Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y lleoedd gwag ar gorff llywodreathu'r ysgol ar ddiwrnod y cyfrifiad yn ôl ysgol a Ffederasiwn, 2018
None
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1[Hidlo]
-
Awdurdod lleol 2[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o gyfrwng Cymraeg[Hidlwyd]
-
Math o gyfrwng Cymraeg 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Ffederasiwn[Hidlo]
-
Ffederasiwn 1
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliHeb ffedereiddio (neu heb ddweud)Cliciwch yma i ddidoliF0001Cliciwch yma i ddidoliF0002Cliciwch yma i ddidoliF0003Cliciwch yma i ddidoliF0004Cliciwch yma i ddidoliF0005 - Dyddiad terfynu 31/12/2014Cliciwch yma i ddidoliF0006 - Dyddiad terfynu 01/09/2015Cliciwch yma i ddidoliF0007Cliciwch yma i ddidoliF0008Cliciwch yma i ddidoliF0009Cliciwch yma i ddidoliF0010Cliciwch yma i ddidoliF0011Cliciwch yma i ddidoliF0012Cliciwch yma i ddidoliF0013Cliciwch yma i ddidoliF0014Cliciwch yma i ddidoliF0015Cliciwch yma i ddidoliF0016Cliciwch yma i ddidoliF0017Cliciwch yma i ddidoliF0018Cliciwch yma i ddidoliF0019 - Dyddiad terfynu Ion 2017Cliciwch yma i ddidoliF0020Cliciwch yma i ddidoliF0021Cliciwch yma i ddidoliF0022Cliciwch yma i ddidoliF0023Cliciwch yma i ddidoliF0024Cliciwch yma i ddidoliF0025Cliciwch yma i ddidoliF0026Cliciwch yma i ddidoliF0027Cliciwch yma i ddidoliF0028
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch0............................0
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris0............................0
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern1............................1
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd0............................0
6602134: Ysgol Gymuned Bodorgan1............................1
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran0............................0
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn3............................3
6602138: Ysgol Cemaes2............................2
6602139: Ysgol Gymuned Dwyran1............................1
6602140: Ysgol Esceifiog1............................1
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn0............................0
6602142: Ysgol Gymuned Y Ffridd0............................0
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre0............................0
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch0............................0
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll1............................1
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell1............................1
6602154: Ysgol Y Graig1............................1
6602155: Ysgol Gynradd Llangoed2............................2
6602156: Ysgol Henblas0............................0
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-Y-Medd0............................0
6602160: Ysgol Pencarnisiog1............................1
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth0............................0
6602162: Ysgol Penysarn0............................0
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen0............................0
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr0............................0
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol0............................0
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn0............................0
6602168: Ysgol Gymuned y Fali0............................0
6602169: Ysgol Llanfawr0............................0
6602170: Ysgol Goronwy Owen0............................0
6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch1............................1
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn0............................0
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan0............................0
6602175: Ysgol Gynradd Y Borth0............................0
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland0............................0
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn0............................0
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir1............................1
6602227: Ysgol Rhyd y Llan0............................0
6603034: Ysgol Gynradd Parc Y Bont1............................1
6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo1............................1
6603036: Ysgol Cybi4............................4
6603304: Ysgol Santes Fair0............................0
6604025: Ysgol Syr Thomas Jones0............................0
6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi4............................4
6604027: Ysgol Gyfun Llangefni0............................0
6604028: Ysgol David Hughes0............................0
6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern0............................0
6605200: Ysgol Caergeiliog2............................2
6607011: Canolfan Addysg Y Bont1............................1
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni0............................0
6612004: Ysgol Gynradd Nefyn1............................1
6612006: Ysgol Llanrug0............................0
6612008: Ysgol Gynradd Abererch0............................0
6612009: Ysgol Abersoch0............................0
6612010: Ysgol Beddgelert0............................0
6612011: Ysgol Bethel0............................0
6612013: Ysgol Bodfeurig1............................1
6612015: Ysgol Gynradd Borth-Y-Gest0............................0
6612017: Ysgol Brynaerau0............................0
6612026: Ysgol Y Gelli1............................1
6612028: Ysgol Penybryn...........................0.0
6612033: Ysgol Treferthyr0............................0
6612035: Ysgol Cwm Y Glo0............................0
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog0............................0
6612039: Ysgol Crud-Y-Werin0............................0
6612042: Ysgol Dolbadarn1............................1
6612046: Ysgol Gynradd Edern0............................0
6612047: Ysgol Felinwnda0............................0
6612048: Ysgol Bro Plenydd1............................1
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen0............................0
6612051: Ysgol Glanadda.1...........................1
6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn0............................0
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog0............................0
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi0............................0
6612069: Ysgol Llanllechid0............................0
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni0............................0
6612075: Ysgol Babanod Morfa Nefyn0............................0
