Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Llywodraethwyr sy'n gwasanaethu mewn ysgolion cynradd, canol, uwchradd ac arbennig yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a blwyddyn
None
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
[Lleihau]ALlRhanbarth 1
-
-
ALlRhanbarth 2
Cliciwch yma i ddidoli2003/04Cliciwch yma i ddidoli2004/05Cliciwch yma i ddidoli2005/06Cliciwch yma i ddidoli2006/07Cliciwch yma i ddidoli2007/08Cliciwch yma i ddidoli2008/09Cliciwch yma i ddidoli2009/10Cliciwch yma i ddidoli2010/11Cliciwch yma i ddidoli2011/12Cliciwch yma i ddidoli2012/13Cliciwch yma i ddidoli2013/14Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2016/17Cliciwch yma i ddidoli2017/18Cliciwch yma i ddidoli2018/19Cliciwch yma i ddidoli2019/20
[Lleihau]Cymru23,96323,91023,83023,31323,01922,77122,94122,65922,25321,93521,78820,90020,45120,04119,71219,29319,095
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru6,1216,1836,2256,1576,0325,9525,9755,9725,8505,8175,7615,5275,4635,3335,1205,0145,012
Gogledd CymruSir Ynys Môn702724747718718718722701691672671656663645580566570
Gwynedd1,4771,5041,4801,4821,4721,4591,4621,4611,4391,4551,3981,3591,3061,3161,2381,2141,190
Conwy908911902878893891884883864856848817800782773744758
Sir Ddinbych749770776785756744778772762750736706704693666669670
Sir y Fflint1,2081,2001,2391,2221,1891,1701,1611,1941,1601,1291,0961,0931,0911,0311,016978982
Wrecsam1,0771,0741,0811,0721,0049709689619349551,012896899866847843842
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru8,0047,9417,8757,7307,6067,5567,5447,4247,2557,0526,9656,6376,4466,2256,1345,9675,951
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys1,5181,4941,5031,4911,5021,4641,4341,4561,4261,3001,2831,2191,2191,1821,1741,1291,165
Sir Ceredigion926923946909873855823808771701707664653599557550521
Sir Benfro1,1481,0961,0691,042999996991954974950956922935897868847820
Sir Gaerfyrddin1,7651,7931,7561,7161,6911,6641,6661,6231,6001,6081,5681,4851,4051,3871,3921,3661,378
Abertawe1,4941,5001,4631,4411,4141,4401,4881,4491,4061,3641,3591,3661,3241,3251,3171,3011,259
Castell-nedd Port Talbot1,1531,1351,1381,1311,1271,1371,1421,1341,0781,1291,092981910835826774808
[Lleihau]Canol De Cymru5,9605,8875,8975,7595,7035,6815,7035,6785,5935,6025,5555,3915,2725,2715,2685,1625,075
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr988946942956940942910920873869864919822838831825806
Bro Morgannwg860864864863856853851861874905913824825807789801796
Rhondda Cynon Taf1,8561,8971,8521,7581,7291,7411,7661,7811,6671,7171,7341,6001,5841,5751,5491,4851,464
Merthyr Tudful426399450386386385369350342357350352347347360342344
Caerdydd1,8301,7811,7891,7961,7921,7601,8071,7661,8371,7541,6941,6961,6941,7041,7391,7091,665
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru3,8783,8993,8333,6673,6783,5823,7193,5853,5553,4643,5073,3453,2703,2123,1903,1503,057
De-ddwyrain CymruCaerffili1,2811,3001,2651,2191,2301,2361,3371,2691,2581,2201,2551,2251,2241,1761,1361,1561,092
Blaenau Gwent526501516499491481492465465413404386381325340327323
Torfaen643655650583566505524529518498559470452472459449411
Sir Fynwy595593558536534524531506489495492492462476478461470
Casnewydd833850844830857836835816825838797772751763777757761

Metadata

Teitl
Llywodraethwyr yn gwasanaethu mewn ysgolion cynradd, canol, uwchradd ac arbennig yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a blwyddyn

Diweddariad diwethaf
11/06/2020 11/06/2020

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.