Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data cryno Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion yn ôl awdurdod lleol (disgyblion rhwng 5 a 15 oed mewn ysgolion cynradd, canol neu uwchradd)
None
Cydran[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Sector[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Rhanbarth[Hidlo]
-
-
Rhanbarth 1
Cliciwch yma i ddidoliPob disgybl5 i 15 oed.Cliciwch yma i ddidoliGwrywCliciwch yma i ddidoliBenywCliciwch yma i ddidoliCymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd)Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth, gweler Prydau ysgol am ddim. Mae\'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi\'r data hwn yn 2020 i 2022. Nid yw\'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.Cliciwch yma i ddidoliAnghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr YsgolCliciwch yma i ddidoliAnghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a MwyCliciwch yma i ddidoliAnghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - DatganiadCliciwch yma i ddidoliAnghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu UnigolMae\'r niferoedd wedi\'u talgrynnu i\'r 5 agosaf. Mae Cynlluniau Datblygu Unigol (CDU) yn gynlluniau statudol a grëwyd o dan Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, a ddaeth I rym ar 1 Medi 2021. Gall fod gan ddysgwr naill ai CDU a gynhelir gan ysgol neu CDU a gynhelir gan aCliciwch yma i ddidoliSaesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C)A = Saesneg yn iaith newydd iddynt, B = Caffael Cynnar, C = Datblygu Cymhwysedd.Cliciwch yma i ddidoliPobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnigDisgyblion â chefndir ethnig wedi\'i gofnodi fel unrhyw beth heblaw \'Gwyn-Prydeinig\'. Nid yw’n cynnwys disgyblion nad oes data ar gael ar eu cyfer na’r rhai a nododd yn benodol nad oeddent yn dymuno i’w hysgolion gofnodi categori ar eu cyfer.
[Lleihau]Cymru810,713413,761397,352178,20672,58751,87415,3506,36350,539107,633
CymruSir Ynys Môn17,8339,1509,0833,1171,9341,082301460102801
Gwynedd27,76414,38613,7784,0592,1672,4453525585731,828
Conwy27,37314,06113,7125,5111,9882,8741392941,1262,070
Sir Ddinbych25,02712,89312,5345,6061,8172,5302171027551,515
Sir y Fflint41,35221,40820,3448,7133,9662,1099072072,5554,315
Wrecsam37,85819,31118,9478,4772,6801,7469881823,1255,200
Powys29,18015,23914,3414,4204,1641,8112654418621,867
Sir Ceredigion13,6427,0766,9662,0592,3041,117531753371,175
Sir Benfro29,02014,89114,5295,1943,8412,650367*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.6041,888
Sir Gaerfyrddin48,14824,85323,6959,9247,3334,0558253731,4893,997
Abertawe63,41133,17230,63915,1827,5424,6672,5193075,84311,163
Castell-nedd Port Talbot34,77718,10617,0719,7283,6572,3961,5302787882,432
Pen-y-bont ar Ogwr39,63220,58919,4439,3531,9751,8762534291,2332,860
Bro Morgannwg38,52719,68919,2386,2212,2991,8632034501,2084,426
Rhondda Cynon Taf60,75730,78930,36815,3904,4762,5861,1733221,2033,724
Merthyr Tudful16,7778,6308,5473,9941,3041,1721921138841,532
Caerffili48,97625,00024,37711,8744,2553,3578521016782,459
Blaenau Gwent14,2077,4127,1954,1301,1761,0448157313882
Tor-faen26,12813,56912,9597,0712,5931,8362311323491,623
Sir Fynwy21,58511,47510,5103,2751,6511,561408924961,723
Casnewydd48,02524,84023,58510,4424,5483,2921,3591468,43714,046
Caerdydd100,71451,50549,60926,2295,7004,3772,2731,10917,96136,965

Metadata

Teitl

Data cryno Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion yn ôl awdurdod lleol (disgyblion rhwng 5 a 15 oed mewn ysgolion cynradd, canol neu uwchradd)

Diweddariad diwethaf

19 Medi 2023 19 Medi 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Data cryno Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion yn ôl awdurdod lleol (disgyblion rhwng 5 a 15 oed mewn ysgolion cynradd, canol neu uwchradd)

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.