Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion cyfwerth ag amser-llawn yn ôl ysgol a rhyw, 2018
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Rhyw[Hidlwyd]
Categori[Hidlwyd]
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Gwryw[Lleihau]Benyw
Cliciwch yma i ddidoliAmser-llawnCliciwch yma i ddidoliRhan-amserCliciwch yma i ddidoliAmser-llawnCliciwch yma i ddidoliRhan-amser
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch1251013010
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris20*20*
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern45*40*
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd35*25*
Cynradd - 6602134: Ysgol Gymuned Bodorgan10.10.
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran20*25*
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn25*20*
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes30*30*
Cynradd - 6602139: Ysgol Gymuned Dwyran15*15*
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog65565*
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn15*10.
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned Y Ffridd40*45*
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre35*30*
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch15*10.
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll1701015010
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell30*35*
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig1701516010
Cynradd - 6602155: Ysgol Gynradd Llangoed45*30*
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas35.45.
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-Y-Medd60*655
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog30*25*
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth40*50*
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn40*40*
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen45*55*
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr30*30*
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol25*35*
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn15.25.
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali45*35*
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr1451013010
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen60*60*
Cynradd - 6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch25*20*
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn55*55*
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan70.80.
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd Y Borth1201011010
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland901075*
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn70*60*
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir115.110.
Cynradd - 6602227: Ysgol Rhyd y Llan70*55*
Cynradd - 6603034: Ysgol Gynradd Parc Y Bont55*50*
Cynradd - 6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo20*20*
Cynradd - 6603036: Ysgol Cybi2301520015
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair75*85*
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones220.260.
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi395.420.
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni355.315.
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes565.535.
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern315.335.
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog1851020015
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg Y Bont65.30*
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni605655
Cynradd - 6612004: Ysgol Gynradd Nefyn75*705
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug115511510
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch40530*
Cynradd - 6612009: Ysgol Abersoch10*5*
Cynradd - 6612010: Ysgol Beddgelert10*5.
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel75*60*
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig30*35*
Cynradd - 6612015: Ysgol Gynradd Borth-Y-Gest30*30*
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau30*30*
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli90511010
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn60.65.
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr45*50*
Cynradd - 6612035: Ysgol Cwm Y Glo10.5.
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog20*20*
Cynradd - 6612039: Ysgol Crud-Y-Werin25*30*
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn90565*
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern30*40*
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda5*15.
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd30*35*
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen25*20*
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda30.15.
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn5*5.
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog35*35*
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi25*20*
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid1051012510
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni35*35*
Cynradd - 6612075: Ysgol Babanod Morfa Nefyn15*15*
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn15*10*
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo15*10.
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun25*25*
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu9051005
Cynradd - 6612093: Ysgol Gynradd Pentreuchaf65*40*
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas20*15*
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan15*20*
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan40*40*
Cynradd - 6612103: Ysgol Sarn Bach30.20*
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn855100*
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn45540*
Cynradd - 6612110: Ysgol Y Gorlan605355
Cynradd - 6612111: Ysgol Yr Eifl20*30*
Cynradd - 6612112: Ysgol Gynradd Tudweiliog25*20*
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr70*60*
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin1051010010
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr15*10*
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre1701519010
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd805905
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg Y Garnedd1601014510
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau1601015510
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)60105010
Cynradd - 6612127: Ysgol Y Felinheli855805
Cynradd - 6612180: Ysgol Bro Tegid70.60.
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth100580*
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas35*20*
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy40.35.
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal30*30*
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys15*15*
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr20.30.
Cynradd - 6612198: Ysgol Y Garreg5*15*
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards55*45*
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod45*45*
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal10.15*
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch7558510
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau20*20*
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau40*30*
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn110*1105
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn40*30*
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn25*25*
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell35*35*
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd Y Llyn35.30.
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen105101055
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael8510755
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn50*55*
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon65*655
Cynradd - 6613004: Ysgol Pont Y Gof50545*
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla145101105
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol105*100*
Cynradd - 6613010: Ysgol Foel Gron15*25*
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai75*55*
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog20*20*
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy10*10*
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth50*55*
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top10010110*
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen40*45*
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes55*55*
Cynradd - 6613305: Ysgol Beuno Sant20.20.
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda225.220.
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog185.200.
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail330.365.
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle225.205.
Uwchradd - 6614009: Ysgol Eifionydd165.195.
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn155.155.
Uwchradd - 6614032: Ysgol Uwchradd Tywyn140.135.
Uwchradd - 6614033: Ysgol Y Berwyn170.155.
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy135.150.
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars595.625.
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan225.210.
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen430.410.
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan Y Mor255.225.
Canol - 6615500: Ysgol Bro Idris2901029010
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar85.30.
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon75.25*
Cynradd - 6622002: Ysgol Dolgarrog30*30*
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws Y Coed10.15*
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo60565*
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy155101455
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan10*5.
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn80575*
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden130151305
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno85*9510
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd65575*
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno25*20*
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos2151520015
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn25*20*
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre35*30*
Cynradd - 6622107: Ysgol Tal-y-Bont15.15*
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones95207510
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen120.100.
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele1101510515
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa105101255
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw1201014010
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant Y Rhedyn70.70.
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd100158015
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig Y Don1751019010
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion35*35*
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd15.20.
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan25*25*
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw45*45*
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod175.135.
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon5.10*
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy50*55*
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran855955
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn115.115.
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin30.35.
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas15*15*
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir1401016510
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes1351013510
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don50*65*
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd1951519510
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan5510555
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin40*35*
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae75*75*
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan10.10.
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George35*25*
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged20*20*
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach25*40*
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth y Felin155514515
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas70*7010
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos25*25*
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon45*50*
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies50*45*
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior11010110*
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph115*9510
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas30*40*
Uwchradd - 6624022: Ysgol John Bright670.590.
Uwchradd - 6624023: Ysgol Aberconwy395.370.
Uwchradd - 6624035: Ysgol Dyffryn Conwy330.330.
Uwchradd - 6624038: Ysgol Y Creuddyn260.305.
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn1951020010
Uwchradd - 6625400: Ysgol Emrys Ap Iwan455.505.
Uwchradd - 6625402: Eirias High School650.710.
Uwchradd - 6625403: Ysgol Bryn Elian525.440.
Arbennig - 6627007: Ysgol Y Gogarth145*70*
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug105*905
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell Cp100*8510
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School2001020015
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn3152029525
Cynradd - 6632057: Ysgol Y Faenol70565*
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa Cp1951520515
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel2001521515
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant2252022515
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd75*65*
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari15*15*
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd2301519015
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog35*30*
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors105.95.
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan25*25*
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant1351013510
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd10*15.
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc90207010
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor25*25*
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn25*20.
Cynradd - 6632169: Ysgol Rhewl10*15.
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch15*15*
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog25*25*
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn55545*
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern20*25*
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys1451518510
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen70580*
Cynradd - 6632255: Rhos Street Cp School85575*
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras115101055
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch40*35*
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau40*35*
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg Y Gwernant60*655
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa1901016510
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School2201019020
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref70*70*
Cynradd - 6632267: Ysgol Bro Dyfrdwy50*4510
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn35*40*
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion30*30*
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School35*4510
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr25*20*
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd50*40*
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn60*45*
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog30*30*
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial25*25*
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan C.I.W. Voluntary Controlled Primary School60.45.
Cynradd - 6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School15051355
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant30*45*
Uwchradd - 6634003: Rhyl High School520.435.
Uwchradd - 6634014: Prestatyn High School745.670.
Uwchradd - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd485.505.
Uwchradd - 6634026: Denbigh High School275.215.
Uwchradd - 6634027: Ysgol Dinas Bran520.495.
Uwchradd - 6634031: Ysgol Brynhyfryd495.480.
Uwchradd - 6634601: Blessed Edward Jones High School135.125.
Canol - 6635901: St Brigid's School190*275*
Arbennig - 6637000: Ysgol Tir Morfa80*55.
Arbennig - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn115*20.
