Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig yn ôl sector a blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlo]
-
-
Sector 1
Cliciwch yma i ddidoli2003/04Mae data ysgol feithrin yn anghyflawn ar gyfer 2003/04 a 2004/05.Cliciwch yma i ddidoli2004/05Mae data ysgol feithrin yn anghyflawn ar gyfer 2003/04 a 2004/05.Cliciwch yma i ddidoli2005/06Cyflwynodd ysgolion meithrin Rockfield (6801002) & Fairoak (6801005) ffurflen cyfunol ar gyfer 2005/06.Cliciwch yma i ddidoli2006/07Cliciwch yma i ddidoli2007/08Cliciwch yma i ddidoli2008/09Cliciwch yma i ddidoli2009/10Cliciwch yma i ddidoli2010/11Cliciwch yma i ddidoli2011/12Cliciwch yma i ddidoli2012/13Cliciwch yma i ddidoli2013/14Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2016/17Cliciwch yma i ddidoli2017/18Cliciwch yma i ddidoli2018/19Cliciwch yma i ddidoli2019/20Er bod y rhan fwyaf o\'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy\'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i\'w ddilysu\'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.Cliciwch yma i ddidoli2020/21Roedd ysgolion ar gau rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19) ac felly gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 20 Ebrill 2021.
[Lleihau]Yr holl ysgolionYr holl ysgolion90,62492,66796,03397,52195,50697,019.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol99,930103,038103,791105,303104,957105,143105,577105,625103,97697,55192,688
Yr holl ysgolionYr holl ysgolionYsgolion meithrinMeithrin: dan 5 oed.7399123156182191.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol156196192190161148139142120101108
Ysgolion cynraddCynradd: 3/4 i 10 oed.53,11554,18654,93854,75754,62454,450.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol54,82656,75856,91557,78857,82758,62858,95558,40156,76251,47347,782
Ysgolion canolCanol: 3/4 i 16/18 oed..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8209651,2501,3142,0992,7393,7154,3004,302
Ysgolion uwchraddUwchradd: 11 i 16/18 oed.33,63634,57137,05738,63336,66038,263.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40,76741,83041,54542,02241,27540,51339,65939,51538,39936,53035,276
Ysgolion arbennigYsgolion arbennig, rhai dydd a rhai preswyl, sy\'n darparu addysg i blant ag Anghenion Addysgol Arbennig na allant gael eu haddysgu\'n foddhaol mewn ysgolion prif ffrwd.3,8003,8113,9153,9754,0404,115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,1814,2544,3194,3384,4444,5404,7254,8284,9805,1475,220

Metadata

Teitl

Disgyblion ag anghenion addysgol arbennig yn ôl sector a blwyddyn

Diweddariad diwethaf

09/09/2021 09/09/2021

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2022 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.