Neidio i'r cynnwys

Ymweliadau undydd

Nifer o ymweliadau twristiaeth undydd i Gymru, a'r gwariant ar yr ymweliadau.

O gyhoeddiad Hydref 2017 allan, yr ydym yn symud i fformat cyhoeddi chwarterol er cysondeb â llawer o ddatganiadau ystadegol eraill Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu ni fyddem yn diweddaru tablau data StatsWales ar sail fisol ond yn chwarterol, ochr yn ochr â’r prif adroddiad chwarterol. Fodd bynnag, ni fydd gostyngiad o ran y maint cyfan o ddata fydd ar gael ar dwristiaeth yng Nghymru.

Nid yw'r adroddiadau hyn yn cael eu diweddaru mwyach.