Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion cyfwerth ag amser-llawn yn ôl ysgol a rhyw, 2019
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Rhyw[Hidlwyd]
Categori[Hidlwyd]
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Gwryw[Lleihau]Benyw
Cliciwch yma i ddidoliAmser-llawnCliciwch yma i ddidoliRhan-amserCliciwch yma i ddidoliAmser-llawnCliciwch yma i ddidoliRhan-amser
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch12551405
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris20*20*
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern40*40*
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd40*30*
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran20*25*
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn30*15*
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes35*30*
Cynradd - 6602139: Ysgol Gymuned Dwyran20*15*
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog70570*
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn10.10*
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd40*40*
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre35*40*
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch15.10*
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll1601014515
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell30*35*
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig1751016510
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED40*30*
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas45.40.
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd60565*
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog40*30*
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth40*55*
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn35*40*
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen45*50*
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr30*30*
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol25*30*
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn20.25.
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali50*35*
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr1401014010
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen60*655
Cynradd - 6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch30*20*
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn45*55*
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan75.85.
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth115511510
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland9557510
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn7010655
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir120.105.
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan75*65*
Cynradd - 6603034: Ysgol Gynradd Parc y Bont55*505
Cynradd - 6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo20*15*
Cynradd - 6603036: Cybi2251019015
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair60*85*
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones235.265.
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi400.410.
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni335.295.
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes560.525.
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern325.355.
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog185521510
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont75.25*
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni70*705
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN65*75*
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug115101155
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch50*35.
Cynradd - 6612009: YSGOL ABERSOCH5*5.
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT15*5*
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel6510605
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig30*30*
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST25*25*
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau25*30*
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli85511510
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn60.70.
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr50*50*
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog20*20*
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN25*30*
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn95570*
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern35.45*
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda10*15*
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd30*30*
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen25*20*
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda20.10.
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn10.*.
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog35*40*
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi20*15*
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid11010130*
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni30*35*
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN10515*
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn15*5.
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo15.10.
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun30*25*
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu90595*
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF55*40*
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas20*15*
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan20*15*
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan40*40*
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH30*15*
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn851090*
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn50*45*
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN65540*
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl20*30*
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG30*20*
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr60*60*
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin1051011010
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr10*5*
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre1801016515
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd855855
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd1651013510
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau1451015010
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)5554510
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli855755
Cynradd - 6612180: Ysgol Bro Tegid65.60.
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth105108010
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas35*25*
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy40.40.
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal30*25*
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys15.20*
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr20.25.
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG5*20*
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards55*40*
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod40*45*
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal5*10.
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch75*80*
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau20.25*
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau40*30*
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn105512010
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn35*25*
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn20*20*
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell35*35*
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn30.25.
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen105510010
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael80575*
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn50*55*
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon65570*
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF55*45*
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla135510510
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol95*955
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON15*20.
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai70*50*
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog20*25*
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy10*10.
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth50*45*
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top110510010
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen40*40*
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes55*50*
Cynradd - 6613305: Ysgol Beuno Sant20.20.
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda225.230.
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog195.205.
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail350.375.
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle220.185.
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD180.200.
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn160.165.
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN150.160.
Uwchradd - 6614033: Ysgol Y Berwyn170.165.
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy150.170.
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars630.625.
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan220.205.
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen435.435.
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor265.225.
Canol - 6615500: Bro Idris2751526010
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar85.30.
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon75.25.
Cynradd - 6622002: Ysgol Dolgarrog40*30*
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed10*15.
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo705655
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy1551012010
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan15*10*
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn75*655
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden1351014010
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno8551005
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd70570*
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno25*20*
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos2201520515
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn20*25*
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre30*30*
Cynradd - 6622107: Ysgol Tal-y-Bont10*15*
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones105157015
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen125.100.
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele1103010015
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa1051012010
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw1201014510
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn70.65.
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd85159010
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don1702018010
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion40*35*
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd10*15.
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan30*30*
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw40*40*
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod165.130.
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon5.10.
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy50*55*
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran851095*
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn115.115.
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin35.40.
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas10*15*
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir1451016510
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes1351014010
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don55*60*
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd2051520510
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan5510505
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin35*35*
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae70*65*
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan5.10*
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George40.30*
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged20*20*
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach25*45*
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth Y Felin160101555
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas60*80*
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos25*35*
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon40*50*
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies50*505
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior110101055
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph11010955
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas35*45*
Uwchradd - 6624022: Ysgol John Bright650.605.
Uwchradd - 6624023: Ysgol Aberconwy395.385.
Uwchradd - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY325.320.
Uwchradd - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN250.295.
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn2001520010
Uwchradd - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan460.520.
Uwchradd - 6625402: Eirias High School640.735.
Uwchradd - 6625403: Ysgol Bryn Elian490.440.
Arbennig - 6627007: Ysgol Y Gogarth160*70.
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug955955
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell CP9510955
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School2051520015
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn3152030525
Cynradd - 6632057: Ysgol y Faenol75555*
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa CP2001021015
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel2051521015
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant2101021020
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd705605
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari10.10*
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd2301519015
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog30*30*
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors110.100.
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan35*25*
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant1351013010
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd10515*
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc90157010
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor30*20*
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn20*15*
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch15*20.
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog25*20*
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn60*455
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern25*25*
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys1551517515
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen75580*
Cynradd - 6632255: Rhos Street CP School9058010
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras1251011010
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch40*35*
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau35*35*
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant60*65*
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa185101805
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School2151519515
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref70*65*
Cynradd - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy505555
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn35*40*
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion35*35*
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School30545*
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr30*20*
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd50*40*
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn55*45*
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog35*35*
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial20*30.
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan60.55.
Cynradd - 6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School1351013510
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant25*40*
Uwchradd - 6634003: Rhyl High School565.480.
Uwchradd - 6634014: Prestatyn High School700.665.
Uwchradd - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd490.500.
Uwchradd - 6634026: Denbigh High School275.220.
Uwchradd - 6634027: Ysgol Dinas Bran530.515.
Uwchradd - 6634031: Ysgol Brynhyfryd490.510.
Uwchradd - 6634601: Blessed Edward Jones High Sch135.125.
Canol - 6635901: St Brigid's School190*270*
Arbennig - 6637000: YSGOL TIR MORFA80.60.
Arbennig - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn110.20.
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber60570*
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn75*705
Cynradd - 6642004: Westwood CP12059510
Cynradd - 6642012: Ewloe Green1751516510
Cynradd - 6642013: Bryn Garth CP40535*
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd CP2451524015
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas1151010010
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant15*25*
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School1051010010
Cynradd - 6642026: Lixwm CP School30*20*
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon1301015510
Cynradd - 6642032: Northop Hall95*95*
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School75*75*
Cynradd - 6642041: Sealand CP School955955
Cynradd - 6642043: Sychdyn CP85580*
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary40*30*
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant CP50560*
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel11010655
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School75*65*
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig25*30*
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva1501012010
Cynradd - 6642053: Sandycroft CP1701513510
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd CP School35*25*
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School85*70*
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch2902028020
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School2101519510
Cynradd - 6642064: Ysgol y Foel, Cilcain20*20*
Cynradd - 6642065: Brynford CP35*35*
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia85*90*
Cynradd - 6642077: Golftyn CP School2001519515
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry CP65*405
Cynradd - 6642081: Y Waun45*45*
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd75*95*
Cynradd - 6642084: Abermorddu CP School90109510
Cynradd - 6642085: Southdown CP1901017510
Cynradd - 6642086: Wepre Community School1601014015
Cynradd - 6642089: Drury Primary School755655
Cynradd - 6642091: Cornist Park CP1301015010
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa CP50*65*
Cynradd - 6642093: Penarlag CP805955
Cynradd - 6642094: Owen Jones CP70*55*
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School20*35*
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti1001011510
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc y Llan55*45*
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa2801523020
Cynradd - 6642268: Broughton Primary School2701522020
Cynradd - 6642269: Ysgol Cae'r Nant1701517510
Cynradd - 6642270: Ysgol Penyffordd130151305
Cynradd - 6642271: Ysgol Ty Ffynnon130*12510
Cynradd - 6642272: Ysgol Maes Y Felin1401013010
Cynradd - 6643002: Nannerch V.C.P. School25*20*
Cynradd - 6643303: Ysgol Yr Esgob C in W25*25*
Cynradd - 6643306: St Mary's130*1255
Cynradd - 6643307: St Winefrides655855
Cynradd - 6643308: St David's Catholic Primary School30*45*
Cynradd - 6643311: St Anthony's Catholic Primary65*50*
Cynradd - 6643312: Venerable Edward Morgan RC12051155
Cynradd - 6643316: Trelawnyd40*40*
Cynradd - 6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford45*50*
Cynradd - 6643330: St. Ethelwolds455405
Cynradd - 6643331: St John the Baptist VA School55*45*
Cynradd - 6643332: Nercwys VA20*15*
Cynradd - 6643333: Hawarden Village VA2201019015
Uwchradd - 6644000: Hawarden High School560.540.
Uwchradd - 6644006: Alun School765.800.
Uwchradd - 6644011: Elfed High School420.380.
Uwchradd - 6644012: Ysgol Treffynnon235.230.
Uwchradd - 6644013: St. David's High School185.170.
Uwchradd - 6644017: Castell Alun High School660.690.
Uwchradd - 6644018: Maes Garmon240.290.
Uwchradd - 6644021: Flint High School400.425.
Uwchradd - 6644022: Connah's Quay High School,505.485.
Uwchradd - 6644042: Argoed School285.255.
Uwchradd - 6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School350.365.
Cynradd - 6645200: Derwen Foundation School100595*
Arbennig - 6647020: Pen Coch65*20*
Arbennig - 6647021: Ysgol Maes Hyfryd65.40.