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber605655
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn75575*
Cynradd - 6642004: Westwood Cp10510955
Cynradd - 6642012: Ewloe Green1901016510
Cynradd - 6642013: Bryn Garth Cp50*40*
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd Cp2251523515
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas120101055
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant10*25*
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School105101055
Cynradd - 6642026: Lixwm Cp School30*20*
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon1301016010
Cynradd - 6642032: Northop Hall955955
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School75*705
Cynradd - 6642041: Sealand Cp School9510955
Cynradd - 6642043: Sychdyn Cp80580*
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary40*35*
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant Cp50*70*
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel1051060*
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School75560*
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig25*25*
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva1401012510
Cynradd - 6642053: Sandycroft Cp1651014510
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd Cp School35*30*
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School80*80*
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch2902029015
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School2051520015
Cynradd - 6642064: Ysgol Y Foel, Cilcain25*20*
Cynradd - 6642065: Brynford Cp35*30*
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia805100*
Cynradd - 6642077: Golftyn Cp School2051519515
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry Cp60535*
Cynradd - 6642081: Y Waun50*40*
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd705100*
Cynradd - 6642084: Abermorddu Cp School9559510
Cynradd - 6642085: Southdown Cp1901517510
Cynradd - 6642086: Wepre Community School1501515510
Cynradd - 6642089: Drury Primary School80*655
Cynradd - 6642091: Cornist Park Cp1301016010
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa Cp60*60*
Cynradd - 6642093: Penarlag Cp90*955
Cynradd - 6642094: Owen Jones Cp65*60*
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School15*35*
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti951011010
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc Y Llan60*45*
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa2851523020
Cynradd - 6642268: Broughton Primary School2552022015
Cynradd - 6642269: Ysgol Cae'r Nant1651517510
Cynradd - 6642270: Ysgol Penyffordd120101205
Cynradd - 6642271: Ysgol Ty Ffynnon120101105
Cynradd - 6642272: Ysgol Maes Y Felin1451013510
Cynradd - 6643002: Nannerch V.C.P. School25*20*
Cynradd - 6643303: Ysgol Yr Esgob C In W25*25*
Cynradd - 6643306: St Mary's14051255
Cynradd - 6643307: St Winefrides65*85*
Cynradd - 6643308: St David's Catholic Primary School40*40*
Cynradd - 6643311: St Anthony's Catholic Primary70565*
Cynradd - 6643312: Venerable Edward Morgan Rc135*1155
Cynradd - 6643316: Trelawnyd45*45*
Cynradd - 6643320: Ysgol Y Llan Va Primary School Whitford45*55*
Cynradd - 6643330: St. Ethelwolds45*45*
Cynradd - 6643331: St John The Baptist Va School55*45*
Cynradd - 6643332: Nercwys Va20*15*
Cynradd - 6643333: Hawarden Village Va2201519515
Uwchradd - 6644000: Hawarden High School555.570.
Uwchradd - 6644006: Alun School770.795.
Uwchradd - 6644011: Elfed High School380.355.
Uwchradd - 6644012: Ysgol Treffynnon225.215.
Uwchradd - 6644013: St. David's High School190.180.
Uwchradd - 6644017: Castell Alun High School645.710.
Uwchradd - 6644018: Maes Garmon225.275.
Uwchradd - 6644021: Flint High School395.410.
Uwchradd - 6644022: Connah's Quay High School,540.485.
Uwchradd - 6644042: Argoed High School285.245.
Uwchradd - 6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School360.350.
Cynradd - 6645200: Derwen Foundation School955905
Arbennig - 6647020: Pen Coch65*25*
Arbennig - 6647021: Ysgol Maes Hyfryd70.40.
Meithrin - 6651007: Wrexham Early Years Centre1010**
Cynradd - 6652076: The Rofft Cp School105101105
Cynradd - 6652137: Froncysyllte25.20*
Cynradd - 6652138: Garth Cp35*40*
Cynradd - 6652139: Ysgol Cynddelw45*45*
Cynradd - 6652140: Llanarmon Dc School10.10*
Cynradd - 6652143: Pontfadog10.5*
Cynradd - 6652149: Ysgol Acrefair10059510
Cynradd - 6652151: Cefn Mawr C P School805905
Cynradd - 6652160: Ysgol Maes-Y-Llan8059510
Cynradd - 6652162: Ysgol Min y Ddol40*455
Cynradd - 6652173: Alexandra C P School1751013510
Cynradd - 6652176: Brynteg C P School8058010
Cynradd - 6652178: Bwlchgwyn School50*45*
Cynradd - 6652179: Ysgol Tan-y-Fron75555*
Cynradd - 6652187: Black Lane C P School751060*
Cynradd - 6652191: Rhosddu County Primary12551405
Cynradd - 6652200: Rhostyllen Cp School105*8510
Cynradd - 6652204: Ysgol Deiniol C P955755
Cynradd - 6652208: Barker's Lane Cp10559510
Cynradd - 6652209: Wat's Dyke County Primary1401515010
Cynradd - 6652224: Ysgol Bryn Tabor12551205
Cynradd - 6652232: Ysgol Sant Dunawd65*50*
Cynradd - 6652235: Holt C.P. School40*45*
Cynradd - 6652238: Ysgol Bodhyfryd1701518020
Cynradd - 6652259: Ysgol I.D. Hooson1351014010
Cynradd - 6652263: Ysgol Plas Coch1351016510
Cynradd - 6652266: Penygelli C P School1401013510
Cynradd - 6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton Cp9559510
Cynradd - 6652268: Ysgol Heulfan170151555
Cynradd - 6652269: Hafod Y Wern Community Primary School140515510
Cynradd - 6652270: Gwenfro Community Primary1651514515
Cynradd - 6652271: Park Community Primary School Llay1601014010
Cynradd - 6652272: Rhosymedre Community Primary120109010
Cynradd - 6652273: Ysgol Maes y Mynydd1751015010
Cynradd - 6652274: Gwersyllt Community Primary School15010100*
Cynradd - 6652275: Penycae Community Primary School10559010
Cynradd - 6652276: Acton Primary2151519515
Cynradd - 6652277: Victoria Community Primary2001520515
Cynradd - 6652278: Ysgol y Waun1501016510
Cynradd - 6652279: Ysgol Bro Alun7058010
Cynradd - 6652280: Ysgol Yr Hafod165514010
Cynradd - 6652281: Borras Park Community Primary School2051521015
Cynradd - 6653028: St Peter's School9051105
Cynradd - 6653036: Pentre Ciw Voluntary Controlled30*40*
Cynradd - 6653042: Eyton Primary School25*30*
Cynradd - 6653054: Borderbrook School15*10*
Cynradd - 6653055: St Giles Controlled Primary School2001018010
Cynradd - 6653301: Bronington Church In Wales V.A40*55*
Cynradd - 6653305: Madras Va School65*60*
Cynradd - 6653326: St Chad's Church In Wales Aided School35530*
Cynradd - 6653334: St Mary's Rc Primary1551020510
Cynradd - 6653337: Minera55*40*
Cynradd - 6653338: All Saints Voluntary Aided Sch14051305
Cynradd - 6653341: St Mary's Church In Wales90101005
Cynradd - 6653342: Brymbo Aided (St. Mary's)65565*
Cynradd - 6653343: St Anne's Catholic Primary75*10010
Cynradd - 6653346: St Mary's Overton90*805
Cynradd - 6653347: St Paul's Voluntary Aided25*25.
Uwchradd - 6654029: Grango260.280.
Uwchradd - 6654032: Ysgol Morgan Llwyd370.390.
Uwchradd - 6654033: Ysgol Bryn Alyn370.325.
Uwchradd - 6654034: Darland High School470.380.
Uwchradd - 6654044: Ysgol Rhiwabon230.220.
Uwchradd - 6654048: Rhosnesni High School335.315.
Uwchradd - 6654049: Ysgol Clywedog360.335.
Uwchradd - 6654603: St Joseph's Catholic And Anglican High325.380.
Uwchradd - 6655401: The Maelor School360.425.
Arbennig - 6657005: St Christophers School205.90.
Cynradd - 6662002: Abermule Primary School25.35.
Cynradd - 6662003: Arddleen C.P. School45.40.
Cynradd - 6662004: Ysgol Gynradd Gymunedol Dyffryn Banw15.10.
Cynradd - 6662005: Berriew C.P. School40.30.
Cynradd - 6662008: Caersws C.P. School30*10*
Cynradd - 6662009: Ysgol Gynradd Carno15.20.
Cynradd - 6662010: Carreghofa C.P. School45.55.
Cynradd - 6662018: Leighton C.P. School30.30.
Cynradd - 6662019: Ysgol Llanbrynmair25.30.
Cynradd - 6662020: Llandinam C.P. School20*20*
Cynradd - 6662021: Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion95.80.
Cynradd - 6662033: Meifod C.P. School30.45.
Cynradd - 6662040: Penygloddfa C.P. School150.140.
Cynradd - 6662041: Ysgol Pontrobert10.15.
Cynradd - 6662044: Ysgol Dyffryn Trannon60.60.
Cynradd - 6662048: Ladywell Green Nurs. & Inf. School55.40.
Cynradd - 6662049: Guilsfield C.P. School70565*
Cynradd - 6662050: Llanidloes C.P. School145.140.
Cynradd - 6662051: Buttington Trewern C.P. School75.80.
Cynradd - 6662053: Brynhafren C.P. School20.15.
Cynradd - 6662054: Churchstoke C.P. School20.15.
Cynradd - 6662056: Hafren C.P. School80.80.
Cynradd - 6662057: Ysgol Gynradd Llanfyllin80.70.
Cynradd - 6662058: Ysgol Gynradd Glantwymyn35.35.
Cynradd - 6662059: Ysgol Pennant30.40.
Cynradd - 6662060: Maesyrhandir C.P. School7510905
Cynradd - 6662062: Treowen C.P. School70*70*
Cynradd - 6662066: Franksbridge C.P. School15.20.
Cynradd - 6662068: Llanbister C.P. School25.20.
Cynradd - 6662070: Llandrindod Wells C.P. School12010100*
Cynradd - 6662071: Llanfihangel Rhydithon C.P. School15.20.
Cynradd - 6662075: Presteigne C.P. School80.80.
Cynradd - 6662076: Radnor Valley C.P. School25*35*
Cynradd - 6662077: Crossgates C.P. School75.75.
Cynradd - 6662079: Mount Street C.P. Junior65.80.
Cynradd - 6662080: Mount Street C.P. Infants75155510
Cynradd - 6662084: Ysgol Dolafon30*25*
Cynradd - 6662089: Builth Wells C.P. School120.105.
