Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion cyfwerth ag amser-llawn yn ôl ysgol a rhan-amser neu amser-llawn, 2020
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Categori[Hidlwyd]
Grwp blwyddyn[Hidlwyd]
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Amser-llawn[Lleihau]Rhan-amser
Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 1Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 2Cliciwch yma i ddidoliDerbynCliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 1Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 2Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 3Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 4Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 5Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 6Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 7Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 8Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 9Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 10Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 12Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 13Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 14Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 1Cliciwch yma i ddidoliMeithrin 2Cliciwch yma i ddidoliDerbynCliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 1Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 2Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 3Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 4Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 5Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 6Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 7Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 8Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 9Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 10Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 11Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 12Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 13Cliciwch yma i ddidoliGrwp blwyddyn 14
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch..25403045353040.........15...............
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris..10510***5.........*...............
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern..10101010101510.........5...............
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd..1015101010510.........5...............
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran..510*51010*.........5...............
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn..*10551055.........*...............
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes..10101015101010.........*...............
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog..20202525151520.........10...............
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn...*5****.........................
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd..10151510151510.........10...............
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.*515105101010.........*...............
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch..*****55.........*...............
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll..45404550404550.........15...............
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell..101551010105.........*...............
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig..40553555554550.........25...............
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED..1051010101510.........*...............
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas..15101010201510.........*...............
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd..10202015153010.........10...............
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog..1010151010510.........*...............
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth..15151515151015.........5...............
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn..10101015151010.........*...............
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen..10101015151515.........*...............
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr..101020*51010.........5...............
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol..105151010*10.........5...............
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn..5*551055.........................
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali..1015155151015.........*...............
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr..40354045354045.........20...............
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen..20152020151515.........10...............
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn..10101510152010.........10...............
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan..15202530252030.........................
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth..30303535304530.........10...............
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland..25252025301520.........10...............
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn..30152015252020.........15...............
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir..35353535353025.........................
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan..15152020252020.........10...............
Cynradd - 6602228: Ysgol Parc y Bont..15151515201515.........10...............
Cynradd - 6603036: Cybi..50506065605560.........25...............
Cynradd - 6603037: Ysgol Santes Dwynwen..15201515202520.........10...............
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair..15102520202025.........15...............
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones.........1101007595702035..................
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi.........1551351601201357540..................
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni.........1301001051001354540..................
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes.........15017018020017010590..................
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern.........1401351251251203030..................
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog..40556055506555.........20...............
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont..510*510551010510555..*...............
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni..15252020152515.........10...............
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN..10152025251520.........10...............
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug..35301535453540.........20...............
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch..*15*10101020.........5...............
Cynradd - 6612009: YSGOL ABERSOCH..****............*...............
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT..*******.........*...............
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel..25102015202020.........5...............
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig..1010*1010510.........5...............
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST..55*55105.........*...............
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau..105510555.........*...............
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli..30303030303030.........15...............
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn.....30403030.........................
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr..10151515151515.........10...............
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog..105*1055*.........*...............
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN..5105101055.........5...............
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn..15202020253030.........15...............
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern..*10*5102020.........*...............
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda..*****5*.........*...............
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd..1010101010105.........*...............
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen..5*510555.........*...............
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda.....5**15.........................
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn...*.*.*..........................
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog..1015151010205.........5...............
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi..****105*.........*...............
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid..30404025304035.........15...............
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni..101551051015.........5...............
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN..15555............*...............
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn..*5*5***.........*...............
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo...******.........................
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun..1051055105.........*...............
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu..20253525303020.........10...............
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF..5101015151515.........5...............
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas..5*5105**.........*...............
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan..555555*.........*...............
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan..10101510101510.........5...............
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH..**5*101010.........*...............
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn..25202525203530.........10...............
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn..15151515102010.........5...............
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN..15201020151510.........10...............
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl..5510105*5.........*...............
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG..105510105*.........*...............
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr..10102530101515.........10...............
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin..30352540303020.........20...............
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr..***.............*...............
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre..45504555456050.........25...............
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd..25252030201525.........15...............
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd..30354550405040.........20...............
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau..35455040354055.........15...............
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)..303035.............15...............
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli..25252530202020.........10...............
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth..30251530352525.........15...............
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas..*55105515.........*...............
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy..10151010151510.........*...............
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal..10*51051010.........*...............
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys..*5*5105*.........*...............
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr..555105510.........*...............
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG..*5**.5*.........*...............
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards..15101510151510.........5...............
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod..15101020151010.........5...............
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal..*******.........*...............
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch..15252025153020.........10...............
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau..*10**10*10.........*...............
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau..**101010520.........*...............
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn..35252535304035.........10...............
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn..5105551010.........*...............
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn..5555**5.........*...............
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell..5101010101010.........*...............
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn..15*515*510.........................
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen..25303030303025.........10...............
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael..25202515202520.........10...............
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn..10151515152015.........5...............
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon..20202525152020.........10...............
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF..10101010201015.........*...............
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla..30303530354535.........20...............
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol..30152530253030.........10...............
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON..**10*10**.........*...............
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai..10102015152015.........10...............
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog..*10**5510.........*...............
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy..*******.........*...............
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth..15102015151010.........5...............
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top..30253030303030.........15...............
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen..*5101010510.........*...............
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.*10152010201510.........5...............
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda.........80909075702530..................
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog.........105808010085....................
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail.........1351251401151106550..................
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle.........80708570503025..................
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD.........7080807580....................
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn.........7075556055....................
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN.........6065606570....................
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy.........7075755045....................
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars.........22024522521520011085..................
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan.........75607070655025..................
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen.........1551751651301157045..................
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor.........9010011010580....................
Canol - 6615500: Bro Idris..554045455030454540405045....20...............
Canol - 6615501: YSGOL Godre'r Berwyn.*2020252030202570704565503015..10...............
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar..5*105*510*551010101010.*...............
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon..5*1010105515105105*5*.*...............
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed..***10***.........*...............
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo..20152020202520.........10...............
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy..45304545454040.........20...............
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan..**10**5..........*...............
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn..20202525202525.........10...............
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden..40354040404040.........20...............
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno..20302520253030.........15...............
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd..25202520201520.........10...............
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno..1055*5510.........*...............
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos..60606060556560.........25...............
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn..151055*5*.........*...............
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre..101520.............5...............
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones..506060.............25...............
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen.....60556055.........................
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele..907070.............45...............
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa..35304035252530.........15...............
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw.*35403535353540.........20...............
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn.....40304035.........................
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd..555065.............15...............
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don..50354560554045.........15...............
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion..1510*10151010.........*...............
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd..****5**.........*...............
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan..1510510515*.........5...............
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw..10101510101015.........10...............
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod.....75658075.........................
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon..******..........*...............
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy..10201520152020.........10...............
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran..25252025302530.........15...............
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.....55556050.........................
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin.....20252020.........................
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas..55**10**.........*...............
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir..40454545405040.........20...............
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes..30403050505030.........15...............
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don..10152020201515.........5...............
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd..45556060757055.........30...............
Cynradd - 6622275: Ysgol Dyffryn Yr Enfys..15151510201515.........10...............
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan..302535.............15...............
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin..1010101515105.........5...............
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae..15102015202515.........10...............
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan..*.***.5.........*...............
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George..51051015510.........*...............
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged..510*55**.........*...............
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach..101551010155.........*...............
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth Y Felin..35454545405045.........25...............
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas..15251525202525.........10...............
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos..101051010*10.........*...............
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon..10151510151010.........*...............
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies..1515