Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl ysgol a math o ysgol, 2018
None
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1[Hidlo]
-
Awdurdod lleol 2[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Math[Hidlo]
-
Math 1
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Yr holl ysgolion a gynhelirCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolion a gynhelir
Cliciwch yma i ddidoliMeithrinCliciwch yma i ddidoliCynradd: ysgol fabanod heb ddarpariaeth feithrinCliciwch yma i ddidoliCynradd: ysgol fabanod â darpariaeth feithrinCliciwch yma i ddidoliCynradd: ysgol iauCliciwch yma i ddidoliCynradd: babanod ac iauCliciwch yma i ddidoliCynradd: meithrin, babanod ac iauCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 3-16 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 3-19 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 4-16 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 4-19 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol uwchradd heb ddarpariaeth ôl-16Cliciwch yma i ddidoliYsgol uwchradd â darpariaeth ôl-16Cliciwch yma i ddidoliYsgol arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 (Yr holl ysgolion arbennig i 2006/07)Cliciwch yma i ddidoliYsgol arbennig â darpariaeth ôl-16 (o 2007/08)
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch.....294........294
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.....48........48
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern.....98........98
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.....77........77
6602134: Ysgol Gymuned Bodorgan....21.........21
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.....59........59
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn....53.........53
6602138: Ysgol Cemaes.....71........71
6602139: Ysgol Gymuned Dwyran....36.........36
6602140: Ysgol Esceifiog....148.........148
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn.....27........27
6602142: Ysgol Gymuned Y Ffridd.....97........97
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.....79........79
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch.....27........27
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll....355.........355
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell.....77........77
6602154: Ysgol Y Graig.....378........378
6602155: Ysgol Gynradd Llangoed.....82........82
6602156: Ysgol Henblas....83.........83
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-Y-Medd.....142........142
6602160: Ysgol Pencarnisiog.....72........72
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.....102........102
6602162: Ysgol Penysarn.....92........92
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.....116........116
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.....71........71
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol....67.........67
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn....43.........43
6602168: Ysgol Gymuned y Fali.....97........97
6602169: Ysgol Llanfawr.....316........316
6602170: Ysgol Goronwy Owen....135.........135
6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch.....50........50
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.....122........122
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan....154.........154
6602175: Ysgol Gynradd Y Borth....263.........263
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.....189........189
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.....141........141
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir....224.........224
6602227: Ysgol Rhyd y Llan.....142........142
6603034: Ysgol Gynradd Parc Y Bont.....119........119
6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo....45.........45
6603036: Ysgol Cybi....489.........489
6603304: Ysgol Santes Fair.....173........173
6604025: Ysgol Syr Thomas Jones...........479..479
6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi...........818..818
6604027: Ysgol Gyfun Llangefni...........670..670
6604028: Ysgol David Hughes...........1,101..1,101
6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern...........649..649
6605200: Ysgol Caergeiliog.....435........435
6607011: Canolfan Addysg Y Bont.............9292
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni.....150........150
6612004: Ysgol Gynradd Nefyn.....162........162
6612006: Ysgol Llanrug.....255........255
6612008: Ysgol Gynradd Abererch.....82........82
6612009: Ysgol Abersoch.....15........15
6612010: Ysgol Beddgelert.....18........18
6612011: Ysgol Bethel.....140........140
6612013: Ysgol Bodfeurig.....73........73
6612015: Ysgol Gynradd Borth-Y-Gest.....68........68
6612017: Ysgol Brynaerau.....66........66
6612026: Ysgol Y Gelli.....227........227
6612028: Ysgol Penybryn...125..........125
6612033: Ysgol Treferthyr.....110........110
6612035: Ysgol Cwm Y Glo.....16........16
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.....47........47
