Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl ysgol a grŵp blwyddyn, 2020
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Grwp blwyddyn[Hidlwyd]
Ysgol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli1Cliciwch yma i ddidoli2Cliciwch yma i ddidoli3Cliciwch yma i ddidoli4Cliciwch yma i ddidoli5Cliciwch yma i ddidoli6Cliciwch yma i ddidoli7Cliciwch yma i ddidoli8Cliciwch yma i ddidoli9Cliciwch yma i ddidoli10Cliciwch yma i ddidoli11Cliciwch yma i ddidoli12Cliciwch yma i ddidoli13Cliciwch yma i ddidoli14Cliciwch yma i ddidoli15Cliciwch yma i ddidoli16Cliciwch yma i ddidoli17
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch.3525403045353040........
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.1010510***5........
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern.1010101010101510........
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.151015101010510........
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.10510*51010*........
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn.**10551055........
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes.1010101015101010........
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog.2020202525151520........
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn...*5****........
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd.1510151510151510........
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.5515105101010........
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch.******55........
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll.3045404550404550........
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell.10101551010105........
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig.5040553555554550........
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED.*1051010101510........
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas.515101010201510........
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd.2510202015153010........
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog.51010151010510........
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.1515151515151015........
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn.1010101015151010........
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.510101015151515........
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.10101020*51010........
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol.15105151010*10........
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn..5*551055........
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali.*1015155151015........
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr.4040354045354045........
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen.2020152020151515........
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.2010101510152010........
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan..15202530252030........
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth.2030303535304530........
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.2525252025301520........
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.3030152015252020........
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir..35353535353025........
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan.1515152020252020........
Cynradd - 6602228: Ysgol Parc y Bont.1515151515201515........
Cynradd - 6603036: Cybi.5050506065605560........
Cynradd - 6603037: Ysgol Santes Dwynwen.1515201515202520........
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair.2515102520202025........
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones.........1101007595702035.
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi.........1551351601201357540.
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni.........1301001051001354540.
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes.........15017018020017010590.
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern.........1401351251251203030.
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog.3540556055506555........
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont.*510*510551010510555.
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni.1515252020152515........
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN.2010152025251520........
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug.4035301535453540........
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch.10*15*10101020........
Cynradd - 6612009: YSGOL ABERSOCH.*****...........
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT.********........
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel.1525102015202020........
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig.101010*1010510........
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST.*55*55105........
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau.5105510555........
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli.3030303030303030........
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn.....30403030........
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr.1510151515151515........
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.5105*1055*........
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN.105105101055........
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn.2515202020253030........
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern.5*10*5102020........
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda.******5*........
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd.51010101010105........
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.55*510555........
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda.....5**15........
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn...*.*.*.........
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.101015151010205........
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.*****105*........
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid.3030404025304035........
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni.10101551051015........
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN.515555...........
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn.**5*5***........
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo...******........
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.*1051055105........
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu.2020253525303020........
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF.155101015151515........
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas.*5*5105**........
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan.*555555*........
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.1510101510101510........
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH.***5*101010........
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn.2525202525203530........
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn.1015151515102010........
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN.1515201020151510........
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl.55510105*5........
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG.5105510105*........
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr.1510102530101515........
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin.4030352540303020........
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr.****............
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre.5045504555456050........
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd.3025252030201525........
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd.3530354550405040........
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau.3035455040354055........
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod).30303035............
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli.2525252530202020........
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth.3030251530352525........
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.**55105515........
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy.510151010151510........
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal.510*51051010........
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys.**5*5105*........
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr.*555105510........
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG.**5**.5*........
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards.1015101510151510........
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod.1015101020151010........
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal.********........
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch.2015252025153020........
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau.5*10**10*10........
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.5**101010520........
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.2535252535304035........
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn.105105551010........
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn.55555**5........
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell.55101010101010........
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn..15*515*510........
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen.2525303030303025........
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael.2525202515202520........
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn.1510151515152015........
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon.2020202525152020........
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF.1010101010201015........
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla.4030303530354535........
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol.2030152530253030........
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON.5**10*10**........
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai.1510102015152015........
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog.5*10**5510........
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy.********........
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth.1515102015151010........
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top.3030253030303030........
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen.10*5101010510........
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.1510152010201510........
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda.........80909075702530.
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog.........105808010085...
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail.........1351251401151106550.
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle.........80708570503025.
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD.........7080807580...
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn.........7075556055...
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN.........6065606570...
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy.........7075755045...
