Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Cyn Hydref 2009

Gwybodaeth ar amserau aros, a adroddwyd gan y Byrddau Iechyd Lleol, ar gyfer y cleifion hynny sydd newydd wedi derbyn diagnosis canser a ddechreuodd triniaeth swyddogol yn ystod y chwarter.