6612039: Ysgol Crud-Y-Werin.....62........62
6612042: Ysgol Dolbadarn.....172........172
6612046: Ysgol Gynradd Edern.....78........78
6612047: Ysgol Felinwnda.....22........22
6612048: Ysgol Bro Plenydd.....79........79
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.....50........50
6612051: Ysgol Glanadda...43..........43
6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn.....16........16
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.....79........79
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.....45........45
6612069: Ysgol Llanllechid.....273........273
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni.....83........83
6612075: Ysgol Babanod Morfa Nefyn.....37........37
6612078: Ysgol Baladeulyn.....29........29
6612081: Ysgol Gynradd Nebo.....23........23
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.....52........52
6612089: Ysgol Bro Lleu.....211........211
6612093: Ysgol Gynradd Pentreuchaf.....112........112
6612097: Ysgol Rhiwlas.....39........39
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan.....38........38
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.....90........90
6612103: Ysgol Sarn Bach.....55........55
6612104: Ysgol Eifion Wyn.....202........202
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn.....99........99
6612110: Ysgol Y Gorlan.....117........117
6612111: Ysgol Yr Eifl.....57........57
6612112: Ysgol Gynradd Tudweiliog.....52........52
6612113: Ysgol Waunfawr.....142........142
6612116: Ysgol Glancegin.....245........245
6612118: Ysgol Babanod Coedmawr..28...........28
6612119: Ysgol Yr Hendre.....406........406
6612122: Ysgol Bontnewydd.....194........194
6612123: Ysgol Gymraeg Y Garnedd.....339........339
6612125: Ysgol Cymerau.....355........355
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)..144...........144
6612127: Ysgol Y Felinheli.....189........189
6612180: Ysgol Bro Tegid.....130........130
6612181: Ysgol y Traeth.....203........203
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.....65........65
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy....73.........73
6612190: Ysgol Bro Cynfal.....61........61
6612192: Ysgol Edmwnd Prys.....35........35
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr....49.........49
6612198: Ysgol Y Garreg.....28........28
6612199: Ysgol O M Edwards.....109........109
6612205: Ysgol Manod.....102........102
6612207: Ysgol Gynradd Pennal.....22........22
6612208: Ysgol Cefn Coch.....185........185
6612210: Ysgol Talsarnau.....47........47
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.....73........73
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.....245........245
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn.....76........76
6612214: Ysgol Bro Tryweryn.....51........51
6612219: Ysgol Tanycastell.....77........77
6612220: Ysgol Ffridd Y Llyn.....63........63
6612221: Ysgol Maenofferen.....240........240
6612227: Ysgol Hirael.....186........186
6612228: Ysgol Craig y Deryn.....119........119
6612229: Ysgol Bro Llifon.....145........145
6613004: Ysgol Pont Y Gof.....111........111
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla.....286........286
6613009: Ysgol Y Faenol.....217........217
6613010: Ysgol Foel Gron.....40........40
6613013: Ysgol Llandygai.....148........148
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog.....50........50
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy.....22........22
6613029: Ysgol Tregarth.....113........113
6613030: Ysgol Cae Top.....237........237
6613300: Ysgol Santes Helen.....92........92
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.....122........122
6613305: Ysgol Beuno Sant.....40........40
6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda...........443..443
6614003: Ysgol Botwnnog..........387...387
6614004: Ysgol Brynrefail...........694..694
6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle...........432..432
6614009: Ysgol Eifionydd..........364...364
6614031: Ysgol Y Moelwyn..........312...312
6614032: Ysgol Uwchradd Tywyn..........275...275
6614033: Ysgol Y Berwyn...........325..325
6614034: Ysgol Ardudwy..........286...286
6614036: Ysgol Friars...........1,219..1,219
6614037: Ysgol Tryfan...........435..435
6614039: Ysgol Syr Hugh Owen...........837..837
6614040: Ysgol Glan Y Mor..........483...483
6615500: Ysgol Bro Idris......615.......615
6617002: Ysgol Pendalar.............113113
6617010: Ysgol Hafod Lon.............102102
6622002: Ysgol Dolgarrog.....72........72
6622012: Ysgol Betws Y Coed.....28........28
6622023: Ysgol Capelulo.....142........142
6622038: Ysgol Deganwy.....328........328
6622043: Ysgol Dolwyddelan.....20........20
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.....174........174
6622053: Ysgol Glanwydden.....301........301
6622061: Ysgol Tudno.....209........209
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd.....162........162