Cynradd - 6662092: Sennybridge C.P. School65*60*
Cynradd - 6662113: Crickhowell C.P. School100.105.
Cynradd - 6662115: Cradoc C.P. School55*605
Cynradd - 6662116: Hay-on-Wye C.P. School75.80.
Cynradd - 6662117: Llangynidr C.P. School70.65.
Cynradd - 6662122: Irfon Valley C.P. School20*25*
Cynradd - 6662125: Llanfaes C.P. School1005955
Cynradd - 6662127: Ysgol y Bannau60.55.
Cynradd - 6662129: Ysgol Rhiw Bechan755705
Cynradd - 6662146: Llanrhaeadr Ym Mochnant C.P. School40*30.
Cynradd - 6662147: Ysgol Bro Cynllaith15.15.
Cynradd - 6662148: Ysgol Dafydd Llwyd90.80.
Cynradd - 6662149: Ysgol y Cribarth65*655
Cynradd - 6662150: Ysgol Golwg y Cwm10010805
Cynradd - 6662151: Ysgol Bro Tawe100.85.
Cynradd - 6662152: Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr1402516020
Cynradd - 6662153: Ysgol y Mynydd Du50.40.
Cynradd - 6662154: Ysgol Gymraeg y Trallwng25.50.
Cynradd - 6663000: Llanfechain C.I.W. School20.15.
Cynradd - 6663002: Montgomery C.I.W. School55.55.
Cynradd - 6663016: Forden C.I.W. School35.40.
Cynradd - 6663021: Llandysilio C.I.W. School40.40.
Cynradd - 6663022: Castle Caereinion Church In Wales School15.15.
Cynradd - 6663026: Gladestry C.I.W. School15.25.
Cynradd - 6663030: Ysgol Trefonnen Church in Wales Community Primary105*95*
Cynradd - 6663031: Newbridge-On-Wye Church In Wales School60550*
Cynradd - 6663033: Clyro C.I.W. School45.40.
Cynradd - 6663035: Knighton C.I.W. School9510100*
Cynradd - 6663036: Rhayader C.I.W. School80*90.
Cynradd - 6663037: Llanelwedd Church In Wales Primary School50*45*
Cynradd - 6663046: Llangedwyn C In W Primary School10.20.
Cynradd - 6663050: Llangors C.I.W. School605755
Cynradd - 6663051: Welshpool Church in Wales Primary School1605135*
Cynradd - 6663301: St. Michael's C.I.W. School65.55.
Cynradd - 6663303: Llansantffraid C In W School45.55.
Cynradd - 6663316: Llanbedr C.I.W. (Aided)25*15*
Cynradd - 6663317: Archdeacon Griffiths C.I.W. Primary School55*505
Cynradd - 6663318: Priory Church In Wales School70.65.
Cynradd - 6663320: St Mary`s R.C. (A) School55.60.
Cynradd - 6663322: Llangattock C.I.W. School60.45.
Uwchradd - 6664000: Ysgol Uwchradd Caereinion High School240.245.
Uwchradd - 6664001: Llanfyllin High School370.380.
Uwchradd - 6664002: Llanidloes High School290.255.
Uwchradd - 6664011: Newtown High School520.520.
Uwchradd - 6664013: Welshpool High School440.420.
Uwchradd - 6664019: Llandrindod High School270.230.
Uwchradd - 6664020: Builth Wells High School235.290.
Uwchradd - 6664021: Ysgol Maesydderwen250.250.
Uwchradd - 6664022: Brecon High School260.220.
Uwchradd - 6664023: Gwernyfed High School220.215.
Uwchradd - 6664024: Crickhowell High School415.455.
Cynradd - 6665200: Ysgol Gynradd Llanerfyl20.10.
Canol - 6665500: Ysgol Bro Hyddgen225.260.
Arbennig - 6667001: Ysgol Neuadd Brynllywarch Hall School50.5.
Arbennig - 6667002: Ysgol Cedewain80.30.
Arbennig - 6667004: Ysgol Penmaes70.35*
Cynradd - 6672281: Ysgol Gymunedol Gynradd Aberaeron1055905
Cynradd - 6672284: Ysgol Gymunedol Cilcennin10.5.
Cynradd - 6672285: Ysgol Gymunedol Ciliau Parc40.40.
Cynradd - 6672288: Ysgol Gymunedol Dihewyd15.10.
Cynradd - 6672289: Ysgol Gymunedol Felinfach25.20.
Cynradd - 6672291: Ysgol Gymunedol Llanarth25.30.
Cynradd - 6672293: Ysgol Gymunedol Llannon20.20.
Cynradd - 6672295: Ysgol Gymunedol Cei Newydd60.35.
Cynradd - 6672298: Ysgol Gymunedol Talgarreg30.25.
Cynradd - 6672299: Yr Ysgol Gymunedol Gymraeg1701020515
Cynradd - 6672303: Ysgol Gymunedol Comins Coch90.95.
Cynradd - 6672308: Ysgol Gymunedol Llanfarian20.30.
Cynradd - 6672309: Ysgol Gymunedol Llanfihangel-Y-Creuddyn25.15.
Cynradd - 6672310: Ysgol Gymunedol Llangwyryfon25.25.
Cynradd - 6672311: Ysgol Gymunedol Llanilar65.55.
Cynradd - 6672312: Ysgol Gymunedol Mynach10.20.
Cynradd - 6672313: Ysgol Gymunedol Penllwyn20.30.
Cynradd - 6672314: Ysgol Gymunedol Llwynyreos135*110*
Cynradd - 6672315: Ysgol Gymunedol Syr John Rhys15.15.
Cynradd - 6672316: Ysgol Gymunedol Rhydypennau705955
Cynradd - 6672317: Ysgol Gymunedol Talybont30.50.
Cynradd - 6672319: Ysgol Gymunedol Aberporth70.55.
Cynradd - 6672320: Ysgol Gymunedol Beulah5.15.
Cynradd - 6672323: Ysgol Gymunedol Llechryd25.30.
Cynradd - 6672324: Ysgol Gymunedol Penparc50.55.
Cynradd - 6672345: Ysgol Gymunedol Trewen10.10.
Cynradd - 6672353: Ysgol Gymunedol Pontrhydfendigaid30.40.
Cynradd - 6672361: Ysgol Gymunedol Plascrug1951019010
Cynradd - 6672362: Ysgol Gymunedol Craig Yr Wylfa35.25.
Cynradd - 6672363: Ysgol Gymunedol Penrhyncoch35.50.
Cynradd - 6672366: Ysgol Gymunedol Y Dderi55*55*
Cynradd - 6672367: Ysgol Gymunedol Cenarth25*20*
Cynradd - 6672368: Ysgol Gynradd Aberteifi1951519515
Cynradd - 6672369: Ysgol Bro Sion Cwilt55*55*
Cynradd - 6672371: Ysgol Gynradd T Llew Jones9057010
Cynradd - 6672372: Ysgol Rhos Helyg40.35.
Cynradd - 6672373: Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn50*50*
Cynradd - 6673058: Ysgol Wirfoddol Myfenydd35.45.
Cynradd - 6673318: Ysgol Gymorthedig Padarn Sant60.80.
Uwchradd - 6674042: Gyfun Aberaeron Comprehensive300.255.
Uwchradd - 6674044: Ysgol Uwchradd Aberteifi290.330.
Uwchradd - 6674047: Penglais School620.570.
Uwchradd - 6674048: Ysgol Gyfun Penweddig295.295.
Canol - 6675500: Ysgol Bro Pedr5501045510
Canol - 6675501: Ysgol Henry Richard155*135*
Canol - 6675502: Ysgol Bro Teifi3851042010
Cynradd - 6682203: Sageston Community Primary School55*60*
Cynradd - 6682209: Ysgol Gymunedol Eglwyswrw50.60.
Cynradd - 6682212: Ysgol Gymunedol Wdig60*70*
Cynradd - 6682214: Fenton Community Primary School2051517510
Cynradd - 6682220: Johnston C P School1155110*
Cynradd - 6682222: Lamphey Primary School100101055
Cynradd - 6682223: Ysgol Gymunedol Brynconin40*30*
Cynradd - 6682228: Hook Cp School35550*
Cynradd - 6682231: Ysgol Llanychllwydog10*10*
Cynradd - 6682233: Maenclochog Cp School55*40*
Cynradd - 6682237: Milford Haven Junior School175.195.
Cynradd - 6682242: Narberth Cp School165*130*
Cynradd - 6682243: Ysgol Bro Ingli50*45*
Cynradd - 6682250: Puncheston Cp School25.30.
Cynradd - 6682253: St Dogmaels Cp60*45*
Cynradd - 6682254: Wolfcastle Cp School20.15*
Cynradd - 6682258: Saundersfoot Cp School140101405
Cynradd - 6682260: Stepaside C. P. School70*65*
Cynradd - 6682261: Templeton Cp School60.55.
Cynradd - 6682263: Solva Community School20*35*
Cynradd - 6682265: The Meads Cp Infant And Nursery School1751516020
Cynradd - 6682266: Tavernspite Cp School100*105*
Cynradd - 6682267: Mount Airey Community Nursery And Infant705655
Cynradd - 6682270: Ysgol Gymunedol Croesgoch40*40*
Cynradd - 6682271: Broad Haven Cp School50*60*
Cynradd - 6682273: Roch Cp School75*80.
