Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl ysgol a grŵp blwyddyn, 2018
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Grwp blwyddyn[Hidlwyd]
Ysgol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli1Cliciwch yma i ddidoli2Cliciwch yma i ddidoli3Cliciwch yma i ddidoli4Cliciwch yma i ddidoli5Cliciwch yma i ddidoli6Cliciwch yma i ddidoli7Cliciwch yma i ddidoli8Cliciwch yma i ddidoli9Cliciwch yma i ddidoli10Cliciwch yma i ddidoli11Cliciwch yma i ddidoli12Cliciwch yma i ddidoli13Cliciwch yma i ddidoli14Cliciwch yma i ddidoli15Cliciwch yma i ddidoli16Cliciwch yma i ddidoli17
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch.4030504030354035........
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.1015*5*55*........
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern.1015101515101510........
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.1510101010105*........
Cynradd - 6602134: Ysgol Gymuned Bodorgan..5*.****........
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.10551010*105........
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn.105555555........
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes.105101010101010........
Cynradd - 6602139: Ysgol Gymuned Dwyran.*5**10***........
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog.2020202015152015........
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn.*5****5*........
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned Y Ffridd.1015102015101015........
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.151051010101010........
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch.**5*55**........
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll.3545504545453550........
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell.10510101051515........
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig.5040554545505040........
Cynradd - 6602155: Ysgol Gynradd Llangoed.*51010155520........
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas..1052015101510........
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-Y-Medd.2025151525151515........
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog.151051055105........
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.1015151510151010........
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn.1010151515101510........
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.1515151515101515........
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.1020*5510510........
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol.10101010*10510........
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn..*55*10105........
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali.15155155151015........
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr.4040404040453535........
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen.1520201510152020........
Cynradd - 6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch.510*10105**........
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.1015201520151510........
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan..25202520301525........
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd Y Borth.3535302545352035........
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.2525253020252515........
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.1015152020202020........
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir..35353530303530........
Cynradd - 6602227: Ysgol Rhyd y Llan.1515203015201510........
Cynradd - 6603034: Ysgol Gynradd Parc Y Bont.1015152015151015........
Cynradd - 6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo.5*5551010*........
Cynradd - 6603036: Ysgol Cybi.6060656060606560........
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair.1520252525252020........
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones.........75907080903040.
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi.........1651301401401157550.
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni.........1051001401101254545.
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes.........17519517517519010585.
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern.........120130120115954530.
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog.4545554560556565........
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg Y Bont.**5105555510555*55
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni.2520151525152020........
Cynradd - 6612004: Ysgol Gynradd Nefyn.1525202015203015........
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug.3015354530403035........
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch.15*10105151015........
Cynradd - 6612009: Ysgol Abersoch.***5............
Cynradd - 6612010: Ysgol Beddgelert.****5*.*........
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel.1020152015202020........
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig.10*10510101515........
Cynradd - 6612015: Ysgol Gynradd Borth-Y-Gest.10510101010105........
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau.105105551010........
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli.3025303030253025........
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn.....35252540........
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr.1515151015151515........
Cynradd - 6612035: Ysgol Cwm Y Glo..*.*****........
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.5510510*55........
Cynradd - 6612039: Ysgol Crud-Y-Werin.105101055105........
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn.2015252530252015........
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern.10*51010151510........
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda.*.5*****........
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd.1010101510101010........
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.555551055........
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda.....5151010........
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn.***.****........
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.101010101551010........
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.***5105105........
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid.4540303040352525........
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni.15510510151010........
Cynradd - 6612075: Ysgol Babanod Morfa Nefyn.5510510...........
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn.5*5****.........
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo.********........
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.5105510555........
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu.2035252525203030........
Cynradd - 6612093: Ysgol Gynradd Pentreuchaf.1010102015151515........
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas.*55**55*........
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan.*5*55**5........
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.1015101015101010........
Cynradd - 6612103: Ysgol Sarn Bach.*10*51010*10........
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn.1525252030252530........
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn.151515101510155........