6612078: Ysgol Baladeulyn0............................0
6612081: Ysgol Gynradd Nebo0............................0
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun0............................0
6612089: Ysgol Bro Lleu0............................0
6612093: Ysgol Gynradd Pentreuchaf0............................0
6612097: Ysgol Rhiwlas1............................1
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan4............................4
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan1............................1
6612103: Ysgol Sarn Bach0............................0
6612104: Ysgol Eifion Wyn0............................0
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn0............................0
6612110: Ysgol Y Gorlan0............................0
6612111: Ysgol Yr Eifl0............................0
6612112: Ysgol Gynradd Tudweiliog0............................0
6612113: Ysgol Waunfawr1............................1
6612116: Ysgol Glancegin1............................1
6612118: Ysgol Babanod Coedmawr.1...........................1
6612119: Ysgol Yr Hendre1............................1
6612122: Ysgol Bontnewydd0............................0
6612123: Ysgol Gymraeg Y Garnedd0............................0
6612125: Ysgol Cymerau0............................0
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)...........................0.0
6612127: Ysgol Y Felinheli1............................1
6612180: Ysgol Bro Tegid0............................0
6612181: Ysgol y Traeth0............................0
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas..1..........................1
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy0............................0
6612190: Ysgol Bro Cynfal0............................0
6612192: Ysgol Edmwnd Prys0............................0
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr0............................0
6612198: Ysgol Y Garreg0............................0
6612199: Ysgol O M Edwards1............................1
6612205: Ysgol Manod0............................0
6612207: Ysgol Gynradd Pennal..1..........................1
6612208: Ysgol Cefn Coch0............................0
6612210: Ysgol Talsarnau1............................1
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau0............................0
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn0............................0
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn0............................0
6612214: Ysgol Bro Tryweryn2............................2
6612219: Ysgol Tanycastell0............................0
6612220: Ysgol Ffridd Y Llyn2............................2
6612221: Ysgol Maenofferen0............................0
6612227: Ysgol Hirael2............................2
6612228: Ysgol Craig y Deryn2............................2
6612229: Ysgol Bro Llifon0............................0
6613004: Ysgol Pont Y Gof0............................0
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla3............................3
6613009: Ysgol Y Faenol1............................1
6613010: Ysgol Foel Gron0............................0
6613013: Ysgol Llandygai0............................0
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog1............................1
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy0............................0
6613029: Ysgol Tregarth0............................0
6613030: Ysgol Cae Top1............................1
6613300: Ysgol Santes Helen0............................0
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes0............................0
6613305: Ysgol Beuno Sant2............................2
6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda0............................0
6614003: Ysgol Botwnnog0............................0
6614004: Ysgol Brynrefail0............................0
6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle2............................2
6614009: Ysgol Eifionydd0............................0
6614031: Ysgol Y Moelwyn0............................0
6614032: Ysgol Uwchradd Tywyn0............................0
6614033: Ysgol Y Berwyn1............................1
6614034: Ysgol Ardudwy1............................1
6614036: Ysgol Friars2............................2
6614037: Ysgol Tryfan0............................0
6614039: Ysgol Syr Hugh Owen1............................1
6614040: Ysgol Glan Y Mor1............................1
6615500: Ysgol Bro Idris3............................3
6617002: Ysgol Pendalar0............................0
6617010: Ysgol Hafod Lon1............................1
6622002: Ysgol Dolgarrog0............................0
6622012: Ysgol Betws Y Coed............................22
6622023: Ysgol Capelulo0............................0
6622038: Ysgol Deganwy0............................0
6622043: Ysgol Dolwyddelan............................22
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn2............................2
6622053: Ysgol Glanwydden1............................1
6622061: Ysgol Tudno2............................2
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd0............................0
6622086: Ysgol Penmachno0............................0
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos0............................0
6622104: Ysgol Talhaiarn1............................1
6622106: Ysgol Babanod Mochdre2............................2
6622107: Ysgol Tal-y-Bont0............................0
6622108: Ysgol T. Gwynn Jones0............................0
6622110: Ysgol Maes Owen0............................0
6622111: Ysgol Glan Gele0............................0
6622112: Ysgol Glan Morfa1............................1
6622114: Ysgol Bod Alaw2............................2
6622115: Ysgol Pant Y Rhedyn1............................1
6622118: Ysgol Y Foryd3............................3
6622121: Ysgol Craig Y Don0............................0
6622123: Ysgol Cerrigydrudion0............................0
6622131: Ysgol Llannefydd1............................1
6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan1............................1
6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw0............................0
6622221: Ysgol Sant Elfod0............................0
6622222: Ysgol Capel Garmon............................22
6622225: Ysgol Glan Conwy2............................2
6622264: Ysgol Cynfran0............................0
6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn2............................2
6622269: Ysgol Cystennin2............................2
6622270: Ysgol Pentrefoelas1............................1
6622271: Ysgol Bro Gwydir0............................0
6622272: Ysgol Nant Y Groes1................