Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl ysgol a grŵp blwyddyn, 2019
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Grwp blwyddyn[Hidlwyd]
Ysgol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli1Cliciwch yma i ddidoli2Cliciwch yma i ddidoli3Cliciwch yma i ddidoli4Cliciwch yma i ddidoli5Cliciwch yma i ddidoli6Cliciwch yma i ddidoli7Cliciwch yma i ddidoli8Cliciwch yma i ddidoli9Cliciwch yma i ddidoli10Cliciwch yma i ddidoli11Cliciwch yma i ddidoli12Cliciwch yma i ddidoli13Cliciwch yma i ddidoli14Cliciwch yma i ddidoli15Cliciwch yma i ddidoli16Cliciwch yma i ddidoli17
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch.2535354540303540........
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.101010*5*55........
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern.1010101010151015........
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.101515101010105........
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.510*51010*10........
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn.*10555555........
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes.101051510101010........
Cynradd - 6602139: Ysgol Gymuned Dwyran.**5**10**........
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog.2020202520152020........
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn.*******5........
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd.101015102010510........
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.515101010101010........
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch.*****55*........
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll.4540455040455035........
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell.1010551010515........
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig.4050355550455050........
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED.5510101015105........
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas..10101020151015........
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd.1520201515251515........
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog.101510101051010........
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.1515151515101510........
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn.1010101510101010........
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.1010101515151515........
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.101020*510105........
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol.105101010*105........
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn..**51051010........
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali.101515515101510........
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr.4035404040404540........
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen.2020202015151520........
Cynradd - 6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch.51010*51055........
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.1010151015201510........
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan..20252525203015........
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth.3035353530453025........
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.2525252530202525........
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.3015201525202015........
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir..35353535302535........
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan.1515202025152015........
Cynradd - 6603034: Ysgol Gynradd Parc y Bont.1510151520151515........
Cynradd - 6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo.*5*55555........
Cynradd - 6603036: Cybi.5045606555556565........
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair.1010252520252520........
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones.........105759575804525.
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi.........1451551201351405070.
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni.........901051001401055040.
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes.........17517519517517010090.
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern.........1301251301251004025.
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog.3060505550656065........
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont.*10*510555105105105*5
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni.1525202015251520........
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN.1015202020152025........
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug.4030153045354035........
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch.*15*1015102010........
Cynradd - 6612009: YSGOL ABERSOCH.*****...........
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT.********........
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel.2510202015152025........
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig.1010*101051015........
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST.*555101055........
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau.101051055510........
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli.3030253030302530........
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn.....40352525........
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr.1015151515151515........
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.10551055*5........
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN.510510105510........
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn.1520152525303020........
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern.*10*510201515........
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda.*****5**........
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd.101010101010510........
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.**51055105........
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda.....55155........
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn..***.***........
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.101510101020510........
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.*.5*55510........
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid.3040402530403525........
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni.10155105101510........
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN.1555105...........
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn.*5******........
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo..******5........
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.10510551055........
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu.2025302530302030........
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF.*10101015151515........
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas.5*55***10........
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan.555555**........
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.1010101010151010........
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH.**10*51010*........
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn.2515253020302525........
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn.1015151510201015........
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN.1520102015151015........
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl.105101010555........
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG.105510105*10........
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr.1010203010151515........
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin.3535254030352030........
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr.***10............
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre.4550406050605535........
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd.2525253020152520........
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd.3535454540504050........
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau.3540554035405540........
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod).30303535............
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli.2525253020252020........
Cynradd - 6612180: Ysgol Bro Tegid..10202020152020........
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth.3020152535252530........
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.*105101051510........
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy..1510101515105........
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal.10**1010101010........
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys.*5**105*5........
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr..551051010*........
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG.*5**.5*5........
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards.1510151015151010........
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod.1510102020101010........
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal.********........
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch.1525202515301525........
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau.*10**10*105........
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.*51510105205........
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.3525253530403530........
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn.51055510510........
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn.*555**510........
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell.51010151051010........
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn..*515510105........
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen.3030353030302530........
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael.2020252020202520........
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn.1015151515201515........
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon.2020252015202015........
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF.1015101520101520........
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla.3030353535403535........
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol.2015303030303030........
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON.**5*10**5........
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai.1010251020201515........
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog.*10**551010........
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy.****.***........
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth.1510201510101020........
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top.3030303030303030........
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen.51015101551515........
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.1015151020151520........
Cynradd - 6613305: Ysgol Beuno Sant..55*5*55........
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda.........901057075653025.
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog.........80751009060...
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail.........1251401151151156055.
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle.........70856555503535.