Cynradd - 6612110: Ysgol Y Gorlan.2010201015101515........
Cynradd - 6612111: Ysgol Yr Eifl.51010105555........
Cynradd - 6612112: Ysgol Gynradd Tudweiliog.555105*105........
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr.1020301015152020........
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin.3525403035253025........
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr.55105............
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre.4540555055554550........
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd.2525302015252030........
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg Y Garnedd.3545454050405035........
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau.4555403045554045........
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod).30353540............
Cynradd - 6612127: Ysgol Y Felinheli.2525302025252020........
Cynradd - 6612180: Ysgol Bro Tegid..20202015152020........
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth.2015253025253025........
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.551010515105........
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy..101015101055........
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal.*510101010105........
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys.5**105*5.........
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr..5105101055........
Cynradd - 6612198: Ysgol Y Garreg.5**.5*5*........
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards.1015101515151015........
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod.1010201510101020........
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal.**.****5........
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch.3020251530152525........
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau.5*5105555........
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.*10151052055........
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.2025353040353030........
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn.10510101051015........
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn.5105**51010........
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell.101010105101015........
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd Y Llyn..51551010105........
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen.3035303030303030........
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael.2530202020252025........
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn.1520151515151515........
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon.1525201520201515........
Cynradd - 6613004: Ysgol Pont Y Gof.1510102015102010........
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla.3535303545303045........
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol.1530303030302525........
Cynradd - 6613010: Ysgol Foel Gron.*5*10**5*........
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai.1525152015201030........
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog.10***5101010........
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy.***.****........
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth.1020201515102015........
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top.2530303030303030........
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen.101510155101515........
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.1010152020152015........
Cynradd - 6613305: Ysgol Beuno Sant..**5**1010........
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda.........105757570652525.
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog.........7595906065...
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail.........1351101101201056055.
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle.........90706065655530.
Uwchradd - 6614009: Ysgol Eifionydd.........7580807055...
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn.........6055608555...
Uwchradd - 6614032: Ysgol Uwchradd Tywyn.........6060655540...
Uwchradd - 6614033: Ysgol Y Berwyn.........50605060503520.
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy.........7055506050...
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars.........210195215205195105100.
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan.........75657080654045.
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen.........1651351151451258560.
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan Y Mor.........115100909090...
Canol - 6615500: Ysgol Bro Idris.40454545304550354055555075...
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar..10**510**10101015101010*
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon.*105555555105*55105
Cynradd - 6622002: Ysgol Dolgarrog.10105155101010........
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws Y Coed.**10***5.........
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo.1520151525201515........
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy.2545405040404045........
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan.*5.*5.**........
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.2020202025201530........
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden.4040354040353530........
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno.3025252030302525........
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd.2025202520202020........
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno.555555105........
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos.6060606060606055........
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn.1010****1010........
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre.15252020............
Cynradd - 6622107: Ysgol Tal-y-Bont.***510**5........
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones.60555560............
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen.....50556055........
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele.60707570............
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa.3040352525304030........
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw.4040404035404025........
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant Y Rhedyn.....40353030........
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd.60606055............
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig Y Don.4045555545555055........
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion.105101510101010........
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd..**5**1010........
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.10510515*10.........
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.1015101015151520........
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod.....85707085........
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon.********........
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy.1510201515201015........
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran.2525252525302525........
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.....60506060........
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin.....20201010........
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas.5**10**5*........
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir.4545504545404540........
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes.3025454545354035........
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don.1015202510152010........
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd.5555607070504050........
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan.25354035............
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin.105151510101015........
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae.1520152025152525........
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan..***.5.*........
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George.551010510105........
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged.10*555*510........
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach.1055101051010........
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth y Felin.4540504050404040........
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas.2015202025252020........
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos.1051010*105*........
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon.515151515151510........
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies.1515101515102015........
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior.3030303030303030........
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph.2530303030303030........
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas.51010105101510........
Uwchradd - 6624022: Ysgol John Bright.........240210220205175115100.
Uwchradd - 6624023: Ysgol Aberconwy.........1401451351201056060.