Meithrin - 6651007: Wrexham Early Years Centre510**
Cynradd - 6652076: The Rofft CP School10051055
Cynradd - 6652137: Froncysyllte20*15*
Cynradd - 6652138: Garth CP30*30*
Cynradd - 6652139: Ysgol Cynddelw45*45*
Cynradd - 6652140: Llanarmon DC School5*10*
Cynradd - 6652143: Pontfadog10*5*
Cynradd - 6652149: Ysgol Acrefair90*10510
Cynradd - 6652151: Cefn Mawr C P School8059010
Cynradd - 6652160: Ysgol Maes-y-Llan7559510
Cynradd - 6652162: Ysgol Min y Ddol40*55*
Cynradd - 6652173: Alexandra C P School1851515010
Cynradd - 6652176: Brynteg C P School9058010
Cynradd - 6652178: BWLCHGWYN SCHOOL55*40*
Cynradd - 6652179: Ysgol Tan-y-Fron70*555
Cynradd - 6652187: Black Lane C P School80560*
Cynradd - 6652191: Rhosddu County Primary1251013510
Cynradd - 6652200: Rhostyllen CP School955955
Cynradd - 6652204: Ysgol Deiniol C P95585*
Cynradd - 6652208: Barker's Lane CP105510010
Cynradd - 6652209: Wat's Dyke County Primary1401015510
Cynradd - 6652224: Ysgol Bryn Tabor1201011510
Cynradd - 6652232: Ysgol Sant Dunawd60*45*
Cynradd - 6652235: Holt C.P. School35*35*
Cynradd - 6652238: Ysgol Bodhyfryd1651019020
Cynradd - 6652259: Ysgol I.D. Hooson1401013510
Cynradd - 6652263: Ysgol Plas Coch1251016010
Cynradd - 6652266: Penygelli C P School1401014010
Cynradd - 6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton CP85595*
Cynradd - 6652268: Ysgol Heulfan1801515510
Cynradd - 6652269: Hafod y Wern Community Primary School1451015510
Cynradd - 6652270: Gwenfro Community Primary1701013020
Cynradd - 6652271: Park Community Primary School Llay1551014515
Cynradd - 6652272: Rhosymedre Community Primary1205955
Cynradd - 6652273: Ysgol Maes y Mynydd16551605
Cynradd - 6652274: Gwersyllt Community Primary School15051005
Cynradd - 6652275: Penycae Community Primary School10551005
Cynradd - 6652276: Acton Primary220101955
Cynradd - 6652277: Victoria Community Primary2101520515
Cynradd - 6652278: Ysgol Y Waun1551016515
Cynradd - 6652279: Ysgol Bro Alun901510010
Cynradd - 6652280: Ysgol Yr Hafod, Johnstown1601513515
Cynradd - 6652281: Borras Park Community Primary2151520015
Cynradd - 6653028: St Peter's School955110*
Cynradd - 6653036: Pentre CIW Voluntary Controlled35*35*
Cynradd - 6653042: Eyton Primary School25*35*
Cynradd - 6653054: BORDERBROOK SCHOOL15.10*
Cynradd - 6653055: St Giles Controlled Primary School2001017510
Cynradd - 6653301: BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A30*40*
Cynradd - 6653305: Madras VA School55*60*
Cynradd - 6653326: St Chad's Church in Wales Aided School35*25*
Cynradd - 6653334: St Mary's RC Primary1551019510
Cynradd - 6653337: Minera55*40*
Cynradd - 6653338: All Saints Voluntary Aided Sch140511510
Cynradd - 6653341: St Mary's Church in Wales100101005
Cynradd - 6653342: Brymbo Aided (St. Mary's)55560*
Cynradd - 6653343: St Anne's Catholic Primary70*95*
Cynradd - 6653346: St Mary's Overton85585*
Cynradd - 6653347: St Paul's Voluntary Aided25*25*
Uwchradd - 6654029: Grango265.265.
Uwchradd - 6654032: YSGOL MORGAN LLWYD370.385.
Uwchradd - 6654033: Ysgol Bryn Alyn385.330.
Uwchradd - 6654034: Darland High School480.355.
Uwchradd - 6654044: Ysgol Rhiwabon235.210.
Uwchradd - 6654048: Rhosnesni High School330.355.
Uwchradd - 6654049: Ysgol Clywedog385.355.
Uwchradd - 6654603: St Joseph's Catholic and Anglican High330.390.
Uwchradd - 6655401: THE MAELOR SCHOOL385.425.
Arbennig - 6657005: St Christophers School210.85.
Cynradd - 6662002: ABERMULE PRIMARY SCHOOL20.35.
Cynradd - 6662003: ARDDLEEN C.P. SCHOOL50.45.
Cynradd - 6662004: BANW C.P. SCHOOL10.10.
Cynradd - 6662005: BERRIEW C.P. SCHOOL50.35.
Cynradd - 6662008: CAERSWS C.P. SCHOOL30*15*
Cynradd - 6662009: CARNO C.P. SCHOOL20.25.
Cynradd - 6662010: CARREGHOFA C.P. SCHOOL50.55.
Cynradd - 6662018: LEIGHTON C.P. SCHOOL40.35.
Cynradd - 6662019: YSGOL LLANBRYNMAIR30.35.
Cynradd - 6662020: LLANDINAM C.P. SCHOOL20*15*
Cynradd - 6662021: LLANFAIR CAEREINION C.P.90.85.
Cynradd - 6662033: MEIFOD C.P. SCHOOL35*40.
Cynradd - 6662040: PENYGLODDFA C.P. SCHOOL150.150.
Cynradd - 6662041: PONTROBERT C.P. SCHOOL15.15.
Cynradd - 6662044: YSGOL DYFFRYN TRANNON55*60*
Cynradd - 6662048: LADYWELL GREEN INFANTS SCHOOL50.45.
Cynradd - 6662049: GUILSFIELD C.P. SCHOOL70*60*
Cynradd - 6662050: LLANIDLOES C.P. SCHOOL145.145.
Cynradd - 6662051: BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL75.70.
Cynradd - 6662053: BRYNHAFREN C.P. SCHOOL25.20.
Cynradd - 6662054: CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL15.10.
Cynradd - 6662056: HAFREN C.P. SCHOOL85.85.
Cynradd - 6662057: YSGOL GYNRADD LLANFYLLIN80*65.
Cynradd - 6662058: YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN30.35.
Cynradd - 6662059: YSGOL PENNANT30.40.
Cynradd - 6662060: MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL65585*
Cynradd - 6662062: TREOWEN C.P. SCHOOL60*655
Cynradd - 6662066: FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL20.15.
Cynradd - 6662068: LLANBISTER C.P. SCHOOL25.25.
Cynradd - 6662070: LLANDRINDOD WELLS C.P. SCHOOL12010100*
Cynradd - 6662071: LLANFIHANGEL RHYDITHON C.P.15.15.
Cynradd - 6662075: PRESTEIGNE C.P. SCHOOL70.75.
Cynradd - 6662076: RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL25*25*
Cynradd - 6662077: CROSSGATES C.P. SCHOOL80.70.
Cynradd - 6662079: MOUNT STREET C.P. JUNIOR65.80.
Cynradd - 6662080: MOUNT STREET C.P. INFANTS85105010
Cynradd - 6662084: YSGOL DOLAFON25*25*
Cynradd - 6662089: BUILTH WELLS C.P. SCHOOL125.95.
Cynradd - 6662092: SENNYBRIDGE C.P. SCHOOL75.55.
Cynradd - 6662113: CRICKHOWELL C.P. SCHOOL105.95.
Cynradd - 6662115: CRADOC C.P. SCHOOL50*60*
Cynradd - 6662116: HAY-ON-WYE C.P. SCHOOL70.80.
Cynradd - 6662117: LLANGYNIDR C.P. SCHOOL65.65.
Cynradd - 6662122: IRFON VALLEY C.P. SCHOOL20*20*
Cynradd - 6662125: LLANFAES C.P. SCHOOL105109510
Cynradd - 6662127: YSGOL Y BANNAU65.55.
Cynradd - 6662129: YSGOL RHIW BECHAN80*705
Cynradd - 6662146: LLANRHAEADR YM MOCHNANT C.P. SCHOOL40.30.
Cynradd - 6662147: YSGOL BRO CYNLLAITH15.15.
Cynradd - 6662148: YSGOL DAFYDD LLWYD85.70.
Cynradd - 6662149: YSGOL Y CRIBARTH55*555
Cynradd - 6662150: YSGOL GOLWG Y CWM10510805
Cynradd - 6662151: YSGOL BRO TAWE100.85.
Cynradd - 6662152: YSGOL GYMRAEG DYFFRYN Y GLOWYR1552017015
Cynradd - 6662153: YSGOL Y MYNYDD DU60.50.
Cynradd - 6662154: YSGOL GYMRAEG Y TRALLWNG25.50.
Cynradd - 6663000: LLANFECHAIN C.I.W. SCHOOL25.15.
Cynradd - 6663002: MONTGOMERY C.I.W. SCHOOL50.50.
Cynradd - 6663016: FORDEN C.I.W. SCHOOL40.35.
Cynradd - 6663021: LLANDYSILIO C.I.W. SCHOOL40.40.
Cynradd - 6663022: CASTLE CAEREINION C.I.W.15.15.
Cynradd - 6663026: GLADESTRY C.I.W. SCHOOL15.30.
Cynradd - 6663030: YSGOL TREFONNEN CHURCH IN WALES COMMUNITY PRIMARY105.95.
Cynradd - 6663031: NEWBRIDGE-ON-WYE CHURCH IN WALES SCHOOL65*45*
Cynradd - 6663033: CLYRO C.I.W. SCHOOL50.40.
Cynradd - 6663035: KNIGHTON C.I.W. SCHOOL1055955
Cynradd - 6663036: RHAYADER C.I.W. SCHOOL95.95.
