6762381: Park Primary60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762382: Aberbargoed Primary School1001010510
Cynradd - 6762383: Trinant Primary75107510
Cynradd - 6762384: Ty Sign Primary School2251521510
Cynradd - 6762385: Tyn-Y-Wern Primary95101055
Cynradd - 6762386: Twyn Primary2051519515
Cynradd - 6762387: White Rose Primary School951010010
Cynradd - 6762388: Ysgol Bro Sannan70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762389: Plasyfelin Primary School1501011510
Cynradd - 6762390: St James Primary School160101205
Cynradd - 6762391: St Gwladys Bargoed School1955235*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6762392: Rhiw syr Dafydd Primary School2952524520
Cynradd - 6762393: Ystrad Mynach Primary2201518515
Cynradd - 6762394: Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Derwen100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6762395: Ysgol Penalltau1051010010
Cynradd - 6763310: St Helens RC Primary100101155
Uwchradd - 6764031: Newbridge School540.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol450.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6764046: Blackwood Comprehensive School505.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol475.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6764065: St Cenydd School535.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol510.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6764068: Risca Community Comprehensive340.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol330.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6764070: St Martin's School530.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol520.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6764073: HEOLDDU COMPREHENSIVE SCHOOL350.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol340.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6764075: Lewis School Pengam655.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6764077: Lewis Girls' Comprehensive School*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol670.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6764093: Bedwas High School370.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol340.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6764103: Ysgol Gyfun Cwm Rhymni870.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol950.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6764104: Islwyn High School525.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol530.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Canol - 6765500: Idris Davies School 3 to 18425543010
Arbennig - 6767011: Trinity Fields School160.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6772067: Bryn Bach Primary School110109510
Cynradd - 6772070: Glanhowy Primary School1201514010
Cynradd - 6772072: Deighton Junior and Infants110108510
Cynradd - 6772074: Georgetown Junior and Infants1851521515
Cynradd - 6772179: SOFRYDD PRIMARY60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6772253: Cwm Primary School10010705
Cynradd - 6772277: Beaufort Hill Primary901011010
Cynradd - 6772278: Willowtown Primary School2152020015
Cynradd - 6772306: Blaen-y-Cwm Primary School135.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6772307: Ysgol Gymraeg Brohelyg130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol160.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6772309: GLYNCOED PRIMARY1501514015
Cynradd - 6772310: Rhos y Fedwen60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6772311: Ystruth Primary1501515510
Cynradd - 6772312: St. Illtyd's Primary School705805
Cynradd - 6772313: Coed y Garn Primary School100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6773308: ST MARY'S ROMAN CATHOLIC120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol95.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6773309: St. MARY'S CHURCH SCHOOL951011010
Cynradd - 6773315: All Saints R.C. Primary School905905
Cynradd - 6773316: St. Joseph's R.C. Primary60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.55*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Uwchradd - 6774061: Tredegar Comprehensive School350.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol350.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6775401: Brynmawr Foundation School305.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol255.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Canol - 6775500: Ebbw Fawr Learning Community6951064510
Canol - 6775501: Abertillery Learning Community7853075030
Arbennig - 6777011: Pen-y-Cwm Special School110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Arbennig - 6777012: The River Centre 3-16 Learning Community40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6782203: Llanyrafon Primary School215.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol195.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6782204: Maendy Junior and Infants1101090*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6782205: Llantarnam Community Primary School1551017515
Cynradd - 6782211: Pontnewydd Primary & Nursery180101605
Cynradd - 6782249: Greenmeadow Primary100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6782298: Cwmffrwdoer Primary1205105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6782308: George Street Primary School2001018510
Cynradd - 6782312: Ysgol Gymraeg Cwmbran Primary150*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.14010
Cynradd - 6782315: Garnteg Primary1801518515
Cynradd - 6782318: YSGOL BRYN ONNEN9010755
Cynradd - 6782319: Woodlands Community Primary School1601013515
Cynradd - 6782320: New Inn Primary School2402527015
Cynradd - 6782321: Griffithstown Primary School1701516515
Cynradd - 6782322: Penygarn Community Primary School1801518515
Cynradd - 6782323: Blenheim Road Community Primary School1151011515
Cynradd - 6782324: Coed Eva Primary School2351517520
Cynradd - 6782325: Croesyceiliog Primary School1851017010
Cynradd - 6782326: Nant Celyn Primary School2251519510
Cynradd - 6782327: Ysgol Panteg1751519010
Cynradd - 6783028: Blaenavon Heritage VC Primary School2101519510
Cynradd - 6783321: Cwmbran R.C. Jnr. & Infts.90109510
Cynradd - 6783324: St. Davids Cwmbran R.C. School110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.855
