Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y llywodraethwyr yn gwasanaethu ar ddiwrnod y cyfrifiad yn ôl ysgol a Ffederasiwn, 2018
None
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1[Hidlo]
-
Awdurdod lleol 2[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o gyfrwng Cymraeg[Hidlwyd]
-
Math o gyfrwng Cymraeg 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Ffederasiwn[Hidlo]
-
Ffederasiwn 1
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliHeb ffedereiddio (neu heb ddweud)Cliciwch yma i ddidoliF0001Cliciwch yma i ddidoliF0002Cliciwch yma i ddidoliF0003Cliciwch yma i ddidoliF0004Cliciwch yma i ddidoliF0005 - Dyddiad terfynu 31/12/2014Cliciwch yma i ddidoliF0006 - Dyddiad terfynu 01/09/2015Cliciwch yma i ddidoliF0007Cliciwch yma i ddidoliF0008Cliciwch yma i ddidoliF0009Cliciwch yma i ddidoliF0010Cliciwch yma i ddidoliF0011Cliciwch yma i ddidoliF0012Cliciwch yma i ddidoliF0013Cliciwch yma i ddidoliF0014Cliciwch yma i ddidoliF0015Cliciwch yma i ddidoliF0016Cliciwch yma i ddidoliF0017Cliciwch yma i ddidoliF0018Cliciwch yma i ddidoliF0019 - Dyddiad terfynu Ion 2017Cliciwch yma i ddidoliF0020Cliciwch yma i ddidoliF0021Cliciwch yma i ddidoliF0022Cliciwch yma i ddidoliF0023Cliciwch yma i ddidoliF0024Cliciwch yma i ddidoliF0025Cliciwch yma i ddidoliF0026Cliciwch yma i ddidoliF0027Cliciwch yma i ddidoliF0028
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch16............................16
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris9............................9
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern12............................12
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd11............................11
6602134: Ysgol Gymuned Bodorgan7............................7
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran10............................10
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn9............................9
6602138: Ysgol Cemaes11............................11
6602139: Ysgol Gymuned Dwyran10............................10
6602140: Ysgol Esceifiog12............................12
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn11............................11
6602142: Ysgol Gymuned Y Ffridd12............................12
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre10............................10
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch11............................11
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll17............................17
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell12............................12
6602154: Ysgol Y Graig13............................13
6602155: Ysgol Gynradd Llangoed8............................8
6602156: Ysgol Henblas9............................9
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-Y-Medd12............................12
6602160: Ysgol Pencarnisiog10............................10
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth10............................10
6602162: Ysgol Penysarn11............................11
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen11............................11
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr8............................8
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol11............................11
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn10............................10
6602168: Ysgol Gymuned y Fali14............................14
6602169: Ysgol Llanfawr14............................14
6602170: Ysgol Goronwy Owen13............................13
6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch10............................10
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn10............................10
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan12............................12
6602175: Ysgol Gynradd Y Borth10............................10
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland14............................14
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn12............................12
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir12............................12
6602227: Ysgol Rhyd y Llan13............................13
6603034: Ysgol Gynradd Parc Y Bont11............................11
6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo10............................10
6603036: Ysgol Cybi10............................10
6603304: Ysgol Santes Fair11............................11
6604025: Ysgol Syr Thomas Jones18............................18
6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi14............................14
6604027: Ysgol Gyfun Llangefni15............................15
6604028: Ysgol David Hughes19............................19
6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern20............................20
6605200: Ysgol Caergeiliog13............................13
6607011: Canolfan Addysg Y Bont12............................12
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni13............................13
6612004: Ysgol Gynradd Nefyn14............................14
6612006: Ysgol Llanrug14............................14
6612008: Ysgol Gynradd Abererch12............................12
6612009: Ysgol Abersoch8............................8
6612010: Ysgol Beddgelert11............................11
6612011: Ysgol Bethel14............................14
6612013: Ysgol Bodfeurig9............................9
6612015: Ysgol Gynradd Borth-Y-Gest8............................8
6612017: Ysgol Brynaerau11............................11
6612026: Ysgol Y Gelli12............................12
6612028: Ysgol Penybryn...........................18.18
6612033: Ysgol Treferthyr14............................14
6612035: Ysgol Cwm Y Glo10............................10
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog10............................10
6612039: Ysgol Crud-Y-Werin10............................10
6612042: Ysgol Dolbadarn13............................13
6612046: Ysgol Gynradd Edern10............................10
6612047: Ysgol Felinwnda11............................11
6612048: Ysgol Bro Plenydd10............................10
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen12............................12
6612051: Ysgol Glanadda.13...........................13
6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn9............................9
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog10............................10
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi10............................10
6612069: Ysgol Llanllechid14............................14
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni10............................10
6612075: Ysgol Babanod Morfa Nefyn10............................10
6612078: Ysgol Baladeulyn12............................12