Cynradd - 6682383: Ysgol Glan Cleddau1351012510
Cynradd - 6682384: Coastlands Cp School45*45*
Cynradd - 6682385: Ysgol Clydau25.25.
Cynradd - 6682386: Pembroke Dock Community School2652028515
Cynradd - 6682387: Monkton Priory C.P. School1005955
Cynradd - 6682388: Gelli Aur/Golden Grove1701016510
Cynradd - 6682389: Ysgol Glannau Gwaun1355120*
Cynradd - 6682390: Ysgol y Frenni85*90*
Cynradd - 6682391: Prendergast Cp School2251023015
Cynradd - 6682392: Pennar Community School130101055
Cynradd - 6682393: Neyland Community School145101505
Cynradd - 6682395: Ysgol Hafan y Mor60565*
Cynradd - 6683035: Cilgerran Church In Wales VC School50*55*
Cynradd - 6683036: Cosheston Vc School20*35*
Cynradd - 6683040: Cleddau Reach Vc School1051095*
Cynradd - 6683042: Manorbier V.C.P School25*30*
Cynradd - 6683050: Spittal Church In Wales Voluntary Controlled School80*65*
Cynradd - 6683053: Haverfordwest V.C.50.50.
Cynradd - 6683055: St Florence Vc School30.30.
Cynradd - 6683058: Ysgol Ger Y Llan55*70*
Cynradd - 6683059: Tenby Church in Wales VC Primary School145101255
Cynradd - 6683060: Penrhyn Church in Wales Voluntary Controlled School45*55*
Cynradd - 6683061: Gelliswick Church in Wales Voluntary Controlled Primary School2301023515
Cynradd - 6683310: Ysgol Bro Dewi Church In Wales Va70*405
Cynradd - 6683311: Holy Name Rc School65.55.
Cynradd - 6683312: St. Mary's Catholic Primary School20*25*
Cynradd - 6683313: Mary Immaculate Catholic Primary School115*10010
Cynradd - 6683314: St Francis R C Primary School55*45*
Cynradd - 6683315: St.Aidan's V.A. School30*35*
Cynradd - 6683319: St. Teilo's Catholic Primary School40*45*
Cynradd - 6683320: St. Mark's V. A. School55*70*
Cynradd - 6683321: St. Oswalds VA School75*555
Uwchradd - 6684031: Ysgol Bro Gwaun245.230.
Uwchradd - 6684034: Ysgol Dewi Sant175.175.
Uwchradd - 6684035: Ysgol Greenhill School470.440.
Uwchradd - 6684038: Pembroke School615.555.
Uwchradd - 6684055: Sir Thomas Picton School615.620.
Uwchradd - 6684063: Milford Haven School460.440.
Uwchradd - 6684064: Ysgol y Preseli425.460.
Uwchradd - 6684511: Tasker-Milward V.C. School295.290.
Arbennig - 6687001: Portfield Special School100.55.
Meithrin - 6691000: Ammanford Nursery45.50.
Cynradd - 6692000: Cefneithin C.P.40.40.
Cynradd - 6692001: Ysgol Gynradd Drefach25.20.
Cynradd - 6692002: Maesybont C.P. School10.10.
Cynradd - 6692003: Llechyfedach C.P. School55.50.
Cynradd - 6692006: Ysgol Gynradd Y Tymbl60.65.
Cynradd - 6692007: Ysgol Gynradd Gorslas65.60.
Cynradd - 6692008: Cross Hands C.P. School65*70*
Cynradd - 6692009: Llangain C.P. School15.10*
Cynradd - 6692014: Ysgol Gynradd Peniel55.55.
Cynradd - 6692018: Ysgol Gynradd Bancffosfelen20.25.
Cynradd - 6692019: Ysgol Gwynfryn30.35.
Cynradd - 6692020: Carway C.P. School20.25.
Cynradd - 6692023: Pontiets C.P. School20.25.
Cynradd - 6692024: Ysgol Gynradd Ponthenri35.30.
Cynradd - 6692034: Bancyfelin C.P. School20.15.
Cynradd - 6692037: Meidrim C.P. School15.10.
Cynradd - 6692042: Ysgol Gynradd Saron140.115.
Cynradd - 6692043: Betws C.P. School40*30*
Cynradd - 6692044: Ysgol Gynradd Ty-croes120.90.
Cynradd - 6692050: Ysgol Gynradd Parcyrhun100.115.
Cynradd - 6692052: Ysgol Gynradd Blaenau20.15.
Cynradd - 6692057: Ysgol Gynradd Llanedi20.10.
Cynradd - 6692061: Ysgol Gynradd Ffairfach45.55.
Cynradd - 6692065: Talley C.P School20.15.
Cynradd - 6692067: Cwrt Henri Primary School25.15.
Cynradd - 6692080: Llangadog C.P. School45.55.
Cynradd - 6692084: Ysgol Rhys Prichard110.95.
Cynradd - 6692098: Ysgol Llys Hywel50.80.
Cynradd - 6692104: Ysgol Gynradd Brynsaron35.35.
Cynradd - 6692109: Llanpumsaint School20.10.
Cynradd - 6692112: Ysgol Mynydd Y Garreg20.15.
Cynradd - 6692114: Johnstown Primary School2001023010
Cynradd - 6692116: Ysgol Y Dderwen170*16510
Cynradd - 6692119: Llanmiloe C.P. School20.15.
Cynradd - 6692120: Bryn C.P. School85*90*
Cynradd - 6692121: Ysgol Y Bynea80575*
Cynradd - 6692123: Dafen Primary School85*70*
Cynradd - 6692128: Ysgol Gynradd Pum Heol50.40.
Cynradd - 6692131: Hendy C.P. School80.100.
Cynradd - 6692135: Ysgol Gymraeg Ffwrnes1951019515
Cynradd - 6692159: Old Road C.P. School100.90.
Cynradd - 6692166: Ysgol Llansteffan20.20.
Cynradd - 6692167: Ysgol Gynradd Llannon60.55.
Cynradd - 6692168: Ysgol Gymraeg Brynsierfel95*905
Cynradd - 6692169: Brynaman Primary School130101405
Cynradd - 6692170: Abernant C.P. School5.15.
Cynradd - 6692171: Myrddin C.P. School60*65*
Cynradd - 6692173: Llangunnor C.P. School1455150*
Cynradd - 6692175: Trimsaran C.P. School75*85*
Cynradd - 6692176: Swiss Valley C.P. School125.110.
Cynradd - 6692177: Parc Y Tywyn School125.145.
Cynradd - 6692178: Pembrey C.P. School115*110*
Cynradd - 6692179: Ysgol Gymraeg Rhydaman150.145.
Cynradd - 6692180: Ysgol Beca30.35.
Cynradd - 6692181: Llandybie C.P. School115*105*
Cynradd - 6692182: Ysgol Gynradd Hafodwenog15.20.
Cynradd - 6692183: Ysgol Gymraeg Teilo Sant100595*
Cynradd - 6692184: Llanybydder C.P. School40.35.
Cynradd - 6692185: Ysgol Gynradd Llandeilo Primary School110*95*
Cynradd - 6692187: Cynwyl Elfed School30.40.
Cynradd - 6692188: Halfway C.P. School100101155
Cynradd - 6692189: Pwll C.P. School45*35*
Cynradd - 6692190: Penygaer Primary School100*95*
Cynradd - 6692192: Ysgol Y Castell1305115*
Cynradd - 6692193: Penygroes C.P. School90.90.
Cynradd - 6692194: Y.G. Nantgaredig105*85*
Cynradd - 6692370: Ysgol Gymraeg Gwenllian55*55*
Cynradd - 6692371: Ysgol Gymraeg Dewi Sant1951023010
Cynradd - 6692373: Ysgol Gynradd Pontyberem100.120.
Cynradd - 6692374: Bigyn C.P. School1155105*
Cynradd - 6692375: Stebonheath C.P. School16051405
Cynradd - 6692379: Ysgol Y Ddwylan195.170.
Cynradd - 6692380: Richmond Park Primary School105*85*
Cynradd - 6692384: Ysgol Griffith Jones1251015010
Cynradd - 6692385: Ysgol y Fro20.10.
Cynradd - 6692386: Ysgol Carreg Hirfaen75.70.
Cynradd - 6692387: Cae'r Felin Community School40.45.
Cynradd - 6692388: Ysgol Y Bedol195*14010
Cynradd - 6692389: Ysgol Bro Brynach40*45*
Cynradd - 6692390: Ysgol Bryn Teg12551055
Cynradd - 6692391: Ysgol Y Felin140.120.
Cynradd - 6692392: Ysgol Bro Banw255.210.
Cynradd - 6692393: Maes Y Morfa Community Primary School105101105
Cynradd - 6692394: Burry Port Community Primary School105*90*
Cynradd - 6692395: Ysgol Pen Rhos19010180*
Cynradd - 6692396: Ysgol Gymraeg Llangennech2351020010
Cynradd - 6693000: Abergwili Voluntary Controlled Primary School35.20.
Cynradd - 6693002: Tremoilet V.C.P.15.20.
Cynradd - 6693003: Laugharne V.C.P. School30.25.
Cynradd - 6693004: Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanddarog55.45.
Cynradd - 6693013: Ferryside V.C.P. School20.25.
Cynradd - 6693026: Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanllwni15.20.
Cynradd - 6693300: St Mary's Catholic Primary School (Llanelli)95*105*
Cynradd - 6693301: St Mary's R.C. Primary School (Carmarthen)35.30.