Cynradd - 6663037: LLANELWEDD CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL50540*
Cynradd - 6663046: LLANGEDWYN PRIMARY SCHOOL15.15.
Cynradd - 6663050: LLANGORS C.I.W. SCHOOL605705
Cynradd - 6663051: WELSHPOOL CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL1555130*
Cynradd - 6663301: ST. MICHAEL'S C.I.W. SCHOOL60.50.
Cynradd - 6663303: LLANSANTFFRAID C.I.W.A.50*60*
Cynradd - 6663316: LLANBEDR C.I.W. (AIDED)20.20.
Cynradd - 6663317: ARCHDEACON GRIFFITHS C.I.W. PRIMARY SCHOOL65*60*
Cynradd - 6663318: PRIORY CHURCH IN WALES SCHOOL85.80.
Cynradd - 6663320: ST MARY`S R.C. (A) SCHOOL45.40.
Cynradd - 6663322: LLANGATTOCK C.I.W. SCHOOL55.50.
Uwchradd - 6664000: Ysgol Uwchradd Caereinion High School220.235.
Uwchradd - 6664001: Llanfyllin High School335.360.
Uwchradd - 6664002: LLANIDLOES HIGH SCHOOL300.285.
Uwchradd - 6664011: Newtown High School510.505.
Uwchradd - 6664013: WELSHPOOL HIGH SCHOOL440.420.
Uwchradd - 6664021: Ysgol Maesydderwen235.240.
Uwchradd - 6664022: BRECON HIGH SCHOOL245.230.
Uwchradd - 6664023: Gwernyfed High School215.240.
Uwchradd - 6664024: Crickhowell High School415.475.
Uwchradd - 6664025: Ysgol Calon Cymru505.530.
Cynradd - 6665200: YSGOL GYNRADD LLANERFYL15.10*
Canol - 6665500: Ysgol Bro Hyddgen230.255.
Arbennig - 6667001: BRYNLLYWARCH HALL SCHOOL45.5.
Arbennig - 6667002: YSGOL CEDEWAIN85*30.
Arbennig - 6667004: YSGOL PENMAES65.40.
Cynradd - 6672281: YSGOL GYMUNEDOL GYNRADD ABERAERON1051090*
Cynradd - 6672284: YSGOL GYMUNEDOL CILCENNIN5.5.
Cynradd - 6672285: YSGOL GYMUNEDOL CILIAU PARC35.35.
Cynradd - 6672288: YSGOL GYMUNEDOL DIHEWYD15.15.
Cynradd - 6672289: YSGOL GYMUNEDOL FELINFACH25.15.
Cynradd - 6672291: YSGOL GYMUNEDOL LLANARTH30.30.
Cynradd - 6672293: YSGOL GYMUNEDOL LLANNON10.20.
Cynradd - 6672295: YSGOL GYMUNEDOL CEI NEWYDD45.35.
Cynradd - 6672298: YSGOL GYMUNEDOL TALGARREG30.20.
Cynradd - 6672299: YR YSGOL GYMUNEDOL GYMRAEG1601021510
Cynradd - 6672303: YSGOL GYMUNEDOL COMINS COCH85.85.
Cynradd - 6672308: YSGOL GYMUNEDOL LLANFARIAN20.30.
Cynradd - 6672309: YSGOL GYMUNEDOL LLANFIHANGEL-Y-CREUDDYN20.15.
Cynradd - 6672310: YSGOL GYMUNEDOL LLANGWYRYFON30.20.
Cynradd - 6672311: YSGOL LLANILAR60.60.
Cynradd - 6672312: YSGOL GYMUNEDOL MYNACH10.20.
Cynradd - 6672313: YSGOL PENLLWYN20.25.
Cynradd - 6672314: YSGOL GYMUNEDOL LLWYNYREOS130109510
Cynradd - 6672315: YSGOL GYMUNEDOL SYR JOHN RHYS10.15.
Cynradd - 6672316: YSGOL GYMUNEDOL RHYDYPENNAU70*955
Cynradd - 6672317: YSGOL GYMUNEDOL TALYBONT40.45.
Cynradd - 6672319: YSGOL GYMUNEDOL ABERPORTH75.60.
Cynradd - 6672320: YSGOL GYMUNEDOL BEULAH*.15.
Cynradd - 6672323: YSGOL GYMUNEDOL LLECHRYD25.35.
Cynradd - 6672324: YSGOL GYMUNEDOL PENPARC45.55.
Cynradd - 6672345: YSGOL GYMUNEDOL TREWEN5.*.
Cynradd - 6672353: YSGOL GYMUNEDOL PONTRHYDFENDIGAID25.30.
Cynradd - 6672361: YSGOL GYMUNEDOL PLASCRUG2051019510
Cynradd - 6672362: YSGOL CRAIG YR WYLFA25.20.
Cynradd - 6672363: YSGOL PENRHYNCOCH35.50.
Cynradd - 6672366: YSGOL GYMUNEDOL Y DDERI55*55*
Cynradd - 6672367: YSGOL GYMUNEDOL CENARTH25*20*
Cynradd - 6672368: YSGOL GYNRADD ABERTEIFI1951021010
Cynradd - 6672369: YSGOL BRO SION CWILT50*55*
Cynradd - 6672371: YSGOL GYNRADD T LLEW JONES95580*
Cynradd - 6672372: YSGOL RHOS HELYG35.35.
Cynradd - 6672373: YSGOL GYNRADD DYFFRYN CLEDLYN50555*
Cynradd - 6673058: YSGOL WIRFODDOL MYFENYDD40.40.
Cynradd - 6673318: ST PADARN'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL65.80.
Uwchradd - 6674042: GYFUN ABERAERON COMPREHENSIVE305.270.
Uwchradd - 6674044: Ysgol Uwchradd Aberteifi320.315.
Uwchradd - 6674047: Penglais School605.555.
Uwchradd - 6674048: YSGOL GYFUN PENWEDDIG300.310.
Canol - 6675500: Ysgol Bro Pedr5351044010
Canol - 6675501: Ysgol Henry Richard160*150*
Canol - 6675502: Ysgol Bro Teifi4201045010
Cynradd - 6682203: SAGESTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL55545*
Cynradd - 6682209: YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL EGLWYSWRW45.60.
Cynradd - 6682212: YSGOL GYMUNEDOL WDIG / GOODWICK COMMUNITY SCHOOL60*65.
Cynradd - 6682214: FENTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL2151016515
Cynradd - 6682220: JOHNSTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL120101155
Cynradd - 6682222: LAMPHEY CP SCHOOL1005110*
Cynradd - 6682223: YSGOL GYMUNEDOL BRYNCONIN45*30*
Cynradd - 6682228: HOOK CP SCHOOL35*50*
Cynradd - 6682231: YSGOL LLANYCHLLWYDOG5.15.
Cynradd - 6682233: YSGOL GYMUNEDOL MAENCLOCHOG60*35.
Cynradd - 6682242: NARBERTH COMMUNITY PRIMARY SCHOOL160*135*
Cynradd - 6682243: YSGOL BRO INGLI50*45*
Cynradd - 6682250: PUNCHESTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL30.35.
Cynradd - 6682253: YSGOL LLANDUDOCH55*45*
Cynradd - 6682254: WOLFSCASTLE COMMUNTY PRIMARY SCHOOL20.25.
Cynradd - 6682258: SAUNDERSFOOT COMMUNITY PRIMARY SCHOOL125*1305
Cynradd - 6682260: STEPASIDE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL60*65*
Cynradd - 6682261: TEMPLETON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL50*60*
Cynradd - 6682266: TAVERNSPITE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL100*115*
Cynradd - 6682270: YSGOL GYMUNEDOL CROESGOCH45*45*
Cynradd - 6682271: BROAD HAVEN CP SCHOOL55*55*
Cynradd - 6682273: ROCH COMMUNITY SCHOOL70*80*
Cynradd - 6682384: COASTLANDS CP SCHOOL40*45*
Cynradd - 6682385: YSGOL CLYDAU30.25.
Cynradd - 6682386: PEMBROKE DOCK COMMUNITY SCHOOL2952030020
Cynradd - 6682387: MONKTON PRIORY COMMUNITY PRIMARY SCHOOL1055955
Cynradd - 6682388: GOLDEN GROVE CP SCHOOL1751516010
Cynradd - 6682389: YSGOL GLANNAU GWAUN135511510
Cynradd - 6682390: YSGOL Y FRENNI85*85*
Cynradd - 6682391: PRENDERGAST COMMUNITY PRIMARY SCHOOL2102022015
Cynradd - 6682392: PENNAR COMMUNITY SCHOOL125510510
Cynradd - 6682393: NEYLAND COMMUNITY SCHOOL135101405
Cynradd - 6682395: YSGOL HAFAN Y MOR6556510
Cynradd - 6682396: MILFORD HAVEN COMMUNITY PRIMARY SCHOOL3302534020
Cynradd - 6682397: WALDO WILLIAMS PRIMARY SCHOOL1251012010
Cynradd - 6683035: CILGERRAN CHURCH IN WALES VC SCHOOL50*60*
Cynradd - 6683036: COSHESTON VC SCHOOL20*30*
Cynradd - 6683040: CLEDDAU REACH VC SCHOOL10051055
Cynradd - 6683042: MANORBIER CHURCH IN WALES VC SCHOOL25*30*
Cynradd - 6683050: SPITTAL CHURCH IN WALES VC SCHOOL75*60*
Cynradd - 6683055: ST FLORENCE CHURCH IN WALES VC SCHOOL30*25*
Cynradd - 6683058: YSGOL GER Y LLAN55*75*
Cynradd - 6683059: TENBY CHURCH IN WALES VC PRIMARY SCHOOL15051305
Cynradd - 6683060: PENRHYN CHURCH IN WALES VC SCHOOL45*505
Cynradd - 6683061: GELLISWICK VC SCHOOL2401524520
Cynradd - 6683311: HOLY NAME RC SCHOOL60.55.
