Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl ysgol a math o ysgol, 2019
None
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1[Hidlo]
-
Awdurdod lleol 2[Hidlo]
CôdArdal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Math[Hidlo]
-
Math 1
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Yr holl ysgolion a gynhelirCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolion a gynhelir
Cliciwch yma i ddidoliMeithrinCliciwch yma i ddidoliCynradd: ysgol fabanod heb ddarpariaeth feithrinCliciwch yma i ddidoliCynradd: ysgol fabanod â darpariaeth feithrinCliciwch yma i ddidoliCynradd: ysgol iauCliciwch yma i ddidoliCynradd: babanod ac iauCliciwch yma i ddidoliCynradd: meithrin, babanod ac iauCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 3-16 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 3-19 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 4-16 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol ganol: 4-19 oedCliciwch yma i ddidoliYsgol uwchradd heb ddarpariaeth ôl-16Cliciwch yma i ddidoliYsgol uwchradd â darpariaeth ôl-16Cliciwch yma i ddidoliYsgol arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 (Yr holl ysgolion arbennig i 2006/07)Cliciwch yma i ddidoliYsgol arbennig â darpariaeth ôl-16 (o 2007/08)
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch.....287........287
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.....53........53
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern.....96........96
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.....79........79
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.....54........54
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn....51.........51
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes.....78........78
Cynradd - 6602139: Ysgol Gymuned Dwyran....36.........36
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog....157.........157
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn.....24........24
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd.....92........92
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.....77........77
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch.....25........25
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll....348.........348
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell.....75........75
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig.....380........380
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED.....75........75
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas....86.........86
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd.....137........137
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog.....81........81
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.....111........111
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn.....85........85
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.....104........104
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.....72........72
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol....68.........68
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn....45.........45
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali.....95........95
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr.....320........320
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen....142.........142
Cynradd - 6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch.....61........61
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.....110........110
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan....160.........160
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth....258.........258
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.....196........196
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.....164........164
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir....226.........226
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan.....152........152
Cynradd - 6603034: Ysgol Gynradd Parc y Bont.....122........122
Cynradd - 6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo....40.........40
Cynradd - 6603036: Cybi....464.........464
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair.....155........155
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones...........498..498
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi...........812..812
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni...........634..634
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes...........1,087..1,087
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern...........681..681
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog.....430........430
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont.............103103
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni.....153........153
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN.....151........151
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug.....266........266
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch.....83........83
Cynradd - 6612009: YSGOL ABERSOCH.....13........13
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT.....21........21
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel.....147........147
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig.....69........69
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST.....52........52
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau.....64........64
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli.....230........230
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn...127..........127
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr.....112........112
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.....50........50
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN.....62........62
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn.....179........179
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern.....80........80
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda.....28........28
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd.....75........75
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.....47........47
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda...32..........32
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn.....11........11
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.....86........86
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.....38........38
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid.....266........266
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni.....81........81
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN.....42........42
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn.....23........23
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo.....22........22
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.....61........61
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu.....203........203
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF.....99........99
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas.....40........40
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan.....39........39
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.....87........87
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH.....49........49
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn.....200........200
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn.....107........107
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN.....117........117
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl.....59........59
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG.....57........57
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr.....135........135
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin.....250........250
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr..18...........18
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre.....392........392
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd.....192........192
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd.....334........334
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau.....335........335
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)..129...........129
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli.....189........189
Cynradd - 6612180: Ysgol Bro Tegid.....124........124
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth.....214........214
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.....60........60
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy....79.........79
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal.....65........65
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys.....34........34
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr....45.........45
