Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion cyfwerth ag amser-llawn yn ôl ysgol a rhan-amser neu amser-llawn, 2018
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Categori[Hidlwyd]
Grŵp blwyddyn[Hidlwyd]
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Amser-llawn[Lleihau]Rhan-amser
Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 1Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 2Cliciwch yma i ddidoliDerbynCliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 1Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 2Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 3Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 4Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 5Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 6Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 7Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 8Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 9Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 10Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 12Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 13Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 14Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 1Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 2Cliciwch yma i ddidoliDerbynCliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 1Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 2Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 3Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 4Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 5Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 6Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 7Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 8Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 9Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 10Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 12Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 13Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 14
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch..30504030354035.........20...............
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris..15*5*55*.........*...............
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern..15101515101510.........5...............
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd..10101010105*.........5...............
Cynradd - 6602134: Ysgol Gymuned Bodorgan..5*.****.........................
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran..551010*105.........5...............
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn..5555555.........*...............
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes..5101010101010.........*...............
Cynradd - 6602139: Ysgol Gymuned Dwyran..5**10***.........*...............
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog..20202015152015.........10...............
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn..5****5*.........*...............
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned Y Ffridd..15102015101015.........5...............
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre..1051010101010.........5...............
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch..*5*55**.........*...............
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll..45504545453550.........20...............
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell..510101051515.........5...............
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig..40554545505040.........25...............
Cynradd - 6602155: Ysgol Gynradd Llangoed..51010155520.........*...............
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas..1052015101510.........................
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-Y-Medd..25151525151515.........10...............
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog..1051055105.........10...............
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth..15151510151010.........5...............
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn..10151515101510.........*...............
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen..15151515101515.........10...............
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr..20*5510510.........5...............
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol..101010*10510.........*...............
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn..*55*10105.........................
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali..155155151015.........5...............
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr..40404040453535.........20...............
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen..20201510152020.........10...............
Cynradd - 6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch..10*10105**.........*...............
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn..15201520151510.........5...............
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan..25202520301525.........................
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd Y Borth..35302545352035.........15...............
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland..25253020252515.........15...............
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn..15152020202020.........5...............
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir..35353530303530.........................
Cynradd - 6602227: Ysgol Rhyd y Llan..15203015201510.........10...............
Cynradd - 6603034: Ysgol Gynradd Parc Y Bont..15152015151015.........5...............
Cynradd - 6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo..*5551010*.........*...............
Cynradd - 6603036: Ysgol Cybi..60656060606560.........30...............
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair..20252525252020.........5...............
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones.........75907080903040..................
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi.........1651301401401157550..................
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni.........1051001401101254545..................
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes.........17519517517519010585..................
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern.........120130120115954530..................
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog..45554560556565.........25*..............
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg Y Bont..*5105555510555*55.*...............
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni..20151525152020.........10...............
Cynradd - 6612004: Ysgol Gynradd Nefyn..25202015203015.........10...............
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug..15354530403035.........15...............
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch..*10105151015.........5...............
Cynradd - 6612009: Ysgol Abersoch..**5.............*...............
Cynradd - 6612010: Ysgol Beddgelert..***5*.*.........*...............
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel..20152015202020.........*...............
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig..*10510101515.........*...............
Cynradd - 6612015: Ysgol Gynradd Borth-Y-Gest..510101010105.........*...............
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau..5105551010.........*...............
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli..25303030253025.........15...............
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn.....35252540.........................
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr..15151015151515.........5...............
Cynradd - 6612035: Ysgol Cwm Y Glo..*.*****.........................
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog..510510*55.........*...............
Cynradd - 6612039: Ysgol Crud-Y-Werin..5101055105.........*...............
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn..15252530252015.........10...............
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern..*51010151510.........5...............
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda...5*****.........*...............
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd..10101510101010.........5...............
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen..55551055.........*...............
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda.....5151010.........................
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn..**.****.........*...............
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog..1010101551010.........5...............
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi..**5105105.........*...............
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid..40303040352525.........20...............
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni..510510151010.........5...............
Cynradd - 6612075: Ysgol Babanod Morfa Nefyn..510510............*...............
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn..*5****..........*...............
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo..*******.........*...............
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun..105510555.........*...............
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu..35252525203030.........10...............
Cynradd - 6612093: Ysgol Gynradd Pentreuchaf..10102015151515.........*...............