Cynradd - 6683312: ST MARYS CATHOLIC SCHOOL10*10*
Cynradd - 6683313: MARY IMMACULATE CATHOLIC SCHOOL105510510
Cynradd - 6683314: ST FRANCIS CATHOLIC SCHOOL50*505
Cynradd - 6683315: ST AIDANS CHURCH IN WALES VA SCHOOL30*35*
Cynradd - 6683319: ST TEILOS RC SCHOOL40*40*
Cynradd - 6683320: ST MARKS CHURCH IN WALES VA SCHOOL55565*
Cynradd - 6683321: ST OSWALDS CHURCH IN WALES VA SCHOOL75*555
Uwchradd - 6684031: Ysgol Bro Gwaun245.235.
Uwchradd - 6684035: Ysgol Greenhill School420.405.
Uwchradd - 6684038: Ysgol Harri Tudur / Henry Tudor School595.585.
Uwchradd - 6684063: Milford Haven School460.475.
Uwchradd - 6684064: Ysgol y Preseli390.415.
Uwchradd - 6684512: Haverfordwest High VC School900.860.
Canol - 6685500: Ysgol Caer Elen1851015015
Canol - 6685900: Ysgol Penrhyn Dewi2455245*
Arbennig - 6687001: PORTFIELD SPECIAL SCHOOL95.60.
Meithrin - 6691000: AMMANFORD NURSERY55.45.
Cynradd - 6692000: CEFNEITHIN45.45.
Cynradd - 6692001: DREFACH30.25.
Cynradd - 6692003: LLECHYFEDACH55.50.
Cynradd - 6692006: TYMBL60.65.
Cynradd - 6692007: GORSLAS75.70.
Cynradd - 6692008: CROSS HANDS55*65*
Cynradd - 6692009: LLANGAIN15*15*
Cynradd - 6692014: PENIEL55.55.
Cynradd - 6692018: BANCFFOSFELEN25.25.
Cynradd - 6692019: GWYNFRYN30.30.
Cynradd - 6692020: CARWAY30.25.
Cynradd - 6692023: PONTIETS15.25.
Cynradd - 6692024: PONTHENRI30.35.
Cynradd - 6692034: BANCYFELIN20.25.
Cynradd - 6692037: MEIDRIM10.10.
Cynradd - 6692042: SARON135.120.
Cynradd - 6692043: BETWS35*30*
Cynradd - 6692044: TY-CROES105.85.
Cynradd - 6692050: PARCYRHUN105.115.
Cynradd - 6692052: BLAENAU20.15.
Cynradd - 6692057: LLANEDI20.15.
Cynradd - 6692061: FFAIRFACH45.60.
Cynradd - 6692065: TALLEY15.15.
Cynradd - 6692067: CWRT HENRI25.15.
Cynradd - 6692080: LLANGADOG45.50.
Cynradd - 6692084: RHYS PRICHARD110.80.
Cynradd - 6692098: LLYS HYWEL65.80.
Cynradd - 6692104: BRYNSARON20.20.
Cynradd - 6692109: LLANPUMSAINT20.10.
Cynradd - 6692112: MYNYDDYGARREG20.15.
Cynradd - 6692114: JOHNSTOWN2151523010
Cynradd - 6692116: Y DDERWEN1601516510
Cynradd - 6692119: LLANMILOE30.30.
Cynradd - 6692120: BRYN105*95*
Cynradd - 6692121: BYNEA90*80*
Cynradd - 6692123: DAFEN80*75*
Cynradd - 6692128: PUM HEOL45.45.
Cynradd - 6692131: HENDY75.105.
Cynradd - 6692135: FFWRNES2001022010
Cynradd - 6692159: OLD ROAD85.90.
Cynradd - 6692166: LLANSTEFFAN25.15.
Cynradd - 6692167: LLANNON60.40.
Cynradd - 6692168: BRYNSIERFEL95595*
Cynradd - 6692169: BRYNAMAN12551405
Cynradd - 6692170: ABERNANT5.15.
Cynradd - 6692171: MYRDDIN60*60*
Cynradd - 6692173: LLANGUNNOR145514010
Cynradd - 6692175: TRIMSARAN801080*
Cynradd - 6692176: SWISS VALLEY120.115.
Cynradd - 6692177: PARC Y TYWYN125*130*
Cynradd - 6692178: PEMBREY11010110*
Cynradd - 6692179: RHYDAMAN145.150.
Cynradd - 6692180: BECA30.35.
Cynradd - 6692181: LLANDYBIE1105110*
Cynradd - 6692182: HAFODWENOG15.25.
Cynradd - 6692183: TEILO SANT110*95*
Cynradd - 6692184: LLANYBYDDER40.35.
Cynradd - 6692185: LLANDEILO105*95*
Cynradd - 6692187: CYNWYL ELFED25.40.
Cynradd - 6692188: HALFWAY115*1105
Cynradd - 6692189: PWLL55*40*
Cynradd - 6692190: PENYGAER100*95*
Cynradd - 6692192: Y CASTELL1355105*
Cynradd - 6692193: PENYGROES90.90.
Cynradd - 6692194: NANTGAREDIG110*85*
Cynradd - 6692370: GWENLLIAN55*505
Cynradd - 6692371: DEWI SANT2001023515
Cynradd - 6692373: PONTYBEREM115.120.
Cynradd - 6692374: BIGYN1155905
Cynradd - 6692375: STEBONHEATH160*130*
Cynradd - 6692379: Y DDWYLAN175.165.
Cynradd - 6692380: RICHMOND PARK11059010
Cynradd - 6692384: GRIFFITH JONES140101605
Cynradd - 6692385: Y FRO20.10.
Cynradd - 6692386: CARREG HIRFAEN75.80.
Cynradd - 6692387: CAE'R FELIN40.45.
Cynradd - 6692388: Y BEDOL180515510
Cynradd - 6692389: BRO BRYNACH35*40*
Cynradd - 6692390: BRYN TEG12051155
Cynradd - 6692391: Y FELIN135.120.
Cynradd - 6692392: BRO BANW265.205.
Cynradd - 6692393: MAES Y MORFA1005955
Cynradd - 6692394: BURRY PORT105*90*
Cynradd - 6692395: PENRHOS2251019510
Cynradd - 6692396: YSGOL GYMRAEG LLANGENNECH2151018510
Cynradd - 6693000: ABERGWILI35.20.
Cynradd - 6693003: LAUGHARNE35.40.
Cynradd - 6693004: LLANDDAROG50.45.
Cynradd - 6693013: FERRYSIDE15.25.
Cynradd - 6693026: LLANLLWNI20.20.
Cynradd - 6693300: ST MARY'S (LLANELLI)90*105*
Cynradd - 6693301: ST MARY'S (CARMARTHEN)35*25*
Cynradd - 6693307: PENBOYR40.45.
Cynradd - 6693321: PENTIP65.85.
Cynradd - 6693322: MODEL2051019510
Uwchradd - 6694029: Ysgol Dyffryn Aman760.675.
Uwchradd - 6694050: Coedcae School430.410.
Uwchradd - 6694052: Ysgol Gyfun Y Strade550.570.
Uwchradd - 6694053: Glan-y-Mor School245.265.
Uwchradd - 6694054: Bryngwyn School580.460.
Uwchradd - 6694056: Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin445.445.
Uwchradd - 6694060: Ysgol Gyfun Emlyn245.230.
Uwchradd - 6694063: Queen Elizabeth High School720.675.
Uwchradd - 6694064: Ysgol Maes Y Gwendraeth445.505.
Uwchradd - 6694065: Ysgol Bro Dinefwr580.600.
Uwchradd - 6694512: Dyffryn Taf440.425.
Uwchradd - 6694600: St John Lloyd Catholic Comprehensive School235.270.
Arbennig - 6697000: HEOL GOFFA70.25.
Arbennig - 6697010: RHYDYGORS40.5.