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG.....26........26
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards.....106........106
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod.....102........102
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal.....18........18
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch.....169........169
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau.....48........48
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.....75........75
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.....259........259
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn.....65........65
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn.....44........44
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell.....77........77
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn.....56........56
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen.....236........236
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael.....174........174
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn.....118........118
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon.....154........154
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF.....113........113
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla.....270........270
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol.....210........210
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON.....38........38
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai.....127........127
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog.....45........45
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy.....21........21
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth.....110........110
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top.....242........242
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen.....85........85
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.....119........119
Cynradd - 6613305: Ysgol Beuno Sant.....36........36
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda...........456..456
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog..........401...401
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail...........723..723
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle...........403..403
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD..........377...377
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn..........325...325
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN..........310...310
Uwchradd - 6614033: Ysgol Y Berwyn...........338..338
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy..........317...317
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars...........1,253..1,253
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan...........424..424
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen...........868..868
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor..........488...488
Canol - 6615500: Bro Idris......592.......592
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar.............114114
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon.............102102
Cynradd - 6622002: Ysgol Dolgarrog.....77........77
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed.....27........27
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo.....156........156
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy.....313........313
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan.....24........24
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.....156........156
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden.....310........310
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno.....208........208
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd.....161........161
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno.....52........52
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos.....480........480
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn.....59........59
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre..73...........73
Cynradd - 6622107: Ysgol Tal-y-Bont.....32........32
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones..226...........226
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen...229..........229
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele..301...........301
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa.....259........259
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw.....298........298
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn...138..........138
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd..223...........223
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don.....406........406
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion.....86........86
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd.....28........28
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.....75........75
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.....88........88
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod...297..........297
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon.....16........16
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy.....117........117
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran.....202........202
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn...230..........230
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin...75..........75
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas.....38........38
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir.....352........352
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes....310.........310
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don.....124........124
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd....459.........459
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan..131...........131
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin.....83........83
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae.....146........146
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan.....15........15
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George.....75........75
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged.....42........42
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach.....79........79
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth Y Felin.....343........343
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas.....153........153
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos.....67........67
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon.....95........95
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies.....115........115
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior.....243........243
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph.....235........235
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas.....91........91
Uwchradd - 6624022: Ysgol John Bright...........1,255..1,255
Uwchradd - 6624023: Ysgol Aberconwy...........777..777
Uwchradd - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY...........647..647
Uwchradd - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN...........544..544
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn.....442........442
Uwchradd - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan...........978..978
Uwchradd - 6625402: Eirias High School...........1,375..1,375
Uwchradd - 6625403: Ysgol Bryn Elian...........933..933
Arbennig - 6627007: Ysgol Y Gogarth.............234234
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug.....214........214
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell CP.....217........217
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School.....465........465
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn.....709........709
Cynradd - 6632057: Ysgol y Faenol.....149........149
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa CP.....465........465
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel.....472........472
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant....478.........478
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd.....151........151
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari.....25........25
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd.....478........478
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog.....64........64
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors...207..........207
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan.....65........65
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant.....306........306
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd.....42........42
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc..209...........209
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor.....55........55
