Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data cryno Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion yn ôl awdurdod lleol (disgyblion rhwng 5 a 15 oed mewn ysgolion cynradd, canol neu uwchradd)
None
Cydran[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Sector[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Rhanbarth[Hidlo]
-
-
Rhanbarth 1
Cliciwch yma i ddidoliPob disgybl5 i 15 oed.Cliciwch yma i ddidoliGwrywCliciwch yma i ddidoliBenywCliciwch yma i ddidoliCymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd)Cliciwch yma i ddidoliAnghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr YsgolCliciwch yma i ddidoliAnghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a MwyCliciwch yma i ddidoliAnghenion addysgol arbennig - DatganiadCliciwch yma i ddidoliSaesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C)A = Saesneg yn iaith newydd iddynt, B = Caffael Cynnar, C = Datblygu Cymhwysedd.Cliciwch yma i ddidoliPobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnigDisgyblion â chefndir ethnig wedi\'i gofnodi fel unrhyw beth heblaw \'Gwyn-Prydeinig\'. Nid yw’n cynnwys disgyblion nad oes data ar gael ar eu cyfer na’r rhai a nododd yn benodol nad oeddent yn dymuno i’w hysgolion gofnodi categori ar eu cyfer.
[Lleihau]Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol102.197.940.623.415.34.012.125.7
CymruSir Ynys Môn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol101.198.933.126.715.64.31.38.6
Gwynedd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol102.197.927.019.021.33.04.311.8
Conwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol101.099.036.919.524.91.28.214.6
Sir Ddinbych.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol101.498.642.717.823.81.95.511.4
Sir y Fflint.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol102.797.338.925.211.94.612.020.2
Wrecsam.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.899.240.218.310.55.615.926.2
Powys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol102.897.226.328.714.41.85.412.3
Sir Ceredigion.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.399.726.840.918.70.64.617.3
Sir Benfro.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol101.099.033.730.318.83.04.012.2
Sir Gaerfyrddin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol102.297.837.234.819.83.45.816.6
Abertawe.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol104.495.645.129.616.48.117.432.9
Castell-nedd Port Talbot.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol103.196.951.726.116.28.44.013.2
Pen-y-bont ar Ogwr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol103.097.042.415.912.31.46.013.7
Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol101.498.628.815.211.41.26.122.1
Rhondda Cynon Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.299.847.426.012.64.23.110.7
Merthyr Tudful.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100.899.242.723.514.42.410.819.3
Caerffili.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol101.598.543.422.014.73.82.79.6
Blaenau Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol102.897.250.718.814.91.03.911.1
Tor-faen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol101.998.150.024.415.21.82.511.8
Sir Fynwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol103.496.626.315.114.83.94.214.4
Casnewydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol102.597.541.023.115.65.135.456.4
Caerdydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol102.497.646.618.812.65.034.772.1

Metadata

Teitl

Pupil Level Annual School Census summary data by local authority (pupils aged 5 to 15 in primary, middle or secondary schools)

Diweddariad diwethaf

09/09/2021 09/09/2021

Diweddariad nesaf

Gorffenaf 2022 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Pupil characteristics data by local authority in Wales.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.