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD.........7575808065...
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn.........7560556075...
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN.........6560607550...
Uwchradd - 6614033: Ysgol Y Berwyn.........65456555551535.
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy.........8075555055...
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars.........23522019522018011085.
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan.........70707070753040.
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen.........1801651351151456065.
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor.........1001101059085...
Canol - 6615500: Bro Idris.55404545503045454045555045...
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar..*105*510*510101015101010
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon.**101055555510555510
Cynradd - 6622002: Ysgol Dolgarrog.10151051551010........
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed.***10***5........
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo.2015202020252015........
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy.4030404050404040........
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan.**5**5.*........
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.1520202020252515........
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden.3540404040404035........
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno.2530302025302525........
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd.2020252020202020........
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno.555555510........
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos.5560606060656060........
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn.1510105*5*10........
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre.10152520............
Cynradd - 6622107: Ysgol Tal-y-Bont.5***510*.........
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones.50605560............
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen.....60556060........
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele.90657075............
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa.3530403525253040........
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw.3540403540354040........
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn.....30403530........
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd.50556060............
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don.5540506055455555........
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion.151051015101010........
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd.****5**10........
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.1510510515*10........
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.1010151010151515........
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod.....70807575........
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon..*******........
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy.1020101515152010........
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran.2025202525253025........
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.....60605060........
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin.....25202015........
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas.105**10**5........
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir.4045455040504045........
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes.3035304545503040........
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don.1010152025101520........
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd.4555606570755040........
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan.30253540............
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin.101010151510510........
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae.1510201520251525........
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan.*.***.5.........
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George.555101551010........
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged.510*55**5........
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach.10155101515510........
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth Y Felin.3045405045504540........
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas.1520152020252520........
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos.101051010*105........
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon.510151015101015........
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies.1515151020151020........
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior.3030303030303030........
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph.3025303030303030........
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas.105101015101020........
Uwchradd - 6624022: Ysgol John Bright.........21524020521020085100.
Uwchradd - 6624023: Ysgol Aberconwy.........1351401501401056045.
Uwchradd - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY.........10595115110856565.
Uwchradd - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN.........85959085806550.
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn.4545555560606560........
Uwchradd - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan.........1751601551651609575.
Uwchradd - 6625402: Eirias High School.........220225220210230140130.
Uwchradd - 6625403: Ysgol Bryn Elian.........1651651651551407570.
Arbennig - 6627007: Ysgol Y Gogarth.*101015202010101520202020101015
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug.2525302025303030........
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell CP.3030302530202530........
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School.6055605555606060........
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn.9085909090909090........
Cynradd - 6632057: Ysgol y Faenol.2025201520201520........
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa CP.5560606055605560........
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel.5560606055606060........
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant.6070605065605560........
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd.2015251520151530........
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari.*5****10*........
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd.6060606060606060........
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog.10*1010510105........
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors.....60454555........
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan.51510*55510........
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant.4040453040354040........
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd510***5**10........
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc.50604555............
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor.510.*5101010........
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn.5*10*10*55........
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch.*10*5555*........
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog.5*10101010*5........
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn*1515201510201015........
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern.105*1010*510........
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys.5545554060455035........
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen.2020152525202025........
Cynradd - 6632255: Rhos Street CP School.3020202520202535........
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras.3535303040403030........
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch*1510151015101010........
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau*51010101015105........
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant.1520152015201515........
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa.3055554550555055........
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School.6060605560556060........
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref.1515152515251525........
Cynradd - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy5151520520201015........
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn.51010151010510........
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion.101010101010510........
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School.20252525............
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr.10*10*1510*5........
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.1515151515101010........
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn.1015151015151510........
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog.101010101010155........
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial.*10510*51010........
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan.....30253030........
Cynradd - 6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School.3525503530454045........
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant.105101510101010........
Uwchradd - 6634003: Rhyl High School.........240235235190140...
Uwchradd - 6634014: Prestatyn High School.........23522023026021013085.
Uwchradd - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd.........1852201701551455060.
Uwchradd - 6634026: Denbigh High School.........908011065952530.
Uwchradd - 6634027: Ysgol Dinas Bran.........1801951701951706565.
Uwchradd - 6634031: Ysgol Brynhyfryd.........17016514516015511090.
Uwchradd - 6634601: Blessed Edward Jones High Sch.........6535605055...
Canol - 6635901: St Brigid's School.101010152020303055555555553025.
Arbennig - 6637000: YSGOL TIR MORFA..**55*1010101510202015105
Arbennig - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn..***102051510101515101055
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber*1515152025201025........
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn.2020202515252020........
