Neidio i'r cynnwys

Anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig

Mae'r data yn deillio o'r dychweliadau Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion a anfonir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn.

Daeth Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021 (y Cod ADY) a rheoliadau i rym ar 1 Medi 2021 i sicrhau bod plant a phobl ifanc 0 i 25 oed yn gallu cael mynediad at gymorth ychwanegol i ddiwallu eu hanghenion sydd wedi’i gynllunio’n briodol a’i ddiogelu, gyda dysgwyr wrth galon y broses.

Mae plant yn symud o’r system anghenion addysgol arbennig (AAA) i’r system anghenion dysgu ychwanegol (ADY) mewn grwpiau dros 3 blynedd, er mwyn sicrhau digon o amser i feithrinfeydd, ysgolion, unedau cyfeirio disgyblion ac awdurdodau lleol drafod y cymorth sydd ei angen ac i baratoi cynlluniau.

Mae cyfrifiad ysgolion 2022 yn cynrychioli’r cyflwyniadau cyntaf gan Gydlynwyr ADY penodedig ledled Cymru, fel rhan o Weithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. Gweler y datganiad ystadegol ar ganlyniadau cyfrifiad yr Ysgolion: Chwefror 2022 am esboniad o’r newidiadau i’r data.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig yn ôl prif angen a blwyddyn, i Ionawr 2016 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl ysgol, 2023 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o ddarpariaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl sector a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl ysgol ac etholaeth Cynulliad, 2023 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl sector a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, sector a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl math o angen a math o ddarpariaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, sector, darpariaeth a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, sector, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, darpariaeth, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, sector, darpariaeth, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl sector, darpariaeth a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl sector, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl darpariaeth, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl sector, darpariaeth, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg a math o ddarpariaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl blwyddyn, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg a math o ddarpariaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl sector, darpariaeth a’r lefel o gymorth a ddarparwyd Ystadegau Gwladol

> Dolenni

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Fy Ysgol Leol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r rheoliadau (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canlyniadau'r cyfrifiad ysgolion: Chwefror 2022 (dolen allanol)