Neidio i'r cynnwys

Anghenion addysgol arbennig

Mae'r data yn deillio o'r dychweliadau Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion a anfonir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig yn ôl prif angen a blwyddyn, i Ionawr 2016 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig yn ôl ysgol, 2021 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o ddarpariaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig yn ôl sector a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig yn ôl ysgol ac etholaeth Cynulliad, 2021 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn ôl awdurdod lleol a math o angen. Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn ôl sector a math o angen. Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn ôl awdurdod lleol, sector a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn ôl math o angen a math o ddarpariaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn ôl awdurdod lleol, sector, darpariaeth AAA a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, sector, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, Darpariaeth AAA, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, sector, darpariaeth AAA, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn ôl sector, Darpariaeth AAA a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl sector, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl Darpariaeth AAA, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl sector, Darpariaeth AAA, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, a math o angen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion gydag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg a math o ddarpariaeth AAA Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion gydag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl blwyddyn, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg a math o ddarpariaeth AAA Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion gydag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn ôl sector, darpariaeth AAA a’r lefel o gymorth a ddarparwyd Ystadegau Gwladol

> Dolenni

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Fy Ysgol Leol