Cynradd - 6693307: Ysgol Wirfoddol Penboyr40.40.
Cynradd - 6693321: Pentip V.A. C.I.W. Primary School80.100.
Cynradd - 6693322: Model Church In Wales School210102005
Uwchradd - 6694029: Ysgol Dyffryn Aman780.685.
Uwchradd - 6694050: Coedcae School450.385.
Uwchradd - 6694052: Ysgol Gyfun Y Strade525.525.
Uwchradd - 6694053: Glan-y-Mor School245.230.
Uwchradd - 6694054: Bryngwyn School555.475.
Uwchradd - 6694056: Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin435.445.
Uwchradd - 6694060: Ysgol Gyfun Emlyn260.240.
Uwchradd - 6694063: Queen Elizabeth High School730.690.
Uwchradd - 6694064: Ysgol Maes y Gwendraeth425.485.
Uwchradd - 6694065: Ysgol Bro Dinefwr580.590.
Uwchradd - 6694512: Dyffryn Taf440.415.
Uwchradd - 6694600: St John Lloyd Catholic Comprehensive School235.255.
Arbennig - 6697000: Ysgol Heol Goffa60.25.
Arbennig - 6697010: Rhydygors School & Support Services40.5.
Cynradd - 6702006: Brynmill School1501514010
Cynradd - 6702008: Cadle Primary School1602017015
Cynradd - 6702014: Cwmrhydyceirw Primary School2202022020
Cynradd - 6702017: Danygraig Primary School12551055
Cynradd - 6702021: Gendros Primary School1501512510
Cynradd - 6702023: Glais Primary School55*5510
Cynradd - 6702027: Grange Primary School1005905
Cynradd - 6702032: Hafod Primary School11010100*
Cynradd - 6702036: Ysgol Gymraeg Lon Las2352020015
Cynradd - 6702040: Morriston Primary School8557010
Cynradd - 6702042: Oystermouth Primary School1001010010
Cynradd - 6702048: Pentrechwyth Primary School75105510
Cynradd - 6702051: Plasmarl Primary School75156510
Cynradd - 6702054: Sketty Primary School2151520020
Cynradd - 6702055: St Helen's Primary School120107515
Cynradd - 6702059: Terrace Road Primary School1351515015
Cynradd - 6702063: Townhill Primary School2352020020
Cynradd - 6702065: Waunarlwydd Primary School125101205
Cynradd - 6702067: Waun Wen School100109510
Cynradd - 6702069: Clwyd Primary School1502012010
Cynradd - 6702071: Ynystawe Primary School10059510
Cynradd - 6702073: Clase Primary School1351512010
Cynradd - 6702075: Portmead Primary School9510805
Cynradd - 6702076: Mayals Primary115109010
Cynradd - 6702077: Cwmglas Primary School1351012510
Cynradd - 6702082: Blaenymaes Primary School1201510010
Cynradd - 6702084: Trallwn Primary School1252012010
Cynradd - 6702086: Parkland Primary School2353520520
Cynradd - 6702092: Newton Primary School10510100*
Cynradd - 6702095: Whitestone Primary80*65*
Cynradd - 6702096: Hendrefoilan Primary9551055
Cynradd - 6702098: Y.G.G. Brynymor1251013010
Cynradd - 6702105: Bishopston Primary School155511010
Cynradd - 6702108: Casllwchwr Primary School100109510
Cynradd - 6702109: Cila Primary School655605
Cynradd - 6702117: Craigcefnparc Primary30.25*
Cynradd - 6702120: Crwys Primary School75*60*
Cynradd - 6702133: Ysgol Gynradd Felindre10.10*
Cynradd - 6702157: Llangyfelach Primary School1005955
Cynradd - 6702159: Llanrhidian Primary805505
Cynradd - 6702167: Penclawdd Primary School655755
Cynradd - 6702172: Pengelli Primary40*40*
Cynradd - 6702174: Penllergaer Primary School1802015510
Cynradd - 6702176: Penyrheol Primary School120510510
Cynradd - 6702186: Pontarddulais Primary School1902021020
Cynradd - 6702189: Y.G.G. Bryniago110109010
Cynradd - 6702192: Pontlliw Primary1001090*
Cynradd - 6702211: Tre Uchaf Primary School11010955
Cynradd - 6702212: Y.G.G. Pontybrenin2252523525
Cynradd - 6702215: Craigfelen Primary School755755
Cynradd - 6702216: Pennard Primary100*805
Cynradd - 6702217: Knelston Primary60*55*
Cynradd - 6702219: Pen-Y-Fro100108010
Cynradd - 6702223: Pontybrenin Primary School1651514015
Cynradd - 6702225: Talycopa Primary School100108510
Cynradd - 6702226: Glyncollen Primary School9551055
Cynradd - 6702229: Ysgol Gymraeg Y Login Fach100512510
Cynradd - 6702231: Y.G.G. Tirdeunaw2002019515
Cynradd - 6702232: Y.G.G. Gellionnen1201011510
Cynradd - 6702233: Gors Community School1251013010
Cynradd - 6702234: Sea View Primary School851010510
Cynradd - 6702235: Y.G.G. Llwynderw1451515015
Cynradd - 6702236: Birchgrove Primary2051519020
Cynradd - 6702237: Dunvant Primary School1551513515
Cynradd - 6702238: Gwyrosydd Primary School2152018015
Cynradd - 6702239: St Thomas Community Primary School1801517015
Cynradd - 6702240: Gowerton Primary School1802018010
Cynradd - 6702241: Pentre’r Graig Primary School1301015510
Cynradd - 6702242: Ysgol Gymraeg Tan-y-lan6557510
Cynradd - 6702243: Burlais Primary School2702022015
Cynradd - 6702244: Clydach Primary School95512010
Cynradd - 6702245: Ysgol Gymraeg y Cwm5510505
Cynradd - 6702246: Gorseinon Primary School1151014010
Cynradd - 6702247: Brynhyfryd Primary School2301518015
Cynradd - 6703303: St. David's Rc Primary School851070*
Cynradd - 6703305: St Illtyds Primary100108510
Cynradd - 6703306: Christchurch Church In Wales65*705
Cynradd - 6703308: St Joseph's R.C. Primary10559510
Cynradd - 6703309: St Josephs Cathedral Primary School2252022015
Uwchradd - 6704031: Cefn Hengoed350.380.
Uwchradd - 6704032: Olchfa School880.820.
Uwchradd - 6704033: Morriston Comprehensive470.430.
Uwchradd - 6704043: Pentrehafod School525.430.
Uwchradd - 6704044: Bishop Gore School660.585.
Uwchradd - 6704062: Penyrheol Comprehensive School460.400.
Uwchradd - 6704063: Gowerton Comprehensive School585.530.
Uwchradd - 6704069: Bishopston Comprehensive575.530.
Uwchradd - 6704072: Pontarddulais Comprehensive School415.365.
Uwchradd - 6704074: Ysgol Gyfun Gwyr470.455.
Uwchradd - 6704075: Birchgrove265.215.
Uwchradd - 6704076: Dylan Thomas Community School235.225.
Uwchradd - 6704078: Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe355.425.
Uwchradd - 6704600: Bishop Vaughan School650.655.
Arbennig - 6707000: Ysgol Pen-y-Bryn95.35.
Arbennig - 6707008: Ysgol Crug Glas40.15*
Cynradd - 6712100: Alltwen Primary School1001010010
Cynradd - 6712101: Blaendulais Primary School55555*
Cynradd - 6712106: Blaengwrach Primary School705605
Cynradd - 6712110: Blaenhonddan Primary School1001010515
Cynradd - 6712113: Brynhyfryd Primary School50550*
Cynradd - 6712119: Baglan Primary School135101105
Cynradd - 6712128: YGG Cwmllynfell45*40*
Cynradd - 6712129: Creunant Primary School55*5010
Cynradd - 6712134: Crymlyn Primary School20*25*
Cynradd - 6712137: Cwmnedd Primary School8015855
Cynradd - 6712138: Cymer Afan Primary School35*25*
Cynradd - 6712140: Godre'rgraig Primary School70565*
Cynradd - 6712142: Eastern Primary School1055805
Cynradd - 6712144: Gnoll Primary School1851010015
Cynradd - 6712148: Glyncorrwg Primary School35*45*
Cynradd - 6712149: YGG Gwaun Cae Gurwen85106010
Cynradd - 6712150: Catwg Primary School90109010
Cynradd - 6712152: Llansawel Primary School25*35*
Cynradd - 6712155: Maesmarchog Community Primary School45*35*
Cynradd - 6712158: YGG Rhosafan1402015515
Cynradd - 6712161: Sandfields Primary School1852015510
Cynradd - 6712168: YGG Castell-nedd1651517520
Cynradd - 6712173: Croeserw Primary School80565*
Cynradd - 6712175: Tywyn Primary School1901518020
Cynradd - 6712178: Llangiwg Primary School65555*
Cynradd - 6712181: Tonnau Primary Community School75*805
Cynradd - 6712187: Ynysfach Primary School9056510
Cynradd - 6712191: Blaenbaglan Primary School1201014010
Cynradd - 6712193: Ynysmaerdy Primary School1001010010
Cynradd - 6712200: Rhos Primary School80*60*
Cynradd - 6712202: YGG Blaendulais45*40*
Cynradd - 6712203: Rhydyfro Primary School70*5510
Cynradd - 6712204: Groes Primary School75109010
Cynradd - 6712205: YGG Cwm Nedd65*70*
Cynradd - 6712206: Tairgwaith Primary School55*45*
Cynradd - 6712208: YGG Trebannws50535*
Cynradd - 6712218: YGG Pontardawe1552013015
Cynradd - 6712221: Waunceirch Primary School1055855
Cynradd - 6712230: Cilffriw Primary School1151010010
Cynradd - 6712231: YGG Tyle'r Ynn10059010
Cynradd - 6712232: Coed Hirwaun Primary School901070*
Cynradd - 6712233: Coedffranc Primary School1652016515
Cynradd - 6712234: Pen Afan Primary40565*
Cynradd - 6712235: Awel Y Mor Primary School1451012520
Cynradd - 6712236: Crynallt Primary School2251519515
Cynradd - 6712237: Cwmafan Primary School1751518515
Cynradd - 6712238: Central Primary School2002019520
Cynradd - 6712239: Abbey Primary School1602516515
Cynradd - 6712240: Melin Primary School110510015
Cynradd - 6713309: St Joseph's Catholic Primary School (Neath)85*605
Cynradd - 6713310: St Josephs Catholic Infant School4554510
Cynradd - 6713311: Bryncoch CIW Primary School75*855
Cynradd - 6713313: Alderman Davies CIW Primary School1951518515
Cynradd - 6713314: St Therese's Catholic Primary School100101005
Cynradd - 6713316: St Josephs Catholic Junior School70.70.