Uwchradd - 6624035: Ysgol Dyffryn Conwy.........95115105901009555.
Uwchradd - 6624038: Ysgol Y Creuddyn.........959585851005055.
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn.4545506060606055........
Uwchradd - 6625400: Ysgol Emrys Ap Iwan.........15515516016516511055.
Uwchradd - 6625402: Eirias High School.........230215205240200140130.
Uwchradd - 6625403: Ysgol Bryn Elian.........1651651601551509075.
Arbennig - 6627007: Ysgol Y Gogarth.551015201010151520202015101515
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug.2025202530303030........
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell Cp.3030253020303020........
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School.4560555555606055........
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn.8590859090809090........
Cynradd - 6632057: Ysgol Y Faenol.2020152020152020........
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa Cp.6055605555556055........
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel.5560606060606055........
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant.7065557065606070........
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd.1025152015153015........
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari.***5*10*10........
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd.6060606060606060........
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog*5101051015105........
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors.....40456050........
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan.1510*555105........
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant.4045304535454030........
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd5****.*105........
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc.60455560............
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor.10.*510101510........
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn.*10*10*555........
Cynradd - 6632169: Ysgol Rhewl.****.*5*........
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch*10*5555**........
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog**1010510*55........
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn51520151020101510........
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern*5*1010*510*........
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys.5055406045504035........
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen.2015252520202520........
Cynradd - 6632255: Rhos Street Cp School.1520202020253025........
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras.3530253535253030........
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch51015101510101010........
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau.101010101010510........
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg Y Gwernant.2020251520151520........
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa.4550405555506040........
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School.6060556055606060........
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref.1520251520202520........
Cynradd - 6632267: Ysgol Bro Dyfrdwy52020102020101510........
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn.101015151010105........
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion.1010105105105........
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School.25252530............
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr.510*1010*5*........
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.1515151510151015........
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn.1015151520151515........
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog.1010105101555........
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial*5510*5101010........
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan C.I.W. Voluntary Controlled Primary School.....20303025........
Cynradd - 6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School.3050303545355040........
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant.105151015101010........
Uwchradd - 6634003: Rhyl High School.........235235185165135...
Uwchradd - 6634014: Prestatyn High School.........23023526023024595125.
Uwchradd - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd.........2251751601501457560.
Uwchradd - 6634026: Denbigh High School.........8510570100604030.
Uwchradd - 6634027: Ysgol Dinas Bran.........1951652001751409055.
Uwchradd - 6634031: Ysgol Brynhyfryd.........16015016016516510575.
Uwchradd - 6634601: Blessed Edward Jones High School.........3060506555...
Canol - 6635901: St Brigid's School.51515152020253055555555503030.
Arbennig - 6637000: Ysgol Tir Morfa.*****10510151015201510510
Arbennig - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn.***1015*1010101515101510515
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber52015202020102520........
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn.2020252025202020........
Cynradd - 6642004: Westwood Cp53020353030303035........
Cynradd - 6642012: Ewloe Green.4050505050505055........
Cynradd - 6642013: Bryn Garth Cp*1015101010151515........
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd Cp.5565608060657560........
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas.3035303030303535........
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant.55***55*........
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School.3030303030303030........
Cynradd - 6642026: Lixwm Cp School*10551010555........
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon.3545453550453040........
Cynradd - 6642032: Northop Hall.2525252530303025........
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School*1520302020152020........
Cynradd - 6642041: Sealand Cp School.3030303020303020........
Cynradd - 6642043: Sychdyn Cp.2015202520302025........
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary*510101010101510........
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant Cp*1520151520201515........
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel.2520252525202520........
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School.2020202020251520........
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig.51010105555........
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva.4035404035454030........
Cynradd - 6642053: Sandycroft Cp103550454540454045........
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd Cp School*5101051010515........
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School*1520202020252520........
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch.6570658085909095........
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School.5060606060556060........
Cynradd - 6642064: Ysgol Y Foel, Cilcain.5510**5*10........