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars.........22024522521520011085.
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan.........75607070655025.
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen.........1551751651301157045.
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor.........9010011010580...
Canol - 6615500: Bro Idris.35554045455030454540405045...
Canol - 6615501: YSGOL Godre'r Berwyn.202020252030202570704565503015.
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar.*5*105*510*551010101010
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon.*5*1010105515105105*5*
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed.****10***........
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo.2020152020202520........
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy.4045304545454040........
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan.***10**5.........
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.2020202525202525........
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden.4040354040404040........
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno.2520302520253030........
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd.2025202520201520........
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno.*1055*5510........
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos.5560606060556560........
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn.5151055*5*........
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre.15101520............
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones.45506060............
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen.....60556055........
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele.90907070............
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa.3035304035252530........
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw.4535403535353540........
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn.....40304035........
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd.30555065............
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don.3050354560554045........
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion.51510*10151010........
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd.*****5**........
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.101510510515*........
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.1510101510101015........
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod.....75658075........
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon.*******.........
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy.1510201520152020........
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran.2525252025302530........
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.....55556050........
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin.....20252020........
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas.555**10**........
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir.4040454545405040........
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes.3030403050505030........
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don.1010152020201515........
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd.6045556060757055........
Cynradd - 6622275: Ysgol Dyffryn Yr Enfys.2015151510201515........
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan.35302535............
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin.101010101515105........
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae.1515102015202515........
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan.**.***.5........
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George.1051051015510........
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged.*510*55**........
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach.5101551010155........
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth Y Felin.4535454545405045........
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas.1515251525202525........
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos.5101051010*10........
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon.*10151510151010........
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies.1015151510201015........
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior.3030303030303030........
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph.2030253030303030........
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas.101051010151010........
Uwchradd - 6624022: Ysgol John Bright.........18522023020020511080.
Uwchradd - 6624023: Ysgol Aberconwy.........1351351351401257545.
Uwchradd - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY.........110105901151055555.
Uwchradd - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN.........130859590855550.
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn.4550555060656060........
Uwchradd - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan.........16017516515015510565.
Uwchradd - 6625402: Eirias High School.........210215220225200140115.
Uwchradd - 6625403: Ysgol Bryn Elian.........1751601701601357065.
Arbennig - 6627007: Ysgol Y Gogarth.551015202020102015152025151010
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug.3025303020303030........
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell CP.2530303025302030........
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School.5555556055555560........
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn.8590909090908590........
Cynradd - 6632057: Ysgol y Faenol.1520202015152015........
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa CP.4555555560606060........
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel.5055606060556060........
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant.5555655550606055........
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd.1520152515201515........
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari.5******10........
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd.6060606060606055........
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog.510*1010101010........
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors.....55604050........
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan.155151055510........
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant.3040405030403535........
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd.105***5**........
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc.55506050............
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor.*510.*51010........
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn.*5*10*10*5........
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch..*10*5555........
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog.***5101010*........
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn.1515152015102010........
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern.5105*1010*5........
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys.5060455540604545........
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen.520201025302025........
Cynradd - 6632255: Rhos Street CP School.2530202530202030........
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras.3035353030454030........
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch51015101510151015........
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau*55101010101010........
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant.1515201520152015........
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa.3030555545506050........
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School*5560605555605060........
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref.1515151520152015........
Cynradd - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy*251515205202010........
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn.10510101510105........
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion.510101010510*........
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School.25202525............
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr.51051051510*........
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.1515151515151010........
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn.2010151510151515........
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog.1010101010101015........
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial*5*10510555........
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan.....25303030........
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant.1015101015101010........
Uwchradd - 6634003: Rhyl High School.........240235235240170...
Uwchradd - 6634014: Prestatyn High School.........27522022523023013595.
Uwchradd - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd.........2001802101701454545.
Uwchradd - 6634026: Denbigh High School.........859580105504520.
Uwchradd - 6634027: Ysgol Dinas Bran.........2051751851701857545.
Uwchradd - 6634031: Ysgol Brynhyfryd.........1801651551451559590.
Canol - 6635901: St Brigid's School.101510152020303055556055503520.
Canol - 6635902: Christ the Word.40503055404550409075406045...
Arbennig - 6637000: YSGOL TIR MORFA.*.5*555101010151020151010
Arbennig - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn..****10201020151015155105
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber.101515202025205........
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn.1020202025152520........
Cynradd - 6642004: Westwood CP103520252030353030........
Cynradd - 6642012: Ewloe Green.4550455050505050........
