Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y lleoedd ar gyrff llywodraethu (yn cynnwys lleoedd gwag) ar ddiwrnod y cyfrifiad yn ôl ysgol a Ffederasiwn, 2018
None
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1[Hidlo]
-
Awdurdod lleol 2[Hidlo]
[Lleihau]Math o gyfrwng Cymraeg[Hidlwyd]
-
Math o gyfrwng Cymraeg 1[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Ffederasiwn[Hidlo]
-
Ffederasiwn 1
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliHeb ffedereiddio (neu heb ddweud)Cliciwch yma i ddidoliF0001Cliciwch yma i ddidoliF0002Cliciwch yma i ddidoliF0003Cliciwch yma i ddidoliF0004Cliciwch yma i ddidoliF0005 - Dyddiad terfynu 31/12/2014Cliciwch yma i ddidoliF0006 - Dyddiad terfynu 01/09/2015Cliciwch yma i ddidoliF0007Cliciwch yma i ddidoliF0008Cliciwch yma i ddidoliF0009Cliciwch yma i ddidoliF0010Cliciwch yma i ddidoliF0011Cliciwch yma i ddidoliF0012Cliciwch yma i ddidoliF0013Cliciwch yma i ddidoliF0014Cliciwch yma i ddidoliF0015Cliciwch yma i ddidoliF0016Cliciwch yma i ddidoliF0017Cliciwch yma i ddidoliF0018Cliciwch yma i ddidoliF0019 - Dyddiad terfynu Ion 2017Cliciwch yma i ddidoliF0020Cliciwch yma i ddidoliF0021Cliciwch yma i ddidoliF0022Cliciwch yma i ddidoliF0023Cliciwch yma i ddidoliF0024Cliciwch yma i ddidoliF0025Cliciwch yma i ddidoliF0026Cliciwch yma i ddidoliF0027Cliciwch yma i ddidoliF0028
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch..............................
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris..............................
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern..............................
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd..............................
6602134: Ysgol Gymuned Bodorgan..............................
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran..............................
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn..............................
6602138: Ysgol Cemaes..............................
6602139: Ysgol Gymuned Dwyran..............................
6602140: Ysgol Esceifiog..............................
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn..............................
6602142: Ysgol Gymuned Y Ffridd..............................
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre..............................
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch..............................
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll..............................
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell..............................
6602154: Ysgol Y Graig..............................
6602155: Ysgol Gynradd Llangoed..............................
6602156: Ysgol Henblas..............................
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-Y-Medd..............................
6602160: Ysgol Pencarnisiog..............................
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth..............................
6602162: Ysgol Penysarn..............................
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen..............................
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr..............................
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol..............................
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn..............................
6602168: Ysgol Gymuned y Fali..............................
6602169: Ysgol Llanfawr..............................
6602170: Ysgol Goronwy Owen..............................
6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch..............................
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn..............................
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan..............................
6602175: Ysgol Gynradd Y Borth..............................
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland..............................
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn..............................
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir..............................
6602227: Ysgol Rhyd y Llan..............................
6603034: Ysgol Gynradd Parc Y Bont..............................
6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo..............................
6603036: Ysgol Cybi..............................
6603304: Ysgol Santes Fair..............................
6604025: Ysgol Syr Thomas Jones..............................
6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi..............................
6604027: Ysgol Gyfun Llangefni..............................
6604028: Ysgol David Hughes..............................
6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern..............................
6605200: Ysgol Caergeiliog..............................
6607011: Canolfan Addysg Y Bont..............................
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni..............................
6612004: Ysgol Gynradd Nefyn..............................
6612006: Ysgol Llanrug..............................
6612008: Ysgol Gynradd Abererch..............................
6612009: Ysgol Abersoch..............................
6612010: Ysgol Beddgelert..............................
6612011: Ysgol Bethel..............................
6612013: Ysgol Bodfeurig..............................
6612015: Ysgol Gynradd Borth-Y-Gest..............................
6612017: Ysgol Brynaerau..............................
6612026: Ysgol Y Gelli..............................
6612028: Ysgol Penybryn..............................
6612033: Ysgol Treferthyr..............................
6612035: Ysgol Cwm Y Glo..............................
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog..............................
6612039: Ysgol Crud-Y-Werin..............................
6612042: Ysgol Dolbadarn..............................
6612046: Ysgol Gynradd Edern..............................
6612047: Ysgol Felinwnda..............................
6612048: Ysgol Bro Plenydd..............................
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen..............................