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas..55**55*.........*...............
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan..5*55**5.........*...............
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.*10101015101010.........**..............
Cynradd - 6612103: Ysgol Sarn Bach..10*51010*10.........*...............
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn..25252030252530.........10...............
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn..1515101510155.........10...............
Cynradd - 6612110: Ysgol Y Gorlan..10201015101515.........10...............
Cynradd - 6612111: Ysgol Yr Eifl..1010105555.........*...............
Cynradd - 6612112: Ysgol Gynradd Tudweiliog..55105*105.........*...............
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr..20301015152020.........5...............
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin..25403035253025.........20...............
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr..5105.............*...............
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre..40555055554550.........25...............
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd..25302015252030.........15...............
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg Y Garnedd..45454050405035.........15...............
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau..55403045554045.........20...............
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)..353540.............15...............
Cynradd - 6612127: Ysgol Y Felinheli..25302025252020.........10...............
Cynradd - 6612180: Ysgol Bro Tegid..20202015152020.........................
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth..15253025253025.........10...............
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas..51010515105.........*...............
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy..101015101055.........................
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal..510101010105.........*...............
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys..**105*5..........*...............
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr..5105101055.........................
Cynradd - 6612198: Ysgol Y Garreg..**.5*5*.........*...............
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards..15101515151015.........5...............
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod..10201510101020.........*...............
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal..*.****5.........*...............
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch..20251530152525.........15...............
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau..*5105555.........*...............
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau..10151052055.........*...............
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn..25353040353030.........10...............
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn..510101051015.........5...............
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn..105**51010.........*...............
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell..1010105101015.........*...............
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd Y Llyn..51551010105.........................
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen..35303030303030.........15...............
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael..25202020252025.........15*..............
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn..20151515151515.........5...............
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon..25201520201515.........10...............
Cynradd - 6613004: Ysgol Pont Y Gof..10102015102010.........10...............
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla..35303545303045.........15...............
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol..30303030302525.........5...............
Cynradd - 6613010: Ysgol Foel Gron..5*10**5*.........*...............
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai..25152015201030.........5...............
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog..***5101010.........*...............
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy..**.****.........*...............
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth..20201515102015.........*...............
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top..30303030303030.........15...............
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen..1510155101515.........*...............
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes..10152020152015.........5...............
Cynradd - 6613305: Ysgol Beuno Sant..**5**1010.........................
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda.........105757570652525..................
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog.........7595906065....................
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail.........1351101101201056055..................
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle.........90706065655530..................
Uwchradd - 6614009: Ysgol Eifionydd.........7580807055....................
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn.........6055608555....................
Uwchradd - 6614032: Ysgol Uwchradd Tywyn.........6060655540....................
Uwchradd - 6614033: Ysgol Y Berwyn.........50605060503520..................
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy.........7055506050....................
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars.........210195215205195105100..................
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan.........75657080654045..................
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen.........1651351151451258560..................
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan Y Mor.........115100909090....................
Canol - 6615500: Ysgol Bro Idris..454545304550354055555075....20...............
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar..10**510**10101015101010*.................
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon.*105555555105*55105.*...............
Cynradd - 6622002: Ysgol Dolgarrog..105155101010.........5...............
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws Y Coed..*10***5..........*...............
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo..20151525201515.........10...............
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy..45405040404045.........15...............
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan..5.*5.**.........*...............
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn..20202025201530.........10...............
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden..40354040353530.........20...............
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno..25252030302525.........15...............
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd..25202520202020.........10...............
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno..55555105.........*...............
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos..60606060606055.........30...............
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn..10****1010.........*...............
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre..252020.............10...............
Cynradd - 6622107: Ysgol Tal-y-Bont..**510**5.........*...............
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones..555560.............30...............
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen.....50556055.........................
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele..707570.............30...............
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa..40352525304030.........15...............
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw..40404035404025.........20...............
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant Y Rhedyn.....40353030.........................
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd..606055.............30...............
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig Y Don..45555545555055.........20...............
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion..5101510101010.........*...............
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd..**5**1010.........................
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan..510515*10..........*...............
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw..15101015151520.........*...............
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod.....85707085.........................
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon..*******.........*...............
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy..10201515201015.........10...............
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran..25252525302525.........15...............
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.....60506060.........................
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin.....20201010.........................
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas..**10**5*...