Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Mynegeion economaidd

Mae'r data ystadegol ar y Mynegeion economaidd yn cynnwys mynegeion am Gymru a'r Deyrnas Unedig, ond does dim data ar gael am ardaloedd yng Nghymru. Mae'r data wedi'i rannu'n dri maes - Mynegai o Wasanaethau'r Farchnad, Mynegeion o Gynhyrchu ac Adeiladu a'r Mynegai Prisiau Manwerthu.