Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Twristiaeth

Mae’r ystadegau yn ymdrin â phob agwedd ar dwristiaeth. Os oes gennych gwestiynau am y data neu os hoffech gael gweld ystadegau newydd wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi e-bostiwch ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru

Nid yw'r adroddiadau hyn yn cael eu diweddaru mwyach.