Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Archif

Gwybodaeth am faint o wastraff trefol a gesglir o aelwydydd a safleoedd heblaw aelwydydd, a'i waredu gan awdurdodau lleol, a faint sy'n cael ei ailgylchu.