Uwchradd - 6714047: Cymer Afan Comprehensive School110.120.
Uwchradd - 6714059: Dyffryn School395.390.
Uwchradd - 6714064: Cefn Saeson Comprehensive School385.355.
Uwchradd - 6714065: Cwmtawe Community School645.625.
Uwchradd - 6714066: Llangatwg Community School355.350.
Uwchradd - 6714067: Dwr Y Felin Comprehensive School545.575.
Uwchradd - 6714601: St Joseph's RC School and 6th Form Centre370.440.
Canol - 6715500: Ysgol Bae Baglan7701069510
Canol - 6715501: Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur615567510
Arbennig - 6717006: Ysgol Maes Y Coed70*30.
Arbennig - 6717008: Ysgol Hendrefelin105.40.
Cynradd - 6722046: Abercerdin Primary School105*90*
Cynradd - 6722051: Betws Primary School105*1155
Cynradd - 6722055: Blaengarw Primary85*90*
Cynradd - 6722086: Brynmenyn Primary110*110*
Cynradd - 6722090: Bryntirion Infants85*60*
Cynradd - 6722103: Cefn Cribwr Primary School100*70*
Cynradd - 6722109: Coety Primary School210*190*
Cynradd - 6722117: Cwmfelin Primary School115*100*
Cynradd - 6722122: Ffaldau80*85.
Cynradd - 6722129: Garth Primary School110*75*
Cynradd - 6722146: Coychurch Llangrallo Primary70*70*
Cynradd - 6722149: Llangynwyd Primary School65*40*
Cynradd - 6722172: Nantyffyllon Primary School135*135*
Cynradd - 6722178: Nantymoel Primary School80*95*
Cynradd - 6722185: Newton Primary130*130*
Cynradd - 6722194: Nottage County Primary235*225*
Cynradd - 6722220: Pen-Y-Bont Primary195*165*
Cynradd - 6722227: Pil Primary105*110*
Cynradd - 6722232: Plasnewydd Primary School140*125*
Cynradd - 6722256: Trelales Primary School115*95*
Cynradd - 6722259: Ygg Cynwyd Sant135.155.
Cynradd - 6722275: Tynyrheol Primary School40*40*
Cynradd - 6722279: Croesty Primary School100.115*
Cynradd - 6722288: Corneli Primary120*125*
Cynradd - 6722292: Llangewydd Junior School175.165.
Cynradd - 6722296: Porthcawl Primary School90*90*
Cynradd - 6722298: Ysgol Gymraeg Bro Ogwr230*200*
Cynradd - 6722300: Cefn Glas Infants85*95*
Cynradd - 6722301: West Park Primary230*195*
Cynradd - 6722304: Afon Y Felin Primary School65*65*
Cynradd - 6722342: Tondu Primary School150*125*
Cynradd - 6722358: Ysgol Y Ferch O'r Sger95.95*
Cynradd - 6722363: Y G G Cwm Garw85*70*
Cynradd - 6722367: Maes Yr Haul Broadlands290*275*
Cynradd - 6722368: Bryncethin Primary145*145*
Cynradd - 6722369: Ogmore Vale Primary School205.185.
Cynradd - 6722370: Pencoed Primary School310*265*
Cynradd - 6722371: Oldcastle Primary School205*2205
Cynradd - 6722372: Brackla Primary School175*150*
Cynradd - 6722373: Caerau Primary School2305215*
Cynradd - 6722374: Litchard Primary255*190*
Cynradd - 6722375: Tremains Primary School24010235*
Cynradd - 6722376: Mynydd Cynffig Primary School235*205*
Cynradd - 6723013: Penyfai Church In Wales120.115*
Cynradd - 6723311: St. Mary`s & St. Patrick`s100*105*
Cynradd - 6723315: St. Robert's Rc Primary95*95*
Cynradd - 6723322: St Mary's R C Primary School110*140*
Cynradd - 6723323: Archdeacon John Lewis C In W105*90.
Uwchradd - 6724059: Cynffig Comprehensive380.315.
Uwchradd - 6724068: Bryntirion Comprehensive.590.580.
Uwchradd - 6724071: Maesteg Comprehensive School500.525.
Uwchradd - 6724076: Pencoed Comprehensive440.450.
Uwchradd - 6724078: Brynteg School700.710.
Uwchradd - 6724080: Porthcawl Comprehensive School580.640.
Uwchradd - 6724085: Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd290.330.
Uwchradd - 6724086: Coleg Cymunedol Y Dderwen585.630.
Uwchradd - 6724601: Archbishop McGrath Catholic High School375.425.
Arbennig - 6727003: Heronsbridge Special School180.55.
Arbennig - 6727012: Ysgol Bryn Castell95.30.
Meithrin - 6731011: Cogan Nursery School.15.15
Meithrin - 6731013: Bute Cottage Nursery School.20.25
Cynradd - 6732109: Albert Primary School1851520015
Cynradd - 6732111: Barry Island Primary School115159510
Cynradd - 6732114: Cogan Primary School95.110.
Cynradd - 6732115: Colcot Primary School1601013010
Cynradd - 6732117: Fairfield Primary School170*145*
Cynradd - 6732118: Gladstone Primary School1951520510
Cynradd - 6732120: High Street Primary School105510010
Cynradd - 6732122: Holton Primary School2051520015
Cynradd - 6732124: Jenner Park Primary School115109010
Cynradd - 6732126: Llancarfan Primary School55.50.
Cynradd - 6732127: Llanfair Primary School65*60*
Cynradd - 6732128: Llangan Primary School55555*
Cynradd - 6732131: Palmerston Primary School110109510
Cynradd - 6732133: Rhws County Primary School1851518515
Cynradd - 6732136: Sully Primary School1801516515
Cynradd - 6732138: Victoria Primary School2152024520
Cynradd - 6732144: St Athan Primary School85101105
Cynradd - 6732146: St Illtyd Primary School1801018015
Cynradd - 6732148: Evenlode Primary School240.210.
Cynradd - 6732149: Llandough County Primary115101005
Cynradd - 6732151: Y Bont Faen Primary School1051510510
Cynradd - 6732152: Ysgol Pen-y-Garth1751517515
Cynradd - 6732156: Ysgol Gymraeg Sant Baruc95109010
Cynradd - 6732163: Oak Field Primary And Nursery School805855
Cynradd - 6732165: Ysgol Iolo Morganwg95585*
Cynradd - 6732178: Ysgol Gymraeg Sant Curig1751020520
Cynradd - 6732179: Ysgol Gymraeg Gwaun Y Nant105511010
Cynradd - 6732181: Cadoxton Primary School2302018025
Cynradd - 6732182: Romilly Primary School3402529030
Cynradd - 6732184: Ysgol Gymraeg Dewi Sant60107510
Cynradd - 6732185: Dinas Powys Primary School2251519015
Cynradd - 6732186: Ysgol y Ddraig1751515010
Cynradd - 6733037: St Nicholas C/W Primary School60.65.
Cynradd - 6733047: Peterston-Super-Ely Primary905755
Cynradd - 6733057: Gwenfo C/W Primary School110109010
Cynradd - 6733320: St Brides C W Primary School100108510
Cynradd - 6733321: Wick And Marcross C/W Primary55.65.
Cynradd - 6733363: Pendoylan C/W Primary School7551105
Cynradd - 6733364: St Andrew's C/W Primary School11510905
Cynradd - 6733365: Llansannor C/W Primary School901010510
Cynradd - 6733367: St David's Church-In-Wales605705
Cynradd - 6733368: St. Joseph's Rc Primary School851010510
Cynradd - 6733372: All Saints Cw Primary School951511010
Cynradd - 6733373: St Helen's Catholic Primary School1501015010
Uwchradd - 6734060: Llantwit Major School445.460.
Uwchradd - 6734061: Barry Comprehensive School835.15.
Uwchradd - 6734062: Bryn Hafren Comprehensive School5.770.
Uwchradd - 6734065: Cowbridge Comprehensive School745.770.