Cynradd - 6783330: Henllys Church in Wales75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6783331: Padre Pio RC Primary School100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6783332: PONTHIR CHURCH IN WALES SCHOOL50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6784051: Croesyceiliog School620.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol570.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6784070: Abersychan Comprehensive385.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol360.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6784072: West Monmouth School610.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol575.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6784076: Cwmbran High School590.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol525.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6784603: St. Albans R.C. High School380.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol390.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Canol - 6785500: Ysgol Gymraeg Gwynllyw360.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol390.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6787012: Crownbridge Special School80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.35*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6792057: Gilwern Primary School115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol95.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6792134: Goytre Fawr Primary80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6792163: Undy Primary School1801015015
Cynradd - 6792164: ROGIET COUNTY PRIMARY115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6792228: Pembroke Primary11559510
Cynradd - 6792243: LLANVIHANGEL CRUCORNEY COUNTY PRIMARY SCHOOL25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6792246: Thornwell Primary School130513510
Cynradd - 6792261: Durand Primary School100101005
Cynradd - 6792263: Llandogo Primary30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6792299: Shirenewton Primary School110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6792301: Trellech Junior & Infants95.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6792303: The Dell Primary200.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol200.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6792304: Overmonnow Primary School1801014010
Cynradd - 6792305: Cross Ash County Primary School85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6792317: Ysgol Gymraeg Y Fenni135101205
Cynradd - 6792318: YSGOL GYMRAEG Y FFIN55545*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6792319: Cantref Primary105101055
Cynradd - 6792320: Deri View Primary School150101105
Cynradd - 6792321: KYMIN VIEW PRIMARY SCHOOL80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.75*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6792322: Castle Park Primary School110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6792323: Llanfoist Fawr Primary100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6792324: Dewstow105109510
Cynradd - 6793004: Llantilio Pertholey CV Primary115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6793022: Usk Primary School130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol125.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6793031: Raglan Primary95.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6793032: Osbaston Church in Wales School100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6793310: Magor V A Primary School1351014510
Cynradd - 6793317: Our Lady & St Michael's RC110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6793326: ST MARY'S R.C.P.SCHOOL95.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6793327: ARCHBISHOP ROWAN WILLIAMS VA115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6794060: Monmouth Comprehensive School850.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol835.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6794064: King Henry VIII Comprehensive550.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol520.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6794065: Chepstow Comprehensive School385.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol385.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6794066: Caldicot School725.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol680.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Meithrin - 6801019: Newport Nursery School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15
Cynradd - 6802003: Clytha Primary School90511510
Cynradd - 6802004: Crindau Primary School1701515515
Cynradd - 6802009: Eveswell Primary School2201519520
Cynradd - 6802017: Maesglas Primary & Nursery1151513510
Cynradd - 6802019: Maindee Primary2552022015
Cynradd - 6802022: Malpas Court Primary100109010
Cynradd - 6802027: St. Woolos Primary1601015015
Cynradd - 6802030: Somerton Primary85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.705
Cynradd - 6802039: Glasllwch Primary School100511010
Cynradd - 6802043: Malpas Park Jnr & Infts.130108010
Cynradd - 6802209: Langstone Primary School150515515
Cynradd - 6802224: Llanmartin Junior & Infants80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6802236: Marshfield Primary School2051021010
Cynradd - 6802258: Mount Pleasant Primary105101305
Cynradd - 6802276: Rogerstone Primary2401021010
Cynradd - 6802295: HIGH CROSS PRIMARY SCHOOL12010115*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6802300: Pentrepoeth Primary2151020515
Cynradd - 6802302: Pillgwenlly Primary School2853027025
Cynradd - 6802314: Ysgol Gymraeg Casnewydd1501018515
Cynradd - 6802315: Alway Primary School1751016010
Cynradd - 6802316: RINGLAND PRIMARY115*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.85*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6802317: Millbrook Primary1351014010
Cynradd - 6802318: Monnow Primary1801515010
Cynradd - 6802319: Glan Usk Primary2952032515
Cynradd - 6802320: Ysgol Gymraeg Ifor Hael90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.8510
Cynradd - 6802321: Lliswerry Primary School2601524020
Cynradd - 6802322: St. Julians Primary School3052530015
Cynradd - 6802323: Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon9059510
Cynradd - 6802324: Caerleon Lodge Hill Primary1701014010
Cynradd - 6802325: St Andrews Primary School3402529015
Cynradd - 6802326: Gaer Primary School2101522015
Cynradd - 6802327: Tredegar Park Primary1851518515
Cynradd - 6802328: Jubilee Park Primary School1701015515
Cynradd - 6802329: Milton Primary School2351520510