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn.....40........40
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch.....39........39
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog.....56........56
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn.....124........124
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern.....57........57
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys.....389........389
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen.....175........175
Cynradd - 6632255: Rhos Street CP School.....201........201
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras.....273........273
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch.....95........95
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau.....80........80
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant.....142........142
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa....395.........395
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School.....469........469
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref.....149........149
Cynradd - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy.....128........128
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn.....78........78
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion.....82........82
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School..97...........97
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr.....58........58
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.....103........103
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn.....109........109
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog.....78........78
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial.....52........52
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan...115..........115
Cynradd - 6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School.....308........308
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant.....80........80
Uwchradd - 6634003: Rhyl High School..........1,042...1,042
Uwchradd - 6634014: Prestatyn High School...........1,366..1,366
Uwchradd - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd...........987..987
Uwchradd - 6634026: Denbigh High School...........493..493
Uwchradd - 6634027: Ysgol Dinas Bran...........1,043..1,043
Uwchradd - 6634031: Ysgol Brynhyfryd...........998..998
Uwchradd - 6634601: Blessed Edward Jones High Sch..........260...260
Canol - 6635901: St Brigid's School.......474......474
Arbennig - 6637000: YSGOL TIR MORFA.............140140
Arbennig - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn.............133133
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber.....146........146
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn.....162........162
Cynradd - 6642004: Westwood CP.....241........241
Cynradd - 6642012: Ewloe Green.....388........388
Cynradd - 6642013: Bryn Garth CP.....97........97
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd CP.....544........544
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas.....247........247
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant.....46........46
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School.....239........239
Cynradd - 6642026: Lixwm CP School.....54........54
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon.....327........327
Cynradd - 6642032: Northop Hall.....206........206
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School.....163........163
Cynradd - 6642041: Sealand CP School.....212........212
Cynradd - 6642043: Sychdyn CP.....185........185
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary.....84........84
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant CP.....125........125
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel.....199........199
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School.....151........151
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig.....62........62
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva.....304........304
Cynradd - 6642053: Sandycroft CP.....355........355
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd CP School.....70........70
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School.....171........171
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch.....646........646
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School.....459........459
Cynradd - 6642064: Ysgol y Foel, Cilcain.....43........43
Cynradd - 6642065: Brynford CP.....76........76
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia.....182........182
Cynradd - 6642077: Golftyn CP School.....450........450
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry CP.....122........122
Cynradd - 6642081: Y Waun.....105........105
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd.....185........185
Cynradd - 6642084: Abermorddu CP School.....217........217
Cynradd - 6642085: Southdown CP.....404........404
Cynradd - 6642086: Wepre Community School.....341........341
Cynradd - 6642089: Drury Primary School.....163........163
Cynradd - 6642091: Cornist Park CP.....323........323
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa CP.....126........126
Cynradd - 6642093: Penarlag CP.....199........199
Cynradd - 6642094: Owen Jones CP.....136........136
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School.....59........59
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.....250........250
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc y Llan.....110........110
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa.....574........574
Cynradd - 6642268: Broughton Primary School.....558........558
Cynradd - 6642269: Ysgol Cae'r Nant.....388........388
Cynradd - 6642270: Ysgol Penyffordd.....296........296
Cynradd - 6642271: Ysgol Ty Ffynnon.....281........281
Cynradd - 6642272: Ysgol Maes Y Felin.....315........315
Cynradd - 6643002: Nannerch V.C.P. School.....50........50
Cynradd - 6643303: Ysgol Yr Esgob C in W.....56........56
Cynradd - 6643306: St Mary's....273.........273
Cynradd - 6643307: St Winefrides.....173........173
Cynradd - 6643308: St David's Catholic Primary School.....85........85
Cynradd - 6643311: St Anthony's Catholic Primary.....128........128
Cynradd - 6643312: Venerable Edward Morgan RC.....259........259
Cynradd - 6643316: Trelawnyd.....91........91
Cynradd - 6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford.....109........109
Cynradd - 6643330: St. Ethelwolds.....104........104
Cynradd - 6643331: St John the Baptist VA School.....110........110
Cynradd - 6643332: Nercwys VA.....39........39
Cynradd - 6643333: Hawarden Village VA....462.........462
Uwchradd - 6644000: Hawarden High School...........1,098..1,098
Uwchradd - 6644006: Alun School...........1,568..1,568
Uwchradd - 6644011: Elfed High School..........801...801
Uwchradd - 6644012: Ysgol Treffynnon..........464...464
Uwchradd - 6644013: St. David's High School..........358...358
Uwchradd - 6644017: Castell Alun High School...........1,347..1,347
Uwchradd - 6644018: Maes Garmon...........532..532
Uwchradd - 6644021: Flint High School...........827..827
Uwchradd - 6644022: Connah's Quay High School,..........988...988
Uwchradd - 6644042: Argoed School..........541...541
Uwchradd - 6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School...........717..717
Cynradd - 6645200: Derwen Foundation School.....207........207
Arbennig - 6647020: Pen Coch............96.96
Arbennig - 6647021: Ysgol Maes Hyfryd.............103103
Meithrin - 6651007: Wrexham Early Years Centre35.............35
Cynradd - 6652076: The Rofft CP School.....230........230
Cynradd - 6652137: Froncysyllte.....42........42
Cynradd - 6652138: Garth CP.....69........69
Cynradd - 6652139: Ysgol Cynddelw.....96........96
Cynradd - 6652140: Llanarmon DC School.....22........22
Cynradd - 6652143: Pontfadog.....19........19
Cynradd - 6652149: Ysgol Acrefair.....222........222
Cynradd - 6652151: Cefn Mawr C P School.....199........199
Cynradd - 6652160: Ysgol Maes-y-Llan.....200........200
Cynradd - 6652162: Ysgol Min y Ddol.....107........107
Cynradd - 6652173: Alexandra C P School.....385........385
Cynradd - 6652176: Brynteg C P School.....199........199
Cynradd - 6652178: BWLCHGWYN SCHOOL.....108........108
Cynradd - 6652179: Ysgol Tan-y-Fron.....148........148
Cynradd - 6652187: Black Lane C P School.....155........155
Cynradd - 6652191: Rhosddu County Primary.....293........293
Cynradd - 6652200: Rhostyllen CP School.....211........211
Cynradd - 6652204: Ysgol Deiniol C P.....201........201
Cynradd - 6652208: Barker's Lane CP.....232........232
Cynradd - 6652209: Wat's Dyke County Primary.....340........340
Cynradd - 6652224: Ysgol Bryn Tabor.....273........273
Cynradd - 6652232: Ysgol Sant Dunawd.....114........114
Cynradd - 6652235: Holt C.P. School.....87........87
Cynradd - 6652238: Ysgol Bodhyfryd