Cynradd - 6642065: Brynford Cp*101010101010105........
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia.2025202525253030........
Cynradd - 6642077: Golftyn Cp School.5560556055605555........
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry Cp.2020151510101010........
Cynradd - 6642081: Y Waun.101515151515515........
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd.1515252035252520........
Cynradd - 6642084: Abermorddu Cp School52025253020302530........
Cynradd - 6642085: Southdown Cp.4555505550406060........
Cynradd - 6642086: Wepre Community School.4545454545404545........
Cynradd - 6642089: Drury Primary School*1525152025152020........
Cynradd - 6642091: Cornist Park Cp.4040404040404045........
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa Cp.1015152015152015........
Cynradd - 6642093: Penarlag Cp.2025302525302525........
Cynradd - 6642094: Owen Jones Cp.1515151515202020........
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School.510510105105........
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.3530354025253015........
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc Y Llan.1015101515151520........
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa.6575758070657075........
Cynradd - 6642268: Broughton Primary School.7560756570656575........
Cynradd - 6642269: Ysgol Cae'r Nant.5050504550504550........
Cynradd - 6642270: Ysgol Penyffordd.3535354035353530........
Cynradd - 6642271: Ysgol Ty Ffynnon.3020303035454030........
Cynradd - 6642272: Ysgol Maes Y Felin53530403040454545........
Cynradd - 6643002: Nannerch V.C.P. School55*5*5101010........
Cynradd - 6643303: Ysgol Yr Esgob C In W.5*105105510........
Cynradd - 6643306: St Mary's.2530304050354540........
Cynradd - 6643307: St Winefrides.1525202015202025........
Cynradd - 6643308: St David's Catholic Primary School.101015101015515........
Cynradd - 6643311: St Anthony's Catholic Primary.1520202020152025........
Cynradd - 6643312: Venerable Edward Morgan Rc.2025352540404540........
Cynradd - 6643316: Trelawnyd*51020515101015........
Cynradd - 6643320: Ysgol Y Llan Va Primary School Whitford*510151515151515........
Cynradd - 6643330: St. Ethelwolds51015101015151515........
Cynradd - 6643331: St John The Baptist Va School.1010151515151010........
Cynradd - 6643332: Nercwys Va***555555........
Cynradd - 6643333: Hawarden Village Va.5560606060605560........
Uwchradd - 6644000: Hawarden High School.........1951951951951958570.
Uwchradd - 6644006: Alun School.........250230245235235175195.
Uwchradd - 6644011: Elfed High School.........160175165130110...
Uwchradd - 6644012: Ysgol Treffynnon.........13085858060...
Uwchradd - 6644013: St. David's High School.........7055808580...
Uwchradd - 6644017: Castell Alun High School.........215210215210210140155.
Uwchradd - 6644018: Maes Garmon.........105909080604035.
Uwchradd - 6644021: Flint High School.........1451351351401308045.
Uwchradd - 6644022: Connah's Quay High School,.........185220220195210...
Uwchradd - 6644042: Argoed High School.........90100115110110...
Uwchradd - 6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School.........1051351201001256560.
Cynradd - 6645200: Derwen Foundation School.2030252025303025........
Arbennig - 6647020: Pen Coch**5151510151515........
Arbennig - 6647021: Ysgol Maes Hyfryd.........1015102015101020
Meithrin - 6651007: Wrexham Early Years Centre51510..............
Cynradd - 6652076: The Rofft Cp School.2530303030253535........
Cynradd - 6652137: Froncysyllte.*55*55510........
Cynradd - 6652138: Garth Cp.10510105101520........
Cynradd - 6652139: Ysgol Cynddelw.1510101015102020........
Cynradd - 6652140: Llanarmon Dc School.******5*........
Cynradd - 6652143: Pontfadog.***5****........
Cynradd - 6652149: Ysgol Acrefair.3025253030303030........
Cynradd - 6652151: Cefn Mawr C P School.2525252015303030........
Cynradd - 6652160: Ysgol Maes-Y-Llan102025252525252525........
Cynradd - 6652162: Ysgol Min y Ddol.15152020515510........
