Neidio i'r cynnwys

Medi 2011 i Rhagfyr 2017

Gwybodaeth ar amserau aros rhwng atgyfeiriad a thriniaeth (RTT), a roddwyd gan y Byrddau Iechyd Lleol. RTT yw’r cyfnod amser rhwng atgyfeiriad gan feddyg teulu neu ymarferydd meddygol arall a mynd i’r ysbyty i gael triniaeth yn y GIG yng Nghymru rhwng Medi 2011 a Rhagfyr 2017. Mae llwybr RTT yn ymdrin â’r amser a arhosir rhwng yr atgyfeiriad a mynd i’r ysbyty i gael triniaeth yn y GIG yng Nghymru ac mae’n cynnwys amser a dreulir yn aros am unrhyw apwyntiad, prawf, sgan neu weithdrefn arall yn yr ysbyty y gall fod eu hangen cyn cael y driniaeth.