Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn ôl awdurdod lleol, sector, darpariaeth AAA a math o angen.

Nifer o weithiau adroddwyd bob math AAA e.e. os yw mathau AAA 'Dyslecsia' a 'Dyspracsia' yn cael eu hadrodd ar gyfer disgybl yna mae’r disgybl yn cael ei gyfrif ddwywaith, unwaith o dan bob math. Bydd nifer o adroddiadau AAA felly yn fwy na nifer y disgyblion sydd ag AAA.

None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Sector[Hidlo]
Darpariaeth AAA[Hidlo]
AAA[Hidlwyd]
Awdurdod Lleol[Hidlo]
[Lleihau]Ysgolion meithrin[Lleihau]Ysgolion cynradd[Lleihau]Ysgolion canol[Lleihau]Ysgolion uwchradd[Lleihau]Ysgolion arbennig
[Lleihau]Datganiad[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy[Lleihau]Datganiad[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy[Lleihau]Datganiad[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy[Lleihau]Datganiad[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy[Lleihau]Datganiad[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy
Cliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol
Sir Ynys Môn.............................................5.15**.510303555.603013519010.501510*5255*.100175658515.6510151520501015.140190.............................................5*5*5.*51510*5.201570175.*1351010*515**.257050655*10010351515352015.4055..8010....3510***2010..............................
Gwynedd.............................................15101510***520351015*7545285205.5140105**1010*.195105220130101513020351510651515.525195.............................................25105*10**52525510.4550155290*.1402025**20105.754011513010*17015301010303010.11090**9020..**5020*5.4015**............**.*.*........*15
Conwy.............................................**.**.**1010...151040560..10525**55*..14095852655*11020101580752515*630220.............................................1510***.*52515**.251595240..120151010530510*6560751055*160102580110503515.20513045*3020....905*.*2510..............................
Sir Ddinbych.............................................510**..**2015***251035615..10..1055**.8015030390**45.1560701102015*570355***...**5*.****.45..10..*.****1010*5..5.*****.*15101520**15*5153015*5.302525430..160510302525*10.5517550235..14052511575652520*14031585575155.*1513525*5512595...............***5....*5.5*5*
Sir y Fflint.............................................3515***.*10303010**8545355890**9020*105555*.2303209519510*20*540401201510*370320.............................................65205*15*52040251510.5545230525..10015155020451015*7533565100*.20*5602045105.7018535*7530...*95451010.6530..................*.....*...*.
Wrecsam***.....*..*..................*10*.....5.*..*.20252520...1035301510.5025200910*.5055301025105.1902059520015*10.15304565155*375200.............................................4025*.10.5254020*5.453085345..75*104030**10.401355580*.55*156555201010*7513520056510*..107045*5*85115...............*.......**....*
Powys.............................................10**10*..*1020**.201035725..80**5540155.17026085200*.45**2035601515*180210*.*.....**.*.**1520..5.*.*5...1015.5.**...**...510151010**.**25205**202045460..130101055401010.45150752155*951052045453010.65245352510025*.*10100455**9085.......................*....**
Sir Ceredigion.............................................**5*....510***5*125585**4515***55*.80115307510105**53030155*14590151010*...*1010***105150185..1707055***.*25252025*.5***5105..3525**10**.*51515**.105250235**755***155*.304540305*25.55101510*.3055.............................................
Sir Benfro.............................................10*2515*.*5504055*502060015510.16015253525351015*325315130354510405154585503020*540225.............................................155*510*51555205*.2535415240*54254530304560205.1652807525102560*204575452015.65160*.12030...*5020*5*6510..................*..........*
Sir Gaerfyrddin............................*................35156025*.*550851515*14040830985**351555*351010*57545539029045155551020351555530*805460.............................................11555953045*1520110652015*1601003801,040*.140155553520*5125345180375*510052025401104025.90345**5010*.*201525***2540...............*.5*....***..*15
Abertawe.............................................160754520*.5152951053515*310809751,340*.70*15*107020**1,04534525032510*30.2035751206025*695415.............................................1603525515.1025125702015*21595680780**275*201510502010.130290155155**60*154525803525.1253655553045...*6060101055520..............................
Castell-nedd Port Talbot.............................................11025305*.*5100353015*1304085960..10.5*15252010*48026540265**5.*20705510040*41526555*10**.*5451510**601545125..10..10*5**.40251020.....**1015*.252025**.15.*15401055.3015115800*.45**52020105.95175851555.30*105580354520.8021090*6520*.*207520101555545**...........**5*.....****..*15
Pen-y-bont ar Ogwr.............................................151010*..*52510*..2510351,125..65..1030302510.3403158517015*45.*25140854520.260150.............................................2010*.*.*1020***.101585500..310*157060352510.90225105605*40.54580354520.50130**7045*..159515151053055***....***....1015*1010*..*2510***1030
Bro Morgannwg................*.......*...10*.*.......*...*.155***..*1025510.251070610*.110**402060255.150205451455565*54095853515*260165........*....*..5..10**5**5..55*10..25*5**55*.101015**.*.**251510*.1510145465..21551520254530**6516040155**65*103035251510.4020075106535*.**125351015*3510.......................*......
Rhondda Cynon Taf.............................................510305...15100701510.65401,6151,1655*455520351504025*815595270265100535.15401552106535.520545..*.*....*....*6010..5.*.*5**.*1015**.10.*.510**.101035151555*515604055.203586562510.350153575801155520.1203702307525590.2040851302515.85365801031545*.5251551002520*15085...............*..............
Merthyr Tudful...............*............*15*.......*....*510****..*155*5.1015105605*.15.***10*..115957514015.20**25505520*.210120.............................................*****.**55*..*535430..85510201030*..15105601555.4055404030205.25155*.9010...*6510*10.*10................*......5....*.
Caerffili.............................................301510*..**1004510*.90551601,085**25..*106030**40027070270.*80*5107013514025*550305.............................................903010*20.*20903515*.8580125755..120*510202535*.70170120270*.21510151545506510*80220**3515...*554520..10*........................*.....
Blaenau Gwent.............................................55***...2010*.*1515130210*.25.***2515*.12095558010*95.**3530305.14010020510*****25*5*.25304540..45****105*.35404535**65**.152025*.757055*.*..*5**..5101075..15...*15*..5251020*.40.**5*5*.103515*4015..**3530**53515.......................*......
Tor-faen......................................*....*.*5.**..*10*10..510180450..*..**255*.7013511519010*20.*1075957015.235250.............................................25205.15.*1030252010.2540120450..35****3010*.25100115160*.70*51545656015.451905.4015...*3020****10...*.....***...**2515....2015***55
Sir Fynwy.............................................155255..**30305**3020145235.*15***52535*.70707575**55*.*2040355.140110.............................................501015*10***4030105*4030175120*.60***51510*.20959515**75*.*152025*.2095***.10.*55**..*35..............................
Casnewydd........**...10*.*.........*..*........**...15*55753555**1090752510*225160230770*.5515*55451510*33025595300**15535*5*6513525*440225.............................................904515*205*15805515*.120125335230..20040*51035205.65225220155*.10525*510355020*70320*.7535...*70251020.6515..............................
Caerdydd..........................*.10*.*.......**..10*2075255*..151451003525*195905852,035**50*1020517510015.94060523555515*45*1055701706035*695475.............................................455540.75**25150852515*1501354551,215*.23520203015955010.1105651954755.170152560601003525*12049053014035*..1514010055*90100.......................*......