6612081: Ysgol Gynradd Nebo9............................9
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun9............................9
6612089: Ysgol Bro Lleu12............................12
6612093: Ysgol Gynradd Pentreuchaf11............................11
6612097: Ysgol Rhiwlas10............................10
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan7............................7
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan10............................10
6612103: Ysgol Sarn Bach11............................11
6612104: Ysgol Eifion Wyn12............................12
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn10............................10
6612110: Ysgol Y Gorlan14............................14
6612111: Ysgol Yr Eifl11............................11
6612112: Ysgol Gynradd Tudweiliog11............................11
6612113: Ysgol Waunfawr13............................13
6612116: Ysgol Glancegin13............................13
6612118: Ysgol Babanod Coedmawr.13...........................13
6612119: Ysgol Yr Hendre17............................17
6612122: Ysgol Bontnewydd14............................14
6612123: Ysgol Gymraeg Y Garnedd14............................14
6612125: Ysgol Cymerau14............................14
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)...........................18.18
6612127: Ysgol Y Felinheli13............................13
6612180: Ysgol Bro Tegid10............................10
6612181: Ysgol y Traeth14............................14
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas..13..........................13
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy10............................10
6612190: Ysgol Bro Cynfal11............................11
6612192: Ysgol Edmwnd Prys11............................11
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr10............................10
6612198: Ysgol Y Garreg10............................10
6612199: Ysgol O M Edwards10............................10
6612205: Ysgol Manod12............................12
6612207: Ysgol Gynradd Pennal..13..........................13
6612208: Ysgol Cefn Coch13............................13
6612210: Ysgol Talsarnau10............................10
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau14............................14
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn14............................14
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn11............................11
6612214: Ysgol Bro Tryweryn16............................16
6612219: Ysgol Tanycastell14............................14
6612220: Ysgol Ffridd Y Llyn16............................16
6612221: Ysgol Maenofferen14............................14
6612227: Ysgol Hirael12............................12
6612228: Ysgol Craig y Deryn12............................12
6612229: Ysgol Bro Llifon14............................14
6613004: Ysgol Pont Y Gof11............................11
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla12............................12
6613009: Ysgol Y Faenol14............................14
6613010: Ysgol Foel Gron12............................12
6613013: Ysgol Llandygai13............................13
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog11............................11
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy12............................12
6613029: Ysgol Tregarth14............................14
6613030: Ysgol Cae Top9............................9
6613300: Ysgol Santes Helen10............................10
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes11............................11
6613305: Ysgol Beuno Sant10............................10
6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda17............................17
6614003: Ysgol Botwnnog17............................17
6614004: Ysgol Brynrefail20............................20
6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle15............................15
6614009: Ysgol Eifionydd17............................17
6614031: Ysgol Y Moelwyn16............................16
6614032: Ysgol Uwchradd Tywyn15............................15
6614033: Ysgol Y Berwyn19............................19
6614034: Ysgol Ardudwy19............................19
6614036: Ysgol Friars17............................17
6614037: Ysgol Tryfan17............................17
6614039: Ysgol Syr Hugh Owen22............................22
6614040: Ysgol Glan Y Mor16............................16
6615500: Ysgol Bro Idris17............................17
6617002: Ysgol Pendalar9............................9
6617010: Ysgol Hafod Lon8............................8
6622002: Ysgol Dolgarrog10............................10
6622012: Ysgol Betws Y Coed............................2020
6622023: Ysgol Capelulo13............................13
6622038: Ysgol Deganwy14............................14
6622043: Ysgol Dolwyddelan............................2020
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn11............................11
6622053: Ysgol Glanwydden15............................15
6622061: Ysgol Tudno15............................15
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd13............................13
6622086: Ysgol Penmachno10............................10
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos15............................15
6622104: Ysgol Talhaiarn10............................10
6622106: Ysgol Babanod Mochdre13............................13
6622107: Ysgol Tal-y-Bont10............................10
6622108: Ysgol T. Gwynn Jones13............................13
6622110: Ysgol Maes Owen14............................14
6622111: Ysgol Glan Gele14............................14
6622112: Ysgol Glan Morfa12............................12
6622114: Ysgol Bod Alaw11............................11
6622115: Ysgol Pant Y Rhedyn14............................14
6622118: Ysgol Y Foryd14............................14
6622121: Ysgol Craig Y Don14............................14
6622123: Ysgol Cerrigydrudion10............................10
6622131: Ysgol Llannefydd9............................9
6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan9............................9
6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw10............................10
6622221: Ysgol Sant Elfod10............................10
6622222: Ysgol Capel Garmon............................2020
6622225: Ysgol Glan Conwy12............................12
6622264: Ysgol Cynfran13............................13
6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn12............................12
6622269: Ysgol Cystennin13............................13
6622270: Ysgol Pentrefoelas10............................10
6622271: Ysgol Bro Gwydir16............................16
6622272: Ysgol Nant Y Groes14..............