Uwchradd - 6734067: St Cyres Comprehensive School585.560.
Uwchradd - 6734612: St Richard Gwyn Catholic High School400.385.
Uwchradd - 6735400: Stanwell School1,000.1,000.
Canol - 6735500: Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg5151056510
Arbennig - 6737024: Ysgol Y Deri165*70.
Cynradd - 6742044: Penderyn Primary130.100.
Cynradd - 6742045: Oaklands Primary School120.100.
Cynradd - 6742052: Alaw Primary School85*855
Cynradd - 6742053: Abernant County Primary70.50.
Cynradd - 6742060: Cilfynydd Primary75*655
Cynradd - 6742061: Brynnau Primary115*1005
Cynradd - 6742066: Coedpenmaen County Primary1305135*
Cynradd - 6742069: Bodringallt Primary School.55*45*
Cynradd - 6742070: Blaengwawr Primary105.110.
Cynradd - 6742072: Coedylan Primary School60*60*
Cynradd - 6742077: Caegarw Primary School85585*
Cynradd - 6742079: Cwmlai Primary2151017010
Cynradd - 6742083: Dolau Primary2151023010
Cynradd - 6742084: Capcoch Primary School75.90.
Cynradd - 6742093: Caradog Primary School115.110.
Cynradd - 6742102: Ffynnon Taf Primary School95*955
Cynradd - 6742104: Hawthorn Primary School110.140.
Cynradd - 6742112: Darran Park Primary175*170*
Cynradd - 6742118: Llanilltud Faerdref Primary855955
Cynradd - 6742119: Gelli Primary School110.100.
Cynradd - 6742124: Llantrisant Primary School60.60.
Cynradd - 6742125: Cwmaman Infants451050*
Cynradd - 6742127: Hafod Primary School70*45*
Cynradd - 6742130: Maes-Y-Coed Primary School155.150.
Cynradd - 6742134: Cwmdar County Primary School12051205
Cynradd - 6742137: Parclewis Primary School115*110*
Cynradd - 6742138: Llwyncelyn Infants25*30*
Cynradd - 6742142: Llanharan Primary School70*65*
Cynradd - 6742143: Llwynypia Primary School955100*
Cynradd - 6742144: Darrenlas Primary School955125*
Cynradd - 6742151: Llanhari Primary100.85.
Cynradd - 6742157: Glynhafod Junior School70.45.
Cynradd - 6742160: Pontyclun Primary275*240.
Cynradd - 6742161: Parc Primary School9010955
Cynradd - 6742167: Rhigos Primary School40.40.
Cynradd - 6742168: Tonyrefail Primary140.135.
Cynradd - 6742170: Hirwaun Primary School120*120*
Cynradd - 6742176: Penygraig Junior School60.65.
Cynradd - 6742179: Penygraig Infants School555555
Cynradd - 6742180: Llwydcoed Primary School50.50.
Cynradd - 6742182: Trallwng Infants School45*50.
Cynradd - 6742192: Pengeulan Primary70.70.
Cynradd - 6742196: Pontrhondda Primary School80*75*
Cynradd - 6742199: Trehopcyn Primary45.55.
Cynradd - 6742200: Pontygwaith Primary School90575*
Cynradd - 6742206: Trerobart Primary School100*1055
Cynradd - 6742211: Porth Infants35*30*
Cynradd - 6742216: Y.G.G.Pontsionnorton School145.150.
Cynradd - 6742218: Perthcelyn Community Primary School60*55*
Cynradd - 6742221: Heol Y Celyn Bilingual Primary175.185.
Cynradd - 6742222: Ton Pentre Junior School105.85.
Cynradd - 6742225: Craig Yr Hesg Primary School70.80.
Cynradd - 6742228: Llwyn-Crwn Primary School145*1605
Cynradd - 6742229: Ton Pentre Infants75107510
Cynradd - 6742234: Tonypandy Primary School65*50*
Cynradd - 6742235: Y.G.G.Aberdar185.230.
Cynradd - 6742243: Trealaw County Primary School70*705
Cynradd - 6742244: Glenboi Community Primary School60.70.
Cynradd - 6742247: Cefn Primary School70.70.
Cynradd - 6742250: Ygg Garth Olwg155.195.
Cynradd - 6742251: Treorchy Primary18052055
Cynradd - 6742258: Williamstown Primary175.155.
Cynradd - 6742263: Maesybryn Primary School2201014510
Cynradd - 6742264: Tylorstown Primary School85*90.
Cynradd - 6742269: Tref-y-Rhyg Primary School70.70.
Cynradd - 6742272: Ysgol Gymraeg Tonyrefail90595*
Cynradd - 6742276: Penygawsi Primary School11551205
Cynradd - 6742284: Ysgol Gymraeg Llwyncelyn160.145.
Cynradd - 6742287: Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen1255140*
Cynradd - 6742295: Porth Junior School60.60.
Cynradd - 6742306: Tonysguboriau Primary School125*120*
Cynradd - 6742351: Y. G. G. G. Llantrisant165.150.
Cynradd - 6742356: Ysgol Gymraeg Bodringallt70.65.
Cynradd - 6742359: Y.G.G. Castellau110101255
Cynradd - 6742361: Y.G.G. Llyn-Y-Forwyn85.105.
Cynradd - 6742362: Ysgol Gymraeg Evan James110516510
Cynradd - 6742364: Ysgol Gymraeg Abercynon170.175*
Cynradd - 6742365: Ygg Bronllwyn School120.120.
Cynradd - 6742367: Miskin Primary60*55*
Cynradd - 6742369: Penpych Community Primary Scho115*80*
Cynradd - 6742370: Hendreforgan Primary School85*110*
Cynradd - 6742371: Penyrenglyn Primary105.130.
Cynradd - 6742372: Penywaun Community School105.90.
Cynradd - 6742373: Penrhys Community Primary65.45.
Cynradd - 6742374: Gwaunmeisgyn Primary School165.145.
Cynradd - 6742375: Gwauncelyn Primary School210101855
Cynradd - 6742376: Penrhiwceibr Primary755605
Cynradd - 6742377: Ysgol Yr Eos65.65.
Cynradd - 6742378: Ynyshir Community Primary1355105*
Cynradd - 6742380: Cwmclydach Community Primary School1105110*
Cynradd - 6742381: Aberdare Park Primary155.180.
Cynradd - 6742382: Maerdy Primary School125*150*
Cynradd - 6742383: Cwmbach Community Primary130*130.
Cynradd - 6742384: Ynysboeth Community Primary85*7510
Cynradd - 6742385: Abercynon Primary175.165*
Cynradd - 6742386: Cymmer Primary School13051105
Cynradd - 6743309: Our Lady's R.C.50*60*
Cynradd - 6743312: St Michaels Primary115595*
Cynradd - 6743313: S.S.Gabriel And Raphael Prim80.70.
Cynradd - 6743314: St. Margaret's Catholic Primary School75.70.
Cynradd - 6743317: Aberdare Town C In W Primary1301014015
Cynradd - 6743319: Cwmbach Church In Wales50.55.
Uwchradd - 6744019: Bryncelynnog Comprehensive School550.575.
Uwchradd - 6744022: The Pontypridd High School440.470.
Uwchradd - 6744027: Hawthorn High School380.355.
Uwchradd - 6744053: Mountain Ash Comprehensive School445.435.
Uwchradd - 6744054: Ysgol Gyfun Garth Olwg400.410.
Uwchradd - 6744057: Tonyrefail School515.515.
Uwchradd - 6744081: Treorchy Comprehensive School770.880.
Uwchradd - 6744083: Ferndale Community School285.295.
Uwchradd - 6744087: Porth County Community400.320.
Uwchradd - 6744095: Tonypandy Community College280.340.
Uwchradd - 6744096: Y Pant Comprehensive640.685.
Uwchradd - 6744097: Ysgol Gyfun Cwm Rhondda335.395.
Uwchradd - 6744105: Ysgol Gyfun Rhydywaun465.505.
Uwchradd - 6744106: Aberdare Community School655.620.
Uwchradd - 6744602: Cardinal Newman R.C.375.395.
Uwchradd - 6744604: St.John Baptist High School470.490.
Canol - 6745500: Ysgol Llanhari310*3105
Arbennig - 6747006: Maesgwyn95.35.
Arbennig - 6747008: Park Lane Special School60.35.
Arbennig - 6747011: Ysgol Hen Felin115.60.
Arbennig - 6747015: Ysgol Ty Coch100.40.
Meithrin - 6751027: Gurnos Nursery School255305
Cynradd - 6752000: Abercanaid Community110*85.
Cynradd - 6752002: Cyfarthfa Park Primary School2051517520
Cynradd - 6752006: Caedraw Primary100*9510
Cynradd - 6752010: Gellifaelog Primary School120.125.
Cynradd - 6752015: Pantysgallog Primary School125*115*
Cynradd - 6752020: Gwaunfarren Primary135.135.
Cynradd - 6752022: Heolgerrig Community School120*110*
Cynradd - 6752039: Ynysowen Primary155*115.
Cynradd - 6752042: Ysgol Santes Tudful1751522025
Cynradd - 6752054: Bedlinog Community Primary School50.40.
Cynradd - 6752231: Trelewis Primary School120*110*
Cynradd - 6752330: Ysgol-Y-Graig95.90.
Cynradd - 6752346: Ysgol Gymraeg Rhyd-Y-Grug140*130*
Cynradd - 6752351: Coed Y Dderwen Primary School110*120*
Cynradd - 6752352: Twynyrodyn Community School195.170.
