Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o ddarpariaeth
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Darpariaeth AAA[Hidlwyd]
Awdurdod lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliDatganiadDisgyblion y mae\'r Awdurdod yn cadw datganiad o anghenion addysgol arbennig ar eu cyfer o dan Ran iv o Ddeddf Addysg 1996. Gall yr ALl gyhoeddi datganiad ar ôl asesu anghenion plentyn.Cliciwch yma i ddidoliGweithredu gan yr YsgolPan mae athro dosbarth neu bwnc yn nodi bod y disgybl ag anghenion addysgol arbennig ac yn darparu ymyriad sy’n ychwanegol neu’n wahanol i’r rhai a ddarparwyd fel rhan o gwricwlwm arferol yr ysgol.Cliciwch yma i ddidoliGweithredu gan yr Ysgol a MwyPan mae’r athro dosbarth neu bwnc a’r Cydlynydd AAA yn derbyn cyngor neu gefnogaeth gan arbenigwyr o’r tu allan, fel bod ymyriadau amgen sy’n ychwanegol neu’n wahanol i’r rhai a ddarparwyd i’r disgybl trwy ‘Weithredu gan yr Ysgol’ yn bodoli.Cliciwch yma i ddidoliCynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgolCynllun statudol wedi ei greu o dan y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a ddaeth i rym ar 1 Medi 2021.Cliciwch yma i ddidoliCynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleolCynllun statudol wedi ei greu o dan y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a ddaeth i rym ar 1 Medi 2021.
Sir Ynys Môn2551,490825510470
Gwynedd7501,9902,090635540
Conwy6801,4952,375265195
Sir Ddinbych8051,6401,955180*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Sir y Fflint1,3502,7551,53532030
Wrecsam1,3352,0951,21031045
Powys7804,0951,740625*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Sir Ceredigion2051,510915315*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Sir Benfro7103,6352,180190*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Sir Gaerfyrddin1,3356,7603,855560*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Abertawe3,0506,0404,145600*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Castell-nedd Port Talbot2,1852,7302,155450*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Pen-y-bont ar Ogwr7051,1001,2051,075145
Bro Morgannwg8451,9701,4001,230195
Rhondda Cynon Taf2,3558451,220520240
Merthyr Tudful4906551,32014075
Caerffili1,2803,0852,98519550
Blaenau Gwent4451,16599565100
Tor-faen4052,1902,24023545
Sir Fynwy4451,7801,41012030
Casnewydd1,9503,5152,940215155
Caerdydd3,7652,2152,3352,31040

Metadata

Teitl

Disgyblion gydag anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o ddarpariaeth

Diweddariad diwethaf

19/09/2023 19/09/2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.