6612051: Ysgol Glanadda..............................
6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn..............................
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog..............................
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi..............................
6612069: Ysgol Llanllechid..............................
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni..............................
6612075: Ysgol Babanod Morfa Nefyn..............................
6612078: Ysgol Baladeulyn..............................
6612081: Ysgol Gynradd Nebo..............................
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun..............................
6612089: Ysgol Bro Lleu..............................
6612093: Ysgol Gynradd Pentreuchaf..............................
6612097: Ysgol Rhiwlas..............................
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan..............................
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan..............................
6612103: Ysgol Sarn Bach..............................
6612104: Ysgol Eifion Wyn..............................
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn..............................
6612110: Ysgol Y Gorlan..............................
6612111: Ysgol Yr Eifl..............................
6612112: Ysgol Gynradd Tudweiliog..............................
6612113: Ysgol Waunfawr..............................
6612116: Ysgol Glancegin..............................
6612118: Ysgol Babanod Coedmawr..............................
6612119: Ysgol Yr Hendre..............................
6612122: Ysgol Bontnewydd..............................
6612123: Ysgol Gymraeg Y Garnedd..............................
6612125: Ysgol Cymerau..............................
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)..............................
6612127: Ysgol Y Felinheli..............................
6612180: Ysgol Bro Tegid..............................
6612181: Ysgol y Traeth..............................
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas..............................
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy..............................
6612190: Ysgol Bro Cynfal..............................
6612192: Ysgol Edmwnd Prys..............................
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr..............................
6612198: Ysgol Y Garreg..............................
6612199: Ysgol O M Edwards..............................
6612205: Ysgol Manod..............................
6612207: Ysgol Gynradd Pennal..............................
6612208: Ysgol Cefn Coch..............................
6612210: Ysgol Talsarnau..............................
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau..............................
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn..............................
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn..............................
6612214: Ysgol Bro Tryweryn..............................
6612219: Ysgol Tanycastell..............................
6612220: Ysgol Ffridd Y Llyn..............................
6612221: Ysgol Maenofferen..............................
6612227: Ysgol Hirael..............................
6612228: Ysgol Craig y Deryn..............................
6612229: Ysgol Bro Llifon..............................
6613004: Ysgol Pont Y Gof..............................
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla..............................
6613009: Ysgol Y Faenol..............................
6613010: Ysgol Foel Gron..............................
6613013: Ysgol Llandygai..............................
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog..............................
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy..............................
6613029: Ysgol Tregarth..............................
6613030: Ysgol Cae Top..............................
6613300: Ysgol Santes Helen..............................
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes..............................
6613305: Ysgol Beuno Sant..............................
6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda..............................
6614003: Ysgol Botwnnog..............................
6614004: Ysgol Brynrefail..............................
6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle..............................
6614009: Ysgol Eifionydd..............................
6614031: Ysgol Y Moelwyn..............................
6614032: Ysgol Uwchradd Tywyn..............................
6614033: Ysgol Y Berwyn..............................
6614034: Ysgol Ardudwy..............................
6614036: Ysgol Friars..............................
6614037: Ysgol Tryfan..............................
6614039: Ysgol Syr Hugh Owen..............................
6614040: Ysgol Glan Y Mor..............................
6615500: Ysgol Bro Idris..............................
6617002: Ysgol Pendalar..............................
6617010: Ysgol Hafod Lon..............................
6622002: Ysgol Dolgarrog..............................
6622012: Ysgol Betws Y Coed..............................
6622023: Ysgol Capelulo..............................
6622038: Ysgol Deganwy..............................
6622043: Ysgol Dolwyddelan..............................
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn..............................
6622053: Ysgol Glanwydden..............................
6622061: Ysgol Tudno..............................
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd..............................
6622086: Ysgol Penmachno..............................
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos..............................
6622104: Ysgol Talhaiarn..............................
6622106: Ysgol Babanod Mochdre..............................
6622107: Ysgol Tal-y-Bont..............................
6622108: Ysgol T. Gwynn Jones..............................
6622110: Ysgol Maes Owen..............................
6622111: Ysgol Glan Gele..............................
6622112: Ysgol Glan Morfa..............................
6622114: Ysgol Bod Alaw..............................
6622115: Ysgol Pant Y Rhedyn..............................
6622118: Ysgol Y Foryd..............................
6622121: Ysgol Craig Y Don..............................
6622123: Ysgol Cerrigydrudion..............................
6622131: Ysgol Llannefydd..............................
6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan..............................
6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw..............................
6622221: Ysgol Sant Elfod............