Cynradd - 6752353: Edwardsville Primary School1905155*
Cynradd - 6752354: Troedyrhiw Community Primary School110*110*
Cynradd - 6752355: Dowlais Primary School110*90*
Cynradd - 6752356: Goetre Primary School220.205.
Cynradd - 6753300: St. Illtyds R.C.85*75*
Cynradd - 6753306: St.Mary's Catholic Primary95*130*
Cynradd - 6753307: St Aloysius Rc80.95.
Uwchradd - 6754011: Afon Taf High School335.310.
Uwchradd - 6754012: Pen-Y-Dre High School275.300.
Uwchradd - 6754013: Cyfarthfa High School605.515.
Uwchradd - 6754600: Bishop Hedley High School225.265.
Arbennig - 6757013: Greenfield School140.35.
Cynradd - 6762058: Pengam Primary80109010
Cynradd - 6762061: Fleur-De-Lys Primary65*55*
Cynradd - 6762071: Coed-Y-Brain Primary115*80*
Cynradd - 6762078: Markham Primary9058510
Cynradd - 6762081: Cwmaber Junior School65.80.
Cynradd - 6762084: Libanus Primary1601515515
Cynradd - 6762086: Pontllanfraith Primary School125109010
Cynradd - 6762089: Deri Primary School50*50*
Cynradd - 6762093: Crumlin High Level Primary75*7010
Cynradd - 6762095: Pentwynmawr Primary School65550*
Cynradd - 6762097: Derwendeg Primary School801095*
Cynradd - 6762098: Tynewydd Primary School.1251512010
Cynradd - 6762100: Cwmcarn Primary School1451510510
Cynradd - 6762103: Waunfawr Primary855805
Cynradd - 6762105: Risca Primary14051555
Cynradd - 6762108: Fochriw Primary50*70*
Cynradd - 6762121: Gilfach Fargoed Primary100*80*
Cynradd - 6762140: Hendre Junior School115.105.
Cynradd - 6762145: Hendre Infants School60106515
Cynradd - 6762148: Hengoed Primary8057010
Cynradd - 6762158: Llancaeach Junior School65.65.
Cynradd - 6762171: Llanfabon Infants School55104510
Cynradd - 6762193: Rhydri Primary School35*40*
Cynradd - 6762197: Nant Y Parc Primary School95109010
Cynradd - 6762207: Pantside Primary10010805
Cynradd - 6762224: Tiryberth Primary901085*
Cynradd - 6762227: Ty Isaf Infants School45106010
Cynradd - 6762252: Cwm Ifor Primary School125*135*
Cynradd - 6762256: Bryn Primary75*85*
Cynradd - 6762262: Ysgol Ifor Bach1151512510
Cynradd - 6762264: Abercarn Primary School130109010
Cynradd - 6762278: Greenhill Primary80107510
Cynradd - 6762282: Ysgol Gymraeg Caerffili1901020010
Cynradd - 6762285: Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod7058510
Cynradd - 6762296: Ynysddu Primary School40*505
Cynradd - 6762307: Upper Rhymney Primary School8010805
Cynradd - 6762309: Ysgol Y Lawnt8510955
Cynradd - 6762310: Bryn Awel Primary School651060*
Cynradd - 6762313: Ysgol Gymraeg Trelyn8059010
Cynradd - 6762316: Phillipstown Primary School55560*
Cynradd - 6762322: Maesycwmmer Primary School80*7510
Cynradd - 6762323: Bedwas Junior80.75.
Cynradd - 6762326: Machen Primary School85580*
Cynradd - 6762328: Graig-Y-Rhacca Primary And Nursery Community75106510
Cynradd - 6762335: Bedwas Infants60155515
Cynradd - 6762338: Hendredenny Park Primary1201010010
Cynradd - 6762339: Cwm Glas Infants School305355
Cynradd - 6762347: Cwmaber Infants School45104510
Cynradd - 6762368: Ysgol Gymraeg Bro Allta1251515010
Cynradd - 6762370: Cwmfelinfach Primary801010510
Cynradd - 6762373: Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon1051011010
Cynradd - 6762374: Y G G Y Castell1801520020
Cynradd - 6762376: Cwrt Rawlin Primary School1551016015
Cynradd - 6762377: Cefn Fforest Primary1351012510
Cynradd - 6762378: Penllwyn Primary5510505
Cynradd - 6762379: Blackwood Primary2151518010
Cynradd - 6762380: Glyn-Gaer Primary School1001010010
Cynradd - 6762381: Park Primary50*45*
Cynradd - 6762382: Aberbargoed Primary School11059010
Cynradd - 6762383: Trinant Primary65105510
Cynradd - 6762384: Ty Sign Primary School2201522015
Cynradd - 6762385: Tyn-y-Wern Primary1001010010
Cynradd - 6762386: Twyn Primary2251521515
Cynradd - 6762387: White Rose Primary School1101013510
Cynradd - 6762388: Ysgol Bro Sannan95*115.
Cynradd - 6762389: Plasyfelin Primary School1601514510
Cynradd - 6762390: St James Primary School1752013515
Cynradd - 6762391: St Gwladys Bargoed School200.190.
Cynradd - 6762392: Rhiw Syr Dafydd Primary School2752527520
Cynradd - 6762393: Ystrad Mynach Primary1902018515
Cynradd - 6762394: Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Derwen120.105.
Cynradd - 6762395: Ysgol Penalltau95109010
Cynradd - 6763310: St Helens Rc Primary1101010010
Uwchradd - 6764031: Newbridge School545.485.
Uwchradd - 6764046: Blackwood Comprehensive School490.475.
Uwchradd - 6764065: St Cenydd School540.480.
Uwchradd - 6764068: Risca Community Comprehensive330.255.
Uwchradd - 6764070: St Martin's School485.435.
Uwchradd - 6764073: Heolddu Comprehensive School270.275.
Uwchradd - 6764075: Lewis School Pengam770.15.
Uwchradd - 6764077: Lewis Girls' Comprehensive School..765.
Uwchradd - 6764093: Bedwas High School345.330.
Uwchradd - 6764103: Ysgol Gyfun Cwm Rhymni795.830.
Uwchradd - 6764104: Islwyn High School600.555.
Uwchradd - 6765400: Cwmcarn High School50.55.
Canol - 6765500: Idris Davies School 3 to 184351043010
Arbennig - 6767011: Trinity Fields School100.50.
Cynradd - 6772067: Bryn Bach Primary School11010855
Cynradd - 6772070: Glanhowy Primary School1301511510
Cynradd - 6772072: Deighton Primary School7057510
Cynradd - 6772074: Georgetown Junior And Infants1801519015
Cynradd - 6772179: Sofrydd Primary7057510
Cynradd - 6772253: Cwm Primary School1101090*
Cynradd - 6772277: Beaufort Hill Primary1051010515
Cynradd - 6772278: Willowtown Primary School2101519010
Cynradd - 6772306: Blaen-y-Cwm Primary School1401012510
Cynradd - 6772307: Ysgol Gymraeg Brohelyg115*140.
Cynradd - 6772309: Glyncoed Primary1401516010
Cynradd - 6772310: Rhos Y Fedwen75106010
Cynradd - 6772311: Ystruth Primary1251513015
Cynradd - 6772312: St. Illtyd's Primary School110108510
Cynradd - 6772313: Coed Y Garn Primary School115109510
Cynradd - 6773308: St Mary's Roman Catholic110*100*
Cynradd - 6773309: St. Mary's Church School105510010
Cynradd - 6773315: All Saints R.C. Primary School90109010
Cynradd - 6773316: St. Joseph's R.C. Primary55*55*
Uwchradd - 6774061: Tredegar Comprehensive School310.340.
Uwchradd - 6775401: Brynmawr Foundation School365.335.
Canol - 6775500: Ebbw Fawr Learning Community6151559010
Canol - 6775501: Abertillery Learning Community7404573040
Arbennig - 6777011: Pen-y-cwm Special School80.35.
Arbennig - 6777012: The River Centre 3-16 Learning Community45.15.
Meithrin - 6781011: Brynteg Nursery**.10
Cynradd - 6782115: Victoria Primary95*100.
Cynradd - 6782203: Llanyrafon Primary School210.205.
Cynradd - 6782204: Maendy Junior And Infants11515100*
Cynradd - 6782205: Llantarnam Community Primary School1151512515
Cynradd - 6782211: Pontnewydd Primary & Nursery1901518510
Cynradd - 6782249: Greenmeadow Primary95.85.
Cynradd - 6782298: Cwmffrwdoer Primary90.105.
Cynradd - 6782308: George Street Primary School2101519515
Cynradd - 6782312: Ysgol Gymraeg Cwmbran Primary1651017010
Cynradd - 6782315: Garnteg Primary1201011510
Cynradd - 6782318: Ysgol Bryn Onnen100101005
Cynradd - 6782319: Woodlands Community Primary School1601513515
Cynradd - 6782320: New Inn Primary School2751526520
Cynradd - 6782321: Griffithstown Primary School1651517510
Cynradd - 6782322: Penygarn Community Primary School1901520020
Cynradd - 6782323: Blenheim Road Community Primary School115159510
Cynradd - 6782324: Coed Eva Primary School2302018515
Cynradd - 6782325: Croesyceiliog Primary School2201520010
Cynradd - 6782326: Nant Celyn Primary School23010