Cynradd - 6642013: Bryn Garth CP*101551015101515........
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd CP.5065707565806570........
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas.2535303530352535........
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant.5510555*5........
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School.2530303030303030........
Cynradd - 6642026: Lixwm CP School**510*510105........
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon.4540354540405045........
Cynradd - 6642032: Northop Hall.2020253025253025........
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School*1520202030202020........
Cynradd - 6642041: Sealand CP School51525253030252030........
Cynradd - 6642043: Sychdyn CP.1520202025253030........
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary*5155101510510........
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant CP*1515101520101515........
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel.2025252525252020........
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School51010201515202025........
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig.155101010555........
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva.3030404030403545........
Cynradd - 6642053: Sandycroft CP54550405045404050........
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd CP School*10510101051010........
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School*1015152520202525........
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch.7080656580959590........
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School.6055555560606055........
Cynradd - 6642064: Ysgol y Foel, Cilcain**55510**5........
Cynradd - 6642065: Brynford CP*105101010101010........
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia*2510202025252525........
Cynradd - 6642077: Golftyn CP School.4555605555555555........
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry CP.1515202020101010........
Cynradd - 6642081: Y Waun.515101015151515........
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd.2520201520203525........
Cynradd - 6642084: Abermorddu CP School52030252530302030........
Cynradd - 6642085: Southdown CP.5545505555555540........
Cynradd - 6642086: Wepre Community School.3545454040454540........
Cynradd - 6642089: Drury Primary School.2020152015202520........
Cynradd - 6642091: Cornist Park CP.2540404040404040........
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa CP.1010101015202015........
Cynradd - 6642093: Penarlag CP52520203030253030........
Cynradd - 6642094: Owen Jones CP.1515201515202020........
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School.*5510510105........
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.4035352530402525........
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc y Llan.155102010151515........
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa.5070708080757570........
Cynradd - 6642268: Broughton Primary School.7075756075706565........
Cynradd - 6642269: Ysgol Cae'r Nant.5050505050505050........
Cynradd - 6642270: Ysgol Penyffordd.5040404040353540........
Cynradd - 6642271: Ysgol Ty Ffynnon52530403035304045........
Cynradd - 6642272: Ysgol Maes Y Felin102540403545454040........
Cynradd - 6643002: Nannerch V.C.P. School.510555*55........
Cynradd - 6643303: Ysgol Yr Esgob C in W*5*5*1010105........
Cynradd - 6643306: St Mary's102520303030354535........
Cynradd - 6643307: St Winefrides.2520202525201525........
Cynradd - 6643308: St David's Catholic Primary School.1510101010101515........
Cynradd - 6643311: St Anthony's Catholic Primary.1015151015151510........
Cynradd - 6643312: Venerable Edward Morgan RC.2025253040253540........
Cynradd - 6643316: Trelawnyd.10105102051510........
Cynradd - 6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford*101051515101515........
Cynradd - 6643330: St. Ethelwolds51515101510101515........
Cynradd - 6643331: St John the Baptist VA School.1515151015101515........
Cynradd - 6643332: Nercwys VA**5*55**5........
Cynradd - 6643333: Hawarden Village VA.4555606060606055........
Uwchradd - 6644000: Hawarden High School.........1951951851901858070.
Uwchradd - 6644006: Alun School.........240255250230245170165.
Uwchradd - 6644011: Elfed High School.........195190160170155...
Uwchradd - 6644012: Ysgol Treffynnon.........1001151207575...
Uwchradd - 6644013: St. David's High School.........6065806080...
Uwchradd - 6644017: Castell Alun High School.........210210210205215130160.
Uwchradd - 6644018: Maes Garmon.........959510590853025.
Uwchradd - 6644021: Flint High School.........1451451401351259055.
Uwchradd - 6644022: Connah's Quay High School,.........215195175220205...
Uwchradd - 6644042: Argoed School.........10511595115110...
Uwchradd - 6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School.........1651501101401205045.
Cynradd - 6645200: Derwen Foundation School.2515303025252530........
Arbennig - 6647020: Pen Coch**15151510151015........
Arbennig - 6647021: Ysgol Maes Hyfryd.........2020151510201010
Meithrin - 6651007: Wrexham Early Years Centre10255..............
Cynradd - 6652076: The Rofft CP School.3030303035352525........
Cynradd - 6652137: Froncysyllte****55*510........
Cynradd - 6652138: Garth CP*1051051010510........
Cynradd - 6652139: Ysgol Cynddelw5105151510151510........
