Neidio i'r cynnwys

Cyflogaeth

Mae Cyflogaeth yn ymdrin ag amryw o ffynonellau data yn y ffolder yma: yr Arolwg o'r Llafurlu (LFS), yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth (APS), Arolwg y Gofrestr Busnesau a Chyflogaeth (BRES) a'i ragflaenydd yr Ymchwiliad Busnes Blynyddol (ABI), Anghydfodau Llafur a Chyflogaeth mewn Gweithleoedd. Mae'r holl ddata yn y ffolder ar gael ar gyfer Cymru a'r Deyrnas Unedig ac mae'r rhan fwyaf o'r data ar gael ar gyfer ardaloedd yng Nghymru.