Cynradd - 6702006: BRYNMILL SCHOOL1451513010
Cynradd - 6702008: Cadle Primary School1601017510
Cynradd - 6702014: Cwmrhydyceirw Primary School2252522525
Cynradd - 6702017: DANYGRAIG PRIMARY SCHOOL10059510
Cynradd - 6702021: GENDROS PRIMARY SCHOOL1501511515
Cynradd - 6702023: GLAIS PRIMARY SCHOOL55550*
Cynradd - 6702027: GRANGE PRIMARY SCHOOL9057510
Cynradd - 6702032: HAFOD PRIMARY SCHOOL115109010
Cynradd - 6702036: Ysgol Gymraeg Lon Las2252518525
Cynradd - 6702040: MORRISTON PRIMARY SCHOOL80570*
Cynradd - 6702042: OYSTERMOUTH PRIMARY SCHOOL1001010010
Cynradd - 6702048: PENTRECHWYTH PRIMARY SCHOOL755455
Cynradd - 6702051: PLASMARL PRIMARY SCHOOL8510655
Cynradd - 6702054: SKETTY PRIMARY SCHOOL2002520520
Cynradd - 6702055: ST HELEN'S PRIMARY SCHOOL105108515
Cynradd - 6702059: TERRACE ROAD PRIMARY SCHOOL1451013510
Cynradd - 6702063: TOWNHILL PRIMARY SCHOOL2252521015
Cynradd - 6702065: WAUNARLWYDD PRIMARY SCHOOL1251011510
Cynradd - 6702067: WAUN WEN SCHOOL10010855
Cynradd - 6702069: CLWYD PRIMARY SCHOOL1551512515
Cynradd - 6702071: YNYSTAWE PRIMARY SCHOOL9010905
Cynradd - 6702073: CLASE PRIMARY SCHOOL1451012510
Cynradd - 6702075: PORTMEAD PRIMARY SCHOOL95108010
Cynradd - 6702076: MAYALS PRIMARY11558510
Cynradd - 6702077: CWMGLAS PRIMARY SCHOOL125511510
Cynradd - 6702082: BLAENYMAES PRIMARY SCHOOL120109515
Cynradd - 6702084: Trallwn Primary School130101105
Cynradd - 6702086: PARKLAND PRIMARY SCHOOL2552022525
Cynradd - 6702092: Newton Primary School1055100*
Cynradd - 6702095: WHITESTONE PRIMARY755755
Cynradd - 6702096: HENDREFOILAN PRIMARY9510955
Cynradd - 6702098: Y.G.G. BRYNYMOR1151513510
Cynradd - 6702105: Bishopston Primary School135101105
Cynradd - 6702108: CASLLWCHWR PRIMARY SCHOOL9510905
Cynradd - 6702109: CILA PRIMARY SCHOOL65*60*
Cynradd - 6702117: CRAIGCEFNPARC PRIMARY25*15*
Cynradd - 6702120: CRWYS PRIMARY SCHOOL70*55*
Cynradd - 6702133: YSGOL GYNRADD FELINDRE10.**
Cynradd - 6702157: LLANGYFELACH PRIMARY SCHOOL105109515
Cynradd - 6702159: LLANRHIDIAN PRIMARY80555*
Cynradd - 6702167: PENCLAWDD PRIMARY SCHOOL70*755
Cynradd - 6702172: PENGELLI PRIMARY50*455
Cynradd - 6702174: PENLLERGAER PRIMARY SCHOOL1901515010
Cynradd - 6702176: PENYRHEOL PRIMARY SCHOOL1201011015
Cynradd - 6702186: PONTARDDULAIS PRIMARY SCHOOL1902021515
Cynradd - 6702189: Y.G.G. BRYNIAGO11510100*
Cynradd - 6702192: PONTLLIW PRIMARY9510905
Cynradd - 6702211: TRE UCHAF PRIMARY SCHOOL1105100*
Cynradd - 6702212: Y.G.G. PONTYBRENIN2452025530
Cynradd - 6702215: CRAIGFELEN PRIMARY SCHOOL8510805
Cynradd - 6702216: PENNARD PRIMARY9058010
Cynradd - 6702217: KNELSTON PRIMARY55*55*
Cynradd - 6702219: PEN-Y-FRO105108010
Cynradd - 6702223: PONTYBRENIN PRIMARY SCHOOL1701514015
Cynradd - 6702225: TALYCOPA PRIMARY SCHOOL90108010
Cynradd - 6702226: GLYNCOLLEN PRIMARY SCHOOL951010010
Cynradd - 6702229: YSGOL GYMRAEG Y LOGIN FACH10051255
Cynradd - 6702231: Y.G.G. TIRDEUNAW1902018515
Cynradd - 6702232: Y.G.G. Gellionnen1201011515
Cynradd - 6702233: GORS COMMUNITY SCHOOL1251512010
Cynradd - 6702234: SEA VIEW PRIMARY SCHOOL851510510
Cynradd - 6702235: Y.G.G. Llwynderw1551515015
Cynradd - 6702236: Birchgrove Primary1951519015
Cynradd - 6702237: DUNVANT Primary SCHOOL1701013015
Cynradd - 6702238: GWYROSYDD PRIMARY SCHOOL2051018015
Cynradd - 6702239: St Thomas Community Primary School1702018020
Cynradd - 6702240: GOWERTON PRIMARY SCHOOL1902016510
Cynradd - 6702241: Pentre'r Graig Primary School1201014510
Cynradd - 6702242: YGG TANYLAN75107510
Cynradd - 6702243: Burlais Primary School2702021020
Cynradd - 6702244: Clydach Primary School90101205
Cynradd - 6702245: Ysgol Gymraeg Y Cwm651055*
Cynradd - 6702246: Gorseinon Primary School1201013010
Cynradd - 6702247: Brynhyfryd Primary School2152017520
Cynradd - 6703303: ST. DAVID'S RC PRIMARY SCHOOL80*655
Cynradd - 6703305: ST ILLTYDS PRIMARY95109510
Cynradd - 6703306: CHRISTCHURCH CHURCH IN WALES655655
Cynradd - 6703308: ST JOSEPH'S R.C. PRIMARY10551055
Cynradd - 6703309: St Josephs Cathedral Primary School2251522015
Uwchradd - 6704031: Cefn Hengoed385.405.
Uwchradd - 6704032: OLCHFA SCHOOL910.855.
Uwchradd - 6704033: MORRISTON COMPREHENSIVE515.455.
Uwchradd - 6704043: PENTREHAFOD SCHOOL525.465.
Uwchradd - 6704044: BISHOP GORE SCHOOL655.580.
Uwchradd - 6704062: Penyrheol Comprehensive School460.410.
Uwchradd - 6704063: Gowerton Comprehensive School590.560.
Uwchradd - 6704069: BISHOPSTON COMPREHENSIVE600.505.
Uwchradd - 6704072: Pontarddulais Comprehensive School410.375.
Uwchradd - 6704074: Ysgol Gyfun Gwyr480.490.
Uwchradd - 6704075: BIRCHGROVE235.205.
Uwchradd - 6704076: Dylan Thomas Community School235.230.
Uwchradd - 6704078: Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe360.445.
Uwchradd - 6704600: Bishop Vaughan School605.615.
Arbennig - 6707000: Ysgol Pen-Y-Bryn90.35.
Arbennig - 6707008: Ysgol Crug Glas35*15*
Cynradd - 6712100: Alltwen Primary School100101105
Cynradd - 6712101: Blaendulais Primary School55*60*
Cynradd - 6712106: Blaengwrach Primary School6510605
Cynradd - 6712110: Blaenhonddan Primary School1101510010
Cynradd - 6712119: Baglan Primary School140101055
Cynradd - 6712128: YGG Cwmllynfell45*35*
Cynradd - 6712129: Creunant Primary School555505
Cynradd - 6712134: Crymlyn Primary School25*255
Cynradd - 6712137: Cwmnedd Primary School9515855
Cynradd - 6712138: Cymer Afan Primary School30*30*
Cynradd - 6712140: Godre'rgraig Primary School701065*
Cynradd - 6712142: Eastern Primary School95570*
Cynradd - 6712144: Gnoll Primary School1851511015
Cynradd - 6712148: Glyncorrwg Primary School35*405
Cynradd - 6712149: YGG Gwaun Cae Gurwen85106510
Cynradd - 6712150: Catwg Primary School90108510
Cynradd - 6712155: Maesmarchog Community Primary School50*40*
Cynradd - 6712158: YGG Rhosafan1352015520
Cynradd - 6712161: Sandfields Primary School1751514010
Cynradd - 6712168: YGG Castell-nedd1601517525
Cynradd - 6712173: Croeserw Primary School85565*
Cynradd - 6712175: Tywyn Primary School1951517520
Cynradd - 6712178: Llangiwg Primary School75*50*
Cynradd - 6712181: Tonnau Primary Community School8010955
Cynradd - 6712187: Ynysfach Primary School85*75*
Cynradd - 6712191: Blaenbaglan Primary School1251014010
Cynradd - 6712200: Rhos Primary School75560*
Cynradd - 6712202: YGG Blaendulais455405
Cynradd - 6712203: Rhydyfro Primary School655655
Cynradd - 6712205: YGG Cwm Nedd50*605
Cynradd - 6712206: Tairgwaith Primary School60*40*
Cynradd - 6712208: YGG Trebannws45540*
Cynradd - 6712218: YGG Pontardawe1601513015
Cynradd - 6712221: Waunceirch Primary School11010855
Cynradd - 6712230: Cilffriw Primary School115510510
Cynradd - 6712231: YGG Tyle'r Ynn85109510
Cynradd - 6712232: Coed Hirwaun Primary School90106510
Cynradd - 6712233: Coedffranc Primary School1751516015
Cynradd - 6712234: Pen Afan Primary School45*65*
Cynradd - 6712235: Awel Y Mor Primary School1401014015
Cynradd - 6712236: Crynallt Primary School2201519015
Cynradd - 6712237: Cwmafan Primary School1801518515
Cynradd - 6712238: Central Primary School2052519520
Cynradd - 6712239: Abbey Primary School1752018015
Cynradd - 6712240: Melin Primary School100109510
Cynradd - 6712241: Ysgol Carreg Hir1901517015
Cynradd - 6713309: St Joseph's Catholic Primary School (Neath)75*605
Cynradd - 6713310: St Josephs Catholic Infant School45104010
Cynradd - 6713311: Bryncoch CIW Primary School55*7510
Cynradd - 6713313: Alderman Davies CIW Primary School1851516010
Cynradd - 6713314: St Therese's Catholic Primary School105109510
Cynradd - 6713316: St Josephs Catholic Junior School70.80.
Uwchradd - 6714047: Cymer Afan Comprehensive School100.90.
Uwchradd - 6714064: Cefn Saeson Comprehensive School380.365.
Uwchradd - 6714065: Cwmtawe Community School635.600.
Uwchradd - 6714066: Llangatwg Community School375.340.
Uwchradd - 6714067: Dwr Y Felin Comprehensive School535.590.
Uwchradd - 6714601: St Joseph's RC School and 6th Form Centre380.470.
Canol - 6715500: Ysgol Bae Baglan7651570510
Canol - 6715501: Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur65557055
Canol - 6715502: Ysgol Cwm Brombil5101051510
Arbennig - 6717006: Ysgol Maes y Coed70.30.
Arbennig - 6717008: Ysgol Hendrefelin105.40.
Cynradd - 6722046: Abercerdin Primary School100*90*
Cynradd - 6722051: Betws Primary School105*120*
Cynradd - 6722055: Blaengarw Primary90*85*
Cynradd - 6722086: Brynmenyn Primary150*165*
Cynradd - 6722090: Bryntirion Infants95*60.