Cynradd - 6652173: Alexandra C P School.4055505540354035........
Cynradd - 6652176: Brynteg C P School*2525252520203015........
Cynradd - 6652178: Bwlchgwyn School51020101510101015........
Cynradd - 6652179: Ysgol Tan-y-Fron.2020202020152015........
Cynradd - 6652187: Black Lane C P School52025202015201525........
Cynradd - 6652191: Rhosddu County Primary.2535403040404530........
Cynradd - 6652200: Rhostyllen Cp School.2530303030252025........
Cynradd - 6652204: Ysgol Deiniol C P.2525252525252520........
Cynradd - 6652208: Barker's Lane Cp.3030303030303025........
Cynradd - 6652209: Wat's Dyke County Primary.4540404540454535........
Cynradd - 6652224: Ysgol Bryn Tabor.2550354530253030........
Cynradd - 6652232: Ysgol Sant Dunawd.55152020152020........
Cynradd - 6652235: Holt C.P. School.151515151051015........
Cynradd - 6652238: Ysgol Bodhyfryd155550555555504045........
Cynradd - 6652259: Ysgol I.D. Hooson.4550304045403540........
Cynradd - 6652263: Ysgol Plas Coch.4545404035355550........
Cynradd - 6652266: Penygelli C P School.4045453545404525........
Cynradd - 6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton Cp.2525302525303025........
Cynradd - 6652268: Ysgol Heulfan.4550454545554545...*....
Cynradd - 6652269: Hafod Y Wern Community Primary School.3545404540454530........
Cynradd - 6652270: Gwenfro Community Primary204045454550453540........
Cynradd - 6652271: Park Community Primary School Llay.4035404540454550........
Cynradd - 6652272: Rhosymedre Community Primary.3030302530353030........
Cynradd - 6652273: Ysgol Maes y Mynydd.3025505055455040........
Cynradd - 6652274: Gwersyllt Community Primary School.3025303540404040........
Cynradd - 6652275: Penycae Community Primary School.3025303525302530........
Cynradd - 6652276: Acton Primary.6050606060606550........
Cynradd - 6652277: Victoria Community Primary.6055605560606055........
Cynradd - 6652278: Ysgol y Waun.3545455045554535........
Cynradd - 6652279: Ysgol Bro Alun.303030303030..........
Cynradd - 6652280: Ysgol Yr Hafod.3040454545454040........
Cynradd - 6652281: Borras Park Community Primary School.6060606060606055........
Cynradd - 6653028: St Peter's School.2520452525352530........
Cynradd - 6653036: Pentre Ciw Voluntary Controlled*105101010101510........
Cynradd - 6653042: Eyton Primary School***1010551015........
Cynradd - 6653054: Borderbrook School******55*........
Cynradd - 6653055: St Giles Controlled Primary School.4055505560555545........
Cynradd - 6653301: Bronington Church In Wales V.A.1010101015102015........
Cynradd - 6653305: Madras Va School.1520102020152020........
Cynradd - 6653326: St Chad's Church In Wales Aided School*10105151051010........
Cynradd - 6653334: St Mary's Rc Primary.3550555055505550........
Cynradd - 6653337: Minera*1010151515101515........
Cynradd - 6653338: All Saints Voluntary Aided Sch.2530403045404540........
Cynradd - 6653341: St Mary's Church In Wales.3025303030303020........
Cynradd - 6653342: Brymbo Aided (St. Mary's)101025201515201525........
Cynradd - 6653343: St Anne's Catholic Primary*2020252530252525........
Cynradd - 6653346: St Mary's Overton.1525203025203025........
Cynradd - 6653347: St Paul's Voluntary Aided.*10105555*........
Uwchradd - 6654029: Grango.........11512510010095...
Uwchradd - 6654032: Ysgol Morgan Llwyd.........1651401351151154050.
Uwchradd - 6654033: Ysgol Bryn Alyn.........150150135145115...
Uwchradd - 6654034: Darland High School.........175165170165170...
Uwchradd - 6654044: Ysgol Rhiwabon.......