Cynradd - 6642004: Westwood CP102030203035303535........
Cynradd - 6642012: Ewloe Green.5045505050505045........
Cynradd - 6642013: Bryn Garth CP*15515155151510........
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd CP.6065706080656575........
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas.3030353030253530........
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant.*10555*55........
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School.3030303030303030........
Cynradd - 6642026: Lixwm CP School.510551010**........
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon.4035454540504530........
Cynradd - 6642032: Northop Hall.1525252525303030........
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School*1020203020202020........
Cynradd - 6642041: Sealand CP School.2030303025203030........
Cynradd - 6642043: Sychdyn CP.2020202025253025........
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary*105101510101015........
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant CP51515151515151515........
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel.2525252525252025........
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School*520202020202520........
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig.105101010555........
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva.3540403540354540........
Cynradd - 6642053: Sandycroft CP54535504545405040........
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd CP School*5101010510105........
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School*1515252520252525........
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch.7565707090909090........
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School.5555606060605560........
Cynradd - 6642064: Ysgol y Foel, Cilcain*55510**5*........
Cynradd - 6642065: Brynford CP*510101010101010........
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia.1025202525252530........
Cynradd - 6642077: Golftyn CP School.5555555560556055........
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry CP.1520202015101010........
Cynradd - 6642081: Y Waun.151015151515155........
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd.1520152520352525........
Cynradd - 6642084: Abermorddu CP School*2530253030203030........
Cynradd - 6642085: Southdown CP.4545555055554060........
Cynradd - 6642086: Wepre Community School.4045404045454045........
Cynradd - 6642089: Drury Primary School.2015251520252020........
Cynradd - 6642091: Cornist Park CP.4040404040404040........
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa CP.1010101520201520........
Cynradd - 6642093: Penarlag CP*2015302525253025........
Cynradd - 6642094: Owen Jones CP.1020151515202020........
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School.551051010510........
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.3535253040252525........
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc y Llan.1010151515151515........
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa.6565757575756570........
Cynradd - 6642268: Broughton Primary School.7080657565706570........
Cynradd - 6642269: Ysgol Cae'r Nant.4550505050505045........
Cynradd - 6642270: Ysgol Penyffordd.4040403535353535........
Cynradd - 6642271: Ysgol Ty Ffynnon.3040253530355040........
Cynradd - 6642272: Ysgol Maes Y Felin53535353540404045........
Cynradd - 6643002: Nannerch V.C.P. School*55*5*5105........
Cynradd - 6643303: Ysgol Yr Esgob C in W**5*1051055........
Cynradd - 6643306: St Mary's.2025303040453545........
Cynradd - 6643307: St Winefrides.2520252520202520........
Cynradd - 6643308: St David's Catholic Primary School.101010101015155........
Cynradd - 6643311: St Anthony's Catholic Primary.1020152015151020........
Cynradd - 6643312: Venerable Edward Morgan RC.2525254025404045........
Cynradd - 6643316: Trelawnyd*10510205151010........
Cynradd - 6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford*105151515151515........
Cynradd - 6643330: St. Ethelwolds51510151010101510........
Cynradd - 6643331: St John the Baptist VA School.1515101510151510........
Cynradd - 6643332: Nercwys VA*55*55*5*........
Cynradd - 6643333: Hawarden Village VA.5060606060605560........
Uwchradd - 6644000: Hawarden High School.........1951951951901906570.
Uwchradd - 6644006: Alun School.........255250230250225195160.
Uwchradd - 6644011: Elfed High School.........190155170160120...
Uwchradd - 6644012: Ysgol Treffynnon.........115120759070...
Uwchradd - 6644013: St. David's High School.........7070558085...
Uwchradd - 6644017: Castell Alun High School.........210210210215210145145.
Uwchradd - 6644018: Maes Garmon.........1001109090803535.
Uwchradd - 6644021: Flint High School.........1551401351401307055.
Uwchradd - 6644022: Connah's Quay High School,.........200185215215175...
Uwchradd - 6644042: Argoed School.........11590110115105...
Uwchradd - 6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School.........1401051401251006050.
Cynradd - 6645200: Derwen Foundation School.1530302525253030........
Arbennig - 6647020: Pen Coch.105101015101520........
Arbennig - 6647021: Ysgol Maes Hyfryd.........1510151020101010
Meithrin - 6651007: Wrexham Early Years Centre101510..............
Cynradd - 6652076: The Rofft CP School.2530303035302525........
Cynradd - 6652137: Froncysyllte***55*555........
Cynradd - 6652138: Garth CP*5105101051015........
Cynradd - 6652139: Ysgol Cynddelw.515101010151020........
Cynradd - 6652140: Llanarmon DC School********5........