Cynradd - 6722103: CEFN CRIBWR PRIMARY SCHOOL100*70*
Cynradd - 6722109: Coety Primary225*2055
Cynradd - 6722117: Cwmfelin Primary School120*95*
Cynradd - 6722122: FFALDAU80*85*
Cynradd - 6722129: Garth Primary School110*85*
Cynradd - 6722146: Coychurch Llangrallo Primary80*70*
Cynradd - 6722149: LLANGYNWYD PRIMARY SCHOOL60.45*
Cynradd - 6722172: NANTYFFYLLON PRIMARY SCHOOL130*135*
Cynradd - 6722178: Nantymoel Primary School80*105*
Cynradd - 6722185: Newton Primary120*115*
Cynradd - 6722194: NOTTAGE COUNTY PRIMARY220*215*
Cynradd - 6722220: Pen-y-Bont Primary190*170*
Cynradd - 6722227: Pil Primary115*105*
Cynradd - 6722232: Plasnewydd Primary School140*135*
Cynradd - 6722256: Trelales Primary School120*95.
Cynradd - 6722259: YGG Cynwyd Sant135.155.
Cynradd - 6722275: Tynyrheol Primary School30*35.
Cynradd - 6722279: CROESTY PRIMARY SCHOOL105*115*
Cynradd - 6722288: CORNELI PRIMARY130*140*
Cynradd - 6722292: LLANGEWYDD JUNIOR SCHOOL165.170.
Cynradd - 6722296: Porthcawl Primary School95*90*
Cynradd - 6722298: YSGOL GYMRAEG BRO OGWR220*200.
Cynradd - 6722300: CEFN GLAS INFANTS85*905
Cynradd - 6722301: WEST PARK PRIMARY225*190*
Cynradd - 6722304: Afon y Felin Primary School60*70*
Cynradd - 6722342: Tondu Primary School135*100*
Cynradd - 6722358: YSGOL Y FERCH O'R SGER85.90*
Cynradd - 6722363: Y G G Cwm Garw95*70*
Cynradd - 6722367: Maes Yr Haul Broadlands280*260*
Cynradd - 6722368: BRYNCETHIN PRIMARY135*140*
Cynradd - 6722369: Ogmore Vale Primary School195*180.
Cynradd - 6722370: Pencoed Primary School315*270*
Cynradd - 6722371: Oldcastle Primary School215*220*
Cynradd - 6722372: Brackla Primary School185*150*
Cynradd - 6722373: Caerau Primary School2455220*
Cynradd - 6722374: Litchard Primary260*185*
Cynradd - 6722375: Tremains Primary School2405225*
Cynradd - 6722376: Mynydd Cynffig Primary225*205*
Cynradd - 6723013: Penyfai Church in Wales125*115*
Cynradd - 6723311: ST. MARY`S & ST. PATRICK`S110*110*
Cynradd - 6723315: St. Robert's RC Primary95*95*
Cynradd - 6723322: St Mary's R C Primary School105*125*
Cynradd - 6723323: Archdeacon John Lewis C in W95*90*
Uwchradd - 6724059: Cynffig Comprehensive390.325.
Uwchradd - 6724068: Bryntirion Comprehensive.605.600.
Uwchradd - 6724071: Maesteg Comprehensive School495.530.
Uwchradd - 6724076: PENCOED COMPREHENSIVE440.450.
Uwchradd - 6724078: Brynteg School705.735.
Uwchradd - 6724080: PORTHCAWL COMPREHENSIVE SCHOOL585.645.
Uwchradd - 6724085: Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd290.320.
Uwchradd - 6724086: Coleg Cymunedol Y Dderwen615.630.
Uwchradd - 6724601: Archbishop McGrath Catholic School385.445.
Arbennig - 6727003: Heronsbridge Special School180.55.
Arbennig - 6727012: Ysgol Bryn Castell115.30.
Meithrin - 6731011: Cogan Nursery School.15.20
Meithrin - 6731013: BUTE COTTAGE NURSERY SCHOOL.20.15
Cynradd - 6732109: ALBERT PRIMARY SCHOOL1802020515
Cynradd - 6732111: BARRY ISLAND PRIMARY SCHOOL115159515
Cynradd - 6732114: COGAN PRIMARY SCHOOL95.110.
Cynradd - 6732115: COLCOT PRIMARY SCHOOL1601513510
Cynradd - 6732117: FAIRFIELD PRIMARY SCHOOL16051455
Cynradd - 6732118: GLADSTONE PRIMARY SCHOOL2001519515
Cynradd - 6732120: High Street Primary School105101055
Cynradd - 6732122: HOLTON PRIMARY SCHOOL1852020015
Cynradd - 6732124: JENNER PARK PRIMARY SCHOOL12010905
Cynradd - 6732126: LLANCARFAN PRIMARY SCHOOL35.40.
Cynradd - 6732127: LLANFAIR PRIMARY SCHOOL70560*
Cynradd - 6732128: LLANGAN PRIMARY SCHOOL50555*
Cynradd - 6732131: PALMERSTON PRIMARY SCHOOL115109010
Cynradd - 6732133: RHWS COUNTY PRIMARY SCHOOL1851519015
Cynradd - 6732136: SULLY PRIMARY SCHOOL1851516015
Cynradd - 6732138: VICTORIA PRIMARY SCHOOL2101523520
Cynradd - 6732144: ST ATHAN PRIMARY SCHOOL95510510
Cynradd - 6732146: ST ILLTYD PRIMARY SCHOOL1801017510
Cynradd - 6732148: EVENLODE PRIMARY SCHOOL235.215.
Cynradd - 6732149: LLANDOUGH COUNTY PRIMARY120510010
Cynradd - 6732151: Y BONT FAEN PRIMARY SCHOOL1101510010
Cynradd - 6732152: YSGOL PEN-Y-GARTH1751016515
Cynradd - 6732156: Ysgol Gymraeg Sant Baruc105109510
Cynradd - 6732163: OAK FIELD PRIMARY AND NURSERY SCHOOL95580*
Cynradd - 6732165: YSGOL IOLO MORGANWG100*7510
Cynradd - 6732178: YSGOL GYMRAEG SANT CURIG1651520020
Cynradd - 6732179: YSGOL GYMRAEG GWAUN Y NANT105510015
Cynradd - 6732181: CADOXTON PRIMARY SCHOOL2202519020
Cynradd - 6732182: ROMILLY PRIMARY SCHOOL3252529530
Cynradd - 6732184: Ysgol Gymraeg Dewi Sant70109010
Cynradd - 6732185: DINAS POWYS PRIMARY SCHOOL2202019015
Cynradd - 6732186: Ysgol Y Ddraig170101455
Cynradd - 6733037: ST NICHOLAS C/W PRIMARY SCHOOL65.65.
Cynradd - 6733047: PETERSTON-SUPER-ELY PRIMARY100*755
Cynradd - 6733057: GWENFO C/W PRIMARY SCHOOL115109010
Cynradd - 6733320: St Brides C W Primary School9510955
Cynradd - 6733321: Wick and Marcross C/W Primary50.65.
Cynradd - 6733363: PENDOYLAN C/W PRIMARY SCHOOL85511010
Cynradd - 6733364: ST ANDREW'S C/W PRIMARY SCHOOL11559510
Cynradd - 6733365: LLANSANNOR C/W PRIMARY SCHOOL901011010
Cynradd - 6733367: ST DAVID'S CHURCH-IN-WALES6510655
Cynradd - 6733368: ST. JOSEPH'S RC PRIMARY SCHOOL901010510
Cynradd - 6733372: ALL SAINTS CW PRIMARY SCHOOL1001010515
Cynradd - 6733373: St Helen's Catholic Primary School1351014515
Uwchradd - 6734060: LLANTWIT MAJOR SCHOOL460.455.
Uwchradd - 6734065: COWBRIDGE COMPREHENSIVE SCHOOL750.785.
Uwchradd - 6734067: St Cyres Comprehensive School610.545.
Uwchradd - 6734068: Whitmore High School675.215.
Uwchradd - 6734069: Pencoedtre High School170.620.
Uwchradd - 6734612: St Richard Gwyn Catholic High School400.390.
Uwchradd - 6735400: Stanwell School1,015.980.
Canol - 6735500: YSGOL GYMRAEG BRO MORGANNWG5251060010
Arbennig - 6737024: Ysgol Y Deri185.75.
Cynradd - 6742044: PENDERYN PRIMARY135*95*
Cynradd - 6742045: OAKLANDS PRIMARY SCHOOL10551005
Cynradd - 6742052: Alaw Primary School90*855
Cynradd - 6742053: ABERNANT COUNTY PRIMARY60*40*
Cynradd - 6742060: CILFYNYDD PRIMARY70*70*
Cynradd - 6742061: Brynnau Primary11051055
Cynradd - 6742066: COEDPENMAEN COUNTY PRIMARY145*120*
Cynradd - 6742069: BODRINGALLT PRIMARY SCHOOL.50.50*
Cynradd - 6742070: BLAENGWAWR PRIMARY105.110.
Cynradd - 6742072: Coedylan Primary School65.65.
Cynradd - 6742077: Caegarw Primary School85*85*
Cynradd - 6742079: Cwmlai Primary2101016510
Cynradd - 6742083: DOLAU PRIMARY2301022515
Cynradd - 6742084: Capcoch Primary School75.100.
Cynradd - 6742093: Caradog Primary School120.110.
Cynradd - 6742102: Ffynnon Taf Primary School10051005
Cynradd - 6742104: HAWTHORN PRIMARY SCHOOL105*145.
Cynradd - 6742112: DARRAN PARK PRIMARY1551016010
Cynradd - 6742118: LLANILLTUD FAERDREF PRIMARY90*90*
Cynradd - 6742119: GELLI PRIMARY SCHOOL100.110.
Cynradd - 6742124: Llantrisant Primary School60.65.
Cynradd - 6742127: Hafod Primary School70540*
Cynradd - 6742130: MAES-Y-COED PRIMARY SCHOOL150*150.
