Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion cyfwerth ag amser-llawn yn ôl ysgol a rhan-amser neu amser-llawn, 2019
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Categori[Hidlwyd]
Grwp blwyddyn[Hidlwyd]
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Amser-llawn[Lleihau]Rhan-amser
Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 1Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 2Cliciwch yma i ddidoliDerbynCliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 1Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 2Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 3Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 4Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 5Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 6Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 7Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 8Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 9Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 10Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 12Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 13Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 14Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 1Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 2Cliciwch yma i ddidoliDerbynCliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 1Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 2Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 3Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 4Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 5Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 6Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 7Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 8Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 9Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 10Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 12Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 13Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 14
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch..35354540303540.........15...............
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris..1010*5*55.........5...............
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern..10101010151015.........5...............
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd..1515101010105.........*...............
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran..10*51010*10.........*...............
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn..10555555.........*...............
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes..1051510101010.........5...............
Cynradd - 6602139: Ysgol Gymuned Dwyran..*5**10**.........*...............
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog..20202520152020.........10...............
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn..******5.........*...............
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd..1015102010510.........5...............
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre..15101010101010.........*...............
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch..****55*.........*...............
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll..40455040455035.........20...............
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell..10551010515.........*...............
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig..50355550455050.........20...............
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED..510101015105.........*...............
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas..10101020151015.........................
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd..20201515251515.........5...............
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog..1510101051010.........5...............
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth..15151515101510.........10...............
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn..10101510101010.........5...............
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen..10101515151515.........*...............
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr..1020*510105.........5...............
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol..5101010*105.........5...............
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn..**51051010.........................
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali..1515515101510.........5...............
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr..35404040404540.........20...............
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen..20202015151520.........10...............
Cynradd - 6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch..1010*51055.........*...............
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn..10151015201510.........5...............
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan..20252525203015.........................
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth..35353530453025.........15...............
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland..25252530202525.........15...............
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn..15201525202015.........15...............
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir..35353535302535.........................
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan..15202025152015.........5...............
Cynradd - 6603034: Ysgol Gynradd Parc y Bont..10151520151515.........10...............
Cynradd - 6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo..5*55555.........*...............
Cynradd - 6603036: Cybi..45606555556565.........25...............
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair..10252520252520.........5...............
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones.........105759575804525..................
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi.........1451551201351405070..................
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni.........901051001401055040..................
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes.........17517519517517010090..................
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern.........1301251301251004025..................
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog.*60505550656065.........15...............
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont.*10*510555105105105*5.*...............
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni..25202015251520.........10...............
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN..15202020152025.........*...............
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug..30153045354035.........20...............
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch..15*1015102010.........*...............
Cynradd - 6612009: YSGOL ABERSOCH..****............*...............
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT..*******.........*...............
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel..10202015152025.........15...............
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig..10*101051015.........*...............
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST..555101055.........*...............
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau..1051055510.........*...............
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli..30253030302530.........15...............
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn.....40352525.........................
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr..15151515151515.........5...............
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog..551055*5.........5...............
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN..10510105510.........*...............
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn..20152525303020.........10...............
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern..10*510201515.........*...............
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda..****5**.........*...............
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd..1010101010510.........5...............
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen..*51055105.........*...............
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda.....55155.........................
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn..***.***.........................
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog..1510101020510.........*...............
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi...5*55510.........*...............
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid..40402530403525.........15...............
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni..155105101510.........5...............
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN..55105............10...............
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn..5******.........*...............
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo..******5.........................
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun..510551055.........*...............
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu..25302530302030.........10...............
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF..10101015151515.........*...............
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas..*55***10.........*...............
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan..55555**.........*...............
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan..10101010151010.........5...............
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH..*10*51010*.........*...............
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn..15253020302525.........15...............
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn..15151510201015.........5...............
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN..20102015151015.........10...............
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl..5101010555.........*...............
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG..5510105*10.........5...............
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr..10203010151515.........5...............
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin..35254030352030.........15...............
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr..**10.............*...............
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre..50406050605535.........25...............
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd..25253020152520.........15...............
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd..35454540504050.........15...............
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau..40554035405540.........20...............
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)..303535.............15...............
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli..25253020252020.........15...............
Cynradd - 6612180: Ysgol Bro Tegid..10202020152020.........................
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth..20152535252530.........15...............
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas..105101051510.........*...............
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy..1510101515105.........................
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal..**1010101010.........5...............
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys..5**105*5.........*...............
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr..551051010*.........................
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG..5**.5*5.........*...............
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards..10151015151010.........5...............
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod..10102020101010.........5...............
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal..*******.........*...............
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch..25202515301525.........10...............
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau..10**10*105.........*...............
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau..51510105205.........*...............
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn..25253530403530.........20...............
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn..1055510510.........*...............
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn..555**510.........*...............
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell..1010151051010.........*...............
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn..*515510105.........................
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen..30353030302530.........15...............
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael..20252020202520.........10...............
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn..15151515201515.........5...............
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon..20252015202015.........10...............
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF..15101520101520.........*...............
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla..30353535403535.........15...............
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol..15303030303030.........10...............
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON..*5*10**5.........*...............
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai..10251020201515.........*...............
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog..10**551010.........*...............
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy..***.***.........*...............
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth..10201510101020.........5...............
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top..30303030303030.........15...............
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen..1015101551515.........*...............
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes..15151020151520.........5...............
Cynradd - 6613305: Ysgol Beuno Sant..55*5*55.........................
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda.........901057075653025..................
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog.........80751009060....................
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail.........1251401151151156055..................
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle.........70856555503535..................
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD.........7575808065....................
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn.........7560556075....................
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN.........6560607550....................
Uwchradd - 6614033: Ysgol Y Berwyn.........65456555551535..................
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy.........8075555055....................
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars.........23522019522018011085..................
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan.........70707070753040..................
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen.........1801651351151456065..................
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor.........1001101059085....................
Canol - 6615500: Bro Idris..404545503045454045555045....25...............
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar..*105*510*510101015101010.................
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon.**101055555510555510.................
Cynradd - 6622002: Ysgol Dolgarrog..151051551010.........*...............
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed..**10***5.........*...............
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo..15202020252015.........10...............
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy..30404050404040.........20...............
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan..*5**5.*.........*...............
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn..20202020252515.........10...............
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden..40404040404035.........20...............
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno..30302025302525.........10...............
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd..20252020202020.........10...............
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno..55555510.........*...............
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos..60606060656060.........30...............
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn..10105*5*10.........10...............
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre..152520.............5...............
Cynradd - 6622107: Ysgol Tal-y-Bont..***510*..........*...............
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones..605560.............25...............
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen.....60556060.........................
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele..657075.............45...............
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa..30403525253040.........20...............
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw..40403540354040.........15...............
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn.....30403530.........................
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd..556060.............25...............
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don..40506055455555.........30...............
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion..1051015101010.........5...............
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd..***5**10.........*...............
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan..10510515*10.........10...............
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw..10151010151515.........*...............
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod.....70807575.........................
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon..*******.........................
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy..20101515152010.........5...............
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran..25202525253025.........10...............
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.....60605060.........................
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin.....25202015.........................
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas..5**10**5.........*...............
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir..45455040504045.........20...............
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes..35304545503040.........15..