Cynradd - 6652143: Pontfadog*****5***........
Cynradd - 6652149: Ysgol Acrefair.3030252530303030........
Cynradd - 6652151: Cefn Mawr C P School.2525252520203530........
Cynradd - 6652160: Ysgol Maes-y-Llan102020252525252525........
Cynradd - 6652162: Ysgol Min y Ddol.1515152020*1510........
Cynradd - 6652173: Alexandra C P School.5050605545453540........
Cynradd - 6652176: Brynteg C P School102025252525202030........
Cynradd - 6652178: BWLCHGWYN SCHOOL*1510151015101515........
Cynradd - 6652179: Ysgol Tan-y-Fron.2015202020201520........
Cynradd - 6652187: Black Lane C P School51025252015152020........
Cynradd - 6652191: Rhosddu County Primary.3530353535354045........
Cynradd - 6652200: Rhostyllen CP School.2530303030302515........
Cynradd - 6652204: Ysgol Deiniol C P.2025252525252525........
Cynradd - 6652208: Barker's Lane CP.2530303030302530........
Cynradd - 6652209: Wat's Dyke County Primary.4545454540354545........
Cynradd - 6652224: Ysgol Bryn Tabor.3525503540302530........
Cynradd - 6652232: Ysgol Sant Dunawd.10551520201520........
Cynradd - 6652235: Holt C.P. School.151010151510510........
Cynradd - 6652238: Ysgol Bodhyfryd154060505055554540........
Cynradd - 6652259: Ysgol I.D. Hooson.3545453040454035........
Cynradd - 6652263: Ysgol Plas Coch.4540454040353555........
Cynradd - 6652266: Penygelli C P School.4040454535453540........
Cynradd - 6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton CP.2025252525252530........
Cynradd - 6652268: Ysgol Heulfan.4550504545455050....*...
Cynradd - 6652269: Hafod y Wern Community Primary School.3540454045404545........
Cynradd - 6652270: Gwenfro Community Primary154540504040454535........
Cynradd - 6652271: Park Community Primary School Llay.4040404045454545........
Cynradd - 6652272: Rhosymedre Community Primary.2030303025353530........
Cynradd - 6652273: Ysgol Maes y Mynydd.2535305550554550........
Cynradd - 6652274: Gwersyllt Community Primary School.2535303535404540........
Cynradd - 6652275: Penycae Community Primary School.2530303035253025........
Cynradd - 6652276: Acton Primary.3560556060606060........
Cynradd - 6652277: Victoria Community Primary.6060606060606055........
Cynradd - 6652278: Ysgol Y Waun.4040504545455545........
Cynradd - 6652279: Ysgol Bro Alun.40403030303030.........
Cynradd - 6652280: Ysgol Yr Hafod, Johnstown104530404550455040........
Cynradd - 6652281: Borras Park Community Primary.6060656060506060........
Cynradd - 6653028: St Peter's School.2030204525204025........
Cynradd - 6653036: Pentre CIW Voluntary Controlled.5105101551015........
Cynradd - 6653042: Eyton Primary School*105*1010101010........
Cynradd - 6653054: BORDERBROOK SCHOOL*******55........
Cynradd - 6653055: St Giles Controlled Primary School.3540605060555560........
Cynradd - 6653301: BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A.101010105151015........
Cynradd - 6653305: Madras VA School.1015151020201015........
Cynradd - 6653326: St Chad's Church in Wales Aided School.101010515555........
Cynradd - 6653334: St Mary's RC Primary.4040505050505055........
Cynradd - 6653337: Minera5515101510201015........
Cynradd - 6653338: All Saints Voluntary Aided Sch.3025304530454545........
Cynradd - 6653341: St Mary's Church in Wales.3030253030303030........
Cynradd - 6653342: Brymbo Aided (St. Mary's)*1510202015102015........
Cynradd - 6653343: St Anne's Catholic Primary*1520202525252525........
Cynradd - 6653346: St Mary's Overton.2020252030252530........
Cynradd - 6653347: St Paul's Voluntary Aided***1010510*10........
Uwchradd - 6654029: Grango.........11011512010085...
Uwchradd - 6654032: YSGOL MORGAN LLWYD.........1551551301301153535.
Uwchradd - 6654033: Ysgol Bryn Alyn.........155145140140130...
Uwchradd - 6654034: Darland High School.........175175155165160...
Uwchradd - 6654044: Ysgol Rhiwabon.........85100907580.10.
Uwchradd - 6654048: Rhosnesni High School.........145175135125105...
Uwchradd - 6654049: Ysgol Clywedog.........150145165150130...
Uwchradd - 6654603: St Joseph's Catholic and Anglican High.....