Cynradd - 6742134: CWMDAR COUNTY PRIMARY SCHOOL11051205
Cynradd - 6742137: PARCLEWIS PRIMARY SCHOOL1105105*
Cynradd - 6742142: Llanharan Primary School70*70*
Cynradd - 6742143: LLWYNYPIA PRIMARY SCHOOL110*100*
Cynradd - 6742144: DARRENLAS PRIMARY SCHOOL95*115*
Cynradd - 6742151: LLANHARI PRIMARY100.80.
Cynradd - 6742160: Pontyclun Primary260*235.
Cynradd - 6742161: PARC PRIMARY SCHOOL90*905
Cynradd - 6742167: Rhigos Primary School35.30.
Cynradd - 6742170: HIRWAUN PRIMARY SCHOOL130.130.
Cynradd - 6742180: LLWYDCOED PRIMARY SCHOOL55.55.
Cynradd - 6742182: Trallwng Infants School45.55.
Cynradd - 6742192: PENGEULAN PRIMARY70.70.
Cynradd - 6742196: Pontrhondda Primary School85.80.
Cynradd - 6742199: Trehopcyn Primary50.50.
Cynradd - 6742200: PONTYGWAITH PRIMARY SCHOOL95*75*
Cynradd - 6742206: TREROBART PRIMARY SCHOOL100*955
Cynradd - 6742216: Y.G.G.PONTSIONNORTON school145.155.
Cynradd - 6742218: Perthcelyn Community Primary School60*55*
Cynradd - 6742221: HEOL Y CELYN BILINGUAL PRIMARY1651017010
Cynradd - 6742222: TON PENTRE JUNIOR SCHOOL100.90.
Cynradd - 6742225: Craig yr Hesg Primary School75*75*
Cynradd - 6742228: Llwyn-crwn Primary School130101655
Cynradd - 6742229: Ton Pentre Infants75580*
Cynradd - 6742235: Y.G.G.ABERDAR180.225.
Cynradd - 6742243: TREALAW COUNTY PRIMARY SCHOOL70565*
Cynradd - 6742244: Glenboi Community Primary School60.70.
Cynradd - 6742247: Cefn Primary School70.75.
Cynradd - 6742250: YGG Garth Olwg155.195.
Cynradd - 6742251: TREORCHY PRIMARY195521010
Cynradd - 6742258: WILLIAMSTOWN PRIMARY195.160.
Cynradd - 6742263: Maesybryn Primary School22051605
Cynradd - 6742264: TYLORSTOWN PRIMARY SCHOOL85*75*
Cynradd - 6742269: Tref-y-Rhyg Primary School70.75.
Cynradd - 6742272: Ysgol Gymraeg Tonyrefail805905
Cynradd - 6742276: Penygawsi Primary School11051205
Cynradd - 6742284: YSGOL GYMRAEG LLWYNCELYN155*13010
Cynradd - 6742287: YSGOL GYNRADD GYMRAEG YNYSWEN140.145.
Cynradd - 6742306: Tonysguboriau Primary School125*115.
Cynradd - 6742351: Y. G. G. G. Llantrisant160.155.
Cynradd - 6742356: YSGOL GYMRAEG BODRINGALLT60.60.
Cynradd - 6742359: Y.G.G. CASTELLAU115511510
Cynradd - 6742361: Y.G.G. Llyn-y-Forwyn80.115.
Cynradd - 6742362: YSGOL GYMRAEG EVAN JAMES11551655
Cynradd - 6742364: Ysgol Gymraeg Abercynon155*155*
Cynradd - 6742365: YGG BRONLLWYN School115.120.
Cynradd - 6742367: MISKIN PRIMARY60*55*
Cynradd - 6742369: Penpych Community Primary Scho105*95*
Cynradd - 6742370: Hendreforgan Primary School100.115.
Cynradd - 6742371: Penyrenglyn Primary90.115.
Cynradd - 6742372: Penywaun Community School110.85.
Cynradd - 6742373: Penrhys Community Primary70*45.
Cynradd - 6742374: Gwaunmeisgyn Primary School175.145.
Cynradd - 6742375: Gwauncelyn Primary School205101855
Cynradd - 6742376: Penrhiwceibr Primary70*60*
Cynradd - 6742378: Ynyshir Community Primary14551005
Cynradd - 6742380: Cwmclydach Community Primary School95*1055
Cynradd - 6742381: Aberdare Park Primary150101755
Cynradd - 6742382: Maerdy Primary School115*14510
Cynradd - 6742383: Cwmbach Community Primary125*135*
Cynradd - 6742384: Ynysboeth Community Primary80585*
Cynradd - 6742385: Abercynon Primary165.175.
Cynradd - 6742386: Cymmer Primary12510120*
Cynradd - 6742387: Cwmaman Primary School11059510
Cynradd - 6743309: Our Lady's R.C.50.60.
Cynradd - 6743312: ST MICHAELS PRIMARY115590*
Cynradd - 6743313: S.S.Gabriel and Raphael Prim85.75.
Cynradd - 6743314: St. Margaret's Catholic Primary School65*65*
Cynradd - 6743317: ABERDARE TOWN C IN W PRIMARY125*15015
Cynradd - 6743319: CWMBACH CHURCH IN WALES50*40*
Uwchradd - 6744019: Bryncelynnog Comprehensive School585.595.
Uwchradd - 6744022: The Pontypridd High School415.450.
Uwchradd - 6744027: Hawthorn High School360.355.
Uwchradd - 6744053: Mountain Ash Comprehensive School455.475.
Uwchradd - 6744054: Ysgol Gyfun Garth Olwg405.410.
Uwchradd - 6744081: Treorchy Comprehensive School780.820.
Uwchradd - 6744083: Ferndale Community School285.305.
Uwchradd - 6744096: Y Pant Comprehensive665.695.
Uwchradd - 6744097: Ysgol Gyfun Cwm Rhondda345.400.
Uwchradd - 6744105: Ysgol Gyfun Rhydywaun465.530.
Uwchradd - 6744106: Aberdare Community School655.635.
Uwchradd - 6744602: Cardinal Newman R.C.420.395.
Uwchradd - 6744604: St.John Baptist High School475.495.
Canol - 6745500: Ysgol Llanhari340*3255
Canol - 6745501: Porth Community School530.415.
Canol - 6745502: Ysgol Nantgwyn500*5205
Canol - 6745503: Tonyrefail Community School680*705*
Arbennig - 6747006: MAESGWYN100.25.
Arbennig - 6747008: Park Lane Special School65.30.
Arbennig - 6747011: Ysgol Hen Felin120.55.
Arbennig - 6747015: Ysgol Ty Coch110.50.
Cynradd - 6752000: Abercanaid Community105*85*
Cynradd - 6752002: Cyfarthfa Park Primary School2051518520
Cynradd - 6752006: Caedraw Primary1001510015
Cynradd - 6752010: Gellifaelog Primary School120*130*
Cynradd - 6752015: PANTYSGALLOG PRIMARY SCHOOL1305125*
Cynradd - 6752020: Gwaunfarren Primary135*135*
Cynradd - 6752022: Heolgerrig Community School120.110.
Cynradd - 6752039: YNYSOWEN PRIMARY155.120.
Cynradd - 6752042: YSGOL SANTES TUDFUL1702523020
Cynradd - 6752054: Bedlinog Community Primary School45*40*
Cynradd - 6752231: TRELEWIS PRIMARY SCHOOL125*110*
Cynradd - 6752330: YSGOL-Y-GRAIG100.100.
Cynradd - 6752346: Ysgol Gymraeg Rhyd-y-grug140*140*
Cynradd - 6752351: COED Y DDERWEN PRIMARY SCHOOL115*120*
Cynradd - 6752352: Twynyrodyn Community School1651515010
Cynradd - 6752353: Edwardsville Primary School190*150*
Cynradd - 6752354: Troedyrhiw Commmunity Primary School115*105.
Cynradd - 6752355: Dowlais Primary School95*85*
Cynradd - 6752356: Goetre Primary School235*240*
Cynradd - 6753300: St. Illtyds R.C.90*85*
Cynradd - 6753306: ST.MARY'S CATHOLIC PRIMARY90*135*
Cynradd - 6753307: St Aloysius RC80.95.
Uwchradd - 6754011: Afon Taf High School335.325.
Uwchradd - 6754012: PEN-Y-DRE HIGH SCHOOL290.300.
Uwchradd - 6754013: Cyfarthfa High School595.500.
Uwchradd - 6754600: Bishop Hedley High School230.275.
Arbennig - 6757013: Greenfield School140.35.
Cynradd - 6762058: Pengam Primary8010955
Cynradd - 6762061: Fleur-de-Lys Primary60*555
Cynradd - 6762071: COED-Y-BRAIN PRIMARY1105755
Cynradd - 6762078: Markham Primary955905
Cynradd - 6762081: CWMABER JUNIOR SCHOOL70.75.
Cynradd - 6762084: Libanus Primary1602016515
Cynradd - 6762086: Pontllanfraith Primary School110*9510
Cynradd - 6762089: Deri Primary School45.55.
Cynradd - 6762093: Crumlin High Level Primary705755
Cynradd - 6762095: PENTWYNMAWR PRIMARY SCHOOL65550*
Cynradd - 6762097: DERWENDEG PRIMARY SCHOOL85109010
Cynradd - 6762098: Tynewydd Primary School.1351511010
Cynradd - 6762100: Cwmcarn Primary School1301010010
Cynradd - 6762103: Waunfawr Primary8557510
Cynradd - 6762105: Risca Primary140101505
Cynradd - 6762108: Fochriw Primary50*60*
Cynradd - 6762121: GILFACH FARGOED PRIMARY90*75*
Cynradd - 6762140: HENDRE JUNIOR SCHOOL100.115.
Cynradd - 6762145: HENDRE INFANTS SCHOOL50106515
Cynradd - 6762148: Hengoed Primary8057510
Cynradd - 6762158: Llancaeach Junior School75.60.