Cynradd - 6652140: Llanarmon DC School.********........
Cynradd - 6652149: Ysgol Acrefair.3030302525303030........
Cynradd - 6652151: Cefn Mawr C P School.1530252025202035........
Cynradd - 6652160: Ysgol Maes-y-Llan.2025202525202525........
Cynradd - 6652162: Ysgol Min y Ddol.151515151515*10........
Cynradd - 6652173: Alexandra C P School*5050556045504035........
Cynradd - 6652176: Brynteg C P School102520252525252520........
Cynradd - 6652178: BWLCHGWYN SCHOOL*1015101510151015........
Cynradd - 6652179: Ysgol Tan-y-Fron.2020202020202015........
Cynradd - 6652187: Black Lane C P School52010252520151515........
Cynradd - 6652191: Rhosddu County Primary.3535303540303535........
Cynradd - 6652200: Rhostyllen CP School.2025303030302525........
Cynradd - 6652204: Ysgol Deiniol C P.1525252525252525........
Cynradd - 6652208: Barker's Lane CP.2530303030302525........
Cynradd - 6652209: Wat's Dyke County Primary.4545404040404045........
Cynradd - 6652224: Ysgol Bryn Tabor.3035254535403030........
Cynradd - 6652232: Ysgol Sant Dunawd.151010515202020........
Cynradd - 6652235: Holt C.P. School.1015101015151010........
Cynradd - 6652238: Ysgol Bodhyfryd153535555045505040........
Cynradd - 6652259: Ysgol I.D. Hooson.3035454525354040........
Cynradd - 6652263: Ysgol Plas Coch.3545404540403535........
Cynradd - 6652266: Penygelli C P School.3540354540354540........
Cynradd - 6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton CP.2520252525302525........
Cynradd - 6652268: Ysgol Heulfan*3550455045454050.....*..
Cynradd - 6652269: Hafod y Wern Community Primary School.3535404540454040........
Cynradd - 6652270: Gwenfro Community Primary104545454540405040........
Cynradd - 6652271: Park Community Primary School Llay.4040454040454545........
Cynradd - 6652272: Rhosymedre Community Primary.3020303035303535........
Cynradd - 6652273: Ysgol Maes y Mynydd103030403055505550........
Cynradd - 6652274: Gwersyllt Community Primary School.2525353030354040........
Cynradd - 6652275: Penycae Community Primary School.2525302530352530........
Cynradd - 6652276: Acton Primary.3540605060605560........
Cynradd - 6652277: Victoria Community Primary.5560605560606060........
Cynradd - 6652278: Ysgol Y Waun.3545455045454555........
Cynradd - 6652279: Ysgol Bro Alun.3545403030302530........
Cynradd - 6652280: Ysgol Yr Hafod, Johnstown103545304045504550........
Cynradd - 6652281: Borras Park Community Primary.5560656055655060........
Cynradd - 6653028: St Peter's School.2520302040252035........
Cynradd - 6653036: Pentre CIW Voluntary Controlled*5101051010510........
Cynradd - 6653042: Eyton Primary School*5105*1010510........
Cynradd - 6653054: BORDERBROOK SCHOOL.******.5........
Cynradd - 6653055: St Giles Controlled Primary School.3540455550556060........
Cynradd - 6653301: BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A.10101055*510........
Cynradd - 6653305: Madras VA School.2510151510202015........
Cynradd - 6653326: St Chad's Church in Wales Aided School*101010155105*........
Cynradd - 6653334: St Mary's RC Primary.4040405055505050........
Cynradd - 6653337: Minera*155101015102010........
Cynradd - 6653338: All Saints Voluntary Aided Sch.3535253545304040........
Cynradd - 6653341: St Mary's Church in Wales.3030303030303030........
Cynradd - 6653342: Brymbo Aided (St. Mary's)*1015152020151025........
Cynradd - 6653343: St Anne's Catholic Primary51520202025252525........
Cynradd - 6653346: St Mary's Overton.1520152520252525........
Cynradd - 6653347: St Paul's Voluntary Aided*5**1010510*........
Uwchradd - 6654029: Grango.........10511011511590...
Uwchradd - 6654032: YSGOL MORGAN LLWYD.........1551551501301303525.
Uwchradd - 6654033: Ysgol Bryn Alyn.........140155145140120...
Uwchradd - 6654034: Darland High School.........155175175155165...
Uwchradd - 6654044: Ysgol Rhiwabon.........10585959560...
Uwchradd - 6654048: Rhosnesni High School.........240155165135110...