Cynradd - 6802330: Glan Llyn Primary School1551514010
Cynradd - 6802331: Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli5*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.5*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6803002: Malpas Church in Wales Primary School150.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6803300: St. Davids Primary105.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6803301: St Josephs R.C. Jnr. & Infts95*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6803302: St Marys Primary School210.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol210.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6803304: St Michael's RC Primary School1001011510
Cynradd - 6803305: St Patricks R.C. Primary100511010
Cynradd - 6803306: St. Gabriel's R.C.105.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6803313: Charles Williams Church In Wales Primary School2351524510
Uwchradd - 6804003: St Julian's School745.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol680.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6804020: The John Frost School705.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol695.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6804021: Llanwern High School475.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol490.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6804025: Newport High School565.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol540.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6804026: Lliswerry High School570.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol570.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6804030: Bassaleg School925.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol865.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6804059: Caerleon Comprehensive School740.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol760.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6804060: Ysgol Gyfun Gwent Is Coed230.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol290.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6804602: St Joseph's RC High School720.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol755.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6807002: MAES EBBW SCHOOL110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6807004: Ysgol Bryn Derw85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Meithrin - 6811003: GRANGETOWN NURSERY SCHOOL.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20
Meithrin - 6811017: TREMORFA NURSERY.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10
Meithrin - 6811018: Ely and Caerau Children's Centre.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20
Cynradd - 6812001: MILLBANK PRIMARY SCHOOL115109510
Cynradd - 6812003: ADAMSDOWN PRIMARY1751017015
Cynradd - 6812005: ALBANY PRIMARY SCHOOL2001518010
Cynradd - 6812007: ALLENSBANK PRIMARY SCHOOL100590*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6812009: BADEN POWELL PRIMARY SCHOOL150513510
Cynradd - 6812011: BIRCHGROVE PRIMARY SCHOOL210.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol185.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6812015: TRELAI PRIMARY SCHOOL1651515510
Cynradd - 6812017: FAIRWATER PRIMARY SCHOOL85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6812019: GABALFA PRIMARY1051011010
Cynradd - 6812031: Kitchener Primary School1952018020
Cynradd - 6812033: LANSDOWNE PRIMARY SCHOOL1501015510
Cynradd - 6812037: MOORLAND PRIMARY1651020510
Cynradd - 6812039: Radnor Primary School140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6812041: RHYDYPENAU PRIMARY SCHOOL2002022020
Cynradd - 6812043: ROATH PARK PRIMARY SCHOOL2151520010
Cynradd - 6812045: GREENWAY PRIMARY SCHOOL1101010015
Cynradd - 6812050: STACEY PRIMARY SCHOOL100109510
Cynradd - 6812052: TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL2252018015
Cynradd - 6812061: PETER LEA PRIMARY SCHOOL1251515520
Cynradd - 6812065: BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL2051517510
Cynradd - 6812069: Pen-Y-Bryn Primary School1101010010
Cynradd - 6812072: COED GLAS C P SCHOOL2451522515
Cynradd - 6812074: LAKESIDE PRIMARY SCHOOL2201520015
Cynradd - 6812075: PENTREBANE PRIMARY SCHOOL90107510
Cynradd - 6812084: MOUNT STUART PRIMARY SCHOOL1852018010
Cynradd - 6812090: LLANISHEN FACH PRIMARY SCHOOL2351519515
Cynradd - 6812092: RHIWBEINA PRIMARY SCHOOL3152532015
Cynradd - 6812094: LLANEDEYRN PRIMARY SCHOOL1551015510
Cynradd - 6812096: SPRINGWOOD PRIMARY SCHOOL130510510
Cynradd - 6812101: NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL2802025020
Cynradd - 6812104: CORYTON PRIMARY90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.90*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6812107: BRYN CELYN PRIMARY SCHOOL80*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.805
Cynradd - 6812111: Y G G Gwaelod y Garth11051155
Cynradd - 6812132: RADYR PRIMARY SCHOOL2051021015
Cynradd - 6812137: Tongwynlais Primary School95108010
Cynradd - 6812147: LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL2151019515
Cynradd - 6812153: BRYN DERI PRIMARY9551055
Cynradd - 6812164: OAKFIELD PRIMARY SCHOOL2102018020
Cynradd - 6812166: YSGOL GYMRAEG MELIN GRUFFYDD2101519515
Cynradd - 6812169: Ysgol Y Wern3002029015
Cynradd - 6812170: YSGOL GYMRAEG COED Y GOF135.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6812171: YSGOL BRO EIRWG1601517515
Cynradd - 6812173: YSGOL TREGANNA2702531520
Cynradd - 6812174: WILLOWBROOK PRIMARY SCHOOL1851519515
Cynradd - 6812175: PENTYRCH PRIMARY65.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6812176: THORNHILL PRIMARY SCHOOL2201518515
Cynradd - 6812177: YSGOL PENCAE105.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6812179: Meadowlane Primary School155512515
Cynradd - 6812180: YSGOL MYNYDD BYCHAN951011010
Cynradd - 6812305: CREIGIAU PRIMARY SCHOOL1802017010
Cynradd - 6812306: YSGOL GYMRAEG PWLL COCH1351014010
Cynradd - 6812308: Ysgol Y Berllan Deg1801517515
Cynradd - 6812309: GLADSTONE PRIMARY SCHOOL751510510
Cynradd - 6812310: GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL60*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.70*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6812311: Grangetown Primary School210.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol160.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6812312: Herbert Thompson Primary2102019515