Cynradd - 6762171: Llanfabon Infants School55105010
Cynradd - 6762193: RHYDRI PRIMARY SCHOOL40*40*
Cynradd - 6762197: NANT Y PARC PRIMARY SCHOOL90109010
Cynradd - 6762207: Pantside Primary105107510
Cynradd - 6762224: Tiryberth Primary85*75*
Cynradd - 6762227: Ty Isaf Infants School40156010
Cynradd - 6762252: CWM IFOR PRIMARY SCHOOL130*135*
Cynradd - 6762256: BRYN PRIMARY701080*
Cynradd - 6762262: YSGOL IFOR BACH1251511010
Cynradd - 6762264: Abercarn Primary school1301010010
Cynradd - 6762278: Greenhill Primary8510805
Cynradd - 6762282: YSGOL GYMRAEG CAERFFILI1851519020
Cynradd - 6762285: YSGOL GYMRAEG GILFACH FARGOD55*8010
Cynradd - 6762296: YNYSDDU PRIMARY SCHOOL45555*
Cynradd - 6762307: UPPER RHYMNEY PRIMARY SCHOOL80*705
Cynradd - 6762309: Ysgol Y Lawnt85109010
Cynradd - 6762310: Bryn Awel Primary School6510605
Cynradd - 6762313: Ysgol Gymraeg Trelyn8010955
Cynradd - 6762316: PHILLIPSTOWN PRIMARY SCHOOL50555*
Cynradd - 6762322: MAESYCWMMER PRIMARY SCHOOL75*8010
Cynradd - 6762323: Bedwas Junior90.75.
Cynradd - 6762326: Machen Primary School855755
Cynradd - 6762328: Graig-y-Rhacca Primary and Nursery Community90*80*
Cynradd - 6762335: Bedwas Infants65155510
Cynradd - 6762338: HENDREDENNY PARK PRIMARY1201010510
Cynradd - 6762339: Cwm Glas Infants School30530*
Cynradd - 6762347: CWMABER INFANTS SCHOOL45104015
Cynradd - 6762368: YSGOL GYMRAEG BRO ALLTA130101455
Cynradd - 6762370: Cwmfelinfach Primary901011010
Cynradd - 6762373: YSGOL GYMRAEG CWM GWYDDON1001510510
Cynradd - 6762374: Y G G Y Castell1752020020
Cynradd - 6762376: Cwrt Rawlin Primary School1651015010
Cynradd - 6762377: Cefn Fforest Primary1251012515
Cynradd - 6762378: PENLLWYN PRIMARY655505
Cynradd - 6762379: Blackwood Primary2102017515
Cynradd - 6762380: GLYN-GAER PRIMARY SCHOOL1001011510
Cynradd - 6762381: Park Primary50*45*
Cynradd - 6762382: Aberbargoed Primary School110109510
Cynradd - 6762383: Trinant Primary7010555
Cynradd - 6762384: Ty Sign Primary School2102021515
Cynradd - 6762385: Tyn-Y-Wern Primary105101005
Cynradd - 6762386: Twyn Primary2252021510
Cynradd - 6762387: White Rose Primary School95512510
Cynradd - 6762388: Ysgol Bro Sannan90*110*
Cynradd - 6762389: Plasyfelin Primary School1651014015
Cynradd - 6762390: St James Primary School1701513015
Cynradd - 6762391: St Gwladys Bargoed School200.200.
Cynradd - 6762392: Rhiw syr Dafydd Primary School2802027020
Cynradd - 6762393: Ystrad Mynach Primary2001518510
Cynradd - 6762394: Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Derwen115.105.
Cynradd - 6762395: Ysgol Penalltau9510955
Cynradd - 6763310: St Helens RC Primary1101010010
Uwchradd - 6764031: Newbridge School535.495.
Uwchradd - 6764046: Blackwood Comprehensive School500.485.
Uwchradd - 6764065: St Cenydd School540.480.
Uwchradd - 6764068: Risca Community Comprehensive365.275.
Uwchradd - 6764070: St Martin's School515.470.
Uwchradd - 6764073: HEOLDDU COMPREHENSIVE SCHOOL270.285.
Uwchradd - 6764075: Lewis School Pengam725.10.
Uwchradd - 6764077: Lewis Girls' Comprehensive School*.720.
Uwchradd - 6764093: Bedwas High School335.310.
Uwchradd - 6764103: Ysgol Gyfun Cwm Rhymni800.865.
Uwchradd - 6764104: Islwyn High School560.560.
Canol - 6765500: Idris Davies School 3 to 18435544010
Arbennig - 6767011: Trinity Fields School110.50.
Cynradd - 6772067: Bryn Bach Primary School11558010
Cynradd - 6772070: Glanhowy Primary School1451012510
Cynradd - 6772072: Deighton Junior and Infants75107510
Cynradd - 6772074: Georgetown Junior and Infants1851519515
Cynradd - 6772179: SOFRYDD PRIMARY7057010
Cynradd - 6772253: Cwm Primary School115108010
Cynradd - 6772277: Beaufort Hill Primary1051011015
Cynradd - 6772278: Willowtown Primary School2201517515
Cynradd - 6772306: Blaen-y-Cwm Primary School1451013010
Cynradd - 6772307: Ysgol Gymraeg Brohelyg115*145.
Cynradd - 6772309: GLYNCOED PRIMARY1551515010
Cynradd - 6772310: Rhos y Fedwen705655
Cynradd - 6772311: Ystruth Primary1401514515
Cynradd - 6772312: St. Illtyd's Primary School110108510
Cynradd - 6772313: Coed y Garn Primary School105109510
Cynradd - 6773308: ST MARY'S ROMAN CATHOLIC110.100.
Cynradd - 6773309: St. MARY'S CHURCH SCHOOL1051010510
Cynradd - 6773315: All Saints R.C. Primary School9558510
Cynradd - 6773316: St. Joseph's R.C. Primary60*50*
Uwchradd - 6774061: Tredegar Comprehensive School315.345.
Uwchradd - 6775401: Brynmawr Foundation School335.325.
Canol - 6775500: Ebbw Fawr Learning Community6051058010
Canol - 6775501: Abertillery Learning Community7704073030
Arbennig - 6777011: Pen-y-Cwm Special School90.40.
Arbennig - 6777012: The River Centre 3-16 Learning Community50.15.
Cynradd - 6782203: Llanyrafon Primary School220.200.
Cynradd - 6782204: Maendy Junior and Infants1201010010
Cynradd - 6782205: Llantarnam Community Primary School1201514515
Cynradd - 6782211: Pontnewydd Primary & Nursery1951020010
Cynradd - 6782249: Greenmeadow Primary95.85.
Cynradd - 6782298: Cwmffrwdoer Primary105101105
Cynradd - 6782308: George Street Primary School2052020015
Cynradd - 6782312: Ysgol Gymraeg Cwmbran Primary1701516010
Cynradd - 6782315: Garnteg Primary2051519015
Cynradd - 6782318: YSGOL BRYN ONNEN10059510
Cynradd - 6782319: Woodlands Community Primary School1601514515
Cynradd - 6782320: New Inn Primary School2652028520
Cynradd - 6782321: Griffithstown Primary School1751017510
Cynradd - 6782322: Penygarn Community Primary School1801521520
Cynradd - 6782323: Blenheim Road Community Primary School1251511010
Cynradd - 6782324: Coed Eva Primary School2351016510
Cynradd - 6782325: Croesyceiliog Primary School2151520015
Cynradd - 6782326: Nant Celyn Primary School2201518010
Cynradd - 6782327: Ysgol Panteg1801517020
Cynradd - 6783028: Blaenavon Heritage VC Primary School2401519020
Cynradd - 6783321: Cwmbran R.C. Jnr. & Infts.9051055
Cynradd - 6783324: St. Davids Cwmbran R.C. School955855
Cynradd - 6783330: Henllys Church in Wales90.100.
Cynradd - 6783331: Padre Pio RC Primary School110.100.
Cynradd - 6783332: PONTHIR CHURCH IN WALES SCHOOL50.60.
Uwchradd - 6784051: Croesyceiliog School780.730.
Uwchradd - 6784070: Abersychan Comprehensive435.410.
Uwchradd - 6784072: West Monmouth School475.445.
Uwchradd - 6784075: YSGOL GYFUN GWYNLLYW385.460.
Uwchradd - 6784076: Cwmbran High School575.530.
Uwchradd - 6784603: St. Albans R.C. High School435.475.
Arbennig - 6787012: Crownbridge Special School75.40*
Cynradd - 6792057: Gilwern Primary School100.105.
Cynradd - 6792134: Goytre Fawr Primary100.95.
Cynradd - 6792163: Undy Primary School1551514515
Cynradd - 6792164: ROGIET COUNTY PRIMARY115.85.
Cynradd - 6792228: Pembroke Primary110109510
Cynradd - 6792243: LLANVIHANGEL CRUCORNEY COUNTY PRIMARY SCHOOL30.40.
Cynradd - 6792246: Thornwell Primary School1151013515
Cynradd - 6792261: Durand Primary School951511510
Cynradd - 6792263: Llandogo Primary35.30.
Cynradd - 6792299: Shirenewton Primary School105.95.
Cynradd - 6792301: Trellech Junior & Infants80.95.
Cynradd - 6792303: The Dell Primary215.185.
Cynradd - 6792304: Overmonnow Primary School1651014510
Cynradd - 6792305: Cross Ash County Primary School80.100.
Cynradd - 6792317: Ysgol Gymraeg Y Fenni1101011515
Cynradd - 6792318: YSGOL GYMRAEG Y FFIN60*505
Cynradd - 6792319: Cantref Primary110*10010
Cynradd - 6792320: Deri View Primary School1352012515
Cynradd - 6792321: KYMIN VIEW PRIMARY SCHOOL95590*
Cynradd - 6792322: Castle Park Primary School100*100.
Cynradd - 6792323: Llanfoist Fawr Primary115.95.
Cynradd - 6792324: Dewstow