Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o gyfrwng Cymraeg
None
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Categori[Hidlo]
-
Categori 1
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
ALlRhanbarth 1
[Lleihau]Yr holl ysgolionCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolion
Cliciwch yma i ddidoliCyfrwng CymraegCliciwch yma i ddidoliDdwy ffrwdCliciwch yma i ddidoliDrawsnewidiolCliciwch yma i ddidoliDdwyieithog - ABCliciwch yma i ddidoliDdwyieithog - BBCliciwch yma i ddidoliDdwyieithog - CBCliciwch yma i ddidoliDdwyieithog - CHCliciwch yma i ddidoliCyfrwng Saesneg yn bennaf ond â defnydd sylweddol o’r GymraegCliciwch yma i ddidoliCyfrwng SaesnegCliciwch yma i ddidoliCynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08)Cliciwch yma i ddidoliCynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08)Cliciwch yma i ddidoliCynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08)Cliciwch yma i ddidoliUwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09)Cliciwch yma i ddidoliUwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09)Cliciwch yma i ddidoliDdim yn gymwys (Meithrin & Arbennig)
[Lleihau]Gogledd Cymru72,8953,636.17,85416,734..15,541172,542.....4,074303,276
Gogledd CymruSir Ynys Môn15,8611,284..8,731..2,446490.....29729,109
Gwynedd28,344..17,854...4,140......64550,983
Conwy7,5061,697..1,941..8,16627,379.....69347,382
Sir Ddinbych9,710347..6,062..78929,256.....83146,995
Sir y Fflint4,179.......65,374.....62070,173
Wrecsam7,295308......50,043.....98858,634
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru70,56415,2081,75814,24713,2546,247.17,078243,093.....3,318384,767
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys3,2014,292.3,5241,3822,650.3,76731,682.....82451,322
Sir Ceredigion9,882..4,4984,0313,597.3,3393,433......28,780
Sir Benfro7,1582,843822....2,27838,224.....46751,792
Sir Gaerfyrddin25,0548,0739366,2257,841..7,69425,575.....71082,108
Abertawe15,215.......91,695.....572107,482
Castell-nedd Port Talbot10,054.......52,484.....74563,283
[Lleihau]Canol De Cymru60,5845,356.....4,567368,183.....7,314446,004
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr5,056.......62,900.....1,14469,100
Bro Morgannwg8,702.......58,099.....1,22568,026
Rhondda Cynon Taf20,5123,245.....3,72887,079.....1,682116,246
Merthyr Tudful2,326......83923,174.....58726,926
Caerdydd23,9882,111......136,931.....2,676165,706
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru24,480.......243,722.....2,437270,639
De-ddwyrain CymruCaerffili13,922.......70,245.....48284,649
Blaenau Gwent775.......26,686.....56128,022
Torfaen5,545.......38,841.....36544,751
Sir Fynwy1,182.......33,395.....6834,645
Casnewydd3,056.......74,555.....96178,572
[Lleihau]CymruCymru228,52324,2001,75832,10129,9886,247.37,1861,027,540.....17,1431,404,686

Metadata

Teitl
Disgyblion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o gyfrwng Cymraeg

Diweddariad diwethaf
11/06/2020 11/06/2020

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.