Uwchradd - 6654049: Ysgol Clywedog.........170155155170135...
Uwchradd - 6654603: St Joseph's Catholic and Anglican High.........145150145145140...
Uwchradd - 6655401: THE MAELOR SCHOOL.........1351351301301307575.
Arbennig - 6657005: St Christophers School.....101015103015253040503530
Cynradd - 6662002: ABERMULE PRIMARY SCHOOL..101051055*........
Cynradd - 6662003: ARDDLEEN C.P. SCHOOL..10201510151010........
Cynradd - 6662004: BANW C.P. SCHOOL..*5*55105........
Cynradd - 6662005: BERRIEW C.P. SCHOOL..1515515101510........
Cynradd - 6662008: CAERSWS C.P. SCHOOL*1010105*5510........
Cynradd - 6662009: CARNO C.P. SCHOOL..5555555........
Cynradd - 6662010: CARREGHOFA C.P. SCHOOL..10101015151510........
Cynradd - 6662018: LEIGHTON C.P. SCHOOL..10101010101010........
Cynradd - 6662019: YSGOL LLANBRYNMAIR..510105151010........
Cynradd - 6662020: LLANDINAM C.P. SCHOOL10105**5***........
Cynradd - 6662021: LLANFAIR CAEREINION C.P...20152525303030........
Cynradd - 6662033: MEIFOD C.P. SCHOOL..151510101015*........
Cynradd - 6662040: PENYGLODDFA C.P. SCHOOL..45354040454545........
Cynradd - 6662041: PONTROBERT C.P. SCHOOL..10555***........
Cynradd - 6662044: YSGOL DYFFRYN TRANNON.1015152015251520........
Cynradd - 6662048: LADYWELL GREEN INFANTS SCHOOL..253530............
Cynradd - 6662049: GUILSFIELD C.P. SCHOOL*1510202520251020........
Cynradd - 6662050: LLANIDLOES C.P. SCHOOL..35503045403555........
Cynradd - 6662051: BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL..25152025202025........
Cynradd - 6662053: BRYNHAFREN C.P. SCHOOL..*1055555........
Cynradd - 6662054: CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL..***10***........
Cynradd - 6662056: HAFREN C.P. SCHOOL.....30354045........
Cynradd - 6662057: YSGOL GYNRADD LLANFYLLIN..15202020301525........
Cynradd - 6662058: YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN..1010101015510........
Cynradd - 6662059: YSGOL PENNANT..1010101010155........
Cynradd - 6662060: MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL*1515201520102020........
Cynradd - 6662062: TREOWEN C.P. SCHOOL*1015102515202010........
Cynradd - 6662066: FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL..**105510*........
Cynradd - 6662068: LLANBISTER C.P. SCHOOL..1510515555........
Cynradd - 6662070: LLANDRINDOD WELLS C.P. SCHOOL.1525303030403030........
Cynradd - 6662071: LLANFIHANGEL RHYDITHON C.P...10*105.5*........
Cynradd - 6662075: PRESTEIGNE C.P. SCHOOL..20152530202020........
Cynradd - 6662076: RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL..105*155*5........
Cynradd - 6662077: CROSSGATES C.P. SCHOOL..20202020152520........
Cynradd - 6662079: MOUNT STREET C.P. JUNIOR.....50353530........
Cynradd - 6662080: MOUNT STREET C.P. INFANTS525353545............
Cynradd - 6662084: YSGOL DOLAFON*5*51051010*........
Cynradd - 6662089: BUILTH WELLS C.P. SCHOOL..30302030303035........
Cynradd - 6662092: SENNYBRIDGE C.P. SCHOOL..15152520152015........
Cynradd - 6662113: CRICKHOWELL C.P. SCHOOL..25253025253035........
Cynradd - 6662115: CRADOC C.P. SCHOOL*1010152015151515........
Cynradd - 6662116: HAY-ON-WYE C.P. SCHOOL..20153020302525........
Cynradd - 6662117: LLANGYNIDR C.P. SCHOOL..10151515202020........
Cynradd - 6662122: IRFON VALLEY C.P. SCHOOL****5*5105........
Cynradd - 6662125: LLANFAES C.P. SCHOOL53030253025303030........
Cynradd - 6662127: YSGOL Y BANNAU..15201515251515........
Cynradd - 6662129: YSGOL RHIW BECHAN101520252015202025........
Cynradd - 6662146: LLANRHAEADR YM MOCHNANT C.P. SCHOOL..1015105101015........
Cynradd - 6662147: YSGOL BRO CYNLLAITH..*5*5</