Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o gyfrwng Cymraeg
None
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Categori[Hidlo]
-
Categori 1
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
ALlRhanbarth 1
[Lleihau]Yr holl ysgolionCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolion
Cliciwch yma i ddidoliCyfrwng CymraegCliciwch yma i ddidoliDdwy ffrwdCliciwch yma i ddidoliDrawsnewidiolCliciwch yma i ddidoliDdwyieithog - ABCliciwch yma i ddidoliDdwyieithog - BBCliciwch yma i ddidoliDdwyieithog - CBCliciwch yma i ddidoliDdwyieithog - CHCliciwch yma i ddidoliCyfrwng Saesneg yn bennaf ond â defnydd sylweddol o’r GymraegCliciwch yma i ddidoliCyfrwng SaesnegCliciwch yma i ddidoliCynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08)Cliciwch yma i ddidoliCynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08)Cliciwch yma i ddidoliCynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08)Cliciwch yma i ddidoliUwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09)Cliciwch yma i ddidoliUwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09)Cliciwch yma i ddidoliDdim yn gymwys (Meithrin & Arbennig)
[Lleihau]Gogledd Cymru48,4332,474.11,91011,141..10,144115,267.....2,700202,069
Gogledd CymruSir Ynys Môn10,587865..5,799..1,630322.....19519,398
Gwynedd18,898..11,910...2,713......43133,952
Conwy4,8961,215..1,308..5,26218,469.....45531,605
Sir Ddinbych6,477237..4,034..53919,440.....55031,277
Sir y Fflint2,707.......43,599.....40846,714
Wrecsam4,868157......33,437.....66139,123
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru46,78610,0921,1808,9818,8754,351.11,462162,275.....2,180256,182
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys2,1212,867.2,0029431,969.2,50021,349.....54334,294
Sir Ceredigion6,612..2,9422,6812,382.2,2032,346......19,166
Sir Benfro4,6541,883564....1,55525,339.....30934,304
Sir Gaerfyrddin16,7125,3426164,0375,251..5,20417,055.....46654,683
Abertawe10,055.......61,312.....37371,740
Castell-nedd Port Talbot6,632.......34,874.....48941,995
[Lleihau]Canol De Cymru39,9803,603.....4,119243,802.....4,686296,190
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr3,377.......41,900.....74246,019
Bro Morgannwg5,693.......38,666.....79545,154
Rhondda Cynon Taf13,6162,176.....3,57056,843.....1,10577,310
Merthyr Tudful1,545......54915,405.....42517,924
Caerdydd15,7491,427......90,988.....1,619109,783
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru16,204.......162,650.....1,602180,456
De-ddwyrain CymruCaerffili9,246.......47,119.....30556,670
Blaenau Gwent519.......17,790.....36418,673
Torfaen3,726.......25,994.....24829,968
Sir Fynwy794.......22,286.....5323,133
Casnewydd1,919.......49,461.....63252,012
[Lleihau]CymruCymru151,45616,2511,19020,91520,0164,351.25,779684,245.....11,307935,510

Metadata

Teitl
Disgyblion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o gyfrwng Cymraeg

Diweddariad diwethaf
31/07/2019 31/07/2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.