Cynradd - 6812313: Ysgol Glan Morfa1001511010
Cynradd - 6812314: Ysgol Pen Y Pil7559010
Cynradd - 6812315: Ysgol Gymraeg Nant Caerau901010510
Cynradd - 6812317: Rumney Primary1901520010
Cynradd - 6812318: Windsor Clive Primary2151520015
Cynradd - 6812319: Severn Primary2002517515
Cynradd - 6812320: Hawthorn Primary9551105
Cynradd - 6812321: Danescourt Primary2101520015
Cynradd - 6812322: Hywel Dda Primary School2001519515
Cynradd - 6812323: Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-Y-Groes655505
Cynradd - 6812324: Trowbridge Primary8510755
Cynradd - 6812325: Ysgol Glan Ceubal65159010
Cynradd - 6812326: Marlborough Primary2401520515
Cynradd - 6812327: Pencaerau Primary951011510
Cynradd - 6812328: Glyncoed Primary170513510
Cynradd - 6812329: Whitchurch Primary3352029020
Cynradd - 6812330: Pontprennau2101519520
Cynradd - 6812331: Howardian Primary School2301518515
Cynradd - 6812332: Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad1102015015
Cynradd - 6813000: ST. MELLONS CHURCH IN WALES PRIMARY55545*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6813321: ST ALBAN'S RC PRIMARY SCHOOL75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6813323: ST CUTHBERT'S RC PRIMARY70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6813328: St. Joseph's RC School1055905
Cynradd - 6813330: ST. MARY'S R.C. PRIMARY SCHOOL1055105*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6813332: ST PATRICK'S R C SCHOOL150.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol155.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6813334: ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL1951520510
Cynradd - 6813336: St Cadoc's Catholic Primary130101605
Cynradd - 6813341: ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6813343: ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL1155955
Cynradd - 6813344: TREDEGARVILLE C/W PRIMARY1105905
Cynradd - 6813346: LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL200.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol220.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6813351: CHRIST THE KING PRIMARY SCHOOL95510010
Cynradd - 6813353: St John Lloyd145515510
Cynradd - 6813354: HOLY FAMILY R.C. PRIMARY70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6813355: ST MARY THE VIRGIN C/W PRIMARY SCHOOL95109510
Cynradd - 6813357: ALL SAINTS C/W PRIMARY70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6813366: ST FAGANS CHURCH IN WALES100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.110*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Cynradd - 6813370: ST BERNADETTES PRIMARY SCHOOL1051010510
Cynradd - 6813371: ST DAVID'S C/W PRIMARY SCHOOL1105905
Cynradd - 6813373: BISHOP CHILDS C/W PRIMARY95.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol125.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynradd - 6813374: ST PHILIP EVANS PRIMARY SCHOOL1701018010
Cynradd - 6813375: St. Francis R. C. Primary Sch.1551013510
Uwchradd - 6814039: CARDIFF HIGH SCHOOL890.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol870.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6814041: Willows High School365.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol400.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6814042: Fitzalan High School950.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol865.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6814049: Cantonian High School480.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol435.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6814051: Llanishen High School885.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol810.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6814054: Cathays High School610.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol555.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6814070: Radyr Comprehensive School695.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol715.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6814071: Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf745.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol710.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6814072: Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr555.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol600.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6814074: Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern430.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol475.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6814075: Cardiff West Community High School550.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol570.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6814076: Eastern High580.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol620.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6814600: St. Illtyd's Catholic High School495.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol485.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6814607: Mary Immaculate High School425.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol390.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6814608: Bishop of Llandaff Church in Wales High School645.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol620.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6814609: St Teilo's C-in-W High School710.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol645.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6814611: CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL550.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol540.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Uwchradd - 6815403: Whitchurch High School1,260.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,190.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6817001: GREENHILL SPECIAL SCHOOL65.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6817005: THE COURT SCHOOL40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6817006: WOODLANDS HIGH SCHOOL105.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6817008: RIVERBANK SCHOOL50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6817011: TY-GWYN SPECIAL SCHOOL150*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.65*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Arbennig - 6817019: THE HOLLIES SCHOOL90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Arbennig - 6817021: MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol