Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o ddarpariaeth
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Darpariaeth AAA[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Darpariaeth AAA 1
-
Darpariaeth AAA 2
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
[Lleihau]ALlRhanbarth 1
-
-
ALlRhanbarth 2
[Lleihau]Holl anghenion addysgol arbennigDatganiad, Gweithredu gan yr Ysgol a Gweithredu Ysgol a Mwy (hefyd Asesiad Statudol yn ystod y blynyddoedd cyn 2007/08).Cliciwch yma i ddidoliHoll anghenion addysgol arbennigDatganiad, Gweithredu gan yr Ysgol a Gweithredu Ysgol a Mwy (hefyd Asesiad Statudol yn ystod y blynyddoedd cyn 2007/08).
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDatganiadDisgyblion y mae\'r Awdurdod yn cadw datganiad o anghenion addysgol arbennig ar eu cyfer o dan Ran iv o Ddeddf Addysg 1996. Gall yr ALl gyhoeddi datganiad ar ôl asesu anghenion plentyn.[Lleihau]Cyfanswm: Anghenion addysgol arbennig ond heb ddatganiad o AAAGweithredu gan yr Ysgol a Gweithredu Ysgol a Mwy (hefyd Asesiad Statudol yn ystod y blynyddoedd cyn 2007/08).Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm: Anghenion addysgol arbennig ond heb ddatganiad o AAAGweithredu gan yr Ysgol a Gweithredu Ysgol a Mwy (hefyd Asesiad Statudol yn ystod y blynyddoedd cyn 2007/08).
Cliciwch yma i ddidoliGweithredu gan yr YsgolPan mae athro dosbarth neu bwnc yn nodi bod y disgybl ag anghenion addysgol arbennig ac yn darparu ymyriad sy’n ychwanegol neu’n wahanol i’r rhai a ddarparwyd fel rhan o gwricwlwm arferol yr ysgol.Cliciwch yma i ddidoliGweithredu gan yr Ysgol a MwyPan mae’r athro dosbarth neu bwnc a’r Cydlynydd AAA yn derbyn cyngor neu gefnogaeth gan arbenigwyr o’r tu allan, fel bod ymyriadau amgen sy’n ychwanegol neu’n wahanol i’r rhai a ddarparwyd i’r disgybl trwy ‘Weithredu gan yr Ysgol’ yn bodoli.
[Lleihau]CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.13,51350,74933,28984,03897,551
CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.[Lleihau]Gogledd CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.2,9349,5207,77417,29420,228
Gogledd CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.Sir Ynys MônGogledd Cymru3111,0346971,7312,042
GwyneddGogledd Cymru4841,4681,5373,0053,489
ConwyGogledd Cymru3261,4701,6363,1063,432
Sir DdinbychGogledd Cymru4481,3581,6312,9893,437
Sir y FflintGogledd Cymru6692,5261,1653,6914,360
WrecsamGogledd Cymru6961,6641,1082,7723,468
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.4,18517,6619,89327,55431,739
De-orllewin a Chanolbarth CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.PowysDe-orllewin a Chanolbarth Cymru4152,0101,1003,1103,525
Sir CeredigionDe-orllewin a Chanolbarth Cymru1121,7887172,5052,617
Sir BenfroDe-orllewin a Chanolbarth Cymru3852,5261,3743,9004,285
Sir GaerfyrddinDe-orllewin a Chanolbarth Cymru7404,2452,4746,7197,459
AbertaweDe-orllewin a Chanolbarth Cymru1,5284,5792,6827,2618,789
Castell-nedd Port TalbotDe-orllewin a Chanolbarth Cymru1,0052,5131,5464,0595,064
[Lleihau]Canol De CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.4,17614,9958,85123,84628,022
Canol De CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.Pen-y-bont ar OgwrCanol De Cymru3942,1841,3003,4843,878
Bro MorgannwgCanol De Cymru4031,7281,1532,8813,284
Rhondda Cynon TafCanol De Cymru1,1874,6862,3547,0408,227
Merthyr TudfulCanol De Cymru2641,2697312,0002,264
CaerdyddCanol De Cymru1,9285,1283,3138,44110,369
[Lleihau]De-ddwyrain CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.2,2188,5736,77115,34417,562
De-ddwyrain CymruCeir pedwar consortia Addysg ffurfiol yng Nghymru sy\'n cwmpasu\'r canlynol: Gogledd Cymru, De-orllewin a Chanolbarth Cymru, Canol De Cymru, De-ddwyrain Cymru.CaerffiliDe-ddwyrain Cymru6812,8481,8924,7405,421
Blaenau GwentDe-ddwyrain Cymru2468267231,5491,795
TorfaenDe-ddwyrain Cymru2111,5381,3972,9353,146
Sir FynwyDe-ddwyrain Cymru2498258011,6261,875
CasnewyddDe-ddwyrain Cymru8312,5361,9584,4945,325

Metadata

Teitl

Disgyblion gydag anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o ddarpariaeth

Diweddariad diwethaf

11/06/2020 11/06/2020

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.