6622086: Ysgol Penmachno.....51........51
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos.....474........474
6622104: Ysgol Talhaiarn.....53........53
6622106: Ysgol Babanod Mochdre..81...........81
6622107: Ysgol Tal-y-Bont.....30........30
6622108: Ysgol T. Gwynn Jones..228...........228
6622110: Ysgol Maes Owen...221..........221
6622111: Ysgol Glan Gele..278...........278
6622112: Ysgol Glan Morfa.....257........257
6622114: Ysgol Bod Alaw.....302........302
6622115: Ysgol Pant Y Rhedyn...137..........137
6622118: Ysgol Y Foryd..238...........238
6622121: Ysgol Craig Y Don.....404........404
6622123: Ysgol Cerrigydrudion.....81........81
6622131: Ysgol Llannefydd.....34........34
6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.....59........59
6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.....100........100
6622221: Ysgol Sant Elfod...312..........312
6622222: Ysgol Capel Garmon.....17........17
6622225: Ysgol Glan Conwy.....121........121
6622264: Ysgol Cynfran.....206........206
6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn...230..........230
6622269: Ysgol Cystennin...62..........62
6622270: Ysgol Pentrefoelas.....35........35
6622271: Ysgol Bro Gwydir.....352........352
6622272: Ysgol Nant Y Groes....302.........302
6622273: Ysgol Swn Y Don.....130........130
6622274: Ysgol Awel y Mynydd....447.........447
6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan..135...........135
6623021: Ysgol Llangelynnin.....86........86
6623024: Ysgol Pencae.....163........163
6623032: Ysgol Ysbyty Ifan.....17........17
6623038: Ysgol St. George.....67........67
6623039: Ysgol Llanddoged.....51........51
6623040: Ysgol Eglwysbach.....75........75
6623043: Ysgol Porth y Felin.....344........344
6623059: Ysgol Llanddulas.....160........160
6623062: Ysgol Betws yn Rhos.....62........62
6623302: Ysgol Bodafon.....102........102
6623303: Ysgol Bendigaid William Davies.....114........114
6623307: Ysgol San Sior.....246........246
6623333: Ysgol Sant Joseph.....235........235
6623340: Ysgol y Plas.....74........74
6624022: Ysgol John Bright...........1,259..1,259
6624023: Ysgol Aberconwy...........764..764
6624035: Ysgol Dyffryn Conwy...........661..661
6624038: Ysgol Y Creuddyn...........562..562
6625201: Ysgol Pen Y Bryn.....442........442
6625400: Ysgol Emrys Ap Iwan...........960..960
6625402: Eirias High School...........1,360..1,360
6625403: Ysgol Bryn Elian...........964..964
6627007: Ysgol Y Gogarth.............221221
6632011: Ysgol Hiraddug.....216........216
6632037: Ysgol Y Castell Cp.....216........216
6632038: Christ Church Primary School.....447........447
6632039: Ysgol Llywelyn.....696........696
6632057: Ysgol Y Faenol.....152........152
6632059: Ysgol Penmorfa Cp.....457........457
6632060: Ysgol Emmanuel.....469........469
6632066: Ysgol Dewi Sant....517.........517
6632067: Ysgol Melyd.....148........148
6632070: Ysgol Bodfari.....35........35
6632072: Ysgol Bryn Hedydd.....477........477
6632124: Ysgol Cefn Meiriadog.....72........72
6632125: Frongoch Juniors...198..........198
6632127: Ysgol Henllan.....64........64
6632134: Ysgol Twm o'r Nant.....309........309
6632135: Ysgol Bryn Clwyd.....32........32
6632136: Ysgol Y Parc..219...........219
6632164: Ysgol Gellifor.....64........64
6632168: Ysgol Pentrecelyn.....44........44
6632169: Ysgol Rhewl.....26........26
6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch.....40........40
6632215: Ysgol Carrog.....54........54
6632216: Ysgol Caer Drewyn.....122........122
6632219: Ysgol Bro Elwern.....53........53
6632227: Ysgol Y Llys.....378........378
6632234: Ysgol Bryn Collen.....169........169
6632255: Rhos Street Cp School.....173........173
6632256: Ysgol Pen Barras.....256........256
6632261: Ysgol Bro Cinmeirch.....90........90
6632262: Ysgol Bro Famau.....81........81
6632263: Ysgol Gymraeg Y Gwernant.....149........149
6632264: Ysgol Clawdd Offa....397.........397
6632265: Bodnant Community Primary School.....471........471
6632266: Ysgol Pendref.....158........158
6632267: Ysgol Bro Dyfrdwy.....122........122
6632268: Ysgol Carreg Emlyn.....85........85
6633020: Ysgol Tremeirchion.....73........73
6633024: St Asaph Infants School..103...........103
6633044: Ysgol Llanbedr.....53........53
6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.....108........108
6633050: Ysgol Borthyn.....119........119
6633057: Ysgol Pant Pastynog.....71........71
6633061: Ysgol Dyffryn Ial.....57........57
6633062: Ysgol Esgob Morgan C.I.W. Voluntary Controlled Primary School...106..........106
6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School.....314........314
6633316: Ysgol Trefnant.....84........84
6634003: Rhyl High School..........954...954
6634014: Prestatyn High School...........1,415..1,415
6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd...........989..989
6634026: Denbigh High School...........490..490
6634027: Ysgol Dinas Bran...........1,016..1,016
6634031: Ysgol Brynhyfryd...........977..977
6634601: Blessed Edward Jones High School..........264...264
6635901: St Brigid's School.......472......472
6637000: Ysgol Tir Morfa.............137137
6637010: Ysgol Plas Brondyffryn.............140140
6642002: Ysgol Glan Aber.....153........153
6642003: Ysgol Merllyn.....170........170
6642004: Westwood Cp.....237........237
6642012: Ewloe Green.....390........390
6642013: Bryn Garth Cp.....104........104
6642015: Ysgol Gwynedd Cp.....518........518
6642018: Ysgol Maesglas.....256........256
6642021: Ysgol Gymraeg Mornant.....38........38
6642024: Ysgol Estyn Community School.....238........238
6642026: Lixwm Cp School.....59........59
6642028: Ysgol Glanrafon.....330........330
6642032: Northop Hall.....214........214
6642040: Wood Memorial Primary School.....160........160
6642041: Sealand Cp School.....216........216
6642043: Sychdyn Cp.....184........184
6642044: Trelogan Primary.....83........83
6642046: Bryn Pennant Cp.....132........132
6642049: Ysgol Bro Carmel.....190........190
6642050: Rhos Helyg School.....154........154
6642051: Ysgol Terrig.....59........59
6642052: Ysgol Bryn Deva.....302........302
6642053: Sandycroft Cp.....355........355
6642056: Gwernymynydd Cp School.....74........74
6642061: Queensferry Community Primary School.....175........175
6642062: Ysgol Bryn Coch.....643........643
6642063: Mountain Lane Primary School.....456........456
6642064: Ysgol Y Foel, Cilcain.....50........50
6642065: Brynford Cp.....76........76
6642068: Ysgol Bryn Gwalia.....198........198
6642077: Golftyn Cp School.....455........455
6642078: Saltney Ferry Cp.....112........112
6642081: Y Waun.....103........103
6642082: Ysgol Gwenffrwd.....188........188
6642084: Abermorddu Cp School.....214........214
6642085: Southdown Cp.....414........414
6642086: Wepre Community School.....349........349
6642089: Drury Primary School.....164........164
6642091: Cornist Park Cp.....330........330
6642092: Ysgol Derwenfa Cp.....127........127
6642093: Penarlag Cp.....206........206
6642094: Owen Jones Cp.....140........140
6642237: Gronant Primary School.....59........59
6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.....241........241
6642266: Ysgol Parc Y Llan.....114........114
6642267: Ysgol Mynydd Isa.....577........577
6642268: Broughton Primary School.....550........550
6642269: Ysgol Cae'r Nant.....392........392
6642270: Ysgol Penyffordd.....278........278
6642271: Ysgol Ty Ffynnon.....258........258
6642272: Ysgol Maes Y Felin.....319........319
6643002: Nannerch V.C.P. School.....57........57
6643303: Ysgol Yr Esgob C In W.....55........55
6643306: St Mary's....290.........290
6643307: St Winefrides.....165........165
6643308: St David's Catholic Primary School.....87........87
6643311: St Anthony's Catholic Primary.....149........149
6643312: Venerable Edward Morgan Rc.....273........273
6643316: Trelawnyd.....100........100
6643320: Ysgol Y Llan Va Primary School Whitford.....107........107
6643330: St. Ethelwolds.....109........109
6643331: St John The Baptist Va School.....110........110
6643332: Nercwys Va.....42........42
6643333: Hawarden Village Va....468.........468
6644000: Hawarden High School...........1,124..1,124
6644006: Alun School...........1,568..1,568
6644011: Elfed High School..........736...736
6644012: Ysgol Treffynnon..........441...441
6644013: St. David's High School..........370...370
6644017: Castell Alun High School...........1,351..1,351
6644018: Maes Garmon...........502..502
6644021: Flint High School...........805..805
6644022: Connah's Quay High School,..........1,028...1,028
6644042: Argoed High School..........530...530
6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School...........707..707
6645200: Derwen Foundation School.....208........208
6647020: Pen Coch............96.96
6647021: Ysgol Maes Hyfryd.............113113
6651007: Wrexham Early Years Centre34.............34
6652076: The Rofft Cp School.....244........244
6652137: Froncysyllte.....48........48
6652138: Garth Cp.....81........81
6652139: Ysgol Cynddelw.....107........107
6652140: Llanarmon Dc School.....23........23
6652143: Pontfadog.....18........18
6652149: Ysgol Acrefair.....225........225
6652151: Cefn Mawr C P School.....194........194
6652160: Ysgol Maes-Y-Llan.....205........205
6652162: Ysgol Min y Ddol.....106........106
6652173: Alexandra C P School.....348........348
6652176: Brynteg C P School.....189........189
6652178: Bwlchgwyn School.....110........110
6652179: Ysgol Tan-y-Fron.....150........150
6652187: Black Lane C P School.....161........161
6652191: Rhosddu County Primary.....294........294
6652200: Rhostyllen Cp School.....213........213
6652204: Ysgol Deiniol C P.....195........195
6652208: Barker's Lane Cp.....229........229
6652209: Wat's Dyke County Primary.....334........334
6652224: Ysgol Bryn Tabor.....275........275
6652232: Ysgol Sant Dunawd.....122.....